Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXIX-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Exod 17,8-13
2Timotei 3,14-16; 4,1-2
Luca 18,1-8

Luca 18,1-8

Apoi le-a spus o parabolă referitor la datoria de a se ruga întotdeauna și de a nu se descuraja: “Într-o cetate, era un judecător care nu se temea de Dumnezeu și nu-i păsa de oameni. Și mai era în cetatea aceea o văduvă care venea la el și-i spunea «Fă-mi dreptate împotriva dușmanului meu!» Dar, mult timp, el nu a voit. Apoi și-a zis: «Deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu-mi pasă, pentru că nu mă lasă în pace, îi voi face totuși dreptate văduvei acesteia ca să nu vină și să mă tot bată la cap»”. Iar Domnul a zis: “Ați auzit ce a spus judecătorul nedrept! Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el, chiar dacă-i face să aștepte? Vă spun că le va face dreptate îndată. Dar, când va veni Fiul Omului, va găsi oare credință pe pământ?”

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Șerban Tarciziu
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Alessandro Pronzato
pr. Petru Tamaș
pr. Șerban Tarciziu
pr. Claudiu Dumea

 

* * *

 

Rugăciunea

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Creștinul este omul care așteaptă veghind a doua venire a lui Isus. În perioada așteptării are de luptat cu trei mari ispite: cu descurajarea, din cauza răspândirii răului tot mai mult în această lume; cu lepădarea multora de credință, fiindcă însuși Isus s-a întrebat: Când va veni Fiul Omului, va mai găsi oare credință pe pământ? (Lc 18,8) și cu răstălmăcirea mesajului evanghelic, din care cauză sfântul apostol Paul îl îndemna pe ucenicul său Timotei să rămână statornic în ceea ce a învățat, în Sfânta Scriptură (lectura a II-a).

Pentru a ieși biruitori din această luptă întreită, arma noastră este rugăciunea, ea salvează omul, despre care sfântul Francisc de Sales spune că este capodopera universului; sufletul este capodopera omului; dragostea este capodopera sufletului și iubirea este capodopera carității. Iată pentru ce dragostea lui Dumnezeu este scopul, perfecțiunea și excelența universului (Lettera 10,1).

Datoria omului este de a tinde mereu spre această perfecțiune creatoare sau desăvârșire până la o identificare cu Tatăl nostru ceresc (Mt 5,48). Iar ca să ajungem aici, trebuie să parcurgem drumul lui Dumnezeu: calea rugăciunii. Dumnezeu este rugăciune, fiindcă este smerenie (sfântul Francisc de Assisi), fiindcă este iubire (sfântul Ioan evanghelistul). Atât prin creație, cât și prin fiecare har, el își manifestă iubirea ad extra. Dar prin aceasta nu face altceva decât să cerșească cu smerenie infinită iubirea creaturilor înzestrate de el cu rațiune și voință, cu darul libertății; se roagă ca noi să-l iubim, să ne întoarcem la dânsul pe aceeași cale pe care el a venit și vine mereu la noi, pe calea iubirii creatoare și răscumpărătoare prin Isus smerit până la moartea pe cruce (Fil 2,8).

Catehismul definește rugăciunea ca înălțare a minții spre Dumnezeu. Scara pe care ne putem înălța nu poate fi alta decât aceeași pe care Dumnezeu a venit la noi, scara smereniei. Ei bine, dar o dată ajunși la Dumnezeu, trebuie să-i vorbim și să-i cântăm un duet la unison cu Duhul Sfânt care se roagă în noi cu suspine negrăite (Rom 8,26), prin care noi putem să ne adresăm lui Dumnezeu cu numele de Tată (Gal 4,6), deoarece Isus ne asigură că primul efect, primul succes al rugăciunilor noastre este tocmai faptul că îl dobândim pe Duhul Sfânt de partea noastră (Lc 11,13), fiind darul Tatălui și al Fiului. Dar dacă cineva nu-l caută în primul rând să-l aibă pe Duhul Sfânt de partea sa, Tatăl nu se obligă să-i asculte ruga, fiindcă numai prin el putem afla împărăția cerurilor, ca toate celelalte să ni se adauge la viața de fiecare zi (Mt 6,33; Lc 12,31). O rugăciune fără Duhul Sfânt este ca o mâncare alterată, mai mult otrăvește decât hrănește. Cine îl iubește, îl cunoaște pe Dumnezeu; îl iubește acela care îl are pe Duhul Sfânt și îl cunoaște prin Isus Cristos, prin cuvântul evangheliei sale. Spune sfântul Augustin că cine nu iubește cuvântul lui Cristos, nu are cum să-l cunoască pe Dumnezeu.

Rugăciunea este tăcere.

Nimeni nu vine la mine, spune Isus, dacă nu-l atrage Tatăl (In 6,65) și, de asemenea, nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin Isus (In 14,6). Ca să auzim glasul Tatălui și al Fiului – partea cea mai bună pe care o alesese Maria, sora Martei (Lc 10,42) – trebuie să facem tăcere. Pentru aceasta a spus cineva că trebuie să ne rugăm mult înainte de a ne ruga (Cantalamesa). Isus se retrăgea în liniște, pe timp de noapte, în singurătatea muntelui, în Grădina Măslinilor etc. unde asculta glasul Tatălui pentru a dobândi forța necesară de a-i împlini voința, de a rămâne cu fiii oamenilor, cu această generație ostilă sacrului.

Rugăciunea este luptă.

Dacă în Sfintele Scripturi avem atâtea exemple grăitoare de adevărată rugăciune, ele sunt prezentate mereu ca o luptă. Abraham se luptă cu Dumnezeu ca să salveze Sodoma și Gomora (Gen 18,16-33); Iacob se luptă cu îngerul pe tot parcursul unei nopți (Gen 32,25-33); Moise se luptă cu Iahve ținând mereu brațele înălțate spre cer (Ex 17,8-16); prietenul inoportun se luptă cu tovarășul său care nu voia să se scoale în miez de noapte spre a-i da pâinea necesară (Lc 11,5-10); văduva se luptă cu judecătorul nedrept până îi face dreptate (Lc 18,2-5); Isus însuși se luptă cu Tatăl ceresc în Grădina Măslinilor până la sudoarea de sânge (Mt 26,39-44) și iese biruitor datorită evlaviei sale (Evr 5,7).

Câteva considerații asupra rugăciunii celei mai obișnuite, ruga de cerere. Și ea este un răspuns la îndemnul lui Isus de a ne ruga fără încetare (Lc 18,1). În primul rând ruga nu trebuie să constituie o pretenție ca Dumnezeu să facă în locul nostru ceea ce putem face noi înșine. Ea arată condiția smerită a stării noastre umane, atât de limitată, că nu ne putem elibera de toate relele care ne vin din firea coruptă, din partea lumii scufundată în păcat și mai ales din partea Celui Rău, care este mult mai puternic decât noi.

Descoperind lui Dumnezeu toate lipsurile și necesitățile noastre, planurile și dorințele sfinte, nu-i facem cunoscute lucruri neștiute de el, ci le punem noi înșine în lumina lui prin actul smereniei; noi înșine ne dăm seama dacă sunt sau nu conforme cu voința lui. Omul este cu adevărat om prin ceea ce cere, prin privirea ridicată spre cer, prin afirmarea sa de antropos, prin înălțarea minții spre Dumnezeu, ca buzele să spună din plinătatea inimii (Mt 12,34) ceea ce Duhul Sfânt a pus într-însa: iubirea (Rom 5,5), ca omul să se definească prin inima sa.

Dacă un judecător nedrept a ascultat-o pe văduvă, numai pentru că ea a insistat să-l roage (Lc 10,2-5), cu atât mai mult ne va asculta Tatăl ceresc pentru iubirea ce o are față de noi, care îl rugăm cu suspinele Duhului său din plinătatea iubirii inimii noastre. Prin urmare, trebuie să înțelegem că motivul ascultării rugăciunilor noastre este iubirea Duhului său și nu pentru meritele noastre. Meritul omului constă în insistența inoportună care se bazează pe îndemnul lui Isus.

Rugăciunea creștină nu este o cerință a intervenției imediate a lui Dumnezeu, nu este o formulă magică ce rezolvă problemele instantaneu, ci este ceva care aderă și acceptă libertatea și răbdarea lui Dumnezeu (Luigi Bera).

