Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXVI-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Ezechiel 18,25-28
Filipeni 2,1-11
Matei 21,28-32

Matei 21,28-32

Ce părere aveți? Un om avea doi fii. A venit la primul și i-a zis: «Fiule, du-te azi și lucrează în vie». El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău și s-a dus. A venit apoi la celălalt și i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne», dar nu s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voința tatălui?” I-au spus: “Primul”. Isus le-a zis: “Adevăr vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptății, dar nu l-ați crezut, însă vameșii și desfrânatele l-au crezut. Voi însă deși ați văzut, nici măcar după aceea nu v-ați convertit și nu l-ați crezut.

 

Autori

pr. Raniero Cantalamessa
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Anton Dancă
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
pr. Anton Iștoc
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Alessandro Pronzato

 

* * *

 

Prostituatele în Împărăția lui Dumnezeu

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Cristina Grigore
Copyright: ProFamilia.ro

În parabolă, fiul care spune “da” și nu ascultă îi reprezintă pe aceia care îl cunoșteau pe Dumnezeu și respectau Legea lui, dar apoi, în practică, când au fost puși în situația să-l primească pe Cristos care era “împlinirea Legii”, s-au tras înapoi. Fiul care spune “nu” și ascultă îi reprezintă pe aceia care cândva erau în afara Legii și nu respectau voința lui Dumnezeu, dar mai apoi, dinaintea lui Isus, s-au căit și au primit evanghelia. Citită în zilele noastre, parabola celor doi fii spune că pentru Dumnezeu cuvintele și promisiunile contează puțin dacă nu sunt urmate și de fapte.

Dar, după ce am explicat conținutul central al parabolei, este necesar să clarificăm concluzia ciudată pe care o trage Isus din această parabolă: “vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu”. De nici o altă afirmație a lui Cristos nu s-a abuzat mai mult decât de acesata. Uneori s-a ajuns să se creeze un fel de aură evanghelică în jurul categoriei prostituatelor, idealizându-le și situându-le în opoziție cu așa-zișii conformiști, care ar fi fost toți, fără deosebire, cărturari și farisei ipocriți. Textul este plin de prostituate “bune”. E deajuns să ne gândim la Traviata lui Verdi, sau la blânda Sonia din Crimă și pedeapsă a lui Dostoievski! Există însă aici o teribilă înțelegere greșită a lucrurilor. Isus prezintă un caz extrem, ca și cum ar spune: “Până și prostituatele o vor lua înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu”. În afară de aceasta, nu ne dăm seama că idealizând categoria prostituatelor, o idealizăm și pe cea a vameșilor care în evanghelie sunt mereu una lângă cealaltă.

Ar fi tragic dacă acel cuvânt din evanghelie i-ar face pe creștini mai puțin atenți în a schimba fenomenul degradant al prostituției. Isus respecta mult prea mult femeia ca să nu sufere, el mai întâi, văzând-o redusă la prostituție. Dar aprecierea nu este pentru modul ei de viață, ci pentru capacitatea ei de a se schimba și de a pune în slujba binelui propria capacitate de a iubi. Evanghelia nu îndeamnă așadar la a face campanii moraliste împotriva prostituatelor, dar nici să se glumească cu acest fenomen, ca și cum ar fi un lucru de nimic.

Astăzi, de altfel, prostituția se prezintă sub o formă nouă care reușește să facă bani cu lopata, fără riscurile pe care le-au trăit mereu sărmanele femei din stradă. Această formă constă în a vinde propriul trup, rămânând liniștite în spatele unui aparat de fotografiat sau a unei camere de filmat. Ceea ce face femeia – sau este constrânsă să facă – atunci când se dedă pornografiei și unor excese publicitare este vânzarea propriului trup. Este o formă de prostituție mai rea, într-un anumit sens, decât cea tradițională, pentru că nu respectă libertatea și sentimentele oamenilor, impunându-se adesea în mod public, fără ca aceștia să se poată apăra.

Fenomene de acest gen ar suscita astăzi în Cristos aceeași mânie pe care a arătat-o față de ipocriții din timpul său. Pentru că era vorba tocmai de ipocrizie. A da impresia că totul e în regulă, că e nevinovat, că nu e vorba de nici o greșeală, de nici un pericol pentru nimeni, oferind chiar o oarecare arie de nevinovăție bine studiată și de naivitate în a-și expune propriul trup concupiscenței altuia.

