Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXIX-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Isaia 45,1.4-6
1Tesaloniceni 1,1-5
Matei 22,15-21

Matei 22,15-21

Atunci fariseii s-au dus să țină sfat ca să-l prindă în vorbă. Și i-au trimis la el pe discipolii lor împreună cu irodienii, ca să-i spună: “Învățătorule, știm că ești sincer și înveți cu adevărat calea lui Dumnezeu: nu ești părtinitor cu nimeni, căci nu te uiți la fața omului. Spune-ne, așadar, ce părere ai: este permis sau nu a da tribut cezarului?” Dar Isus, știind răutatea lor, le-a zis: “Ipocriților, de ce mă ispitiți? Arătați-mi moneda tributului!” Iar ei i-au adus un dinar. El le-a zis: “Ale cui sunt imaginea aceasta și inscripția?” I-au zis: “Ale cezarului”. Atunci le-a zis: “Dați-i, așadar, cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”.

 

Autori

pr. Raniero Cantalamessa
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Anton Iștoc
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Șerban Tarciziu
pr. Cristinel Farcaș
pr. Alessandro Pronzato

 

* * *

 

Lui Dumnezeu, ce-i al lui Dumnezeu

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Cristina Grigore
Copyright: ProFamilia.ro

În această duminică, Evanghelia se încheie cu o frază lapidară a lui Isus: “Dați-i, așadar, Cezarului ceea ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”. Nu spune: ori Cezar ori Dumnezeu, ci: și unul și celălalt, fiecare pe planul său. Este începutul separării dintre religie și politică, până atunci de nedespărțit la toate popoarele și în toate regimurile politice. Evreii erau obișnuiți să conceapă viitoarea împărăție a lui Dumnezeu instaurată de Mesia ca pe o teocrație, cu alte cuvinte ca pe un guvern condus de Dumnezeu pe pământ prin intermediul poporului său.

În schimb Cristos face cunoscută o împărăție a lui Dumnezeu care este în această lume, dar nu din această lume, care înaintează pe o lungime de undă diferită și care de aceea poate să coexiste cu orice regim politic, fie el de tip sacru ori “laic”.

În acest fel ne sunt prezentate două tipuri diferite de suveranitate a lui Dumnezeu asupra lumii: suveranitatea spirituală, care constituie împărăția lui Dumnezeu, și pe care El o exercită direct în Cristos, și suveranitatea temporară sau politică, pe care Dumnezeu o exercită în mod indirect, lăsând-o la libera alegere a oamenilor și în seama intereselor secundare. Cezarul și Dumnezeu nu sunt puși însă pe același plan, deoarece și Cezarul depinde de Dumnezeu și trebuie să îi dea socoteală. “Dați-i Cezarului ceea ce este al Cezarului” înseamnă așadar: “Dați-i Cezarului ceea ce Dumnezeu însuși vrea să îi fie dat Cezarului”. Dumnezeu este suveranul suprem al tuturor. Noi nu suntem împărțiți între două apartenențe; nu suntem constrânși să slujim “la doi stăpâni”.

Creștinul este liber să asculte de stat, dar și să i se opună atunci când statul se pune împotriva lui Dumnezeu și a legii lui. Nu poate fi invocat principiul ordinului primit de la superiori, așa cum obișnuiesc să facă în tribunale responsabilii crimelor de război. Înainte de a asculta de oameni trebuie să ascultăm de Dumnezeu și de propria conștiință. Nu îi poate fi dat Cezarului sufletul care îi aparține lui Dumnezeu. Primul care a tras concluziile practice din această învățătură a fost sfântul Paul. El scria: “Oricine să se supună autorităților rânduite pentru că nu există autoritate decât Dumnezeu, iar cele existente sunt rânduite de Dumnezeu. [...] Doar pentru aceasta plătiți și impozite, pentru că cei care îndeplinesc această misiune sunt slujitori ai lui Dumnezeu” (Romani 13,1ss). A plăti în mod corect impozitele este pentru un creștin (și pentru orice persoană onestă) o îndatorire care ține de dreptate, o obligație a morală. Garantând ordinea, comerțul și toate serviciile, Statul îi oferă cetățeanului ceva pentru care are dreptul la răsplată, tocmai pentru a putea continua să ofere aceste servicii.

Evaziunea fiscală, atunci când atinge anumite cote – ne amintește Catehismul Bisericii Catolice -, este un păcat de moarte. Este un furt nu doar de la “Stat”, adică de la nimeni, ci de la comunitate, adică de la toți. Acest lucru presupune desigur ca și Statul să fie corect și drept în stabilirea impozitelor.

Colaborarea creștinilor la zidirea unei societăți drepte și pașnice nu se epuizează prin plătirea impozitelor; trebuie să se extindă și în promovarea valorilor comune, precum familia, apărarea vieții, solidaritatea cu cei mai săraci, pacea. Un alt mediu în care creștinii ar trebui să ofere o contribuție mai hotărâtă este politica: nu atât în ceea ce privește conținutul cât în ceea ce privește metodele, stilul. Trebuie să se elibereze de veninul unui climat de conflict permanent, să se restabilească între partide mai mult respect și demnitate.

Respectarea aproapelui, blândețea, capacitatea de autocritică: sunt trăsături pe care trebuie să le aibă un discipol al lui Cristos în toate, și în politică. Este nedemn de un creștin să se dedea insultelor, sarcasmului, certurilor cu adversarul. Dacă, așa cum spune Isus, cine îi spune aproapelui “prostule!” e vrednic de Gheenă, ce se va întâmpla cu mulți dintre oamenii politici?

 

* * *

 

Datoria față de Dumnezeu și față de Cezar

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

“Dați-i, așadar, Cezarului ceea ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu” (Matei 22:21). Pentru unii politicieni și conducători acest verset se numără printre cele mai populare versete din Biblie. Până cu câțiva ani în urmă, Nigeria se afla sub o dictatură militară, care a reușit să dezorganizeze uniunea muncitorească și elita academică. Singura rezistență viabilă rămasă era Biserica. Conferința Episcopală a dat declarații neînfricate și incisive în care era denunțată dictatura. Aceasta adesea răspundea citând acest pasaj și acuzând Biserica de amestec în politică. Nu spune Biblia să dai Cezarului ce este al Cezarului – însemnând întreaga sferă a problemelor civile, economice și sociale – și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu – însemnând sfera problemelor spirituale? Potrivit acestei interpretări, problemele umane sunt împărțite în două arii: partea spirituală care aparține lui Dumnezeu și miniștrilor lui Dumnezeu, și partea seculară care aparține autorităților civile. Ne învață oare într-adevăr Isus o astfel de viziune dualistă asupra existenței umane? Pentru a înțelege însemnătatea deplină a acestor cuvinte ale lui Isus trebuie să le analizăm în relație cu contextul în care Isus le-a spus la început.

În timp ce afirmația “Dați-i, așadar, Cezarului ceea ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu” este adevărată, nu trebuie să uităm că Isus a spus-o pentru a scăpa de o capcană. “Atunci fariseii s-au dus să țină sfat ca să-l prindă în vorbă. Și i-au trimis la el pe discipolii lor împreună cu irodienii, ca să-i spună: ‘… este permis sau nu a da tribut Cezarului?’” (versetele 15-17). Aceasta nu este o întrebare sinceră pusă de oameni care doreau cu adevărat să știe adevărul despre relațiile dintre Biserică și Stat. Ar fi, așadar, greșit să considerăm cuvintele lui Isus ca o învățătură clară a sa despre relația ideală care ar trebui să existe între Biserică și Stat. În fața capcanei puse de farisei și irodieni, în care nu era bine să spună clar da sau nu, Isus și-a conceput răspunsul într-un astfel de limbaj enigmatic încât să fie greu pentru oricare dintre părți să îl prindă. În acest fel a reușit să îi pună în încurcătură nu doar pe cei care l-au întrebat ci și pe mulți dintre noi cei care citim astăzi Biblia. Dacă credeți că Isus a vrut să spună că trebuie să avem două loialități paralele, v-ar fi de folos să știți că fariseii care l-au ascultat nu l-au înțeles în acest sens. În procesul lui Isus înaintea lui Pilat, una dintre acuzele pe care le-au adus împotriva sa era aceea că El a interzis plătirea taxelor către Cezar (Luca 23:2).

O întorsătură interesantă în răspunsul lui Isus ne poate conduce în direcția însemnătății cuvintelor lui. Întrebarea era dacă trebuie dat (termenul grec didômi) tribut Cezarului. Însă răspunsul lui Isus vorbește despre a da înapoi, a înapoia (paradidômi), ca și când cineva deja ar datora ceva. Ceea ce Isus a spus poate fi parafrazat astfel: “Dați înapoi Cezarului ceea ce i se cuvine Cezarului, și lui Dumnezeu ceea ce i se cuvine lui Dumnezeu”. În loc să răspundă la întrebarea directă dacă trebuie să se plătească sau nu către Cezar tributul impus, Isus ridică problema la un alt nivel, acela al principiului dreptății. Filozofii greci de dinainte de Isus au definit dreptatea ca “a da fiecăruia ce i se cuvine”. Isus pare a spune că singura îndatorire obligatorie este aceea a dreptății, adică de a da fiecărei persoane ceea ce i se cuvine. A-l sluji pe Dumnezeu este în esență o problemă de dreptate? Dacă Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem, atunci suntem obligați prin dreptate să îi dăm în schimb lui Dumnezeu recunoștință, fidelitate și slujire. Actul central al cultului creștin se numește Euharistie, ceea ce înseamnă “aducere de mulțumire”. Este în esență o problemă de a da înapoi datoria de recunoștință pe care o avem față de Dumnezeu.

