Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XV-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XXXII-a după Rusalii)
Evanghelia: Luca 19,1-10
Apostolul: 1Timotei 4,9-15

Luca 19,1-10

Și intrând, trecea prin Ierihon. Și iată un bărbat, cu numele Zaheu, și acesta era mai-marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Isus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Și a coborât degrabă și L-a primit, bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Isus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.

 

“Un om care s-a suit într-un copac”
         pr. Anthony M. Coniaris

Motivele Pocăinței
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre atotștiința și milostivirea lui Dumnezeu
         pr. Ilie Cleopa

Hotărăște-te acum!
         pr. George Dimopoulos

Pe urmele lui Zaheu
         pr. Ion Cârciuleanu

Zaheu Vameșul
         pr. Visarion Iugulescu

Isus: prietenul păcătoșilor mântuiți
         pr. Mihai Tegzeș

Duminica lui Zaheu
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Duminica lui Zaheu
         pr. Olimpiu Todorean

Duminica a 32-a după Rusalii
         pr. Vasile Rob

Afișează toate în aceeași pagină