În altă parte a Evangheliei după sfântul Luca se spune că Dumnezeu ne dă, nu atât ceea ce îi cerem, ci mai ales pe Duhul Sfânt în primul rând, că dacă nu este el cel care se roagă în noi, rugăciunile nu au nici o șansă să ajungă la Tatăl, fiindcă numai Duhul Sfânt, prin rugăciunea noastră și suspinele lui negrăite ne poate face martorii lui Isus în lume.

Fără cunoașterea Sfintelor Scripturi nu ne putem ruga cum trebuie, deoarece numai ea are îndrumările folositoare care dispun omul pentru realizarea dreptății, perfecțiunii, numai ea ne poate face disponibili și bine pregătiți pentru orice lucru bun (2Tim 3,15-17). Dumnezeu ne cheamă prin Sfintele Scripturi și noi îi răspundem prin rugăciunile de laudă, preamărire, mulțumire, adorație și prin cele de cerere. Rugăciunile care nu au suport scripturistic sunt ca niște bogății puse într-un sac fără fund, se pierd. Când facem o rugăciune conformă cu învățăturile evanghelice, chiar dacă ni s-ar părea că Dumnezeu nu ni le acceptă, ele rămân totuși ca o bogăție spirituală necesară unor momente mai importante din viață, pentru a învinge dificultăți mai mari. Isus se roagă: Părinte, dacă este cu putință, să treacă de la mine paharul acesta; dar nu voia mea, ci a ta să se facă (Mt 26,39). Câtă bogăție a rămas lui Isus din această rugăciune, chiar dacă a trebuit să bea paharul! A căpătat puterea necesară de a-l bea, dând lumii dovada supremă a iubirii pe care Tatăl o are față de oameni.

Citim în viața scriitoarei suedeze Selma Lagerlöf (premiul Nobel pentru literatură în anul 1940) următorul episod. Tatăl său era în pericol de moarte. Mama i-a zis: Nu faci o rugăciune lui Dumnezeu ca să ți-l lase pe tăticu? Emoționată, Selma nu răspunde nimic; stă și se gândește: Ce-i plăcea tăticului meu să facă pentru a-i plăcea lui Dumnezeu? Și-a adus aminte câtă pasiune punea el în citirea Sfintelor Scripturi și cât le lăuda. Atunci i-a venit ideea de a face un vot: Voi citi toată Biblia și o voi reciti până la moarte, dacă tăticul meu se face sănătos. Tăticul s-a făcut sănătos și Selma și-a ținut votul până la moarte și scrierile ei au devenit renumite datorită spiritului creștin cu care sunt impregnate.

Cineva spunea: Rugăciunea este oxigenul nostru spiritual. Dar fabrica de oxigen spiritual este Biblia. Dacă vrem să respirăm aerul ceresc al sfinților, trebuie să ne abonăm la fabrica de oxigen dătător de viață veșnică, să citim, să medităm și să contemplăm iubirea lui Dumnezeu care ne vorbește prin Scriptură. Numai așa vom trăi veșnic în fericire. Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Amaleciții au năvălit peste Israel și l-au atacat la Rafidim. Atunci Moise i-a zis lui Iosua: “Alege-ți niște bărbați și ieși la luptă împotriva amaleciților. Mâine voi sta pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.”… Aron și Hur îi sprijineau mâinile… Astfel mâinile lui Moise au rămas ridicate până la asfințitul soarelui. Și Iosua i-a învins pe amaleciți, trecându-i prin ascuțișul sabiei. (Ex 17,8-13)

Bătălia împotriva amaleciților se situează, în cartea Exodului, imediat după incidentul de la Massa și Meriba unde eliberații din Egipt s-au răzvrătit împotriva lui Moise din cauza lipsei de apă. Dar atitudinea evreilor ascundea, de fapt, o problemă mai profundă și anume aceea a credinței în prezența activă a lui Dumnezeu în mijlocul lor: Se află Domnul într-adevăr în mijlocul nostru? Atacul dușman care urmează nu vine la întâmplare; Dumnezeu îl lovește pe Israel pentru a-l conduce la convertire.

Punctul culminat al povestirii nu se află în lupta care, de altfel, nici nu este descrisă. Partida decisivă se joacă pe vârful colinei. Având toiagul lui Dumnezeu în mână, acel toiag cu care a despărțit apele Mării Roșii, Moise își întinde brațele către câmpul unde cele două armate se încleștau. Succesul armatei evreilor a depins de acest gest. Începând cu Origene Biserica a văzut în gestul lui Moise imaginea rugăciunii neîntrerupte. Într-adevăr, din această rugăciune neîntreruptă izvorăsc adevăratele victorii.

Isus a spus o parabolă pentru a arăta ucenicilor săi că trebuie să se roage mereu, fără să se descurajeze: “Într-o cetate era un judecător… În cetatea aceea era și o văduva care venea la el și-l ruga: Fă-mi dreptate împotriva dușmanului. Multă vreme n-a voit, dar în cele din urmă și-a zis: … Fiindcă văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate…” Domnul a adăugat: “Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el?” (Lc 18,1-8)

Introducerea făcută de evanghelistul Luca acestei parabole ar reprezenta o cheie suficientă de înțelegere: orice rugăciune făcută cu insistentă și fără descurajare este ascultată de Dumnezeu. Cu toate acestea accentul pare să cadă, în parabolă, pe certitudinea de a fi întotdeauna ascultat. Tocmai această certitudine reprezintă fundamentul perseverenței și al încrederii. Dacă un judecător nedrept a sfârșit prin a împlini cererea văduvei, cu atât mai mult Dumnezeu care este Tată va asculta rugăciunile copiilor săi care îl imploră. Spiritul de rugăciune care se dobândește astfel îi oferă ucenicului acea capacitate de deschidere ce-i permite să primească judecata lui Dumnezeu ca pe un dar.

În timpul încercării Isus s-a rugat în Grădina Măslinilor pentru a fi capabil să împlinească mântuirea; în timpul încercării, de-a lungul vieții creștine și mai ales în Ziua venirii Fiului Omului, ucenicul va trebui să se găsească în această atitudine de deschidere pe care o provoacă în noi rugăciunea. De aceea trebuie să ne rugăm fără încetare și să o facem încrezători (fără a ne descuraja) căci suntem siguri că vom fi ascultați.

 

* * *

 

Să îndrăznim să sperăm

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Câți dintre voi ați văzut acea pictură cu o casă de munte arsă? Tot ce a rămas din ea este șemineul – o grămadă de pietre din ceea ce era singura avuție a acelei familii. În fața casei distruse stă un bătrân și un copil care plânge. Sub imagine sunt scrise cuvintele pe care bătrânul i le spune băiețașului. Sunt cuvinte simple, dar dau dovadă cu toate acestea de un profund simț al credinței și speranței. Cuvintele sunt: “Liniște copile, Dumnezeu nu a murit!” Oamenii de credință știu că nu există situații disperate; sunt doar oameni disperați de situațiile în care se află. Evanghelia de astăzi ne oferă un alt exemplu, al unei femei credincioase, o văduvă, și ne îndeamnă să nu ne pierdem niciodată speranța, în orice situație am fi, oricât de disperată ar părea ea.

În societatea iudaică antică o femeie depindea de soțul ei ca statut social, dar și pentru a supraviețui. A-ți pierde soțul însemna a deveni săracă și fără apărare, în special dacă văduva nu avea nici un fiu. Aceasta era cea mai disperată situație ce se putea imagina. Măreția văduvei din parabolă constă în refuzul ei de a accepta situația opresivă și abuzivă în care se găsea, sub pretextul “păi așa stau lucrurile”. Unele femei pioase, mai puțin curajoase, i-au spus chiar să accepte situația ca fiind dorința lui Dumnezeu. Dar ea știa mai bine. Și-a păstrat speranța în dreptatea finală și a făcut tot ce îi stătea în putință pentru a îndrepta nedreptățile la care era supusă de semeni. Încăpățânarea ei de măgar i-a adus în final victoria. Nu există situații disperate; sunt doar persoane care cad în disperare în fața unor situații.

