Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXXI-a de peste an
Anul B (A, C)

Lecturi:
Deuteronom 6,2-6
Evrei 7,23-28
Marcu 12,28-34

Marcu 12,28-34

Atunci, unul dintre cărturari, auzind că discută cu ei și văzând că le-a răspuns bine, a venit la el și l-a întrebat: “Care este prima dintre toate poruncile?” Isus i-a răspuns: “Prima este: Ascultă Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. A doua este aceasta: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este nici o altă poruncă mai mare decât acestea”. Cărturarul i-a zis: “Bine, învățătorule, adevărat ai spus că el este unul singur și că nu este altul în afară de el și a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea și a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuți este mai mult decât toate holocausturile și decât toate jertfele”. Isus, văzând că a răspuns cu înțelepciune, i-a spus: “Nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu”. Și nimeni nu îndrăznea să-l mai întrebe.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. James Gilhooley
pr. Raniero Cantalamessa
Diverși alți autori
pr. Anton Dancă
Diverși alți autori
pr. Alessandro Pronzato
pr. Pietro Righetto

 

* * *

 

Iubirea care ne învață

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Se spune despre un tânăr că iubea pe o tânără. Nimic mai normal, numai că ea nu știa și el tot aduna în casă lucruri, ca într-o zi când îi va spune și o va cere de nevastă, ea să fie în culmea fericirii. Când a văzut-o la dans și stând de vorbă cu altul, s-a pierdut cu firea, a mers, a tras-o deoparte și i-a zis: De azi înainte numai pe mine ai să mă iubești! Ea a crezut mai întâi că este nebun, dar când a aflat câte a făcut pentru dânsa, l-a înțeles și s-a bucurat. El însuși a mărturisit: Când te-am văzut cu altul, mi-am pierdut mințile și de aceea ți-am spus ce ți-am spus și cum ți-am spus.

Dar nouă, când ne-a poruncit Dumnezeu să-l iubim? Când a dat această poruncă?

Iubirea este lucrul cel mai independent din lume. A cere iubire prin poruncă sau lege este un nonsens, o absurditate. Nici părinții, oricât ar fi ei de părinți, nu pot porunci fiului sau fiicei pe cine să iubească.

Atunci când Dumnezeu a dat această lege, această poruncă de a-l iubi din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul, cu întreaga ființă, ni se pare că își pierduse mințile. De altfel, mari sfinți ca: Francisc de Assisi, Ecaterina de Siena, Francisc de Sales, Ioan al Crucii, Tereza de Avila etc. l-au numit pe Dumnezeu nebun de iubire. Însuși sfântul Paul ne sugerează acest gând când afirmă că dragostea lui Cristos l-a dus până la nebunia crucii (1Cor 1,18), dar adaugă: nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât toată înțelepciunea omenească (1Cor 1,25).

În ce constă această înțelepciune divină din porunca iubirii?

Iubirea se bazează pe poruncă spre a ne face să înțelegem, nu atât datoria noastră de a-l iubi pe Dumnezeu, cât mai ales nemărginita iubire pe care el o are față de noi. El s-a angajat să ne iubească din veșnicie; din veșnicie ne-a pregătit paradisul; din veșnicie a pus la loc de cinste în casa sa fotografia, chipul fiecăruia dintre noi după un model divin al chipului Fiului său predestinat să fie om; pentru noi a creat soarele, luna și stelele, a înfrumusețat pământul cu flori, munții și toată bogăția lor deosebită, izvoarele, fluviile, mările și oceanele, bogățiile solului și ale subsolului etc. ca Fiul Omului să ne demonstreze pe viu cât de mare este providența divină a Tatălui ceresc: Priviți crinii câmpului, priviți păsările cerului! și înțelegeți iubirea. Dar în clipa în care ne-a văzut în tovărășia Satanei care încerca să ne lege cu lanțul infernal al păcatului, ca și cum și-ar fi pierdut mințile, ne-a poruncit să-l iubim, ne-a poruncit să ne străduim din toate puterile și să-i înțelegem iubirea, să-i înțelegem angajamentul său veșnic față de noi care i-a devenit lui însuși lege. Nu poate să nu ne iubească deoarece a pus în joc atotputernicia divină care s-a făcut trup și a locuit între noi (In 1,14), a realizat ceva de neimaginat: unirea dintre natura sa divină și natura noastră omenească în persoana Fiului său veșnic, pentru ca nimeni să nu ne mai poată răpi din mâna sa dumnezeiască.

Pe Dumnezeu nu l-a obligat nimeni să se lege prin lege de a-l iubi pe om (cuvântul lege derivă din verbul a lega). Iubirea sa față de om este liber aleasă și constituie dovada supremă a înțelepciunii sale, fiindcă iubirea sau este liberă sau nu este iubire. Nu ne-a iubit pentru vreun merit din partea noastră sau pentru că ar fi avut ceva de câștigat din iubire, ci pentru că el însuși este iubirea cea mai liberă. Pentru mintea noastră este un mister că Dumnezeu este iubire totală, doar el singur știe de ce, fiindcă numai el singur înțelege libertatea nesfârșită a iubirii. Noi nu o înțelegem fiindcă avem un concept îngust despre iubire, de multe ori denaturat prin sexualitate, pentru că iubim ca să câștigăm ceva, ca în comerț.

Omul, având chemarea supremă de a fi fiu adoptiv al lui Dumnezeu și moștenitor al împărăției cerurilor (cf. Ef 1,5), trebuie să facă singur alegerea de a-l iubi pe Dumnezeu și această alegere trebuie să-i devină legea cea mai sfântă a vieții sale, trebuie să-i fie dovada supremă a înțelepciunii, trebuie să-i fie obiectul plasat pe scara valorilor pe punctul cel mai de sus. Dacă Dumnezeu s-a obligat prin lege să-l iubească pe om, omul, creat după chipul și asemănarea sa (cf. Gen 1,26), trebuie să procedeze la fel.

A înțelege că legea iubirii este prima și cea mai mare, fiindcă el ne-a iubit mai întâi, fiindcă s-a legat prin lege să ne iubească înainte de a fi cerul și pământul, constituie afirmarea supremă de om, chip al dumnezeirii. Pentru noi, porunca nouă a lui Isus – Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu (In 13,34) – devine prima și cea mai mare, chiar dacă ne legăm astăzi prin lege de a-l iubi numai pe Dumnezeu cu toată ființa noastră, fiindcă ne pune în comuniune cu el care este iubire (1In 4,8) prin esență și iubim iubirea pentru că este iubire și vrem să fie veșnică iubire.

Noi înțelegem puțin legea iubirii din două motive: deoarece ne este frică de atâtea legi care ne vin din partea autorităților lumești și ne îngrădesc libertatea, iar în al doilea rând din cauza cuvintelor incapabile să cuprindă realitatea, că iubirea este viață, că porunca iubirii promovează viața, că fără iubire domnește moartea, că iubirea nicidecum nu ne răpește libertatea, ci ne-o mărește. Ama et fac quod visIubește și fă ce voiești – cum spune sfântul Augustin, fiindcă iubirea expune în modul cel mai clar libertatea trecerii la o viață fără limite, a trecerii din timp în veșnicie, prin care se afirmă libertatea supremă, asemenea lui Isus: Putere am să-mi pun viața și putere am să o iau (Lc 10,17), ca pe culmea libertății de pe cruce, când călăii credeau că i-au luat orice libertate, el și-a afirmat-o zicând: Părinte, în mâinile tale îmi încredințez sufletul meu (Lc 23,34).

