Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXVI-a de peste an
Anul B (A, C)

Lecturi:
Numeri 11,25-29
Iacob 5,1-6
Marcu 9,38-43.45.47-48

Marcu 9,38-43.45.47-48

Ioan i-a zis: “Învățătorule, am văzut pe unul care alunga diavoli în numele tău și l-am oprit pentru că nu ne urma”. Dar Isus i-a spus: “Nu-l opriți; căci nimeni care face o minune în numele meu nu poate îndată să mă vorbească de rău, pentru că cine nu este împotriva noastră este pentru noi. Oricine vă va da să beți un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ai lui Cristos, adevăr vă spun, nu-și va pierde răsplata. Oricine duce la păcat pe unul dintre aceștia mai mici care cred în mine, ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare. Dacă mâna ta te duce la păcat, taie-o! Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață, decât, având amândouă mâinile, să mergi în Gheenă, în focul care nu se stinge. Și dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l! Este mai bine pentru tine să intri șchiop în viață, decât, având amândouă picioarele, să fii aruncat în Gheenă. Iar dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l! Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în Gheenă.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Raniero Cantalamessa
Diverși alți autori
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
Diverși alți autori
pr. Pietro Righetto
FSC
pr. Alessandro Pronzato
pr. Claudiu Budău

 

* * *

 

Arta de a conduce în spirit creștin

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Poporul ales, format din seminția lui Abraham, a constituit un neam aparte, cu un scop bine definit de Dumnezeu însuși pe plan religios și încredințat conducerii unor oameni aleși de dânsul. S-a ridicat poporul la înălțimea chemării și alegerii?

Din lectura I (Num 11,25-29) vedem cum Moise se plânge lui Iahve că i-a încredințat conducerea unui popor atât de nestatornic, rebel și încăpățânat. Inspirat, el își alege 70 de bătrâni și-i face părtași la misiunea sa. Se bucură când Dumnezeu îi copleșește cu daruri pe cei aleși ca să-i fie de folos. Dorește chiar ca tot poporul să se facă părtaș de darurile Domnului, ca să fie printre neamuri popor conducător, șef în probleme de spiritualitate.

Tendința de a conduce de unul singur se schimbă într-o beție a puterii, în dictatură, în uzurpator al drepturilor cetățenești, care dăunează atât celui care conduce, devenind tiran, cât și celor conduși, devenind sclavi, roboți, manechine fără personalitate.

Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, vrea ca toți credincioșii să participe activ la conducerea popoarelor lumii pe calea mântuirii (Conciliul Vatican II).

În primele veacuri ale creștinismului, fenomenul carismatic era în floare tocmai datorită conștiinței individuale și sociale pe care o aveau credincioșii față de conducerea Bisericii. Sectarii întotdeauna s-au considerat chemați să conducă. Atunci când ceva în Biserică nu merge după vederea unuia sau a altuia, ei condamnă, învinuiesc, atacă deschis, formează o grupare după vederile personale și caută să-i ademenească pe cât mai mulți, mai ales pe cei buni din sânul Bisericii, ca să formeze o nouă bisericuță. Din păcate, credincioșii fricoși, fără curajul răspunderii, scriu anonime, clevetesc, bârfesc și devin o pradă ușoară pentru lupii în piei de miei.

Biserica lui Cristos, călăuzită de Duhul Sfânt, împarte darurile divine prin sfintele sacramente și la masa cuvântului. Imediat după Botez, noul creștin primește ungerea regală cu crismă pe creștetul capului, ceea ce îi conferă dreptul de a conduce, de a susține activ, în frica de Dumnezeu, ierarhia bisericească. Fiecare membru al Bisericii trebuie să simtă pe umerii săi întreaga povară a celor conduși. Orice creștin se achită de această responsabilitate atunci când participă activ la viața sacramentală, la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, la rugăciunile comunitare. De fapt, adevărata conducere nu o au cei care se ocupă cu administrația externă a unor bunuri materiale, deoarece Biserica nu este o societate politică, economică etc., ci acei care se lasă călăuziți de Duhul Sfânt, fiindcă ei sunt copii ai lui Dumnezeu (Rom 8,14). Rugăciunile, munca și jertfele celor mici, smeriți, umili, necunoscuți dau Bisericii pe marii conducători.

Lectura a II-a (Iac 5,1-6) pune în evidență obstacolul cel mai de temut pentru un adevărat conducător spiritual: bogăția. Bogățiile nu sunt rele în sine, dar îl pot duce foarte ușor pe șef să se încreadă în ele, denaturând conținutul spiritual al conducerii. Bogatul crede că iubirea față de Dumnezeu și față de bogății pot subzista. Se înșală, fiindcă bogățiile nu duc spre Dumnezeu, dar caută să se substituie lui Dumnezeu. Poate susține cineva că el poate conduce cu atât mai bine cu cât are mai multe bogății?

Sfântul Iacob arată că timpul bucuriilor, datorat bogățiilor, este scurt, chiar dacă sunt folosite bine sau abuziv, trece repede și conștiința este necruțătoare, ca și judecata lui Dumnezeu. Exemplul lui Iuda Iscarioteanul este grăitor. Foarte puțin timp s-a bucurat de cei 30 de arginți. De fapt, nu oamenii conduc bogățiile, ci ele îi conduc pe oameni și, cum ele sunt oarbe, oamenii conduși de ele ajung de râpă. Ori de câte ori bogățiile și-au făcut simțită prezența în conducerea Bisericii, de fiecare dată scandalul a fost în floare și credința în declin vertiginos. În sânul familiilor, unde părinții sunt angajați în goana după aur, educația copiilor este deficitară la toate nivelurile. Copiilor de bani gata, cum sunt numiți, le lipsesc cei șapte ani de acasă, sunt impertinenți, ignoranți, încrezuți, risipitori și, împinși pe o treaptă de conducere, falimentează autoritatea.

Arta de a conduce trebuie să și-o însușească fiecare om, fiindcă nu poți fi supus adevărat al Bisericii lui Cristos, dacă nu știi să conduci și nu poți fi conducător, dacă nu știi să fii supus conștient, responsabil, în spiritul lui Cristos-ascultător (Lc 2,51; Fil 2,8). Egoismul, favorizat de bogății sau de lăcomia după ele, constituie un alt dușman al conducerii.

Iosua voia ca Moise să țină numai pentru sine darurile spirituale ale artei de a conduce; Ioan voia ca Isus să țină numai pentru sine și pentru ucenici puterea de a săvârși minuni (Lc 9,49); bogatul crede că va conduce lumea, dacă va ține pentru sine toate bunurile materiale. Bunurile materiale, puse de primii creștini la picioarele apostolilor spre a le împărăți echitabil celor nevoiași, au condus pe păgâni la credință. Gestul lor a fost conducător fiindcă provenea din iubire. Orice conducere, fără iubire, duce la înrobire; numai conducerea izvorâtă din iubire duce la libertate, pace și înflorirea tuturor valorilor spirituale.

Lectura a III-a este din Evanghelia după sfântul Marcu (9,37-42-46-47). Isus se ridică împotriva falsității și fățărniciei conducerii spirituale. Cuvintele tari, prin care el condamnă scandalul, sunt o excepție. N-a condamnat astfel nici adulterul și nici chiar omuciderea. Fariseii pedepseau adulterul și omuciderea prin uciderea cu pietre în afara cetății și cadavrul nu putea fi onorat cu nici un fel de funeralii deosebite. Isus socotește scandalul, tentativa șefilor spirituali de a-i îndepărta pe oameni de adevăratul Mântuitor ca pe o fărădelege fără egal; de aceea, pedeapsa ce li se cuvine, legarea unei pietre de moară de gât și aruncarea în adâncul mării, ca astfel cadavrul să nu mai poată fi pescuit și să nu i se mai acorde nici cea mai mică onoare de înhumare, arată gravitatea păcatului. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este fotografia materială a celui spiritual, tabloul viu al lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu este iubire (1In 4,8). Omul, chipul lui Dumnezeu, este creat pentru a fi iubire. Scandalul face din om chipul Satanei, fiindcă stinge iubirea și tot ce este sfânt.

Sfântul Bernard spune: Mai puternic este glasul faptei decât glasul vorbei; glasul vorbei sună, glasul faptei tună. Fariseii, cărturarii și arhiereii, pe care Isus i-a dojenit deseori, semănau scandal, nu prin ceea ce spuneau, ci prin ceea ce făceau. Pe scaunul lui Moise au șezut… Tot ceea ce vă vor spune, faceți, dar după faptele lor să nu faceți (Mt 23,3).

Pentru a nu cădea în păcatul scandalului, Isus propune soluții radicale: tăierea mâinii, piciorului și scoaterea ochiului drept, ochiul simbol al puterii, după cum am spus-o în altă predică; altfel se riscă de a ajunge în situația lui Iuda Iscarioteanul, despre care a spus că îi era mai bine dacă nu se năștea (Mt 26,24).

Bogățiile sunt bune, ca și mâna, piciorul și ochiul, dar când ele sunt un obstacol în calea mântuirii (ochiul drept sunt părinții cu autoritatea lor; mâna dreaptă sunt frații care sunt sprijinul părinților; piciorul sunt prietenii), când din cauza lor se pierde din vedere valoarea bunurilor spirituale, cum spunea Isus: Cine este mama mea? Cine sunt frații mei? Tot acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri îmi este tată, mamă, frate și soră (Mt 12,50).

Bogat este nu numai acela care are bogății, dar și acela care crede că scopul vieții stă în a avea, în a poseda. Sărac este acela care crede că scopul vieții este acela de a fi spre slava Celui care este, Dumnezeu, fiindcă nu ceea ce avem are valoare, dar ceea ce suntem. Și trebuie să fim cu o inimă atât de mare încât să nu spunem niciodată despre unul sau altul că nu este dintre ai noștri și l-am oprit. Oricine ar fi, trebuie încurajat să meargă pe calea binelui, să-l urmeze pe Isus și pe ucenicii săi.

A îmbogăți pe alții cu cele spirituale înseamnă a fi un bun conducător al poporului lui Dumnezeu.

Cu ocazia primiției neosacerdotale a lui Angelo Tin (Birmania), el a mulțumit unei femei budiste, doamnei Daw-Sin, pentru ajutorul acordat în anii de studenție. Fiind sărac, lucrase în cafeneaua ei. Când a voit să-și continue studiile teologice, ea l-a ajutat ca o adevărată mamă. Se ruga la templul ei budist ca Angelo să-și atingă ținta, idealul vieții: preoția. Rugăciunile noastre sunt diferite, i-a zis ea într-o zi, dar sunt sigură că ele se întâlnesc și sunt unite înaintea Domnului.

Mare spirit de conducere a avut. Și era păgână…

Și eu? Și tu? Avem acest spirit de conducător?

Să-l rugăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească la tot adevărul (In 16,13). Amin.

