Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a din Post
Anul C (A, B)

Lecturi:
Geneza 15,5-12.17-18
Filipeni 3,17-21; 4,1
Luca 9,28-36

Luca 9,28-36

Cam la opt zile după aceste cuvinte, i-a luat cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a urcat pe munte ca să se roage. Și, în timp ce se ruga, înfățișarea feței lui s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. Și iată, doi bărbați vorbeau cu el: aceștia erau Moise și Ilie care, apărând în măreție, vorbeau despre plecarea lui care trebuia să se împlinească în Ierusalim. Iar Petru și cei care erau cu el erau toropiți de somn; când s-au trezit, au văzut gloria lui și pe cei doi bărbați care stăteau de vorbă cu el. Când aceștia s-au îndepărtat de el, Petru i-a spus lui Isus: “Învățătorule, e bine că suntem aici; să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie”, neștiind, de fapt, ce zice. Pe când spunea acestea, a apărut un nor și i-a învăluit în umbră, iar ei s-au înspăimântat când au intrat în nor. Atunci s-a auzit o voce din nor spunând: “Acesta este Fiul meu cel ales; ascultați de el!” Îndată ce a încetat vocea, Isus se afla singur. Iar ei au tăcut și nu au spus nimănui în zilele acelea ce au văzut.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Pierre-Marie Delfieux
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Paul Butnaru
pr. Eduard Patrașcu
pr. Alessandro Pronzato
Diverși alți autori
FSC
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Claudiu Dumea
pr. Pietro Righetto
pr. Șerban Tarciziu

 

* * *

 

Jertfă de jurământ

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

În duminica I-a din Postul Mare am încercat să pătrundem în misterul lui Cristos și l-am aflat postind, flămând, însetat, prăfuit, departe de lume, în adâncul pustiului, rugându-se, luptându-se cu Ispititorul și rămânând mai tare ca stânca. Am admirat măreția sa sufletească, morală bazată pe credință. Dar imaginea pe care ne-am făcut-o, oricât ar fi ea de frumoasă, ar fi incompletă fără revelația de azi: Isus în splendoarea divinității sale.

Ca să ajungem la înțelegerea lui Isus transfigurat, să pornim de la Abraham, protagonistul primei lecturi!

Spune un proverb: Pasărea mălai visează și săracul, praznic. Un nomad ca Abraham, un sărman rătăcitor din loc în loc, ce poate visa mai mult decât o patrie, o casă, o familie numeroasă și o masă asigurată și bogată? Mai cu seamă că Abraham, înainte de a fi nomad, înainte de a fi chemat de Dumnezeu, se bucurase de toate cele pământești în Urul Caldeii, în casa tatălui său. Ascultând de chemarea lui Iahve, pornind în necunoscut, are parte de un cort pe care îl mută din loc în loc, după cum găsește hrană pentru turma sa de oi. Și de data aceasta Dumnezeu îl cheamă afară din cort și-i cere să privească, în timp de noapte, cerul înstelat și dacă poate, să numere stelele, făgăduindu-i: Atât de mulți vor fi urmașii tăi… și îți voi da în stăpânire țara aceasta.

Dumnezeu i-a promis un popor numeros și o țară, un neam mesianic, menit să pregătească venirea Fiului său în lume, să se înscrie în istoria umană și să aibă un loc precis unde se va naște ca om, și ca om să facă în Dumnezeu însuși masa, casa și patria fiecărui om de bunăvoință din toate neamurile pământului. A înțeles oare Abraham planul lui Iahve? Este greu de spus, deoarece Dumnezeu este imprevizibil și totdeauna mai darnic decât își poate omul închipui. Important este că Abraham a crezut că va fi părintele unui neam numeros, că va avea o casă, o patrie și printr-unul din urmașii săi atât de numeroși se vor realiza lucruri minunate. Dumnezeu i-a răsplătit credința pe loc, încheind cu el un legământ, pentru care s-a jurat că îl va respecta. Am auzit forma în care s-a jurat Dumnezeu. Din porunca Domnului, Abraham a luat o juncă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturică și un pui de porumbel; le-a înjunghiat și animalele le-a despărțit în două, punând bucățile față în față; Dumnezeu, sub chipul unei coloane de foc, a trecut în timpul nopții printre jumătățile de animale. Această jertfă, destul de curioasă, constituia jurământul lui Dumnezeu; era un vechi rit de alianță; participanții treceau printre bucățile de carne sângerândă și chemau asupra lor soarta animalelor jertfite, dacă și-ar fi călcat jurământul. Sub simbolul focului (cf. Gen 3,2; 13,21; 19,18) trece Iahve însuși, singur, căci este un angajament unilateral, bazat pe alegerea divină liberă și pecetluită solemn printr-un jurământ imprecatoriu – trecând printre animalele despicate (cf. Monumenta linguae dacoromanorum – genesis - pag. 345). Jurământul voia să spună: Așa să ajung, despicat, mort și pradă păsărilor cerului, dacă nu-mi voi ține făgăduința! S-a jurat Dumnezeu prin jertfă, prin forma supremă vrednică de crezare. S-a jurat noaptea, pe întuneric, pentru ca să se facă lumină prin jertfa Fiului său.

Ce trebuie să înțelegem de aici?

Dumnezeu este bunătate nemărginită, are mereu inițiativa pentru salvarea omului: alege, cheamă, făgăduiește și, culmea, se jură. Nu cere lui Abraham să-și țină făgăduințele în același fel, prin jurământ, fiindcă știe, cunoaște nestatornicia omului, ci vrea ca prin statornicia sa divină să-i dea motiv de statornicie în credință pe calea binelui.

De ce face Dumnezeu atât de mult? Are trebuință de om? Dacă nu-l crea, nu avea; dar dat fiind faptul că l-a creat, are trebuință de om pentru slava externă a numelui său de Creator atotputernic. Din acest motiv, făgăduind întregii omeniri mântuirea, l-a trimis pe Fiul său în lume ca om, ca dovadă supremă a iubirii care a pus în mișcare voința creatoare și prin Fiul său de pe crucea de pe Calvar, se jură că va da împărăția veșnică tuturor acelora care vor crede în iubirea lui.

Acei care nu-și țin făgăduințele bune, nu urmează glasul conștiinței drepte, nu dau ascultare revelației, dau dovadă că nu cred în jurământul lui Dumnezeu, în iubirea lui și astfel devin dușmanii crucii lui Cristos. Și sfârșitul lor este pieirea, căci dumnezeul lor este pântecele, ei se fălesc cu cele ce sunt spre rușinea lor și nu se gândesc decât la cele pământești.

Cu cât ar trebui să fim noi mai credincioși, mai fideli lui Dumnezeu decât Abraham? Indiscutabil, cu cât făgăduințele pe care ni le-a făcut sunt mai mari, cu atât legământul și jurământul sunt mai sfinte. Nouă ne-a făgăduit cerul, locuința lui Dumnezeu însuși; ne-a făgăduit transformarea sărmanului nostru trup de lut în asemănarea îngerilor prin înviere; ne-a făgăduit tinerețea fără de bătrânețe și viața fără de moarte, fericirea fără apus. Că își va ține aceste făgăduințe, Dumnezeu s-a jurat pentru noi, nu în timp de noapte prin jertfe de animale, dar în plină zi prin jertfa Fiului său pe cruce. Cristos de pe cruce este jurământul lui Dumnezeu, garanția că ne va da cerul, învierea și fericirea veșnică, siguranța că în sânul lui Abraham, adică în paradis, ne vom găsi masa, casa și patria, pe toți cei iubiți de care ne desparte moartea, dar pe care trebuie să o acceptăm cu credință ca pe o jertfă din partea noastră, pe mormânt având crucea, pe care în viață am jurat cu credință în numele lui Cristos că vom trăi spre slava numelui lui Dumnezeu.

Era necesar ca Fiul să coboare Taborul și să urce Calvarul, ca noi să credem în iubirea Tatălui care se jură pe crucea Fiului, ca noi să jurăm cu credință pe aceeași cruce că vom face numai ceea ce este bine. Dacă ne ținem jurămintele, Tatăl ne-a dat în imaginea vie a chipului strălucitor al Fiului său de pe Tabor ceea ce vom fi și noi.

Ca să avem capacitatea de a ne ține făgăduințele bune, să privim cu mai multă atenție spre Isus! Se schimbă la față în timp ce se roagă. Numai hotărârile bune nu ne schimbă la față, dacă nu îngenunchem cu umilință spre a ne ruga cu iubire.

Un filozof din vechime spunea: Omul este un animal religios. Omul care se roagă dă dovadă că și-a înțeles natura sa umană, că este conștient de superioritatea sa față de celelalte viețuitoare prin aceea că știe să-și recunoască cu demnitate Creatorul, pe care îl iubește, îl adoră și se străduiește să mențină legătura cu dânsul. Rugăciunea supremă a omului, prin care se realizează cea mai intimă legătură între Dumnezeu și om, este sfânta Împărtășanie, trăirea în viața cea nouă primită de la Cristos, în viața sa divino-umană, fiindcă transfigurarea lui Isus constituie și profeția schimbării substanțelor pâinii și vinului în trupul și sângele lui Isus, jertfa supremă a Noului Testament prin care se cimentează zilnic alianța dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și om. Avem un exemplu grăitor în viața lui André Frossard, fiul primului prim-secretar general al Partidului Comunist Francez, Ludovic Oscar Frossard, care a scris o carte intitulată Dumnezeu există, eu l-am întâlnit, în care își povestește viața până a devenit catolic. Până la douăzeci de ani nici nu a fost botezat. Nu s-a gândit niciodată să devină creștin. Trăia fără Dumnezeu și era mulțumit. Avea o idee călăuzitoare pentru viață: Este de datoria savanților să rezolve problema existenței sau inexistenței lui Dumnezeu; până atunci sunt liber să trăiesc după cum voiesc. Într-o zi mergea cu mașina prin Paris împreună cu un prieten, ca să ia masa la un restaurant. Trecând prin fața capelei Surorilor Congregației Reparatoare, prietenul său a oprit mașina, a coborât și l-a rugat pe André să aștepte până va face o scurtă vizită la preasfântul Sacrament expus pentru adorație. N-a stat nici cinci minute și Frossard André și-a pierdut răbdarea. A intrat în capelă ca să-l cheme pe prietenul său. Era pentru prima dată că intra într-o biserică. Privirile i-au fost atrase de preasfântul Sacrament expus. Ostia din monstranță a început să strălucească feeric și din lumina ei el a înțeles chemarea divină. Pentru el minunea s-a repetat treizeci de zile în șir. André mărturisește că în această perioadă el a fost omul cel mai fericit din lume. Își încheie cartea cu cuvintele: O, iubire divină! Pentru a vorbi despre tine nu mi-ar ajunge veșnicia!

Să ne rugăm și să adorăm preasfântul Sacrament ca să obținem schimbarea feței noastre; lucru absolut necesar pentru a-l vedea pe Isus între Moise și Ilie.

Închei cu rugăciunea de la începutul sfintei Liturghii de azi: Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul tău iubit, întărește inimile noastre cu hrana cuvântului tău și curăță ochii sufletelor noastre, ca să ne putem bucura de vederea strălucirii tale veșnice. Amin.

 

* * *

 

Doamne, fă să vedem!

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

În 2Regi 6 ni se spune cum armata siriană a venit noaptea și a înconjurat o cetate în care se afla Elisei, profetul lui Dumnezeu. Scopul lor era capturarea lui Elisei pentru că acesta își folosirea puterile profetice pentru a-i furniza informații strategice esențiale regelui Israelului. Ghehazi, slujitorul lui Elisei, s-a trezit dimineața și a văzut că erau blocați în cetate și, natural, a început să se teamă. Cum iese cu basmaua curată din această situație omul lui Dumnezeu? Când Elisei l-a văzut pe Ghehazi panicându-se a încercat să îl calmeze spunându-i: “Nu te teme, pentru că cei ce sunt cu noi sunt mai numeroși decât cei ce sunt cu ei” (2Regi 6,16). Cine să creadă însă așa ceva? Elisei se roagă atunci: “Doamne, deschide-i ochii ca să vadă!” (versetul 17). Și Dumnezeu i-a deschis ochii lui Ghehazi și acesta “a văzut că tot muntele era plin de cai și care de foc împrejurul lui Elisei”. În acea zi, Elisei a avut o victorie ușoară împotriva dușmanilor săi.

Evanghelia de astăzi vine după un pasaj în care Isus le-a spus discipolilor săi că “Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei și de cărturari, să fie ucis și a treia zi să învie” (Luca 9,22). Aceasta nu era o veste prea bună pentru discipolii care se așteptau ca Isus, Mesia, să înfrunte și să facă una cu pământul armata romană de ocupație și să refacă împărăția lui Israel (Fapte 1,6). Mulți au început să aibă imediat îndoieli: Este Isus cu adevărat Mesia pe care îl așteptau? Este El cu adevărat Unsul lui Dumnezeu care trebuia să vină? Trebuie să mergem împreună cu El spre sfârșitul neplăcut din Ierusalim sau ar trebui să ne retragem cât încă putem? În acel moment trebuie că Isus se simțea cam ca Elisei în fața speriatului său slujitor. Astfel că Isus se decide să facă ceva cam ca și Elisei.

Într-o dimineață frumoasă, câteva zile mai târziu, Isus îi invită pe trei lideri ai grupului de apostoli, Petru, Iacob și Ioan, să meargă cu el la un moment de rugăciune pe munte. Muntele este locul întâlnirii cu Dumnezeu. Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu pe munte, și la fel și Elisei. Pe munte Isus intră în rugăciune. Iar ochii apostolilor, ochii lor spirituali, s-au deschis și au putut să vadă o frântură din adevăratul Isus pe care ochii lor fizici nu îl mai văzuseră așa vreodată. Au văzut între întreaga curte cerească alături de Isus. Au auzit vocea Dumnezeului invizibil spunând: “Acesta este Fiul meu cel ales; ascultați de El!” (Luca 9,35). Aceasta este confirmarea de care aveau nevoie. Isus era într-adevăr Cel așteptat. Cerurile au dat mărturie despre el. Acum îl vor asculta și îl vor urma până la uciderea Lui în Ierusalim. Orice s-ar întâmpla, sunt acum siguri de un lucru: Dumnezeu este cu Isus; victoria finală va fi a Lui.

Cât de frecvent trecem și noi prin momente în care mințile ne sunt pline de îndoieli și ne întrebăm “Unde este Dumnezeu?” Gândiți-vă la oamenii care au cunoscut vieți scandaloase, egoiste și insensibile ale unor oameni de-ai Bisericii, și s-au întrebat: “Cum poate Dumnezeu să fie aici?” Mulți au renunțat atunci la credință. Gândiți-vă la oamenii traumatizați de nedreptățile sociale și de discriminare, care caută un loc de muncă și alții mai puțin îndreptățiți decât ei primesc slujba pentru că au pile sau accentul lor este curat. Văd cum cei care ajung sus în societate o fac prin mijloace imorale și se întreabă: “Unde este Dumnezeu?” Sau poate avem chiar în familie persoane care sunt pe moarte, ori suferă în urma unei despărțiri.