Apoi înțelegem puțin și trăim și mai puțin porunca iubirii, deoarece cuvintele pe care le folosim sunt atât de neputincioase în a ne reda realitatea. Unii, când aud cuvântul iubire, deja se simt asaltați de ispite, fiindcă fantezia le prezintă sexualitatea în formele cele mai obscene. Sărăcia cuvintelor din limba noastră poate fi suplinită prin cuvinte străine, din greaca veche. Astfel: eran înseamnă iubire pasională, sensibilă, senzuală; din care derivă cuvântul erotic; pe aceasta o au și animalele pentru menținerea speciilor. Sterghein este iubirea naturală, sensibilă și puternică; cum este cea dintre soți și dintre părinți și copii. Aceste două feluri de iubire se nasc instinctiv din firea omului și, datorită păcatului strămoșesc, trebuie să fie educate. Filein înseamnă atitudinea generică de a prefera pe cineva sau ceva și se opune dușmăniei, urii, disprețului. De aici avem și prefixul filo, care dă nuanța de simpatie, preferință prin alegere. Este o iubire superioară care izvorăște din actul rațiunii, prin cunoaștere; astfel avem filozof, iubitor de înțelepciune, filocatolic, simpatizant al catolicismului etc. Cuvântul agapan are o nuanță deosebită care duce la o înțelegere mai aproape de realitatea iubirii în sine din Dumnezeu, a comuniunii de viață dintre cele trei persoane divine, care nu au altă hrană decât iubirea. De aici provine cuvântul agapă, adică întrunire frățească bazată pe iubire și la care toți mănâncă, beau și se veselesc pentru că se iubesc. Agapa frățească este prefigurarea împărăției lui Dumnezeu, când toți cei aleși vor sta și se vor bucura la masa Mielului (Ap 19,9).

Din aceste cuvinte se înțelege că nu este vorba de a-l iubi pe Dumnezeu cu același fel de iubire pe care cineva o are față de soț sau soție, față de părinți sau față de copii, cu atât mai puțin față de un obiect la care se ține cu multă afecțiune. Iubirea față de Dumnezeu nu este în primul rând afectivă, așa cum este în agapele frățești, ci este efectivă, adică pornește dintr-un act rațional, dintr-o judecată liberă prin care se alege un mijloc, precum hrana, pentru a provoca unirea multora, pentru a le stimula afectivitatea, ca apoi să ajungă la înțelegerea frumuseții vieții trăite în iubire. Agapa are menirea să adune pe mulți pentru a salva o valoare divină care este iubirea.

Lectura a II-a ni-l arată pe Isus pe treapta cea mai de sus din cer, exercitându-și funcția de mare preot, de mijlocitor între Dumnezeu și oameni, de comuniune între cer și pământ, propunând propriul trup și sânge glorificate ca hrană și băutură la agapa veșnică.

În concluzie: Euharistia pământească ne invită la agapa frățească pentru a pregusta Euharistia cerească, de a fi veșnic la masa Mielului; apoi să luăm aminte la cuvintele sfinților Francisc de Sales și Ioan al Crucii; primul spune: Este interesant să observi cum mulți se străduiesc să practice totdeauna dragostea curăției, neglijând curăția dragostei, iar al doilea: Să nu uităm că în amurgul vieții vom fi judecați asupra iubirii.

Ca să nu regretăm că prea târziu te-am cunoscut pe tine, o, frumusețe veșnic nouă, ca Augustin din Tagaste, să obișnuim a ne ruga de mai multe ori pe zi cu psalmistul: Satură-ne, Doamne, dis-de-dimineață cu iubirea ta, și ne vom bucura și ne vom veseli în toate zilele vieții noastre! (Ps 89,13); și mai ales te vom iubi veșnic în împărăția ta. Amin.

 

* * *

 

Iubire versus Lege

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Iată câteva legi care se spune că au existat sau încă mai există în unele regiuni din Statele Unite ale Americii:

- în Pittsburgh, Pennsylvania, este împotriva legii să dormi într-un frigider

- în Iowa a funcționat o lege împotriva purtării corsetelor de către femei, existând un inspector cu corsetele care verifica femeile pe la șolduri dacă nu cumva poartă așa ceva

- în Gary, Indiana, încalci legea dacă mergi la teatru și ai mâncat usturoi de mai puțin de patru ore

- în Pocatello, Idaho, este încă ilegal să ai o față de nefericit

- sforăitul zgomotos, dacă îi deranjează pe vecini, se poate solda cu închisoarea în Dunn, Carolina de Nord

- găinile nu au voie să treacă strada în Quitman, Georgia

- este ilegal în Alabama să porți mustață falsă la biserică

Problema cu prea multe legi este că oamenii nu mai știu care lucruri sunt cu adevărat importante, și care nu. Și evreii aveau prea multe legi, în total 613, extrase din Vechiul Testament. Deoarece cerințele unei legi adesea se băteau cap în cap cu cerințele altora, moraliștii evrei au căutat să ofere o sinteză a Legii. Aceasta îi ajuta să știe care lege se bucură de prioritate în cazul unui conflict între mai multe legi. Profetul Miheia, de exemplu, sintetiza Legea în aceste cuvinte: “ceea ce Dumnezeu cere de la tine [este] dreptate, iubire și milostivire și cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău!” (Miheia 6,8). Rabinul Hillel a fost rugat odată să sintetizeze întreaga Lege. A răspuns: “Ceea ce urăști să pățești tu, nu fă semenului tău. Aceasta este legea întreagă, restul sunt doar comentarii.”

Tragem de aceea concluzia că atunci când cărturarul l-a întrebat pe Isus: “Care este prima dintre toate poruncile?” (Marcu 12,28), acesta nu îl întreba pur și simplu care este prima dintre cele zece porunci: “Eu sunt Domnul Dumnezeului Tău… să nu ai alți dumnezei afară de Mine” (Ieșirea 20,2-3). Mai degrabă el dorea să afle sinteza lui Isus pentru legile și poruncile lui Dumnezeu. În Marcu, cărturarul este prezentat nu ca testându-l pe Isus ci ca fiind cu adevărat dornic să învețe. Probabil era copleșit de conflictul pe care îl constata în viața sa când încerca să respecte cerințele diferitelor porunci. Răspunsul lui către Isus Bine, “Învățătorule, adevărat ai spus că El este unul singur și că nu este altul în afară de El și a-l iubi pe El din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea și a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuți este mai mult decât toate holocausturile și decât toate jertfele” (Marcu 12,32-33), sugerează că acest om probabil era tulburat de conflictul dintre datoria de a-i iubi pe oamenii din viața sa și datoriile pe care le avea față de templu. Isus i-a rezolvat problema asigurându-l că iubirea concretă pentru Dumnezeu și pentru semeni vine înaintea obligațiilor față de templu.

Isus a dorit să clarifice acestea deoarece fariseii întoarseră lucrurile pe dos. Ei “dezlegau” oamenii de sarcina de a avea grijă de părinții în vârstă atâta timp dădeau bani la templu (Marcu 7,11-12). Astfel, evreii deveneau atenți la aspectele superficiale, dar deficienți la ceea ce Isus numea “părțile cele mai grele din Lege: dreptatea, îndurarea, credința” (Matei 23,23). Există și astăzi mulți creștini care văd trăirea credinței în Dumnezeu ca însemnând respectarea unor legi și porunci. Spunem că mergem duminica la Liturghie pentru a ne îndeplini “datoria duminicală”; că ne îndeplinim “obligațiile” față de Dumnezeu, față de Biserică. Isus ne amintește astăzi că orice facem ca și creștini, în parohie, în familie sau la serviciu, trebuie să nu vină din obligație ci din iubirea noastră față de Dumnezeu și față de semeni. Ascultarea nu este prima datorie a unui creștin. Iubirea este.

 

* * *

 

Nu fi creștin. Fii Cristos!

Autor: pr. James Gilhooley
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Dostoyevsky, în “Frații Karamazov”, ne spune o poveste despre o persoană egoistă, care aproape că a scăpat de iad datorită unei cepe. A fost trimisă în iad, dar un înger a apărat-o în fața lui Dumnezeu: “Doamne, odată a dat o ceapă unui cerșetor!” Dumnezeu a dispus atunci ca femeia să fie scoasă din iad pe acea ceapă. Femeia s-a prins cu disperare de ceapă în timp ce era ridicată. Ceilalți din iad, dornici de asemenea să scape de acolo, s-au prins de picioarele ei. Ea i-a lovit, scăpând de ei. “Doar eu, doar eu”, striga ea. Abia a rostit aceste cuvinte că mâinile i-au alunecat de pe ceapă. Așa că a căzut înapoi în iad. Nu vi se pare și vouă că scriitorul secolului al XIX-lea se referea la Evanghelia de astăzi? Conform scriitorului rus, Cristos nu ne pune greutăți la picioare atunci când ne spune să ne iubim aproapele, chiar dacă este dușmanul nostru. Iubirea noastră față de semeni nu trebuie să se reducă la compătimirea celor nevoiași. Ea trebuie să fie exprimată prin acte concrete. George Bernard Shaw scria cândva: “Feriți-vă de omul al cărui Dumnezeu este în ceruri”.

