Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a din Advent
Anul C (A, B)

Lecturi:
Baruh 5,1-9
Filipeni 1,4-6.8-11
Luca 3,1-6

Luca 3,1-6

În anul al cincisprezecelea al domniei împăratului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ținutului Itureii și Trahonitidei, iar Lisania, tetrarh al Abilenei, pe timpul arhiereilor Anna și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. El a străbătut tot ținutul Iordanului, predicând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, așa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia profetul: Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui; orice vale va fi umplută și orice munte sau deal va fi nivelat; drumurile strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu gropi vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Pietro Righetto
Diverși alți autori
FSC
Diverși alți autori

 

* * *

 

Data exactă

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Adventul este timpul întoarcerii la Dumnezeu, timpul în care pregătim mai intens calea venirii împărăției sale. Rugându-ne zilnic Tatăl nostru, spunem: Vie împărăția ta! Împreună cu întreaga Biserică, facem ca această împărăție să se apropie tot mai mult de sufletele oamenilor, astfel ca nimeni să nu o poată opri.

Înțelegem care este rolul nostru în această operă măreață de instaurare a împărăției lui Dumnezeu? Rolul nostru este de a stabili o dată exactă.

Iată un exemplu în această privință! Este vorba de Clara Boothe Luce care ne-a lăsat scrise următoarele: Din ziua următoare a convertirii mele, mă gândeam să-mi conving prietenii prin cuvinte și argumentări, ca să mă urmeze. Dar a trebuit să mă conving că, ceea ce îi va convinge sunt cele scrise mai jos și nu discursurile mele. Voi fi mulțumită, senină, veselă? Totdeauna? Voi fi tot mai atentă cu prietenii mei? Voi progresa în atașamentul meu față de religia catolică? Cu cât zel? Numai faptele mele vor avea o putere reală de a convinge pe prietenii mei ca să mă urmeze. Această convingere trebuie s-o avem și noi: numai faptele bune, începute la o dată fixă și continuate cu zel, vor contribui la venirea împărăției lui Dumnezeu.

Convertirea cuprinde în primul rând o deschidere față de cuvântul lui Dumnezeu.

Augustin din Tagaste și prietenul său Alypius cunoșteau Scripturile mai bine decât noi, și totuși continuau să rămână păgâni. Citeau Scripturile ca pe un manual de școală. Dar, din clipa în care și-au pus problema în mod serios dacă Scriptura este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, fiecare și-a zis: mie ce-mi spune? Au deschis Sfânta Carte ca să audă ce le spune Domnul și le-a apărut citatul din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani: Umblați cuviincios, ca în timpul zilei; având o comportare decentă: fără petreceri și fără beții, fără desfrâu și fără necuviințe, fără certuri și fără invidie! (Rom 14,1). Din clipa în care și-au deschis inima pentru a primi cuvântul, s-au convertit o dată pentru totdeauna.

La discursul lui Petru, ținut înaintea centurionului roman Corneliu, iată că Duhul Sfânt coboară asupra tuturor celor din casă care ascultau cuvântul și toți s-au convertit. Așadar, prima noastră datorie este să ne deschidem inima spre a primi cuvântul Domnului care înfăptuiește lucruri minunate prin Duhul Sfânt.

În al doilea rând, convertirea este o întoarcere de la păcat la virtute.

Israelul prin păcat s-a îndepărtat de Dumnezeu și ca urmare, Ierusalimul a rămas pustiu, poporul fiind dus în robie. Bucuria, care va izvorî din această convertire prin întoarcerea la Dumnezeu, va fi atât de mare încât însăși natura înconjurătoare va lua parte la dânsa: Pădurile și toate plantele plăcut mirositoare vor face umbră lui Israel, iar Isus va spune și mai mult: Mai mare bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se convertește decât pentru nouăzeci și nouă de drepți care n-au trebuință de pocăință (Lc 15,10).

Păcatul este haina întristării, fricii, suferinței, lașității și a morții în cele din urmă, pe când virtutea este veșmântul gloriei lui Dumnezeu, haina de nuntă, garanția învierii. La acestea ne îndeamnă Baruh să ne gândim. Omul se poate îmbrăca el însuși cu această haină a gloriei lui Dumnezeu și poate umbla fără frică, deoarece Dumnezeu va face ca înaintea lui să se plece munții înalți și stâncoși, să se umple văile, să-i netezească drumul, ca omul, care se întoarce la Tatăl, să poată alerga la îmbrățișarea lui și să-i spună cu smerenie: Tată, am păcătuit!

Și noi, ce facem? Cât mai amânăm?

În al treilea rând, convertirea reclamă o întoarcere de la bine la mai bine.

Sfântul Paul se ruga cu bucurie pentru credincioșii săi din Filipi, fiindcă au participat la propovăduirea și propășirea evangheliei, ca să crească în iubire, să poată alege cele ce sunt de folos, fiind tot mai curați, mai plini de roadele dreptății, împlinind dorința Duhului Sfânt: Cine este sfânt, să se sfințească și mai mult (Ap 22,11), fiindcă până la desăvârșirea pe care o are Tatăl, și pe care Isus ne cheamă să ne-o însușim, este o cale atât de lungă încât niciodată nu vom putea spune că am făcut destul.

În al patrulea rând, convertirea constă în a ne înscrie în istoria mântuirii cu o dată fixă. Ioan Botezătorul s-a înscris în istoria lui Isus cu datele exacte ale ființei sale. S-a înscris în timp: În anul al cincisprezecelea al domniei împăratului Tiberiu; în dimensiunea politică: Pe când Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii și al ținutului Trahonitidei, iar Lisania tetrarh al Abiliniei; în dimensiunea geografică: În pustiul Iudeii; în dimensiunea religioasă: În zilele arhiereilor Ana și Caiafa; și, în sfârșit, în dimensiunea divino-umană, fiindcă s-a deschis și: cuvântul lui Dumnezeu s-a îndreptat spre Ioan, fiul lui Zaharia.

Data exactă în convertire este motiv de mare bucurie: numele convertiților sunt scrise în ceruri. Am întâlnit oameni care mi-au spus cu bucurie victorioasă: Părinte, am împlinit opt ani și patru luni de când n-am mai pus țigara în gură! sau: Am douăzeci de ani de când n-am mai pus alcool pe limbă! Bucuria că de la data fixă au trecut ani și ani, crește pe măsură ce timpul trece și, cu cât perioada de biruință este mai lungă, dă garanția victoriei finale.

Data fixă a convertirii: din a doua duminică din Advent, anul….. nu voi mai înjura, blestema, îmbăta etc. dă siguranța mântuirii. Da, mântuirea este cuprinsă în această convertire de patru feluri: deschiderea inimii spre cuvântul lui Dumnezeu, care dă tăria credinței; renunțarea la păcat, care readuce speranța vieții; creșterea în virtute, care înflăcărează iubirea; și, în sfârșit, înscrierea curajoasă în istoria mântuirii cu dată fixă, care, putem spune fără teama de a greși, ne predestinează pentru împărăția lui Dumnezeu.

Pe când romancierul Thomas Merton era încă protestant, într-o zi, împins de har, a intrat într-o biserică catolică. Să ascultăm ce ne povestește el! Primul lucru pe care l-am observat a fost o tânără frumoasă de cincisprezece sau șaisprezece ani care se ruga cu multă fervoare, stând în genunchi. Am rămas impresionat de a vedea o tânără în acea ținută atât de naturală în biserică și de a se ruga cu atâta căldură, fără să fie văzută de cineva. Era evident că ea intrase aici, nu pentru a se face remarcată, ci numai pentru a se ruga; și se ruga cu reculegerea sfinților într-o biserică goală. Se știe că apoi Thomas Merton s-a convertit și s-a făcut călugăr trapist. Acea tânără, prin ținuta ei, prin prezența în biserică și scufundarea în intimitate cu Dumnezeu prin rugăciune, a constituit data fixă a unei mari convertiri, fără să-și dea seama. Iată ce minuni săvârșesc faptele, când le facem în ascuns de ochii oamenilor și le revelează numai Tatăl ceresc; el, care vede în ascuns, așteaptă cu răbdare infinită data convertirii noastre.

Să o stabilim azi (a se menționa ziua respectivă) pentru totdeauna. Amin.

 

* * *

 

O cărare pentru Domnul

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iași
Copyright: Predici.cnet.ro

În Evanghelia de astăzi nu ni s-a vorbit direct despre Isus, ci despre profetul Isaia și Ioan Botezătorul. Pentru o singură dată Liturghia ne propune să trăim Adventul așa cum l-au trăit oamenii până la Ioan Botezătorul: în lipsa Lui și în dorința după El. “De la profeți și până la Ioan Botezătorul a fost vremea făgăduințelor; de la Ioan Botezătorul și până la sfârșitul veacurilor este timpul împlinirii făgăduințelor” (Sf. Augustin). Sfinții Părinți ai Bisericii deosebeau foarte bine aceste două epoci, numindu-le pe cea dintâi “vremea simbolurilor”, iar pe a doua “vremea sau epoca realității”.