 

* * *

 

Să îl lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Ned a mers într-o zi în vizită la vecinul său, care avea un câine foarte fioros. Apropiindu-se de curtea vecinului, câinele a început să latre, dar vecinul i-a spus: “Haide, Ned! Nu-ți fie teamă de câinele meu. Știi vechiul proverb: Câinele care latră nu mușcă.” “Da”, i-a răspuns Ned, “știu proverbul, și eu, și tu, dar mă întreb dacă îl știe și câinele tău!” Înainte să cădem de acord dacă un câine poate sau nu să muște, trebuie să ne asigurăm că respectivul câine este parte a acordului. În același spirit, orice încercare a oamenilor de a stabili unde și prin cine Dumnezeu poate sau nu poate să acționeze nu este decât o încercare inutilă de a-l limita pe Dumnezeu. Doar că Dumnezeu nu poate fi limitat.

Într-o Dieceză din Nigeria, un preot a început să organizeze întâlniri de rugăciune în centrul pastoral diecezan. Mulți alți preoți organizau astfel de întâlniri, în parohiile lor, dar la o scară mai mică. Preotul s-a dus la Episcop și l-a pus să semneze o declarație prin care întâlnirile organizate de el să fie declarate singurele oficiale. Orice persoană bolnavă sau cu probleme care dorea să meargă la o întâlnire de rugăciune, nu putea să meargă deci decât la centrul diecezan unde era preotul respectiv. Documentul spunea în fapt că Dumnezeu nu are voie să vindece pe cineva pe teritoriul Diecezei, în vreo parohie a nu știu cărui preot, ci doar în centrul diecezan! Astfel de limitări impuse lui Dumnezeu nu funcționează. Dumnezeu nu se lasă niciodată limitat de minți umane înguste.

Moise, acum peste 3.000 de ani, știa aceasta. Israeliții, pe care el îi conducea spre Țara Promisă, aveau idei clare despre “poziționarea” lui Dumnezeu. Și-au stabilit tabăra în vale, departe de muntele unde credeau că locuiește Dumnezeu. La jumătatea drumului dintre câmpie și munte au construit un cort special, un loc de întâlnire între Dumnezeu și conducătorul lor, Moise. Oricine se rătăcea pe munte era condamnat la moarte pentru încălcarea teritoriului lui Dumnezeu. În mod similar, ei credeau că Dumnezeu nu ar ieși niciodată din teritoriul Lui pentru a intra în teritoriul lor, în tabără. Liniile erau trasate clar. Totul trebuia să funcționeze ca la carte. Credeau că știu care este și care nu este locul lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu poate fi însă limitat. Acest adevăr s-a revărsat asupra lor în ziua când au consacrat șaptezeci de bătrâni ca ajutoare ale lui Moise. După cum vedem în prima lectură, cei șaptezeci de bătrâni fuseseră aleși dinainte. În ziua consacrării lor, trebuiau să se prezinte în Cortul Întâlnirii unde Domnul ar fi urmat să le dea același duh pe care l-a dat lui Moise. În ziua cu pricina s-au prezentat toți conform programului, mai puțin doi: Eldad și Medad. De ce nu au ajuns și ei la Cort? Îi furase somnul? Au uitat pur și simplu? Nu știm și nici nu contează. Important este că duhul Domnului s-a coborât asupra celor șaizeci și opt de bărbați din Cortul Întâlnirii, precum și asupra celor doi care erau încă în câmpie. Și cei doi au început să profețească asemenea celorlalți șaizeci și opt din Cort.

Faptul că Dumnezeu putea trece peste liniile atât de clar trasate în mințile lor, linii ce stabileau unde Dumnezeu poate și unde nu poate acționa, a provocat un mare șoc între israeliți. Ei i s-au adresat imediat lui Moise, și Iosua i-a cerut acestuia să îi oprească pe cei doi bărbați. Suprimă dovada și neagă faptul! Dar Moise știa mai bine. I-a zâmbit simplu și i-a spus: “Nu cumva ești gelos pe mine? O, de ar fi toți prooroci în poporul Domnului și de ar trimite Domnul duhul Său peste ei!” (Numeri 11,29). Cât s-ar fi ușurat sarcina proorocilor dacă toți ar fi fost prooroci.

Minți înguste și ostile ca a lui Iosua nu au lipsit niciodată în rândul Poporului lui Dumnezeu. În Evanghelii le vedem în persoanele lui Iacob și Ioan, Fiii Tunetului, care au dorit să cheme foc din cer pentru a-i arde pe unii dintre cei care nu erau de acord cu Isus (cf. Luca 9,52-56). În Evanghelia de astăzi, din nou Ioan îi spune Domnului cum a încercat să oprească un om, care nu aparținea grupului lor, să scoată demoni în numele lui Isus. De ce a făcut aceasta? Deoarece, conform teologiei lui slabe, Dumnezeu ar fi trebuit să se limiteze la grupul lor. Dar Isus, noul Moise, era acolo să îl corecteze: “Nu-l opriți [...] cine nu este împotriva noastră este pentru noi” (Marcu 9,39-40). Nu îl opriți. Acela face o treabă bună. După roadele lor îi veți cunoaște.

Mulți creștini se plâng că Dumnezeu nu mai are un loc în lumea noastră de astăzi. Poate că privim în locul greșit. Dacă am privi dincolo de Cortul Întâlnirii și dincolo de cei care aparțin grupului nostru, am putea să fim surprinși să vedem că Dumnezeu este la fel de activ în lumea de astăzi ca întotdeauna. Poate că lucrează prin cei pe care noi îi considerăm nepotriviți și în locuri pe care noi le considerăm nepotrivite. Să ne rugăm astăzi ca Dumnezeu să ne dea umilința și bunul simț de a-l recunoaște și de a-l primi oriunde și prin oricine alege El să se facă cunoscut lumii de astăzi.

 

* * *

 

Banii contează

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

(predică pe marginea lecturii a doua)

Unul dintre uimitoarele semne ale timpurilor de astăzi este popularitatea a ceea ce este cunoscut ca evanghelia bunăstării. Aceasta este evanghelia pe care o auzim în majoritatea mega-bisericilor care apar la televiziune, o evanghelie care îi promite credinciosului adevărat bunăstare imediată. Bogăția materiale, sănătatea și relațiile de invidiat sunt legănate ca un morcov înaintea credincioșilor în perspectivă, ca fiind binecuvântările sigure ale lui Dumnezeu pentru toți cei care cred. Unul dintre motivele pentru care evanghelia bunăstării a devenit atât de populară astăzi este acela că creștinismul tradițional a îmbrățișat și a predicat timp îndelungat o evanghelie anti-bunăstare. Și aceasta este greșită. Dumnezeu nu este anti-bunăstare. A doua lectură de astăzi din Scrisoarea lui Iacob este unul dintre pasajele Scripturii care, dacă nu este înțeles corect, ne poate conduce la concluzia că Evanghelia creștină se opune sănătății.

“Ei, voi bogaților! Plângeți văitându-vă din cauza nenorocirilor care vor veni peste voi. Bogăția voastră a putrezit și hainele voastre au fost roase de molii. Aurul vostru și argintul au ruginit, iar rugina lor va fi ca o mărturie împotriva voastră și va mistui trupurile voastre ca focul. Ați adunat comori pentru zilele de pe urmă!” (Iacob 5,1-3).

Acest pasaj sună ca o condamnare directă a bogăției, ca o condamnare a celor bogați. Acestora li se spune să plângă pentru nenorocirile ce vor veni peste ei. Imaginea ruginii consumând trupurile ca focul este îngrozitoare. Este suficient pentru a-i face pe creștinii dedicați să creadă că este ceva în neregulă cu faptul de a fi bogat. Mulți dintre creștini ar duce-o astăzi mai bine din punct de vedere financiar dacă nu ar fi atât de adânc înrădăcinată ideea că banul este diavolul și că a fi foarte bogat presupune să fii foarte rău. Și totuși, credința că banul este ceva rău nu este susținută nici de epistola lui Iacob și nici de alte cărți ale Bibliei.

“Stai puțin, părinte! Nu spune Biblia că banii sunt la rădăcina răului?” Deloc. Biblia nu spune că banii sunt la rădăcina tuturor relelor. Ceea ce spune Biblia este (ascultați cu atenție): “Rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani, iar cei care s-au dedat la ea au rătăcit de la credință și și-au provocat multe chinuri” (1Timotei 6,10). Banii nu sunt la rădăcina tuturor relelor, ci dragostea de bani, setea de bogăție stă la rădăcina tuturor relelor. Problema nu sunt banii, problema constă în dorința dezordonată a omului de bogăție.

Există un proverb latin care spune “Abusus non tollit usum”, adică “Abuzul de ceva nu elimină folosirea lui legitimă”. Acest înțelept proverb se aplică și când este vorba de credință, și când este vorba de bani. Biblia condamnă clar abuzul de bogăție. Abuzul de bogăție poate avea trei forme: a) cum se ajunge bogat; b) cum se folosește bogăția; c) câtă inimă se pune în bogăție. Prima formă de abuz o vedem la cei care îi exploatează pe săraci pentru a se îmbogăți. Aparent, bogații condamnați de Iacob aparțin acestei clase. Continuarea pasajului clarifică: “Iată, plata pe care voi ați reținut-o de la lucrătorii care au secerat ogoarele voastre, strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Domnului oștirilor. [...] L-ați osândit și l-ați ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a împotrivit” (Iacob 5,4-6). Bogăția este bună când omul o atinge prin muncă curată, onestă, asiduă. Când te folosești de necinste și de fraudă, atunci este bogăția care a venit prin abuz. Aceasta o condamnă Iacob.

A doua formă de abuz o întâlnim la cei care au ajuns bogați prin mijloace oneste, dar se folosesc de bogăție doar pentru a se răsfăța pe ei înșiși. Isus ne dă un exemplu de astfel de abuz în parabola bogatului necugetat care și-a adunat bogății și a spus sufletului său: “Suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și desfătează-te!” (Luca 12,19). Dar Dumnezeu îi spune: “Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul; iar cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” (Luca 12,20). Bogăția, ca orice altă binecuvântare de la Dumnezeu, ne este dată cu încrederea că îi vom sluji cu ea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă binecuvântările Sale pentru satisfacția noastră personală. Lucru valabil inclusiv cu bogăția. A folosi bogăția pur și simplu pentru auto-răsfățare este un abuz de bogăție.

În fine, sunt cei care văd bogăția ca cel mai important lucru în viață. Pentru siguranță ei se încred mai degrabă în bogăție, decât în Dumnezeu. Pentru astfel de oameni, bogăția a devenit un alt Dumnezeu. Acestor oameni le-a spus Isus Cristos că “nici un servitor nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul și-l va iubi pe celălalt, sau va ține la unul, iar pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și mamonei” (Luca 16,13). Materialismul și credința creștină nu pot merge împreună: fie este una, fie alta.

Astăzi, Iacob ne avertizează privitor la abuzul de bogăție. Nu ne avertizează privitor la bogăție, ci privitor la abuz. Să îi cerem lui Dumnezeu să ne dea o atitudine creștină echilibrată vizavi de bogăție: în modul de a o obține; în modul de a o utiliza; și în modul în care ne punem inima în ea.