Nu ne simțim noi uneori ca și cum lumea s-ar prăbuși peste noi? Avem atunci nevoie de un timp în care să ne retragem pe munte în rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru ca să vedem. Când Dumnezeu ne va lăsa pentru o secundă să întrevedem eternitatea, ne vom da seama că problemele acestei vieți sunt de scurtă durată. Vom avea apoi curajul să acceptăm suferințele aparent lipsite de sens, știind că în toate Dumnezeu este alături de noi. Tot ce avem nevoie este o scurtă întrezărire a Cerului pentru a prinde puteri, pentru a ne duce crucea zi de zi, pentru a-l urma pe Isus, știind că crucea Postului este urmată de cununa Paștelui.

 

* * *

 

Schimbarea la Față

Autor: pr. Pierre-Marie Delfieux
Traducere: sr. Agnes
Copyright: Predici.cnet.ro

Suntem chemați astăzi să privim un Chip. Privindu-l, devenim totodată mai buni ascultători ai cuvântului dumnezeiesc. Pentru că cel mai convingator dintre cuvinte este acela ascultat și păstrat îndelung în inimă: altfel spus, contemplat. Pe muntele Tabor, unde suntem convocați astăzi, unde ne duce Isus împreună cu apostolii Petru, Iacov și Ioan, urmează să ascultăm ce are de spus Chipul grăitor al Domnului, urmează să contemplăm însuși Chipul Cuvântului.

În acest chip transfigurat se spune tot, se arată tot, se împlinește tot. Ni se dezvăluie chipul omului desăvârșit. Când Isus Cristos, pe Tabor, ne oferă priveliștea umanității Sale îndumnezeite, El anticipează vederea “față în față” prin care se va împlini cândva propria noastră umanitate: “Căci acum vedem ca în oglindă, neclar, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin” (1Corinteni 13,12).

Ce este un chip omenesc? Este înfățișarea unei inimi, cum spune Ben Sirac cel înțelept: “Inima omului schimbă fața lui, ori spre bune, ori spre rele”, ca mai apoi să adauge: “Din vedere se cunoaște omul, și din chipul feței se cunoaște cel înțelept” (Înțelepciunea lui Isus Sirac, 13,30 și 19,26). Privindu-l așadar, așa cum a apărut transfigurat pe înălțimea Taborului, pe Domnul Isus, stăm înaintea unei ferestre ce s-a deschis o clipă înspre veșnicie. “Strălucirea gloriei și chipul ființei sale, întrevăzute fulgerător, sunt ca o ancoră a sufletului, sigură și puternică, ce pătrunde dincolo de perdeaua catapetesmei (Evrei 1,3 și 6,19), adica dincolo de vălul trupului lui Cristos.

În miezul acestei duminici a Postului, în toiul iernii noastre, un glas ajunge până la noi, purtat de strălucirea gloriei, ca să ne arate cine este omul și cine este Dumnezeu. Cine este Isus pentru mine. Cine sunt, cine trebuie să fiu eu, pentru El… Acela care ne-a chemat să-l urmăm (Matei 16,24) nu ne poruncește de la distanță, nu ne dă lecții stând undeva deasupra. Dumnezeu a coborât la noi (vezi Pilde 30,4 și Ioan 3,13), a venit printre ai Săi (Ioan 1,11). A pășit lângă noi pe potecile existentei noastre. A cunoscut, la fel ca noi, foamea și setea și osteneala, bucuria, admiratia, tristețea, lacrimile, prietenia și trădarea. Prin faptul că el însuși a cunoscut încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercați (Evrei 2,18). Este Învățătorul plin de autoritate, este Medicul milos al sufletelor, este Profetul care ne arată calea. A urcat pe jos până în vârful Taborului, și întreaga viața i-a fost istovitor urcuș, terminat pe Golgota.

Pauza pe care o face astăzi Cristos, în vârf de munte, ne povestește despre înaltul către care ne atrage acela care a venit din ceruri pentru a ne fi Calea (Ioan 3,31; 8,23; 14,6). Lumina de pe fața Lui este preacurată strălucire de har dumnezeiesc. Iar hainele care devin strălucitoare ca lumina ne arată înfățișarea Noului Adam, “al doilea om [ce] este din cer” (1Corinteni 15,47) venit printre noi pentru a ne făgădui (și a ne dobândi) nemurirea: “Într-adevăr, Dumnezeu, care a zis: ‘Să strălucească lumina din întuneric’, el însuși a strălucit în inimile noastre pentru luminarea cunoașterii gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Cristos” (2Corinteni 4,6). Cel care va fi torturat până la desfigurare pe Golgota este astăzi transfigurat pe Tabor. Înainte și dincolo de zorii sacrificiului suprem pe Cruce, strălucește de pe-acum lumina Învierii.

Chipul lui Isus strălucește ca soarele! Pentru că Domnul Cristos se identifică cu “soarele dreptății” vestit de proorocul Malahia. Este cel al cărui chip arată “ca soarele când strălucește în toată puterea sa” (Apocalips 1,16). Este acela care va lumina cândva cetatea cea nouă și veșnică a Ierusalimului ceresc (Apocalips 21,21 și 22,5). Despre acest Cristos solar înfățișat nouă astăzi, un glas din cer ne spune: “Acesta este Fiul meu cel ales, ascultați de el!” (Luca 9,35). În Evanghelia după Matei (17,5), mesajul este: “Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulțumirea mea…” Revelația aceasta a divinei duioșii a Tatălui ne introduce direct în tainele dragostei trinitare.

Urmându-l pas cu pas pe Cristos pe potecile pământului, urcând cu el până pe Tabor, ne aflăm în prezența Persoanei divine a Fiului, Cuvântul care era de la început cu Tatăl, prin care toate s-au făcut (cf. Ioan 1,2-3), Regele regilor și Domnul domnilor, așa cum îl numește Apocalipsa Sf. Ioan. Reacția discipolilor când se desfășoară înaintea lor atâta splendoare, atâta strălucire, este ușor de înțeles. Înspăimântați, pietrificați, greu de urnit… ca apoi să rămână mult timp tăcuți, așa cum povestește Luca (9,6).

În ceea ce ne privește, dincolo de splendoarea Teofaniei, ne mișcă revelația despre adevăratul chip al umanității noastre. Chipul pe care răul îl poate desfigura. Chipul pe care s-a așternut, încă de la origini, umbra păcatului și a rușinii (Geneza 3,3). Știm din experiența zilnică ce rău ne pot schimonosi mânia ca și lăcomia, trândăvia ca și avariția, mândria deșartă, desfrâul, ca și invidia – ca să nu vorbim decât despre păcatele numite “de căpetenie”!

Chipul omului se poate însă lumina și înfrumuseța, în contact cu binele. Sunt în Biblie multe pilde ale acestei înfrumusețări legate de o faptă deosebită, cea a Iuditei, a Esterei, a lui Moise, a diaconului Ștefan, căruia contemplația, în chiar cercul acuzatorilor din Sinedriu, îi dă o față “ca a unui înger” (Fapte 6,15). Tot experiența de zi cu zi ne arată câtă frumusețe strălucește în lume prin viețile celor drepți și milostivi, înțelepți și curați, viețile sfinte duse în lumina lui Cristos, în adevăr și spirit de sacrificiu. Să-l ascultăm pe Sf. Paul vorbind despre chemarea la sfințenie adresată nouă de Dumnezeu, și despre harul dăruit nouă prin Isus, ca să putem răspunde celui “care ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru planul său și pentru harul pe care ni l-a dat în Cristos Isus mai înainte de începutul veacurilor, dar care acum a fost descoperit prin arătarea Mântuitorului nostru Isus Cristos, care a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața și nemurirea…” (2Timotei 1,9-11).

Prin sfinți, prin chipul Maicii Sale, Cristos ne arată iar și iar chipul Său de lumină. A trecut aproape un veac și jumătate de la interogatoriul adolescentei Bernadeta Soubirous, la Lourdes, de către comisarul de poliție Jacomet, în ziua de 21 februarie 1858. Este vorba despre “domnișoara” pe care mica Bernadeta a putut-o vedea, și a cărei extatică întâlnire a așternut pe chipul fetei o frumusețe nepământească. “E frumoasă domnișoara?” întreabă comisarul, după ce a pus-o pe fetiță să descrie cum era îmbrăcată făptura ce-i apăruse în grota de la Massabielle. “Da, domnule, foarte frumoasă”, răspunde ea. “Frumoasă ca doamna cutare, sau doamna cutare…?” întreabă comisarul, admirator expert al frumuseților locale. Bernadeta răspunde, plină de milă, în dialectul ei pietros: “Nu se compară!” Îi putem crede pe cei și pe cele care au fost cândva, precum Petru, Iacob și Ioan, martori ai Luminii. “Să strălucească asupra noastra lumina feței tale, Doamne, și vom fi mântuiți!

 

* * *

 

Schimbarea noastră la față în Cristos

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iași
Copyright: Predici.cnet.ro

În toate cele trei cicluri liturgice, în duminica a doua din Post aflăm această Evanghelie a Schimbării la Față, dar cu toate acestea nu suntem constrânși a ne repeta. De fapt, în fiecare an, prin programarea altor lecturi, liturghia ne îndeamnă să reflectăm asupra unui aspect deosebit a acelui episod. De data aceasta, Paul ne amintește, că adevărata noastră patrie este în cer, și că într-o zi, Isus Cristos va schimba și trupul nostru muritor spre a-l face asemenea trupului Său glorios.

Aceasta este semnificația eclesială a Schimbării la Față. Apostolul ne face să descoperim dintr-odată întreaga transfigurare a tuturor. Episodul nu ne mai apare numai ca singura Schimbare la Față a lui Isus de față numai cu cei trei apostoli. Schimbarea la Față a lui Isus este un semn și o profeție a ceea ce se va întâmpla cu noi într-o zi. Cele săvârșite de Isus Capul trebuie să fie completate în mădularele trupului Său: nu numai suferința, ci chiar și transfigurarea.

Aici ne-am putea înșela dacă am gândi că transfigurarea noastră va fi numai în cer, adică după moarte, și nu chiar acum în inima noastră: fără aceasta zadarnic o vom aștepta pe cealaltă. Noi trebuie să ne asemănăm cu Cristos în duh, în gânduri, în viață, pentru ca în ziua aceea, după ce El își va fi supus pe cel din urmă dușman, toate acestea să poată trage la lumină și trupul nostru. Așadar, să reflectăm serios asupra acestei importante teme a transfigurării noastre în Cristos, lăsându-ne îndrumați de însuși apostolul Paul, care ne-a sugerat această idee, fiindcă este o meditație pregătitoare la Sărbătoarea Învierii Domnului.

Viața noastră creștinească se desfășoară între un “a fi” și un “a deveni”, sau “un deja”, care înseamnă a “fi în Cristos”; “Voi sunteți în Cristos Isus”. Prin botez s-a adăugat ca o nouă dimensiune ființei noastre; o dimensiune întru totul spirituală, dar nu mai puțin reală decât cea dăruită nouă prin nașterea cea trupească. Ființa noastră naturală “s-a îmbrăcat cu Cristos”. Această nouă realitate constă într-o serie de raporturi pe care le avem cu Tatăl, cu Isus Cristos și cu Duhul Sfânt, precum și cu frații noștri.

Noi suntem numiți – pe drept cuvânt – fiii Tatălui, mădularele trupului lui Cristos, templele vii ale Duhului Sfânt, frați între noi. Acesta este grandiosul și inalienabilul nostru “deja”. “Încă nu”, adică viitorul vieții creștine este transformarea în Cristos. Noi suntem deja în Cristos Isus, însă trebuie să devenim cu adevărat Cristos Isus! Sfântul Paul, care a evidențiat atât de bine ființa noastră în Cristos, vorbește despre o așteptare pe care Cristos a format-o în cei botezați: “Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Cristos”.

Ne vom ocupa acum numai de cel de-al doilea aspect al vieții creștinești, despre devenirea acestei vieți. Uitând trecutul, noi ne avântăm cu ardoare spre viitorul indicat de Domnul, spre acel punct de sosire care înseamnă: “Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine”. Atâta vreme cât nu vom atinge personal acel punct de sosire, nu putem vorbi decât prin aproximații, cu cuvintele acelora care, ca și Paul, l-au atins și l-au experimentat, și repetăm ceea ce ne-au povestit cei ce au vizitat piscurile cele mai înalte.

Cine este și cum arată omul transformat în Cristos? Nu este altul decât acela a cărui hrană este de a face Voința Tatălui; unul care se lasă condus mereu și docil de către Duhul Sfânt, fie că este vorba de a merge în pustie, pe Tabor, ori pe Ghetsimani. Omul transformat în Cristos este unul care-și iubește frații, în așa fel încât să fie în stare să-și dea viața pentru ei (viața, nu moartea, adică propriul lui timp, afecțiunea, competența, bunurile materiale).

Omul transformat în Cristos este unul care s-a lăsat câștigat pentru Împărăție, și care este în stare a-și da viața pentru ea fără a pretinde vreo recompensă, cu excepția prieteniei cu Isus; unul care să nu fie mercenar sau să-și aștepte plata pentru cel mai neânsemnat serviciu; unul care să fie un frate al lui Isus; unul care muncește pentru împărăție atât în societate cât și în familie. Ceea ce am descris acum nu este altceva decât punctul terminus. Noi lăsăm în seama lui Dumnezeu a atinge acest punct când și cum va vrea El, pentru că nu știm dacă-l vom putea atinge acum sau numai după moarte. Acum, însă, ne vom ocupa de calea ce duce într-acolo, deoarece tocmai aceasta ne privește mai îndeaproape, aici și acum. Există trei etape deosebite:

1. Cunoașterea lui Cristos

Pilda cea mai vădită a pasiunii pentru a-l cunoaște pe Cristos este tocmai apostolul Paul. Necunoscându-l pe Isus “după trup”, el avea o dorință mult mai arzătoare de a descoperi Misterul Maestrului care îi apăruse înviat. Într-o scrisoare a sa el scrie: “Dar cele care erau pentru mine un câștig, de dragul lui Cristos, eu le-am considerat o pierdere, ba, mai mult, de acum consider că toate sunt o pierdere în comparație cu superioritatea cunoașterii lui Cristos Isus Domnul meu. De dragul lui am pierdut toate și le consider gunoi ca să-l câștig pe Cristos”. Paul se adâncește în cunoașterea lui Cristos, neîncetând a studia nespusele sale bogății.

Ar trebui să simțim și noi o nouă pasiune de a-l cunoaște pe Isus, o dorință arzătoare de a auzi vorbindu-se despre El, a socoti – așa cum spune Sf. Bernard – totul fără gust, acolo unde lipsește Isus, ceea ce ar trebui să ne conducă la o relație personală, vie și adevărată cu Maestrul. Isus nu mai este o amintire istorică sau un personaj, ci pentru noi este o persoană, un prieten, așa cum și noi suntem prieteni ai lui. În inima noastră ar trebui să se nască dorința de a fi recunoscuți în lumea de astăzi ca ucenici ai lui Isus din Nazaret.