Conținutul propovăduirii Botezătorului îl aflăm în cuvintele lui Isaia, pe care el le repetă cu glas tare contemporanilor săi: “Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui”. În Cartea prorocului Isaia textul diferă puțin; Isaia spune: “Un glas strigă: “În pustiu gătiți calea Domnului, drepte faceți în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru”. Prin urmare, nu un glas în pustiu, ci o cale în pustie. Evangheliștii, aplicând acest text la Ioan Botezătorul care predica în pustiul lui Iuda, au modificat punctuația.

Ce vrea să spună acest simbol, această imagine a unei căi trasate prin pustiu? Aceasta ne duce cu gândul la marile evenimente biblice: mai întâi ieșirea din Egipt, când Domnul își urma poporul prin pustie, și, pentru a spune așa, îi trasa o cale spre mântuire; apoi, reîntoarcerea din robie, așteptată și simbolizată ca un nou Exod spre libertate. Această expresie pe buzele Înaintemergătorului mai întâi de toate evocă o făgăduință: în lume se pregătește un Exod către libertate, o nouă reîntoarcere din robie. Așadar, o făgăduință, dar în același timp și o angajare, un program concret de acțiune.

Ierusalimul era o cetate înconjurată de deșert: la răsărit, drumurile de acces de abia trasate erau șterse de nisipul spulberat de vânturi, în vreme ce spre apus se pierdeau printre asperitățile terenului degradat dinspre mare. Când un cortegiu sau un personaj important trebuia să sosească, era nevoie ca populația să iasă, cu mic cu mare, din cetate și să desfunde calea, măcar provizoriu: se tăiau mărăcinii, se astupau gropile, se netezea vreun obstacol, se refăcea un pod sau un vad. Aceasta se făcea, de pildă, cu ocazia sărbătorii Paștelui, pentru a primi pelerinii care veneau din diaspora.

Din această realitate s-a inspirat Ioan Botezătorul. El dorea să spună că trebuie să sosească unul care este mai mare decât toți, unul căruia i se spune “Cel ce trebuie să vină, așteptatul neamurilor”; trebuie trasată o cărare prin pustie, pentru ca El să poată ajunge. Dar iată marele salt de la metaforă la realitate: această cărare nu se trasează pe teren, ci în inima fiecărui om; nu se trasează în pustiu, ci în propria viață: oamenii trebuie să se pocăiască, să se convertească. “Faceți drepte cărările Domnului” – această poruncă începe să ne apară mai puțin stranie și enigmatică. Ea presupune o realitate amară: omul este ca o cetate invadată până sub ziduri de pustiu; este ca un castel înconjurat de șanțuri pline cu apă cu poduri ori punți ce pot fi ridicate. Mai rău, omul și-a complicat cărările sale cu păcatul, și aici a rămas dezorientat, ca într-un labirint.

Isaia și Ioan Botezătorul vorbesc metaforic despre prăpăstii, râpe, despre munți și trecători colțuroase. Putem să numim toate acestea cu adevăratele lor nume, cum ar fi: mândria, samavolnicia, lenea, violența, poftele, minciunile, ipocriziile, necurățiile, superficialitățile, bețiile de orice fel (pentru că există beții nu numai cu băuturi alcoolice, sau cu droguri, ci chiar cu propria frumusețe ori destoinicie, care sunt mai rele decât toate bețiile). Astfel observăm imediat că aceste cuvinte ne sunt adresate nouă, fiecăruia dintre noi care în această situație dorește și așteaptă mântuirea sufletului. A netezi, a îndrepta o cărare pentru Domnul are prin urmare o semnificație concretă, înseamnă a lucra cu toată seriozitatea la reformarea vieții noastre. Biblia numește aceasta convertire.

Viața noastră se desfășoară între două veniri ale Domnului: aceea a întrupării și aceea a Parusiei. Însă mai este încă o venire, o vizită a Domnului, care se actualizează acum: Domnul vine cu harul Său, cu inspirația Sa, spre a căuta flori în grădina cultivată de El, și roade în pomul îngrijit de El. Sfântul Bernard numea această venire “venirea de mijloc”. Tocmai pentru această venire de mijloc trebuie să netezim noi o cărare, să deschidem un drum. De pildă, dacă unul dintre noi se află în stare de păcat, acesta a închis orice cale de acces; Dumnezeu nu poate ajunge la El, și va trebui să rămână la distanță, în afara porții. Obiectiv, situația lui este o situație de refuz, foarte periculoasă.

Omul trebuie să rupă acea relație păcătoasă, să își pună serios problema morală, să își orânduiască întregul comportament în fața lui Dumnezeu și a propriei conștiințe, să ia cât se poate de în serios, dacă despre aceasta este vorba, obligația fidelității conjugale. Dacă vreunul, în cadrul vieții sale cotidiene, în comerț, la lucru, în raporturile sociale, face vreo nedreptate și îl înșeală pe aproapele, sub pretextul unei compensații în favoarea săracilor, înăbușindu-și conștiința, și el este o cetate fără cale de acces pentru Dumnezeu. A netezi cărările Domnului înseamnă a fi mai atenți, înseamnă că trebuie să începem a fi mai scrupuloși atunci când este vorba de dreptate, sau chiar să restituim totul, așa cum a făcut Zaheu într-un caz similar.

Dacă unul este îngâmfat, plin de sine, intolerant, neomenos față de toți, fără pic de dragoste, și unul ca acesta, dacă vrea să se mântuiască și să vadă fața lui Dumnezeu, trebuie să netezească o cărare, să se apropie mai mult de oameni, să se smerească, să ceară iertare celor pe care i-a nedreptățit, i-a ofensat sau i-a disprețuit. Mai sunt apoi o serie de oameni care în mod obișnuit trăiesc în fundul prăpăstiei: deprimați din punct de vedere psihic, dar și leneși, incapabili de a-și impune și cea mai mică sforțare. Și aceștia trebuie să își dea toată silința pentru a ieși din hăul în care au căzut, pentru a stabili un raport benefic, care să îi izoleze de sterila lor autocompătimitoare. Prin urmare, cu toții, dacă dorim să petrecem cum se cuvine Adventul, nu numai să îl admirăm, atunci aceasta este calea.

Dumnezeu ne repetă, aici și acum, ceea ce a spus poporului Său prin profetul Isaia: “Iată drumul, mergeți pe el”. În prima lectură am ascultat aceste cuvinte ale profetului Baruh: “a rânduit Dumnezeu să supună tot muntele înalt și stâncile cele veșnice, iar văile să se umple, să fie pământul neted, ca să umble Israel fără frică sub slava lui Dumnezeu”. Dumnezeu netezește, Dumnezeu umple. Dumnezeu trasează calea. Toate acestea nu sunt în contrast cu ceea ce ne spune Botezătorul, să netezim, să trasăm, să facem? Nu. Toate sunt adevărate. Noi nu putem face nimic cu puterea noastră, nici măcar să înlăturăm chiar și cel mai mic obstacol, dacă Dumnezeu nu ne ajută (“dacă Domnul nu zidește casa, zadarnic lucrează ziditorii”). Un lucru însă trebuie știut: la rândul Său, Dumnezeu nu ne ajută dacă noi refuzăm să muncim, dacă nu luăm hotărâri serioase de îndreptare. Să luăm grabnic seama: “Astăzi de veți auzi glasul Domnului, nu vă învârtoșați inimile voastre”.

Mai înainte de venirea lui Isus, Ioan era cel ce striga: “Pregătiți calea Domnului”. Acum Duhul Sfânt ne strigă în inimile noastre: “Pregătiți calea Domnului! El îl întovărășește pe Domnul în palate, chiar și în cetatea fortificată”. El ne ajută să îi încredințăm lui Isus cheile inimii noastre, care este lucrul cel mai important pe care îl avem de făcut în acest Advent. Dacă într-adevăr îi vom încredința lui Isus cheile inimilor noastre, El va veni la noi. “Orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu” striga Ioan Botezătorul în pustiu, făcând aluzie la Mântuitorul care trebuia să vină. Acum și noi trebuie să ne pregătim cu credință și cu smerenie, pentru a vedea mântuirea Domnului care vine la noi în Euharistie. Acela pentru care trebuie să pregătim un făgaș, o cărare spre inima noastră, ne precede, o ia înainte cu harul și cu vizita Lui. Ne vine în întâmpinare, pentru a ne îndemna să mergem și noi în întâmpinarea Lui.