O călugăriță a dus hrană unei familii foarte sărace. Mama a dispărut cu mâncarea, apoi s-a întors cu jumătate din ea, spunând: “Vecinilor noștri le este de asemenea foame”. Atenția noastră nu trebuie să se îndrepte doar spre “săracii care merită”. Mântuitorul nu a făcut niciodată în Evanghelii diferența între cei care merită și cei care nu merită. Nu i-a supus niciodată la teste. Dostoyevsky era foarte conștient de acest lucru. Era convins că până și ființele cele mai oribile au șansa să se mântuiască. Mila lui Dumnezeu nu are limite. Nici noi nu trebuie să avem.

Kurt Vonnegut scria în romanul său: “Există o singură poruncă. Să fii bun.” Cristos și-a petrecut viața răspunzând prin propriile fapte la întrebarea: “Cine este semenul meu?” Maica Tereza spunea că poți sintetiza Evanghelia în trei cuvinte: “Mie mi-ați făcut” (Matei 25,40). Rabinul Hillel, contemporan cu Isus Nazarineanul, spunea la fel, dar la modul negativ. Un discipol l-a întrebat cum ar putea rezuma toată învățătura Legii în timp ce stătea într-un picior. Rabinul și-a ridicat un picior de pe sol și a răspuns simplu: “Ceea ce urăști să ți se întâmple ție, nu fă semenului. Aceasta este Legea întreagă. Restul este doar un comentariu. Du-te și învață.” Hillel și-a pus piciorul înapoi pe sol și i-a zâmbit discipolului înmărmurit. Minunăția Evangheliei lui Isus este că deși este dificil de pus în practică, simplitatea ei permite să fie înțeleasă și de un copil. Nu ai nevoie de exegeză biblică. Evanghelia ne amintește că putem avea kilograme de dogme, fără să avem însă vreun gram de mântuire.

Psihiatrii știu că unul dintre motivele pentru care ne este dificil să îi iubim pe ceilalți este că nu ne iubim pe noi înșine. Cum aș putea să iubesc persoana de lângă mine, dacă nu mă apreciez pe mine? Această teorie ar putea explica de ce violența, sexismul și rasismul sunt atât de endemice în societatea noastră. În secolul XX au fost peste 165 de războaie, aproape două războaie la doi ani. Au murit 160 de milioane de oameni. Trebuie să învățăm să fim proprii noștri fani. Mai important poate, dacă lucrăm cu tinerii este important să îi învățăm să se simtă fericiți cu ei înșiși. Dacă reușim, generația următoare de adulți va putea să își trăiască viața într-o lume mai pașnică decât a noastră. Vor înțelege înțelepciunea acestei vorbe: “Nu fi creștin. Fii Cristos!” Sau, după cum spunea Lev Tolstoy, “fiecare dintre noi trebuie să fim un Cristos în miniatură”. Isus va fi într-adevăr foarte bucuros dacă ar fi așa cu fiecare dintre noi.

Scott Seethaler spunea: “Creștinismul nu este o religie ce gravitează în jurul la ‘eu’ ci la ‘noi’. Suntem invitați să împărtășim cele cinci pâini și cei doi pești ai noștri, pentru ca Dumnezeu să ne înmulțească darurile.” El dorea să sublinieze importanța asumării spiritului familiilor latino-americane printre care a lucrat. Adesea, în acestea se putea auzi: “Estas in tu casa” sau “Ești acasă la tine”. Oricât de puțin aveau acești oameni, erau bucuroși să împartă cu el. Karl Barth după ce a scris volume despre Dumnezeu, l-a definit în patru cuvinte: Cel care mă iubește. Să conștientizăm această iubire și să o reflectăm iubindu-ne pe noi și pe semenii noștri.

 

* * *

 

Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Într-o zi, unul dintre cărturari a venit la Isus, întrebându-l care era prima poruncă a legii, și Isus i-a răspuns citând cuvintele legii: “Ascultă Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta”. Însă Isus a adăugat imediat că există o a doua poruncă similară cu aceasta, și anume “Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”.

Dacă dorim să înțelegem semnificația întrebării cărturarului și a răspunsului lui Isus, trebuie să avem în minte următorul lucru. În iudaismul din timpul lui Isus existau două tendințe opuse. Pe de o parte exista tendința de a înmulți la nesfârșit poruncile și preceptele legii, creând norme și obligații pentru fiecare detaliu minim al vieții. Pe de altă parte exista dorința de a privi dincolo de această aglomerare sufocantă de norme pentru a găsi acele lucruri care contează cu adevărat pentru Dumnezeu, spiritul tuturor poruncilor.

Întrebarea cărturarului și răspunsul lui Isus se situează în această căutare a esenței legii, în această dorință de a nu se pierde în mii de alte precepte secundare. Tocmai această lecție despre metoda lucrurilor importante trebuie să o învățăm din Evanghelia de astăzi. Există lucruri în viață care sunt importante dar nu urgente (în sensul că nu se întâmplă nimic dacă le lăsăm pentru moment la o parte); și viceversa, există lucruri care sunt urgente dar nu importante. Există pericolul ca noi să sacrificăm sistematic lucrurile importante pentru a le face pe acelea care sunt urgente dar adesea secundare.

Cum să evităm acest pericol? O povestioară ne va ajuta să înțelegem cum. Într-o zi un profesor în vârstă a fost rugat să vorbească în calitate de expert unor mari corporații nord americane, despre managementul timpului personal. El a decis să încerce un experiment. Stând înaintea unui grup gata să ia notițe, a scos de sub masă un borcan mare, gol. A pus în borcan o duzină de pietre de mărimea unei mingi de tenis, până când acesta a fost plin. Când nu a mai putut să bage pietre i-a întrebat pe cei prezenți: “Considerați că vasul este plin?” și cu toții au răspuns: “Da!” El a așteptat un moment și apoi a întrebat: “Sunteți siguri?”

S-a aplecat din nou și a ridicat de sub masă o cutie plină de pietriș, turnând cu grijă pietricelele în vas, scuturându-l puțin pentru ca acestea să intre printre pietre până la fund. A întrebat: “Este vasul plin de această dată?” Audiența sa, devenind mai prudentă, a început să înțeleagă și a spus: “Poate că nu încă” “Foarte bine!” a răspuns bătrânul profesor. Și din nou s-a aplecat și de această dată a ridicat un săculeț cu nisip, turnându-l cu grijă în vas. Nisipul a umplut toate spațiile dintre pietre și pietricele.

Apoi a întrebat din nou: “Acum este plin vasul?” Și toți au răspuns fără ezitare: “Nu!” “Într-adevăr”, le-a spus profesorul și, după cum s-au așteptat, a luat cana cu apă de pe masă și a turnat-o în borcan până la buza lui. După aceasta s-a uitat la audiența sa și a întrebat: “Ce mare adevăr ne arată acest experiment?” Cel mai îndrăzneț din grup, gândindu-se la tema cursului – managementul timpului – a răspuns: “Aceasta ne arată că chiar și atunci când programul nostru este plin, cu puțin efort putem întotdeauna să mai adăugăm o sarcină, un alt lucru de făcut”.

“Nu”, a răspuns profesorul, “Nu este aceasta. Experimentul ne arată altceva. Dacă nu pui prima dată în vas pietrele mari, nu le vei mai putea adăuga ulterior”. A existat un moment de tăcere și fiecare a reflectat asupra acestei afirmații. Profesorul a continuat: “Care sunt pietrele mari, prioritățile, în viața voastră? Sănătatea? Familia? Prietenii? Apărarea unei cauze? A realiza ceva care vă este foarte aproape de inimă?