Dar aș trăda spiritul evangheliei dacă nu aș evidenția speranța pe care acel cuvânt al lui Cristos o oferă femeilor, care din motivele cele mai diverse (adesea din disperare) s-au trezit în stradă, de multe ori victime ale unor exploatatori lipsiți de scrupule. Evanghelia este “evanghelie”, adică veste bună, mesaj de răscumpărare, de speranță, chiar și pentru prostituate. Ba chiar poate că înainte de toate pentru ele. Isus a vrut să fie așa.

 

* * *

 

Cuvinte frumoase și roade bune

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Un preot vicar, proaspăt venit în parohie, se gândește că ar fi nevoie de un grup de studiu biblic, în care oamenii să învețe cum să citească Cuvântul lui Dumnezeu și cum să își aprofundeze credința. După slujba de dimineață, el le prezintă proiectul credincioșilor, iar reacțiile tuturora sunt entuziaste. “Este o idee excelentă”, spune fiecare. Tânărul preot merge la părintele paroh, fericit de inspirația ce a avut-o să înceapă un grup de studiu biblic. Parohul, cu experiența anilor, îi spune vicarului său să reformuleze problema și să mai consulte odată poporul. A doua zi, preotul îi întreabă pe credincioși: “Cine ar dori să se înscrie pentru grupul de studiu biblic?” Doar patru mâini sus. Atunci preotul înțelege că între a spune da unei idei și a face ceva este o diferență ca de la cer la pământ.

În Evanghelia de astăzi Isus spune o parabolă despre doi fii care spun una și fac alta. Rugat de tatăl său să meargă și să lucreze în vie, primul fiu spune “nu”, dar mai apoi își regândește poziția și face munca solicitată. Al doilea fiu însă, îi răspunde tatălui său afirmativ, politicos, dar nu merge să muncească. Cine a făcut de fapt ce i-a cerut tatăl? Evident că primul fiu, cel care prima dată i-a spus “nu”.

Isus a spus această parabolă în templul din Ierusalim, cu doar câteva zile înainte să fie arestat și omorât. Timp de trei ani el a predicat oamenilor, invitându-i să se pocăiască și să creadă în Vestea cea Bună. În această “pastorație”, El a descoperit că de fapt la invitația sa primii au răspuns colectorii de taxe și prostituatele. Liderii religioși, chiar și după ce au înțeles originea divină a mesajului lui Isus, s-au opus acceptării lui. Și pe Ioan Botezătorul l-au tratat la fel. Știau că Ioan învață poporul de la Dumnezeu, dar nu vroiau să admită. Iar Isus le-a spus: “iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea, ca să credeți în el” (Matei 21,32). Adesea conducătorii religioși sunt atât de încăpățânați și de ferm pe pozițiile lor, crezând că au dreptate, dar totuși nu reușesc să audă vocea rațiunii, și nici pe cea a lui Dumnezeu.

Parabola îi asemenea pe vameși și pe prostituate cu fiul care a spus prima dată “nu”, dar apoi a făcut voia tatălui său, și pe farisei și pe cărturari cu fiul entuziast care a spus “da”, dar apoi nu a făcut nimic. Un grup nu are cuvinte frumoase, dar are roade bune. Al doilea grup are cuvinte frumoase, dar care nu au acoperire în roade bune. Grupurile reprezintă două tipuri de persoane și de căi diferite prin care încearcă să se raporteze oamenii la Dumnezeu. Sunt cei care nu au cuvinte frumoase: nu au o credință, nu merg la biserică, nu se roagă. Dar atunci când în oraș are loc o nedreptate vor fi primii să se ridice și să o condamne. Atunci când sunt persoane afară în frig, ei sunt primii care le dau câte o pătură. Când este foamete mare sau cutremure sau inundații, vor renunța la un pachet de țigări pentru a ajuta victimele. Aceste persoane nu știu să vorbească frumos nici cu Dumnezeu, nici despre Dumnezeu, dar când fac astfel de lucruri ca cele tocmai amintite, ei tocmai fac ceea ce Tatăl ceresc ne-a cerut tuturor.

Apoi sunt cei plini de cuvinte frumoase: care vin la biserică în fiecare duminică și spun “Amin! Noi credem!” Purtăm ecusoane și medalii care să dea mărturie pentru noi de credința noastră. Dar când vine vorba de acțiuni concrete pentru a face ceva ce știm că reprezintă voia lui Dumnezeu… zicem pas. Dacă continuăm tot așa, atunci să luăm aminte la avertisment, că ne-o iau alții înainte în Împărăția lui Dumnezeu.