 

* * *

 

A-l primi pe Cristos cu bucurie

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Un preot proaspăt hirotonit a fost trimis ca vicar pe lângă un preot mai în vârstă. Tânărul preot s-a dus la paroh pentru a cere niște sfaturi. “Cum ați dori să predic?” a întrebat tânărul. Răspuns primit a fost: “În zece minute.” Acum câțiva ani am fost peste vară într-o parohie din Franța, și singurul sfat pe care parohul mi l-a dat a fost să țin predicile cât mai scurte, la fel și Liturghiile, pentru că lumea nu are prea mult timp liber. M-am conformat. Dar am fost surprins să văd că atunci când un cor din Anglia a venit și a interpretat Mesia lui Handel, în aceeași parohie unde slujeam eu, oamenii au rămas nemișcați trei ore. Nu îi mai văzusem niciodată atât de bucuroși în biserică, atât de entuziaști. L-am întrebat pe preot: “Cum se poate ca oamenii să stea în bănci trei ore, și mai mult, pentru a asculta un cor, dar nu pot să facă la fel atunci când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu la Liturghie?” Nu am primit nici un răspuns.

Am primit răspunsul după câțiva ani de la un prieten, un profesor într-o școală de evanghelizare. În discuțiile noastre a apărut la un moment dat întrebarea de ce oamenii nu ascultă cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce mi-a spus a fost demn de reținut. El afirma că oamenii au nevoie de o experiență personală cu Dumnezeu în viețile lor înainte să poată să asculte cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Proclamarea cuvântului lui Dumnezeu unor oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu în mod personal, mai spunea el, este ca lectura unor poezii în fața unei audiențe care nu are habar ce este poezia. Oamenii se plictisesc atunci și nu știu cum să plece mai rapid. Cum ar putea astfel de oameni să treacă de la plictiseală la bucurie și entuziasm la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu? Ioan Botezătorul ne dă un exemplu de urmat.

După cum citim în Evanghelia de astăzi, “cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. El a străbătut tot ținutul Iordanului, predicând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor” (Luca 3,2-3). În acest scurt text găsim trei pași necesari pentru transformarea oricui din căldicel în entuziast în ale credinței. Cei trei pași sunt (a) Ioan a mers în deșert; (b) cuvântul lui Dumnezeu a venit la El; și (c) Ioan a plecat din deșert și a mers să proclame credința. Și noi trebuie să trecem prin aceste trei etape pentru a ajunge la nivelul la care începem să trăim viața de credință cu bucurie.

Etapa 1 – Mergem în deșert. Deșertul este locul unde suntem singuri cu Dumnezeu. Mergem în deșert atunci când ne rupem de serviciu și de îndatoririle casnice pentru a fi cu Dumnezeu în biserică, în rugăciune, în lectura cuvântului lui Dumnezeu. Deșertul este locul unde îl întâlnim pe Dumnezeu. Noi înșine trebuie să facem primul pas de a merge în deșert, de a ne îndrepta spre Dumnezeu, de a-l căuta pe Dumnezeu.

Etapa 2 – Cuvântul lui Dumnezeu vine la noi. Odată ce ne-am deschis inimile pentru Dumnezeu în deșert, Dumnezeu însuși vine și ne umple. Un sfânt spunea că atunci când noi facem un pas către Dumnezeu, Dumnezeu face doi pași către noi. În această etapă, Dumnezeu este cel care ia inițiativa să vină la noi, să ne umple, să ne înnoiască, să ne transforme, să ne remodeleze după chipul lui Dumnezeu cum am fost creați. Aceasta este etapa în care unii oameni renasc. Când aceasta se întâmplă, am dori să ne petrecem întreaga viață cu Dumnezeu în biserică, în rugăciune, în lectura Bibliei. Dar, asemenea lui Ioan, trebuie să mergem și să ne trăim viețile în familie și în societate.

Etapa 3 – Mergem și proclamăm credința. După ce am experimentat bunătatea Domnului în viețile noastre, următoarea noastră dorință este de a împărtăși celorlalți această experiență. Este ca și cum am purta un tricou pe care scrie: “Uau, Dumnezeu este minunat!” Oamenii se uită la noi și văd bucuria, pacea și liniștea care radiază din noi și doresc să fie asemenea nouă. Ar dori să fie prietenii noștri. Și atunci noi putem să îi ajutăm arătându-le calea spre deșert, locul unde ei, la rândul lor, pot să îl întâlnească personal pe Dumnezeu. Experiența lui Dumnezeu este ca experiența iubirii. Le poți spune oamenilor despre ea, dar nu vor reuși să înțeleagă despre ce vorbești până când nu vor o experimenta ei înșiși.

Să ne luăm angajamentul, în acest timp al Adventului, să facem primul pas, să facem spațiu pentru Dumnezeu, spațiu pentru biserică, pentru rugăciune, pentru ascultarea cuvântului lui Dumnezeu.

 

* * *

 

Duminica II – Advent (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu cezar, pe când Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii și al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Anna și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu s-a îndreptat către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Acesta a venit în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea profetului Isaia:”Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Orice vale se va umple, orice munte și orice deal se va pleca; căile strâmbe se vor face netede. Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”. (Lc 3,1-6)

Secțiunea din care face parte fragmentul evanghelic propus nouă spre meditare în această a doua duminică din Advent este una extrem de importantă a evangheliei sfântului Luca, 3,1-20. Într-adevăr, această secțiune îl are drept protagonist pe Ioan Botezătorul care face ultimele pregătiri ale timpului mântuirii, timp căruia, însă, el nu îi aparține. Așadar, într-un moment precis al istoriei lumii, în Palestina (3,1-2), încep pregătirile imediate ale mântuirii prin activitatea lui Ioan.

Surprinzătoare este, la începutul acestei secțiuni, enumerarea figurilor mai importante ale vieții politice și religioase ale acelui moment (împăratul roman, Tiberiu, guvernatorul Ponțiu Pilat, tetrarhii diferitelor provincii ale Israelului și marii preoți de la Ierusalim, Anna și Caiafa). O astfel de situare cronologică a începutului activității sfântului Ioan are drept scop sublinierea unui aspect important al istoriei mântuirii: ea se desfășoară în spațiul și printre evenimentele aceste lumi, fără ca să se identifice cu ceea ce noi am numi astăzi evenimentele mondiale.

Sfântul Ioan răspunde la chemarea lui Dumnezeu. El se supune voinței divine de a proclama un botez al pocăinței spre iertarea păcatelor. Acest botez care, în treacăt fie spus, nu desemnează niciodată botezul creștin, îl face pe om să se întoarcă spre Dumnezeu și să-și mărturisească păcatele. Numai o astfel de stare obținută prin pocăință, îi permite celui care a primit botezul lui Ioan să vadă mântuirea lui Dumnezeu.

Prin urmare sfântul Ioan nu este un mit! El și-a desfășurat activitatea într-un anumit moment al istoriei, indicat de sincronismul ce debutează secțiunea 3,1-20 a evangheliei a treia. Prin intermediul lui Vechiul Testament îl introduce și îl prezintă omenirii pe Cristos. În sfârșit, în calitatea lui de profet care a primit o misiune pentru toate timpurile, Ioan Botezătorul ne cere și nouă, astăzi, să pregătim calea de mântuire a lui Dumnezeu prin pocăință, adică prin convertirea inimilor.

 

* * *

 

Fiecare om va vedea mântuirea lui Dumnezeu

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Vom considera concluzia evangheliei de azi (Lc 3,1-6): “Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”. Cuvintele aparțin profetului Isaia (Is 40,5) și au menirea să stabilească o legătură tot mai strânsă cu Dumnezeu prin credință, speranță și caritate. Prin credință, fiindcă el singur asigură mântuirea fiecărui om; prin speranță, deoarece el singur ne dă siguranța că și noi vom vedea mântuirea; prin caritate, fiindcă Dumnezeu, “fiind iubire” (1In 4,8.16), va accepta întotdeauna faptele noastre de caritate față de mântuirea aproapelui.

Vechiul Testament este plin de afirmații că Dumnezeu însuși este mântuirea omului. Citez doar pe profetul Isaia care își afirmă credința cu toată convingerea: “Iată, tu ești Dumnezeul mântuirii mele; în tine voi nădăjdui și în veac nu-mi voi pierde cumpătul, căci tăria mea și cântarea mea de laudă este Domnul Dumnezeu și mântuirea mea tot el este” (Is 12,2).

A vedea mântuirea înseamnă a ajunge la vederea lui Dumnezeu.

Noul Testament este plin de afirmații că Isus este mântuirea noastră. Isus însuși se afirmă ca Mântuitor. Intrând în casa lui Zaheu spune: “Astăzi s-a făcut mântuire acestei case” (Lc 19,9). Pe tâlharul din dreapta sa, Isus îl asigură de mântuirea veșnică: “Adevăr îți spun: astăzi vei fi cu mine în rai” (id. 23,43). Mai citez doar pe autorul Scrisorii către evrei, care spune: “Și făcându-se desăvârșit, s-a făcut tuturor celor care îl ascultă cauză de mântuire veșnică” (Evr 5,9).