Important este să puneți în agenda voastră în primul rând aceste pietre mari. Dacă acordați prioritate la o mie de alte lucruri mărunte – pietrișul, nisipul – viața voastră se va umple de lucruri fără sens și nu veți avea niciodată timp să vă dedicați lucrurilor cu adevărat importante. “Așadar, nu uitați niciodată să vă puneți această întrebare: ‘Care sunt lucrurile importante în viața mea?’ Puneți aceste lucruri în capul agendei voastre”. Apoi, cu un gest prietenesc, bătrânul profesor și-a luat rămas bun de la audiența sa și a părăsit încăperea.

La “pietrele mari” menționate de profesor – sănătate, familie, prieteni – trebuie să mai adăugăm două, care sunt cele mai mari dintre toate, cele două mari porunci: iubirea față de Dumnezeu și de aproapele. Cu adevărat, a-l iubi pe Dumnezeu, mai mult decât o poruncă, este un privilegiu, o concesie. Dacă într-o zi ne vom întâlni cu El, nu vom înceta să îi mulțumim pentru că ne-a poruncit să îl iubim și nu ne vom dori să facem altceva decât să cultivăm această iubire.

 

* * *

 

Duminica a XXXI-a de peste an (B) (audio)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Predicator: Pr. Emil Dumea
Unde: Catedrala romano-catolică din Iași
Când: 5 noiembrie 2006

 

Puteți descărca predica de pe Pastoratie.ro: click aici.

 

* * *

 

Să-l iubești din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

În fața unei cerințe atât de mari, de a-l iubi pe Dumnezeu «din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea» ființei noastre umane atât de slabe, Biserica ne cheamă la o rugă smerită, fiindcă de atâtea ori trebuie să constatăm că ne lipsește însăși inima, cugetul și puterea. La începutul liturghiei ne-am rugat, dar acum să conștientizăm mai profund ceea ce am spus, anume: Dumnezeule atotputernic și milostiv, numai prin darul tău credincioșii te pot sluji cum se cuvine, – adică te pot iubi din toată inima, din tot cugetul, din toată puterea – înlătură orice piedică din calea noastră, – păcatul – ca să alergăm cu bucurie în întâmpinarea făgăduințelor tale – adică spre Împărăția ta cerească.

Moise, grijuliu de soarta poporului israelit din pustiu, înconjurat de atâtea necazuri și lipsit de atâtea bucurii firești ale vieții, ca să poată răzbate prin toate și să ajungă în fericirea pământului făgăduit, îi propune observarea minuțioasă a poruncilor care trebuie să pornească din credința într-un singur Dumnezeu și din iubirea lui. Din acest îndemn poporul a făcut o rugăciune – Shema Israel – (Ascultă Israele), pe care credincioșii o repetau, iar unii o repetă și azi, de trei ori pe zi, și mai ales dimineața. (Lec.I-a: Dt 6, 2-6). Această rugăciune-lege a dat putere unui popor ca să scape de idolatrie, mai ales de ispita cultului care se aducea zeului Baal, să lupte mereu pentru independența națională și să râvnească tot mai mult spre bunurile mesianice.

Numai acea rugă are tărie și putere să ajungă până la tronul celui Preaînalt care este izvorâtă din iubire.

Profeții Osea și Ieremia își asumă acest termen – vei iubi - pornind de la o realitate umană: iubirea conjugală și o folosesc drept ca pe cea mai bună analogie spre a desemna iubirea dintre om și Dumnezeu. Autorul din Deuteronom, Moise, îl descrie pe Dumnezeu ca pe un tată care dă viață și își educă poporul așa cum face un tată cu fiii săi: Ascultă Israele!Ascultă fiule! (cf. CBL p. 254).

Un cărturar, care repeta zilnic de trei ori «Shema Israel», ascultător și dornic să ajungă la Împărăția lui Dumnezeu, se apropie de Isus cu cea mai bună intenție spre a afla de la El dacă această rugă trăită îl poate mântui. Se bucură, aflând confirmarea lui Isus, și exclamă: Bine, Învățătorule, adevărat ai grăit că unul este Dumnezeu și nu este altul afară de el; și a-l iubi pe el din toată inima și din tot sufletul și din tot cugetul și din toată puterea și a-l iubi pe aproapele ca pe sine însuși este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele (Ev. Mc 12, 28b-34).

Dat fiind faptul că nu toți israeliții au fost ca acest cărturar cinstit, ba nici chiar alți cărturari, farizei, saducei și nici măcar arhiereii nu puneau cont total pe această lege-rugă, un autor necunoscut încă, deși probabil este sf. Paul, plin de grijă față de soarta acestui popor și mai ales a Bisericii, a compus Scrisoarea către evrei.

Fragmentul citit și ascultat în cadrul Liturgiei cuvântului de azi (Evr 7, 23-28), ni-l prezintă pe Isus ca Marele Preot. El este rugăciunea prin excelență a Bisericii: trăiește mereu spre a mijloci pentru noi. Ce ne mijolcește? Harul! Ce este harul? Ne învață Catehismul: Harul este un dar suprafiresc, pe care ni-l dă Dumnezeu pentru mântuirea noastră, datorită vredniciilor lui Isus Cristos. O altă întrebare: De unde au vredniciile lui Isus Cristos atâta «putere» încât să ne dobândească acest dar suprafiresc prin care să putem împlini tot binele conform voinței lui Dumnezeu și deci de a-l iubi din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea și pe aproapele ca pe noi înșine?..

Să-l ascultăm pe sfântul apostol Paul, care spune: Fraților, eu știu că în mine, adică în trupul meu, nu locuiește binele; există în mine dorința binelui, dar nu și puterea de a-l realiza; în realitate eu nu fac binele pe care îl vreau, ci răul, pe care nu-l vreau… Nenorocitul de mine! Cine mă va elibera de acest trup sortit morții? Și tot el răspunde: Să i se aducă mulțumiri lui Dumnezeu prin Isus Cristos Domnul nostru (Rom 7, 18-19).

Rugăciunea veșnică a lui Isus, ca Mare Preot în fața Tatălui, este aceasta: aducerea de mulțumiri în numele nostru, pe care le primește când ne folosim de jertfa lui Cristos și ne împărtășim cu Preasfântul său Trup și Sânge spre a da putere sărmanului nostru trup muritor ca, înviind odată din morți, să-i aducem mulțumiri veșnice în Împărăția sa. Euharistie înseamnă «mulțumire».

Lui Cristos, ca să vină la noi, i-a trebuit o putere infinită, ca să poată depăși granițele fără de granițe ale dumnezeirii. Cine i-a dat-o?.. Ca să ne elibereze de povoara imensă a păcatului, i-a trebuit o putere infinită. Cine i-a dat-o?.. Fiul omului, ca să ajungă la tronul lui Dumnezeu Tatăl, i-a trebuit o putere infinită ca să depășească granițele omenității slăbite la infinit de păcatele pe care le-a luat asupra sa. Cine i-a dat-o? Ca să-l împace pe Tatăl preasfânt cu omul păcătos îi trebuie o putere nemărginită. Cine i-o dă? Fiului omului, ca să ne ducă acolo unde este el, îi trebuie o putere infinită. Cine i-o dă?

Pentru a ajunge la o țintă atât de sus pusă, este necesar un mijlocitor între Dumnezeu și oameni, un preot care să aibă unele caracteristici personale unice. Un preot care ar fi păcătos și slab, așa cum se recunoaște chiar marele apostol Paul, nu poate să atingă această țintă așa de sus pusă. Cum ar putea ajunge până la cer, dacă trupul supus păcatului îl trage spre mormânt? Numai în Cristos Marele Preot se află puterea de a învinge păcatul și moartea, de a se înălța până în fața tronului ceresc al Tatălui, datorită unei singure jertfe pornite dintr-o iubire veșnică. Unindu-ne cu jertfa lui Cristos, ne unim cu iubirea lui nemărginită față de Dumnezeu și față de oameni (cf. CBL p. 1782-1784). Iată cum iubirea lui Isus este legătura desăvârșită dintre om și Dumnezeu, dintre om și frații săi.