Dar cum vom câștiga noi o atare cunoștință vie a lui Isus? Unul dintre mijloace este lectura și ascultarea asiduă a mărturiei apostolice, care răsună în Biserică (magisterul episcopilor, teologia); apoi studiul și mai ales studiul Sfintei Scripturi: legea (adică Vechiul Testament), care așa cum spunea Sf. Augustin, este plină de Cristos; la rândul Său, Isus este cheia pentru a înțelege întreaga Biblie; fără de El Scriptura rămâne ca acoperită cu un văl.

2. Imitarea lui Cristos

Cunoașterea lui Isus se face în vederea imitării Sale. În Evanghelia de astăzi, însuși Tatăl ne pune pe urmele lui Cristos spunând: “Pe El să-l ascultați!” Crucea ocupă un loc preponderent în această imitare, fiindcă este cheia a toate, și există un raport direct între ea și transfigurarea noastră întru Cristos: “Am fost răstignit împreună cu Cristos. Așadar, nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine”. A deveni asemenea lui Isus în moarte este calea pentru a ajunge la învierea din morți, adică la transfigurarea noastră în El.

Imitarea lui Isus trebuie să fie spirituală, nu literală. Trebuie să mergem până la inima Lui, adică să avem aceleași sentimente ca ale inimii Sale. Să devenim oameni care să simtă așa cum simte Isus, care stau înaintea Tatălui în umilință și în ascultare ca și Isus care spune: “Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima”.

3. Împărtășirea cu Cristos

Care este sensul efortului pe care îl facem pentru a-l cunoaște și a-l imita pe Isus Cristos? Poate acela de a ne procura, prin meritele noastre, transformarea în Cristos? Nu. Categoric nu. Sfântul Paul spune: “mă străduiesc s-o cuceresc, așa cum am fost și eu cucerit de Cristos Isus”. Alergarea sau efortul nostru sunt necesare pentru că Dumnezeu dorește să construiască împreună cu libertatea noastră, nu fără aceasta, așa cum ne-a “creat fără de noi”. Dar cu toate acestea, ceea ce ne mântuiește nu este voința noastră de a fi mântuiți de Dumnezeu, ci voința lui Dumnezeu de a ne mântui; cu alte cuvinte harul Său: “Căci prin har ați fost mântuiți datorită credinței și aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu”.

El este care ne îmbracă și ne dăruiește mantia mântuirii, așa cum l-a îmbrăcat pe Fiul risipitor cu haină nouă, punându-i inel în deget și sandale în picioare. Ceea ce putem face noi este numai faptul de a umple vasele cu apă, pentru că numai Isus cu Duhul Său poate transforma apa în vin. O atare comuniune a vieții cu Cristos își află apogeul într-un sacrament: Euharistia, care este sacramentul prin excelență al transfigurării noastre în Cristos.

Aparent, noi suntem aceia care îl primim pe Cristos și îl asimilăm, însă în realitate El este Acela care ne asimilează întru sine: “Așa cum m-a trimis Tatăl care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel și cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine”. Principiul vital mai puternic asimilează pe cel mai slab: vegetalul asimilează mineralul, animalul asimilează vegetalul, spiritualul asimilează animalul, iar aici divinul asimilează umanul. Efectul Euharistiei este de a ne face ceea ce mâncăm (Sf. Leon cel Mare). “Nu tu mă vei asimila pe Mine – spune Domnul – ci Eu te voi face asemenea Mie” (Sf. Augustin).

După Euharistie urmează rugăciunea. Evanghelia de astăzi începe cu cuvintele: “i-a luat cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a urcat pe munte ca să se roage…” Isus nu s-a suit pe munte ca să fie transfigurat, ci ca să se roage; aceasta a fost intenția Lui; Transfigurarea a fost, într-un oarecare sens, efectul rugăciunii sale voită de Tatăl. În vreme ce se ruga a fost cuprins de fericire. Aceasta este o avertizare puternică pentru noi, pentru că nu există progres în viața noastră de comuniune cu Isus fără rugăciune, și mai ales fără acel tip de rugăciune pe care Isus ni l-a arătat astăzi, adică o rugăciune făcută cu calm, în tăcere și dacă este posibil departe de lume.

Sunt oameni care se plâng că viața de creștin este prea grea; unii ca aceștia, într-un fel oarecare, au dreptate, deoarece fără rugăciune nu numai că este dificilă ci chiar imposibilă. Din această cauză Isus insistă atât de mult: “Rugați-vă, rugați-vă fără încetare, rugați-vă”. Nu este suficientă numai o rugăciune pe apucate, sub forma unei simple iaculatorii, exprimate în timpul muncii sau în călătorie; trebuie măcar odată pe zi să facem o rugăciune mai prelungită, care să permită inimii noastre să ia contact cu inima lui Dumnezeu. Fără această aprovizionare, orice altă rugăciune se stinge.

Pe lângă Postul spiritual și Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea este al treilea “exercițiu” esențial pentru a petrece cum se cuvine Postul Mare. Tatăl ceresc ne-a vorbit și nouă prin cuvintele Evangheliei de astăzi: “Acesta este Fiul meu cel prea iubit: ascultați-L!” Iată că noi l-am ascultat, și acum, acelora care l-au primit în Cuvântul Său, Isus ne mai dă și Trupul și Sângele Său; pentru o clipă pregustăm starea din cer de după înviere, atunci când și trupul nostru va fi conformat Trupului glorios al lui Isus.

 

* * *

 

Duminica a doua din Postul Mare

Autor: pr. Paul Butnaru
Copyright: Predici.cnet.ro

Continuându-ne drumul sfânt al Postului Mare pe care l-am început în Miercurea Cenușii, iată-ne ajunși astăzi la cel de-al treilea moment al acestui parcurs spiritual. Această a treia ștafetă spirituală, a liturgiei duminicale de astăzi, are loc pe muntele Tabor în atmosfera atât de solemnă și plăcută a Schimbării la față a lui Isus.

După ce acum câteva zile am primit impunerea cenușii, ca un semn că vrem și noi să urcăm pe urmele lui Cristos la Ierusalim pentru a sărbători ziua cea mare a Paștelui, duminicile acestui timp de post nu sunt simple popasuri menite odihnei, ci sunt tot atâtea ocazii de a face ca, acel apel la convertire pe care l-am acceptat atunci, să devină cât mai angajant și concret. De aceea semnificația proprie fiecărei evanghelii care ne este propusă nu poate găsită decât străduindu-ne să-i înțelegem mesajul în lumina acestui timp sfânt al postului în care ne aflăm.

Astfel, evenimentul de pe Tabor ne amintește de fiecare dată cu destulă ușurință anumite adevăruri fundamentale: Isus este cu adevărat Dumnezeu iar opera pe care o împlinește el este lucrarea întregii Sfinte Treimi; prezența și lucrarea sa în lume nu distruge legea veche sau profețiile, care erau pilonii credinței iudeilor, ci le împlinește pe acestea, astfel încât, adevărații fii ai poporului lui Dumnezeu nu pot să-i nege mesianitatea; dincolo de aparenta lipsă sau slăbiciune a lui Dumnezeu, el este acela care va învinge pecetluind soarta istoriei.

Dar dincolo de toate aceste semnificații al schimbării la față a lui Isus, cred că mai potrivite sunt altele. Una dintre ele ar fi aceea a încurajării pentru a nu abandona acest drum al postului, un drum care, dacă este parcurs în mod autentic, nu poate să nu fie greu, dificil și anevoios. Așa cum Cristos și-a arătat slava înaintea pătimirii pentru ca ucenicii să rămână statornici în urmarea sa în momentele dificile ce aveau să vină, la fel Biserica ne invită să privim chipul divin și glorios al lui Cristos pentru a nu ne descuraja în meditarea pătimirii sale și în asocierea la suferința sa. Perseverența pe care o cere trăirea autentică a postului justifică pe deplin o astfel de încurajare. Însă a rămâne doar la acest sens al evenimentului schimbării la față înseamnă a reduce postul doar la o probă căreia trebuie să-i rezistăm și nimic mai mult; aceasta ar face din timpul și practica postului un scop în sine, pe când de fapt scopul este participarea la bucuria Învierii și comuniunea cu Cel Înviat.

Postul Mare nu este o probă, ci un drum de convertire, de transformare iar scopul acestui drum este nu rezistența fizică, ci transformarea, înfrumusețarea spirituală a chipului nostru. Astfel, cred că cea mai potrivită semnificație a evenimentului pe care ni-l propune evanghelia de astăzi este aceea de a recunoaște în frumusețea lui Cristos pe Tabor, frumusețea pe care trebuie să o aibă chipul nostru. Evanghelia de astăzi ne arată modelul pe care fiecare dintre noi trebuie să-l reproducă în sufletul său. Același gând îl exprima și Papa Benedict al XVI-lea în cateheza din Miercurea Cenușii a acestui an: încă de la origini, Postul Mare a fost trăit ca și timp de imediată pregătire pentru Botez, care era administrat în mod solemn în Vigilia pascală. Tot Postul Mare era un drum spre această mare întâlnire cu Cristos, spre această scufundare în Cristos și această reînnoire a vieții. Noi suntem deja botezați, dar Botezul adesea nu este rodnic în viața noastră zilnică. De aceea și pentru noi Postul Mare este un reînnoit “catecumenat” în care mergem din nou la întâlnirea cu Botezul nostru pentru a-l redescoperi și a-l retrăi în profunzime, pentru a deveni din nou cu adevărat creștini. Timpul Postului Mare trebuie așadar să ne ajute să scoatem la lumină chipul lui Cristos din noi, chip ce l-am primit în ziua botezului nostru dar pe care cel mai adesea îl ținem îngropat, ascuns sub atâtea măști pe care lumea le preferă astăzi și datorită cărora drumul nostru prin lume este mai lesne. Prezența chipului lui Cristos în noi nu este o fantezie, nu este o iluzie, ci este un adevăr pe care deseori Evanghelia îl repetă (cfr Mt 25, 31-46) și pe care apostolul Paul îl întărește chiar prin micul fragment din Scrisoarea sa către filipeni, care formează a doua lectură de astăzi, amintindu-ne că suntem cetățeni ai cerului.

Este adevărat însă și faptul că nu puteam recunoaște acest chip frumos al lui Cristos de pe Tabor și nici nu puteam să-l căutăm și să-l scoatem la lumină în noi dacă nu credem. Tocmai de aceea nu fără rost prima lectură de astăzi de amintește de credința lui Abraham, o credință care a făcut ca Domnul să ducă la împlinire faptele minunate ale iubirii sale; o credință care dincolo de calculele umane s-a abandonat în mâna lui Dumnezeu. Este aceeași credință ca și cea mărturisită la Botezul nostru, însă nu totdeauna este aceeași cu cea pe care o trăim. De aceea Sfântul Părinte îndeamnă ca mai ales în acest timp să ne redescoperim Botezul și să-l trăim; adică să lăsăm loc lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră.

Un renumit sculptor lucra odată la o statuie dintr-un lemn prețios. Când a terminat-o, toți care o vedeau erau de părere că aceasta este opera unui Spirit; ceva de o asemenea frumusețe nu putea să iasă din mâinile unui om. Domnitorul locului îl întrebă pe sculptor: “Ai avut vreun secret?” El îi răspunse: “Sunt un meșteșugar și n-am secrete. Este așa de simplu. Când am început să mă gândesc la lucrarea cu care maiestatea ta m-ai însărcinat, mi-am aduna spiritul și nu m-am mai gândit la mărunțișuri. Am postit ca să mă liniștesc. După trei zile de post, am uitat răsplata și onoarea. După cinci zile nu m-am mai gândit la laude și critici. După șapte zile, nu mi-am mai simțit trupul și nici unul din mădularele mele. Nu mai știam că mă aflu la curtea maiestății tale. Tot ceea ce mă putea abate de la lucru era acum îndepărtat. M-am concentrat asupra unui singur lucru: asupra statuii. Apoi am mers în pădure pentru a mă uita cum erau crescuți copacii. Când am descoperit trunchiul potrivit, figura statuii era deja în el, clară și curată. M-am apucat de treabă și forma ieșea de la sine. Dacă n-aș fi zărit acest trunchi, n-ar fi luat naștere această statuie. Dar ce se întâmplase? Adunarea, concentrarea gândurilor mele au lovit exact în chipul ascuns al lemnului. În urma acestei ciocniri a luat naștere opera pe care o datorez Spiritului.” (preluat din Să educăm prin pilde și povestioare, de Fr. Daniel Ciobanu F.S.C.)

La fel și pe noi Postul Mare trebuie să ne ajute să scoatem la lumină chipul frumos al lui Cristos ascuns în sufletele noastre, chipul adevăratului creștin. Dar pentru a redobândi chipul strălucitor al lui Cristos trebuie să învățăm să privim cât mai mult spre chipul celui pe care l-am străpuns (cfr. In 19,37) după cum ne îndeamnă și Sfântul Părinte prin însăși titlul Mesajului pentru Postul Mare din acest an, reluând apoi la rugăciunea Angelus de duminica trecută: să intrăm, deci, în timpul Postului Mare cu ‘privirea’ ațintită asupra coastei străpunse a lui Isus. Acest chip suferind îl putem privi de aproape atât parcurgând cu pietate Calea Crucii, dar și umblând cu ochii deschiși alături de frații noștri aflați în suferințe și lipsuri. Și dacă unii folosesc postul pentru a avea un trup mai frumos, noi trebuie să-l fructificăm pentru a înfrumuseța chipul fraților noștri suferinzi și pentru a avea din nou chipul dumnezeiesc ce l-am primit.

 

* * *

 

Duminica a II-a din Postul Mare

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Predici.cnet.ro

- Comentariu exegetico-spiritual la lecturi -

Lectura I (Gen 15,5-12.17-18)

Așteptarea ca să se împlinească timpii lui Dumnezeu se lungește și-l pune la încercare pe Avram. De aceea Domnul vine să-l îmbărbăteze și-i promite că răsplata pentru constanța dovedită va fi foarte mare (v. 1): seminția sa va fi numeroasă ca stelele și va moșteni pământul țării unde acum este străin. Avram reînnoiește credința în Domnul: “a crezut în Domnul” (v. 6a). Fiecărui Cuvânt al lui Dumnezeu Avram răspunde cu un “Amin” (de la aman: a fi stabil, a crede) total, cu adeziunea deplină: întreaga sa viață este “ancorată” în Cuvântul Domnului ca într-o stâncă sigură.