A vedea mântuirea înseamnă a ajunge la o întâlnire personală cu Isus.

Întâlnirea personală cu Isus, spre a vedea mântuirea, se realizează mai întâi prin credință. Deoarece are și credința ochii săi, afirmă sfântul Augustin (cf. CTF de pr. dr. Eduard Ferenț, Iași 1991). Deseori, Isus, săvârșind vindecări miraculoase, spune celui favorizat: “Credința ta te-a mântuit” (cf. Mc 5,34; 10,52; Lc 7,50; 8,48; 18,42 etc.). Sfântul Paul afirmă pe lung și pe lat acest adevăr în toate scrisorile sale. Cei care l-au întâlnit prin credință au simțit bucuria prezenței lui. Printre alții N. Steinhardt își mărturisește adeziunea față de declarația Simonei Weil care afirmă faptul că dacă Dumnezeu se ascunde privirilor noastre, acesta este semnul suprem al existenței și dragostei lui, deoarece ne îngăduie să fim aceasta, adică să ființăm (altminteri prezența lui ar echivala cu anihilarea noastră), ca să ne lase o libertate desăvârșită și să asigure merit (ori mai bine zis sens) deplin îndrăznețului nostru act de credință (cf. N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1997, pag. 87). Își dă adeziunea și la afirmația iezuitului Aguste Valensin că, chiar dacă ar fi pe patul de moarte și i s-ar aduce argumente evidente că Dumnezeu nu există, nu i-ar părea rău că a crezut; ba chiar s-ar simți onorat că a crezut unele ca acestea, deoarece dacă universul este ceva imbecil și vrednic de dispreț, cu atât mai rău pentru univers, de greșit n-a greșit cel ce a gândit că există Dumnezeu, ci greșeala este a lui Dumnezeu că nu există (id. o.c., pag. 88).

A-l vedea pe Isus înviat cu ochii trupului ca apostolii și acele persoane privilegiate, în special ca Toma chemat să-și pună degetul în răni și palma în coasta străpunsă pentru ca văzând să creadă (cf. In 20,27), este un dar deosebit la care nimeni nu poate avea pretenție. A-l vedea pe Isus, ca Saul pe drumul Damascului răpit în extaz până în al treilea cer (cf. 2Cor 12,2) sau așa cum “îl vor vedea toți venind pe norii cerului cu putere și slavă” (cf. Duminica I Advent, anul C), constituie acțiunea divină extraordinară pentru ducerea la desăvârșire a planului de mântuire.

Afirmația lui Isaia că “fiecare făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu” (40,5) este expusă de profetul Baruh (Lec. I: Bar 5,1-9) ca un cânt triumfal al timpurilor mesianice foarte asemănător cu descrierea Ierusalimului ceresc din Apocalipsul sfântului Ioan. Ierusalimul este invitat să se îmbrace cu splendoarea gloriei, cu acea glorie care chiar de pe timpul exodului a fost identificată cu Iahve; să-și pună mantia dreptății: imagine regală care garantează un fel de viață perfectă a cetățenilor săi; să se încununeze cu gloria veșnică: toate popoarele devenindu-i tributare pe toată veșnicia spre a-i contempla împărăția bazată pe adevăr, dreptate și pace; Ierusalimul este invitat să poarte un nume nou: Pacea dreptății și gloria pietății care exprimă desăvârșirea relațiilor dintre Dumnezeu și oameni și dintre om și om. Profeția lui Baruh, depășind orice realitate istorică a Israelului de odinioară, atinge una dintre cele mai înalte culmi ale revelației din Vechiul Testament (cf. CBL pag. 689-690).

Pe drept putea să cânte psalmistul și noi cu el: “Mari lucruri a făcut Domnul pentru noi” (Ps 125).

Luând ad litteram profeția lui Baruh, contemporanii lui Ioan Botezătorul vedeau în romanii asupritori un obstacol în cale realizării acestei mântuiri. Ioan Botezătorul este mai realist, mai pragmatic, el vede înfăptuirea ei din interiorul omului, din suflet. Romanii nu sunt nicidecum o piedică, ci o materie primă oferită de Dumnezeu spre prelucrare, ca și neamurile “să vadă mântuirea lui Dumnezeu” (Lc 3,1-6), fiindcă și soldații romani veneau la Iordan căutând calea dreptății (cf. Lc 3,14). Israelul este chemat să fie fermentul credinței din inima imperiului.

Evanghelistul Luca sesizează foarte bine poziția lui Ioan Botezătorul între coordonatele istorice ale timpului spre a consemna de fapt începutul activității lui Isus, care constituie un fenomen concret ce se poate verifica și preciza cu exactitate din analele istoriei. Totodată această precizare istorică arată că mesajul lui Isus nu s-a născut în secret, ca o sectă, ci în câmpul deschis al omenirii.

Evanghelistul Luca se mai simte obligat să arate poziția corectă a Botezătorului între coordonatele teologice ale Israelului de pe terenul speranței Vechiului Testament. Ioan Botezătorul este realitatea istorică a acelei voci din vechime care proclamă: “Pregătiți în pustiu calea Domnului!” (Is 40,3-5). Glasul este venit de la Dumnezeu însuși, arătând că exodul (suferința) este calea care transformă speranța în libertate, în mântuire. Deci: pentru a ajunge la Cristos este necesară o perioadă de curățire, de trecere prin pustiu, de căutare a adevăratei patrii care nu-i decât Ierusalimul ceresc (cf. CBL pag. 1138-1140). La el se poate ajunge chiar dacă sunt romanii în țară. Ei nu sunt o piedică în calea venirii lui Mesia, în cale libertății spirituale, în calea primirii înțelepciunii cerești, în calea eliberării de sclavia păcatului, ci, din contra, constituie pustiul care ajută la purificarea sufletului.

În orice moment al istoriei, în orice situație politică, socială și economică, omul se poate sfinți, poate vedea mântuirea pornind din interior, din suflet.

Sfântul apostol Paul, (Lec. a II-a: Fil 1,4-6.8-11) mulțumește lui Dumnezeu pentru colaborarea comunității creștine din Filipi. Darul lor material destul de generos contribuie la răspândirea evangheliei, fiindcă îl ajuta pe Paul care atunci era în lanțuri, scutindu-l de grijile materiale, se dedica și mai mult misiunii sale. Mulțumirea adusă lui Dumnezeu o încheie cu o rugă specială: iubirea, adică însăși comunitatea creștină din Filipi, să crească tot mai mult în cunoaștere și în orice fel de discernământ al adevăratelor valori (cf. CBL pag. 1692-1693). Desigur că Paul s-a rugat ca ei să-l cunoască pe Cristos, adică să se întâlnească cu mântuirea, să se identifice cu el până acolo ca să poată spune fiecare: “Nu mai trăiesc eu, Cristos trăiește în mine” (Gal 2,20) și tot ce fac să fie spre slava lui Dumnezeu.

Ca și noi să vedem mântuirea Dumnezeului nostru, trebuie să pornim de la cunoașterea lui Isus din ieslea Betleemului, de la misterul iubirii infinite: întruparea Cuvântului, ca să devenim părtași ai vieții lui de iubire, smerenie, încredere în Tatăl și în frumusețe îngerească.

Pentru aceasta se roagă întreaga Biserică, Trupul Mistic al lui Cristos însuflețit de Duhul Sfânt: Dumnezeule atotputernic și milostiv, dă-ne, te rugăm, harul ca nici o grijă pământească să nu ne împiedice pe noi, care ne grăbim în întâmpinarea Fiului tău, iar cunoașterea înțelepciunii cerești să ne facă părtași de viața lui! (LR). Amin.

 

* * *

 

Speranța înseamnă privire

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Adventul este dominat de sentimentul așteptării și de obligația speranței. Acesta a fost mesajul duminicii precedente. Astăzi suntem chemați “a vedea”. Dacă nu suntem în stare de a vedea, dacă nu ne botezăm ochii, dacă nu reușim ca să vedem altfel decât până acum, zadarnică va fi speranța noastră. Prorocul Baruch ne îndeamnă să stăm “în picioare pe înălțimi”, cu ochii ațintiți spre răsărit. Ierusalimul, de pe înălțimea lui, a văzut o priveliște tragică de neuitat: proprii lui fii, umiliți, îmbrânciți și bătuți cu brutalitate de soldații lui Nabucodonosor, și târâți în lanțuri către Babilon, la o distanță mai mult de 1000 de km.