 

* * *

 

Cine nu este împotriva noastră este pentru noi

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Unul dintre apostoli, Ioan, a văzut cum scotea demoni în numele lui Isus un om care nu aparținea cercului discipolilor, și i-a interzis acestuia să mai facă acest lucru. Relatându-i Învățătorului incidentul, El îi răspunde: “Nu-l opriți… pentru că cine nu este împotriva noastră este pentru noi” (Marcu 9,39.40). Aceasta este o temă de o mare importanță actuală. Ce trebuie să credem despre cei care sunt în afară, care fac ceva bun și arată semne ale spiritului, fără a crede însă în Cristos și a adera la Biserică? Pot și ei să se mânuiască?

Teologia a admis întotdeauna posibilitatea, pentru Dumnezeu, de a salva unii oameni în afara modurilor obișnuite, care sunt credința în Cristos, botezul și apartenența la Biserică. Această certitudine a fost afirmată în epoca modernă, după ce descoperirile geografice și posibilitățile crescute de comunicare între oameni au făcut să fie necesar să se admită faptul că există nenumărați oameni care, fără vina lor, nu au auzit niciodată proclamarea Evangheliei, sau au auzit-o într-un mod neadecvat, de la conchistadori și de la colonizatori lipsiți de scrupule care au făcut-o să fie dificil de acceptat.

Conciliul Vatican II a spus că “Duhul Sfânt oferă tuturor posibilitatea ca, într-un mod cunoscut de Dumnezeu, să fie asociați acestui Mister pascal” (Gaudium et Spes, nr. 22) și să fie așadar mântuiți. S-a schimbat credința noastră creștină? Nu, atâta vreme cât continuăm să credem două lucruri: în primul rând, că Isus este singurul mijlocitor și mântuitor al întregii rase umane, și de asemenea că cei care nu îl cunosc, dacă sunt mântuiți, sunt mântuiți datorită Lui și datorită morții Sale răscumpărătoare. În al doilea rând, că de asemenea cei care, neaparținând încă Bisericii vizibile, sunt în mod obiectiv “orientați” către ea, fac parte din acea Biserică mai mare, cunoscută doar de Dumnezeu.

În pasajul nostru evanghelic, Isus pare să ceară două lucruri de la acești oameni “din afară”: ca ei să nu fie “împotriva” Lui, adică să nu combată în mod categoric credința și valorile ei, cu alte cuvinte să nu se pună de bunăvoie împotriva lui Dumnezeu. În al doilea rând, ca, dacă nu pot să îl slujească și iubească pe Dumnezeu, cel puțin să slujească și să iubească imaginea Sa, care este omul, în special cel în nevoi. Se spune, de fapt, vorbindu-se mai departe tot despre acești oameni “din afară”: “oricine vă va da să beți un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ai lui Cristos, adevăr vă spun, nu-și va pierde răsplata”.

Cu toate acestea, după ce am clarificat doctrina, cred că este de asemenea necesar să mai îndreptăm ceva: atitudinea noastră interioară, psihologia noastră ca credincioși. Putem înțelege, dar nu împărtăși, nedumerirea anumitor credincioși atunci când văd căzând fiecare privilegiu exclusiv legat de credința lor în Cristos și de apartenența la Biserică: “Atunci, ce folos să fii un bun creștin?” Trebuie, dimpotrivă, să ne bucurăm imens datorită acestor noi deschideri ale teologiei catolice. A ști că frații noștri din afara Bisericii au și ei posibilitatea de a fi mântuiți: ce ne eliberează mai mult și confirmă mai mult generozitatea infinită a lui Dumnezeu și voința Sa “ca toți oamenii să se mântuiască” (1Timotei 2,4)? Trebuie să ne însușim dorința lui Moise redată în prima lectură a acestei duminici: “de ar fi toți prooroci în poporul Domnului și de ar trimite Domnul duhul Său peste ei!” (Numeri 11,29).

Cunoscând toate acestea, trebuie să îi lăsăm pe fiecare în pace cu propriile lor convingeri și să încetăm să promovăm credința în Cristos, având în vedere că te poți mântui și în alte moduri? Sigur că nu. Ceea ce trebuie însă să facem este să subliniem motivația pozitivă mai mult decât cea negativă. Motivația negativă este: “Credeți în Isus, pentru că cine nu crede în El va fi condamnat veșnic”; motivația pozitivă este: “Credeți în Isus, deoarece este minunat să crezi în El, să îl cunoști, să îl ai ca mântuitor, în viață și în moarte”.

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a de peste an (B) (audio)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Predicator: Pr. Iosif Iacob
Unde: Catedrala romano-catolică din Iași
Când: 1 octombrie 2006

 

Puteți descărca predica de pe Pastoratie.ro: click aici.

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a (B)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Ioan, unul dintre cei doisprezece, i-a spus lui Isus: “Învățătorule, am văzut pe cineva care scotea diavoli în numele tău; am voit să-l împiedicăm, căci nu-i din rândul acelora care ne urmează”. Isus i-a răspuns: “Nu-l împiedicați, căci cel care face o minune în numele meu nu poate, imediat după aceea, să mă vorbească de rău. Cel care nu este împotriva noastră este cu noi. Cine vă va da și numai un pahar cu apă, pentru că îi aparțineți lui Cristos, vă spun adevărul, nu va rămâne nerăsplătit. Cine se face vinovat de căderea, chiar și a unuia singur dintre aceștia mici, care cred în mine, i-ar fi mai bine să i se lege de gât o piatră de moară, trasă de măgari, și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te duce la păcat, tai-o! E mai bine să intri ciung în viața veșnică, decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în gheenă, acolo unde focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l, căci e mai bine să intri schilod în viața veșnică decât cu amândouă picioarele să fii aruncat în gheenă. Dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l. Căci mai bine este să intri chior în împărăția lui Dumnezeu, decât cu amândoi ochii să fii aruncat în gheenă, unde chinul nu se sfârșește și focul nu se stinge”. (Marcu 9,38-43.45.47)

Învățăturile lui Isus propuse nouă spre meditare în această a XXVI duminică de peste an se găsesc în inima secțiunii a patra a evangheliei sfântului Marcu în care Isus le explică ucenicilor condițiile urmării lui (8,31-10-31). Urmându-l pe Isus pe cale, descoperim împreună cu apostolii prețul acceptării de a-l urma pe Fiul omului: a lăsa, a părăsi, a renunța pentru a păși pe urmele lui Isus și a intra în Împărăție, aceasta ar fi atitudinea fundamentală pe care Mântuitorul o explică în mod progresiv prin intermediul unei întregi serii de sfaturi: puterea rugăciunii făcute cu credință (9,23-29), sensul slujirii și al modestiei (9,35-37), radicalismul angajamentului (9,43-47), exigența iubirii (10,6-8), etc. Și care ar fi acea dragoste care trebuie să aibă întâietate în raporturile comunitare dacă nu aceea care, cu modestie, știe să se retragă din primul plan, care știe să iasă înaintea așteptărilor și nevoilor fratelui, care nu scandalizează și știe să se arate tolerantă.

Toată această serie de învățături are drept punct de plecare un eveniment pe care, unul dintre apostoli, Ioan, supra numit și “fiul tunetului” (3,17), i-l aduce lui Isus la cunoștință: am văzut pe cineva care scotea diavoli în numele tău. Gestul său denotă o grijă pentru “prerogativele” Învățătorului său dar și pentru “privilegiul” apostolic. Isus însă îi dezvăluie faptul că oricine poate avea acces la puterea sa chiar dacă nu-l urmează în mod fizic. Acțiunea săvârșită în numele lui Isus va purta amprenta divină. A recunoaște și a primi ceea ce vine de la Dumnezeu, dincolo de compromisuri și ambiguități, nu este oare atitudinea unui adevărat ucenic?

Și apoi, nu este suficient ca ucenicul să fie tolerant. El trebuie să accepte că și alții pot dărui. Astfel nu este fără importanță, de exemplu, ca cineva (un ne-ucenic) să se comporte ca un frate față de altcineva care ar fi “înveșmântat” cu demnitatea lui Cristos. A dărui și numai un pahar cu apă este un gest cu o deschidere eshatologică care anunță deja viața veșnică pe care Isus o promite drept răsplată. Dar dacă, în locul slujirii și a primirii semenului, este preferat refuzul recunoașterii demnității valorii sale unice – mai ales când aceste este slab și mic – mergându-se până a-l face să sufere, autorul unor astfel de fapte se expune unui destin teribil: moartea prin scufundare având o piatră de moară legată de gât ar fi o nimica toată în comparație cu cel care i-ar cauza o moarte morală fratelui său.

Și apoi mai există și o altă formă de scandal: ucenicul poate să-și provoace singur căderea. Isus denunță cu vigoare orice lucru care ar împiedica legătura cu Împărăția. Amintindu-ne că în timpul Macabeilor deja, dar și în Biserica primară mai apoi, s-au văzut exemple de credincioși care au preferat să le fie scoși ochii sau să le fie tăiate mâinile din atașament pentru Împărăție mai mult decât pentru viața de pe acest pământ, înțelegem că recomandările lui Isus nu sunt simple metafore.

Prin urmare nimeni nu se poate prezenta în fața lui Dumnezeu revendicând vreun drept: exigența iubirii ne depășește; nu o vom putea împlini sută la sută. Ea este ca un creuzet în care se purifică existența noastră. În fond constanța credinței se aprofundează în focul încercării.

 

* * *

 

Cine nu este contra noastră, este pentru noi

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Tema Liturgiei cuvântului de azi este o continuare a celei din duminica trecută despre felul în care trebuie să slujim în Împărăția lui Dumnezeu conform învățăturii lui Isus. Toate cele trei lecturi combat spiritul de turmă. Poporul are o tendință bolnăvicioasă, izvorâtă din comoditate și lene: vrea să fie condus. Din acest motiv Iahve se plângea lui Samuel, când poporul a voit un rege: Nu pe tine te-au disprețuit, ci pe mine, ca să nu mai domnesc peste ei” (1Sam 8, 7). Pe Isus îl vor rege. De ce?.. Ca să le dea pâinea miraculoasă pe gratis și să se sature (cf. In 6, 26). Și scriitorul Dostoievski pune în evidență acest lucru în scrierile sale. In realitate poporul este chemat să conducă, să aibă inițiativă, să dea mărturie, să fie profetic, să apere valorile spirituale fiindcă lui i-a fost destinată Revelația. Pentru aceasta Moise dorește ca toți din popor să fie profeți. Spiritul de turmă trezește dorința de dictatură. Cuprinși de acest spirit, Iozue se teme să nu scadă autoritatea lui Moise și Ioan se teme să nu scadă autoritatea lui Isus; iar în duminica trecută (a XXV-a) ucenicii se temeau să-l întrebe pe Isus dacă nu cumva crucea și moartea îi vor aduce pierderea oricărui prestigiu. Unii exegeți susțin că atât Iosue Iozuie asupra lui Moise, cât și Ioan și ceilalți ucenici asupra lui Isus au voit să dețină monopolul, să fie numai în folosul lor. Tocmai această dorință de a monopoliza duce la dictatură.

