Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a după Paște
Anul C (A, B)

Lecturi:
Fapte 5,12-16
Apocalips 1,9-13.17-19
Ioan 20,19-31

Ioan 20,19-31

În seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: “Pace vouă!” Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Atunci, Isus le-a zis din nou: “Pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi”. Și, spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: “Primiți pe Duhul Sfânt. Cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veți ține, vor fi ținute”. Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, care se numea “Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. Așadar, ceilalți discipoli i-au spus: “L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: “Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor și nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. După opt zile, discipolii lui erau iarăși înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Isus a venit, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și a zis: “Pace vouă!” Apoi i-a spus lui Toma: “Adu-ți degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios”. Toma a răspuns și i-a zis: “Domnul meu și Dumnezeul meu!” Isus i-a spus: “Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei care nu au văzut și au crezut”. Isus a mai făcut înaintea discipolilor și multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Acestea însă au fost scrise ca să credeți că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu și, crezând, să aveți viață în numele lui.

 

Învierea confirmă
         pr. Anton Dancă

Pacea și credința
         pr. Daniel Iacobuț

Duminică ne întâlnim cu Cristos
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

O credință chemată să dea un oarecare semn de viață
         pr. Alessandro Pronzato

Isus este Domnul!
         pr. Raniero Cantalamessa

Duminica a II-a din Timpul Pascal
         pr. Eduard Patrașcu

Duminica a II-a a Paștelui
         pr. Șerban Tarciziu

Duminica a II-a din Timpul Pascal Ciclul C (lectio divina)
         FSC

Pace vouă! Primiți pe Duhul Sfânt! Iertați păcatele!
         pr. Anton Dancă

A II-a duminică după Paști (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Cel care-și află un loc în biserică
         pr. Alessandro Pronzato

Pace vouă!
         pr. Claudiu Dumea

Duminica a II-a a Paștelui (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Afișează toate în aceeași pagină