Lui Dumnezeu îi place, ca o jertfă perfectă, această credință ascultătoare: de aceea “l-a socotit drept“, adică Domnul însuși pronunță sentința prin care preoții erau chemați să ateste perfecțiunea victimei pentru jertfă. Prin comportamentul său – ca să spunem așa – Avram s-a pus în poziția corectă față de Dumnezeu. Iar Domnul, atunci, se manifestă ca și acel Dumnezeu care ia în propriile mâini soarta lui Avram, deoarece are pentru el un plan pe viitor (v. 7). Sunt utilizate aici cele două verbe care vor ritma episodul exodului: “a conduce afară” și “a da în posesie”.

Promisiunea Domnului nu e niciodată un cuvânt inconsistent. Atunci când Avram cere o garanție, propune un rit de jurământ pentru noi înspăimântător: a trece printre jumătățile de animale despicate (v. 17) însemna că cei doi membri ai pactului invocau asupra lor, ca și blestem, soarta acelor cadavre în caz că nu ar fi rămas fideli față de acordul făcut. Trebuie notat că este Dumnezeu care poruncește lui Avram să facă pregătirile pentru rit, însă doar El trece printre acele jumătăți prin intermediul unui întuneric și, mai ale, prin coloana de foc. În timp ce Domnul trimite un somn adânc asupra lui Avram (termenul folosit este același ca în cazul somnului trimis asupra lui Adam) care îl face insensibil; astfel Dumnezeu își ia responsabilitatea doar pentru sine în ceea ce privește blestemul. Fapt pentru care Dumnezeu se leagă de istoria lui Avram și a urmașilor săi pentru totdeauna printr-un jurământ solemn și irevocabil, deci printr-o fidelitate irevocabilă care nu recere aportul omului.

Într-adevăr Domnul îi poate spune lui Avram și oricărui om: “Nu te teme! E sunt apărătorul tău!” (v. 1), oferind astfel un viitor cu orizonturi inimaginabil de vaste pentru speranța omenească (v. 5.18-21).

Lectura a II-a (Fil 3,17-4,1)

Creștinilor din Filipi Paul le repetă invitația de a fi prudenți cu cei care încearcă să introducă practici tipic evreești: aceștia își pun încrederea și orgoliul în observarea unor obiceiuri care sunt “trupești”, adică pur și simplu omenești (3,1-4). Cu acest scop, Apostolul aduce exemplul propriei vieți și explică alegerile pe care le-a făcut (v. 5-14).

Mulți sunt de fapt cei care ar vrea să-i devieze de la credința în Cristos cel Răstignit pentru a o înlocui cu “circumciziunea” și cu diferite practici exterioare, legate în particular de folosirea anumitor alimente, lucruri acestea care sunt indicii ale faptului că “pântecele” (stomacul) este în centrul atenției (cel care dictează alegerile vieții) – ceea ce ar trebui să fie motiv de rușine și nu de mândrie! Demascând grijile unei astfel de religiozități pământești (v. 19), Paul îndeamnă la a îndrepta spre cer privirea credinței, dorințele inimii: nu pământul este patria noastră, ci cerul, unde locuiește Domnul – Tatăl Nostru; de acolo așteptăm venirea în slavă a Mântuitorului.

La începutul scrisorii sale, sf. Paul ilustrase viața creștină folosindu-se de imaginea atletului care aleargă pentru a obține victoria (2,16; 3,12-14). Acum, această cursă se configurează ca și o așteptare, ca și o dorință fierbinte de a ajunge la capăt. Amintind de “imnul cristologic” din cap. 2, Apostolul deschide o nouă privire contemplativă asupra realităților ultime: Isus Cristos este Mântuitorul căruia totul îi este supus. Acesta este orizontul vieții creștine: merită deci efortul de a rămâne statornici în Domnul. Fidelitatea comunității creștine devine pentru Paul coroana, semnul că și-a terminat în mod victorios cursa.

Evanghelia (Lc 9,28b-36)

Ca și în celelalte evanghelii sinoptice, și în Evanghelia după Luca schimbarea la față a lui Isus este pusă în relație cu evenimentele mai înainte narate (v. 18-27). Aceleași evenimente însă, sunt referite într-o perspectivă particulară care ajută la aprofundarea semnificației. Isus urcă pe munte împreună cu trei ucenici privilegiați “ca să se roage” (v. 28). Și evenimentele dinainte erau încadrate de rugăciunea lui Isus “deoparte” cu ucenicii săi. După ce s-a rugat, Învățătorul pusese câteva întrebări ucenicilor spre a vedea până la ce nivel înțeleseseră ucenicii identitatea Sa, și așa să-i învețe El ceea ce ei trebuiau să știe despre El. Acum, în rugăciune, oferă confirmarea extraordinară a Cuvântului său: colocviul în rugăciune cu Tatăl îl “transfigurează” pe Isus până la a-și schimba aspectul devenind “un altul”. Strălucirea sa dă posibilitatea de a fi recunoscut ca Fiul Omului anunțat de profeți și așteptat de oameni.

Moise și Ilie – Legea și Profeții – sunt martorii adevărului evenimentului. Ei discută cu Isus despre ieșirea sa: la fel ca și ceilalți doi revelatori ai lui Dumnezeu, și Isus este chemat să iasă, să depășească o limită: și va fi limita extremă, aceea a vieții veșnice.

Ucenicii devin “toropiți de somn” (cf. somnul profund al lui Avram), așa cum se va întâmpla în Ghetsemani: această atitudine demonstrează că omul nu reușește să suporte “greutatea” prezenței divinului, oricum s-ar manifesta el, slavă (cf. Is 6) sau suferință (cf. Is 42; 49; 52; 53). Norul care îi învăluie pe cei prezenți semnifică faptul că Isus este împlinirea istoriei și a riturilor lui Israel: el însuși este de acum “cortul întâlnirii” lui Dumnezeu cu omul. Glasul divin din nor îl proclama “Fiul cel Preaiubit”: este titlul “Slujitorului lui Yhwh” din Is 42,1, titlu atribuit Fiului Omului de către apocaliptica ebraică contemporană lui Isus. În acest mod Tatăl însuși atestă identitatea și misiunea lui Isus și poruncește să fie ascultat.

Când viziunea se termină, Isus rămâne singur cu ai săi. Viața este reluată în credință, acea credință care ia naștere din ascultare (în cele două semnificații ale sale: “a auzi și a asculta”; cf. Rom 10,17) și se concretizează în fidelitatea urmării lui Isus Cristos, Omul-Dumnezeu care alege să moară pentru “mulți” spre iertarea păcatelor.

 

* * *

 

Chemați să “iasă”

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Invitație la aventură

Orice aventură începe lăsând în spate ușa casei. Avram s-a lăsat “condus afară” din propria țară, din atmosfera domestică, la invitația hotărâtă a lui Dumnezeu. Și când este atins de oboseală și de ispita de a se “instala” chiar și într-un mic teritoriu de siguranță, tot Dumnezeu se îngrijește să-l conducă “afară”, făcându-l să întrevadă un orizont nemăsurat. A crede, pentru Avram, înseamnă a se lăsa condus, în condiția de nomad, de Cel care se definește precis: “Eu sunt Domnul care te-a făcut să ieși din Ur din Caldea”. A avea credință, pentru Avram, ca și pentru orice credincios, înseamnă a te încrede într-un cuvânt care îți propune un itinerar diferit, necunoscut, încă de explorat în întregime.

Și în mână nu ai nimic. Și picioarele calcă pe un pământ străin. Și ochii sunt obligați să privească “dincolo” de gardul viu. Memoria nu poate vagabonda sau să se odihnească în nostalgia trecutului, dar este proiectată înainte. Credința este o continuă mutare a granițelor. Neîncetată “ieșire” din incinta domestică, din obiceiuri, din țarcurile convențiilor și ale conformismelor. Credința împiedică fie să te afunzi în regretul trecutului, fie să te mulțumești cu prezentul. Este tensiune, în sensul literal de “a tinde spre”. Este anti-imobilism. Este un itinerar de libertate, întrucât o persoană devine liberă să meargă acolo unde este chemată.

Dumnezeu întărește cu cuvântul

Avram ar cere unele informații suplimentare în privința țării, obiectul promisiunii divine: Doamne, cum aș putea ști că o voi stăpâni? Și Dumnezeu nu ezită să întărească cu propriul cuvânt. Stabilește un pact, o alianță (taie o alianță, după ritualul descris de prima lectură). Cel credincios nu are în tașcă un contract, un certificat de asigurare. Și nici măcar o hartă geografică.

Dumnezeu “iscălește” cu cuvântul. Și cuvântul trebuie să fie suficient. În fiecare zi acel cuvânt nu vine să te anunțe că ai sosit, te poți instala, ți se consimte să iei în stăpânire țara, dar că ești așteptat “în altă parte”, că întâlnirea este fixată “dincolo”. Și tu ești sigur că asculți cuvântul în măsura în care te lași, în fiecare zi, “condus afară”. “Chemarea” lui Dumnezeu este mereu un semnal de plecare.

Cortul servește pentru… a pleca

Petru, încă înspăimântat de cuvintele lui Cristos care au anunțat un drum dureros, dorește să se aranjeze în viziunea luminoasă de pe muntele transfigurării: Învățătorule, este frumos pentru noi să stăm aici. Să facem trei corturi… Petru schimbă înțelesul cortului, simbolul prin excelență al unei vieți nomade, caracterizate ca provizorie. Acolo ar fi vrut să transforme într-o ședere definitivă, adăpost protector împotriva riscului crucii. Pretinde posedarea înainte de confruntarea aventurii, lumina fără a trece prin întunecimea Calvarului. Se înșeală că poate “ajunge”, fără să trebuiască să înfrunte inconfortul plecării (a neîncetatelor plecări!) și “trecerea” obligatorie prin presele muntelui Căpățânii, că poate contempla cerul fără deranjul de a “ieși afară” din refugiul confortabil, că poate număra stelele fără să trebuiască să înfrunte noaptea.

O poziție incomodă

Paul (a doua lectură) ar condamna o astfel de atitudine ca tipică “dușmanilor crucii lui Cristos”. Și acuza, evident, nu se referă numai la Petru. Logica Crucii este opusă logicii cuceririi și a posesiei. Cine este “prieten” al crucii lui Cristos nu se mai poate considera un “sosit”, dar trăiește condiția precară a pelerinului, a străinului, a călătorului. A primi crucea înseamnă a fi – cum subliniază F. Gentiloni – “suspendat-apăsat”. Înălțat în sus, totuși țintuit în cuie în jos. Picioarele nu se reazămă de pământ, nu mai ești stăpân pe pașii tăi, totuși nu aparții cerului. Te găsești într-o poziție “dezechilibrată”: suspendat între cer și pământ.

Atârnat, adică tras spre pământ, expus la toate loviturile care vin de jos. Și singurele lucruri care țin sus sunt cuiele. Unica siguranță este că nu te poți desprinde. Atârnat, suspendat, deci. Aș mai adăuga: “întins”. Da, pe cruce te simți și “întins”, adică tras, înclinat înainte. Maxima dinamismului ajunge în imobilitate. Mai ales, trebuie să accepți să devii purtător: “Când erai mai tânăr, te încingeai singur, și mergeai unde voiai; dar când vei fi bătrân îți vei întinde mâinile, și altul te va încinge și te va duce unde tu nu vei voi” (Io 21,18). Petru va fi credincios Învățătorului său numai când, în loc “să stea aici”, va învăța să se lase condus unde nu ar voi… Desigur. Știi care este scopul. Dar cel la care ajungi astăzi nu este definitiv. În zori trebuie să pornești din nou fără a ști unde seara vei ridica cortul. Nu este loc pentru auto-complăcere. Și ești “expus” (iată o altă consecință a logicii crucii) ostilității, compătimirii, refuzului ironic din partea altora.

Pentru ei nu ai actele în regulă. “Patria noastră este în ceruri”. Ar fi mai oportun de tradus: “cetățenia noastră”. “Cetățenia” aici, nu este atât în raport cu un loc, dar indică apartenența la Cineva, relația vitală cu Isus Cristos, Domnul înviat, aducătorul mântuirii. Și această apartenență nu este certificată de nici un document. De fapt nu este problema de acte, ci de un cuvânt care se păstrează în suflet. Cel care prezintă acte este un “sărman trup”, care participă cu precaritatea sa la suferințele lui Cristos, în așteptarea de a fi transfigurat conform prototipului cu corpul său glorios. “De nerecunoscut” după criteriile consfințite de o mentalitate terestră. De nerecunoscut chiar pentru cel care va fi. Adevăratele documente de recunoaștere, pentru cel care crede, sunt cele care aparțin viitorului, datate în viitor. Și astfel a “ieși afară”, zilnic, nu pentru a stabili puncte solide, sau pentru a fixa ținte atinse, ci pentru a înainta “mai departe” în așteptare.

Cultul personalității

Fără îndoială ne trebuie o mare doză de curaj pentru a ne propune, cum face Paul, un model de imitat: “Fiți imitatorii mei, fraților, și priviți la aceia care se comportă după exemplul pe care îl aveți de la noi”. Pare că apostolul își acordă un pic de prezumție, încurajează cultul personalității. Trebuie precizate unele lucruri: Paul nu revendică exclusivitatea propriei poziții doctrinare sau propria metodă apostolică. Propune mai degrabă un stil de viață exemplară, pentru că este “semnat” de experiența vitală a lui Cristos. În fond, îndeamnă să fie imitat nu orbește, fără simț critic, ci “în mod condiționat”. Ca și cum ar spune: imitați-mă numai întrucât reproduc în mine fizionomia lui Cristos.

Nu afirmă categoric: referiți-vă la mine, pentru că dreptatea este totuși de partea mea (“eu am întotdeauna dreptate, cu excepția a puține dăți când nu am dreptate”, cum repeta de la pupitru un oarecare preot, agitând evanghelia). Dar: sunt credibil în măsura în care comportamentul meu întrupează exigențele evangheliei. Nu declară: poziția mea este cea justă (unica justă). Ci: verificați dacă este coerentă cu mesajul anunțat. În acest caz, urmați-mă pe calea fidelității.

Dacă este un cult al personalității, este vorba despre cultul unei personalități “transfigurate”, nu de putere, ci de transparența luminii, adică o personalitate care dispare în capacitatea sa și pretenția sa în sens uman, pentru a lăsa să iasă în evidență trăsăturile personalității lui Cristos. Paul nu se definește ca fiind perfect. Trebuie citit tot fragmentul precedent pentru a ne da seama că apostolul, nu se socotește ca “ajuns”, se consideră ca un om “în drum spre…”, ba mai mult “în cursa” spre țel. Deci, nu este vorba de a-l imita ca “primul”, sau întrucât este capabil să alunge adversarii, ci întrucât este angajat în efort (“eu mă sforțez să alerg…”). Mai ales Paul se oferă spre a fi imitat ca unul care nu se întoarce înapoi (“uit trecutul și mă îndrept spre viitor…”). O astfel de atitudine ar trebui să redimensioneze pretențiile anumitor călăuze de astăzi care înrolează urmași în zelul lor ca o tentativă patetică de a prinde trecutul cel mai perimat. Neîntrecuți în urmărirea unei realități depășite hotărâtor. Campioni inegalabili de exoduri pe dos, de eliberări spre… chilii de siguranță.