Puterea lui Isus de a uni cu autoritate cele două porunci, de unde provine? De unde această putere de a înălța și de a pune pe aceeași treaptă iubirea aproapelui cu cea a lui Dumnezeu?.. Cine îi dă acest drept? Duhul iubirii pe care, datorită meritelor pătimirilor și morții, Dumnezeu i-a dat Duhul fără măsură (In 3, 34), a ascuns în Inima Lui toate comorile înțelepciunii, înțelegerii, sfatului, puterii, științei, evlavie și fricii de Dumnezeu și pe care apoi le-a revărsat cât a voit și în inimile noastre.

Un singur Dumnezeu, o singură iubire: Dacă noi ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea lui este desăvârșită (1In 4, 12). Astfel omul îl iubește pe om și pe Dumnezeu cu aceeași iubire.

Creștinii de azi sunt îndemnați să pună în deplină valoare cerințele iubirii frățești fără frontiere, dar se preocupă mult prea puțin ca să știe că adevărata iubire fraternă este identică cu iubirea lui Dumnezeu. Înțeleasă numai așa – iubire fraternă fără frontiere – se înșeală asupra dimensiunilor iubirii fraterne ca atare. Acolo unde Dumnezeu nu-și află locul care i se cuvine, își pierd din importanță și relațiile față de aproapele. Astfel: în fața foamei, nedreptăților și oprimării, se riscă o ripostă violentă; spre a rezolva problemele demografice ale unei supra-populații, se sugerează o planificare familială bazată pe anticoncepționale și chiar sterilizare, precum și pe legalizarea avortului; în fața crizelor familiale, se propune ca remediu divorțul; unui bolnav incurabil care suferă și chiar unor bătrâni singuri sau incomozi li se sugerează eutanasia (cf. MAC p. 999).

Puterea iubirii noastre autentice față de Dumnezeu și față de aproapele trebuie s-o găsim și s-o trăim în Trupul mistic al lui Cristos, în cadrul Bisericii, fiindcă în ea putem avea certitudinea că porțile iadului nu o vor birui (Mt 16, 18). În Biserică rezidă atotputernicia Duhului lui Cristos, Duhul iubirii atotputernice.

Parafrazând rugăciunea de la început, să ne înălțăm glasul spre cer și să spunem: Dumnezeule atotputernic, păstrează în noi Duhul lui Cristos, ca să te putem iubi din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea, iar pe aproapele ca pe noi înșine! Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXXI-a de peste an

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Editura Sapientia

În această duminică, a XXXI-a de peste an, în întâlnirea noastră cu Domnul, liturgia cuvântului ne propune spre meditare învățătura fundamentală a lui Isus și a Bisericii – iubirea, dragostea față de Dumnezeu strâns legată de dragostea față de aproapele. Toată legea creștină este rezumată în aceste două legi și constituie semnul apartenenței la Cristos și la Biserica sa.

Prima lectură, luată din Cartea Deuteronomului, prezintă rugăciunea de dimineață și de seară pe care o recita fiecare evreu pios: “Ascultă, Israele” (Dt 6,4). Prin această rugăciune, evreul pios își amintea de dragostea lui Dumnezeu, de cultul datorat lui și de observarea poruncilor sale. Lectura cuprinde una dintre numeroasele pericope ale legii vechi pe care Moise a încredințat-o poporului pe când rătăcea prin deșertul Sinai: “Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta”(Dt 6,5). Porunca iubirii dată de Dumnezeu, prin Moise, este o chemare la angajare profundă și conștientă. Porunca iubirii cere ca dragostea față de Dumnezeu să nu fie doar o manifestare exterioară, ci mai ales o trăire interioară, o trăire personală.

Mergând pe firul liturgiei cuvântului, putem observa cum psalmul responsorial reflectă virtutea dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele, răspunzând poruncii lui Moise cu refrenul: “Ajută-mă, Doamne, să te iubesc din toată inima”.

Lectura a II-a luată din Scrisoarea către Evrei (Evr 7,23-28) evidențiază superioritatea preoției lui Cristos față de preoția Vechiului

Testament. Cristos, Marele nostru Preot, este sfânt, iar preoția sa este veșnică. Porunca iubirii își are împlinirea în plinătatea preoției lui Cristos, care s-a jertfit din iubire pentru răscumpărarea noastră.

Textul evangheliei de astăzi, luat din Evanghelia după sfântul Marcu, s-a oprit asupra celei mai mari porunci: porunca iubirii. Despre această poruncă, Conciliul al II-lea din Vatican în Constituția pastorală privind Biserica în lumea contemporană, afirmă: “Iubirea de Dumnezeu și de aproapele este prima și cea mai mare poruncă” (Gaudium et spes 24).

Este cunoscut faptul că poporul israelit avea, încă din vechime, un număr mare de legi. Întrucât numărul mare de legi ducea de multe ori la contradicții, cărturarii, înțelepții poporului evreu, s-au gândit să identifice cea mai mare lege la care să facă referință și celelalte legi. Astfel, rabinul Hillel, mare și renumit învățat de pe timpul lui Isus, a propus acest principiu: “Să nu-i faci aproapelui ceea ce ție nu-ți place pentru tine: aceasta este toată legea, restul este numai explicație”, spunea rabinul. Ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!, am spune noi.

La prima vedere, răspunsul pe care trebuie să-l dea Isus este simplu și pare că vine de la sine. Dacă Isus ascultă întrebarea care i se adresează, înseamnă că o socoate demnă de răspuns, înseamnă că are explicația sa. Răspunsul lui Isus, la întrebarea învățatului, “Care poruncă este cea mai mare în lege?” (Mc 12,29), este foarte clar: “Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău …, aceasta este cea dintâi poruncă” (Mc 12,30) și apoi a adăugat o a doua poruncă, precizând că este asemănătoare primei: “Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Mc 12,31).

Sfinții evangheliști Matei și Luca unesc cele două texte într-unul singur, sau vorbesc despre o singură poruncă. Diferit de cei doi, evanghelistul Marcu deosebește cele două porunci una de alta, dar încheie la singular, spunând că nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Aceste două porunci ale lui Isus sunt asemănătoare pentru că cer același comportament: să iubești. Dar sunt și diferite, pentru că indică doi destinatari diferiți: Dumnezeu și aproapele. Noutatea evangheliei constă în porunca iubirii față de aproapele, pe care Cristos o prezintă. Accentul cade pe sensul pe care-l dă Isus cuvântului “aproapele”.

De fapt, cine este acest aproape al nostru? Să fie doar cel ce este aproape, adică vecin în sens fizic, sau în sens familiar, sau un prieten? Aceasta a fost învățătura pe care a dat-o Moise poporului evreu (în contextul istoric potrivit timpului); Isus depășește această învățătură, lărgind sensul cuvântului aproapele la iubirea tuturor, chiar și a dușmanilor.

Se spune despre scriitorul rus Dostoievski că, în timpul unei plimbări, a fost acostat de un bețiv, iar mai apoi bătut. La poliție, scriitorul a rugat autoritățile să-l elibereze pe bețiv, pentru că el îi acordă iertarea. Cu toate acestea, după trei săptămâni, scriitorul primi ordin să se prezinte la judecată, ca martor. Din nou, scriitorul îi rugă pe judecători să-l scutească pe vinovat de pedeapsă. Judecătorul se conformă acestei rugăminți; totuși, îl condamnă pe făptaș, pentru deranjarea ordinii publice, la plata unei amenzi sau închisoare pentru un timp scurt. Întrucât omul nu avea cu ce plăti amenda, alese închisoarea, dar la poarta închisorii îl aștepta scriitorul, care îi dădu banii necesari pentru a plăti amenda. Un exemplu foarte elocvent.