Pentru a concluziona, ce ne învață deci Isus aici cu privire la loialitatea față de autoritățile civile? Isus recomandă o loialitate nu absolută ci limitată. Aceasta înseamnă că, dacă un guvern asigură bunurile și serviciile necesare, atunci noi trebuie, din dreptate, să dăm în schimb guvernului loialitatea și sprijinul nostru. Dar acolo unde un guvern este o dictatură care se impune asupra voinței oamenilor, o lipitoare care suge grăsime din seva poporului și nu asigură servicii, ce trebuie atunci să dea oamenii în schimb? Unei astfel de conduceri despotice, principiul dreptății nu cere ca oamenii să îi dea loialitatea și sprijinul lor. A folosi pasajul ca o justificare pentru loialitatea și sprijinul necondiționate față de guverne corupte și totalitare este o înțelegere greșită a ceea ce ne învață Isus. Creștinii trebuie să discearnă împreună dacă și în ce măsură un anumit guvern și politicile sale merită loialitatea și sprijinul lor. Însă loialitatea și slujirea totale și absolute constituie o datorie pe care o avem numai și numai față de Dumnezeu.

 

* * *

 

Teologie și politică

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Definim teologia ca pe o multiplă cunoaștere a lucrurilor divine – Multiplex cognitio rerum divinarum. Prin urmare, oriunde și oricând se vorbește despre Dumnezeu, despre operele sale, planuri, cunoaștere etc. se poate spune că se face teologie. Sigur, o predică nu este o lecție de teologie, ci o expunere a celor divine pentru a influența și dirija viața pe sensul unic spre Dumnezeu.

Lecturile de azi le la Liturgia cuvântului par a se ocupa de politică. Pentru a le înțelege mai bine, să vedem care este definiția politicii. În mod obișnuit se spune că ea este o activitate care caută să dirijeze, să apere și să înmulțească libertatea societății și a omului în societate. Politica determină ordinea și stabilitatea socială și prin urmare, evenimentele politice nu mai trebuie considerate drept roade ale unui destin inevitabil, ci ca activitate a omului. Politica oglindește un aspect al vieții umane și nu poate fi exclusă din planul divin al mântuirii.

Politica lui Cirus a fost determinată de motive religioase sau pecetea a fost pusă de teologi, rabini, profeți, farisei? Isaia spune clar și chiar repetă de două ori că Cirus era inconștient că gestul său politic ar avea o trăsătură teologică. Dacă ceea ce face Isaia ni s-ar părea o politică a teologiei, că teologizează politica în mod artificial, noi credem în inspirația Cărților Sfinte, că nimic nu este exclus din planul Providenței. Dumnezeu însuși îi revelează profetului că aici se poate vorbi despre o teologie a politicii și nu de o politică a teologiei. Sinceritatea profetului stă drept mărturie a adevărului. De altfel, un caz asemănător avem și în Noul Testament, unde Caiafa spune că este mai bine să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul. Evanghelistul Ioan îi atribuie acestei afirmații calitatea de profeție (cf. In 11,49-51), deși Caiafa era inconștient de caracterul teologic al afirmației sale. Prin urmare, politica este un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru a duce la bun sfârșit planul mântuirii.

Niciodată nu s-a făcut mai multă politică decât în zilele noastre. Biserica ne avertizează că acest aspect al vieții este un semn al timpului care are o semnificație religioasă. Care îi este sensul teologic? Datoria politică a creștinului este de a lucra pentru o ordine socială favorabilă evanghelizării (Degeest).

Sfântul apostol Paul a înființat o comunitate creștină la Tesalonic, apoi a plecat. Comunitatea a rămas să dea piept cu greutățile politice, economice și religioase din acest oraș. Care a fost misiunea teologică a acestei comunități? Să-și intensifice credința prin viață, iubirea prin osteneală, să-și consolideze speranța în Domnul. Prezența creștinilor în mijlocul lumii păgâne a constituit un semn al timpului, o acțiune de încreștinare a politicii, începutul instaurării împărăției lui Dumnezeu bazată pe har și pace, condusă de Duhul Sfânt. Fiecare persoană pe care sfântul Paul o întâlnea, o considera drept un dar al lui Dumnezeu menit să primească evanghelia și el se angaja cu puterea sa de convingere, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să-i ofere motive de trăire în credință, speranță și iubire. Trăirea acestor virtuți conferă fiecărei persoane calitatea de frate, soră, prieten, iar politica lor va deveni izvor de armonie familială, menită să aducă laudă lui Dumnezeu dezvoltând simțul religios al întregii societăți.

Sfântul Paul a pus atâta duh și putere în predicarea evangheliei deoarece el însuși experimentase bucuria convertirii de la robia Legii la libertatea fiilor lui Dumnezeu. În fiecare om nefericit din cauza păcatului, mai ales a idolatriei, se vedea pe sine înainte de convertire, deși el se credea pe calea cea bună, dar ghimpele îl îmboldea greu în conștiință ori de câte ori persecuta pe aceia pe care nu-i cunoștea cum ar fi trebuit să-i cunoască. Pentru aceasta Domnul însuși îi spune că îi este greu să se împotrivească pintenului care îl înțepa. Noi suntem creștini prin tradiție și de aceea nu simțim întocmai esențialul din creștinism, adică ceea ce înseamnă frate, soră, prieten. Trebuie să înțelegem că suntem un semn al timpurilor moderne, o teologie a politicii, că misiunea noastră este de a oferi conducătorilor de state materia primă pentru baza unei societăți în care persoana să fie tratată ca frate, soră, prieten, să se poată spune ca despre primii creștini: Iată-i cum se iubesc!

Ceea ce a spus Isus despre Lege și profeți (Mt 5,17), se poate aplica și politicii în lumina evangheliei de azi. Isus nu a venit să facă politică, nici să o desființeze, ci să o desăvârșească. Aceeași misiune o au episcopii, preoții și diaconii. Politica, potrivit definiției de mai înainte, este un lucru bun, însă în lume are trist renume, i se spune curva cu două fețe. Prin urmare, are trebuință de o convertire și de o desăvârșire, de îndreptarea feței total spre Dumnezeu, spre adevăr și dreptate. Evreii se obișnuiseră în a concepe împărăția lui Dumnezeu, care va fi inaugurată de Mesia, în forma unei teocrații, ca o stăpânire directă a lui Dumnezeu pe întregul pământ, dar Isus pune în evidență existența ei în istorie și în fiecare om, fiindcă nu numai evreul este chemat să fie părtaș al ei (Degeest). Prin acel dați cezarului ceea ce este a cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu, Isus pune bazele unei politici desăvârșite. Mai întâi anulează sciziunile sociale evreiești dintre zeloții radicali revoluționari și farisei, pe de o parte, ei fiind cunoscuți ca dușmani înverșunați ai romanilor; apoi, pe de altă parte, acest dați anulează concepția păgână că cezarul – împăratul – ar fi o divinitate și i s-ar cuveni același cult ca și lui Dumnezeu, concepție care a favorizat o politică a teologiei, adică suveranii s-au folosit de religie pentru a-și impune dictatura, diminuând libertățile sociale și mai ales individuale ale cetățenilor. Răspunsul lui Isus de a da mai impune și o responsabilitate dublă: politică și religioasă. După cum chipul împăratului imprimat pe banul dajdiei arată că acesta aparține împăratului, tot așa omul aparține lui Dumnezeu, fiindcă a fost creat după chipul și asemănarea lui (Gen 1,27), iar împăratul, fiind om, aparține și el lui Dumnezeu.

Politica se desăvârșește prin confruntarea sa cu drepturile lui Dumnezeu. A nu ține cont de acestea înseamnă a submina drepturile omului, fiindcă drepturile lui Dumnezeu și ale omului sunt cuprinse în aceeași poruncă a iubirii. Sfântul Augustin, ca și sfântul Paul, are această concepție politică: Pentru tine patria să-ți fie mai presus de părinții tăi! Să nu asculți de acela care dă un ordin împotriva patriei tale! Dar să nu asculți de patria ta, dacă îți dă un ordin contra lui Dumnezeu.

Același dați cezarului și lui Dumnezeu ne duce la aceeași lege a iubirii care îi cuprinde pe Dumnezeu și pe aproapele. Sunt multe nedreptățile politice și oamenii caută mereu asanarea lor prin diferite soluții. Isus a propus una singură și va rămâne veșnic valabilă: iubirea. Dumnezeu acceptă numai ceea ce i se dă cu iubire. Politica de a da cezarului trebuie să se bazeze pe același principiu. Singura politică revoluționară a Bisericii este iubirea și nu va renunța niciodată să o impună cezarului. Acesta, fiind om, este dator lui Dumnezeu cu aceeași iubire. Supușii îi vor da cezarului cât vor vedea că cezarul dă lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu, cât va pune puterea primită de sus în slujba iubirii, conform cu principiul evanghelic: Cine vrea să fie primul, să fie ultimul dintre voi și sluga tuturor (Mt 9,33-34), de a conduce pe toți în frica de Dumnezeu.

Prin politica slujirii, autoritatea își poate menține puterea, își poate dobândi iubirea supușilor, poate obține dajdia fără constrângere, poate obține chiar sângele pentru apărarea cezarului.

Creștinii, în calitatea lor de urmași ai lui Isus, nu pot revendica domnia lumii sub pretextul că scopul supranatural al omului este superior celui natural. Pe pământ trebuie să acceptăm coexistența dublei puteri: laice și religioase. Ele se disting, dar nu se exclud; sunt compatibile. Din această simbioză se formează istoria care se îndreaptă spre scopul suprem: fericirea omului prin împlinirea voinței divine.