Moise îi ceruse lui Dumnezeu printr-o rugă stăruitoare ca el să ia în mână soarta poporului și să-l conducă cu mână puternică (Num 11, 10-15). Nu numai că Dumnezeu refuză să se impună ca dictator, dar îi cere lui Moise ca chiar și autoritatea sa să și-o împartă cu bătrânii poporului. Convocați la cortul întâlnirii (Lec.I-a: Num.11, 25-29), bătrânii primesc o parte din spiritul lui Moise, sau mai bine, din spiritul lui Dumnezeu și ei prorocesc. Numărul lor de 70 reprezintă întregul, tot poporul și, ceea ce fac ei, trebuie să facă tot omul pe care ei îl reprezintă. Cuvântul a proroci, a profetiza, în contextul Scripturii, în acest caz, nu vrea să spună că ei sunt cei care transmit prin viu grai mesajul lui Dumnezeu, așa cum se cunoaște în profetismul clasic, ci în a demonstra prin propriul comportament că puterea spiritului lui Dumnezeu este și acționează în lume. Bătrânii sunt profeți în sensul că sunt martori ai lui Dumnezeu și ai puterii spiritului său. Întreg poporul îi poate vedea și trebuie să înțeleagă din comportamentul bătrânilor care trebuie să fie conduita unuia fiecăruia dintre ei. Carisma de a conduce nu-i un bun individual, ci un dar al lui Dumnezeu pentru popor. Așa se face că Eldat și Medad, care prorocesc în mijlocul poporului, dau mărturie prin comportamentul lor despre prezența lui Dumnezeu și nicidecum nu trebuie opriți, ci imitați; de aceea Moise, vorbind ca unul care are cu adevărat spiritul lui Dumnezeu, își arată dorința ca toți să aibă darul spiritului, fiindcă atunci, lumea care acum este întuneric și bolnavă, ar avea lumina și forța care ar face fără rost misiunea unui singur profet sau a oricărui alt mijlocitor, conducător.

Această plinătate, la care Moise face aluzie, o găsim și în alte locuri ale Scripturii și sunt expresii pline de speranță la profeții Ieremia (31, 33) și Ioel (3, 1 ș.u). În Noul Testament, după experiența Rusaliilor, va fi văzută ca un semn al erei luminilor escatologice care deja a început, când Dumnezeu va fi totul în toți (1Cor 15, 28). (cf.CBL p. 223-224).

Spre această plinătate ne îndrumă și episodul evanghelic de azi (Mc 9, 37-42.44.46-47). Ioan se teme că Isus își va pierde autoritatea dacă alții, pe care el nu i-a ales să umble în rând cu ceilalți ucenici, vor face semne și minuni în numele lui. Ca Moise lui Iozua, tot așa vrea să-i spună și Isus lui Ioan: Ce bine ar fi dacă toți ar scoate și ar alunga diavolii în numele meu, dacă toți și-ar pune puterile lor în slujba aproapelui. Cu adevărat s-ar realiza acel timp și acel popor mesianic în care, după cum spune sf. Paul Cristos este totul în toți (Col 3, 11), fiindcă s-ar realiza planul lui Dumnezeu care ne-a făcut cunoscută taina voinței sale, cum hotărâse în sine mai înainte, spre întocmirea împlinirii vremilor, ca toate să le adune iarăși în Cristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, ca să fim spre lauda măririi sale (Ef 1, 9-10. 12).

În continuare Isus ne dă câteva sfaturi spre a ne comporta profetic privind toate prin ochelarii lui Dumnezeu și anume: unde vezi că a răsărit o floare, toarnă-i o găleată de apă, ca să-și păstreze frumusețea și prospețimea de care omenirea are atâta trebuință; acolo unde vezi că a răsărit un spin, pune cazmaua la rădăcina lui și scoate-l, altfel va umple grădina și va sufoca florile. Văzând și aprobând lumina din alții, se va face lumină în propria ta casă, fiindcă Dumnezeu ne vine prin aproapele, prin acele persoane pe care le vrea el și noi nu știm care sunt, ci trebuie să-l căutăm în tot omul și mai ales în acei la care ne așteptăm mai puțin. De aceea Isus ne sfătuiește să fim toleranți față de cei care sunt la marginea comunității, să trăim în caritate și să-i apărăm pe cei mici de orice rău, de a sta mereu în gardă contra ispitelor și falsei siguranțe de sine, ne chiamă spre a vedea, în acel care nu este dintre ai noștri, nu un dușman potențial sau un concurent, ci un tovarăș de credință (cf. MAC p. 972).

Pentru a fi mare în Împărăția lui Dumnezeu din această lume, fiecare trebuie să se facă bucăți mici și să se ofere altora ca ferment, ca drojdie ascunsă în trei măsuri de făină spre a face să dospească toată frământătura (Mt 13, 33), ca întregul popor creștin să devină pâinea lui Dumnezeu pentru întreaga omenire, să poată conduce din intern, din inimă cu toată iubirea în felul Bisericii primare, în care toți stăruiau în învățătura apostolilor, în unirea frățească, la frângerea pâinii și la rugăciune, având toate în comun, luau hrana cu bucurie și cu inimă nevinovată, lăudând pe Dumnezeu și fiind bine văzuți de tot poporul. Iar Domnul sporea zilnic obștea cu aceia care se mântuiau (Fap 2, 42-47). Iată cum trebuie să arate imaginea unui adevărat popor profetic!

În lectura a II-a (Iac 5, 1-6) sf. Iacob se ridică cu toată vehemența împotriva bogaților care favorizează spiritul de turmă, sentimentul că numai cei care au bani sunt capabili să conducă; toți ceilalți trebuie să stea sub ascultarea lor cu toată smerenia…

În nici un caz cei bogați nu au dreptul să conducă datorită bogățiilor lor și să-i supună unei ascultări umilitoare pe cei săraci, fiindcă, pe de o parte, Dumnezeu este de partea celui sărac; pe de altă parte, bogățiile în care se încred sunt fără valoare, precare, trecătoare: hainele sunt sortite moliilor iar aurul și argintul ruginei… Bogații se bazează pe aceste bogății trecătoare, dar acestea nu pot să le dea siguranța vieții pe care ei o caută în ele, ba chiar mai rău: când vor ajunge să se convingă de faptul că s-au înșelat, vor fi cuprinși de regrete și remușcări de conștiință atât de puternice încât se vor simți ca în focul iadului.

Alte motive, pentru care sf. Iacob îi consideră pe cei bogați drept nelegiuiți și excluși din comunitate, (însă nu-i vorba de o clasă creștină bogată, ci de o stare generală), sunt: cei care le adună fac să crească sărăcia altora; cel bogat reține plata săracului sau i-o micșorează și păcătuiește grav. Ba mai mult: gravitatea păcatului său crește, fiindcă: nu numai că nu are dreptul să-i rețină plata sau să i-o micșoreze, dar este dator să-i poarte de grijă, chiar dacă nu i-ar datora nimic, fiindcă Dumnezeu, stăpânul tuturor bogățiilor, poruncește să-l iubească cu fapta. Bogatul nu-i stăpân, ci administrator, iar administratorul trebuie să stea la dispoziția stăpânului cu tot ce i-a încredințat și cu atât mai mult dacă bogăția provine din nedreptăți și furturi.

Nesimțirea bogaților își atinge culmea când, deși Domnul este aproape ca să facă judecată dreaptă pentru săracii săi, ei se preocupă doar de plăcerile care le vin din partea bogățiilor, fiindcă fericirea stoarsă din plăceri este mereu unită cu disprețul față de legea care apără drepturile omului. Cu atât mai rău pentru un creștin bogat care nu ține seama de aceste adevăruri (cf. CBL p. 1835-1836).

Care este datoria noastră?

Fiindcă ne-am adunat ca să ascultăm cuvântul Domnului și să luăm parte la frângerea Pâinii, să dobândim harul de a vesti moartea Domnului și de a mărturisi Învierea Lui până când va veni, să ne recunoaștem datoria de a conduce la mântuire pe toți cei din jurul nostru și de a nu ne lăsa conduși de cei bogați sau de bogățiile lor, de plăcerile simțurilor și de nici un fel de dorință de a-i domina pe alții, de a ne ruga cu umilință în fața Stăpânului întregului univers: Dumnezeule, care îți dezvălui atotputernicia mai ales prin milă și iertare, te rugăm, revarsă necontenit harul tău asupra noastră, pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduințelor tale, să ajungem părtași de bunurile cerești. Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a de peste an

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Editura Sapientia

După ce am ascultat mesajul evanghelic pe care Biserica ni-l propune în această duminică, observăm că textele biblice ne dezvăluie, în primul rând, intervenția minunată a lui Dumnezeu, care trimite Spiritul său Sfânt asupra celor ce cred într-ânsul. Acele persoane care au primit darul Spiritului Sfânt au nobila misiune de a deveni principali mesageri ai cuvântului lui Dumnezeu și adevărate puncte de reper pentru ceilalți oameni. Dumnezeu, în marea sa bunătate, trimite și astăzi Spiritul său Sfânt asupra fiilor săi. Suntem noi oare mereu pregătiți să primim cum se cuvine acest mare dar care vine direct de la Tatăl nostru ceresc?

Se povestește despre un om că adesea stătea pe malul unui râu și privea la apa cristalină. Într-o zi, a luat din apă o piatră frumos șlefuită, netedă și fără colțuri. Piatra era de o frumusețe rară. A analizat atent acea piatră, iar în cele din urmă a zdrobit-o de o piatră mai mare. Atunci a observat că, deși acea piatră stătea de atâția ani în apă, ea era uscată pe dinăuntru. De multe ori ne asemănăm și noi cu acea piatră, auzim mereu cuvântul lui Dumnezeu, dar trece pe lângă noi fără să ne pătrundă, iar noi ne lăsăm în continuare pradă propriului nostru egoism și propriilor noastre interese. Astăzi, Biserica ne învață să ne lăsăm pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu, să lăsăm cuvântul divin să intre în noi pentru a ne înmuia inima, căci doar așa putem deveni adevărați fii ai lui Dumnezeu.

Prima lectură, luată din Cartea Numerilor, ne dezvăluie o scenă memorabilă din istoria poporului israelit. În centru îl întâlnim pe Moise confruntându-se cu nemulțumirea poporului care plânge din cauza lipsei cărnii, considerând că mana dată de Domnul nu este suficientă. Moise îi cere lui Dumnezeu o intervenție, iar Domnul, în marea sa bunătate, promite ajutor.

La porunca Domnului, Moise convoacă șaptezeci de bătrâni asupra cărora Domnul trimite Spiritul său, care era și asupra lui Moise, făcându-i să profetizeze. Adică le dăruiește capacitatea de a citi evenimentele, de a le interpreta pentru a găsi în ele voința divină. Dumnezeu, trimițând Spiritul său asupra celor șaptezeci de bătrâni, ajută poporul să dea un sens peregrinării prin deșert, sărăciei, dificultății drumului. Surprinzător este faptul că Duhul Domnului coboară și asupra celor doi bătrâni care au rămas în tabără, aceștia fiind, în acest fel, străini de celebrarea care i-a avut ca protagoniști pe Moise și pe ceilalți membri din popor. Imediat s-au auzit voci care spuneau: cei doi bătrâni nu pot să intre în rândul celor șaptezeci, prin urmare, trebuie să tacă. Moise, omul credinței, le spune acestora că Domnul a voit să le dea celor doi bătrâni Duhul său și că ar fi minunat dacă tot poporul lui Dumnezeu ar fi format numai din profeți.

