Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Isaia 62,1-5
1Corinteni 12,4-11
Ioan 2,1-12

Ioan 2,1-12

În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Cana Galileii și mama lui Isus era acolo. A fost invitat la nuntă și Isus cu discipolii lui. Întrucât se terminase vinul, mama lui Isus i-a zis: “Nu mai au vin”. Dar Isus i-a spus: “Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie; încă nu a venit ceasul meu”. Mama lui Isus a spus slujitorilor: “Faceți tot ce vă va spune”. Erau acolo șase vase de piatră puse pentru purificarea iudeilor, fiecare de optzeci sau o sută douăzeci de litri. Isus le-a zis: “Umpleți vasele cu apă!” Iar ei le-au umplut până sus. Atunci le-a zis: “Scoateți acum și duceți stolnicului nunții!” Ei i-au dus. Când a gustat stolnicul apa devenită vin – și el nu știa de unde este, dar slujitorii care o aduseseră știau – stolnicul l-a chemat pe mire și i-a spus: “Orice om pune mai întâi vinul cel mai bun, iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab. Tu ai ținut vinul cel mai bun până acum!” Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cana Galileii. Și-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el. După aceea, a coborât la Cafarnaum el, mama lui, frații săi și discipolii și au rămas acolo câteva zile.

 

Vinul minunat și minunea vinului
         pr. Anton Dancă

Grija pentru ceilalți este începutul miracolelor
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Îl chemară pe Isus la nuntă
         pr. Raniero Cantalamessa

La vita e bella
         pr. Mihai Blaj

Duminica a II-a de peste an
         pr. Eduard Patrașcu

Isus la nunta din Cana
         Diverși alți autori

Ce te faci când nu mai ai vin?
         pr. Lucian Păuleț

Duminica a 2-a de peste an
         pr. Alessandro Pronzato

Isus și-a arătat slava sa
         pr. Anton Dancă

Duminica a II-a de peste an
         pr. Pietro Righetto

Duminica a 2-a de peste an Ciclul C (lectio divina)
         FSC

Duminica a II-a (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Minunea pe care Isus vrea să o înfăptuiască în fiecare familie
         pr. Claudiu Dumea

Afișează toate în aceeași pagină