Prin acest dați ne înscriem în teologia politicii, după cum spune Y. Congar: Preoții sunt în slujba trecutului, a Paștelui, pe care îl fac prezent și operant; laicii sunt în slujba Parusiei (a doua venire a lui Isus, când va stabili definitiv politica regalității sale universale) pe care o pregătesc zi de zi (Jalous pour un theologie du laicat).

În concluzie: creștinul trebuie să fie de folos în orice loc și în orice împrejurare; politica lui trebuie să fie o revoluție continuă a iubirii, o dăruire totală ca politica statelor să devină o adevărată slujire.

 

* * *

 

Adevărul în matrița istoriei

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Când se bate o monedă nouă, mai întâi se face tiparul sau matrița cu ambele fețe, care reprezintă moneda în forma ei negativă; apoi se pregătește materialul prețios, aurul, de exemplu, din care se vrea a fi moneda și, după ce s-a topit la incandescent, se toarnă în matriță; când se răcește, se înlătură matrița și apare banul prețios.

Isus a venit pe pământ să toarne aurul prețios, adevărul divin, în matrița istoriei, spre a oferi lumii moneda de răscumpărare și de intrare împărăția lui Dumnezeu… Acela care a făcut matrița împărăției cerurilor – istoria – și a monedei de răscumpărare este Tatăl; acela care toarnă adevărul incandescent în matrița istoriei este Fiul; acela care înlătură matrița și face să apară moneda de răscumpărare este Sfântul Duh.

În viziunea acestei introduceri, să urmărim detaliile pe care ni le oferă lecturile de azi de la liturgia cuvântului.

Dumnezeu Tatăl este acela care a proiectat și a realizat matrița istoriei pentru a turna în ea împărăția cerurilor (Lectura I: Is 45,1.4-6).

Din punct de vedere arheologic avem o tăbliță pe care stă scris că regele Cirus este prezentat ca unsul zeului Marduk. Aceasta era credința persană față de regele lor, așa gândea chiar Cirus despre sine și, desigur, chiar israeliții din exil au ajuns să creadă la fel. Numai Profetul, datorită inspirațiilor Duhului, privește spre Cirus și împărăția lui dintr-un unghi nou, înțelegând planul lui Dumnezeu din istorie și menirea poporului ales. Cirus și împărăția lui reprezintă negativul medaliei, adică numai matrița în care trebuie turnat adevărul. Menirea poporului ales este aceea de a primi adevărul și de a-l turna în istorie spre a-l arăta lumii…

Printr-un oracol, menit să anunțe reconstruirea Ierusalimului și a templului, locul de topire a aurului – adevărului – până la incandescentă, Dumnezeu își prezintă în mod solemn matrița, instrumentul de care se va folosi: Cirus, regele perșilor (557-529 î.C.). În negativ, lui îi sunt atribuite titlurile rezervate capilor poporului și viitorului Mesia: păstor (cf. 44,8; Num 27,15-20; 2Sam 5,2 etc) și de ales (în gr. cristos; ebr. masiah: mesia, uns – cf. v. 1; 1Sam 9,26; Ps 2,2). Iahve este singurul Dumnezeu și își poate alege materialul pentru tipar din orice neam ar voi.

Evanghelia: Mt 22,15-21.

Isus este Fiul lui Dumnezeu, este adevărul însuși, el se toarnă ca aurul incandescent în matrița pregătită de Tatăl, folosindu-se de poporul ales ca de un instrument de turnare.

Isus este adevărul și învățătorul adevărului (Mt 22,15-21). Până și dușmanii erau constrânși să recunoască și să mărturisească acest lucru: “Învățătorule, știm că ești sincer, că înveți cu adevărat calea spre Dumnezeu și nu-ți pasă de oameni, deoarece nu privești la fața omului”, dar, în răutatea lor, au voit să profite de corectitudinea lui pentru a-i face rău: trăgându-l pe panta politică spre a-l discredita în fața mulțimii și apoi pentru a-l da pe mâna puterii civile spre a-l condamna la moarte…

O problemă psihologică, destul de delicată, se pune: de ce acei oameni – cărturari, farisei, arhierei și cei din tagma irodienilor, care aveau toată convingerea că Isus este omul adevărului – nu erau mai înclinați să primească adevărul, decât să-l folosească spre a face rău? Ce urmăreau prin întinderea acestei curse politice? De ce îi incomoda adevărul lui Isus?

Cunoșteau că adevărul vine de la Dumnezeu, dar Isus îl propunea în calitate de Fiu al lui Dumnezeu, în calitate de deținător unic al monopolului adevărului. Isus poate fi om și Dumnezeu în același timp? Pentru mintea lor lucrul acesta era imposibil; ca de altfel și pentru mintea noastră. Adevărul întrupării Fiului lui Dumnezeu nu este un lucru pe care să-l poată înțelege rațiunea umană; el depășește orice putere de imaginație și trebuie acceptat numai prin credință. Omul crede, dar niciodată nu are siguranța fizică dată de simțuri, pe care o reclamă mereu firea sa, rațiunea sa, ci numai o certitudine morală, care se scaldă mereu în întunericul credinței, altfel n-ar mai fi credință…

Creștinul, spre a nu cădea în aceeași greșeală raționalistă, nu trebuie să se mărginească numai la realitățile acestei lumi (cf. 1Cor 5,10), care cad sub simțuri, dar este chemat să devină ferment și să se schimbe din interior prin credință. Citim într-o carte – “Copilăria lui Isus” – că pe când era mic, a fost trimis la școala unui rabin, ca să învețe carte. Într-o zi, rabinul i-a zis copilului Isus: “Ce vrea să reprezinte alfa?” (Afla este prima literă din alfabetul iudaic.) Isus, ca un adevărat iudeu, îi răspunde printr-o provocare: “Spune-mi tu, mai întâi, ce înseamnă beta și eu îți voi spune ce reprezintă alfa!” (Beta este a doua literă din alfabet) Rabinul s-a supărat și, considerând răspunsul lui Isus ca pe un act de obrăznicie, i-a dat o palmă, dar imediat a murit. Este o poveste, însă cu un sâmbure mare de adevăr: omul se încrede în sine și nu acceptă să fie contrazis, crede că rațiunea lui este izvorul adevărului, dar bazându-se numai pe acesta, moare… Isus vrea să dovedească tocmai contrariul: Dumnezeu deține monopolul adevărului și cine vrea să ajungă la adevăr, mai întâi trebuie să-i cerceteze voința și să i-o împlinească. Adevărul lui Dumnezeu, pe care Isus îl toarnă în matrița istoriei, nu-i cel filozofic, ci cel al vieții. Isus spune indirect dușmanilor săi că: cine caută moartea altuia, să fie sigur că nu este pe calea adevărului.

Pe ispititorii săi, Isus îi numește ipocriți – fățarnici de multe ori, fiindcă ei cunosc adevărul și caută să toarne în tiparul istoriei – în matrița împărăției lui Dumnezeu – minciuna. Îl întreabă pe Isus dacă trebuie plătit tribut Cezarului, când ei înșiși au pus la cale de atâtea ori revolta, nu numai de a nu plăti tribut, ci chiar de a scăpa total de jugul roman și, dacă îl așteptau pe Mesia, în cea mai mare parte îl visau, nu numai ca pe un eliberator, dar mai ales ca pe un dominator al popoarelor, spre a primi ei tributul lor. Mai ales că banul tributului era lucrul cel mai dezgustător pentru un iudeu credincios, deoarece pe monedă erau scrise aceste cuvinte: Caesar divus et pontifex maximus – “Cezar zeu și mare preot”. A plăti tributul cu această monedă constituia o înjosire pentru evrei, nu numai pe plan material, ci mai ales spiritual și religios: a-i da romanului această monedă însemna a-l recunoaște pe împărat ca zeu și ca mare preot, însemna să faci un act de supunere totală – trup și suflet – față de dușman, împotriva convingerii celei mai elementare: un desfrânat, un tiran nu poate fi nici zeu și nici mare preot. Ori, a te folosi ca de o armă de ceea ce ești convins că este fals și de a apăra prin crimă această falsitate nu poate fi decât ipocrizie, fățărnicie. Isus le spune clar: Dați lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu și, fiindcă Cezarul nu-i zeu, dați-i ceea ce pretinde ca om al puterii, fiindcă orice putere vine de la Dumnezeu.

Lectura a doua: 1Tes 1,1-5b.

Sfântul Duh este acela care înlătură matrița și face să strălucească moneda răscumpărării.

Când sfântul apostol Paul și însoțitorii săi spuneau: “Mulțumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toți” (Lectura a II-a: 1Tes 1,1-5), desigur se refereau la acei creștini adevărați, adunați la celebrarea euharistică, în care Duhul Sfânt făcea să strălucească aurul veritabil, adică asemănarea omului cu Dumnezeu, realizată prin comuniunea de credință, speranță și iubire. Comuniunea nu este realizată numai pe verticală, cu Dumnezeu, ci și pe orizontală, cu oamenii, izvor de bucurie permanentă pentru apostoli, de aceea le spune tesalonicenilor: “… ne amintim de angajarea voastră în credință, de sârguința voastră în operele de caritate și de speranța voastră constantă în Domnul”

Credința, pentru apostolul neamurilor, nu-i un simplu asentiment intelectual, dar o angajare vitală a creștinului, care îmbrățișează dimensiunea lui comunitară până acolo că, uneori, credința lui echivala cu comunitatea credincioșilor (cf. 2Cor 1,24), devenind ca o monedă vie prin care fiecare își putea achita orice datorie. Iubirea, pentru sfântul Paul, nu este un simplu suspin romantic, ci un efort constant spre a ameliora situația și de a face ca în comunitate să nu fie ură, înșelăciune și asuprire… Speranța nu însemna o simplă așteptare pasivă, dar un efort continuu spre a face mai bună lumea în care se trăiește, mai ales prin multă răbdare… Toate merg bine acolo unde Duhul Sfânt și-a pus amprenta divină: “Evanghelia nu s-a răspândit între voi, le spune apostolul Paul tesalonicenilor, numai prin cuvânt, dar mai ales prin putere și cu Duhul Sfânt și printr-o convingere profundă”.