În sfârșit Paul cere imitarea în refuzul oricărei forme de legalism și de observanțe pur exterioare. În centrul vieții sale, el nu pune un sistem de interdicții, norme, prescrieri minuțioase, rituri, practici, ci chipul lui Isus răstignit, constituit Domn. “Ediția creștină a legalismului este reducerea credinței în Isus Cristos la un moralism voluntaristic care se căsătorește cu ritualismul și formalismul doctrinal” (R. Fabris). Paul nu face inventarul meritelor dobândite, al virtuților, al prestațiilor religioase, al succeselor dobândite, al însemnelor activismului eficient unite cu devoționalismul ieftin. Aceasta ar fi și o “încredere în trup”. Dar reafirmă propria adeziune la Cristos, de care a fost cucerit și continuă să fie cucerit.

În felul acesta modelul este de a te încrede cu ochii… deschiși bine. Este exemplul unuia care a “ieșit” din schemele foarte reduse, din pasiunea unui fanatism obtuz, și s-a lăsat dus afară în câmp deschis. Unul care nu-și îngăduie nici auto-contemplația, nici glorificarea de către admiratori entuziaști. Pur și simplu unul care se oferă ca ghid tuturor acelora care nu doresc să se oprească. Și vor să “sosească” pentru… a porni.

 

* * *

 

Lumina care transformă viața

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Duminica a II-a din timpul Postului Mare, prin lecturile pe care le propune spre proclamare si meditare, dorește să ne trezească în inimi dorul “înflăcărat” după autentica LUMINĂ.

Care este raportul nostru cu această lumină? Cum o facem să lumineze în viața noastră?

Evenimentul “Schimbării la Față” relatat de sfântul evanghelist Luca, vine să ne întărească convingerea că nu putem înainta în credință, în iubire și speranță, dacă într-adevăr nu ne deschidem larg ochii inimii pentru a lăsa să intre splendoarea razelor pline de iubire ale transfigurării lui Isus. Suntem oarecum plasați într-o lume plină de incertitudini, indiferență, și orbecăim zilnic lăsându-ne conduși de palidele lumini ale societății, umplută de întunericul păcatelor, a minciunii, a nonvalorilor. Ne place mult parcă o astfel de viață lipsită de stres existențial, de responsabilități, de neglijență spirituală în definitiv, și dezorientarea este cea care pune parcă stăpânire pe ființa noastră, și așa fragilă.

Se spune că dacă dorești să ai parte de o replică aproape perfectă a feței tale, privește-te în oglindă, și vei realiza cam cum arăți. Dar și oglinda poate avea anumite defecte din fabrică și atunci nu reușește să te ajute în totalitate. Eu merg mai departe și spun că dacă vrei să știi cam cum arată lumina din ochii inimii tale, privește-l în față pe Cristos schimbat la față, care nu are nici un defect și el îți va arăta cu blândețe cam la ce capacitate ai ajuns cu lumina din inima ta. Eu, tu, noi … la ce capacitate am ajuns cu lumina??? Cu siguranță mai avem mult de lucrat la modul nostru de a lumina, în vorbe alese, în fapte bune, în post, în rugăciune, în comuniune, în iubirea de aproapele și de Dumnezeu în definitiv. Dacă astfel stau lucrurile cu noi, credința ne învață că este nevoie doar de un mic gest de umilință, de părere de rău, din partea noastră, și Cristos va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea cu trupul său glorios.

Sofia si Anastasia, doua foarte bune prietene, într-o zi, după ce au fost la școală, întorcându-se, s-au oprit la casa Sofiei pentru a se juca împreună câteva momente. Tatăl Sofiei ținea în garaj tot felul de recipiente cu diferite substanțe în ele. Curioase ca orice copil, fetițele au început să “controleze” cam tot ce era prin garaj. Au citit pe eticheta unui recipient “balsam pentru înfrumusețare”, și atunci, încurajată și de Sofia, Anastasia a turnat puțin din conținutul acelui recipient în palme, dându-și apoi pe față. A început imediat să țipe puternic, o ardea fața groaznic. Tatăl Sofiei, fiind prin preajmă, a apărut imediat să vadă ce se întâmplă, și când s-a apropiat, dându-și seama de întâmplarea nefericită, și-a pus mâinile în cap, tremurând; el pusese în acel recipient un acid foarte puternic și nu își imagina că se va ajunge la această situație neplăcută. A sosit imediat

ambulanța, iar medicii văzând-o pe fetiță, nu îi dădeau șanse mari să mai poată vedea vreodată, însă, deodată, s-a făcut liniște deplină în ambulanță. Anastasia se ruga neîncetat: “Doamne, tu ești lumina soarelui meu, unica mea rază de soare, te rog nu-mi lua lumina soarelui…” și repeta din ce în ce mai tare această rugăciune. Ajunși la spital, toți cei care știau în ce stare se afla Anastasia, medicii, părinții Sofiei, Sofia, au rămas înmărmuriți constatând că vederea ei a rămas perfectă. Toată lumea a numit această “constatare”, miracolul rugăciunii și a iubirii lui Dumnezeu.

Ce ne învață această întâmplare? În primul rând, rămâi mereu în rugăciune, indiferent necazuri, de pericole, de clipele frumoase din viața ta. Roagă-te mereu cu totală încredere! Nu uita niciodată să te asemeni cu Cristos, căruia, în timp ce se ruga, înfățișarea i s-a schimbat.

În al doilea rând, dacă împlinești cele de mai sus, cu siguranța lumina a schimbat deja viața ta, căci ești conștient de faptul că Dumnezeu este mereu în preajma ta, prezent în inima ta, și realizezi infinitele posibilități care izvorăsc din schimbarea sa la față și fără ezitare vei putea mărturisi împreună cu psalmistul: Domnul este lumina și mântuirea mea!

Tu ce spui: această lumină ți-a transformat viața?

pr. Lucian Adam

 

* * *

 

Duminica a II-a din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Luca 9,28-36

Isus se schimbă la față

28 După opt zile, Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-au urcat pe munte ca să se roage. 29 Pe când se ruga, aspectul feței i s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. 30 Și iată, doi bărbați stăteau de vorbă cu el: 31 erau Moise și Ilie, arătându-se în slavă. Ei vorbeau despre sfârșitul lui care urma să se împlinească în Ierusalim.

32 Petru și cei care erau cu el erau toropiți de somn; când s-au trezit, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau cu el. 33 Pe când aceștia se depărtau, Petru i-a zis lui Isus: «Învățătorule, ce bine ne simțim aici! Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie».

Nu-și dădea seama ce spune. 34 În timp ce spunea acestea, a venit un nor, care i-a învăluit, iar ei, intrând în nor au fost cuprinși de frică. 35 Atunci s-a auzit din nor un glas: «Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultați!».

36 În timp ce glasul răsuna, Isus era singur. Ei au păstrat tăcerea și în zilele acelea nu au spus nimănui nimic despre cele văzute.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Ca în toți anii, liturgia Bisericii, în duminica a doua din Postul Mare invită să reflectăm asupra misterului “schimbării la față” a Domnului. La fel ca Botezul lui Isus, pe care l-am meditat în urmă cu câteva săptămâni, acest text este o “teofanie”; adică o relatare a manifestării lui Dumnezeu. Există diferite elemente care ne fac să considerăm că ne aflăm în fața acestui gen literar: o colină înaltă, faptul de a fi singuri, o culoare albă și strălucitoare așa cum n-ar putea s-o facă nimeni, marele profet (Ilie) și marele legislator (Moise) vorbind cu Isus, norul care se așează peste ei și glasul care-l confirmă pe Domnul ca Fiul preaiubit al Tatălui de care trebuie să ascultăm.

Acest text al manifestării Domnului este prezent în cele trei evanghelii sinoptice fără mari diferențe între o relatare și alta. Anul acesta medităm relatarea sfântului Luca.

Isus ia cu sine pe trei dintre discipolii săi cei mai apropiați: Petru, Iacob și Ioan. Aceiași care-l vor însoți în grădina Ghetsemani și aceiași care-l vor însoți la multe din minunile lui.

Specialiștii Bibliei studiază și confruntă caracteristicile textului încercând să scoată supoziții la nivel istoric. Noi nu vrem să intrăm în această problemă. Asumând parte din aceste reflecții, ne întrebăm în manieră mai simplă și “productivă”:

Ce sens teologic și spiritual are relatarea schimbării la față a Domnului?

Cheia o găsim privind întregul context al acestui text special. Cu câteva versete înainte de această relatare, în Lc 9,22-27, Isus vestește pentru prima dată cu claritate absolută care este soarta care-l așteaptă și explică tot ceea ce se va întâmpla celui care vrea să-l urmeze ca discipol autentic:

Isus vorbește despre moartea sa

22 Isus le-a spus discipolilor săi: «Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei și de cărturari, să fie ucis și a treia zi să învie».

23 Apoi le spunea tuturor: «Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. 24 Căci cine vrea să-și salveze viața o va pierde, cine însă își va pierde viața pentru mine acela o va salva. 25 Așadar, ce-i folosește omului dacă a câștigat lumea întreagă, dar se pierde sau se ruinează pe sine?

26 Căci, dacă cineva se rușinează de mine și de cuvintele mele, și Fiul Omului se va rușina de el, când va veni în gloria sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. 27 Adevărat vă spun: sunt unii dintre cei de față care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu».

Această situație pe care o relatează și o anunță Isus, desigur, i-a demoralizat pe discipoli care nu pot să înțeleagă cum Învățătorul lor, Dumnezeu și Domn “va suferi mult” și “va fi ucis…”. Și Isus, în fața acestei “crize” interioare pe care o îndură, le dăruiește posibilitatea de a contempla gloria sa și puterea sa, gloria de Fiu al lui Dumnezeu, gloria și puterea lui Dumnezeu… Toate acestea se găsesc în experiența schimbării la față. Chiar dacă deja știu, așa cum le-a spus însuși Isus, că va suferi și va muri, la fel știu (înainte de înviere) că El este Fiul glorios al lui Dumnezeu pe care l-au contemplat când s-a schimbat la față, s-a transformat în manieră strălucitoare pe munte. Schimbarea la față înțeleasă astfel se transformă într-o întâlnire anticipată cu gloria lui Dumnezeu în Isus din Nazaret înainte de învierea lui după moartea pe cruce. Este un moment de plinătate și “siguranță” în propriul drum al credinței.

Pentru a ține cont: În afară de duminica a doua din Postul Mare, liturgia Bisericii ne oferă în cursul ciclului său anual o altă dată pentru a reflecta asupra misterului schimbării la față a Domnului: e vorba de sărbătoarea Schimbării la Față care se celebrează la 6 august.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 17,1-8; Mc 9,2-10; Mc 5,37; Mc 14,40; Mc 16,5.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar cuvântul “Glorie, a glorifica, glorios”.

Întrebări pentru lectură

- Cât timp trece de la evenimentul anterior (Luca 9,22-27) până la urcarea pe muntele înalt?

- Cu cine se urcă Isus pe munte?

- Ce se schimbă la Isus? Cum se descrie în detalii transformarea lui?

- În acest context, cine apare în scenă?

- Ce poate să însemne că Ilie (mare profet) și Moise (mare legislator) “vorbesc” cu Isus?

- Ce vrea să facă Petru? Ce-i spune lui Isus?

- Ce sentiment îi cuprinde pe discipoli?

- Ce ne spune Luca în privința cuvintelor lui Petru? Sunt coerente?

- Ce spune “glasul” în mijlocul norului?

- De cine trebuie să asculte?

- Găsesc discipolii “originea” glasului?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- În viața mea de rugăciune, simt eu că Isus mă duce pe un “munte înalt” pentru a fi singur cu El?

- Ce înseamnă pentru mine astăzi episodul global al schimbării la față?

- Am experimentat în viața mea că Isus se schimbă la față, adică îmi face cunoscută puterea și gloria sa ca Dumnezeu și Domn? În ce situații? Notați-le pentru a le putea vizualiza bine.

- Am “amintire bună” despre experiențele schimbării la față în viața mea sau pun mai mult accentul pe experiențele de dezolare?

- Percep că schimbarea la față astăzi în viața mea poate să aibă loc printr-o experiență puternică de întâlnire cu Isus în rugăciune și în viața sacramentală?

- Privind la viața mea, unde mă aflu astăzi? Pe înălțimea întâlnirii cu Dumnezeu sau în valea dezolării și a suferinței, în urcarea muntelui pentru întâlnirea cu Domnul?

- Am ispita lui Petru de a rămâne în “vârful experienței mistice” a schimbării la față și să nu mă decid să “cobor” această experiență la realitatea vieții mele zilnice? Caut să duc experiența rugăciunii în viața de toate zilele?

- Mă “înfricoșează” că Dumnezeu revelează gloria sa și puterea sa în fața vieții mele sărmane și mici?

- Las eu ca “glasul” Tatălui să confirme o dată și de o mie de ori că Isus este Fiul său preaiubit?

- Îl ascult pe Fiul preaiubit al Tatălui?

- În drumul de pocăință din Postul Mare ce înseamnă a asculta “glasul” Tatălui?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

O formă de a-i răspunde lui Dumnezeu în rugăciunea din această Lectio Divina poate fi folosirea textului din Scrisoarea a doua a lui Petru care face referință la misterul lui Cristos pe care-l contemplăm astăzi:

2Pt 1,16-19

16 De fapt, noi nu v-am făcut cunoscută puterea Domnului nostru Isus Cristos și venirea lui pe baza unor basme bine ticluite, ci pentru că am fost martori oculari ai măreției lui.

17-18 El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și mărire, atunci când din partea gloriei mărețe a venit acest cuvânt: «Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulțumirea mea». Noi înșine am auzit acest glas venit din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt.

19 Și avem și mai sigur cuvântul profetic la care faceți bine că luați aminte ca la o lumină ce strălucește în loc întunecos, până când se va lumina de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre.

Fie ca acest alt text din Cuvântul lui Dumnezeu scris să poată trezi în noi răspunsul rugăciunii.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Contemplația în ea însăși este un moment de schimbare la față a Domnului în fața credinciosului. Înseamnă a capta cu toată sensibilitatea propriei vieți forța și puterea lui Dumnezeu ca ceva realmente prezent și activ.

Pentru aceasta, propunerea pentru contemplație va fi să se găsească un timp pentru a merge în biserica din cartierul tău sau din satul tău, pentru a merge la munte sau în fața mării, pentru a merge la câmpie… și a favoriza o întâlnire cu Domnul schimbat la față.

Un Dumnezeu care anticipă ora Paștelui său pentru ca să te poți bucura cu anticipație de forța învierii.

Merită să se stea în fața tabernacolului într-o poziție comodă, într-un moment când nu este multă lume și, din adâncul tăcerii, să se perceapă prezența misterioasă a Domnului schimbat la față.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Fă o “linie-traiectorie a vieții”, o “linie istorică personală”, notând principalele momente de transfigurare individuală, familiară, eclezială și socială. Aceste momente în care Domnul, în mod deosebit, s-a revelat pentru bucuria și plinătatea noastră.