De data aceasta, prorocul Baruch, probabil că are și el în robia babilonică, îi îndeamnă pe cei rămași în cetate, să se urce pe înălțimile munților și să privească spre Răsărit cât vor vedea cu ochii, spre a vedea cum se reîntoarce cu bucurie mulțimea celor ce fuseseră robiți și repatriați acum. Ierusalimul este îndemnat acum să nu mai fie trist ci să îmbrace haina sărbătorească a splendorii și a slavei. “… privește și vezi-ți fiii reuniți… Au plecat de la tine pe jos îmbrânciți și bruscați de dușmani, iar acum, Dumnezeu ți-i readuce în triumf ca pe un tron regesc.” Însuși Dumnezeu se obligă de a îndepărta din calea poporului ales orice obstacol, pentru ca toți înrobiții să ajungă teferi la locurile lor de baștină. Chiar și natura se bucură și ia parte la acest cortegiu triumfal: “Sălbăticiunile și tot copacul și planta bine mirositoare, din porunca lui Dumnezeu îl vor veseli pe Israel.

Baruch – fost secretat al lui Ieremia prorocul, poate că ar părea în ochii lumii un exaltat, un lunatic, sau chiar un om sadic, care-și află plăcerea prin a deschide o rană aproape vindecată. Sau, și mai prozaic, s-ar părea că vrea să se distreze bătându-și joc de toată mulțimea aceea de oameni pe care-i îndemna să se urce pe crestele cele mai înalte ale munților. În realitate, de jos, oricât s-ar uita cineva, nu vede aproape nimic, la orizont nu apare nici un semn. Pustiu și iar, la infinit. Nici cel mai mic semn de încurajare. Aici, aproape, templul, un morman de dărâmături; poporul este văduvit și de țară și de lege. Un dezastru complet.

Și acum, ce fel de om mai este și Baruch acesta, și ce sens mai poate avea mesajul lui Provocator? Iată ce fel de om este: Baruch este un proroc care a reușit să vadă cu totul altfel, și încurajează pe ceilalți ca să vadă ceea ce nu a apărut încă. Să vadă lumina în întunericul de păcură, să intuiască reconstrucția în haosul devastării, să observe bucuria în deplina desfășurare a unei tragedii. Nu. Baruch nu se distrează, nu-și bate joc de oameni. Nu măsluiește glume de prost gust. Dacă ne gândim bine, privirea spre răsărit nu indică un punct geografic, ci este vorba ca oamenii să privească spre Dumnezeu, spre acel Dumnezeu, care este în stare de a săvârși lucruri mari. (Ps. 125)

Nu ar fi rău ca și noi să urcăm pe acele înălțimi: pe înălțimile resemnărilor și a ostenelilor noastre, pe înălțimile deziluziilor, ale diagonalelor reale ale noastre, etc. Nimic nou nu se întrevede la orizont, cu excepția unui și mai mare rău! Obișnuita realitate neîndurătoare, cu sarcina ei cea apăsătoare a răului, a întunericului, a urii, a vicleniei, a absurdității. Asta pentru a nu mai aminti și despre realitatea noastră personală, meschină și sufocantă din cauza păcătoșeniei, fără nici o perspectivă de îmbunătățire a vieții de fiecare zi.

Iată, dacă în învălmășeala unei realități inumane vom reuși să privim spre răsărit, adică spre Dumnezeu, dar numai spre Dumnezeu, totul este cu putință. Răsturnarea cea mai completă de valori, poate fi realizată chiar în clipa aceea. O altă privire, diferită, reprezintă cea mai mare sfidare în fața unei situații intolerabile. Profet este omul care vede ceea ce nimeni nu vede, cheamă lucrurile care nu există ca și cum ar exista (P. Valery). Ceea ce se vede cu toții văd. Însă prorocul vede ceea ce nimeni nu vede, pentru că nu a apărut încă. Realistul se limitează a inventaria ceea ce are sub ochi înaintea lui. Omul speranței dă câte un nume lucrurilor care nu se văd, face apel la ceea ce nu există, dar care ar putea să existe. Credinciosul nu acceptă verdictul inexorabil al faptelor, ci toate le crede.

Scumpul meu cititor, încearcă, te rog, să privești și tu spre răsărit. Caută de a nu fi banal, fă așa fel ca odată cu sărbătoarea așteptării Domnului, așteptările mele să nu fie zadarnice. Nu te mulțumi și nu te gândi numai la masa îmbelșugată din ziua aceea. Încearcă de a-ți îndrepta ochii spre Dumnezeul care vine pentru a te elibera de toată sclavia ta. Dacă acest cuvânt “mântuire”, îți pare că ar fi un cuvânt învechit, din ale vremuri, înlocuiește-l cu cuvântul “liberare”. Însă, fii atent că această liberare cere și o angajare, o colaborare a ta, începând cu dorința de a te descătușa de toate lanțurile robiei. Aici este vorba, așa cum citim în Evanghelia de astăzi: “Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările…”, prin dreptate și sfințenie.

Colinele aplecate și gropile astupate, nu sunt imagini poetice. În viața noastră există munți de presupuneri, de îngâmfare, de surzenie la nevoile altora, care trebuiesc nivelați pentru a ne afla în dimensiunea sărăciei. Există prăpăstiile fără fund ale surzeniei și ale zgârceniri, care trebuiesc umplute cu fapte autentice creștinești. Trebuie să avem curajul de a pierde de a elimina tot ce este de prisos, și de a căuta numai ce ne lipsește, mântuirea sufletului. Chiar și aici apare tot problema privirii. Asta ne-o spune Sfântul Luca. El, deși pare că se distrează, prezentându-ne un grandios cadru geografico-istoric, ornat cu nume faimoase: Tiberiu, Irod, Filip Ponțiu Pilat, Iudeea, Galileea, Imperiul Roman și provinciile sale. El citează chiar și autoritățile religioase, cum ar fi marii preoți, Ana și Caiafa.

Dar iată că tot acest cadru solemn nu slujește la altceva decât a ne reconduce la un oarecare Ioan care predică în pustiu.

Atunci când Dumnezeu intervine în istoria oamenilor cuvântul său se află pe buzele unui personaj neoficial, pe buzele unui tip de om necioplit, cam sălbatic. Iar glasul lui nu e auzit în marile metropole ale lumii ci în pustiu. Da, oricât de paradoxal ar părea, trebuie să vedem cuvântul lui Dumnezeu care s-a coborât asupra lui Ioan, și care se poate coborî până la nimicnicia unuia dintre noi. De fapt, “tot omul va vedea mântuirea lui Dumnezeu”.

Aici este vorba despre un cuvânt ce trebuie nu numai văzut ci și ascultat. Trebuie să-l recunoaștem, să-l deosebim de alte cuvinte, să-l primim în casa noastră. Deseori apare tocmai acolo unde mai puțin ne așteptăm, și ni se prezintă când nici nu l-am vrea. Să nu legăm sărbătoarea Nașterii Domnului de canțonetele și de predicile noastre monotone. Dumnezeu nu vine pe pământ pentru ca oamenii să aibă ocazia de a se preocupa, a compune cu această ocazie, opere și melodii dintre cele mai frumoase. El se coboară printre noi pentru a ne vorbi, și, nu ne cere altceva decât tăcere.

Așa cum observă G. Becquet, textul din evanghelia lui Luca ne poate reconduce la aceste puncte esențiale: Enumerarea mai marilor vremii, este făcută în vederea numelui botezătorului. Însă aici nici Ioan nu este personajul principal, protagonistul, ci Cuvântul lui Dumnezeu; Scopul acțiunii acestui cuvânt consistă în “manifestarea Mântuirii lui Dumnezeu”; Mântuirea prorocită este prezentată într-o perspectivă dinamică prin care traiectoria sa străbate întreaga lume; Prin propovăduirea sa, Ioan Botezătorul are misiunea de a pregăti inimile la venirea celui trimis. Toate pildele și asemănările folosite (pregătirea căii, etc) subliniază angajarea din partea omului de a înlătura obstacolele și de a croi un drum de așa natură încât omul să se poată întâlni cu Domnul, cu Mântuitorul. În primul loc, omul trebuie să se lepede de propriile ambiții și comodități, de toate nedreptățile și ambiguitățile. Convertirea este o muncă despuiere, în vederea unei acceptări totale din partea lui Dumnezeu; În felul acesta mântuirea se află exact la întretăierea celor două căi: calea parcursă de Dumnezeu și calea bătătorită de om. Omul trebuie să meargă în întâmpinarea Domnului pe un drum rectiliniu, în linie dreaptă. Însă nu trebuie uitat că toate forțările sale nu-i slujesc la altceva decât numai de a-l pune în dispozițiile unei bune primiri, deoarece mântuirea este un dar gratuit și inițiativa celui Preaînalt.