Primii creștini se găseau într-o asemenea stare în aparență disperată. La puțin timp după ce Isus a plecat dintre ei, creștinii au început să fie persecutați și oprimați de ierarhia religioasă iudaică. Ceea ce i-a încurajat în aceste persecuții a fost convingerea lor că a doua venire a lui Isus era iminentă. Credeau că ea va coincide cu căderea Ierusalimului și cu distrugerea templului. În anul 70 dC aceste evenimente au avut loc… dar Isus nu putea fi văzut nicăieri – creștinii au traversat atunci o criză a credinței. Au sperat ei în van? Va mai veni vreodată Domnul pentru a aduce dreptatea, pentru a-i răzbuna pe nevinovați și pentru a-i acoperi cu rușine pe dușmani? Cu alte cuvinte primii creștini se regăseau în situația acestei văduve care, fără soțul ei, Domnul, a trebuit să conducă o campanie de dârză rezistență împotriva nedreptăților și opresiunii fără să știe când se vor sfârși toate acestea. Tocmai de aceea parabola se încheie cu cuvinte încurajatoare, continuând cu o întrebare gravă: “Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleșilor Săi care strigă către El ziua și noaptea și pentru care El rabdă îndelung? Zic vouă că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credință pe pământ?” (Luca 18,7-8)

Implicația practică a parabolei pentru viața de zi cu zi a creștinului este dată de primul verset: “să vă rugați întotdeauna și să nu vă pierdeți nădejdea”. Rugăciunea exprimă speranța noastră și ne hrănește credința. Să îi cerem lui Dumnezeu astăzi să ne facă tari în credință, de neclintit în speranță și perseverenți în rugăciune.

 

* * *

 

Rugăciunea creștinului

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Copyright: Predici.cnet.ro

“În vremea aceea, Isus le-a spus ucenicilor o parabolă ca să le arate că ei trebuie să se roage neîncetat, și să nu se lase”. După cât se vede, însăși Evanghelia este aceea care ne fixează tema reflecțiilor noastre cu privire la Cuvântul Domnului, care nu poate fi alta decât tema rugăciunii. Liturghia a subliniat o astfel de temă, prin alegerea primei lecturi, care ne-a descris una dintre temele cele mai solemne și mai dramatice ale rugăciunii: Moise care se roagă pe munte cu brațele întinse, în timp ce în vale era prăpăd, deoarece poporul se lupta pe viață și pe moarte. Prin urmare, trebuie să vorbim despre rugăciune, sau mai bine spus, să-L lăsăm pe însuși Dumnezeu să ne învețe cum trebuie să ne rugăm.

“Rugăciunea – scrie un Sfânt Părinte al Bisericii – este cel mai mare dar, este convorbirea intimă cu Dumnezeu. Așa cum ochii trupului, văzând lumina, în același timp se luminează și ei, tot așa și sufletul care privește spre Dumnezeu este luminat de lumina inefabilă a rugăciunii, când aceasta este făcută din inimă, și nu numai din obligație sau din obișnuință” (Sf. Ioan Crisostomul). Prin urmare, rugăciunea este luminarea sufletului. În rugăciune suntem ceea ce vom fi în viața veșnică, atunci când vom sta față-n față cu Dumnezeu.

“Când vă rugați, voi așa să spuneți: Tatăl nostru…” (Luca 11,2). Cu aceste cuvinte a definit Isus ceea ce înseamnă și este rugăciunea, și care trebuie să fie atitudinea de fond a ucenicului în timpul rugăciunii. A ne ruga în forma cea mai simplă a rugăciunii înseamnă a ne adresa lui Dumnezeu ca adevărați fii, spunându-i Abba, Părinte, Tată. Isus nu numai că ne-a învățat această nouă metodă a rugăciunii (nouă pentru că până atunci nici un evreu nu îndrăznise a se adresa lui Dumnezeu cu acest titlu atât de familiar), ci a și trăit-o. Apostolul Pavel era fascinat de această rugăciune a lui Isus, și chiar el a fost acela care a cules din tradiția orală cuvântul aramaic “Abba”, și ni l-a transmis fără a-l mai traduce convertiților de la păgânism, intenționat, spre a nu i se pierde amintirea. Tot el a evidențiat consecințele ce izvorăsc pentru Biserică din rugăciunea lui Isus, Capul, deoarece mădularele trebuie să se roage tot așa cum se ruga Capul. Ucenicii se rugau ca Învățătorul, ca Maestrul lor, pentru că, de fapt, în El au devenit fiii lui Dumnezeu.

Dacă rugătorul creștin este un fiu care vorbește cu propriul lui tată, un lucru trebuie să se evidențieze mai cu seamă în rugăciunea lui. Rugăciunea creștinului este autentică și este creștină în măsura în care este liberă: “Voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm ‘Abba’, adică ‘Tată’” (Romani 8,15). Însă, aplicat la rugăciune, ce-o fi însemnând oare cuvântul “libertate”? Sf. Pavel, în Scrisoarea sa către Galateni 5,13 spune că aceasta nu este o ocazie dată trupului, după cum nu poate fi nici un văl cu care să poată fi acoperită răutatea omenească, așa cum ne sigură apostolul Petru (1Petru 2,16). A spune că rugăciunea trebuie să fie liberă și spontană nu înseamnă că suntem liberi a ne ruga ori nu; nu înseamnă a ne ruga numai la anumite sărbători, nu înseamnă a justifica dezordinea, lenea ori superficialitatea în rugăciune. Aici libertatea înseamnă ceva mai mult: înseamnă orientarea minții, înseamnă încrederea, sinceritatea și lipsa a tot felul de complexe atunci când vorbim cu Dumnezeu.

Fiecare dintre noi am experimentat cele două tipuri de conversație. Una este conversația în care ne simțim foarte degajați: persoana pe care o avem în față ne este foarte dragă; credem în sinceritatea ei; nu avem nici un interes în a apăsa cuvintele sau a disimula intențiile. Și alta este conversația în care nu suntem liberi, fie că ne mințim pe noi înșine, fie că nu avem încredere în interlocutorul nostru; susținerea unei astfel de conversații poate deveni un chin: ochii nu sunt în stare a se opri asupra unui obiect, iar starea de nervozitate trădează dezgustul interior. Rugăciunea trebuie să fie asemenea primului tip de conversație. Trebuie să fie o vorbire și o ascultare liberă și spontană.

Acestei libertăți în rugăciune i se opun unele sclavii de care trebuie să ne debarasăm. Mai întâi de toate avem sclavia formulei. Nimeni nu știe când și cum i s-a impus poporului creștin convingerea că atunci când trebuie să vorbim cu Dumnezeu trebuie numaidecât să ne folosim de anumite formule fixe, ca și cum eficacitatea rugăciunii ar sta în forța magică a anumitor cuvinte, și nu în simpla și absoluta generozitate a lui Dumnezeu! “Așa fac păgânii, spune Isus, cărora li se pare că, dacă spun multe vorbe, vor fi ascultați!” (Matei 6,7). Un semn al acestei sclavii ritualistice îl constituie și faptul că nu știm să ne rugăm decât cu rugăciunile cunoscute din memorie: Tatăl nostru; Bucură-te, Marie; Slavă Tatălui etc. Desigur, toate acestea sunt rugăciuni sublime, care, printre altele, dau posibilitatea de a ne ruga împreună, cu un singur glas al mai multor frați și surori, de aceea nici nu pot fi abandonate. Dar cu toate acestea, există riscul ca o astfel de rugăciune să nu mai spună nimic, și să devină pur și simplu doar vorbe goale dacă nu este însoțită și de o rugăciune personală care să izvorască din inimă, nu din memorie.

Nimeni dintre noi nu l-ar lua în serios pe un prieten care ar îndrăzni să ne vorbească totdeauna folosind cuvinte măsluite ca și cum le-ar citi dintr-o carte, sau pe un logodnic care i-ar scrie logodnicei sale o scrisoare copiată din vreo broșură. În fiecare clipă a vieții spirituale este de dorit a lăsa un pic la o parte rugăciunile pe care le cunoaștem din cărți, spre a-i putea vorbi lui Dumnezeu “ex abundantia cordis”, din plinătatea inimii, așa cum spune Isus: cu simplitate și încredere filială. Aceasta este valabilă atât pentru rugăciunea personală și particulară, cât și pentru rugăciunea comunitară, care se face din când în când în grupuri de rugăciune spontană și creativă.