Pentru Moise, toți cei care au credință pot primi de la Dumnezeu ajutorul sau puterea de a sesiza voința sa și de a o vesti și altora prin cuvinte și fapte. Pentru a primi Spiritul lui Dumnezeu nu este necesar să fim plini de El, ci trebuie să credem în puterea Duhului pentru a-l putea primi cu inima deschisă. Și nouă, Dumnezeu ne oferă prin cuvânt și spirit, păzit și păstrat în Biserică, cheile pentru a înțelege, pentru a interpreta evenimentele pe care le experimentăm zilnic și care la prima vedere ar părea inexplicabile sau chiar absurde.

Evanghelia și lectura a doua, luate din Scrisoarea sfântului Iacob, cuprind o acuză violentă împotriva oamenilor care trăiesc doar pentru a-și satisface propriul egoism. Cei care adună cu aviditate doar pentru ei, cei care îi frustrează pe alții prin avantajele lor, cei care se complac în plăceri având impresia că astfel dau sens vieții, toți aceștia sunt plini de egoism, de răutate, întrucât pun satisfacerea dorințelor și plăcerilor lor pe primul loc în viață.

Oare cine se mai întreabă astăzi ce vrea Dumnezeu de la el? Ne-am întrebat vreodată dacă tot ceea ce posedăm ne este indispensabil? Probabil vom rămâne stupefiați când vom vedea câte lucruri inutile încarcă viața și casa noastră. Egoismul este un mare viciu al societății noastre, un cerc vicios din care nu suntem capabili să ieșim, întrucât ne-am obișnuit așa și totul pare normal. Soluția, unica speranță de salvare, este Isus Cristos și iubirea lui care se revarsă acolo unde lucrează Duhul lui Dumnezeu. Cel care trăiește în numele lui Isus va învinge egoismul, va face din viața sa o profeție și va slăvi puterea lui Dumnezeu.

În comunitatea noastră sunt multe exemple luminoase de credincioși care pot fi numiți profeți. Să căutăm în jurul nostru aceste persoane, căci în ele locuiește Duhul lui Dumnezeu, sunt pietre prețioase ale comunității, sunt un dar pentru noi toți. Dar să nu-i delegăm pe ei pentru a-l reprezenta pe Domnul, deoarece fiecare dintre noi este chemat să fie profet, adică interpret fidel al voinței lui Dumnezeu.

Duhul lui Dumnezeu este în noi, însă noi trebuie să-l primim și să-l căutăm, El nu ia în stăpânire sufletul nostru fără voința noastră. Calea prin care venim în întâmpinarea Spiritului ne-a indicat-o însuși Isus: este curăția, ascultarea, sărăcia. Trebuie să nimicim mizeria care ne acoperă, egoismul care ne apasă, păcatele care ne perturbă sufletul. Așa cum agricultorul curăță copacii, tăind ramurile uscate sau cele care împiedică o dezvoltare sănătoasă, tot la fel, și noi trebuie să îndepărtăm tot ceea ce împiedică sau se opune planului lui Dumnezeu.

Pericolul de a cădea în păcat este mare din cauza firii noastre păcătoase, însă noi nu trebuie să ne lăsăm învinși de fire, căci Dumnezeu ne dă harul de a fi mereu învingători. În această privință, avem întrebarea pe care sfântul Ludovic al XII-lea i-a adresat-o secretarului său, Mussart: “Este mai bine să fii bolnav decât să comiți un păcat de moarte?” “Aș prefera să comit treizeci de păcate de moarte”, răspunse Mussart, “decât să fiu lepros, de exemplu”. “Dar cum este posibil?” “Uite așa”, spuse Mussart, “dacă mă vei întreba de mii de ori, voi da același răspuns”. “Ah, Mussart inconștient!”, spuse Ludovic. “Tu te înșeli, deoarece nu lepra este cea mai gravă pedeapsă. Ascultă-mă bine! Când un lepros moare, este salvat de orice infirmitate; dar dacă moare un om care se află în păcat și nu are căință, pedeapsa sa va fi maximă și nu va mai fi schimbată niciodată.” Oare sunt și astăzi persoane care posedă această concepție? Este necesar să devenim curați, astfel încât atunci când intervine o anumită problemă scopul nostru să nu fie câștigul, ci împlinirea voinței lui Dumnezeu pe care Duhul lui Cristos ne-o revelează.

Prin Cristos, în Cristos și cu Cristos, orice clipă din zi să fie oferită lui, în umilință, întrucât ea singură poate să corecteze atitudinile noastre rele produse de egoismul care ne apasă. Doar astfel vom parcurge un drum sfânt, adică un pelerinaj al iubirii care seamănă cu o scară care ajunge până la Dumnezeu. Legat de acest lucru, sfântul Augustin obișnuia să spună: “Pentru aceasta se bucură și îngerii, căci atunci când oamenii se îndepărtează de lucrurile pământești, devin asemenea lor și înaintează în fața tronului lui Dumnezeu”. Putem spune că și creștinii sunt îngeri, însă numai cu o singură aripă. Vom putea zbura doar dacă vom fi mereu în comuniune deplină cu trupul mistic al lui Cristos, adică Biserica.

Eduard Farcaș

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a de peste an (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Într-o zi, mă întorceam în misiune cu mașina plină de oameni, când ne-a oprit un bătrân și a cerut să îl iau:

- Vezi și tu că nu mai este loc! i-am spus eu.

El privește în mașină și îmi spune:

- Dacă în inima ta ar fi un loc, aș găsi un loc și în mașina ta!

Și, de fapt, era… (pr. Davide Giabardo).

2. Tema

Dumnezeu este Tată, are o inimă mare, deschisă pentru toți, motivată în iubire.

3. Mesajul zilei

Pentru o educație creștină autentică astăzi dobândesc o importanță deosebită trei probleme în viața Bisericii, pe care cateheza trebuie să le analizeze cu atenție: mișcarea ecumenică, activitatea misionară, raporturile cu cei care nu au nici o credință.

- Cateheza educă la evitarea cuvintelor, judecăților și faptelor care nu oglindesc adevărata condiție a fraților, separați; duce la cunoașterea istoriei lor și a gândirii lor; cere o mărturie mai clară a propriei credințe; invită la rugăciune; călăuzește la înțelegerea inițiativelor de dialog…

- Cateheza dezvoltă în creștin o mentalitate profund catolică. Educă la descoperirea și la respectarea a tot ceea ce este bun în omenire și mai ales în sânul marilor religii; îndeamnă la

edificarea păcii, înțelegere și dezvoltare, într-un spirit de familie…

- După posibilități, cateheza rezervă un examen serios asupra motivelor care se ascund în mintea ateilor… (cf. RdC, 49-51).

- Astăzi Isus ne cere să avem:

$o inimă mare,

$o inimă deschisă,

$o inimă hotărâtă în iubire, pentru a deveni tot mai asemănători cu Tatăl nostru ceresc.

Adevăratul creștin are o inimă mare

- “Ești gelos? Dacă toți ar fi profeți!” (prima lectură).

- “Cel care nu este împotriva noastră este cu noi” (Evanghelia).

- În fața inimii mari a lui Dumnezeu, nu trebuie să fim invidioși și meschini: darurile Tatălui sunt pentru toți fiii săi.

- Brațele lui Dumnezeu sunt atât de mari încât ajung la toate creaturile. Dumnezeu este mai mare, mai generos decât putem noi să ne imaginăm.

- Iubirea lui Dumnezeu nu poate fi monopolizată, sechestrată doar în favoarea noastră, încarcerată în ideile noastre, epuizată în imaginile noastre.

- Cu cei care nu au aceleași idei ca și noi, care nu sunt creștini, care nu sunt catolici, care nu sunt corecți, observanți, generoși, care nu vin la biserică sau care nu sunt inteligenți, noi trebuie să ne comportăm ca Dumnezeu Tatăl: nu doar să fim toleranți, dar și respectuoși și iubitori: sunt frații noștri!

Creștinul trebuie să aibă o inimă deschisă față de toți, mai ales să îl vadă pe Isus în fiecare om.

- “Oricine va da de băut un pahar de apă în numele meu, vă spun adevărul că nu își va pierde răsplata” (Evanghelia).

- Trebuie să primim cu iubire ucenicii lui Isus, frații suferinzi, pe cei mai nevoiași.

Klara Fey, fondatoarea Surorilor Săracului Prunc Isus, a avut un vis în copilărie. Plimbându-se pe o stradă din Aquisgrana, a întâlnit un copil sărac și i-a dat de pomană. Copilul i-a spus:

- Am și alți frați săraci.

- Cum te numești?

- Eu sunt Pruncul Isus.

Visul a dispărut. Dar amintirea a rămas.

Klara i-a ajutat pe săracii și orfanii din orașul ei, care în timpul războiului lui Napoleon a suferit în mod deosebit.

Pentru a-i ajuta pe “Frățiorii săraci ai lui Isus” a înființat o congregație religioasă. Motto-ul vieții ei a fost “Totul pentru Isus, doar pentru Isus” (A. Barth).

Această iubire trebuie să o avem nu doar față de săraci, ci mai ales față de cei care sunt marginalizați din cauza evangheliei, sunt persecutați din cauza predicării.

Creștinul trebuie să aibă o inimă fermă.

- În urmarea lui Isus nu ne putem mulțumi cu jumătăți de măsură: trebuie să ne așezăm hotărâți de partea sa, chiar dacă ne costă jertfe.

- Pentru primii creștini, “pierderea unei mâini, a unui picior, a unui ochi etc.” însemna expunerea la persecuții; pentru noi înseamnă mai ales aceasta: să spunem nu egoismului, păcatului; să spunem da, chiar dacă ne costă sacrificii, cuvântului lui Isus, iubirii sale, ajutării aproapelui. Numai așa vom fi de partea lui Isus pentru veșnicie.

Era într-o după-amiază de vară. Două broscuțe țestoase care s-au dus la o lăptărie, din nefericire, au căzut într-un vas cu lapte. Se chinuiau amândouă să iasă: dar situația părea disperată. Pereții vasului erau alunecoși, laptele nu le permitea să își ia vânt.

Prima broască, după primele insuccese, pesimistă și leneșă, s-a plâns îndelung și apoi s-a lăsat scufundată. Descurajarea a făcut-o să se piardă.

În schimb, cealaltă, activă și plină de curaj, s-a gândit: “Dacă continui să lupt cu curaj, sper să mă salvez”. Și a început să înoate cu înverșunare. Ce s-a întâmplat? Puțin câte puțin laptele a devenit unt. Broasca s-a ridicat fermă în picioare pe partea cea mai dură, și-a măsurat saltul, a sărit din vas și, bucuroasă și-a reluat drumul spre râulețul din câmp.

Concluzie: Dumnezeu dă bucurie și mântuire copiilor lui care aici, pe pământ, se străduiesc să trăiască după inima sa mare, deschisă și hotărâtă.

4. Exemple

În afară de exemplele inserate în text, poate fi utilă și această povestioară.