Creștinul trebuie să fie conștient că datorează lui Dumnezeu tributul răscumpărării. Cu atât mai mult cu cât însuși Dumnezeu, în iubirea sa nesfârșită față de om, a pus în sufletul omului, prin botez, banul dajdiei pe care stă scris: credință, speranță și caritate. Lui Dumnezeu trebuie să-i dăm integral banul viu al dajdiei, adică o credință totală, o speranță totală și o caritate totală transformate în fapte, altfel riscăm să devenim mai ipocriți și mai fățarnici decât dușmanii lui Isus.

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a de peste an

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Evanghelia de astăzi ne atrage oarecumva atenția asupra problematicii responsabilității politice și sociale a credincioșilor. Reamintim că în cadrul Sfintei Liturghii există un moment foarte semnificativ în această privință: cel al rugăciunii universale, sau “rugăciunea credincioșilor”. Să ne străduim ca ea să nu se reducă la o mai mult sau mai puțin distrată formalitate rituală… Intențiile să fie pregătite în fiecare săptămână cu atenție deosebită la actualitatea concretă a evenimentelor și problemelor care preocupă Biserica, societatea și lumea întreagă.

În Evanghelia de astăzi se află una dintre cele mai celebre și poate citate fraze din întreaga Evanghelie: “Dați așadar Cezarului ceea ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”. Dar tocmai această spusă a lui Isus – așa de des citată, oportun sau inoportun – nu este chiar așa de ușor de înțeles… De fapt ce înseamnă ea exact?

Plasată în contextul istoric, ea reprezintă modul foarte strălucit prin care Isus a ieșit din cursa pe care adversarii i-o întinseseră, evitând compromiterea pe plan politic de o manieră încât să nu fie acuzat nici ca antiroman și nici ca un colaboraționist. Cu această ocazie Isus s-a dovedit un foarte abil politician…

Dar accentul intențional al lui Isus cade fără nici o îndoială pe cea de-a doua parte a frazei: “Și (dați) lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”. Ceea ce înseamnă a re-cunoaște și mărturisi – în fața oricărui fel de autoritate și regim politic – că numai Dumnezeu este “Stăpânul” omului, și nu există altcineva. Da, să se plătească și împăratului impozitul – pare că spune Isus – dar numai lui Dumnezeu să-i fie rezervată ascultarea propriei dăruiri și încă o ascultare fără rezerve.

Isus aici pare că vrea să adere la un punct de vedere exclusiv religios al lucrurilor. Referitor la situația socială și politică a timpului și a patriei sale Isus a evitat să ia poziție și s-a arătat, pe scurt, mai degrabă indiferent. Tocmai de aceea mi se pare arbitrară voința de a fundamenta pe acest renumit răspuns al lui Isus orice teorie generală despre raporturile dintre Stat și Biserică.

Altceva este însă a ne întreba dacă, în zilele noastre, profesiunea de credință creștină nu comportă și o conștientizare a responsabilității “politice” (în sens larg) care, într-un fel sau altul îl privește pe fiecare credincios.

În zilele noastre, a fi creștini înseamnă a fi conștienți că cu toții, într-un oarecare mod, avem un pic de responsabilitate nu numai față de noi înșine și de familia noastră, dar și față de societate, fie la nivel local, fie la nivel național sau internațional.

Această responsabilitate are diferite aspecte și diferite grade. Începe de la onestitatea și competența profesională a fiecăruia, de la respectul și observarea personală a legilor (de la legile stradale, până la datoria de a plăti taxele…); trece prin “simțul civic”, care înseamnă respect și atenție față de alții, recunoașterea primatului binelui comun asupra intereselor proprii și personale…; și merge până la angajarea concretă, personală pentru construirea unei societăți mai bune: în cartier, la școală, la primărie, în voluntariat, în administrația locală…, până la angajarea politică în sens strict.

Uneori, în mediile noastre, se poate auzi: “Politica este ceva murdar…”. Da, poate că-i adevărat; dar ar putea fi și o scuză comodă, tocmai pentru a “nu ne murdări mâinile” prin activitatea publică. Și rămâne de partea noastră numai lamentarea continuă împotriva politicienilor și administratorilor publici.

În această privință aș dori să amintesc cuvintele din “Catehismul pentru adulți”: Signore, da chi andremo?, care într-un capitol intitulat “Martori ai dragostei în instituții”, spune:

“Credinciosul știe că mântuirea vestită de Cristos nu vine din politică. Dar știe de asemenea că și căile mântuirii parcurg această lume, se întâlnesc cu modurile în care omul caută prin acțiunea politică noi stabilimente ale conviețuirii sociale. Pentru credincios, a refuza angajarea politică ar însemna, a lăsa ca alții să hotărască conviețuirea socială, pe baza scării de valori sau interese proprii. Și nu numai. Politica este și un mod concret și eficace pentru a da spațiu și conținut iubirii față de frați, în special față de cei mai slabi (…). Prin angajarea politică, creștinul își află un exercițiu al căutării bunului comun și deci al slujirii altora…” (pp. 437-438).

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

În ultimele trei duminici Cuvântul Domnului ne invită să fim părtași la Împărăția Cerurilor, să lucrăm în via Domnului, să participăm – îmbrăcați în haina de nuntă la ospățul “Mirelui” Cristos. Am văzut, însă, că nu toți contemporanii lui Isus au răspuns afirmativ la această ofertă generoasă și gratuită din partea lui Dumnezeu. Spre exemplu, fariseii nu numai că au refuzat-o, dar au căutat cu orice preț să-l discrediteze pe Isus în fața lumii. Același lucru îl fac și în fragmentul din Evanghelia după Sf. Matei, fragment pe care tocmai l-am ascultat: Învățătorule, …, spune-ne așadar, ce crezi: este îngăduit să plătim tribut împăratului ? Sau nu?”.

Ucenicii fariseilor, precum și adepții lui Irod, pun în fața lui Isus o problemă de ordin politic. Sentimentul comun al evreului era acela de a opune rezistență asupritorului. Căci se considera popor ales de Domnul dintre toate popoarele. Ceea ce uită, însă Israel,este faptul că însuși Jahwe trimite asupra poporului, atunci când acesta se dovedește infidel față de Alianța Sa, diferite evenimente potrivnice. La fel a fost și robia din Egipt, la fel și deportarea în Babilon, precum și atâtea altele. Insă de fiecare dată este tot Jahwe-Sabaoth – Domnul Oștirilor, Acela care își duce poporul la victorie “cu mână puternică și cu braț întins”. Uneori El iese învingător chiar prin gura dușmanilor săi, așa cum ne arată lectura întâi. În apogeul puterii sale politice Nabucodonosor cucerește cetatea Ierusalimului, distruge Templul, iar pe evrei îi duce cu sine în Babilon. Exilul lor sfârșește după aproximativ 50 de ani, când Cirus, ¬regele perșilor – cucerește cu armata sa cetatea Babilonului. Pentru a-și consolida această victorie, Cirus caută să se alieze cu toate popoarele care erau vasale Babilonului. În anul 538 î.C. el emite un edict (menționat și în Esd 1) prin care evreii sunt autorizați să se reîntoarcă în patria lor și să-și reconstuiască cetatea și Templul. Profetul, căruia îi aparține fragmentul primei lecturi, îl numește pe Cirus “uns“, “consacrat de Domnul“.

Aceasta tocmai pentru rolul pe care l-a avut în istoria poporului ales. Este un titlu de onoare, având în vedere că era atribuit numai regilor lui Israel, ori profeților, ori Marilor Preoți de la Templu; aceștia erau oameni investiți cu un mandat special din partea lui Dumnezeu către poporul său. Așadar, Cirus – un păgân de astă dată – devine instrumentul de care se folosește Domnul. Cum se poate aceasta? Se poate, pentru că Însuși Dumnezeu este la originea acțiunilor sale. Dumnezeu l-a consacrat – spune profetul – șil-a luat de mână“. Este expresia care arată poporului că Domnul Dumnezeu lucrează și prin gura acelora care nu-l cunosc încă, dar, interpelat de EI, ajung astfel să-l cunoască și să recunoască în El pe Unicul și Adevăratul Domn. Cirus este instrumentul prin care mâna și brațul puternic al lui Iahwe aduce eliberarea, mântuirea poporului ales. Ceea ce se cere, însă, din partea poporului este adeziunea de credință. Ea este cheia prin care capătă o semnificație religioasă chiar și evenimentele politice. Prin credință Israel va înțelege că Domnul este “partea lui de moștenire”, “brațul care îl salvează”, “eliberatorul său”. Odată cu aceasta toate popoarele vor admira această mare lucrare a lui Dumnezeu și-l vor recunoaște în El pe Unicul și Adevăratul Dumnezeu.

Pe de altă parte, însă, în atitudinea contemporanilor lui Isus nu poate fi vorba de credință. Ei îl interpelează – nu pentru a se edifica, pentru a se instrui, ci pentru a-l pune în încurcătură. Dar Isus nu stă prea mult de vorbă cu ei. Le cere moneda. Întrebându-i despre efigia și chipul de pe monedă, îi pune în fața unui fapt împlinit: ei vor trebui să recunoască faptul că moneda e ceea ce-i aparține împăratului. Și totuși, pe ei îi interesa răspunsul: dacă Isus ar fi răspuns afirmativ s-ar fi discreditat în fața mulțimii ascultătorilor. Căci ei așteptau de la Cel ce se autoproclamase ca “Mesia” un eliberator de tip politic de sub ocupația romană. Iar dacă ar fi răspuns negativ, atât ar fi așteptat susținătorii lui Irod: l-ar fi reclamat procuratorului, căci aceștia simpatizau cu romanii.