Chiar și Sfântul Paul în scrisoarea lui către Filipeni ne îndeamnă să avem ochii deschiși și să vedem bine. De fapt el vorbește despre discernământul, adică despre pătrunderea și despre necesitatea de a deosebi totdeauna binele de rău. “Mai binele”, poate fi un termen ambiguu, de aceea eu prefer cuvântul esențial. Aici este vorba atât de credincioșii comunității din Filipi, dar și de noi de a cunoaște și a deosebi esențialul fără a ne lăsa implicați în discuții interminabile și fără nici un rost. Și mai ales trebuie să fim foarte atenți de a tinde la substanța vieții creștine, care este dragostea frățească. Nu s-a spus că dragostea ar evita conflictele, ci din contra, dragostea face să apară adevăratele conflicte, însă asta numai de dragul adevărului, nu din cauza susceptibilităților sau a mofturilor noastre. Dragoste frățească nu sufocă contrastele din cauză că putem foarte bine să acceptăm contrastele, dar în același timp să îi iubim pe frați.

Biserica trebuie să își instruiască credincioșii pentru ca aceștia să afle “esențialul”, spre a individualiza adevăratele probleme, cu scopul de a le putea rezolva. Trebuie amintit mai ales că dragostea și numai dragostea reprezintă cel de pe urmă adevăr în fața căruia toate celelalte sunt niște adevăruri penultime. Prin urmare, ni se cere o vedere cu totul alta, convertită, în stare de a observa de departe ceea ce nu a apărut încă, de a se fixa pe Cuvântul, care se manifestă în Cristos, ceea ce este esențialul absolut. Lumina apărută la Betleem nu este o lumină ornamentală. Ni s-a dat pentru siguranța călătoriei noastre. Nu ne putem face iluzii că o vom vedea numai prin faptul că ne ținem ochii deschiși ci trebuie ca Domnul Cristos să facă în așa fel încât, din inimile noastre să scapere scânteia luminii sale. Numai în felul acesta vom vedea ceea ce mult prea mulți nu văd și nici nu înțeleg.

 

* * *

 

A II-a Duminică din Advent (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Atenție: sosește Domnul!

Era odată o doamnă în vârstă, care petrecea multe ore din zi în rugăciune. Într-o zi, a auzit glasul lui Dumnezeu care i-a spus: “Astăzi voi veni să te vizitez”. Imaginați-vă ce bucurie și ce orgoliu a cuprins-o pe bătrânică. A început să facă curat și să lustruiască, să frământe și să coacă prăjituri. Apoi a îmbrăcat haina cea mai frumoasă și a început să aștepte venirea lui Dumnezeu. După puțin timp, a bătut cineva la ușă. Bătrânica a alergat să deschidă. Dar nu era decât vecina care îi cerea împrumut puțină sare. Bătrânica a alungat-o: “Pentru Dumnezeu, pleacă imediat, nu am timp deloc pentru prostii dintr-astea! Îl aștept pe Dumnezeu în casa mea! Pleacă!” Și a trântit ușa în fața vecinei înmărmurite.

Puțin mai târziu, o nouă bătaie la ușă. Bătrânica s-a privit în oglindă, s-a aranjat puțin și alergă să deschidă. Dar cine era? Un copil îmbrăcat într-o haină prea mare, care vindea nasturi și săpunuri de doi bani. Bătrânica s-a răstit la el: “Îl aștept pe bunul Dumnezeu. Nu am timp. Revino altă dată!” Și a închis ușa în nasul sărmanului copil.

Mai târziu, o nouă bătaie la ușă. Bătrânica a deschis și s-a trezit în fața unui bătrân zdrențuros și murdar. “O bucată de pâine, nobilă doamnă, chiar și mucegăită… Și dacă m-ați putea lăsa puțin să mă odihnesc pe scările casei dumneavoastră”, a implorat-o sărmanul. “A, nu! Lasă-mă în pace! Îl aștept pe Dumnezeu! Și stai departe de scările mele!”, a spus bătrânica enervată. Sărmanul a plecat șchiopătând și bătrânica a început din nou să-l aștepte pe Dumnezeu. Ziua a trecut, oră după oră. A venit seara și Dumnezeu nu a apărut.

Bătrânica era deziluzionată profund. În sfârșit, s-a hotărât să se culce.

Ciudat, a adormit imediat și a început să viseze.

I-a apărut în vis bunul Dumnezeu care i-a spus: “Astăzi, de trei ori am venit să te vizitez și de trei ori nu m-ai recunoscut!” (B. Ferrero, Altre storie, L.D.C.).

2. Tema

“Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui”. Dacă mergi în întâmpinarea Domnului, Domnul va veni în întâmpinarea ta.

3. Mesajul zilei

Profetul Isaia și Ioan Botezătorul ne invită să pregătim calea, pentru ca Mântuitorul să vină și pentru noi.

Pregătiți bine căile Domnului.

- Această pregătire comportă cel puțin trei aspecte:

- – datoria de a face curățenie generală;

- – efortul de a deveni buni;

- – deschiderea față de harul lui Isus care vine să ne salveze și să ne îmbogățească cu viața supranaturală.

- Să ne întoarcem la Domnul cu toată inima, să ne îndepărtăm de păcat, făcând binele și dorind să fim mântuiți de Isus.

Cu câtă hotărâre?

- Cu și chiar mai multă decât au:

- – studenții înainte de examene;

- – astronauții înainte de zborul în spațiu;

- – jucătorii înainte de partidă;

- – mama înainte de vizita unui oaspete… sau a nașterii unui frățior.

- Eforturile noastre trebuie să ne facă pe deplin apți și disponibili față de iubirea lui Dumnezeu și față de aproapele. Alungă lenea, alungă egoismul.

Să facem aceasta pe cont propriu, dar și împreună.

(Aici, dacă vreți, puteți da sfaturi pentru Novena de Crăciun și celebrarea penitențială).

În concluzie: Știți care este persoana care s-a pregătit mai bine decât oricine pentru nașterea lui Isus? Maria! Să o imităm!

4. Exemple

a) Pentru a ne pregăti de Crăciun, trebuie să-i acordăm lui Dumnezeu timp și atenție.

Un paroh a observat că, între orele unu și trei, în tăcerea bisericii sale, venea întotdeauna un soldat care, după ce îngenunchea pentru a-l saluta pe Isus, stătea drept, nemișcat și reverențios. Într-o zi, l-a întrebat:

- Ce faci aici?

- Două ore de gardă în fața Dumnezeului meu, a răspuns răspicat. Și a continuat: Toți cei mari ai pământului au gărzile lor… Și Regele regilor să nu aibă nici una?… Ei bine, eu vreau să fac de gardă și mă simt foarte mândru, într-atât încât nu simt oboseala (cf. Tesoro di racconti istruttivi, Bologna 1880, 150).

b) Un domn, știind că regele va veni în localitatea sa și va zăbovi puțin, și-a pus casa la dispoziția suveranului. Casa era destul de frumoasă, într-adevăr, dar el, ocupat cu atâtea afaceri și cu un caracter cam dezordonat, nu a făcut nimic pentru a o pregăti, nu a făcut nimic pentru a o face mai frumoasă.

Când a venit suveranul, văzând multele lucruri aflate încă în dezordine, întristat de primirea prea puțin atentă și îngrijită, i-a mulțumit, dar a hotărât să plece repede mai departe. Își zicea în sine: Cu siguranță, nu este o primire făcută de cineva care mă stimează și mă iubește.

c) Pentru a ne pregăti bine de Crăciun, trebuie să fim mai atenți la datoriile noastre.

Părintele nostru, sfântul Ignațiu, l-a întrebat odată pe un frate neglijent în datoria sa:

– Frate, pentru cine faci aceasta?

A răspuns:

- Pentru Dumnezeu.

Părintele nostru i-a spus:

- Ei bine, te asigur că, dacă și de acum încolo vei continua să faci la fel, va trebui să refaci. Pentru că dacă ai face pentru oameni, nu ar fi o neglijență gravă să faci fără grijă; dar, întrucât faci în acest fel pentru Domnul, vina este mare (A. Rodriguez, Esercizio di perfezione, Pauline, Roma 1968, 108).

d) Sfat practic

În timpul catehismului, se poate pregăti un mini-calendar cu patru ferestre: câte una pentru fiecare duminică din Advent. Fiecare fereastră ar trebui să se deschidă spre o mică hotărâre concretă, aleasă chiar de copil.

La sfârșitul Adventului, aceste cartonașe colorate vor putea fi prezentate la oferirea darurilor în cadrul celebrării euharistice.