Ultimul obstacol ce trebuie depășit în acest domeniu este acela al cuvintelor însăși, fie că sunt repetate din memorie, fie că sunt create de noi înșine la momentul oportun. Atunci când cuvintele nu ne mai mulțumesc, ele riscă a deveni chiar un obstacol, deoarece îl constrâng pe Dumnezeu a se acomoda schemelor și calapoadelor noastre dogite. Atunci avem ceva mai bun decât cuvintele: avem tăcerea, care nu este altceva decât gestul care face inima să tresară, și care se traduce în simple exclamații sau modulații ale glasului (ceea ce primii creștini, după toată probabilitatea, înțelegeau prin expresia “a se ruga în limbi”).

Se spune că rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu, însă creștinul ar trebui să aspire la o formă și mai intimă de a se ruga, care să nu mai poată fi numită dialog, ci duet. Dialogul este atunci când două persoane vorbesc alternativ, una vorbește iar cealaltă ascultă și viceversa; duetul este atunci când două persoane vorbesc, sau, mai bine spus, cântă la unison. Cea mai bună rugăciune este atunci când credinciosul se unește cu Duhul Sfânt, care se roagă în toată ființa lui “cu gemete inexprimabile” (aici inexprimabile sunt cuvintele), și împreună strigă: “Abba, Părinte!” Acesta este duetul pe care Dumnezeu îl vrea cel mai mult.

A doua sclavie este aceea a locurilor, a nu ști să te rogi decât în biserică, în sanctuar sau la picioarele patului. Femeii samaritene, care întreba în ce loc trebuie adorat Dumnezeu, Isus îi răspunse că pentru a-L adora pe Tatăl nu era necesar să se ducă la Ierusalim sau pe Muntele Garizim, fiindcă Dumnezeu este Duh, și deci poate fi adorat în tot locul în duh și în adevăr (Ioan 4,21). Prin urmare, în tot locul, chiar și în autobuz, în tren, pe stradă sau acasă, fie că mâinile ne sunt ocupate sau nu, ne putem ruga. Nu trebuie să înălțăm mintea noastră la Dumnezeu numai atunci când duhul nostru este cu totul angajat la rugăciune. “Chiar și atunci când suntem ocupați cu alte lucruri, mai mici sau mai mari, în folosul nostru sau al comunității, în orice activitate trebuie să avem o dorință vie de a ne aminti de Dumnezeu, pentru că El este dragostea nesfârșită, stăpânul cerului și al pământului” (Sf. Ioan Crisostomul).

Totdeauna trebuie să reintrăm în propriul nostru sanctuar. Sfânta Ecaterina de Siena spunea că-și construise o chilie în inima ei, unde obișnuia să se retragă totdeauna, în desele sale călătorii apostolice, iar Sfântul Augustin își spunea lui însuși: “Reintră în tine însuți, Augustine, pentru că numai acolo vei afla tot adevărul”. Mariei din Betania cineva i-a spus într-o zi: “Maestrul este aici și te cheamă!” (Ioan 11,28). Noi nu trebuie să fim nici un Sfânt Augustin și nici o Sfântă Ecaterina de Siena pentru a aspira la așa ceva, ci să ne mulțumim numai cu faptul că suntem botezați, că suntem credincioși, și mai cu seamă că suntem credincioși harului și dragostei lui Dumnezeu.

A treia sclavie este aceea a timpului. Desigur, este foarte important a avea ore fixe în timpul zilei pentru rugăciune. Sunt unii creștini care cred că rugăciunea nu o pot face bine decât în anumite ore ale zilei: dimineața de-abia treziți din somn, ori seara, înainte de a merge la culcare: “Nu m-am rugat seara și dimineața!” Această formulă stereotipă au prea dese ocazii să o audă preoții în confesional. Odată trecute acele momente, ei cred că s-a sfârșit cu rugăciunea din acea zi, ca și cum Dumnezeu ar avea un program fix de serviciu ca oricare birou administrativ, bancar sau parohial. Unde nu este primit nimeni decât de la ora de… până la ora de…

Chiar și aici, modul de a ne ruga trebuie dedus din practica vieții de toate zilele. Când iubim cu adevărat o persoană (un prieten, logodnica pe logodnicul ei, un fiu care lucrează undeva departe și acum vine acasă), nu va fi bine primită la orice oră din zi sau din noapte? Tot așa se poartă și Dumnezeu cu noi. Să luăm aminte la aceste cuvinte ale psalmistului: “Îmi aduc aminte de Tine în așternutul meu, și mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopții. Căci Tu ești ajutorul meu, și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale” (Psalm 63,6-7). Vom aminti aici acel îndemn al Evangheliei: “Rugați-vă totdeauna fără încetare!” Comunitatea creștină primară a primit cu toată seriozitatea această înștiințare a lui Isus: “Erau statornici în rugăciune”, citim în Faptele Apostolilor. “A se ruga fără încetare nu înseamnă a sta tot timpul în genunchi, sau cu brațele întinse ori încrucișate pe piept. Există și un alt mod de rugăciune: rugăciunea interioară, care nu poate fi alta decât dorința fiecăruia. Cel care îl dorește pe Dumnezeu, chiar și atunci când limba lui nu rostește nici un cuvânt, cântă și se roagă cu inima. Cel care nu-L dorește pe Dumnezeu, unul ca acesta poate striga cât de mult și cât de tare, fiindcă Domnul nu-l va auzi” (Sf. Augustin).

Rugăciunea este oglinda fidelă a vieții. O atitudine de sinceră și adevărată rugăciune nu poate fi improvizată, deoarece aceasta este rodul atenției față de Dumnezeu și fidelitatea în lucrurile mici sau mari. Trebuie să ne rugăm cu mult înainte de a ne ruga! Cu alte cuvinte, trebuie să-L strigăm pe Dumnezeu de departe, mai înainte de sosirea timpului pe care intenționăm a-l dedica rugăciunii, pentru ca El să ne pregătească mintea și inima, și așa să ne poată atrage la Sine. În cele din urmă, ajuns fiind momentul rugăciunii, trebuie să ne rupem de ocupațiile și gândurile străine rugăciunii, debarasându-ne de toate (așa cum am trece cu picioarele goale printr-o apă curgătoare, lăsând pe mal toate bagajele) spre a fi dispuși cum se cuvine la dialogul cu Dumnezeu.

Avem un splendid text al profetului Habacuc, care exprimă această atitudine ce trebuie să o avem la rugăciune. Profetul spune: “M-am dus la locul meu de strajă și am stat pe turn ca să veghez, și să văd ce are să-mi spună Domnul, și ce-mi va răspunde la plângerea mea”. Stând drept în picioare, pe zidurile unei fortărețe, având în față numai cerul, iar în spate tot restul, iată o atitudine ideală pentru o rugăciune personală, adevărată și profundă. A urca pe zidurile unei fortărețe înseamnă a intra mai mult într-o atitudine decât într-un anumit loc. Dar cu toate acestea, din când în când trebuie să intrăm și într-un asemenea loc, pentru că este un îndemn care ne vine direct de la Isus: “Când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns, și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti” (Matei 6,6). Pentru unii oameni, camera lor este ultimul refugiu în această lume pentru rugăciune, de aceea cuvintele Domnului trebuie considerate la literă. În Evanghelia lui Ioan se citește că în seara Paștelui, în vreme ce ușile erau încuiate, Isus a apărut în mijlocul ucenicilor Săi. Isus vine atunci când ușile sunt zăvorâte, pentru că El nu vine din afară, ci din interior.

Cea dintâi lectură ne-a oferit prilejul de a-l contempla pe Moise în timp ce se ruga pe munte cu brațele întinse. Când brațele sale erau ridicate spre cer, Israel era mai tare decât Amalek, iar când brațele-i cădeau de oboseală, mai tare era Amalek și îl biruia pe Israel. Aceasta este o parabolă căreia unii Părinți ai Bisericii (de pildă Origene), i-au găsit o interpretare spirituală: Amalek este simbolul puterilor răului, al păcatului, al lumii, care se împotrivesc poporului lui Dumnezeu. Atunci când credinciosul se roagă, el este mai puternic decât răul care se află în el și în jurul lui, și nimeni nu-l poate birui: în persecuții, în dificultăți, în oboseli, îndoieli și dureri el va fi totdeauna biruitor. Însă atunci când mâinile i se coboară în jos, când nu se mai roagă, el este biruit. Amalek, adică senzualitatea, lenea, minciuna, mânia, pofta cea rea, îl iau în iureșul lor, pentru că acestea sunt mai tari decât el. Viața lui spirituală se aseamănă cu o bărcuță debusolată, care și-a pierdut vela și cârma, trasă fiind la larg de valurile furioase ale mării.