Însă exemplul nostru cel mai demn de luat în seamă este Cristos, care nu s-a limitat doar să enunțe cele două legi, pe care le-am auzit în evanghelia de astăzi, dar ne-a învățat să le practicăm, prin exemplul său. Știm că și-a trăit iubirea filială față de Tatăl ceresc printr-o ascultare afectuoasă, într-o fidelitate totală. Ne amintim de evenimentul din Templul din Ierusalim, când avea doar doisprezece ani, când a dat acel răspuns Mariei și lui Iosif: “Nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu?” (Lc 2,49). Știm, de asemenea, că a trăit iubirea față de oameni până la dăruirea vieții. Apostolul Ioan, începând în evanghelia sa relatarea Pătimirii, a scris despre Isus: “Iubindu-i pe ai săi care erau în lume, până la sfârșit i-a iubit” (In 13,1).

Manifestarea iubirii trebuie să se observe prin faptele noastre, și nu numai prin cuvinte. Persoanele concrete care trăiesc alături de noi ne pot părea antipatice sau cu multe defecte. Și Isus avea, printre apostoli, niște pescari nevinovați, impulsivi, pe punctul de a-l trăda și a fugi de lângă El, totuși i-a iubit până la sfârșit.

Impulsionați de exemplul dat de Cristos și de răspunsul pe care l-a dat astăzi învățatului, să aplicăm și noi, în viața de fiecare zi, aceste două porunci pe care Cristos le-a unit și, mai mult, a extins semnificația cuvântului “aproapele” până la iubirea față de dușmani.

Fără îndoială, în atenția noastră, în inima noastră omenească, trebuie să fie în permanență prezentă iubirea. Viața noastră merită să fie numită umană doar în momentul în care practicăm această iubire. Acest aspect devine foarte important pentru faptul că, la examenul de maturitate al vieții veșnice, din această materie vom fi examinați. Acest aspect îl amintește sfântul Ioan al Crucii, prin cuvintele: “În seara vieții noastre vom fi judecați despre iubire”. În ziua judecății vom da seamă de modul cum am acționat în fața semenilor noștri: însetați, flămânzi, înfrigurați sau bolnavi.

Dacă nu vom reuși la acest examen al vieții, ne corupem viața și ne împingem viitorul spre moarte. Dacă, în schimb, reușim la examenul de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, atunci vom putea trăi fericiți în viața veșnică. Însă pentru a reuși la acest examen să nu uităm că: “pentru a ajunge la viața veșnică, avem nevoie de două lucruri: de dragostea față de Dumnezeu și de dragostea față de aproapele” (Sfântul Augustin).

Să învățăm astăzi, de la Isus, adevărata iubire care este capabilă să ne pătrundă complet. Să trăim în fiecare zi această poruncă a iubirii care îmbrățișează într-un singur moment iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Să facem în așa fel încât cuvintele sublime ale lui Cristos să devină viață trăită în concretul fiecărei zile, în multitudinea relațiilor care ne înconjoară, în diferitele medii de lucru în care suntem chemați să activăm. Să dăm un chip și un nume aproapelui nostru și să-l iubim așa cum ne iubim pe noi înșine.

Marian Gașpal

 

* * *

 

“Iubește” și discursul se complică

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

În controverse, apare un interlocutor leal

Ar fi oportun, înainte de toate, să așezăm pagina Evangheliei de astăzi în contextul relatării lui Marcu. Suntem în așa-zisul “capitol al disputelor”. Într-adevăr, a treia zi a șederii lui Isus la Ierusalim, în apropierea Pătimirii, este caracterizată, după deosebita subliniere a lui Marcu, de o serie de controverse, de felul acelora care l-au opus pe Isus și pe adversarii săi chiar de la începutul ministerului din Galileia (2,1 – 3,6), Și care au lăsat să se întrevadă un contrast de neclintit.

Este vorba de cinci dispute teologice, care au ca interlocutori exponenții claselor conducătoare ale iudaismului. Apare dificil, și chiar puțin verosimil, să admitem că sunt efectiv dezvoltate în arcul din acea zi (marți). Marcu, oricum, le-a adunat în acest punct, mai ales pentru a sublinia aspectul dramatic al opoziției, care va izbucni în catastrofa care plutește de acum în aer.

Sunt articulate astfel: Chestiunea pusă de mai marii preoți, scribi și bătrâni despre autoritatea lui Isus (11, 27-28). După ce i-a pus în încurcătură cu un răspuns care este o contra-întrebare, Isus îi țintuiește pe responsabilitatea lor cu parabola viticultorilor (12, 1-12): chiar ei sunt păzitorii răi ai viei. Apare o ciudată unire – farisei și irodieni – pentru a testa terenul și a auzi cum gândește Învățătorul în privința ocupației romane (12, 13-17).

Ar vrea astfel să-l facă “să se ocupe” de o temă foarte delicată cea politică. Și iată-i intrând în scenă saduceii care îi propun problema învierii (12, 18-27). Întrebarea unui cărturar despre prima poruncă. Și este tocmai pagina propusă de liturgia de astăzi (12, 28-34). Învățătorul la rândul său îi surprinde pe cărturari despre argumentul lui Mesia, deci declanșează un atac violent împotriva acestor interpreți ai Legii (12, 35-40). La sfârșitul celor cinci dezbateri, o scenetă odihnitoare: sărmana văduvă care oferă doi bani mărunți (12, 41-44). Ca pentru a sublinia contrastul între atitudinea sterilă a celor îmbătrâniți în dizertații și în complicații intelectualiste și legaliste, și generozitatea concretă a aceleia care este condusă de o credință simplă și transparentă.

În toate aceste tablouri, se poate constata cum se adâncește prăpastia care separă pe Isus de grupurile cele mai influente ale iudaismului. Dar se poate observa calitatea Fiului lui Dumnezeu care se afirmă. În plus, pentru credincioși, este conturată o linie de conduită izvorâtă din iubire, autenticitate, sărăcie, generozitate. Oricum, cărturarul apare ca un individ leal, care pune o întrebare serioasă, fără subînțelesuri. Să fixăm câteva puncte esențiale din confruntarea dintre Isus și doctorul Legii.

La izvorul iubirii noastre

Prima lecție fundamentală: iubirea de Dumnezeu și iubirea față de aproapele sunt cele două fețe ale aceleași porunci. Totuși, trebuie să recunoaștem că amândouă depind de un fapt precedent: iubirea lui Dumnezeu față de noi. Iubirea omului – fie față de Dumnezeu fie față de aproapele – se naște din cea a lui Dumnezeu. “Iubirea este de la Dumnezeu” (1 In 4, 7). Numai iubirea față de Dumnezeu face posibilă iubirea umană. Cu alte cuvinte, iubirea este un dar, carismă, nu o cucerire sau capacitate a omului. Este o posibilitate, dacă vrem. Dar posibilitate care îi este dăruită de sus.

Noi socotim că omul este capabil de iubire. Că iubirea este exclusiv o acțiune de sentimente bune, înclinații sau de bunăvoință. Iubirea, în schimb, este o problemă de “receptivitate”. Adică, ne este dată de iubire. Cu aceasta nu trebuie să tragem concluzia grăbiți că iubirea creștină poate fi redusă la umanism, la o vagă filantropie. Aceste sunt reducțiile abuzive pe care le facem noi, când îi judecăm pe alții, pe care îi socotim îndepărtați. În realitate, dacă o persoană îl iubește cu adevărat pe aproapele, luptă cu pasiune pentru dreptate, se dăruiește pentru alții, ar trebui cel puțin să bănuim că această capacitate de iubire, de angajare față de frați, a primit-o de la Dumnezeu, chiar dacă nu este conștient de ea.. Și, în acest caz, s-ar putea spune – ca pentru cărturar – că nu este departe de Împărăția lui Dumnezeu.