 

* * *

 

Duminica a II a din Advent

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Omul, creatura cea mai minunată, a lui Dumnezeu, înzestrat cu înțelepciune și voință, în fața unor momente mai importante din viață a știut să se pregătească pentru a face față imprevizibilului, neprevăzutului din viitorul mai îndepărtat sau mai apropiat. Atunci când se naște un copil, tata și mama se pregătesc prin amenajarea camerei micuțului, cumpără un pătuț, haine; soțul are grijă de mămica însărcinată etc. Atunci când facem o călătorie ne pregătim cu haine, hrană și echipamente. Copilul pentru a merge la școală se pregătește cu: cărți, caiete, penar, care toate trebuie să fie așezate ordonat în ghiozdan. Logodnica și logodnicul se pregătesc pentru căsătorie. Sportivul se pregătește cu mult efort, zel și renunțări pentru a fi în formă maximă în ziua marelui campionat. Putem afirma, fără să greșim, că omul știe să se adapteze la condițiile de viață și știe să pregătească etapele importante din această viață.

Despre venirea Mântuitorului, Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și în multe feluri (cf.Erv 1,1), prin gura unor oameni special aleși pentru o astfel de misiune; însă acești misionari ai Domnului nu au fost întotdeauna bine primiți și văzuți de popor. Despre un astfel de om încărcat cu mesajul lui Dumnezeu am auzit vorbindu-se în evanghelia duminicii de astăzi; este vorba despre Ioan Botezătorul cel care a pregătit calea Domnului (“iar tu copile profet al Celui Preaînalt te vei chema căci vei merge înaintea Domnului să pregătești căile sale”) asemenea unui herald care prin glasul său pregătește venirea unui mare rege. Ioan este ultimul dintre profeți și primul ucenic al Mântuitorului; el este cel care închide Vechiul Testament și deschide Noul Testament. Ca reprezentant al antichității el se naște din părinți bătrâni, ca vestitor al timpurilor noi el se arată profet din sânul mamei sale.

Într-un punct bine determinat al istoriei – în anul al cinsprezecelea al domniei lui Tiberiu – cuvântul Domnului s-a îndreptat spre un om, spre Ioan care se afla în pustiu. Deșertul este un ținut nelocuit, nepopulat, lipsit de vietăți și de vegetație. Omul aflat într-o astfel de regiune nu se poate bucura de pomi încărcați cu fructe, stomacul nu se desfată cu mâncăruri alese, întreg corpul îți este bătut de soare și, nici măcar urmele făcute de pașii tăi nu se mai cunosc din cauza nisipului și a furtunilor de nisip care se stârnesc înghițind totul în calea lor. Deșertul a jucat un rol decisiv în istoria lui Israel. Dumnezeu a pregătit poporul israelit, ieșit din robie, pentru a intra în țara Canaanului. Timp de 40 de ani poporul a peregrinat prin pustiu, s-a purificat, s-a curățat de necredința sa. Această călătorie lungă a reprezentat proba de foc pentru credința israeliților în Dumnezeul lor.

Drumul petrecut în pustiu este calea credinței către lumina supremă. De la primii pași prin pustiu, criza credinței începe să se încolăcească ca un șarpe în inima poporului: “de ce ne-ai scos să murim în pustiu?” (Ex 14,12); “Cine ne va putea să ne dea carne ca să mâncăm? Ne aducem aminte de peștele pe care-l mâncam în Egipt, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi!”(Num 11,5). Poporul avea tentația de a se opri, de a abandona călătoria și de a se întoarce la vechiul confort.

Și Isus a fost în pustiu, a locuit sub cerul liber timp de 40 de zile și 40 de nopți mai înainte de a-și începe activitatea publică. Ioan Botezătorul locuind în pustiu și-a aprofundat misiunea sa și relația cu Domnul.

Ioan Paul al II-lea definea omul ca “pelerin al absolutului”. Fiind pelerin, omul, trebuie să străbată un drum al credinței care este aspru și anevoios în același timp. Astăzi lumea traversează un nou deșert. Amenințările care îi pândesc pe pelegrini sunt aceleași ca cele de odinioară: deziluzii din cauza dispariției lui Dumnezeu, apariția unor noi “”zei care-și reclamă obolul de adorație, și ispita de a ne opri din calea anevoioasă a credinței pentru a ne întoarce la confortabilul și bogatul Egipt.

Să facem un exercițiu al imaginației și să-l vedem pe Ioan în localitatea noastră strigând: “Pregătiți calea Domnului , drepte faceți cărările lui!” Cu ce ochi l-am privi? Nu l-am considera un om scos din minți? Un deplasat? Nu am râde de el? Ioan este preocupat de pregătirea căii și cu netezirea cărărilor, așa cum în Orient se pregăteau “căile imperiale”. Văile erau astupate pe cât posibil pentru ca oamenii și căruțele să poată trece peste urcușuri. Orice munte și orice deal era prefăcut în loc neted pentru a face posibilă o călătorie mai rapidă. Căile strâmbe erau îndreptate, drumurile zgrunțuroase erau netezite. Și pe timpul comunismului se pregătea calea președintelui, nu printr-o transformare totală a drumurilor și a peisajelor, ci prin cârpeli care încântau ochiul cu false utopii ce rămâneau doar false amăgiri. În noi, în viața noastră avem ceva fals, sucit, strâmb, invers? Termenul grecesc “skolios” este utilizat în medicină pentru denumirea scoliozei, o boală care constă în poziția strâmbă a oaselor. “Scolioza” sufletească o facem dacă picioarele noastre calcă pe drumurile greșite propuse și supraevaluate de mentalitatea postmodernă. Ioan ne-a arătat calea, a descoperit (dezvelit) păcatul și de aceea i-a avertizat pe oameni să-și rezolve problemele lor.

Lumea de astăzi cunoaște multe străzi și drumuri celebre: Champs Elysees, Via Appia, Walt Street, Via Gorkij, Via della Conciliazione… însă Ioan nu ne conduce pe niciuna dintre ele. El ne arată calea care duce spre noi înșine, spre Cristos și calea care duce spre biserică. Ne place să măturăm această cale? De multe ori calea pe care calcă picioarele noastre trebuie îndreptată (prin schimabarea direcției de mers de la rău spre bine și de la bine spre mai bine); gropile din viața proprie trebuiesc astupate (prin practicarea virtuților); munții mândriei și dealurile orgoliului așteaptă să se plece la cel mai mic gest al nostru.

Creștini, să ne pregătim pentru venirea Omului – Dumnezeu nu prin somn ci veghind cu credință pentru ca așteptarea noastră să ne găsească drepți în fața Domnului!

pr. Ioan Balan

 

* * *

 

Duminica a II-a din Advent, C (lectio divina)

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Luca 3,1-6

Ioan Botezătorul

1-2 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu cezar, pe când Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii și al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu s-a îndreptat către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu.

3 Acesta a venit în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, 4 după cum este scris în cartea profetului Isaia:

«Glasul celui care strigă în pustiu:

“Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui.

5 Orice vale se va umple, orice munte și orice deal se va pleca; căile strâmbe se vor face netede.

6 Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”».

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Începând timpul Adventului, în această a doua duminică privirea noastră se îndreaptă, prin intermediul textului evanghelic, spre Ioan Botezătorul. Ioan trăia în pustiu și pe bună dreptate acolo Dumnezeu i-a vorbit.

Este interesant că în primele două versete se vorbește despre diferite persoane care conduc locuri determinate care nu se reduc numai la Palestina. Aceste referințe au un obiectiv foarte clar: situarea evenimentului venirii lui Cristos și pregătirea lui în cadrul “istoriei universale”. Ce înseamnă asta? Că Isus Cristos vine pentru toți bărbații și femeile din întreaga lume… Această temă va fi tratată de mai multe ori în manieră specială de către evanghelistul Luca.

Versetul 3 prezintă pregătirea specifică pentru venirea Domnului. Ce trebuie să se facă? În primul rând să se primească botezul… Nu e vorba de sacramentul Botezului creștin așa cum îl înțelegem actualmente. Termenul “botez” înseamnă “scufundare”, “a se cufunda”. Ioan invită, în acest caz, să se realizeze un gest exterior, cufundându-se în apele râului Iordan, care înseamnă o adevărată căință (“întoarcere la Dumnezeu”). Este un “botez” de pregătire pentru cel care vine după aceea…

Începând de la versetul 4 ni se prezintă misiunea și vestirea clară a lui Ioan Botezătorul. Se face asta cu un text din Vechiul Testament: Is 40,3-5. Așa cum în acea perioadă profetul striga vestind venirea Domnului după experiența dureroasă a exilului (secolul al VI-lea î.C.), tot așa acum, în același mod Ioan Botezătorul strigă în pustiu ca să se pregătească drumurile pentru venirea Domnului.