Multiplele exigențe ale vieții creștine par imposibile și mult superioare forțelor omenești (și într-adevăr așa și sunt), însă cu ajutorul rugăciunii, acestea devin posibile. În rugăciune se verifică ceva analog cu ceea ce se petrece cu arborii prin acțiunea clorofilei: copacii trăiesc și înfloresc fiindcă frunzele lor sunt expuse la lumina soarelui… credinciosul trăiește și se reînnoiește atunci când în rugăciune se expune la lumina lui Dumnezeu, fixându-și sufletul în Duhul Sfânt. Rugăciunea este oxigenul nostru spiritual.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns la un punct în care nu ne rămâne altceva de făcut decât ceea ce au făcut într-o bună zi și ucenicii, atunci când L-au implorat pe Isus cu aceste cuvinte: “Doamne, învață-ne să ne rugăm!” (Luca 11,1). Ei erau conștienți că încă nu știu să se roage, tot așa cum nici noi nu știm a ne ruga, cel puțin nu în felul cum ne-a revelat astăzi Cuvântul Domnului. Suntem cu mintea împrăștiată la mii de lucruri, de aceea și rugăciunea pătrunde foarte rar până la inima noastră, care nu-i decât un pământ uscat și fără apă. Deci, Doamne, învață-ne să ne rugăm, pentru că Tu știi să ne înveți nu numai prin cuvinte, ci în realitate. Tu ne poți da într-o clipă ceea ce noi nu putem recepționa ori păstra, adică duhul rugăciunii.

 

* * *

 

Forța mâinilor

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Problema sponsorului

Problema cea mai chinuitoare, astăzi, este aceea de a găsi un sponsor. Orice inițiativă, manifestare, acțiune, în orice domeniu, chiar și în cel religios, pentru a avea succes, este nevoie de un sponsor. Moise, trebuind să înfrunte, într-o bătălie crucială, pe dușmanii “istorici” ai lui Israel, amaleciții, se preocupă și el de problema sponsorului, și o rezolvă într-un fel neobișnuit (cel puțin pentru obiceiurile din timpul nostru).

Problema mâinilor. Mâini complet goale. Mâini ridicate în sus. Mâini în rugăciune. Mâinile le ridică el, Moise în persoană. El, capul, care suportă toată greutatea bătăliei. Și când brațele sale se îngreuiază de oboseală, recrutează alte mâini, nu pentru luptă, ci pentru a sprijini pe cel care se roagă pentru ca să le țină astfel până la apusul soarelui. “…Au luat o piatră, au așezat-o sub el și el a stat pe ea, în timp ce Aron și Hur, unul de o parte și celălalt de alta, susțineau mâinile sale”. Reușita este asigurată de implicarea lui Dumnezeu, nu de posibilitățile umane.

Se înțelege că problema trebuie să-l privească cu adevărat numai pe El. Dumnezeu nu poate fi acoperirea abuzivă a unor obiective care îi sunt străine. Eliberarea este treaba lui Dumnezeu. Tot ceea ce reduce la sclavie pe om, îl oprimă, îl înjosește, îi sufocă conștiința, atentează la demnitatea sa, nu poate pretinde să obțină girul lui Dumnezeu. Dumnezeu se implică numai când este vorba de om, transparența acțiunii, calitatea evanghelică a operei. Perspectivele triumfaliste, succesele în termeni lumești, parada de forță, proiecte ambițioase, provocările puterii, ciocnirea de interese, determină absența lui Dumnezeu, chiar dacă numele său este strigat cu glas puternic, și cineva pretinde să-l monopolizeze și să-l folosească în avantajul propriei facțiuni.

În sfârșit, este problema curăției mâinilor, transparența intențiilor, claritatea obiectivelor, motivarea de credință a alegerilor. Cineva, astăzi, nu privește atât de minuțios când este vorba de sponsor. Se trece ușor peste principii, și nu se face caz de credința nu totdeauna imaculată a protectorului din tură. Dumnezeu, în schimb, se arată riguros. Cu scopurile sale și cu mijloacele sale. Moise în rugăciune, adică importanța mâinilor goale.

Până la apus…

Episodul relatat de Exod necesită câteva corectări. Astăzi scenariul poate și trebuie să fie diferit. Bătăliile nu mai sunt împotriva cuiva. Dar în favoarea omului. Pentru dreptate. Pentru conștiință. Pentru a viață care să fie umană. Și nu este o riguroasă distincție a datoriilor: pe de o parte cei care se roagă, de cealaltă cei care se luptă. Rugăciunea nu poate fi fuga de propriile responsabilități concrete, oprire în spiritual pentru a evita întâlnirea dură cu o realitate incomodă.

Mâinile nu se ridică în sus de frica de a nu le “murdări” în contact cu datoriile cele mai neplăcute. Mâinile nu se ridică spre cer pentru că pământul ne face scârbă, ci pentru că suntem hotărâți să schimbăm lumea. Cine se roagă, nu poate fi un resemnat, unul care legitimează cu propria absență sau propria neutralitate, sau comodul “să trăiți bine”, starea de lucruri existente și deci devine complice. Ne rugăm pentru a ne implica. Pentru a obține curajul necesar pentru a transforma ordinea (sau dezordinea) existentă. Nu ne este permis să aruncăm asupra lui Dumnezeu neîmplinirile noastre în privința istoriei. Suntem prezenți în fața lui Dumnezeu pentru a nu fi absenți de la angajamentele noastre concrete.

Nu este pe de o parte cel contemplativ, și de cealaltă parte cel care se luptă. Cel care se roagă și …truditorul sunt în mod normal aceeași persoană. Mâinile trebuie să fie ridicate nu în semn de predare, ci ca o capacitate de rezistență chiar și în domeniile cele mai ingrate. Este vorba de a asuma o atitudine rugătoare și luptătoare în același timp. Adică de a ne ruga luptând. Sau de a munci rugându-ne. Eu mă rog pentru a nu ceda oboselii. Pentru a mă încăpățina să sper. Și deci pentru a continua să mi se dea de lucru. Trebuie să mă țin tare până la asfințit.

De nenumărate ori cingătorile realității celei mai brutale se vor îndârji să treacă peste visele mele și să le zdrobească. Dar, înainte de asfințit (sau, în zece, cincizeci de ani…) pe acel teren devastat va răsări în final o floare. Și atunci cingătorile se vor rugini. Și rachetele nu vor mai sfâșia cerul albastru. Chiar și atunci când voi fi epuizat toate celelalte răbdări, îmi va rămâne pentru totdeauna răbdarea rugăciunii. Secretul schimbării este ascuns în răbdarea nesfârșită. Da, eu mă rog pentru a cultiva visele cele mai îndrăznețe. Rezist în rugăciune pentru a continua să cred în imposibil.

Roagă-te până vei învinge surzenia mea…

Și dacă judecătorul indiferent, corupt, ostil, insensibil la situația văduvei, lipsită de protecții, aș fi chiar eu? A insista, fără a obosi, în rugăciune, înseamnă a experimenta în afara siguranței de a fi ascultați de Dumnezeu, și capacitatea de a asculta în sfârșit glasul săracilor, strigătul celor asupriți, invocația celui singur, implorarea celui care suferă, protestul fratelui discriminat. Trebuie să ne rugăm fără a obosi pentru a reuși să învingem surzenia. Nu cea a lui Dumnezeu, evident. Ci a noastră.

Urechea noastră, grație rugăciunii statornice, tenace ca aceea a femeii, se purifică până la a auzi cererea de ajutor a aproapelui care suferă nedreptatea sau excluderea, sau care se află în nevoie. Natural este necesar să nu ne oprim în fața altarelor devoțiunilor noastre private, și să ne așezăm în fața taberei de exterminare a necesității aproapelui, astfel încât să ne lăsăm răniți de strigătul care se ridică din orice parte. Eu, deci, dacă mă rog cu adevărat, mă găsesc obligat să satisfac cererile de dreptate care ajung la inima lui Dumnezeu, și care le transmite mie.