Propunere comunitară

- Faceți cu persoanele cu care realizați Lectio Divina o evaluare a drumului parcurs. Văzând “lectura rugătoare a Bibliei” ca o experiență de transfigurare, gândiți-vă în ce măsură dinamica lui Lectio Divina este sau nu o “urcare” prin lectură, meditație și rugăciune pe înălțimea contemplației și, de acolo, o “coborâre” la acțiunea de toate zilele.

 

* * *

 

În timp ce Isus se ruga

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

La predica din duminica trecută am considerat prima din cele trei componente esențiale ale postului creștin: înfrânarea în trup și suflet după modelul Isus. Dus de Duhul Sfânt, Cristos a început postul în pustiu și l-a continuat chiar pe muntele Tabor prin a doua componentă esențială: rugăciunea.

Ce este rugăciunea?

I se dau multe definiții, dar aici voi folosi antifona de la începutul Liturghiei care o exprimă într-un chip deosebit de plastic: “Ție îți spune inima mea: “Am căutat fața ta!” Fața ta, Doamne, o caut. Nu-ți întoarce fața de la mine!” (Ps 26,8-9). Rugăciunea este dorul după fața lui Dumnezeu. Isus s-a urcat pe muntele Tabor ca să se roage, să vadă fața lui Dumnezeu Tatăl și să o poată arăta și acelora pe care îi iubește.

Cum ne putem încadra cât mai corect în rugăciune pentru a descoperi fața lui Dumnezeu?

Avem un prim îndrumător în lectura din cartea Genezei (15,5-12.17-18). Avram era un om deosebit de credincios. Ajunsese destul de în vârstă și nu avea urmași. Suspina și se ruga în cortul său de nomad, în drum spre țara făgăduită de Dumnezeu, dar necunoscută. Cui o va lăsa moștenire? Suspinul inimii este auzit de Domnul Dumnezeu. Îl cheamă afară din cort, îi cere să privească sus, spre bolta cerească, să numere stelele, dacă poate, făgăduindu-i tot atât de mulți urmași.

Invitația de a privi cerul arată că în planul lui Dumnezeu omul este o ființă destinată pentru cer: antropos – ființa care privește în sus (din limba greacă). Avram înțelege că Dumnezeu vrea să încheie o alianță cu el pentru redresarea omenirii care privește mai mult spre cele de jos. Toată rugăciunea lui de mulțumire, de laudă și de cerere, ca toate cele promise de Iahve să se împlinească, se concretizează într-o jertfă de animale despicate printre care Dumnezeu trece arătându-și fața sa de foc, de lumină, de căldură, de iubire care se jură că își va ține făgăduința. Focul este semnul teofaniei și se va arăta din nou lui Moise la muntele Horeb (Ex 3,2) și la alianța sinaitică (Ex 19,18). În fața iubirii divine Avram intră în extaz, în acel somn adânc, prin care iese din sine și se unește cu cel iubit. Avram se bucură în extaz ca și cum ar avea în prezent ceea ce va urma peste sute și mii de ani. De acum încolo drumul lui Avram, prietenul lui Dumnezeu, se îndreaptă spre Mesia înfruntând orice necaz, chiar dacă trebuie să-și jertfească pe unicul său fiu, pe Isac, înțelegând că nu după trup vor fi urmașii săi mulți ca stelele cerului.

În lumina rugăciunii și jertfei lui Avram înțelegem mai bine evanghelia zilei (Lc 9,28b-36). Drumul lui Isus spre Ierusalim, spre moarte, este sub semnul insuccesului, dar urcând pe munte și rugându-se, adevărul din lăuntrul său: Duhul iubirii, focul dumnezeirii, se dă pe față. El este semnul unei alianțe deosebite care are menirea să facă nu numai trupul său, dar chiar și hainele sale, întreaga fire, pe noi înșine, toate mai albe decât zăpada, cu o singură condiție: ascultarea de Isus, Fiul preaiubit al Tatălui.

În contextul oriental în care ne mișcăm, fiu nu este atât acela care își are natura originară din tată, ci mai ales acela care a primit puterea sa. Isus a primit această putere de la Tatăl (cf. Ps 2,7) și poate fi numit Fiu preaiubit (cf. Is 42,1) deoarece duce la îndeplinire cu fidelitate tot ceea ce Tatăl i-a încredințat. Isus ca om se roagă și devine Fiu preaiubit, căruia Tatăl îi acordă toată puterea sa, pe Duhul Sfânt sub chipul norului, pentru a împlini misterul pascal, adică acel mister prin care noi înșine să primim puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu, cu o condiție: să ne rugăm așa cum s-a rugat Isus și să facem din rugăciunea lui Isus rugăciunea noastră, ca să-l putem urma pe drumul Calvarului.

Trebuie subliniat că adevărul transfigurării ne descoperă întreaga față a istoriei mântuirii: în primul rând ne descoperă prezența lui Dumnezeu pe pământ prin Fiul care își asumă toată spiritualitatea trecutului, reprezentată de lege și profeți prin Moise și Ilie, pe care o desăvârșește prin Duhul său care îi cuprinde în nor. Moise și Ilie sunt cunoscuți ca oameni ai rugăciunii. Ilie se roagă să coboare foc din cer și să mistuiască jertfa de pe Muntele Carmel (1Rg 18,21-46), face să se închidă cerul și să urmeze o secetă de trei ani și șase luni, apoi se roagă și vine ploaia (id. 18,42-46) etc. La rugăciunea lui Moise este înfrânt Amalec (Ex 17,8-16), poporul este salvat de la nimicire totală (id. 32,30-35), sora sa Maria este eliberată de lepră (Num 12,9-15). În rezumat: Moise se ruga atât de mult încât a fost numit omul lui Dumnezeu (cf. Ps 90,1). Isus își asumă toată spiritualitatea viitoare a omenirii până la sfârșitul veacurilor, reprezentată de credința lui Petru (cf. Mt 16,16-19), de speranța lui Ioan menit să rămână până când Isus va veni din nou (cf. In 21,20-22) și de evlavia și caritatea lui Iacob (cf. scrisoarea lui).

Când cei trei ucenici s-au trezit din toropeala lor și au văzut fața transfigurată a lui Isus s-au umplut de o fericire de nedescris. Interesantă este rugăciunea lui Petru care, descoperind ceea ce psalmistul dorea atât de mult să vadă, fața lui Dumnezeu, se adresează lui Isus, zicând: “Învățătorule, ce bine este ca noi să fim aici. Să facem trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie”. Tot atât de surprinzătoare este concluzia pe care o trage evanghelistul Luca de pe urma acestei rugăciuni: Nu știa ce spune. Și totuși această rugăciune a lui Petru era cea mai vie, fiind făcută în fața celui cu fața transfigurată care invită la contemplația divinului; era rugăciunea cea mai autentică, pornită fiind din dorința inimii după fericirea deplină; era rugăciunea cea mai îngerească, fiindcă a uitat de sine și s-a bucurat de fericirea aceluia care este fericirea aproapelui; era rugăciunea cea mai extatică, deoarece în această stare se pierd noțiunile de timp și spațiu; era rugăciunea cea mai plină de credință, fiind lipsită de rațiune: crede că poate să cuprindă fericirea cerească în trei colibe; era rugăciunea în care Dumnezeu se arată întotdeauna surprinzător: duce la vederea lui Isus singur ca om, lăsând speranța mai vie și dorul mai aprins după viața veșnică, după cum va scrie sfântul Petru mai târziu pentru Biserică, pentru noi: “Noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Isus Cristos și venirea lui, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci văzând mărirea lui cu ochii noștri… atunci când, din înălțimea slavei, un glas ca acesta a venit din cer: “Acesta este Fiul meu cel iubit întru care bine am voit”. Și acest glas l-am auzit coborându-se din cer, pe când eram cu Domnul, pe muntele cel sfânt” (2Pt 1,16-18). În continuare va ține să accentueze că “oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit purtați fiind de Duhul Sfânt” (id. v. 21). Petru face aluzie la faptul că pe muntele cel sfânt nu și-a dat seama de ceea ce spusese, fiindcă rugăciunea noastră poate să fie oricât de vie, de autentică, îngerească, extatică, plină de credință etc., dar atâta timp cât nu-i plină de Duhul Sfânt care să se roage în noi, nu știm ce spunem.

În lectura a II-a (Fil 3,17-4,1) sfântul Paul se propune pe sine filipenilor drept model de urmat: atlet al vieții creștine. Atletul face multe exerciții până să ajungă la o performanță drept model. În viața creștină, ce exerciții a făcut apostolul neamurilor că a atins o performanță atât de ridicată? Răspunsul ni-l dă tot el: a scos în evidență superioritatea mântuirii prin Cristos față de Legea iudaică și mai ales față de dușmanii crucii lui Cristos. Ca nimeni altul a arătat cum teologia legii este incompatibilă cu teologia crucii. Prima comportă manipularea lui Dumnezeu și înscrierea Legii într-un codice care este la discreția omului; a doua lasă omul la discreția întâmplărilor, dispus să accepte crucea și moartea ca pe forma supremă a rugăciunii. Iudaizanții cu legea vedeau în descendenți un extaz al plăcerilor trupești; creștinii văd în descendenți – în membrii Trupului Mistic, ai Bisericii lui Isus – un extaz al iubirii izvorâte din cruce. (Iudaizantul este ca budistul care își privește ombilicul, pe când creștinul privește cerul). Noi așteptăm și contribuim la transfigurarea trupului nostru prin puterea pe care Isus o are de a-și supune toate, adică prin puterea rugăciunii făcută în Duhul Sfânt (cf. CBL pag. 1702-1703). Rugăciunea este deci nu numai o înălțare a minții către Dumnezeu, dar și un mod de înfrânare a simțurilor.

Puterea rugăciunii noastre, desăvârșirea ei, stă în fața lui Isus transfigurată din Euharistie. Primind Euharistia, fața noastră se transfigurează și devenim mai albi decât zăpada.

Iată ce scria Legouve, membru al Academiei Franceze, fiului său: Dacă las la o parte taina și privesc prezența reală ca un fapt, ce-mi rămâne înainte? Una dintre cele mai mari mângâieri ale sufletului omenesc… Fiul meu, am văzut pe scumpa ta mamă în spasmele durerii liniștindu-se numaidecât după primirea sfintei Împărtășanii și surâzând în fața propriilor suferințe. Mi-ar fi rușine de mine însumi, dacă asemenea amintiri nu mi-ar inspira respect. Ceea ce are putere să facă să strălucească atât de minunat fața omenească, nu poate fi decât sfânt (cf. Predici pentru misiuni). Strălucirea vine de pe Tabor.

De această strălucire a feței avem trebuință și noi în necazurile vieții. O vom dobândi numai prin rugăciune. Deci, să ne rugăm, așa cum ne învață Biserica azi la sfânta Liturghie: Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul tău iubit, întărește inimile noastre cu hrana cuvântului tău, ca, purificându-ne privirea lăuntrică, să ne putem bucura de vederea gloriei tale! (LR). Amin.

 

* * *

 

Lumina făgăduită

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

“… și după ce l-a dus afară (pe Avram), i-a zis: “Uită-te spre cer și numără stelele,… Așa va fi sămânța ta!” (Gn. 15, 5-12; 17-18)

“Să luăm dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.” (Fil. 3, 17; 4, 1)

“Isus luă cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacob, și se sui pe munte ca să se roage. și pe când se ruga I s-a schimbat îmfățișarea feței și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare.” (Lc. 9, 28-36)

Totul începe cu Legământul încheiat cu Avram (lectura I). Legământul acesta va fi reînnoit, și transformat complet de către Isus, Fiul cel ales al Tatălui a cărui slavă apostolii privilegiați au avut fericirea s-o vadă pentru o clipă (evanghelia). Toți suntem destinați a fi părtașii acestei slave, pentru că Isus este Mântuitorul așteptat, va preschimba mizerabilul nostru trup, și-l va face asemenea trupului Său preaslăvit (lectura a II-a). Iată că în felul acesta, am descris în câteva cuvinte povestea mântuirii în toate componentele ei esențiale. Adică planul lui Dumnezeu cu privire la om.

Cele trei lecturi formează o revelație (în sensul literar al cuvântului, prin care se dezvăluie) al acestui grandios plan de mântuire. Aici putem vorbi chiar de o întreită revelație: Revelația unui Dumnezeu credincios, care-și menține făgăduințele date. Un Dumnezeu în care se poate încrede omul, datorită dragostei Sale. De aceea omul se apropie de El într-un raport de credință, de încredere și de lăsare în voința Lui. Revelația divinității lui Isus și a Misterului pascal. Cristos, cel schimbat la față, nu peste multă vreme va fi Cristos cel desfigurat din cauza biciuirii și a chinurilor morții. Cristos cel preamărit, acum trece prin calea slăbiciunii, a suferinței și a umilirii. Și cine Îl iubește, acela trebuie să sufere împreună cu El. Revelația misterului omului, călător încă pe pământ sau cetățean al cerului, înrolat într-o viață pământească, dar care nu poate să fie sechestrat complet, de către lucrurile pământești. Pelerin, care-și trăiește nestatornicia și șubrezenia trupului, în așteptarea schimbării sale într-un trup glorios. Dar mai ales într-o dublă dimensiune: provizorietatea și dorința arzătoare către locuința definitivă.

Însă, în duminica aceasta, Cuvântul Domnului, nu ne semnalează numai semnul luminos ci ne vorbește și de încercare. Despre acea încercare care marchează trecerea obligatorie către ținta propusă. Dar, să privim lucrurile mai de-aproape. Legământul cu Avram este încheiat într-un cadru arhaic, dacă nu chiar barbar. Aici este vorba despre ceremonialul obișnuit în Orientul Mijlociu. Contractanții Legământului, trec prin mijlocul animalelor înjunghiate, pentru a-și aduce aminte că aceeași soartă tragică îl așteaptă pe acela care nu-și va ține legământul. Chiar și limbajul este semnificativ, pentru că de fapt se spune “lichidarea legământului”.

Aici, Dumnezeu este Acela care se angajează, pentru că în realitate, numai El este acela care trece printre animalele înjunghiate, pentru a sublinia absoluta gratuitate a inițiativei divine. Cei doi contractanți nu stau pe același plan, nu se află la același nivel. Dar nu trebuiesc trecute cu vederea nici cele petrecute înainte, atunci când Domnul l-a chemat afară pe Avram, și îndemnându-l să se uite spre cer îi spuse: “Numără stelele dacă poți… Atât de mulți vor fi urmașii tăi”. Aceasta este făgăduința solemnă repetată de mai multe ori. Deocamdată, Avram nu are nimic sigur la mână, cu tot drumul lung parcurs. El, este de-acum bătrân, iar soția lui Sara, este sterpă din naștere. Ar fi trebuit să aibă măcar un fiu, dar deocamdată trebuie să se mulțumească doar cu făgăduința aceasta simbolică (cu numărul cel fără de număr al stelelor).