Pentru a descrie această “pregătire” apar câteva metafore care au de-a face cu “drumul”: a pregăti calea, a face drepte căile care sunt strâmbe, a umple văile, a pleca munții și dealurile pentru ca să fie o câmpie pe unde se poate trece în mod liber. Trebuie îndreptate și căile strâmbe pentru ca să poată fi văzut în mod liniar Dumnezeu care vine, să poată fi văzut Mântuitorul pe care Dumnezeu îl trimite în lume pentru a o răscumpăra.

Pentru a ține cont: Pustiul este un loc care are o simbologie foarte profundă și variată pentru VT. Este locul singurătății, al intemperiei, al fricii și al morții. Este de asemenea locul unde Dumnezeu vorbește și se manifestă. Este locul purificării și al pregătirii pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Este locul încercării, al ispitirii și al marilor opțiuni.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 3,1-12; Mc 1,1-8; Is 40,3-5.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar termenul “Deșert”, “Pustiu”.

Întrebări pentru lectură

- Unde trăia Ioan Botezătorul? De ce?

- Al cui fiu era el?

- Ce “primește” Ioan Botezătorul în pustiu?

- În ce perioadă se întâmplă toate acestea?

- Cine era împărat?

- Cine conducea în Iudeea?

- Cine conducea în Galileea?

- Cine era arhierei?

- Pentru ce sunt numite atâtea locuri cu atâtea nume un pic stranii? Care este obiectivul acestei prezentări de tip “istoric”?

- După pustiu, unde merge Ioan?

- Ce le spunea Ioan Botezătorul tuturor oamenilor pe malurile râului Iordan?

- Ce a profețit Isaia despre misiunea lui Ioan Botezătorul?

- Ce strigă el în pustiu?

- Ce trebuie făcut pentru a-l primi pe Domnul?

- Ce va vedea toată lumea?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Care sunt “pustiurile” din viața mea astăzi?

- În ce situații experimentez singurătate, intemperii, încercare, ispită și purificare?

- Îl las pe Dumnezeu ca să-mi vorbească în pustiu? Ascult Cuvântul lui?

- Accept că mântuirea este pentru toți bărbații și femeile? Am în acest sens deschidere a inimii?

- Accept invitația lui Ioan de a-mi converti inima?

- Doresc realmente să mă întorc la Dumnezeu?

- Ce înseamnă în mod concret pentru mine acest “botez” de purificare?

- Am atitudinea curajoasă a lui Ioan Botezătorul de a-i invita pe frații mei să-și schimbe viața și să se întâlnească din nou cu Domnul?

- Ce ar trebui să strig în “pustiurile” din viața contemporană?

- Ce pot să fac pentru a pregăti calea pentru venirea lui Dumnezeu?

- Ce piedici ar trebui să înlătur din viața mea pentru ca Dumnezeu să poată intra în mine?

- Ce văi ar trebui să umplu și ce munți ar trebui să se transforme în câmpie în vița mea astăzi?

- Ce drumuri “strâmbe” trebuie să îndrept astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu?

- Caut eu ca frații să-l descopere pe Isus Cristos, Mântuitorul pe care-l trimite Dumnezeu?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru “rubrica” de rugăciune din această Lectio divina vă propunem să luăm din nouă textul lui Isaia pe care-l citează evanghelia de astăzi:

Drumul lui Dumnezeu în pustiu

3 Isaia a vestit:

«Pregătiți în pustiu calea Domnului.

4 Toată valea să se umple și tot muntele și dealul să se plece.

5 Atunci se va arăta slava Domnului și toată făptura o va vedea,

căci Domnul este cel care a vorbit».

Este interesant de observat că practic citatul este textual. Evanghelistul ia acest text și-l actualizează în prezentul său. Noi astăzi trebuie să facem același lucru: să actualizăm în viața noastră astăzi atât textul evanghelic cât și textul lui Isaia pe care-l medităm aici.

.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru “a gusta” Cuvântul din această duminică putem alege o frază care ne-a “atins” inima în mod deosebit.

Luați această frază din evanghelie și repetați-o, cu ochii închiși, lent.

Dați “greutate” fiecărui cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să intre în inima noastră. Gândiți-vă la “glasul” lui Ioan Botezătorul strigând în pustiu pentru ca noi să ascultăm astăzi.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Gândește-te la “piedicile” pe care le punem noi înșine în calea venirii lui Dumnezeu, și caută maniera concretă de a le înlătura pentru a merge în întâmpinarea lui.

Propunere comunitară

- Care sunt experiențele de pustiu, în sensul negativ al termenului, pe care le experimentează tinerii astăzi? Intemperii, singurătate în loc de a sta cu alții, lipsă de sens, oboseala acestei vieți, frica de a nu fi iubit sau valorizat, dezamăgire față de lumea care se formează…

Ce se poate face în mod concret pentru a vesti acolo mântuirea lui Dumnezeu?

PROVOCARE: vestiți în mod creativ celorlalți tineri că mântuirea lui Dumnezeu este foarte aproape.

 

* * *

 

Duminica a doua din Advent (pentru copii)

Autor: Diverși alți autori
Traducere: pr. Iosif Mareș
Copyright: Predici.cnet.ro

Introducere

Pe drumul care duce spre Crăciun întâlnim oameni care pregătesc venirea lui Isus și care ne însoțesc: înainte de toate Maria mama lui, apoi Ioan înaintemergătorul lui Isus. Ei sunt pentru noi mari semne de circulație pe drumul nostru prin Advent – oameni care vor să ne ajute ca să fim deschiși la venirea lui Isus în lumea noastră și în viața noastră.

La fiecare slujbă Isus vrea să se întâlnească cu noi. De aceea vrem să cerem îndurarea și vecinătatea lui.

Evanghelia : Luca 3, 1-6

Nume importante care sunt repede uitate

Sunt sigur că cei mai mulți dintre voi știu cum se numește președintele țării și chiar numele primarului. Sigur că este mai greu să ne amintim de cei care au murit acum 5 sau 10 ani. Ne vine greu și nouă celor maturi. Cu cât mai mult trece timpul cu atât mai puțin ne amintim de numele lor.

În evanghelia de azi e vorba de nume deosebite. Unele le întâlnim mai des: e vorba de Ponțiu Pilat cunoscut în Crez; am auzit poate numele lui Irod, nu cel care a omorât pruncii din Betleem ci fiul lui care are același nume; pe împăratul Tiberius e cunoscut mai mult de cei care studiază intensiv istoria. }n vremea aceea erau nume celebre care dețineau puterea. Astăzi sunt aproape toți uitați.

Ioan, premergătorul lui Isus

După ce Luca ne-a enumerat oameni importanți ne îndreaptă privirea din palatele lor spre pustiu. Aici îl găsim pe Ioan Botezătorul care predică și botează. Nu s-a consemnat vreo știre despre el. Împăratul Tiberius ar fi dat din umeri dacă cineva i-ar fi vorbit despre Ioan. Poate ar fi zis: ei, de ăștia sunt mulți, nu-i musai să-i cunoaștem… Astăzi e invers. Azi Ioan e cunoscut mai mult decât toți ceilalți împreună.

Dacă îl comparăm cu celelalte nume, el nu e cunoscut pentru că ar fi avut multă putere sau influență. De numele lui ne amintim pentru că el l-a arătat pe Isus așa cum l-a reprezentat odată un pictor: cu un deget extrem de lung. Priviți la cel care va veni, deschideți-vă ochii, deschideți inimile voastre. Recunoașteți că Isus vrea să schimbe lumea și viața noastră. El ne arată că iertarea este mai importantă decât dreptatea cu orice preț. El prețuiește pe toți și chiar pe cei care sunt ignorați de toți: pe cei marginalizați, săraci, copii. El vestește faptul că fiecare om este important în fața lui Dumnezeu.

Isus transformă lumea

Această transformare e anticipată de evanghelistul Luca. Tiberius, Ponțiu Pilat, Irod era atunci în centrul atenției. Nu a vorbit mult de ei dar tot așa de repede au fost uitați. Pe când despre Ioan care a trăit ascuns în pustiu ne amintim cu toți astăzi. Unitățile de măsură ale lui Dumnezeu nu sunt unitățile de măsură ale lumii noastre: ce este important și putrenic se uită repede; dar unul care a stat pe margine nu este uitat nici măcar după 2000 de ani.

RUGACIUNEA CREDINCIOȘILOR

Dumnezeule, Ioan a pregătit pe oameni pentru venirea Fiului tău. Noi te rugăm:

Pentru toți care în zilele acestea sunt neliniștiți și stresați:

ca să găsească liniște și să nu te piardă din vedere…

Pentru toți care în zilele acestea sun singuri și triști:

ca să găsească oameni care să-i consoleze și să-i ajute…

Pentru toți care nu cunosc Crăciunul și pentru care sunt importante numai cadourile:

ca să poată gândi din nou la viața lor…

Pentru toți care au devenit indiferenți:

ca acest timp de Advent să-i ajute să meargă mai atenți prin viață…