Sunt oameni, ca văduva din parabolă, care poate au așteptat mult timp. Nu pot să prelungesc mai mult această așteptare. De această dată este cazul să intervin înainte de apusul soarelui. Rugăciunea “pe munte” (pentru a ne întoarce la prima lectură), implică posibilitatea de a privi în jos, spre câmpul de bătălie a lumii. Și dacă sunt distanțe, aceste distanțe sunt față de problemele noastre, de preocupările noastre, de acțiunile noastre personale. Și dacă a ne ruga ar fi tocmai “a uita”? Și dacă rugăciunea ar fi victoria, mai mult decât asupra resemnării, decât asupra orizonturilor prea “private”, asupra perspectivelor intime?

Perseverarea

Perseverarea nu privește numai rugăciunea, ci întreaga viață creștină. Ne-o amintește sfântul Paul scriind lui Timotei (a doua lectură). Este vorba, pentru fiecare dintre noi, de “a rămâne fermi” și de a fi fideli acelui Cuvânt pe care l-am primit rezistând la toate modele, ideologiile, propagandele, și chiar la vântul care suflă și care năvălește de multe ori și interioarele templului.

Același Cuvânt este anunțat curajos neținând cont nici de circumstanțele “oportune”, nici de cele “inoportune”. Adesea chiar situațiile nefavorabile sunt cele mai rodnice pentru sămânța Cuvântului. Mă mișcă totdeauna întrebarea îndurerată a lui Cristos. “Dar Fiul omului, când va veni, va găsi credință pe pământ?”

Isus este în drum spre Ierusalim, și deci spre pătimirea și moartea sa. Și pare să fie atins de suspiciunea falimentului propriei misiuni. De-a dreptul pare că simte teamă. Este o trăsătură foarte umană în dramatismul său tulburător.

Nouă ne revine, astăzi, să-l asigurăm despre păstrarea credinței noastre. Poate nu vom fi prezenți, pe acest pământ, la întâlnirea finală. Dar trebuie să putem garanta că, cel puțin până la apusul soarelui în această zi, mâinile noastre vor rămâne ridicate în sus, în ciuda oboselii inevitabile. Și mâine vom încerca să le ridicăm din nou.

 

* * *

 

Prin rugăciune sunt ceea ce sunt

Autor: pr. Petru Tamaș
Copyright: Predici.cnet.ro

Când ochii noștri încă nu distingeau bine lumina zilei și chipul celor care ne înconjurau, când eram purtați încă în brațele mamelor noastre pe frunți ni se trasa deja un sfânt semn al crucii, ca un firav, dar minunat act de rugăciune. De aceasta se ocupau mamele noastre ori de câte ori adormeam sau ne trezeam. Una dintre primele poezii pe care am învățat-o aproape cu toții a fost tot o rugăciune, iar atunci când îndrăzneam să intrăm în pat fără a ne ruga, glasul duios, dar nemulțumit al mamei avea grijă să ne amintească… Povestea un preot ajuns episcop, “dacă n-aș fi avut pe cineva care să mă țină din scurt cu rugăciunea, eu astăzi poate n-aș fi fost preot și cu atât mai puțin episcop. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate acele seri când mă rugam sfântul Rozariu împreună cu toți membrii familiei mele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acele dimineți când mama avea grijă să mă trezească cu jumătate de oră mai devreme pentru a mă ruga Rozariul. La început a fost mai greu, apoi m-am obișnuit, și chiar mi-am dat seama că în ziua în care nu mă rugam, la școală nu-mi mergea tocmai bine. În anul în care m-am rugat în felul acesta am fost cel mai bun din generația mea. O, Doamne, prin rugăciune sunt ceea ce sunt.”

Mi-am amintit de mărturia episcopului de mai sus în momentul în care am recitit prima lectură de astăzi, din Cartea Exodului: “Când Moise își ridica mâinile, erau mai tari israeliții, când își lăsa mâinile jos erau mai tari amaleciții”. E prima bătălie pe care Israel, ieșit din Egipt trebuie să o ducă în drumul său spre țara promisă. Din această experiență Israel trebuia să înțeleagă că speranța victoriei nu stă în arme, ci în ajutorul lui Dumnezeu. Moise, conducătorul, este cel care se roagă nu cel care ia în mâinile sale sabia. Faptul este plin de semnificație, iar Dumnezeu îi poruncește lui Moise să scrie toate acestea într-o carte, spre amintire, pentru ca evenimentul să se întipărească pentru totdeauna în mintea israeliților.

Asemenea lor, noi ne aflăm pe drumul spre ținta vieții noastre, care este veșnicia fericită, Dumnezeu. La rândul ei, viața noastră este o luptă, iar rugăciunea are aceeași semnificație – este pusă în slujba luptei și a victoriei. Rezultatul și buna reușită a angajării noastre la toate nivelurile stă în mâinile lui Dumnezeu. Biruința noastră este dobândită mai mult cu ajutorul lui Dumnezeu decât prin valoarea noastră personală. Adevărații oameni puternici nu sunt cei care știu a mânui bine armamentul nuclear, dar cei care mânuiesc bine rugăciunea, mai ales Rozariului – în această lună; nu sunt puternici cei a căror cuvinte au capacitatea de a desființa, a distruge sau chiar a ridica pe alții în mod nedrept, dar puternici sunt cei care îngenunchează, care în rugăciune recunosc în fața lui Dumnezeu slăbiciunea lor; puternici nu sunt cei care au funcții de conducere și responsabilitate, dar cei care prin rugăciunea lor îi susțin încontinuu. Un părinte misionar cu realizări deosebite s-a prezentat în fața credincioșilor cu următoarele cuvinte: “Dragii mei acum două luni mi-a murit mama. Până să moară știam că nu făcea altceva decât să se roage pentru mine. Și am simțit lucrul acesta mereu. Acum ea a murit, de aceea apelez la rugăciunile dumneavoastră ca să preluați rolul mamei mele, pentru că altfel nu pot face nimic”.

E posibil ca unul sau altul dintre cei prezenți să reproșeze că în ciuda rugăciunii sale constante continuă să fie slab, să fie învins, să fie umilit și să nu se întâmple și în viața lui așa cum s-a întâmplat cu israeliții în lupta cu amaleciții. Tutoror acestora aș dori să le reamintesc că Isus Cristos și-a arătat din plin puterea nu în momentul în care învăța mulțimile și săvârșea minuni, dar în momentul în care atârna pe lemnul nemilos al crucii. Răstignirea sa, umilire în ochii oamenilor, a reprezentat ceasul gloriei sale, ceasul în care asumând povara păcatelor noastre ne-a eliberat pe toți de răutatea diavolului și ne-a deschis calea veșniciei fericite. Ceasul gloriei lui Isus este ceasul răstignirii. Dacă aceasta a fost gloria lui Isus, oare gloria ucenicilor săi poate fi altfel? Ori rugăciunea are și rolul de a ne ajuta să înțelegem și să acceptăm în viață logica răstignitului. Pentru cel care nu se roagă, orice durere, orice suferință, orice luptă se transformă într-un eșec.

Era după cel de-al doilea Război Mondial. Un bătrân fusese grav rănit, astfel încât medicii au trebuit să-i amputeze piciorul. Întors în satul natal, bătrânul continua să participe zilnic la sfânta Liturghia, continua să se roage mult, așa cum făcuse înainte. Într-o bună zi însă, câțiva tineri, care îl observau cum zi de zi mergea schiopătând și sprijinindu-se într-un baston spre biserica de pe ulița mare a satului au început să râdă de el: “Ce tot mergi să te rogi atât, crezi că o să-ți pună Dumnezeu piciorul la loc?”. La care bătrânul, cu duioșie, se întoarce spre tineri și le spune: “Nu, eu nu-i cer lui Dumnezeu să-mi pună piciorul la loc, dar îi cer să mă ajute să trăiesc cu un singur picior”. Aceasta este logica rugăciunii, să te ajute să îl ai pe Dumnezeu și atunci când suferi.

Prin parabola judecătorului și a văduvei din sfânta evanghelie, Isus vrea să retrezească în sufletele ucenicilor încrederea în fața greutăților și a dificultăților pe care le întâmpină vestirea evangheliei. Dumnezeu lucrează deși uneori pare atât de greu să descoperi prezența lui. În fața dificultăților există primejdia de a abandona drumul pe care ai pornit. Isus se folosește de această parabolă pentru a ne face să înțelegem că dacă până și cel rău cedează în fața insistenței, cu atât mai mult Dumnezeu care este iubire… el nu va lăsa să treacă neobservată rugăciunea drepților săi.