Pentru a trage o concluzie, să spunem că în parabola de astăzi avem de-a face cu doi fii răi. Pe care dintre ei ați vrea să îl aveți ca fiu: pe cel care îi aruncă “nu” în față tatălui, sau pe cel care îi spune “da” și își vede de ale lui? Răspunsul este: nici una din variante. Fiii și fiicele ideale sunt cei care spun “da” părinților lor, și apoi merg să facă ceea ce li s-a cerut. Spre așa ceva trebuie să țintim – să fim bărbați și femei care ne practicăm credința în cuvinte și în roade, știind că “nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” (Matei 7,21).

 

* * *

 

Teologia ascultării

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Voi începe cu două întrebări care sunt mereu la ordinea zilei: 1) Unde este Dumnezeu? și 2) De ce trebuie să ascult? S-ar părea că ele nu au nici o legătură una cu alta și totuși au. Răspunsul este unul și rezolvă ambele probleme; iată-l: Reclădiți omul, așa cum a fost el zidit de Creator, și-l veți găsi pe Dumnezeu! Atâta timp cât Adam a fost ascultător, îl afla și stătea de vorbă cu el. Pentru a-l regăsi pe Dumnezeu este necesar ca omul să se convertească spre ascultarea cea dintâi.

Lecturile de azi au tocmai această țintă: reclădirea omului pe temelia ascultării. Nimeni nu poate nega faptul că la temelia ascultării stă Cristos Isus.

Vom considera ascultarea, nu atât din punct de vedere moral, cât mai ales teologico-spiritual, adică al unirii cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

În lumina revelației făcute de Cristos Isus, ascultarea este un lucru voit de Tatăl ceresc și se reflectă pe pământ ca o rază a armoniei care există între cele trei persoane divine. Autorul Scrisorii către Evrei spune despre Isus că la venirea sa în lume a zis: Tu nu ai voit nici jertfe, nici ofrande, ci mi-ai plămădit un trup. Arderile de tot și jertfele pentru păcate nu ți-au plăcut; atunci am zis: Iată vin să fac voia ta, Dumnezeule! (10,5-7). Isus se face ascultător față de voința Tatălui și se întrupează, născându-se în timp. Or, întruparea, zămislirea în timp, încadrarea în istoria omenirii, este o reflectare a nașterii Fiului din veci din Tatăl, realizată pe baza unei relații de iubire. Ascultarea constituie tocmai această relație de iubire din sânul Preasfintei Treimi. Isus o spune clar: M-am coborât din cer, nu ca să fac voința mea, dar voia celui care m-a trimis (In 6,38); Eu fac mereu ceea ce îi place lui (In 8,29); Hrana mea este să fac voia celui care m-a trimis (In 4,34). Avem două expresii de o forță nemaiauzită: 1) M-am coborât din cer și 2) Hrana mea este voința Tatălui.

M-am coborât exprimă un act suprem de ascultare, care nu duce la o despărțire de acela de la care a plecat, ci exprimă o unire esențială prin voință. Înțelegem printr-o asemănare cu razele care pornesc din soare. Dacă o rază se rupe de soare, devine întuneric. Acela care s-ar putea întoarce spre soare pe unda de lumină, poate ajunge la unitatea solară. Ascultarea este raza de soare – Isus este soarele care răsare din înălțime (Lc 1,78) – care ne duce la unitatea cu Dumnezeu.

Hrana mea este voința Tatălui. Și hrana Tatălui este propria sa voință împlinită de Fiul în care își află toată plăcerea. Ascultarea lui Isus este esențială pentru hrana Tatălui, este esențială și pentru viața omului, așa cum o cere Tatăl: Pe dânsul să-l ascultați (Mc 9,7). Ca să nu ne fie frică de ascultare, Isus s-a făcut ascultător pentru noi până la moartea pe cruce (Fil 2,8) care i-a adus preamărirea prin învierea, înălțarea la cer și șederea de-a dreapta Tatălui (Crezul).

Fiindcă voința Tatălui a fost actul prin care Fiul s-a născut din veci pentru vecie în sânul său, de aceea face din voința Tatălui rațiunea existenței sale temporale. Deși ascultarea este unită cu umilința până la nimicirea de pe cruce, Isus nu se simte zdrobit, trist, resemnat, ci fericit, tresaltă de bucurie că poate fi recunoscător Tatălui că l-a născut. Această recunoștință față de Tatăl îl îndeamnă să ia o atitudine foarte severă față de oricine ar îndrăzni să-l îndepărteze de voința Tatălui: pe Satana îl pune pe fugă de trei ori în pustiu (Mt 4,1-11), iar pe Petru nu ezită să-l numească Satană, fiindcă nu cugetă la voința lui Dumnezeu (Mt 16,21). Când firea omenească și slăbiciunile ei îl copleșesc în grădina Măslinilor și încearcă să-l tragă de partea lor, să se menajeze, Isus se roagă cu lacrimi de sânge ca să poată împlini voința Tatălui. Primește această putere printr-un înger pe care Tatăl i-l trimite (Lc 22,43), ca să se facă voia sa precum în cer, așa și pe pământ (Mt 6,10).