“Seminției tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, Eufrat”, îl asigură Dumnezeu. Dar într-aceasta el continuă să-și ducă mai departe viața de nomad, străin în pământul care-l calcă cu picioarele. În fiecare dimineață este constrâns să-și strângă cortul, și să plece mai departe. Țara, pentru el, este numai făgăduită. Iată marea încercare a lui Avram. Deocamdată el este în posesia nu a realității, ci numai a cuvântului, ce i-o garantează. În realitate, Avram nu are nici un fel de arvună. Mâinile lui sunt goale, după cum tot gol este și pântecele Sarei.

Dintr-un anumit punct de vedere uman, putem spune că Patriarhul Avram are numai o singură nădejde, adică tot ceea ce a părăsit: propria țară, casa în care s-a născut și părinții. Această atitudine își are numele ei, un nume sigur și precis: credința. “El a crezut în Domnul…” Credința, dacă este sinceră trebuie să treacă prin pustietatea aspră a încercării. Ca și Avram, trebuie să umblăm în întuneric, mulțumindu-ne cu privirea cerului înstelat. Ochii și mâinile, într-un prim și îndelung moment, nu reușesc să numere sau să cântărească darurile primite, dar, se agață de un Cuvânt. În povestirea Schimbării la Față, Isus vorbește cu Moise și cu Ilie (doi mari specialiști în încercările cauzate în îndeplinirea misiunii lor îndrăznețe), despre plecarea sa (literalmente despre exodul său), adică despre trecerea sa prin moarte în casa Tatălui.

Însă Petru, are ochi numai pentru slava cea bătătoare la ochi, atunci când spune: “Învățătorule, bine ne este nouă aici. Să facem trei colibe…”. El ar vrea să stea acolo, să se instaleze definitiv în acea lumină mângâietoare, fără să mai treacă prin întunecimea cea tristă a Calvarului. Pretinde a ajunge la punctul de sosire, fără a mai alerga pe calea cea grea care duce într-acolo. Puțin mai înainte, tot Petru spusese că el nu vrea să știe de acea cale, care să-l ducă pe Învățător la slava cerească, dar fără să mai treacă prin patima și moartea rușinoasă. Însă glasul venit de sus îi spulberă orice idee, orice iluzie: “Acesta este fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultați!”.

Aici este vorba de a se încrede în El, chiar și atunci când vorbește despre suferință. Ucenicul nu poate să-și croiască o cale a lui particulară, care să înconjoare obstacolul neplăcut, al Calvarului, al “Colinei Căpățânei”. Creștinul trebuie să meargă pe aceeași cale trasată de Învățătorul, dar numai împreună cu El. Schimbarea la Față, trece prin “încercare” unei fețe desfigurate, a tristeții și a teroarei, a sudorii și a sângelui, a bătăilor, a biciuirii și a scuipatului. Slava trece prin încercarea părăsirii, a umilirii, a persecuției, a osândirii și a unei morți îngrozitoare. De aceea, și Sfântul Paul roagă cu lacrimi în ochi pe Filipeni, de a nu urma calea dușmanilor lui Cristos, calea acelora care se cred ajunși deja la participarea triumfului celui înviat, socotind ca depășită realitatea crucii.

Unii ca aceștia îi meșteresc crucea lor individuală, personală, compusă din legalismul preocupat numai de detaliile exterioare, mai ales în cheie alimentară: “Mâncarea aceasta este învoită, celălaltul, pentru că este spurcată!”. Dumnezeu, unora ca acestora, este pântecele, sau mai bine spus: “Dumnezeul lor este ceea ce mănâncă!” Chiar și angajarea la observarea ținutei exterioare, poate constitui o ipocrizie, pentru a încuraja încercarea cea mai însemnată a crucii. În realitate, o oarecare practică ascetică, numai de dragul asceticii, apare mult mai comodă decât practica dragostei și a iertării. Credinciosului nu-i este învoit luxul amăgirilor deșarte, al nedumeririlor în ceea ce privește mâncare, care este curată și care este mai puțin curată.

În cheia actualității, noi ne putem întreba, așa cum ne propune în mod provocator, A. Maillot: “Care este Dumnezeul nostru? Pe cine-l iubim, cui îi slujim? Pe Dumnezeul lui Isus Cristos, care ne-a eliberat de toți și de toate? Sau Dumnezeul ideilor noastre: planurile, bani și tot ce facem? Poate că Dumnezeul nostru nu este pântecele, însă ar putea să fie capul, punga, ideologia, fie ca și cea religioasă, partidul sau gruparea politică ori sindicală.”

“Fraților, fiți imitatorii mei”, spune cu o oarecare solemnitate Sfâtul Paul. Și aici, în ciuda aparențelor, apostolul nu greșește. Și în această privință, A. Maillot, spune: “Copiați refuzul meu de a nu mă încrede în mine însumi și nici în faptele mele. Copiați-mă în atitudinea mea de a nu mă crede desăvârșit. Copiați-mă și în ceea ce privește mersul meu pe calea crucii lui Cristos. Copiați-mi cunoașterea de a nu fi ajuns încă la ținta propusă. Cu aceste cuvinte, copiați-mi cunoașterea imperfecțiunii mele”.

De aceea și creștinul, cu toată cetățenia cerului pe care o posedă, este chemat să umble, să meargă, să frământe noroiul drumurilor. Ochii ridicați spre cer sunt una cu picioarele amorțite. Trăirea într-o continuă așteptare, nu înseamnă lene, ci viață de nomad, pentru că într-adevăr, nomazi suntem ca și Avram. Desigur, noi așteptăm “ceruri noi”. Totuși suntem conștienți că între timp nu ne este interzisă activitatea, pentru obținerea unui “pământ nou”. Sensul provizorietății nu se exprimă prin somn sau lene, ci printr-o încercare dureroasă a “transformării”.

 

* * *

 

Dumnezeu ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Însoțit de trei ucenici la care ținea în mod deosebit, Mântuitorul nostru se îndreaptă spre Muntele Tabor. El obișnuia adesea să se retragă din mijlocul lumii și al zgomotului, pentru ca în singurătate să se întrețină în rugăciune cu Tatăl său ceresc.

Ajunși pe munte, cei trei apostoli, cuprinși de oboseală, s-au întins la pământ au adormit pe loc. În schimb, Mântuitorul, pe când se ruga, s-a schimbat la înfățișare: fața lui strălucea ca soarele, iar hainele lui deveniseră albe ca zăpada. “În ziua aceea”, zice sfântul Vasile cel Mare, “soarele de pe cer a rămas mai uimit decât în ziua în care Iosue l-a oprit în drumul său, căci el, care luminează întregul pământ, a văzut în drumul său, pe Muntele Tabor, un alt soare, mai strălucitor decât el, pe Cristos, care pentru câteva clipe s-a arătat pământului în toată strălucirea sa dumnezeiască”.

Ne întrebăm: pentru ce oare Biserica ne pune în față această scenă atât de frumoasă și de minunată tocmai în timpul Postului Mare? Nu întâmplător face lucrul acesta, ci pentru a ne da nouă un îndemn și o învățătură: după exemplul lui Cristos, în aceste zile, noi, creștinii, trebuie să săvârșim în noi o schimbare la față, o transfigurare: schimbarea, trecerea de la întunericul, de la moartea păcatului, la strălucirea și viața harului sfințitor.

Omul cu păcatul greu pe suflet trăiește cufundat în întunericul unui mormânt. Și iată că astăzi se face auzit glasul sfântului Pavel, care ne îndeamnă să ieșim din întunericul păcatului la lumina și la strălucirea harului: “Fraților, ne spune el, Dumnezeu ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată”.

Cum arată omul care, prin păcatul de moarte, a pierdut harul sfințitor? Arată jalnic, ca o familie în care tatăl a murit sau a părăsit casa, ca o școală fără învățători, ca un trup fără suflet, ca o lume fără soare. Nimic mai înspăimântător la vedere ca un mort, cu un trup din care a plecat sufletul. Un om cu care cu câteva zile mai înainte vorbeai cu multă plăcere, stăteai lângă el, dormeai lângă el; după ce sufletul a ieșit din el, a murit, a început să miroasă și să putrezească, te temi să rămâi singur cu el, ți-ar crăpa inima de frică să te culci lângă el.

Ce-ar fi pământul fără căldura și lumina soarelui? Pustiu și gheață. Așa este sufletul omului din care păcatul a izgonit harul sfințitor. “Viața trupului tău”, zice sfântul Augustin, “e sufletul tău, viața sufletului tău e harul sfințitor. Trupul fără suflet e un cadavru, sufletul fără harul sfințitor e un cadavru, iar cadavrul e bagat în întuneric, în mormânt, nu se scoate la lumină”. “Dacă îngerii ar putea să plângă”, zice sfântul Francisc de Sales, “ei ar plânge de milă, văzând mizeria și nenorocirea în care se aruncă omul când săvârșește păcatul de moarte și pierde harul lui Dumnezeu”.

Harul sfințitor e tot ce este mai frumos și mai prețios pentru om; e piatra aceea de mare preț despre care vorbește Mântuitorul în Evanghelie, pentru care merită să vinzi tot ce ai și să o cumperi. Strălucirea și frumusețea harului sfințitor nu le putem vedea cu ochii trupului, căci dacă le-am vedea, am orbi, precum vederea unui suflet fără harul sfințitor ne-ar face să murim de groază. Această strălucire a harului e ascunsă, așa cum opaițele lui Ghedeon, despre care ne vorbește Sfânta Carte, erau ascunse în vase de lut, ca să nu se vadă lumina de către dușmani, așa cum chivotul pe care poporul ales îl purta în călătorie era din aur, dar acoperit pe dinafară cu piei de animale.

Vezi oamenii mergând unii lângă alții, stând împreună, muncind împreună și nu știi care are în el lumina harului și care întunericul păcatului. Noaptea, pe întuneric, nu poți să deosebești un cadavru de un om care doarme, o colibă de un palat, un trandafir de un spin, o bucată de aur de o piatră. Dar când răsare soarele, apare realitatea.

Așa este aici, pe pământ; oamenii nu se deosebesc în exterior și în sufletele lor nu se poate privi; nu știi cine are și cine nu are harul sfințitor. În momentul când omul moare, abia atunci se vede strălucirea harului din sufletul lui sau lipsa harului.

Sfânta Ecaterina de Siena, printr-o minune a lui Dumnezeu, a văzut sufletul unui om având harul sfințitor în el; după ce l-a văzut, a declarat că este gata oricând să-și dea viața pentru ca acel suflet să nu-și piardă uimitoarea frumusețe. Din ziua aceea a început să sărute pământul pe unde călcau preoții, în semn de respect față de puterea lor de a reda oamenilor harul la Botez și la sfânta Spovadă.

Sfântul Ioan Vianney, când un copil îi aducea un buchet cu flori frumoase, îi spunea: “Copilul meu, sufletul tău e mai frumos decât aceste flori frumoase; nu uita acest lucru!”

Vreți să știți cât valorează harul sfințitor? Valorează cât sângele lui Cristos; Cristos de aceea s-a întrupat, de aceea a suferit și a murit, de aceea a întemeiat Biserica și sacramentele, ca să ne redea harul sfințitor. Dacă pentru un om harul sfințitor nu valorează nimic, pentru acel om nimic nu valorează nici sângele lui Cristos, nici sfânta Biserică. Singura bogăție pe care trebuie să o prețuiască omul în această viață este harul sfințitor. Fără harul sfințitor, cel mai bogat om este sărac lipit pământului, și cel care are harul sfințitor, chiar dacă e sărac lipit pământului, e bogat. Dumnezeu nu prețuiește nimic altceva în om decât harul sfințitor, pentru că prin harul sfințitor devenim copii ai lui Dumnezeu, iar prin pierderea harului devenim dușmani ai lui Dumnezeu. Spune sfântul Toma de Aquino că Dumnezeu prețuiește mai mult un om în harul sfințitor decât 10.000 de păcătoși sau decât toți păcătoșii din lume, așa cum un tată își iubește mai mult propriul copil, decât toți sclavii care s-au răzvrătit împotriva lui. În sfârșit, lumina harului este singurul lucru pe care îl cere Dumnezeu de la om în clipa morții: de prezența sau absența lui depind fericirea sau osânda veșnică. Celor care n-au harul în clipa morții, Judecătorul le spune: “Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic al iadului!” Celor care au harul în clipa morții, le face invitația: “Veniți, binecuvântații Părintelui meu…”

Spune o veche legendă că într-o zi s-a prezentat la poarta Raiului un om cu o coroană strălucitoare pe cap. Dar îngerul care era de strajă l-a alungat, zicându-i: “Dacă nu te prezinți cu altceva decât cu coroana de pe cap, nu poți intra”. A venit apoi altul, un învățat, care i-a prezentat diploma sa. Îngerul l-a respins și pe el, zicându-i: “Cu asemenea hârtii nu se intră aici!”

A venit apoi un artist care uimise lumea cu arta lui; dar n-a fost primit. S-a prezentat apoi un general cu pieptul plin de decorații, dar poarta a rămas închisă. În sfârșit, a apărut un biet om bătrân, amărât și sfrijit, pe care nimeni nu-l luase vreodată în seamă. Când îngerul l-a văzut, s-a sculat, a deschis larg porțile raiului, de unde ieșea o lumină puternică și unde se auzeau cântările îngerilor, s-a înclinat în fața bărbatului, spunându-i cuvintele din Apocalips: “Eu văd pe fruntea ta semnul lui Cristos și chipul lui Cristos pe fața ta; intră la acela după care atât de mult a suspinat sufletul tău!”

Să urmăm îndemnul pe care sfânta Biserică ni-l face în ziua de astăzi. Să săvârșim în aceste zile schimbarea la față pe care ea o așteaptă de la noi: trecerea de la întunericul păcatului la lumina harului.

Ne plângem și ne văicărim când am pierdut o pasăre, niște bani, un lucru de nimic. Singurul lucru pentru care merită să plângem când îl pierdem este harul sfințitor. Singurul lucru pe care să-l prețuim în viață să fie harul; dacă am prețui alte lucruri pământești mai mult decât harul, am fi ca un copil de rege, care nu judecă, și care ar da cu plăcere o coroană regală de pe cap pentru un măr. Să avem grijă să nu pierdem harul lui Dumnezeu, să evităm păcatul și ocaziile de păcat, căci sfântul Pavel ne atrage atenția: “Fraților, aveți această comoară în vase de lut; aveți grijă să nu o pierdeți”.