Însă vi s-a întâmplat și dumneavoastră, mi s-a întâmplat și mie ca nu de puține ori deși ne-am rugam cu post și lacrimi fierbinți Dumnezeu a făcut să ni se întâmple contrariul. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate rândui lucrurile decât spre binele omului, și oricât de frumoase și nobile ar fi fost rugăciunile noastre dacă le-ar fi împlinit întocmai, Dumnezeu în preștiința lui știe că acel bine dorit s-ar fi întors într-o bună zi în defavoarea noastră. Ori Dumnezeu are grijă să ne ofere doar ceea ce într-adevăr ne e de folos spre o veșnicie fericită și nu doar pentru un trai decent și lipsit de griji. Perspectiva lui Dumnezeu este mult mai largă decât a noastră.

Astăzi Biserica din lumea întreagă celebrează Ziua Mondială a Misiunilor. Vocația de misionar are la rădăcina ei rugăciunea; nu există reușită în viața de misionar fără rugăciune, căci a fi misionar nu înseamnă a avea spirit aventurier, ci a fi misionar înseamnă înainte de toate a avea credință, și nu are credință acela care nu se roagă constant, cu perseverență, nu are credință acela care nu-i acordă lui Dumnezeu reușitele din viața sa. Reușita misionarilor noștri aflați în diferite țări de misiune are în spate mâinile ridicate spre cer în rugăciune ale credincioșilor noștri, așa cum Moise își ridica brațele, iar israeliții dobândeau victoria. Iată așadar primul lucru pe care îl putem face astăzi pentru misionarii noștri, și în felul acesta exercităm într-o formă discretă vocația noastră misionară, așa cum a făcut și Sf. Tereza a Pruncului Isus. Un al doilea gând pentru Ziua Mondială a Misiunilor este acela de mulțumire, tot prin rugăciune. Mulțumire pentru toți misionarii care au trudit în acest teritoriu acum câteva secole, pentru că prin jertfa și rugăciunea lor astăzi noi putem fi împreună pentru a-l lăuda pe Dumnezeu.

Se spune că mai mulți turiști aventurieri au dorit să traverseze pe picioarele lor deșertul Africii. Înainte de a porni la drum ghidul le-a spus: “Puteți să vă îmbrăcați cum vreți, haine lungi sau scurte, subțiri sau groase, dar toți să purtați la gât o cravată”. Unii au început să râdă neînțelegând logica și n-au ținut cont de sfatul primit, alții l-au luat în serios și și-au pus la gât o cravată. Cu toții au pornit la drum prin arșița deșertului, când spre amiază ajung însetați la o oază. Un beduin îi întâmpină și după ce îi salută le spune: “Pot lua apă doar cei care poartă cravată!”. Pentru cei care sunt deja în misiune, dar și pentru noi cei care îi spijin de acasă această cravată este rugăciunea. Fără rugăciune nu folosește la nimic sprijinul material acordat misionarilor, fără rugăciune nici misionarii nu vor reuși să facă mare lucru, iar rugăciunea este la îndemâna oricui.

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Aceste prime versete ale capitolului 18 care se citesc în a XXIX-a duminică de peste an, trebuie înțelese în lumina pasajelor precedente ale capitolului 17, mai precis: 17,20-21 (cu privire la venirea Împărăției lui Dumnezeu – problemă ridicată de farisei după vindecarea celor zece leproși) și 17,22-37 (unde ni se oferă discursul de răspuns dat de Isus ucenicilor referitor la venirea Fiului Omului). Într-adevăr, începutul capitolului 18 dezvoltă o învățătură care răspunde în mod imediat întrebărilor formulate de ucenici în 17,37 cu privire la modul și la momentul venirii Zilei Fiului omului. Și, de vreme ce venirea acestei Zile este imprevizibilă și tranșantă aidoma unei judecăți, atunci ucenicul trebuie să fie mereu atent la semnele ei prevestitoare și pregătit să o întâmpine. Or, parabola care deschide capitolul 18 este rostită de Isus pentru a arăta ucenicilor săi că trebuie să se roage mereu, fără să se descurajeze, rugăciunea constantă fiind una din modalitățile de pregătire.

Surprinzător este faptul că în parabolă atitudinea lui Dumnezeu este comparată cu cea a unui judecător fără scrupule (v.2) care, chemat fiind de o văduvă să facă dreptate într-un litigiu, se va supune datorită nu atât convingerilor sale cât mai ales datorită insistențelor ei sâcâitoare. Și totuși, atunci când Isus va face transpunerea parabolei la situația concretă (18,6) va trebui să fim atenți la modul în care se situează accentele. Astfel, dacă versetul 1 accentuează necesitatea rugăciunii insistente și tenace, parabola privilegiază mai curând convingerea că o astfel de rugăciune este în cele din urmă ascultată. Prin urmare, dacă un judecător nedrept sfârșește prin a împlini rugăciunea insistentă a văduvei, cu atât mai mult Dumnezeu care este Tată va împlini cererile copiilor care îl roagă, chiar dacă aparent venirea Zilei Fiului omului întârzie să-și facă simțită prezența. Foarte grav ar fi, însă, dacă aparenta întârziere ar conduce pe cineva la descurajare sau la abandonarea rugăciunii. O astfel de persoană nu ar mai fi gata să primească judecata și mântuirea. Într-adevăr, dacă nu trăim în mod constant în spirit de rugăciune, adică în acel spirit de deschidere față de judecata lui Dumnezeu, ne va fi imposibil să o primim atunci când va veni deoarece ea va veni pe neașteptate.

Pericopa acestei duminici se termină printr-o întrebare a lui Isus oarecum derutantă: Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi el credință pe pământ? (v.8). E drept că fără credință este imposibil ca cineva să primească mântuirea atunci când ea vine. Și totuși, întrebarea lui Isus nu este atât de pesimistă cum ar considera-o unii sau alții. Ea nu face decât să formuleze o întrebare fundamentală: atunci când Cristos va veni pe pământ, bunăvoința Tatălui va mai găsi oare vreun ecou în inimile oamenilor? Vor ști ei oare să accepte cu inimă de copil (cfr. 18,15), bunăvoința/harul lui Dumnezeu și mântuirea Lui de vreme ce doar cel credincios, adică cel care are o inimă nouă și perseverentă va putea să fie liber pentru a o primi?

 

* * *

 

Rugăciunea se naște din credință, iar credința se hrănește din rugăciune

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Anul liturgic se va încheia curând cu sărbătoarea lui Cristos Regele și Judecătorul întregii omeniri. Temele acestor ultime duminici ale anului liturgic sunt legate de ultimul destin al omului și al lumii.

Timpul până la a doua venire a lui Cristos de la sfârșitul lumii este un timp de așteptare, pe care îl petrecem în rugăciune și credință. Credința și rugăciunea sunt două lucruri inseparabile: una nu există fără cealaltă; cum să te rogi unui Dumnezeu în care nu crezi? Rugăciunea se naște din credință, iar credința se hrănește din rugăciune; în rugăciune ucenicii îi cereau lui Isus: “Doamne, sporește în noi credința”. La sfârșitul Evangheliei de azi, Mântuitorul are un cuvânt misterios și tulburător: “Oare Fiul Omului, când va veni, va mai găsi credință pe pământ?” La fel de bine, putea să spună: “Oare Fiul Omului, când va veni, va mai găsi rugăciune pe pământ?” Abandonarea în masă a credinței și a rugăciunii este unul dintre semnele care prevestesc a doua venire a lui Cristos.

Dar tema principală pe care o propune reflecției noastre cuvântul lui Dumnezeu de astăzi este rugăciunea. Despre importanța rugăciunii nu este nevoie să vorbesc prea mult: rugăciunea este întâlnirea noastră cu Dumnezeu, este o anticipare a fericirii din viața de dincolo, când îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. Sfântul Ioan Gură de Aur numește rugăciunea lumina sufletului. Omul care se roagă, spun el, ține în mână cârma istoriei. După cum lumina este necesară ca să vedem lucrurile din jurul nostru, la fel rugăciunea este absolut necesară, pentru ca sufletul nostru să-l poată vedea pe Dumnezeu. “După cum trupul se hrănește cu mâncare, tot astfel sufletul se hrănește cu rugăciune”, scrie sfântul Augustin.