Gloria lui Dumnezeu din cer și de pe pământ, adică din întregul univers, este ordinea, armonia. Ascultarea l-a scos pe Dumnezeu din singurătate și l-a făcut unitate de natură în trei persoane, a căror fericire este armonia; ascultarea a scos lumea din haos și a pus-o în armonie și îi dă atâta frumusețe. Când păcatul a încercat să arunce lumea în haos, ascultarea lui Isus restabilește armonia în toți acei care îl ascultă: Dacă mă iubește cineva, Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și lăcaș la el vom face (In 14,23), lăcașul armoniei divine.

Marele poet german, Goethe, răsfoind cronica genealogiei neamului său, întâlnind o maximă lăsată ca moștenire spirituală de unul dintre strămoșii săi, care a spus: Învață să asculți! a exclamat: Acesta este singurul lucru înțelept din tot haosul.

Haosul spiritual este opera păcatului. Ordinea, armonia spirituală este gloria lui Dumnezeu prin excelență. Pentru restaurarea ordinii spirituale, Isus se face ascultător până la moartea pe cruce și apoi o încoronează prin învierea sa glorioasă. Ascultarea stă la temelia evenimentului pascal, fiindcă numai ea duce la ordine, la armonie și la înviere, iar învierea duce la nimicirea definitivă a haosului și a morții; moartea fiind încoronarea haosului.

Sfânta Gertruda se ruga în cămăruța ei. Îi apare pruncul Isus în strălucire cerească. Sfânta se simte fericită ca în paradis. O soră bate la ușă și-i aduce la cunoștință un lucru pe care ea trebuie să-l facă. Gertruda simte durerea despărțirii de Isus vizibil și-i spune: O, ce rău îmi pare că trebuie să te las! Și a plecat în grabă. La întoarcere găsește cămăruța scăldată într-o lumină cerească mult mai mare și pe Isus în mijlocul ei ca pe un tânăr nespus de frumos. Uimită, a exclamat: Ce minunat! Dar cum se face că într-un timp atât de scurt ai crescut atât de mare? Isus îi răspunde: Am crescut atât de mare în inima ta prin ascultare. Și în noi, Isus va crește până la plinătatea învierii, până la starea omului desăvârșit, în măsura în care vom ști să ne încadrăm în ascultare față de voința Tatălui ceresc.

Noi nu putem privi spre ascultarea lui Cristos numai ca simpli spectatori ai unei realități minunate, dar trebuie să ne lăsăm cuprinși de ea, fiindcă numai prin ea devenim drepți (Rom 5,19). Isus este ascultarea noastră, el a ascultat pentru noi, a desființat neascultarea primului om și a reînnoit supunerea față de Tatăl, respectul față de suveranitatea lui Dumnezeu. Ba mai mult, Isus a trezit în noi, prin ascultarea sa, bucuria de a fi fii ai lui Dumnezeu, născuți din voința sa plină de iubire nemărginită. De fapt, când Tatăl ne-a cerut să ascultăm de Fiul său, ne-a dat harul să-i putem împlini voința sa prin Isus care ne-a învățat să ne rugăm Tatăl nostru și ni l-a trimis pe Duhul Sfânt în inimile noastre spre iertarea păcatelor și să se roage pentru noi cu suspine negrăite chiar și atunci când noi nu ne putem ruga.

Toate lecturile de azi ne îndeamnă la ascultare: Ascultați, dacă cel rău se întoarce de la fărădelegile sale, își va salva viața. Ascultați! Faceți-mi bucuria deplină prin care să aveți cu toții o singură simțire, o singură dragoste și un singur gând, să aveți în voi aceleași simțăminte pe care le-a avut Isus Cristos; evanghelia ni-i arată pe cei doi fii trimiși la lucru, cum lui Dumnezeu îi place de cel care își recunoaște greșeala, îi pare rău și devine ascultător. Ascultarea ne înscrie în viața divină, în armonia cerească.