Să ne străduim să recâștigăm harul lui Dumnezeu de îndată ce am avut nefericirea să-l pierdem prin păcat. Dacă am ști că toți cei care locuiesc și mor în această localitate se mântuiesc și toți cei care mor în afara acestei localități se osândesc, pentru nimic în lume n-am părăsi această localitate, chiar dacă ar bântui aici o molimă, o ciumă. Dacă ni s-ar spune: “De ce stați aici? Nu vedeți că ciuma ne ucide pe toți?”, am răspunde: “Cu atât mai bine, suntem siguri că mergem în cer”. Dacă am fi nevoiți să plecăm pentru câteva ceasuri, ne-am întoarce îndată, ca nu cumva să ne prindă moartea în altă parte, și nu am părăsi localitatea, de ne-ar da cineva milioane de euro. Or, este un lucru sigur că numai cei care mor în starea harului se mântuiesc, cei care mor fără el se osândesc.

Pentru nimic în lume să nu trăim fără harul lui Dumnezeu în suflet, iar dacă, din nefericire, l-am pierdut, să nu întârziem a-l recupera imediat prin sfânta Spovadă. Astfel, în clipa morții, și această clipă va veni odată pentru fiecare dintre noi, să putem auzi din gura Judecătorului: “Veniți, binecuvântații Tatălui meu; veniți voi, părinți care v-ați făcut datoria în viață și voi, copii ascultători, veniți voi, creștini credincioși și evlavioși, veniți și moșteniți împărăția pregătită vouă de la întemeierea lumii”.

2.

Toată învățătura ce se desprinde din lecturile biblice ale Liturghiei de azi s-ar putea rezuma în aceste cuvinte: la înviere se ajunge prin cruce, la viață, prin moarte, la mărire, prin umilință. Prima lectură ne vorbește despre alianța pe care Dumnezeu a încheiat-o cu Abraham. O alianță așa cum se făceau toate alianțele în Orientul Mijlociu, pe vremea lui Abraham. Ritualul ce însoțea o alianță era acesta: se luau câteva animale, se tăiau în două, cele două jumătăți erau puse față în față, iar cei care încheiau alianța treceau prin mijloc printre bucățile de carne. Prin aceasta, li se dădea de înțeles: “Vedeți ce vă așteaptă. Dacă veți încălca alianța, veți avea soarta pe care au avut-o aceste animale tăiate în două”.

Istoria lui Abraham este istoria oricărei persoane consacrate. Pe fiecare Dumnezeu vă cheamă, ca și pe Abraham, să încheiați o alianță de iubire cu el. Ca și pe Abraham, Dumnezeu vă cheamă la o aventură a vieții, care, după logica omenească, este absurdă, după judecata lumii, este nebunie. După ce ați auzit, ca și Abraham, chemarea: “Ieși din casa tatălui tău, dintre rudele tale, din țara ta”, ați pornit la un drum necunoscut, plin de primejdii și de riscuri. Ca și Abraham, care, la apusul soarelui, a fost cuprins de groază și de mare întuneric, în călătoria voastră, traversați momente de întuneric, de criză, de teamă, de îndoială, pe care le depășiți. Însă, lăsându-vă călăuzite de credință, cu o totală încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Ca și Abraham, care, deși în imposibilitate biologică de a mai avea copii, a crezut că va avea urmași numeroși ca stelele cerului și ca nisipul mării, la fel, voi, renunțând la maternitatea după trup, trăiți cu speranța și bucuria maternității spirituale.

Cuvintele sfântului Pavel din a doua lectură au în centrul lor crucea: “Cu lacrimi în ochi vă spun: sunt mulți care se comportă ca dușmani ai crucii lui Cristos”. Apostolul îi vizează pe acei creștini care ocolesc crucea, mulțumindu-se cu respectarea unor prescripții minore, neînsemnate, ale legii iudaice, cum sunt postul sau abținerea de la anumite mâncăruri. Dumnezeul lor este pântecele, spunând: “Mâncarea aceasta este curată, mâncarea aceasta este necurată”. Aceste practici ascetice exterioare reprezintă o soluție comodă; purtarea crucii este un lucru cu mult mai serios și mai greu. Dumnezeu nu se uită la stomacul omului, ci la inima lui. A posti și a te abține de la anumite mâncăruri nu e greu; greu este a-ți păstra inima neatinsă de ură, de răutate, de egoism, de invidie, de alte patimi josnice.

În textul evanghelic al Liturghiei de azi, Isus discută cu Moise și cu Ilie, două personalități ale Vechiului Testament, care au cunoscut multe suferințe și încercări în misiunea încredințată lor de Dumnezeu. Despre ce discută? Despre plecarea sa din lume, care se apropia, despre întoarcerea sa la Tatăl, după ce va fi îndurat umilința, răstignirea, moartea. Cu puțin înainte de a urca pe Tabor, Petru protestase vehement împotriva unei asemenea perspective: “Ferească Dumnezeu să ți se întâmple ție acestea”. În momentul Schimbării la Față, glasul Tatălui spulberă toate iluziile din mințile apostolilor: “Acesta este Fiul meu iubit, pe el să-l ascultați”. Pe el să-l ascultați când vă vorbește și despre cruce, despre umilire, despre moarte, să-l ascultați și când vă spune că fără cruce nu se poate ajunge la înviere.

Apostolul Pavel ne îndreaptă privirea spre Muntele Tabor și ne adresează cuvinte de încurajare: “Patria noastră este în ceruri. Cristos va transforma trupul nostru, făcându-l asemenea cu trupul său, transfigurat pe Tabor. De aceea, nu vă descurajați în încercările și suferințele pe care le întâmpinați. Rămâneți tari în Domnul”.

 

* * *

 

A II-a Duminică din Post – C (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Cred în iubirea lui Isus, Mesia suferind.

Sfântul Martin se ruga în celula sa din mănăstire, când a auzit o bătaie la ușă. A intrat un rege tânăr, strălucind tot de lumină. Sfântul l-a privit atent și și-a continuat rugăciunea.

Tânărul rege a exclamat uimit:

- Martine, eu sunt Domnul! Cum de nu mă privești?

Sfântul a răspuns fără să intre în panică:

- Tu nu ești Domnul, tu nu mă iubești: mâinile tale și picioarele tale nu sunt cele ale lui Isus: nu au răni!

Totul a dispărut: acel rege nu era altul decât ispititorul!

2. Tema

“Acesta este Fiul meu preaiubit: pe dânsul să-l ascultați!”

3. Mesajul zilei

Dumnezeu își descoperă chipul celui care îl caută cu inima sinceră. Cine este Isus? Este iubirea lui Dumnezeu față de noi!

“Aveți ochi și nu vedeți!”

- Ochii nu văd dacă inima noastră este închisă: e ca și cum nu am vrea să vedem. Urechile nu aud dacă inima noastră este surdă: e ca și cum nu am vrea să ascultăm…

- Prin viața sa și prin cuvintele sale – și astăzi prin schimbarea la față -, Isus vrea să deschidă inimile ucenicilor săi, ca să creadă că el este învățătorul trimis de Tatăl și să învețe de la el marea poruncă: porunca iubirii.

- E nevoie de o inimă deschisă și generoasă pentru a asculta și a-l urma pe Isus.

Apostolii la școala lui Isus.

- Apostolii îl iubeau pe Isus, voiau să îl știe tot timpul aplaudat pentru minunile sale, pentru cuvintele sale, învingător în orice situație; dar Isus îi avertiza întotdeauna că drumul iubirii adevărate este plin de jertfe și poate să ducă chiar la dăruirea vieții. Și, într-adevăr, el a murit din iubire!

- Isus, schimbându-se la față în fața lor, parcă ar vrea să le spună: “În iubire suferă și moare adevărata glorie! Un Dumnezeu care face minuni… poate și să nu te iubească; dar un Dumnezeu care suferă și moare pentru tine, cu siguranță, te iubește!” Iată adevăratul chip al lui Isus: față schimbată chiar și răstignit.

La școala lui Isus. Isus ne descoperă astăzi fața sa și ne învață:

- Numai Dumnezeu este bucuria adevărată, deplină și definitivă a omului;

- Pe cel care știe să-și dea viața în slujba celorlalți îl așteaptă o bucurie extraordinară și veșnică.

- Cine vrea să trăiască alegând să-i fie credincios lui Dumnezeu și iubitor față de frați întâlnește pe drum suferința și crucea, dar descoperă adevărata viață.

Suntem în Postul Mare și trebuie să ne revizuim împreună cu Isus proiectele de viață ca fii ai lui Dumnezeu. Ce să facem?

- Printre altele, vi-l arăt pe cel mai important: Pentru a-l cunoaște pe Isus, pentru a vedea fața sa, trebuie să ne deschidem mintea, inima și urechile la cuvântul său! Trebuie să participăm cu “pasiune” la catehism.

- Sunt punctual și constant la întâlnirea săptămânală de catehism?

- Sunt silitor și atent la ora de religie de la școală?

- Citesc cărți care să îmi orienteze viața de creștin?

Știți de ce mulți colegi de-ai voștri nu îl iubesc pe Isus?

- Pentru că nu ne rugăm pentru ei.

- Pentru că nu le dăm exemplul nostru.

- De ce și noi de atâtea ori uităm de el? Pentru că pierdem din vedere frumusețea feței sale, a zâmbetului său, a iubirii sale.

4. Exemple

A-l oglindi pe Isus.

Se povestește că un călugăr Epifaniu, voind să picteze chipul cel mai adevărat și mai frumos al lui Isus, a parcurs toată Italia în căutarea unui model potrivit.

S-a plimbat mult, degeaba… Ce om se poate asemăna cu Isus? Totuși, în lunga lui călătorie, a observat un lucru: nici un chip de om nu se asemăna pe deplin cu cel al lui Isus, dar în toate chipurile, pe toate fețele era o trăsătură frumoasă, divină, din original.

Atunci a hotărât:

- Pentru a-l picta pe Isus nu voi lua numai un singur model. Voi lua de la toți trăsătura cea mai frumoasă. Din ochii unui copil a luat inocența, și bucuria din ochii unei fetițe care cânta. A luat afecțiunea de la o mamă care își alăpta copilul și demnitatea din atitudinea unui nobil principe. A luat puterea din ridurile unui muncitor, suferința din lacrimile unui muribund și iertarea de la un preot care spovedea. Și așa mai departe.

Din loc în loc, dintr-o trăsătură de penel în alta, chipul lui Isus părea destul de frumos; dar pictorul călugăr era mereu nemulțumit: contemplând îndelung, observa că tabloului său îi lipsea ceva… Probabil lumina divină a lui Isus! Cum să o reprezinte?

Într-o pădure, a întâlnit într-o zi un sărman lepros: fața îi era acoperită de un văl. Atunci a spus:

- În sfârșit, am găsit ce lipsea!

Și a întins pe chipul lui Cristos un văl alb de mister.

Când i s-a părut că opera era aproape terminată, devenind țintă de pelerinaje din partea multor credincioși, a voit să-i adune pe toți cei care i-au folosit drept model. Atunci s-a întâmplat un fapt ciudat: fiecare pretindea că chipul lui Cristos era al său. A izbucnit o ceartă serioasă. Atunci, călugărul Epifaniu a hotărât să le dea tuturor o lecție. A spus:

- Nici unul dintre noi să nu pretindă că se aseamănă întru totul cu Cristos. Nimeni să nu pretindă că știe bine care este chipul lui Isus, pentru că îl acoperă lumina divinității. Însă fiecare dintre noi să se străduiască să descopere câteva trăsături de-ale lui în fiecare om, chiar și în cel sărac! (rezumat și adaptare după C. SORGI, Faccia da prete, SEI, apendice).

 

* * *

 

Duminica a II-a Postul Mare (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-au urcat pe munte ca să se roage. Pe când se ruga, aspectul feței i s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. Și iată, doi bărbați stăteau de vorbă cu el: erau Moise și Ilie, arătându-se în slavă. Ei vorbeau despre sfârșitul lui care urma să se împlinească în Ierusalim. Petru și cei care erau cu el erau toropiți de somn; când s-au trezit, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau cu el. Pe când aceștia se depărtau, Petru i-a zis lui Isus: “Învățătorule, ce bine ne simțim aici! Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie”. Nu-și dădea seama ce spune. În timp ce spunea acestea, a venit un nor, care i-a învăluit, iar ei, intrând în nor au fost cuprinși de frică. Atunci s-a auzit din nor un glas: “Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultați!” În timp ce glasul răsuna, Isus era singur. Ei au păstrat tăcerea și în zilele acelea nu au spus nimănui nimic despre cele văzute. (Luca 9,28b-36)

Pentru o mai bună înțelegere a textului evanghelic care relatează Schimbarea la față, text propus spre meditare în cea de-a doua duminică a postului mare, ar fi util să citim și versetul care îl precede, versetul 27. În acest verset Isus afirmă că sunt unii dintre cei care stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu… Or, cei trei privilegiați, Petru, Iacob și Ioan, pe care Isus îi ia cu sine pe munte, vor vedea Împărăția într-un mod anticipat, în clipa în care Mântuitorul s-a schimbat la față înaintea lor. Ei vor contempla pe munte aceeași slavă care va străluci și pe chipul Lui în ziua Învierii glorioase.

De altfel, sfântul evanghelist Luca ne ajută, poate mai bine decât ceilalți sinoptici, să medităm legătura dintre Schimbarea la față și Înviere. Astfel, referindu-se la cei doi oameni care stau de vorbă cu Isus, sfântul Luca ne schițează deja profilul celor doi bărbați în veșminte strălucitoare (Lc 24,4) care apar femeilor venite la mormânt în dimineața de Paști. Sunt oare aceiași, Moise și Ilie, cei care reprezintă în episodul duminicii a doua a postului mare Lege și Profeții? Este greu de afirmat cu certitudine acest lucru și totuși atmosfera identică a Schimbării la față și a Învierii îi marchează pe toți cei care iau parte la evenimentele relatate. Moise și Ilie se arată aici în slavă, manifestare prin care sfântul Luca vrea să exprime credința sa în învierea drepților. Într-un verset al Apocalipesei lui Baruh (text contemporan cu scrierile Noului Testament) întâlnim o minunată descriere a chipurilor pe care le vor avea cei drepți după Judecata finală: Atunci, chipurile celor drepți se vor schimba căpătând o frumusețe strălucitoare asemenea chipurilor îngerilor; vor căpăta strălucirea slavei. (Cu termenul de slavă este desemnată adesea în Sfintele Scripturi strălucirea divină.)

Ce vorbește însă Isus cu acești doi Drepți ai Vechiului Testament? Singur Luca ne spune că vorbeau despre plecare sa, plecare exprimată de către evanghelist cu termenul de exod. Acest termen ne amintește de ieșirea evreilor din Egipt. Folosit, însă, pentru un eveniment al cărui protagonist va fi Isus, el îl definește în mod indirect pe Mântuitorul ca fiind noul Moise care va trăi Paștele alături de poporul său. În plus, dacă Isus Cristos “stă de vorbă” cu Legea, o face pentru că Pătimirea și Învierea sa sunt anunțate deja în ea.

Toate acestea sunt învăluite de ceva misterios: somnul apostolilor este un admirabil mod de a spune că ei percep această revelație a frumuseții divine fără, însă, a putea participa la ea pe deplin.