A iubi ca pe sine însuși dar uitând de sine însuși

Desigur, trebuie să-l iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Totuși, în același timp, iubirea aduce cu sine și o uitare, o renegare de sine însuși. Acesta este paradoxul creștin. “Sunt un om care a renunțat la eu-ul său în fața lui Dumnezeu, este capabil de a-l găsi pe tu, adică pe fratele său. Numai iubindu-l pe Dumnezeu se deschide o breșă pentru torentul de iubire, care altfel s-ar termina din nou în egoismul propriu” (G. Dehn). Iubirea, fără îndoială, după concluzia cărturarului, “valorează mai mult decât toate arderile de tot și jertfele”. Dar nu poate niciodată să se rupă de sacrificiul de sine, de egoismul propriu, de căutarea comodităților proprii, de interesele proprii.

Să nu uităm că acest dialog are loc în timp ce deja se profilează umbra crucii. Șubrezenia unei anumite iubiri, astăzi, depinde cu precizie de repugnanța pe care mulți încearcă s-o lege de jertfă. O anumită iubire apare artificială, plăpândă, fragilă, uzată, mereu pe punctul de a se destrăma, pentru că nu este suficient de întărită de suferință, ne garantată de uitarea de sine. Ne înșelăm că găsim sau păstrăm iubirea pe latura ușurinței, urmând înclinațiile și instinctele, lăsându-ne aprinși de entuziasme, lăsându-ne în voia vântului favorabil, sărind obstacole, evitând alegeri dureroase. Nu ne vine în minte că suferința, departe de a constitui o amenințare a iubirii, o face solidă; crucea îi asigură profunditate și rodnicie.

Iubirea implică o luptă neîncetată cu noi înșine. Iubirea are mereu nevoie de purificare. Este necesară renunțarea pentru ca iubirea să nu se corupă în căutarea de sine și posedarea egoistă. Astăzi, anumite concepții despre iubire sunt sub semnul ușurinței, superficialității, nepăsării, al lipsei de responsabilitate. Dar iubirea nu este un entuziasm de suprafață sau trecătoare, este ceva serios, extrem de exigentă. Iubirea trebuie să fie dispusă să dea totul, dar revendică și dreptul de a pretinde totul. “Răspunsul la Iubire, Iubirea vrea totul” (Clemente Rebora).

Cea mai mare ofensă care se poate aduce unei persoane pe care o iubesc nu este numai aceea de a mă dărui parțial, cu anumite condiții, ci și de a cere prea puțin. Se păcătuiește împotriva iubirii fie când se dă prea puțin, cât și atunci când se cere prea puțin. Oricum, a învăța să iubim înseamnă a avea curajul de a apuca pe calea unei dăruiri fără rezerve, a unei despuieri continue, a unei asceze care ne costă. Iubirea, desigur, este sub semnul gratuității. Totuși are un preț de plătit. Iubirea crește… în pierdere. Se dezvoltă printr-o serie interminabilă de sfâșieri profunde. Iubirea nu merge de la sine. Este un drum aspru, contestat. Iubirea se întărește numai când ceva opune rezistență…

… Și discursul se complică

Dar mai este și un alt paradox. Pentru a ajunge la aproapele eu trebuie să pornesc de sus, trebuie să mă așez în fața Absolutului lui Dumnezeu: “Domnul este singurul Dumnezeu, Domnul este numai unul. Tu să-l iubești…” În același timp, însă, nu este altă cale pentru a ajunge la Dumnezeu în afară de aceea care mă poartă la întâlnirea cu aproapele. Adică, pentru a ajunge la Dumnezeu trebuie să trec prin aproapele. Și, pentru a ajunge la aproapele, trebuie să pornesc de la Dumnezeu. Numai dacă îl întâlnesc pe Dumnezeu, dacă iau în serios iubirea sa, eu reușesc să-l iubesc pe fratele meu.

Pe de altă parte, totuși, iubirea față de aproapele constituie unica verificare serioasă a iubirii mele față de Dumnezeu. Nu pot să mă înșel să-mi fie îngăduită o “desfătare în Dumnezeu” (fruitio Dei) care s-ar dezvolta într-o sferă mistică specială, în afara raportului concret cu oamenii. Tocmai aceste paradoxuri demonstrează că ceea ce este oferit de Isus este cu totul altceva decât o simplificare (cel puțin în sensul pe care îl pretindem noi). Este, dimpotrivă, o împletire, sunt respingeri și legături, interdependențe care complică toate discursurile (și nu numai discursurile). A readuce iubirea la izvor nu este deloc liniștitoare. Pentru că. pornind de la Dumnezeu, și măsurând iubirea noastră după iubirea Sa, nu știm unde vom termina.

Unind solid iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui, religia devine o acțiune mai degrabă complexă. Eu nu pot să mă gândesc să rezolv repede cu practicile religioase. Sunt alte practici mai obligatoare, și care nu sunt stabilite nici de orarii, nici de locuri, nici de ceremonii fixe. Întâlnesc persoane evlavioase care ar vrea să demonstreze că totul este așa de ușor, simplu: “Ajunge să iubim”, spun. Fapt este că atunci când iubești cu adevărat, observi că iubirea nu este suficientă niciodată, vrea mereu mai mult. Îți citează pe sf. Augustin: “Iubește și fă ceea ce vrei”. Necazul este că, dacă iubesc, nu mai pot să fac ceea ce vreau, mi se cere să fac și ceea ce nu vreau. Și apoi, nu ai terminat niciodată, nu te poți simți niciodată la post.

Atunci când ai dat totul, descoperi că este mereu ceva de oferit, poate mai mult, mai bine. Dacă părăsesc dinamismul iubirii, nu pot să stau liniștit, în siguranță. Mă regăsesc, de fiecare dată, pur și simplu, “nu departe” de Evanghelie. Cu iubirea se ajunge “nu departe” de iubire.

Ascultă-ne sau ascultă-mă

Este surprinzător să notăm cum tradiția ebraică a păstrat, ca formulă de rugăciune zilnică, celebrul pasaj din Deuteronom (prima lectură de astăzi) care începe cu: “Ascultă, Israele”. Este shema (“ascultă”). Toate rugăciunile noastre comunitare, în schimb, sunt scandate cu un refren destul de diferit: “Ascultă-ne, Doamne!” Nu este o diferență de puțină valoare. Este în joc imaginea lui Dumnezeu, raportul nostru cu El, și ideea însăși a poporului lui Dumnezeu. Reiese din ea, mai ales, modul de a concepe rugăciunea.

Pietatea lui Israel, exprimată prin shema, ne amintește că ne rugăm, nu atât pentru a da ordine lui Dumnezeu, desemnându-I prestări, ci pentru a primi ordine, să ne facă să primim îndatoriri de la El. Rugăciunea, înainte de toate, este ascultare. Ascultare din partea omului, bineînțeles. Trebuie să mă conving că nevoia mea principală este aceea de a asculta.

Un preot diferit

“Așa este de fapt marele preot care ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată…” Să fim atenți să nu confundăm. Nu este schițat un tablou al preotului ideal, acela pe care noi toți îl pretindem. Scrisoarea către Evrei (lectura a doua) trasează figura lui Cristos, preot veșnic, sfânt, care oferă unica jertfă “o dată pentru totdeauna”. Ceilalți preoți, care participă la preoția lui Cristos, de neînlocuit, sunt oameni păcătoși ca toți, “supuși slăbiciunii umane”, deci nu imuni de mizerii, și care caută să fie “nu prea departe”, de demnitatea pe care au primit-o. Numai Cristos este omul perfect, omul înviat.

În schimb preotul – fie cel antic, cât și cel al Alianței Noi – este păcătos înainte de consacrare, și rămâne așa și după. Consacrarea preoțească nu anulează mizeria umană, nu oferă o garanție de impecabilitate, un certificat de sfințenie. Rămâne de subliniat faptul că Cristos nu a oferit sacrificiul propriu – definitiv – în templu. Misa celebrată de El a fost viața sa oferită, dăruită în folosul tuturor. Și acesta este elementul determinant care caracterizează și preoția comună a credincioșilor: ascultarea în iubire. Liturghia celebrată în ambientul ocupațiilor zilnice. Membrii poporului preoțesc merg la Liturghie pentru a-l oferi pe Cristos și să scufunde, să contopească viața proprie cu jertfa sa. Numai așa devin trup, sunt Trupul lui Cristos, și deci un popor-preot.