Părinții noștri au reușit, în sfârșit, să traverseze Marea Roșie, au lăsat în urmă sclavia și durerile, în timp ce egiptenii îi urmăreau încă cu carele și cu caii lor.

Din cer, îngerii stăteau și priveau. Când au văzut opresorii prinși în valurile mării, au tresăltat de bucurie și au intonat un imn de laudă Domnului.

Dar IHWH Mântuitorul, care este tatăl tuturor oamenilor, a oprit imediat cântul strigând:

- Copiii mei din Egipt se îneacă în mare… și voi începeți să cântați?!

 

* * *

 

Duminica a 26-a de peste an (B) – lectio divina

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Marcu 9,38-43.45.47-48

Cei care sunt de partea lui Isus

38 Ioan, unul dintre cei doisprezece, i-a spus lui Isus:

- Învățătorule, am văzut pe cineva care scotea diavoli în numele tău; am voit să-l împiedicăm, căci nu-i din rândul acelora care ne urmează.

39 Isus i-a răspuns:

- Nu-l împiedicați, căci cel care face o minune în numele meu nu poate, imediat după aceea, să mă vorbească de rău. 40 Cel care nu este împotriva noastre este cu noi.

41 Cine vă va da și numai un pahar cu apă, pentru că aparțineți lui Cristos, vă spun adevărul, nu va rămâne nerăsplătit.

Ispitele

42 Cine se face vinovat de căderea, chiar și a unuia singur dintre aceștia mici, care cred în mine, i-ar fi mai bine să i se lege de gât o piatră de moară, trasă de măgari, și să fie aruncat în mare.

43-44 Dacă mâna ta te duce la păcat, tai-o! E mai bine să intri ciung în viața veșnică, decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în gheenă, acolo unde focul nu se stinge.

45-46 Dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l, căci e mai bine să intri schilod în viața veșnică, decât cu amândouă picioarele să fii aruncat în gheenă.

47 Dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l. Căci mai bine este să intri chior în împărăția lui Dumnezeu, decât cu amândoi ochii să fii aruncat în gheenă, 48 unde chinul nu se sfârșește și ochiul nu se stinge.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Evanghelia din această duminică are trei părți bine diferențiate:

- Versetele 38-40: episodul despre cei care fără a fi din grupul lui Isus fac binele în numele lui.

- Versetele 41-42: două “fraze nelegate” fără mare relație între ele și nici cu celelalte două părți ale textului.

- Versetele 42-47: radicalitatea care se așteaptă în discipol în trăirea ascultării față de Dumnezeu.

În prima parte intră în scenă Ioan care a văzut ceva care l-a surprins. Se întâlnește cu o persoană care face binele și alungă rău (“scotea diavoli”) în numele lui Cristos. Văzând Ioan și câțiva dintre ceilalți discipoli că acest om nu era din grupul lui Isus, îl împiedică. Ioan și ceilalți care erau cu el așteptau ca Isus să-i felicite pentru ceea ce au făcut. Totuși lucrul este diferit. Domnul le spune cu claritate ca să nu-l împiedice pentru că nimeni nu poate fi împotriva Lui dacă mai înainte a făcut binele și a alungat răul în numele lui. Această parte culmină cu fraza care a devenit populară și pe care o repetă chiar și cei care nu sunt creștini: “Cine nu este împotriva noastră, este cu noi”.

În versetele centrale întâlnim două fraze ale Domnului. Prima are de-a face cu răsplata veșnică pe care o va avea acela care dă de băut unei persoane pentru că aceasta din urmă este discipol al lui Cristos. Cristos se “identifică” cu însuși discipolul aflat în stare de necesitate. A doua frază are de-a face cu “scandalul”. Și descrie ceea ce ar fi de preferat pentru acela care face în așa fel ca un discipol să înceteze să aibă încredere în Isus, mai ales dacă este slab sau nou sau oricum imatur în credință. Ce este de preferat? Ca să-i lege de gât o piatră mare care se folosea la măcinatul semințelor și să fie aruncat în mare.

În sfârșit, în partea a treia a textului, versetele 43 la 47, ne prezintă un text un pic dur dat fiind faptul că se face invitația de “a tăia” ceea ce duce la neascultarea față de Dumnezeu: mâna, piciorul și ochiul. Este clar că nu trebuie înțeles acest lucru în mod literal. Ceea ce se află în joc aici este un fel de “definiție plastică” a omului făcută de Biblie. Pentru mentalitatea semită în general și pentru cea iudaică în special, “mâinile și picioarele” fac referință la lumea acțiunii omului, iar “ochii și inima” fac referință la lumea interioară a omului. Pentru aceasta nu trebuie tăiată mâna și piciorul în sens literal, ci acele acțiuni din viața noastră care ne duc la neascultare față de Dumnezeu. Cu atât mai puțin trebuie scos ochiul biologic, ci trebuie îndepărtat orice gând, afecțiune și sentiment interior care ne duce la neascultarea față de Dumnezeu.

Pentru a ține cont: Dacă ne uităm bine în edițiile Bibliei vom observa că lipsesc versetele 44 și 46. Cărui fapt se datorează acest lucru? Unele manuscrise vechi repetă versetul 48 și după versetul 43 (în versetul 44) și după versetul 45 (în versetul 46). Studiile mai profunde ale textului biblic demonstrează că acestea sunt adăugări posterioare de care nu trebuie ținut cont.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Lc 9,49-50; Lc 17,1-2; Mt 18,6-9; Mt 10,42.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar cuvântul “iad”.

Întrebări pentru lectură

- Cine este primul personaj care intră în scenă în evanghelia de astăzi?

- Ce-i spune lui Isus?

- Pentru ce ucenicii Domnului împiedică această persoană “să scoată diavoli”?

- Cum reacționează Isus? Ce spune el?

- Care este motivul pe care-l dă Domnul pentru a-l lăsa să scoată diavoli în Numele lui?

- Ce soartă va avea cel care dă de băut un pahar cu apă celui care este ucenicul Domnului?

- Ce este de preferat să i se întâmple celui care-l face unul dintre ucenicii cei mai mici ai Domnului să se îndepărteze de drum și să înceteze să aibă încredere în Dumnezeu?

- Ce trebuie făcut cu mâna, cu piciorul sau cu ochii care ne fac să nu ascultăm de Dumnezeu și de calea lui?

- Ceea ce ne propune trebuie să înțelegem în mod literal?

- Ce înseamnă mâinile, picioarele și ochii în viziunea plastică despre om în unele texte din Biblie?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Am atitudinea lui Ioan față de acest om care face binele în numele lui Isus?

- Sunt intolerant?

- În ce măsură mă las purtat de “partitism” între aceia care avem aceeași funcție de a-i ajuta pe frați să se elibereze de relele lor?

- Ce există în inima mea cât privește ura, invidiile, rivalitățile?

- Mă simt deranjat de protagonismul în bine al fratelui sau al altui grup de care eu nu aparțin?

- În ce ar trebui să mă maturizez în aceste aspecte despre care vorbim?

- Ce gândesc despre cuvintele lui Isus?

- Ce impact au astăzi în viața mea cuvintele din versetul 40: “Cine nu este împotriva noastră, realmente este cu noi”?

- Mă preocup și mă ocup de frații din comunitate?

- Am grijă de cei mai slabi căutând să văd în ei chipul lui Isus Cristos?

- Caut să nu-i scandalizez pe frații mai mici și mai slabi în drumul de credință?

- Din cuvintele mele și / sau din atitudinile mele s-a simțit cineva rău sau ofensat până acolo încât să părăsească drumul de credință?

- Ce anume mă poate depărta astăzi de Dumnezeu și de planul lui față de mine?

- Ce acțiuni din viața mea (“mâna și piciorul”) ar trebui să corectez pentru a asculta în mod serios de Domnul?

- Ce gânduri, afecțiuni, sentimente din interioritatea mea (“ochiul”) ar trebui să corectez și să reorientez astăzi pentru a asculta de cuvântul lui Dumnezeu?

- În definitiv: ce trebuie “să tai” astăzi pentru a fi un autentic ucenic misionar al Domnului?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune putem folosi Psalmul 1:

1 Fericit omul

care nu umblă după sfatul celor răi,

nu zăbovește pe calea păcătoșilor

și nu se așază

în adunarea celor care batjocoresc,

2 dar își găsește plăcerea

în legea Domnului

și la legea lui cugetă ziua și noaptea.

3 El este pomul sădit pe malul apei,

care aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veștejesc

și tot ce începe duce la bun sfârșit.

4 Nu tot așa este cu cei răi, nu tot așa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

5 De aceea nu se vor ridica cei răi la judecată,

nici păcătoșii în adunarea drepților.

6 Căci Domnul cunoaște calea celor drepți,

iar calea celor răi duce la pieire.

În cheie sapiențială, de înțelepciune, ne sunt prezentate formele de viață ale celor care “taie” ceea ce îndepărtează de Dumnezeu (“cei buni”); și viața celor care “nu taie” ceea ce îndepărtează de Dumnezeu (“cei răi”).

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru a interioriza mesajul din această duminică propunem folosirea verbului “a tăia” descriind acele situații care realmente trebuie tăiate pentru a nu ne îndepărta de drumul Domnului:

- Doamne, vreau forța ta pentru a tăia micile sau marile minciuni…

- Doamne, vreau forța ta pentru a tăia mediocritatea și indiferența care mă cuprind uneori…

- Doamne, vreau forța ta pentru a tăia senzualitatea și trăirea unei sexualități dezlipite de iubire…

- Doamne, vreau forța ta pentru a tăia…

- Doamne, vreau forța ta pentru a tăia…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Fă o listă cu acele lucruri din viață care ar fi necesar să fie “tăiate” pentru a nu te îndepărta de drumul Domnului.

Propunere comunitară

- Căutați în localitatea voastră, în cartierul vostru, în orașul vostru care organizații ale Bisericii sau din alte ambiente se implică serios în “alungarea diavolilor” din timpul nostru. Ar fi interesant de luat contact pentru a vedea în ce lucruri se poate face o unificare a forțelor pentru slujirea celor mai slabi, mai săraci și mai nevoiași.

 

* * *

 

Cineva ar vrea să-l înfigă pe Duhul Sfânt în trestiile din țarcul propriu

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Chemarea regulamentului

“Moise, domnul meu, împiedică-i…” “Învățătorule, am văzut pe cineva care alunga demonii în numele tău și i-am interzis, pentru că nu era dintre noi”. Pare că vocația originară a anumitor oameni este cea de a întocmi regulamente și a distribui legitimații de recunoaștere. Totul – chiar și darul lui Dumnezeu, chiar și “suflul”, ruah, Spiritul – trebuie primit, distribuit și administrat după norme precise, de-a lungul canalelor expres echipate, respectând scrupulos condiții determinate, în timpurile și locurile stabilite exagerat.

