Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXXI-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Înțelepciune 11,22-26; 12,2
2Tesaloniceni 1,11-12; 2,1-2
Luca 19,1-10

Luca 19,1-10

Apoi a intrat și a traversat Ierihonul. Și iată, un bărbat numit Zaheu, care era șeful vameșilor și era bogat, căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulțimii, întrucât era mic de statură. Atunci a alergat înainte și s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, căci avea să treacă pe acolo. Când a ajuns în acel loc, Isus și-a ridicat ochii și i-a spus: “Zaheu, coboară repede pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta”. El a coborât îndată și l-a primit cu bucurie. Toți cei care au văzut murmurau spunând: “A intrat să fie găzduit la un om păcătos”. Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului: “Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi împătrit”. Atunci Isus i-a spus: “Astăzi s-a făcut mântuirea acestei case, întrucât și el este fiul lui Abraham. Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut”.

 

Întâlnire cu Dumnezeu
         pr. Anton Dancă

Și bogații plâng
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Să lăsăm să fie tăiată ramura
         pr. Alessandro Pronzato

Zaheu. O altă interpretare
         pr. Lucian Păuleț

Slava lui Dumnezeu este omul viu
         pr. Raniero Cantalamessa

Duminica a XXXI-a (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Care bogat se poate mântui
         pr. Raniero Cantalamessa

Duminica a XXXI-a (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Afișează toate în aceeași pagină