Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a din Post
Anul C (A, B)

Lecturi:
Geneza 15,5-12.17-18
Filipeni 3,17-21; 4,1
Luca 9,28-36

Luca 9,28-36

Cam la opt zile după aceste cuvinte, i-a luat cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a urcat pe munte ca să se roage. Și, în timp ce se ruga, înfățișarea feței lui s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. Și iată, doi bărbați vorbeau cu el: aceștia erau Moise și Ilie care, apărând în măreție, vorbeau despre plecarea lui care trebuia să se împlinească în Ierusalim. Iar Petru și cei care erau cu el erau toropiți de somn; când s-au trezit, au văzut gloria lui și pe cei doi bărbați care stăteau de vorbă cu el. Când aceștia s-au îndepărtat de el, Petru i-a spus lui Isus: “Învățătorule, e bine că suntem aici; să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie”, neștiind, de fapt, ce zice. Pe când spunea acestea, a apărut un nor și i-a învăluit în umbră, iar ei s-au înspăimântat când au intrat în nor. Atunci s-a auzit o voce din nor spunând: “Acesta este Fiul meu cel ales; ascultați de el!” Îndată ce a încetat vocea, Isus se afla singur. Iar ei au tăcut și nu au spus nimănui în zilele acelea ce au văzut.

 

Jertfă de jurământ
         pr. Anton Dancă

Doamne, fă să vedem!
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Schimbarea la Față
         pr. Pierre-Marie Delfieux

Schimbarea noastră la față în Cristos
         pr. Raniero Cantalamessa

Duminica a doua din Postul Mare
         pr. Paul Butnaru

Duminica a II-a din Postul Mare
         pr. Eduard Patrașcu

Chemați să “iasă”
         pr. Alessandro Pronzato

Lumina care transformă viața
         Diverși alți autori

Duminica a II-a din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)
         FSC

În timp ce Isus se ruga
         pr. Anton Dancă

Lumina făgăduită
         pr. Alessandro Pronzato

Dumnezeu ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată
         pr. Claudiu Dumea

A II-a Duminică din Post – C (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Duminica a II-a Postul Mare (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Afișează toate în aceeași pagină