Câmpurile sunt riguros delimitate, sferele de competență fixate cu precizie notarială ( și vai cine le depășește). Este oficiul potrivit. A fost numită o comisie, și este din sector. Trebuie completate formulare, făcute fișe, să răspundem la chestionar, nu este loc pentru întrebări ne prevăzute în scris. Este absolut necesară timbrarea permisului. Ne trebuie autorizația scrisă. Peste puțin timp și pentru a muri va fi necesară completarea formularului tipărit, și chiar un funcționar harnic va recomanda să se păstreze cuponul la prezentarea intrării în cer…

Cineva are un cuvânt original, viu, neobișnuit, care are audiență la oamenii îndepărtați de persoanele care își dau importanță ai instituției? Trebuie mers la controlul documentelor. De unde vine? A participat la reuniune? A urmat cursul pregătitor? Este în regulă cu contribuțiile? I s-a dat autorizația? De ce nu se încadrează în programarea oficială? Și, dacă nu este “dintre ai noștri”, este privit cu neîncredere, ne suportat, așteptând momentul oportun pentru a i se lua cuvântul și negându-i bucata de hârtie sau sala.

Nu are importanță că este împiedicat de-a binelea, sunt chinuite așteptările atâtor persoane. Ceea ce contează mai mult decât orice altă considerație este ca adepții regulamentelor să mențină controlul situației, să impună respectul formelor, și mai ales să păstreze monopolul Spiritului. Se spune comuniune, spirit eclezial, universalitate, dar în realitate domină personalismele și particularismele, mentalitatea de clan. Sunt persoane mai abile să pună interdicții decât să formuleze propuneri, să discrediteze decât să aprecieze, să excludă decât să primească, să împiedice decât să favorizeze, să bombăne decât să se minuneze.

Se înalță garduri și în casă

Și apoi se dezlănțuie mentalitatea sectară. Cine este dintre ai noștri și cine nu este. Cine este înăuntru și cine afară. Cine este de încredere și cine nu. Astăzi îngrăditurile de separare sunt înălțate de-a dreptul în interiorul Bisericii. Expresia “separați în casă” se potrivește perfect și la anumite situații existente în interiorul creștinătății. Cartela de recunoaștere este indispensabilă pentru a circula de-a dreptul în interiorul poporului lui Dumnezeu. Botezul, iubirea pentru Biserică, o îndelungă fidelitate, pasiunea pentru Împărăție, ascultarea în libertate (independent de persoana superiorului) pare că nu sunt suficiente. Vor alte documente, permise suplimentare de apartenență, pentru a fi legitimați (și pentru a urca anumite trepte).

În anumite cazuri, apare tendința de a se apropia nimic mai puțin decât de autorități, ignorând că aceasta trebuie să fie în serviciul unității, fără a manifesta preferințe și a da drepturi exclusive. De aceea chiar și Papa, un episcop, preotul, o mănăstire trebuie să fie “dintre ai noștri”. Din fericire, este totdeauna un Moise care nu intră în jocul meschin și pune lucrurile la punct: “Ești gelos în locul meu? De ar fi toți profeți în poporul Domnului, și de ar vrea Domnul să le dea lor Spiritul său”. Adică: vă rog, să dilatăm spațiile, să vedem mai larg, să nu fim ridicoli și mici, să ne ocupăm de lucruri mai serioase. Ce contează persoana mea? Eu sunt unul din atâția…

Din fericire, este totdeauna Isus care refuză să întărească anumite excomunicări: “Nu-i opriți…” Adică: încercați să vedeți aspectul pozitiv. Puneți în evidență binele, adevărul și frumosul care este și în cel “iregular”. Unul din punctele importante ale pedagogiei Învățătorului consistă în vindecarea discipolilor de micime, de meschinătate, de vederi strâmte, în învățarea lor să vadă larg, în a-i invita să nu se închidă în orizonturi înguste ale raporturilor inter-comunitare și să observe o realitate promițătoare care stă în afara “țarcului” lor. Problemele nu pot fi numai cele interne, dar trebuie îmbrățișată o realitate mult mai vastă și complexă, și care poate reprezenta un teren adaptat pentru construirea Împărăției, mai mult este deja o bucățică de Împărăție.

Și mai ales: este persoana lui Isus, nu cea a discipolilor (cu simpatiile și antipatiile lor, cu sentimentele și resentimentele lor, predilecțiile și alergiile lor, cu gusturile și repugnanțele lor) care stabilește linia de demarcație între cine este înăuntru și cine este afară. Apostolii trebuie să se ferească de a pronunța grăbiți sentințe de excludere. Mi se pare foarte acut acest diagnostic al lui Bruno Maggioni: “Discipolul, îndărătnic și meschin, dar și profund nesigur, nu suportă ca Spiritul să sufle unde vrea. Nici să fie invidios, să se simtă dezamăgit și trădat: nu ar trebui ca Spiritul lui Dumnezeu să fie numai în mâinile noastre, astfel ca să apară cu claritate că noi, noi singuri, îi suntem purtătorii?

Prietenii autentici ai lui Dumnezeu, ca Moise și Isus, se bucură de libertatea Spiritului. Nu se simt dezamăgiți, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și nu pe ei înșiși, și aceasta este important. Și în schimb mulți îndărătnici susținători ai lui Dumnezeu – voiam să spun toți susținătorii îndărătnici ai lui Dumnezeu – în realitate se susțin pe ei înșiși, țarcul propriu. Dar este și adevărat că nu orice gest este al lui Cristos, nu orice încercare de eliberare îi aparține: îi aparține numai ceea ce vine făcut în numele său… Numai ca numele să nu indice țarcul, ci logica (Povestirea lui Marcu, Cittadella Ed.).

Pașaportul falsificat

Dar se întâmplă apoi că cei mai mulți paznici ochioși ai ortodoxiei și ai moralei, cei mai mulți adepți inexorabili la controlul documentelor, primesc cu brațele deschise “pe unul” care, fără ca să recurgă la numele lui Isus, a făcut minunea înmulțirii banilor și pare să fie dispus să cedeze din ei un procentaj pentru cauza cea bună. Atunci, nu i se cer să completeze formulare. Este suficient să dea o semnătură în josul unui mic dreptunghi bine cunoscut și “convertibil”. I s e permite permisul “de cinste”.

La apariția lui, gardienii mârâitori ai țarcului îi deschid o breșă comodă în țarc (în orice caz, mult mai amplă decât “urechea acului” indicată de Evanghelie). Când stau sus, li se impută scandalurile săvârșite în dauna celor mici și mai puțin mici. Acum, chiar dacă purtarea sa morală, arătată în public, stă la antipozi față de cea cerută creștinilor obișnuiți, nu se cere de la el ca să-și taie mâna. Cum ar putea, în acest caz, să-și pună acea firmă prețioasă? Cât privește moara, în loc s-o înece, ar putea servi mai bine la măcinatul grâului pentru operele Domnului.

Atunci când stă acolo sus, i se aplică expresiile aprinse ale lui Iacob împotriva bogaților (lectura a doua de astăzi). Acum că este “dintre ai noștri”, se preferă să se uite acea pagină “arzătoare”. Sau este asigurat spunând că “trebuie să distingem… nu este cazul să generalizăm… este portofel și portofel… depinde de cum…” Da. Cât este de ușor și de greu de a fi “dintre ai noștri”, după persoane, după ce numele lui Isus este substituit de alte nume…

Egoism de grup

Aparent Ioan vrea să apere ortodoxia, să mențină identitatea comunitară, să facă să fie respectată disciplina, să apere onoarea lui Dumnezeu. În realitate, însă, apar din cuvintele sale un fel de egoism de grup, o frică ridicolă de concurență.

Sub masca credinței și a ordinii se ascund sentimente care alcătuiesc o dezmințire radicală a spiritului de credință. Nu aș vrea să fiu prea malițios. Dar am impresia că ieșirea bruscă a lui Ioan a fost determinată, mai mult decât de altceva, de supărarea de a trebui să constate că exorcistul ne autorizat reușea acolo unde ei au dat greș mizerabil.

Adesea se ia poziție împotriva cuiva, este considerat un dușman, numai pentru că face ceea ce noi nu vrem sau nu știm să facem. Invidia – travestită de atâtea ori de preocuparea de a salva principiile – denunță totdeauna lipsa de putere. Anumite nereușite – justificate cel puțin de rațiuni viclene de ordin doctrinal sau de regulamente interne – dau de gol incapacitățile noastre. Astfel dușmanul este considerat ca atare pentru că constituie o mustrare neliniștitoare pentru inerția noastră și neîmplinirile noastre.

Astăzi, în anumite ambiente așa-zise creștine, este suficient de a vorbi de dreptate și chiar a risca pielea pentru cauza săracilor, pentru a fi acuzați de “golirea mesajului Evangheliei de conținutul său esențial” (nu spune nimic numele de Oscar Romero?). Poate Ioan, în loc să se adreseze lui Isus, ar fi făcut mai bine să fie învățat de exorcistul abuziv secretul… Cuvânt al verbului a învăța. Discipolul adevărat are totul de învățat. De la toți. Inclusiv de la cei ce sunt considerați “străini”.

Și dacă chiar ei, cei mai fideli, ar fi fost “afară”?

Încă unele considerații asupra interdicției pronunțate de Ioan. Este trist să constați cum un grup se forțează de multe ori mai ales împotriva cuiva sau a ceva. Regăsești o coeziune aparentă numai când trebuie să te aperi. Ai nevoie de un adversar – adevărat sau presupus – pentru a putea face sau spune ceva, pentru a te simți viu, important, util. Este prea mult să speri că numele lui Isus este folosit esențial pentru în loc de contra? Că Evanghelia este implicată, mai mult de a apăra gardurile, a dilata spațiile Împărăției (și cel puțin cele ale minții proprii)?

Apostolii, apoi, nu sunt mișcați de o bănuială: și dacă ar fi fost ei, și nu exorcistul lipsiți de autorizație, “străini” față de învățătura Maestrului? Cunosc persoane care, cu cea mai mare dezinvoltură, propun altora – chestiuni care nu au nimic de a face cu Evanghelia, acțiuni care nu privesc spiritul ci litera cea mai obtuză – o alternativă brutală: sau înăuntru sau afară. Poate că au dreptate. Dar se poate și că “a ieși” trebuie să fie chiar ei, nu alții. Discipolul, după lecția lui Isus, nu trebuie să fie unul care “miroase”, scoate dușmani de peste tot, ca un copoi nesătul. Nimeni nu-l autorizează să ceară documente altora (ci ar trebui să fie preocupat să verifice ca ale sale să nu fie “expirate” și de neprezentat).

Ar trebui să fie, în schimb în stare să descopere conivențe secrete, să intuiască complicități prețioase nebănuite ( și nu desigur din rațiuni de interese). Capabil de a înțelege că cineva vorbește de Isus chiar dacă nu-l are în gură, ci se mulțumește să-l aibă în acțiuni. O comunitate ar trebui să se specializeze să deosebească, cu un simț de uimire bucuroasă, cine “este pentru noi” printre mulți care “nu sunt dintre noi”.

Cine este pentru noi? Adică, cineva este mai aproape de cât se crede

“Cine nu este împotriva noastră, este cu noi”. Această afirmație pare exact contrarie de cea oferită de Matei: “Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu adună cu mine, risipește” (12, 30). În realitate se completează reciproc și sunt adevărate amândouă. Între altele, pare că sunt de origine populară, de-a dreptul două sloganuri folosite în războiul civil între Cezar și Pompei.