Ascultarea, pe lângă faptul că este o adeziune la valoarea supremă, devine creatoare de valori. Isus ne asigură că acela care ascultă de cuvântul său și împlinește voința Tatălui, îi devine tată, mamă, frate, soră. Ce sunt toți aceștia? Întruchiparea iubirii. Ascultarea creează rudenia spirituală superioară oricărei rudenii de sânge. Rudenia de sânge este bazată pe natura trupească, pe când rudenia spirituală, prin acceptarea și trăirea voinței Tatălui, este bazată pe forța spirituală a voinței care alege în cunoștință de cauză. Numai prin ascultare, prin alegere în cunoștință de cauză a voinței Tatălui, îi devenim lui Isus tată, mamă, frate, soră, cu dreptul de a-i moșteni învierea.

Responsabilitatea ascultării se mai naște și din faptul că superiorii trebuie să dea cont de ascultarea noastră și să o poată face cu bucurie și nu suspinând (Evr 13,17). Din acest motiv ascultarea devine un act de iubire față de aproapele, față de superiorii legitimi.

O poveste spune că un preot s-a prezentat la judecata lui Dumnezeu, care l-a întrebat: Unde-ți sunt oițele? Preotul și-a plecat ochii în jos și tăcea. Întrebat a doua și a treia oară, a răspuns plângând: Doamne, mie nu mi-ai dat oițe, mie mi-ai dat: capre, boi, măgari, porci, scroafe, catâri, lupi, urși, lei, pantere și tot felul de jivine care nu știu să asculte. Am încercat, i-am învățat cu timp și fără timp, i-am lăudat, i-am dojenit, dar în zadar. Fă ce vrei din mine, dar eu nu am fost în stare să scot oițe din ei! Și preotul trist, cu fruntea plecată, și-a îndreptat pașii spre iad, când, deodată, s-a trezit. Și-a pus problema: Ce ar trebui să fac mai mult pentru credincioșii mei necredincioși în ascultare?

Voi ce credeți că ar trebui să facă un păstor ca să-l asculte oile?

Aștept, mai mult decât sugestiile, rugăciunile voastre!

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a (A)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus a spus mai-marilor preoților și bătrânilor poporului: “Ce vi se pare? Un om avea doi fii și a mers la cel dintâi și i-a zis: «Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea». Acesta i-a răspuns: «Nu vreau!»; dar pe urmă, părându-i rău, s-a dus. Mergând la al doilea, i-a zis la fel. Acesta, i-a răspuns: «Da, Doamne, mă duc»; dar nu s-a dus. Care dintre aceștia doi a împlinit voința tatălui? Ei au răspuns: Cel dintâi”. Isus le-a zis: “Adevăr vă spun, că vameșii și desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu…” (Mt 21,28-32)

În textul mateian propus pentru această duminică, text în care, prin intermediul unei alte parabole Isus Cristos îi invită pe interlocutorii săi, mai marii preoților și bătrânilor poporului, să își precizeze poziția față de voința lui Dumnezeu exprimată prin Evanghelia sa, accentul polemic crește. Atitudinile celor doi fii, trimiși de tatăl lor să lucreze în via lui, caracterizează, în mare, două mari categorii de oameni ai societății timpului lui Isus (dar și ai societății noastre): I. cei care inițial și declarativ refuză împlinirea voinței divine, ulterior însă se căiesc și își schimbă comportamentul orientându-l către propunerea tatălui; II. cei care declarativ se situează pe linia voinței divine, dar, prin comportamentul lor dau dovadă că înfăptuiesc contrariul propunerii tatălui. În text cele două categorii sunt clar exprimate. Din prima fac parte vameșii și desfrânatele care s-au căit și și-au schimbat viața, în timp ce din a doua fac parte tocmai liderii religioși și politici care, în activitatea lor, fac referință constant la Cuvântul lui Dumnezeu și care vor merge până acolo încât îl vor persecuta, condamna și chiar îl vor ucide pe Isus Cristos.

Lectura unui astfel de text ne obligă și pe noi cei de astăzi să discernem, din cuvintele și comportamentul nostru, din care categorie facem parte.

