Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a după Paști (A Tomii)
Evanghelia: Ioan 20,19-31
Apostolul: Fapte 5,12-20

Ioan 20,19-31

Și fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Isus și a stat în mijloc și le-a zis: Pace vouă! Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Și Isus le-a zis iarăși: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Deci au zis lui ceilalți ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Și după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru, și Toma, împreună cu ei. Și a venit Isus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios ci credincios. A răspuns Toma și I-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu! Isus i-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut! Deci și alte multe minuni a făcut Isus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeți că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, să aveți viață în numele Lui.

 

Mâini cicatrizate!
         pr. Anthony M. Coniaris

Despre credință
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre îndoiala în credință
         pr. Ilie Cleopa

Domnul meu și Dumnezeul meu!
         pr. Vasile Florea

Nu cred până nu văd
         pr. George Dimopoulos

Sfântul Apostol Toma. Credință și îndoială
         pr. Ion Cârciuleanu

Nu fi necredincios, ci credincios!
         pr. Visarion Iugulescu

Duminica Tomii – Înnoirea Învierii
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

“Domnul meu si Dumnezeul meu!”
         pr. Vasile Rob

Darurile Învierii: credința Spiritul Sfânt și iertarea
         pr. Mihai Tegzeș

Darurile Învierii: ziua Domnului, pacea și bucuria
         pr. Mihai Tegzeș

Duminica Tomii
         pr. Olimpiu Todorean

Afișează toate în aceeași pagină