Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a din Advent
Anul C (A, B)

Lecturi:
Baruh 5,1-9
Filipeni 1,4-6.8-11
Luca 3,1-6

Luca 3,1-6

În anul al cincisprezecelea al domniei împăratului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ținutului Itureii și Trahonitidei, iar Lisania, tetrarh al Abilenei, pe timpul arhiereilor Anna și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. El a străbătut tot ținutul Iordanului, predicând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, așa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia profetul: Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui; orice vale va fi umplută și orice munte sau deal va fi nivelat; drumurile strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu gropi vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.

 

Data exactă
         pr. Anton Dancă

O cărare pentru Domnul
         pr. Raniero Cantalamessa

A-l primi pe Cristos cu bucurie
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Duminica II – Advent (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Fiecare om va vedea mântuirea lui Dumnezeu
         pr. Anton Dancă

Speranța înseamnă privire
         pr. Alessandro Pronzato

A II-a Duminică din Advent (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Duminica a II a din Advent
         Diverși alți autori

Duminica a II-a din Advent, C (lectio divina)
         FSC

Duminica a doua din Advent (pentru copii)
         Diverși alți autori

Afișează toate în aceeași pagină