André Frossard, în cartea sa – Întrebări despre Dumnezeu (“Dieu en guestion”) corelează acest episod cu acela din Geneză:” Și a zis Dumnezeu: Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră”. Cu alte cuvinte, suntem creați după efigia lui Dumnezeu; deci, ne datorăm pe noi înșine lui Dumnezeu, împreună cu tot ceea ce avem. Din păcate, în lumea contemporană, din ce în ce mai mult secularizată și orbită de consumism, încercăm a-i da lui Dumnezeu cât mai puțin posibil, dedicând – din nefericire pentru noi o parte tot mai mare banului; în acest mod facem chiar din noi înșine un Cezar. Aceasta e cauza care stă azi la originea celor mai multe rele ce se abat asupra noastră.

Deci, dacă mai suntem “efigie” a lui Dumnezeu, urmează de aici că originalul acestei efigii este însuși Dumnezeu, după chipul și asemănarea Căruia am fost creați prin suflul gurii Sale; deci, înclinația noastră trebuie să fie întotdeauna aceea de a-l situa pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră și de a-i restitui ceea ce i se cuvine: cultul dragostea noastră, supunerea față de legile și poruncile Sale, întreaga noastră ființă. În schimb, realitățile pământești trebuie să ocupe locul secund. Dar, atenție! Nu să ne emarginăm de aceste realități, privindu-le din exterior, căci ele nu sunt străine de om. Pentru că toate au fost create de Dumnezeu și pentru că toate au fost socotite de EI ca fiind foarte bune;, e necesar să ne inserăm în aceste realități și să tindem mereu a le transforma dinăuntrul lor, având mereu în față scopul final pentru care am fost creați: preamărirea lui Dumnezeu și mântuirea sufletului.

Prin răspunsul pe care-l dă acelora care-l interpelează, Isus ne comunică, de fapt, nouă ,celor de azi, oamenilor din toate timpurile, faptul că avem datoria de a accepta și a împlini întotdeauna voința salvifică a lui Dumnezeu, datoria de a ne integra în Împărăția pe care ne-a pregătit-o prin Cristos Fiul Său. Avem, deasemenea, datoria de a-l primi pe Cristos Însuși, ca pe Cel trimis de Tatăl ca să o inaugureze aici pe pământ.

Care sunt semnele prezenței pe pământ a Împărăției lui Dumnezeu? Le aflăm de Ia Sf. apostol Paul. În cea de-a doua lectură el se adresează comunității tesalonicenilor. Semnele despre care el ne vorbește sunt: credința dovedită prin fapte, iubirea care nu cruță nici o osteneală și speranța statornică în Domnul. Acestea sunt virtuțile teologale prin care o comunitate creștină manifestă în sânul ei prezența lui Dumnezeu prin Cristos, în Duhul Sfânt. Membrii unei astfel de comunități fac parte din rândul celor aleși de Domnul. În ei lucrează Duhul Sfânt cu darurile sale.

Putem spune și despre comunitatea noastră același lucru pe care îl spune Sf. apostol Paul despre comunitatea tesalonicenilor? Am manifestat noi, celor din jur, mai ales acelora care nu-l cunosc încă pe Dumnezeu, o vița autentic creștină, trăită pe temelia de nezdruncinat a credinței, a speranței și a dragostei? Am trăit noi Cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât să transpară în comportamentul nostru o viață de comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele? Dacă până acum nu ne-a preocupat acest lucru, ori dacă ne-am gândit mai puțin la așa ceva, este cazul ca de azi înainte să ne schimbăm atitudinea. Mesajul liturgiei de azi, foarte bine rezumat în versetul dinainte de Evanghelie, ne îndeamnă pe toți: Păziți Cuvântul Domnului ca să fiți focare de lumină, strălucind în mijlocul lumii.

La această sfântă jertfă să ne rugăm și pentru cei care persecută Biserica și care sunt, în mod inconștient, instrumente ale istoriei pe care Dumnezeu o scrie în lume cu propria Sa mână. În sfârșit, îndrumați de Cuvântul Domnului, să ne rugăm azi cu întreaga Biserică: Dumnezeule Atotputernic și Veșnic dă-ne, te rugăm, harul să voim întotdeauna ceea ce voiești Tu și să-ți slujim necontenit cu o inimă neîmpărțită.

Dominic Soare

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

“Dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”.

Evanghelia de astăzi ne invită la reflecții angajante referitoare la condiția noastră de creștini și discipoli ai Domnului și ne îndeamnă să ne ocupăm și de un aspect rămas – poate – mai la periferia activităților noastre cotidiene și anume: domeniul politic. Este o invitație și un îndemn la reflecție asupra dublei noastre cetățenii: suntem cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, dar și ai unui stat.

Chiar dacă aproape toate activitățile noastre zilnice se lovesc de acest aspect, mai ales în aceste timpuri de transformare a societății noastre, majoritatea dintre noi nu ne ocupăm în mod direct de acest aspect. Cristos, în evanghelia de astăzi, ne dă câteva principii de care trebuie să ținem cont pentru a ne desfășura bine și corect viața noastră creștină.

Ce relație există între creștinism și politică? Avem voie să ne implicăm pe plan politic, să activăm în această împărăție terestră în care conduce “cezarul” sau condiția noastră de creștini, de înrolați în Împărăția lui Dumnezeu, ne împiedică să ne îndeplinim datoriile față de stat? Iată câteva întrebări pe lângă altele la care vom încerca să căutăm un răspuns în această duminică.

În zilele noastre, toți oamenii sunt convinși că evanghelia nu-l oprește pe credincios de la obligațiile sale sociale și politice, ci chiar îl cheamă la aceasta printr-o responsabilitate și printr-o mărturie specială. E greu totuși de spus cum anume se bazează această obligație pe evanghelie și cum anume ar trebui racordată la obligația religioasă pentru a nu se perpetua acea separare manifestată dintre credință și practică, dintre ceea ce trebuie dat “cezarului” și tot ceea ce trebuie dat lui Dumnezeu. Cuvântul lui Isus ne îngăduie să descoperim astăzi această bază evanghelică. În primul rând constatăm că împărăția “cezarului” și Împărăția lui Dumnezeu nu se exclud reciproc, așa cum credeau evreii. Un ucenic al lui Cristos poate activa în ambele domenii în același timp fără conflicte. În al doilea rând descoperim astăzi atitudinea concretă a lui Isus față de realitatea politică a vremii sale.

Pe vremea aceea, în popor existau trei partide: irodienii care erau de partea romanilor, erau adepții lui Irod și nu aveau nimic împotrivă cu dominația lor; zeloții care erau la polul opus: nu erau de acord cu dominația romanilor, cu impozitele lor și încercau chiar prin forță armată să-i alunge pe romani; undeva la mijloc se situau fariseii care chiar dacă nu erau de acord cu dominația romană, acceptau totuși să plătească impozite pentru a evita un rău mai mare. Pentru a-l compromite, aceștia din urmă fac un pact cu irodienii și îl atacă pe Isus printr-o întrebare înșelătoare: “Învățătorule, este îngăduit a plăti tribut cezarului, sau nu?” Fariseii nu merg la Isus pentru că erau nedumeriți în această problemă, pentru că nu știau ce să facă. De fapt ei aveau în buzunar moneda cu care plăteau impozitul. Nu merg pentru un răspuns care să-i elibereze pe cei săraci și oropsiți. Cu această întrebare, fariseii sperau să-l prindă în cursă pe Isus și astfel să-l poată condamna. Pentru că dacă Isus ar fi răspuns Da, atunci ar fi fost considerat de popor ca un colaboraționist, ca un aservit al puterii asupritoare, al romanilor. Astfel ar fi fost compromis în fața poporului. Dacă însă ar fi răspuns Nu, ar fi dat prilej irodienilor de a-l da pe mâna romanilor, datorită nesupunerii de care ar fi dat dovadă nefiind de acord cu plata impozitului. Fariseii nu au prevăzut subterfugiul înțelepciunii divine, Isus risipindu-le planul lor înșelător. Isus are toate motivele să-i numească ipocriți și să le demaște conspirația: “Mă puneți la încercare, ipocriților; arătați-mi moneda”. Interesant este că tot fariseii îi arată moneda și-i spun ale cui sunt însemnele: “ale împăratului”. Isus le dă un răspuns care nu se limitează la mica lor problematică, ci la un nivel mult mai ridicat: “Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu” (Mt 22,19).

Evreii se obișnuiseră să conceapă Împărăția lui Dumnezeu ca pe o împărăție a lumii acesteia, inaugurată de viitorul Mesia ca o putere teocratică, ca o stăpânire directă a lui Dumnezeu pe pământ. Ei îl puneau pe Dumnezeu în centrul a toate. L-au considerat din totdeauna pe Dumnezeu ca pe regele ideal. Chiar și atunci când – imitând celelalte popoare și datorită conjuncturilor politice și sociale ale vremii – vor cere un rege. Ei știu că acest rege pământesc nu este decât un slujitor al lui Dumnezeu, adevăratul Rege și Stăpân.

Prin cuvântul său, Isus evidențiază existența unei împărății a lui Dumnezeu în istorie în care are loc orice om. Deosebim astfel două tipuri de suveranități, deosebite calitativ, ale puterii lui Dumnezeu în lume: suveranitatea spirituală care formează Împărăția lui Dumnezeu pe care o exercită prin Cristos și suveranitatea temporară sau politică pe care o exercită indirect, fiind încredințată responsabilității libere a omului.