Fraților, dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alții, ne mângâiem în dragoste, suntem uniți cu Duhul Sfânt, avem sentimente de iubire și compătimire, atunci faceți-mi bucuria deplină prin aceea că aveți cu toții o singură simțire, o singură dragoste și un singur gând; nu faceți nimic din spirit de ceartă sau de mărire deșartă! Dar să aveți destulă smerenie, ca să-i considerați pe ceilalți superiori vouă. Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, ci la binele celorlalți. Să aveți deci în voi aceleași simțăminte pe care le avea și Cristos Isus… (Fil 2,1-11)

În momentul în care sf. Pavel (Paul) le adresează epistola, din care citim un mic fragment în această duminică, membrii comunității din Filipi se află în pragul unei diviziuni pe care Apostolul vrea s-o împiedice. Analizând recomandările pe care sf. Pavel le face ne putem ușor da seama că în sânul comunității filipenilor are loc un fenomen care tinde să să ia o amploare îngrijorătoare. Foarte probabil că în adunările liturgice sau declarativ membrii comunității se încurajează, se mângâie reciproc sau își exprimă sentimente de iubire și compătimire reciprocă, în timp ce în viața de fiecare zi ajung la comportamente dictate de spirit de ceartă sau de mărire deșartă. (În această situație regăsim paradigma întâlnită în textul evanghelic.) Comportamentul creștinului trebuie, dimpotrivă, să fie dictat de smerenie, de uitarea de sine în folosul aproapelui și chiar de voința de privilegierea interesele celorlalți față de cele personale. Drept argument Apostolul le pune înaintea ochilor exemplul despoierii de sine a Fiului lui Dumnezeu care doar atunci când s-a dat pe sine pentru cei mulți a reușit să-i mântuiască, să alcătuiască poporul de adoratori ai lui Dumnezeu și să-i conducă la slava Împărăției cerurilor.

 

* * *

 

Pozitivul negativ și negativul pozitiv

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Nu numai parabola din Evanghelia de azi, dar și alte două care vor urma în două duminici consecutive, au aceeași temă: refuzul conducătorilor spirituali ai poporului iudeu de a da ascultare învățăturilor lui Isus și ascultarea prestată de cei pe care ei îi disprețuiesc, de păcătoșii publici și de păgâni.

După cum Giulgiul sfânt din Torino poartă întipărite urmele rănilor lui Isus ca într-un negativ fotografic, dar arată pozitivul iubirii divine, tot așa Evanghelia de azi ne arată negativul uman al celui ce spune nu legii lui Moise și apoi da faptelor de pocăință cerute de Isus și pozitivul uman al celui ce spune “da” legii și “nu” chemării Mântuitorului. Negativul divin arată iubire și pozitivul uman arată ură. “da” pentru lege și “nu” pentru fapte; “nu” pentru lege și “da” pentru fapte de pocăință.

Fariseii, cărturarii și arhiereii, fiind conducătorii spirituali și religioși ai poporului ales, considerându-se drepți, dar printr-o dreptate moștenită, nu se lăsau convinși de necesitatea pocăinței la care Isus i-a chemat cu insistență de mai multe ori: “S-a împlinit timpul și Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie!” (Mc 1,15) și: “Vă spun că mai multă bucurie va fi în Cer pentru un păcătos care se convertește, decât pentru nouăzeci și nouă de drepți care nu au nevoie de convertire” (Lc 15,7). Bunăstarea materială de care se bucurau le dădea convingerea că moștenesc binecuvântarea lui Dumnezeu făcută strămoșilor pentru fidelitatea față de legământ, față de lege. Parabola celor doi fii, din Evanghelia pe care am ascultat-o (Mt 21,28-32), vrea să-trezească din eroarea lor și să le arate responsabilitatea personală pe care o au în fața lui Dumnezeu pentru fiecare faptă rea pe care o fac. Ei considerau, într-un fel, că Dumnezeu și-a schimbat atitudinea greșită, pe care i-o imputau strămoșii lor de pe vremea profetului Ezechiel, de a pedepsi fiii pentru păcatele părinților, ci acum, din contra, răsplătește fiii pentru vredniciile părinților, fiindcă meritele strămoșilor întrec micile greșeli ale copiilor de azi, așa că fariseii, cărturarii și arhiereii se credeau sfinți și drepți fiindcă moștenesc vredniciile strămoșilor și țin la loc de cinste Legea, de aceea cred că pot spune cu fruntea sus: “Tatăl nostru este Avram… Noi nu suntem născuți din adulter” (In 8,39.41) și îl avem pe Moise care a dat părinților noștri să mănânce pâine cerească (cf. In 6,31).