Mi se pare foarte interesantă explicația pe care o dă p. R. Bernard: “Cele două axiome nu se aplică la aceeași situație, nici la aceleași persoane. Acela a lui Marcu se aplică la oamenii de afară care sunt pe calea cea bună spre Isus Cristos și Biserica sa: aceste persoane, afirmă Isus, nu trebuie să le tratați cu bruschețe, nici să le respingeți. Există o prezumție în favoarea lor; lăsați să se coacă dispozițiile bune; cine nu este împotriva noastră este cu noi. Cealaltă axiomă este un fel de ordin de a nu sfâșia unitatea, a nu răsturna casa; se adresează acelora care fac parte din Împărăție, sau cel puțin își închipuie; în privința acestora, Isus se arată sever. Spune: cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu adună cu mine, risipește.

Dacă, făcând parte din turma mea, formați o clică aparte, se poate efectiv presupune că nu mai sunteți în întregime pentru mine; din moment ce nu mai lucrați în unitate, lucrați în zadar, risipiți. Astfel, nu numai aceste două axiome sunt destul de coerente, dar sunt pline de consecințe pentru formarea Bisericii. În sfârșit, este un lucru împotriva căruia amândouă se ridică de comun acord: neutralitatea. În nici un caz ea nu este admisibilă: nimeni nu poate rămâne neutru în privința Chemării lui Dumnezeu”

Cu alte cuvinte: logion-ul lui Matei (chiar dacă de unii predicatori este folosit obișnuit împotriva “dușmanilor”) privește expres pe urmașii lui Cristos pentru a sublinia radicalitatea angajării (sau sunteți total cu mine sau vă puneți împotrivă, nu se poate trișa jocul), în timp ce cel al lui Matei exprimă respectul și răbdarea pe care comunitatea trebuie s-o aibă în privința acelora care, deși nu fac parte expres din ea, totuși realizează deja în practică mesajul lui Cristos. Aceștia sunt mai apropiați de cât se crede. Ceea ce Isus condamnă este pretenția de a acapara numele său și de a se lăuda cu un fel de monopol asupra Lui. Apartenența nu se poate traduce în atitudini exclusiviste. Pune, în schimb, mari probleme de responsabilitate și coerență.

A se mulțumi cu un pahar de apă

“Cine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu pentru că sunteți ai lui Cristos, vă spun într-adevăr că nu va pierde răsplata sa.” Nu știu dacă am citit rău. Dar Isus promite un premiu celui care oferă un pahar de apă unui discipol al său, unui misionar al Evangheliei. Nu mi se pare să spună că discipolul are autorizația de a se servi de Evanghelie pentru a obține recompense umane. Adică, nu recunoaște discipolului dreptul, în afară de un pahar de apă, chiar și onoruri, privilegii, titluri, în sfârșit toate acele lucruri care satisfac ambiția, personală sau de grup.

Faptul de a aparține la Cristos ne autorizează să cerem un pahar de apă – necesară pentru a trăi – nu de a ne prezenta să scoatem indemnizații și decorații cu caracter de mândrie deșartă. Cu prețul de a apărea impertinent, aș îndrăzni să spun că, așa cum este un dar pentru cine oferă un pahar de apă unui discipol, tot așa va fi și mai mare pentru cine îl refuză – precis pentru faptul că aparține lui Cristos, și deci nu ar trebui să aibă nevoie de anumite lucruri – o înclinare, o condiționare, un fotoliu, un prim loc pe scena mondenă. Paharul de apă, de fapt, este în vederea călătoriei. Restul, în schimb, constituie un obstacol, o piedică în cale.

 

* * *

 

O lume plină de ciungi, șchiopi și orbi… aici sau dincolo?

Autor: pr. Claudiu Budău
Copyright: Predici.cnet.ro

Odată auzise cineva de existența unui oraș, în care toții locuitorii trăiau într-adevăr după evanghelie. Și s-a pornit într-acolo, pentru a se convinge cu ochii săi de adevărul acestei informații. Când a intrat în respectiva localitate, a rămas mai mult decât uimit de ceea ce a aflat acolo. Toți oamenii pe care i-a întâlnit arătau mai mult decât ciudat. Unuia îi lipsea un picior, altul nu avea o mână, un al treilea nu vedea cu un ochi. Nu a întâlnit nici măcar o persoană absolut normală, întreagă. “Ce tiran fără inimă a săvârșit toate aceste atrocități? Cine a atacat acest oraș și a pedepsit atât de groaznic locuitorii ei?” a întrebat el, profund revoltat. “Noi înșine am făcut toate acestea!” îi răspândeau toți rând pe rând. Și toți erau cât se poate de mândri de aceasta! “Noi am făcut-o, căci așa am citit în Evanghelie: dacă mâna, piciorul sau ochiul tău te duce la păcat, taie-l, scoate-l și dă-l deoparte”.

Dacă aceasta ar fi dreapta interpretare a textului evanghelic de astăzi, atunci ar însemna că la ofertoriu ar trebui să oferim cu totul altceva lui Dumnezeu și eventual ar fi nevoie să angajăm un chirurg pentru aceasta. Cu siguranță nu poate fi acesta sensul corect! Și o știți cu siguranță și dumneavoastră. Nu trebuie să fi specialist în tehnica de limbajului din Orient în urmă cu 2000 de ani să intuiești aceasta. În realitate, nu despre mădularele respective este vorba, nu la picioare, mâini și ochi se reduce mesajul evanghelic. Nu de picioare este vorba, ci de ceea ce se face cu ele, de căile pe care ne conduc ele. Nu de mâini este vorba, ci de operele pe care ele le săvârșesc. Nu la ochi se face referire, ci la ceea ce se vede cu ei și, mai ales, la modul în care sunt privite, analizate, dorite prin intermediul ochilor lucruri, realități, persoane. Așadar, este doar un mod simbolic de a vorbi, o imagine.

Însă ajungem exact la ceea ce se aruncă cu reproș cel mai adesea teologilor, sau celor care interpretează Sfânta Scriptură. Parcă mai totdeauna când se ajunge la un pasaj biblic care ne sună foarte complicat, intransigent și incomod, deranjant, atunci totul devine simbolic. Când nu mai știm cum să ne scoatem mâneca afară, atunci reducem totul doar la o imagine, un simbol. Adevărul e că nu ne convine exigența acestui Cuvânt, despre care am cântat la antifona de la Aleluia că este Adevărul. În acest mod, am putea ajunge până într-acolo încât să scoatem tot ceea ce nu ne convine din Biblie, spunând că sunt doar simboluri și atunci totul este ok! Chiar așa să fie?! E totul ok?!

Cine ne-a învățat pe noi că doar unele cuvinte de-ale lui Cristos au o greutate mai mare, iar celelalte nu sunt la fel de importante și nu au o semnificație ori implicații prea relevante pentru viața noastră? Și asta ținând cont că Isus Cristos vorbește mai tot timpul, folosindu-se de simboluri și imagini… Și ca și cum evanghelia de astăzi ar avea o incidență mai mică asupra vieții noastre concrete, dacă noi nu ne tăiem mâinile și picioarele, ori nu ne scoatem ochii…

Cu siguranță, nici locuitorii orașului din exemplul introductiv nu sunt de luat de exemplu, dar nici indiferența și eschivarea noastră nu sunt mai puțin grave. Din contra! Acum nu mai putem afla nici o scuză. Dacă aplicarea sensului literal nu-și găsește logica, rămâne cel spiritual, de care nu ne putem debarasa. Nu putem spune că acest fragment nu are nici un sens pentru noi. Ba este foarte real și concret acest mesaj și este clar la ce anume se referă el.

Nu trebuie să-mi tai mâna, dar ceea ce știu că se săvârșesc rău, folosindu-mă de mâinile mele, aceste fapte sigur trebuiesc îndepărtate din viața mea, fără nici un echivoc. Palme și pumnii pe care îi servesc celui de lângă mine, chiar dacă nu mereu cu mâinile, ci mai mult cu vorbele (iar un cuvânt doare mereu mai mult ca o palmă!), șuturile pe care le împart celorlalți (nu neapărat la propriu!) și mai ales pașii ce îi fac, pentru a fugi de responsabilitate, pentru a arunca vina pe celălalt, pentru a-l denigra pe celălalt și a urca pe cadavrele semenilor mei, tot ceea ce face grea viața celorlalți și pleacă de la mine, toate acestea, fără nici un dubiu, trebuiesc “tăiate”, îndepărtate, aruncate.

Nu e nevoie să-mi scot ochii și să-i arunc, dar sunt obligat de Cristos să îndepărtez orice privire vicleană, falsă. Iar aceasta nu se referă doar la o tentă sexuală sau libidinoasă, ci la orice privire, cuvânt, gest ce poartă conotații de păcat și duplicitate, de ipocrizie și minciună. Cristos face referire la tot ceea ce întunecă privirea senină a unui creștin: invidie, gelozie, ură, dușmănie, reproș nedrept, ambiție deșartă și gând meschin.

Odată a venit la un preot un tânăr, care purta în mâinile sale un crucifix rupt, stricat. Cineva s-a răzbunat pe acel crucific, rupându-i lui Cristos mâinile și picioarele. Tânărul a întrebat: “Ce să fac cu acest crucifix? Să-l ard, să-l arunc?” Dar preotul i-a replicat: “Nu, pune-l perete. Lasă-l așa pentru ca să-ți reamintească că tu trebuie să fii mâinile și picioarele lui Cristos în lumea de astăzi. Dacă cineva îți cere un pahar cu apă, trebuie să i-l dai. Domnul va îmbogăți și binecuvânta acea persoană prin mâinile tale. Dacă cineva este singur, trebuie să-l vizitezi. Atunci Domnul se va folosi de picioarele tale”. Atunci studentul a înțeles la ce anume se referea un poem anonim din secolul al XV-lea, pe care-l citise deunăzi:

Cristos nu mai are mâini în această lume, are numai mâinile noastre pentru a îndeplini astăzi operele sale. Cristos nu mai are picioare, are numai picioarele noastre pentru a vizita astăzi oamenii. Cristos nu mai are glas, are numai gura noastră pentru a vorbi astăzi celorlalți despre sine. Cristos nu mai are puterea de a-i călăuzi pe oameni la sine, nu mai are Evanghelii pe care ei să le mai citească. Însă tot ceea ce noi facem, prin cuvânt și faptă, reprezintă Evanghelia sa pe care El o scrie prin noi acum”.

Iată de ce îndemnul lui Cristos ne privește personal pe fiecare dintre noi. Dacă suntem sinceri cu noi înșime, fiecare are ceva de aruncat, îndepărtat. Chiar dacă riscăm să părem niște ciungi, ologi, șchiopi pentru gusturile și orientările lumii în mijlocul căreia trăim, vom câștiga dreptul de a intra frumoși, întregi, integri în împărăția celui care ne-a chemat la viață și care ne-a binecuvântat cu aceste daruri prețioase (văz, auz, capacitatea de a merge, a atinge, a gusta, a simți etc.), cărora prea des le-am denaturat funcția, rostul, de altfel intrinsec bun.