Rugăciunea nu este numai o întâlnire intimă, personală cu Dumnezeu, ci este, totodată, o convorbire, un dialog cu Dumnezeu. În rugăciune este mai important ce cere Dumnezeu de la noi decât ceea ce cerem noi de la Dumnezeu. Dacă la rugăciune nu auzim glasul lui Dumnezeu, ci se aude numai glasul nostru, rugăciunea noastră nu se mai poate numi dialog cu Dumnezeu, e monolog cu noi înșine.

În acest dialog cu Dumnezeu, care se realizează la rugăciune, Dumnezeu ne vrea ca parteneri liberi, ca persoane umane înzestrate cu libertate; libertate nu în sensul că suntem liberi să ne rugăm sau să nu ne rugăm, liberi să spunem ce vrem, să facem ce vrem, să ne comportăm cum vrem, mai ales la rugăciunea comunitară, liturgică, ci liberi în sensul că suntem conștienți că nu suntem sclavi, ci fii, că suntem eliberați de Cristos de orice formă de sclavie; suntem conștienți că Dumnezeu nu este stăpân de sclavi, ci ne este Tată. “Iar voi, când vă rugați, să spuneți așa: «Tatăl nostru»”. Apostolul Pavel le amintește creștinilor din Roma: “Voi nu ați primit duhul sclaviei ca să aveți frică, ci ați primit duhul înfierii, care ne face să strigăm: Abba!, adică Tată”. De reținut cuvântul sfântului Pavel: “Să strigăm”. Sclavul nu-și permite să-și ridice glasul, să strige la stăpânul său. Copilul, în schimb, da, e normal să strige către tatăl său. Aceasta este libertatea la rugăciune: o atitudine interioară de dezinvoltură respectuoasă, lipsă de complexe, atitudine de sinceritate, de încredere, de iubire în a vorbi cu Dumnezeu.

Libertatea iudaică ne informează că Dumnezeu era gata să pedepsească poporul său cu o mare nenorocire. “Știi cine a revocat hotărârea cerească de a veni catastrofa asupra poporului nostru?” – l-a întrebat Baal-Șem pe rabi Naamen. ” îți spun eu. Ni tu, nici eu, nici rabinii, nici mari șefi spirituali. Rugăciunile noastre nu au avut nici un efect. A fost o femeie din popor care ne-a salvat. Și iată cum. A venit în sinagogă și a început să se roage plângând: «Doamne Dumnezeu universului, oare nu ești tu tatăl nostru? De ce să nu-ți asculți copiii care te imploră? Vezi, eu sunt mamă. Am cinci copii. Și când văd că unul varsă o lacrimă, mi se rupe inima. Dar tu, tată ai mulți copii. Toți oamenii sunt copiii tăi. Și toți plâng. Chiar dacă inima îți este de piatră, cum poți să rămâi indiferent?» și Dumnezeu i-a dat dreptate”.

Acest lucru îl spun la începutul creștinismului scriitorul bisericesc Aristide: “Rugăciunea creștinilor face ca lume să rămână în picioare”.

Calitatea noastră de oameni liberi, de copii ai lui Dumnezeu, ne cere să evităm orice formă de sclavie la rugăciune. Să evităm sclavia formulelor. Sunt formule prețioase de rugăciune, cum ar fi “Tatăl nostru”, “Bucură-te, Marie”, “Slavă Tatălui” și altele pe care le știm pe de rost, pe care este bine și chiar necesar să le spunem, mai ales la rugăciunea comunitară, liturgică. Dar să nu ne limităm numai la acestea. Mai este rugăciunea personală, care ne izvorăște din inimă și care nu are nevoie întotdeauna de cuvinte. Ce am spune de un copil care ar vorbi cu tatăl său și i-ar cere ce are nevoie, folosind întotdeauna fraze luate din cărți sau formule gata făcute, învățate dinainte pe de rost, și nu ar fi în stare să-i spună tatălui său spontan, cu cuvintele lui, ce are pe inimă?

Rugăciunea făcută numai din cărți sau din formule învățate pe de rost riscă să devină o rugăciune mecanică, neatentă, fără suflet, din obișnuință, din rutină ca rugăciunile budiștilor din Tibet. Budiștii scriu rugăciuni pe stegulețe, pa care le pun în bătaia vântului, sau pe niște moriști acționate de vânt sau de o apă curgătoare: acestea se roagă în locul omului. Tâlfâitul stegulețelor, zgomotul moriștilor sunt rugăciuni care se înalță spre cer.

Să evităm sclavia locurilor: rugăciunea în biserici, în lăcașurile de închinare, este necesară, este obligatorie. Dar nu trebuie să se limiteze numai aici; noi suntem temple ale lui Dumnezeu, purtăm Biserica cu noi oriunde ne aflăm. “Ca să i te închini lui Dumnezeu”, îi spune Isus Samaritenei, “nu este nevoie să te duci nici la Ierusalim, nici pe Muntele Garizim”. Dumnezeu este pretutindeni; el vrea să ne închinăm lui în spirit și adevăr. “Când te rogi, intră în camera ta, trage ușa după tine și roagă-te Tatălui în taină”. Camera ta e sufletul tău, te rogi în spirit; acolo locuiește cel ce este Adevărul: te rogi în adevăr. “Voi sunteți sarea pământului”. Sarea face plăcute la gust toate mâncărurile. Rugându-ne pretutindeni, acasă, pe stradă, în tramvai, în atelier, în birou, în fabrică, în școală, în salonul spitalului, noi îi facem plăcute lui Dumnezeu toate locurile de pe pământ și toate activitățile umane.

Să evităm sclavia timpului. A ne ruga la anumite momente fixe din zi – dimineața și seara, înainte și după masă – este un lucru foarte important în viața spirituală. Dar să nu uităm că Dumnezeu nu este un funcționar care primește rugăciunea la anumite ore fixe, după cum e prevăzut în orar. Dumnezeu este Tată și un tată nu are program de audiențe pentru copiii săi. Un tată poate fi deranjat de copiii săi la orice oră din zi și din noapte; și nici nu poate fi vorba de vreun deranj.

Rugăciunea este pentru suflet ceea ce este respirația pentru trup. Respirăm fără întrerupere de al naștere până la moarte. Poți să întrerupi respirația mai mult de câteva secunde. Poți să facă să nu mai bată inima care pompează sângele ce transportă oxigenul și hrana în toate celule organismului? Rugăciunea este respirația care ne hrănește și ne oxigenează fără încetare sufletul.

În prima lectură a Liturghiei, l-am contemplat pe Moise în timp ce se ruga, pe munte, cu brațele ridicate spre cer, pe când, la poalele muntelui, evreii luptau cu amaleciții. Când brațele lui Moise erau ridicate, era mai puternic și învingea Israelul. Când brațele lui cădeau de oboseală și bătrânețe, învingeau dușmanii, amaleciții. Această scenă ne vorbește despre importanța și forța rugăciunii. Când ne rugăm, suntem biruitori, răul din noi și din jurul nostru nu ne poate învinge. Când abandonăm rugăciunea, am pierdut lupta: răul, păcatul, răutatea, senzualitatea, lăcomia, ura ne înving. Totodată, Moise, mijlocitorul dintre Dumnezeu și poporul său, este simbolul lui Cristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni; Moise e simbolul lui Cristos care și-a înălțat mâinile spre cer, când i-au fost bătute în cuie pe cruce, pe Calvar, și care în aceeași poziție stă acum în cer, mijlocind pentru noi la Tatăl.

Peste câteva minute, vom vedea cum, în partea centrală a Liturghiei, numită canon sau rugăciune euharistică, preoții, care îl personifică pe Cristos, își ridică mâinile spre cer asemenea lui Moise pe munte, asemenea lui Cristos pe Calvar. Când vom ajunge la această parte a Liturghiei, reînnoind credința în Cristos prezent în mijlocul nostru, care se roagă și mijlocește pentru noi la Tatăl, să-i cerem și noi lui Isus ceea ce i-au cerut ucenicii văzându-l în rugăciune: “Doamne, învață-ne să ne rugăm”.