În prima lectură avem prezentată o mostră din această suveranitate indirectă a lui Dumnezeu, în persoana lui Cirus, regele perșilor. Dumnezeu se folosește de el pentru a-și elibera poporul din sclavie și pentru a-l readuce în pământul făgăduit. Profetul Isaia ne prezintă acest eveniment în perspectiva providenței lui Dumnezeu care călăuzește istoria și are grijă de poporul său.

Astfel putem reliefa că este îngăduit și că este chiar o datorie a plăti datoriile față de stat, cu alte cuvinte a-l recunoaște și a ne da aportul propriu pentru menținerea și îmbunătățirea ordinii în lume. Problema intervine doar atunci când datoriile ce se cer a fi urmate încalcă credința. Statul are totdeauna un rol social de desfășurat, în avantajul tuturor. Așadar cetățenii au datorii față de puterea civilă care în conștiință trebuie armonizate cu valoarea absolută a lui Dumnezeu.

Nu putem spune că Isus s-a implicat în mod concret în politică. Observăm că el a judecat cu asprime puterea politică pentru nedreptățile exploatative și opresive, dar observăm că nu încearcă să o schimbe în mod violent (Lc 22,25). Nu predică, nici nu ia vreo inițiativă de revoltă împotriva puterii romane. Isus încearcă schimbarea puterii nu prin arme, ci prin iubire. Isus dă de gândit puterii politice, o face să se simtă incomod.

Cum se explică acest lucru? Isus predică pocăința, cere celor care conduc să fie slujitorii celor pe care-i conduc (Lc 22,26). Isus îl eliberează pe om de teamă, de teama celor care pot ucide trupul (Lc 12,4). Un om eliberat în felul acesta este o amenințare obscură și tacită pentru puterea nedreaptă, pentru că un astfel de om este gata să-și slujească frații, este gata să riște și chiar să-și dea viața pentru adevăr, așa cum a făcut și Isus.

Așadar, cum trebuie să se comporte ucenicul lui Isus în fața împărăției cezarului, adică a statului și a ordinii constituite? Din cuvântul lui Isus de astăzi, cu privire la datoriile față de stat, am învățat obligația ascultării față de stat și a colaborării cu el. Însă din atitudinea concretă a lui Isus am învățat că există o libertate în această ordine de idei. Așadar, ascultare sau libertate? Aceasta este dilema de fond, în această privință, pe care Noul Testament o dezleagă: ucenicul lui Isus a devenit liber nu numai pentru a se împotrivi puterii civile, dar și de a asculta de dânsa. Statul nu mai este o putere divină absolută așa cum era înainte de a fi revelată Împărăția lui Dumnezeu. Creștinul trăiește în stat și cu toată libertatea îl poate accepta fără nici o teamă de a cădea în statolatrie. A-l accepta și a asculta de stat, de puterea civilă, este ceva chiar impus de ascultarea față de Dumnezeu (Rom 13,1).

Deci dacă creștinul este liber de a asculta de stat și de a i se împotrivi, va trebui să aibă în vedere corespunderea mai mult sau mai puțin a unei conduceri politice după voința lui Dumnezeu care a fost revelată în Cristos și așa cum apare conștiinței unui creștin adevărat. Așadar, creștinul trebuie să aibă o judecată critică cu privire la realitatea socială și politică existentă, dar să aibă și o intervenție activă, proporționată cu poziția sa socială și cu vocația sa; să tindă să conlucreze astfel încât realitatea să devină mai corespunzătoare planului lui Dumnezeu și cu o mai mare eficiență în slujba omului. Pentru conștiința noastră, de creștini, Statul și Împărăția cerurilor se plasează unul în fața celuilalt uneori într-un mod armonios, alteori și în unele privințe alternativ și concurențial. Atunci de partea cui vom fi? De partea Statului trădând Biserica? De partea Bisericii întorcând spatele Statului? Pentru a răspunde acestor întrebări, concluzionând în același timp, afirmăm că libertatea trebuie să primeze în fața ascultării pentru un creștin atunci când se află în joc propria credință. Și această atitudine trebuie luată chiar cu riscul vieții, pentru că cel care își va da viața pentru Cristos, acela o va câștiga. Așadar, trebuie să fim foarte atenți în privința alegerilor pe care le facem, să fim foarte atenți pe cine sprijinim să ne conducă.

În privința implicării laicilor în această lume, Conciliul al II-lea din Vatican, în Constituția Dogmatică Lumen Gentium, la numărul 36 îndeamnă ca prin competența și prin activitatea specifică în lumea profană, acolo unde preotul ajunge mai greu, sprijinindu-se pe harul lui Cristos, laicii trebuie să contribuie la împărțirea dreptății, să ajute la progresul local și universal. De asemenea trebuie să-și unească eforturile pentru a însănătoși instituțiile și condițiile de viață din țară și din lume dacă acestea conțin elemente ce ar îndruma la păcat. De asemenea trebuie să învețe să distingă între drepturile și datoriile ce le revin ca membri ai Bisericii și acelea care le revin ca membri ai societății umane. Trebuie să-și amintească că în orice lucru pământesc trebuie să fie călăuziți de conștiința creștină pentru că nici o acțiune umană, nici chiar în sfera vremelnică, nu poate fi sustrasă stăpânirii lui Dumnezeu. Ei nu trebuie să uite că Cuvântul pe care îl ascultăm, Euharistia pe care o celebrăm, sunt mijloace care formează în noi o conștiință evanghelică și ne ajută să fim lumină pentru oameni, ținând la înălțime Cuvântul vieții. Asemenea comunității din Tesalonic, după cum am auzit în lectura a doua, să dăm și noi mărturie în viața noastră de credința și speranța noastră, convinși fiind de ajutorul harului divin în acest drum al nostru. Adunarea liturgică ne conduce la izvorul iubirii care susține fidelitatea noastră totală: Sfânta Liturghie, Sfânta Împărtășanie. Apelând la ele, putem să transformăm totul în sfințenie și în fidelitate temporară și veșnică. Adevăratul ucenic al lui Cristos este cel care-și îndeplinește toate datoriile, atât religioase cât și civile.

Slujirea noastră față de semeni și Dumnezeu trebuie să fie o slujire din iubire. Se spune că la un preot au venit trei oameni care doreau să-i slujească lui Dumnezeu. Primul, cu ochii înfricoșați și mâinile tremurânde. Al doilea, mândru de sine, cu fruntea semeață și cu mâinile deschise pentru a agăța ceva. Iar al treilea, venea drept și liniștit, cu mâinile pregătite de rugăciune. Preotul concluzionă ucenicilor: să știți că Dumnezeu are trei feluri de slujitori: unii sunt sclavi și-l iubesc din frică; alții sunt mercenari și îl slujesc din interes în vederea unui câștig. Și în sfârșit, sunt fiii care îl slujesc din dragoste. Așadar, tributul esențial pe care trebuie să-l plătim lui Dumnezeu este iubirea noastră dezinteresată față de aproapele și față de el.

Pe scurt, prin răspunsul său, Isus sugerează că trebuie plătit ceea ce se datorează Statului și în același timp să ne amintim că valoarea primordială și absolută este totdeauna și oricând Dumnezeu.

Să depunem pe altar făgăduința noastră de fidelitate totală a tuturor datoriilor noastre: față de Dumnezeu, față de aproapele, față de Biserică și Stat. Numai așa Isus ne va recunoaște de frați ai săi. Numai așa îi vom da adevărata mărturie de ucenici ai săi.

Gabriel BUCUR

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a (A)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

În acel timp, fariseii s-au adunat și au ținut sfat cum să-l prindă pe Isus în vorbă. Au trimis deci la el pe ucenicii lor împreună cu adepții lui Irod, care i-au zis: “Învățătorule, știm că spui adevărul și că-i înveți pe oameni adevărata cale a lui Dumnezeu, fără să te lași influențat de cineva, deoarece nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, așadar, ce crezi: este îngăduit să plătim tribut împăratului, sau nu?” Dar Isus cunoscându-le răutatea, le-a răspuns: “Fățarnicilor, de ce mă puneți la încercare? Arătați-mi moneda cu care plătiți tributul”. Ei i-au prezentat un dinar. El i-a întrebat: “Ale cui sunt chipul și inscripția de pe el?” “Ale împăratului”, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: “Dați, așadar, împăratului ce este al împăratului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” (Mat 22,15-21)

Cele trei parabole (citite și meditate de noi în ultimele duminici) au denunțat atitudinea responsabililor religioși și politici ai iudaismului. Cei mai mulți dintre ei au refuzat să primească Împărăția cerurilor pe care Isus a proclamat-o. Prin urmare, un conflict cu aceste autorități vizate de parabole nu putea să nu se profilează și chiar să izbucnească după alungarea vânzătorilor din templu. Din acel moment toate grupările religioase mai importante au căutat mijloacele cele mai subtile prin care Isus să fie prins și condamnat.

Prima tentativă a aparținut fariseilor care, punându-l în fața unei dileme, dacă este îngăduit să fie plătit tribut împăratului, sau nu, au încercat, în funcție de răspuns să-l discrediteze fie în fața autorităților romane (în cazul în care refuza), fie în fața categoriei mai integriste a evreilor care, așteptându-l pe Mesia, sperau ca într-o zi acesta să-i elibereze și să nu mai fie nevoie să plătească tribut unor străini.

