Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXX-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Sirah 35,12-14.16-18
2Timotei 4,6-8.16-18
Luca 18,9-14

Luca 18,9-14

A mai spus această parabolă unora care se credeau drepți și-i disprețuiau pe alții: “Doi oameni au urcat la templu ca să se roage: unul era fariseu, iar celălalt vameș. Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: “Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni: hrăpăreți, nedrepți, adulteri, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ceea ce câștig”. Vameșul, în schimb, stând departe, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer. Își bătea pieptul zicând: “Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul!” Vă spun că a coborât la casa lui îndreptățit mai degrabă acesta decât celălalt; căci oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se umilește va fi înălțat”.

 

În căutarea dialogului cu Dumnezeu
         pr. Anton Dancă

Secretul cultului plăcut lui Dumnezeu
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

A pleca de jos
         pr. Alessandro Pronzato

Îndreptățirea prin credință
         pr. Raniero Cantalamessa

Duminica XXX-a de peste An (C)
         pr. Claudiu Budău

Duminica a XXX-a (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Afișează toate în aceeași pagină