Fariseii și cărturarii credeau că strămoșii, lăsându-le ca moștenire Legea, le-au lăsat și meritele lor legate de observarea Legii, le-a lăsat un fel de imunitate parlamentară sau diplomatică, cum am spune azi, sau, acea apartenență la PCR-ul de ieri, în care ajungea să-ți arăți carnetul roșu și ți se deschideau toate ușile și se făceau nevăzute toate fărădelegile… Fariseii și cărturarii făceau parte din partidul Legii, se bucurau de imunitate legală și de aceea nimeni nu avea voie să se lege de conduita lor morală; apartenența la Lege le dădea dreptul de a fi tratați ca “drepți”. N-au înțeles că Legea în esența ei îi chema tot la fapte, la o convertire continuă spre Dumnezeu. De aceea Isus le-a reproșat, când ei susțineau că sunt ucenicii lui Moise: “Învinuitorul vostru este Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci de l-ați fi crezut pe Moise, m-ați crede și pe mine, deoarece el despre mine a scris” (In 5,45-46). Pe drept Ioan Botezătorul i-a numit “pui de vipere” (Mt 3,7) și Isus “fățarnici” de foarte multe ori.

Contemporanii profetului Ezechiel, despre care este vorba în lectura întâi (Ez 18,25-28) aveau o soartă tristă. Alianța era ruptă, templul era distrus, cetatea sfântă fusese pradă flăcărilor, nu mai exista nici altar și nici jertfe de împăcare și de îndreptare… Pot fi o mângâiere lacrimile vărsate printre sălciile de pe malurile râurilor din Babilon? Se lamentau și se criticau mereu între ei că sunt victima nedreptății divine, că părinții lor au păcătuit și ei trag ponoasele – “Părinții au mâncat auguridă și copiilor li se strepezesc dinții” (Ez 18,2), “Calea Domnului nu este dreaptă”. Pe de altă parte, voiau ei să spună, dacă avem vreo vină, oare vredniciile lui Avram, Moise, Iosue, David, Iosia, Ezechia și ale atâtor alți strămoși drepți, nu valorează nimic? Nu-l rugăm noi pe Iahve: “Din iubire față de slujitorul tău David”, ai milă de noi? S-a risipit iubirea Ta în negura trecutului? Resemnarea cu condițiile de viață de la fața locului se instaurează cu încetul, dar murmurul continuă și devine ca o obișnuință, ca o a doua natură: orice rău li se întâmplă, Iahve este de vină. Poporul nu murmură până nu se găsește un lider care să lanseze ideea nemulțumirii și să indice izvorul răului, încercând să abată, de obicei, atenția supușilor de la propriile fărădelegi…

Ezechiel simte impulsul profetic de a lămuri problema: Fiecare este responsabil de faptele proprii: cel rău moare pentru faptele lui; cel drept va trăi după dreptatea lui. Ezechiel nu tăgăduiește principiul solidarității, pus în fața lui Israel de Dumnezeu însuși: “Iată, eu pun azi în fața ta viața și binele, moartea și rău” (Deut 30,15), dar Ezechiel explică responsabilitatea pe care o are fiecare pentru toți și toți pentru unul. Apoi, trecutul nu constituie o fatalitate. Greșelile trecutului au repercusiuni asupra prezentului, ca și în moștenirile materiale, dar acestea pot fi înlăturate printr-un efort prezent, individual și colectiv, fiindcă Dumnezeu iubește convertirea celui păcătos ca să trăiască. Vrea să le spună Ezechiel: Dacă voi nu faceți ceea ce iubește Iahve, atunci calea cui nu este dreaptă? Vreți să iubească rătăcirile voastre? Convertiți-vă și veți trăi!

În lectura a doua (Fap 2,1-11), sfântul apostol Paul se îndreaptă spre acei conducători spirituali din Filipi care se credeau stăpânii doctrinei creștine și începeau să aibă tendințe dictatoriale față de credincioșii de rând. Acestora, apostolul neamurilor le propune exemplul lui Cristos, care singur “fiind Dumnezeu din fire”, el singur “este Domnul”. Este Domn prin biruința repurtată asupra morții, dar și prin autoritatea pe care o are acum asupra Bisericii sale, asupra a tot ceea ce este creat și tinde spre “propria libertate” (cf. Rom 2,5-11). Prin urmare, cei chemați să conducă în Biserică, nu au numai misiunea de a participa la slava și stăpânirea lui Cristos, ci trebuie să urmeze și starea personală a lui Cristos și anume: el, “Dumnezeu fiind din fire”, nu a avut nici umbră de păcat. Nici în ei să nu fie umbră de păcat. Ba mai mult, Isus a renunțat la ceea ce i se cuvenea spre a apare ca Dumnezeu. Cu atât mai mult ei trebuie să renunțe la ceea ce le-ar da dreptul să apară ca demnitate și autoritate. Ba și mai mult, Isus s-a smerit și a acceptat moartea cea mai crudă dintre toate. Cu atât mai mult ei sunt chemați, nu să se arate conducători, ci slujitori, să-și ducă crucea și să se jertfească pentru poporul creștin, altfel vor face din creștinism un partid religios sau chiar politic. Nimeni nu poate moșteni slava lui Cristos, dacă nu se face părtaș al Crucii lui Cristos. “Necesitatea crucii” nu va înceta niciodată să fie “cea mai înaltă înțelepciune înțeleasă doar de cei maturi” în credință. Deci, fiți maturi în credință! Numai exemplul personal poate molipsi pe cei din jur să dea crezare învățăturii și ascultare poruncilor voastre.