Prin răspunsul său Isus, nu numai că a știut să iasă din dilema provocatoare a fariseilor care nu au mai avut motiv să-l compromită (de vreme ce ei înșiși purtau asupra lor moneda de plată a tributului – semn că ei se supuseseră deja condițiilor cuceritorului), dar ne cheamă să refuzăm orice fals blocaj între sfera politică și Evanghelie și să luăm în serios, în calitate de oameni liberi și responsabili, sarcinile politice care, în cele din urmă, fac parte din chiar misiunea încredințată oamenilor de Dumnezeu, de a stăpâni și de a supune pământul (Gn 1,28).

Noi, Pavel, Silvan și Timotei, ne adresăm vouă, Bisericii din Tesalonic, care trăiește în Dumnezeu Tatăl nostru și în Isus Cristos Domnul: harul și pacea să fie cu voi. Noi îi aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru voi, ori de câte ori vă pomenim în rugăciunile noastre. Fără încetare ne aducem aminte în fața lui Dumnezeu Tatăl nostru de credința voastră dovedită prin fapte, de iubirea voastră care nu cruță nici o osteneală și de speranța voastră statornică în Domnul nostru Isus Cristos. Noi știm, fraților preaiubiți de Dumnezeu, că voi faceți parte din rândul celor aleși de el. Căci noi v-am predicat evanghelia nu numai prin cuvinte, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu deplină convingere. (Tes 1,1-5b)

Acest scurt pasaj al începutului epistolei către tesaloniceni pune în relief, pe de-o parte, inițiativa lui Dumnezeu manifestată prin chemarea la credință și, pe de altă parte, caracterul fundamental al virtuților teologale. Datorită credinței, a speranței și a iubirii (carității), viața creștină devine o comuniune profundă cu Dumnezeu cel viu. Mai mult, ea trebuie să devină motivul unei “mândrii” fericite și ocazia unei laude constante și recunoscătoare față de Autorul acestei vieți.

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a de peste an

Autor: pr. Cristinel Farcaș
Copyright: Predici.cnet.ro

“Da-ți împăratului ce este al împăratului
și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”

Dificilă dualitate care presupune o alegere ce nu lasă loc unei alternative de compromis. Felul în care este provocat Isus de către farisei își găsește corespondentul în felul în care este dat răspunsul, clar, tranșant fără posibilitatea de a ne sustrage posibilității de “a nu înțelege”. Care să fi fost atitudinea fariseilor atunci când l-au auzit pe Isus? Să-i fi mulțumit răspunsul sau așteptau altceva? Se așteptau la un răspuns care să furnizeze alte acuze la adresa lui Isus sau chiar erau interesați de felul în care Fiul lui Dumnezeu s-ar fi priceput la politică? Desigur, că pentru noi aceste întrebări și-au găsit deja răspunsul sau… poate că suntem și noi asemenea acelora care pretinzând să politizeze, nu fac altceva decât să irosească vorbe în vânt crezând că astfel au rezolvat orice fel de probleme și au ușurat cu ceva situația omului.

Una dintre marile ispite ale omenirii a fost dintotdeauna dorința de putere, dorința de a stăpâni, de a avea controlul, de a domina. Nimic nu este rău în a îndeplini funcția la care Dumnezeu l-a chemat pe om încă din momentul creației: “… stăpânește pământul!”. Însă atunci, omul nu era încă atins de răutatea păcatului, nu era corupt, nu știa să fie egoist și mai ales nu era condus de propriile interese. Pe atunci, încă nu știa să facă politică!

Oare acesta este mesajul pe care lecturile de astăzi doresc sa îl transmită omului care nu mai reușește să se regăsească decât dacă este privit ca un component al societății? Oare poate să fie omul redus doar la atât? Oare, chiar am uitat cine suntem?

În prima lectură de astăzi descoperim că Dumnezeu se implică în conflicte politice. Îl i-a de mână pe Cirus, îl consacră pentru a îi supune popoarele și să-i dezarmeze pe regii ce-i erau potrivnici, însă motivul pentru care face acestea nu este doar de dragul de a dărui o autoritate oarecare, pentru a sprijini o domnie tiranică, ci pentru a fi cunoscut: “Te-am făcut puternic,…, ca să se știe de la răsărit până la apus, că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu sunt Domnul și nu este altul!” Care suveran politic de astăzi mai este motivat în a-și consolida autoritatea în baza acestei motivații de a-l face cunoscut pe Dumnezeu, sau care societate contemporană se preocupă ca prin legile pe care le pune stăvilar să nu încalce legea lui Dumnezeu? Este ușor să condamnăm și să criticăm sistemele sociale, însă uneori condamnăm chiar ceea ce noi înșine facem, pentru că noi înșine am schimbat lumea astfel încât nu mai reușim să vedem ce fel de stăpân dorea să facă Dumnezeu din om. Puterea stă în noi, nu trebuie să o denaturăm ci ar trebui să facem ceea ce amintește sfântul Paul despre tesaloniceni: “V-ați întors de la idoli la Dumnezeu.”

Care sunt idolii pe care trebuie să-i părăsim? Dacă ar fi să judecăm prin prisma evangheliei de astăzi, poate că-i dăm Cezarului prea mult și lui Dumnezeu prea puțin, sau poate că am și uitat de Dumnezeu! Câți “cezari” sunt prezenți în viețile noastre care nu ne lasă să ne dedicăm așa cum trebuie lui Dumnezeu? Însă, poate că nu ne concentrăm atenția acolo unde trebuie pentru că interpretăm greșit sau insuficient ceea ce Isus a vrut să zică în cuvintele evangheliei de azi. Ce trebuie să facem?

Într-un vagon de metrou, la una dintre stații urcă un tată cu cei trei copii ai săi. Era dimineața, destul de devreme iar în vagon erau puțini călători care până mai devreme erau tăcuți, cu gândul la problemele lor. Imediat ce s-au așezat, copiii au început să facă destul zgomot încât să-i deranjeze pe ceilalți. Călătorii se uitau uimiți la tatăl lor care nu intervenea să-și liniștească copii. Când gălăgia devenise de nesuportat unul dintre călători l-a atenționat pe tată că nu-și face datoria. Abia atunci, ca dintr-un vis tatăl și-a dat seama ce se întâmpla în vagon, fusese cu gândul în altă parte, era preocupat de cu totul altceva. A început să-și ceară scuze pentru comportamentul copiilor lor și spunea ca tocmai se întorceau de la spital unde cu puțin timp în urmă murise soția, mama copiilor. Nu știa nici el cum să se comporte în aceste momente în care durerea îl copleșea pe el și pe copii săi. Mai târziu în vagon era aceeași atmosferă, oameni tăcuți grăbiți să ajungă la serviciu, aceeași copii gălăgioși, același tată îndurerat. Un singur lucru nu mai era la fel: tăcerea era alta!

Nu vom reuși să dăm lui Dumnezeu ceea ce trebuie atâta timp cât nu vom fi cetățeni ai împărăției sale. Nu vom fi creștini adevărați, atâta timp cât nu vom intra în politica lui Dumnezeu, o politică a dreptății și a adevărului, a non-compromisului în fața iubirii. Altfel, perspectivele nu se vor schimba și vom surzi datorită gălăgiei infernale a unei lumi fără Dumnezeu. Chiar și în mijlocul unei astfel de realități în care mulți vorbesc și nu fac mai nimic pot exista oameni care tac și dau totul lui Dumnezeu, oameni care niciodată nu au păstrat nimic pentru ei înșiși, ci au agonisit pentru Dumnezeu și implicit pentru ceilalți. Acești oameni sunt fericiți pentru că au dat cu bucurie și niciodată nu vor avea de ce să regrete pentru că au dat Aceluia ce a dat totul pentru ei înșiși. Amin!

 

* * *

 

În ce parte stă Dumnezeu?

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Lucrurile “drepte” sunt făcute de persoane “greșite”

Este inutil să căutăm numele lui Cirus în lista sfinților. Și nici în registrul credincioșilor. Nu este cazul să căutăm simboluri religioase pe insignele sale. Împăratul persanilor este un om fără-Dumnezeu. Totuși este călăuzit de mâna Domnului. Este un străin. Totuși este ales, “uns”, primește un titlu și o investitură de tip mesianic și, rupând zidurile inexorabile ale alegerii, năvălește ca un protagonist decisiv în istoria mântuirii. Israelul nu se aștepta desigur la eliberare din partea sa.

Dar Dumnezeu se revelează ca domn absolut al istoriei tocmai pentru că alege instrumentele proprii acolo unde nici unul nu și-a închipuit, și acreditează personaje care “nu-l cunosc”, și chiar nu prea recomandabile (sau, cel puțin, nerecomandați desigur de noi…). Suntem în stare să descoperim intervențiile “providențiale” ale lui Dumnezeu în încâlceala situațiilor umane numai când vom înceta să împărțim în mod abuziv pe oameni după schemele noastre. Și vom începe să socotim că Dumnezeu poate să fie adus și de un om fără-Dumnezeu, că un mesaj de eliberare (ba chiar, o acțiune eliberatoare) poate să vină și de la un dușman, că o mărturie (și nu numai o predică) de onestitate, de dreptate, de sinceritate, de fraternitate poate să fie oferită și de cei – așa cum am stabilit noi – care se află în întunericul erorii.

Israeliții – și noi cu ei – trebuie să învețe că Dumnezeu, foarte adesea, vine “din altă parte”. Și, uneori cel puțin, se încrede în persoane “greșite”, promovează pentru realizarea operei proprii indivizi pe care noi le-am respins de la început. Da. Căile lui Dumnezeu nu sunt ale noastre, planurile sale nu coincid în mod necesar cu ale noastre (Is 55,8). Când este vorba de Dumnezeu – trebuie să ne dăm seama – că drumul drept este mereu… un altul.

