Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a din Advent
Anul A (B, C)

Lecturi:
Isaia 11,1-10
Romani 15,4-9
Matei 3,1-12

Matei 3,1-12

În zilele acelea a apărut Ioan în Deșertul Iudeii predicând: “Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor!” Acesta este cel vestit de Isaia profetul, care spune: Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui! Ioan avea o haină din păr de cămilă și centură de piele încinsă la mijloc, iar hrana lui erau lăcustele și mierea sălbatică. Și veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeea și din tot ținutul Iordanului și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Văzând că la botezul lui veneau mulți dintre farisei și saducei, le spunea: “Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? Faceți deci rod vrednic de pocăință. Să nu credeți că puteți spune: «Îl avem de tată pe Abraham» pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea. Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Eu vă botez cu apă, spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El are în mână lopata de vânturat și va curăța aria: grâul îl va aduna în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge”.

 

Duminica II Advent (A)
         pr. Șerban Tarciziu

Înțelepciunea perseverenței
         pr. Anton Dancă

Duminica a II-a din Advent
         volum colectiv ITRC

Duminica a II-a din Advent
         pr. Anton Iștoc

Convertiți-vă: împărăția cerurilor este aproape
         pr. Anton Dancă

Convertiți-vă căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor!
         pr. Daniel Iacobuț

Duminica a II-a din Advent
         volum colectiv ITRC 2

Ce-i de făcut în timpul așteptării
         pr. Alessandro Pronzato

Lupul și mielul trăiesc în pace
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Afișează toate în aceeași pagină