 

* * *

 

Duminica a XXXI-a de peste an (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

M-am dus cu copilul meu de doi ani să o vizitez pe bunica și, în timp ce eram la ea, a venit curierul de la “mese la domiciliu” ca să-i aducă prânzul. După ce m-a felicitat pentru copilul meu, bărbatul a adăugat că avea patru copii. “Patru copii!”, am exclamat. “Îl iubesc foarte mult pe al meu, așa că nu pot să îmi imaginez cum ar fi să împart iubirea mea la patru”. “Doamnă, a răspuns bărbatul, iubirea nu se împarte, se înmulțește”.

2. Tema

“Binecuvântat fie Isus Cristos Fiul tău pe care ni l-ai trimis ca prieten al celor mici și săraci. El ne-a învățat să te iubim pe tine, Tatăl nostru, și să ne iubim între noi ca frați” (Rugăciunea euharistică pentru Liturghia copiilor).

Sau: “Fiule – spune Dumnezeu – te iubesc infinit și încă din veșnicie”. “Tată – se roagă creștinul – te iubesc din toată inima mea, din tot sufletul meu și din toate puterile mele”.

3. Mesajul zilei

Liturghia este întotdeauna o școală de iubire. Lecturile de astăzi ne vorbesc tocmai despre iubire. Să ne punem câteva întrebări, pentru a verifica dacă le-am înțeles mesajul.

Dintre multele porunci primite de la Dumnezeu, care era cea mai importantă pentru evrei?

- Cea pe care o recitau în fiecare zi în rugăciunea lor și pe care o găsim astăzi în prima lectură: “Ascultă, Israele: Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul singur. Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și cu toată puterea ta”.

Care poruncă este cea mai importantă pentru Isus?

- “Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu toată mintea ta și cu toate puterile tale și să îl iubești și pe aproapele ca pe tine însuți. Aceasta este porunca cea mai importantă!”

Ce adaugă Isus la porunca cea mai importantă a evreilor?

- Adaugă că trebuie iubit și aproapele, și că acesta îi cuprinde pe toți, chiar și pe dușmanii noștri.

- Că Dumnezeu și toți oamenii, în iubire, sunt uniți pentru totdeauna.

- Că această poruncă este mai importantă decât toate celelalte, este mai importantă decât jertfele și practicile templului.

- Că vom fi judecați cu privire la această poruncă.

De ce trebuie să îl iubim pe Dumnezeu într-un mod atât de mare și total?

- Pentru că Dumnezeu ne iubește pe noi în mod infinit, este infinit de bun, este cel mai mare binefăcător al nostru.

- Dumnezeu ne iubește primul.

- Un dulce răspuns de iubire este pentru noi mai mult decât o datorie.

De ce trebuie să îl iubim pe aproapele așa cum îl iubim pe Dumnezeu?

- Pentru că, dacă nu îi iubim pe fiii lui Dumnezeu, îi displacem și, prin urmare, nu îl vom iubi nici pe el.

- Pentru că, dacă noi suntem iubiți de Tatăl mai mult decât orice, trebuie să facem la fel și cu frații noștri.

- “Orice veți face celui mai mic dintre frații mei, mie mi-ați făcut”.

Terminați cerând să reflecteze și să repete unele expresii despre iubire:

- Fiecare om este fratele meu, care trebuie iubit nu cu vorba, ci cu fapta.

- Iubește și dăruiește, dăruiește-te și iartă.

- Cel care nu îl iubește pe aproapele pe care îl vede, cum poate spune că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu îl vede?

4. Exemple

a) Bunicii noștri devin tot mai bătrâni și mai slabi. Cum ar trebui să vă comportați cu ei? Să ascultăm povestirea Barbarei, care are puțin peste zece ani.

În acest an, mama și tata au plecat în concediu la munte cu frații noștri mai mici. Eu și sora mea, fiind mai mari, pe rând, vom rămâne cu bunica noastră bolnavă ca să ne ocupăm de ea. Eu va trebui să rămân o săptămână, în timp ce a doua săptămână va trebui să rămână sora mea. Primele zile au fost foarte grele. Deseori simțeam dorința de a mă distra, de a pleca, de merge să îmi vizitez prietenele. Dar știam că, dacă aș fi făcut aceasta, bunica ar fi rămas fără asistență și nu s-ar fi simțit bine. Deci stăteam cu ea, o ajutam puțin, ascultam poveștile ei cum era pe vremuri. De multe ori cântam pentru ea la chitară sau îi puneam discurile preferate. Așa îmi petreceam zilele. Simțeam nu doar că bunica era lângă mine, ci și Isus.

b) Într-o seară, la TV era un program care îmi plăcea în mod deosebit și voiam neapărat să îl văd. În același timp, mi-am amintit că fratele meu aștepta ajutorul meu. Am înțeles că trebuie să îl iubesc nu doar când nu am nimic altceva de făcut, ci mereu și în special când îmi cere un sacrificiu. De aceea, m-am ridicat și m-am dus să-l ajut. Am încercat să o fac cu bucurie și cu toată dragostea posibilă. El și-a dat seama și din acea zi a început să mă ajute în diferite feluri. Avea grijă de mine și de multe ori chiar mă întreba: “Ce pot face pentru tine?”

c) O fetiță îi spune deseori surorii mai mici: “Te iubesc foarte mult! Ești atât de drăguță!” Și ca semn de iubire o sărută pe frunte. Dar deseori micuța îi cere: “Ajută-mă să-mi fac temele”, și primește acest răspuns: “Astăzi nu am timp, sunt foarte ocupată”. Sau, când surioara spune: “Ia-mă la plimbare cu tine”, primește acest răspuns: “Merg cu colegele mai mari, ne-ai deranja. Ești prea mică”.

Cuvintele frumoase și sărutările sunt un lucru bun, slujesc pentru exprimarea sentimentelor, dar sunt suficiente de unele singure? (S.J. Klimek)

d) Robert, zis “Ste”, era un băiat slab și nervos, cu o față micuță, inteligent și deștept. Pe un caiet din clasele elementare, a trasat într-o zi un program de viață: “Când voi fi mare, voi face în așa fel încât săracii să fie bogați. Ei trebuie ca și noi să aibă dreptul la fericire. Trebuie să mă rog de fiecare dată când pot, dar dat fiind că nu pot fi bun doar rugându-mă, trebuie și să mă angajez să fac totul pentru a deveni bun”. Când a scris aceste rânduri avea opt ani.

Mai târziu a studiat, a devenit pasionat de fotbal, a făcut carieră militară și a fost trimis în India, în Afganistan, în Rusia. Dar sufletul lui era îndreptat spre tineri, spre băieții pe care îi vedea antrenați în război.

Așa se face că a gândit pentru ei Mișcarea Scout pentru “a împărtăși cu copiii din toată lumea bucuria de a trăi”.

Robert Baden-Powell, în 1909, se așeza astfel în fruntea multor copii aflați în căutarea instrumentelor păcii, fraternității, prieteniei și, după ce a trăit cu ei timp de 30 de ani, pe patul de moarte spunea: “Amintiți-vă de numeroșii prieteni cărora le-ați întins mâna și apărați împărăția păcii lui Dumnezeu între oameni”.

e) În Avenida Gimenez, în inima Bogotei, capitala Columbiei, doi copii abandonați îmi cer pomană. Le dau ceva și îi întreb dacă vor să mă însoțească până la episcop.

Pe drum ne întâlnim cu un om paralizat, mutilat, oribil, care cere pomană. Îmi lipsește timpul ca să pot face măcar un gest. Moneda pe care abia le-am oferit-o băieților ajunge în mâinile acelui om întins în căruciorul de lemn.

“Este normal – mă previne copilul – el nu poate lucra, și nici nu mai are nevoie de noi” (J. Bouchaud).

f) În tăcere, după predică, invitați-i pe copii să programeze un mic act de amabilitate sau de bunătate în familie, ca rod practic al participării la celebrarea euharistică.