Interzis de a despărți

Dacă este adevărat că prima scrisoare adresată de Paul creștinilor din Tesalonic constituie cel mai vechi document scris al creștinismului, este interesant de notat cum el înregistrază, cu o satisfacție evidentă, faptul că în acea comunitate cresc trei virtuți: credința, speranța și iubirea. În aparență, nimic excepțional. Ar trebui să fie normal ca o experiență creștină să fie caracterizată de credință, de speranță și de iubire. Ar trebui.

Ceea ce dimpotrivă este cu totul altfel socotit, cel puțin după mentalitatea noastră actuală, este că cele trei virtuți teologale sunt strâns unite. Astăzi se poate întâmpla, într-adevăr, ca cineva să reușească să facă (sau să-și închipuie că face) o radiografie a credinței fără să se refere deloc la iubire. Ca și cum ar fi două realități independente. Și se întâmplă ca cineva să mărturisească și să apere o credință de nezdruncinat fără să se preocupe să dea nici cea mai mică mărturie despre speranța proprie, ba chiar manifestând, și aproape lăudându-se, de o viziune a realității în culori întunecate, lipsită de vreo deschizătură prin care să pătrundă o rază de lumină.

Și se mai întâmplă ca unii să se înșele că practică o iubire despărțită de orice ancoră a credinței. În realitate, cele trei virtuți ar trebui considerate mereu împreună. Cineva propunea pe drept să fie scrise unite cu o liniuță între ele. Nici una dintre ele, singură, nu este suficientă să califice pe creștinul care – așa cum relevează oportun Filippo Gentilioni – “trăiește din credință-speranță-iubire”. Este vorba de un mod de a gândi caracterizat de credință-speranță-iubire.

Este vorba, mai ales, de o practică – deci de ceva vizibil, verificabil – care parcurge, în același timp, trei traiectorii: credință-speranță-iubire. Și, poate, așa cum face Ioan în evanghelia sa în privința credinței, este preferabil de evitat substantivul, și să acordăm preferință verbului corespunzător, care indică clar o acțiune și nu o realitate statică. Și vom obține astfel trei verbe care schițează identitatea creștină: a crede-a spera- a iubi. Paul, tocmai, se bucură pentru că în comunitatea din Tesalonic creștinii au învățat să conjuge împreună cele trei verbe fundamentale.

În sfârșit cineva care nu se plânge de comunitatea proprie!

Paul se adresează bisericii din Tesalonic “care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos”. Este vorba de o comunitate mai degrabă tânără, destul de fragilă, care trăiește ca o minoritate neglijabilă în cetatea mare și haotică (unul din cele mai mari porturi la Marea Egee), capitala Macedoniei. Acei creștini, în mare parte de o condiție socială nu prea înaltă, duc o viață dificilă, într-un ambient ostil, unde oamenii au o conduită deloc inspirată de morala evangheliei.

Paul a fost constrâns să-i părăsească în pripă fără să fi putut să ducă la bun sfârșit formarea lor.

Totuși acea biserică, expusă la numeroase încercări și obligată să țină cont de o realitate cu totul alta decât încurajatoare, este în siguranță “în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos”. Siguranța nu este dată de număr, de putere, de organizare, de resursele financiare, de structura impunătoare, de importanța socială, de sprijinul uman, de tutela juridică. Ci este “în altă parte”. Paul recunoaște că acel grup minuscul, destul de sărac, este semnul cel mai evident al puterii evangheliei care se manifestă în condiții mai puțin favorabile.

Iată pentru ce scrisoarea sa are o intonație mai afectuoasă decât doctrinală, și este caracteristică îndemnului și încurajării mai mult decât mustrării sau denunțării dezordinilor. “Mulțumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toți…” declară Paul. Și astăzi, din fericire, sunt persoane și comunități care “rezistă” în ciuda tuturor. Nu fac zgomot. “Se conduc” în condiții dificile. Nu lasă să se stingă flacăra de către vântul înghețat al indiferenței. Ar fi oportun ca unii păstori, care au obiceiul de a exprima indignarea, să se lamenteze, să facă declarații alarmante (care nu mai alarmează pe nimeni), să facă diagnostici impetuoase, să certe pe cei răi (natural pe alții), să dedice mai cu folos cel puțin o parte din timpul lor pentru a “mulțumi lui Dumnezeu (cum face Paul) din cauza acestor “rezistenți” obscuri în credință-speranță-iubire (rezistenți… în ciuda unor apărători ai credinței!).

Consider că acei experți în lucruri catastrofale dacă ar fi constrânși să trăiască fidelitatea lor față de evanghelie în aceleași situații în care se află atâția credincioși, ar înceta să mai fie profeți ai unor nenorociri permanente și ar învăța să “mulțumească”, sau să fie oameni “euharistici”.

Apărarea cea mai sigură

Lui Paul i se lărgește inima când se gândește la comunitatea din Tesalonic. Acolo, în acel oraș păgân, ușuratic, lipsit de prejudecăți, afacerist și corupt, nu au răsunat numai discursuri, ci s-a manifestat acțiunea Duhului Sfânt. Apostolul a reușit, în ciuda timpului scurt, să pună pe picioare creștini convinși. Fideli cu ei înșiși, care este pentru totdeauna una din formele cele mai evidente ale fidelității față de Dumnezeu. La Tesalonic sunt oameni care “rezistă”, nu dau semne de cedare, pentru că sunt clădiți în interior. Sunt evanghelizați, nu îndoctrinați. Mai mult decât structuri exterioare, acele persoane, atinși de mesajul lui Cristos, sunt prevăzuți cu o conștiința, în fața căreia – când funcționează – nici o putere, nici o sugestie din exterior nu poate face nimic.

Și Paul, și la distanță, se simte liniștit. Nu atât pentru ceea ce a făcut și a spus el, ci pentru acțiunea Duhului Sfânt pentru care el a fost martor. Acea comunitate, față de care nu-și ascunde simpatia proprie, aparține lui Dumnezeu care este Tatăl și unicului Domn Isus Cristos. Nu este o comunitate protejată, tutelată, un fel de grădină spirituală îngrădită cu grijă. Dimpotrivă, este expusă la toate pericolele. În ciuda acestui fapt, Paul apare plin de încredere. Acele persoane sunt “iubite de Dumnezeu”. Și dacă aceasta nu este o protecție suficientă, toate celelalte ar trebui să fie considerate… îngrijorătoare.

Nu “sau…sau”, dar “și…și”

“Dă Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”. Să schițăm câteva linii, posibil nu prea diferite față de fraza faimoasă care, deși în claritatea sa, nu este de fapt o formulă magică și decisivă.

- Trebuie evitate substituirile. Dumnezeu nu acceptă nici un omagiu religios care să substituie dreptatea, onestitatea, cele mai elementare datorii civile. Chiar și Biserica “slujitoarea”, nu poate să se substituie lui Dumnezeu. Pentru aceasta nu este permis să se identifice pur și simplu ceea ce este datorat lui Dumnezeu cu ceea ce este datorat Bisericii. Și viceversa. Recent un scriitor, adresându-se unui personaj ilustru, un pic cam vorbăreț, îi dorea să desfășoare o activitate nu numai “în slujirea Bisericii”, dar mai ales “în slujirea evangheliei”. Ar putea să pară un discurs impertinent. Dar, poate, că merge la țintă.

- Nu este posibil să ne oprim banal la ceea ce este permis și ceea ce este interzis. Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să lărgească cu mult această perspectivă îngustă, introducând principiul, așa de puțin “liniștitor”, al iubirii și mai ales având prezent primatul absolut al relației cu Dumnezeu.

- Cristos nu uneltește de fapt să devină Cezar, ca să ia în stăpânire puterea și pârghiile respective. Dimpotrivă, refuză hotărât acea perspectivă chiar și atunci când îi este oferită. Lui îi ajunge… să fie Dumnezeu. Și deci și Biserica trebuie să se mulțumească să fie Biserică. “Slujirea” ar trebui s-o preocupe total, fără a lăsa loc și regrete pentru putere. A fi “slujitoarea” oamenilor este mult mai mult decât a-i domina. A lua în serios “realitățile ultime” înseamnă a nu se lăsa blocată și întemnițată de “penultimele realități”.

- Adesea și noi putem să fim vicleni și ipocriți ca farizeii și irodianii, care se scandalizau din cauza imaginii lui Cezar gravată pe monede (păcat împotriva primei porunci), dar pe aceleași monede “rușinoase” preferă să le țină în pungile lor în loc să se descotorisească de ele, măcar atunci când plătesc taxele. Este numai un singur mod de a refuza domnia pretinsă de Cezar: de a refuza banul său și avantajele legate de el. “Rezistența” este făcută nu numai pe tărâmul valorilor, ci și al intereselor imediate.

- “Fidelitatea față de opțiunea religioasă este cea mai bună garanție pentru un laicat sănătos în practica politică și în același timp oferă platforma pentru a întemeia libertatea religioasă” (R. Fabris). Irodianii și farizeii (și mulți dintre noi cu ei) pun problema în termeni de “sau…sau”. Isus răspunde în termeni de “și…și”. Nu Dumnezeu sau Cezarul. Ci Dumnezeu și Cezarul. Alegerea religioasă și datoria socială. Acțiune și contemplație.

În fața alternativei: “Trebuie să mă ocup de Dumnezeu, de operele parohiale, sau de familia mea?”, Isus te face să înțelegi că trebuie să te ocupi de lucrurile lui Dumnezeu fără ca totuși să neglijezi cele din casa ta. Trebuie să te dedici inițiativelor bisericești și soțului tău, fiilor tăi. Trebuie să te interesezi de lumea a treia și să nu pierzi din vedere pe cel care stă alături de tine la masă