Prin urmare, nu ajunge să spui “Sunt creștin” ca să ți se deschidă orice ușă, să poți beneficia de orice, să ți se plece lumea cu respect… și nici “Doamne, Doamne”, ca să ți se deschidă larg porțile Paradisului (cf. Mt 7,21). Sunt atâtea partide politice care și-au intercalat în numele lor și pe acela de “creștin”, dar oare sunt creștine? Suntem creștini? Botezul ne-a introdus în viața lui Isus sau într-o categorie religioasă? Pentru a obține votul omului de rând, mulți îndrugă “cruci” cu nemiluita, dar oare sunt dispuși să ducă “crucea lui Isus”? Oare nu ne plângem noi înșine, când necazurile ne copleșesc, că “Dumnezeu nu face dreptate”? Iată, zicem adesea, cum celor răi le merge bine și celor buni le merge rău! Unde-i dreptatea lui Dumnezeu?

Avem trebuință de convertire toți, de la cei mai mari și până la cei mai mici.

Atitudinea noastră să fie, de acum încolo, cea exprimată în antifona de la începutul Liturghiei de azi: “Doamne, toate câte ni le-ai făcut, pe bună dreptate ni le-ai făcut, pentru că am păcătuit, călcând poruncile tale, dar pentru cinstea numelui tău, arată-ne marea ta îndurare!”

Numele care ne îndreptățește, fiindcă nu este dat oamenilor un alt nume în care să fim mântuiți (cf. Fap 4,12), căruia i se cuvine toată cinstea și mărirea, este Isus, în fața căruia trebuie să se plece tot genunchiul oricărei ființe din Cer, de pe pământ și chiar din Iad, fiindcă, fie faptele noastre oricât de mari, oricât de multe, oricât de strălucitoare, numai prin meritele lui Cristos își capătă adevărata valoare de a-l preamări pe Tatăl ceresc (cf. Mt 5,16).

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a de peste an

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Tuturor, ni se întâmplă în viața noastră, să avem parte de deziluzii. Ne așteptam ca lucrurile să meargă într-un sens, dar în schimb au mers în alt sens; aveam încredere în anumite persoane, dar aceste persoane nu au răspuns la așteptările noastre…

Și Isus a avut parte de mari deziluzii. Cu puține excepții, cea mai mare parte a capilor religioși ai timpului – cei pe care Evanghelia îi numește “mai marii preoților” și “bătrânii poporului”, cei care oficial trebuiau să fie maeștri și călăuzele poporului în cele religioase – nu au primit favorabil predica sa și s-au arătat neîncrezători sau clar ostili în privința lui. Așa cum procedaseră și mai înainte când nu au acordat dreptate predicii lui Ioan Botezătorul.

Și totuși aceste persoane se prezentau public drept păzitorii și apărătorii legii lui Dumnezeu; și adesea priveau cu un sentiment de superioritate și dispreț anumite categorii de persoane pe care ei le considerau practic drept “păcătoși” prin definiție și prin profesie, excluși din principiu de la “împărăția lui Dumnezeu”, cum ar fi de exemplu prostituatele și vameșii (aceștia erau știm prea bine perceptorii de impozite pentru romani: în limbajul comun numele lor echivala cu hoți și trădători…).

În schimb multe din aceste persoane s-au dovedit disponibile la predicarea lui Ioan Botezătorul și a lui Isus, primind invitația la convertire, la schimbarea vieții, pentru a deveni ascultători față de poruncile lui Dumnezeu.

Așadar, tocmai mai marilor preoților și bătrânilor poporului, Isus le adresează discursul său, punându-le în față responsabilitățile lor: “Voi sunteți ca acel fiu care prin cuvinte spune tatălui său că vrea să asculte în toate, dar în realitate nu se comportă așa cum vrea și dorește de fapt tatăl. Voi vă arătați zeloși în observarea formală a Legii și tradițiilor religioase, dar nu sunteți dispuși să vă lăsați atinși, să vă lăsați examinați în fața cuvântului pe care acum Dumnezeu vi l-a adresat prin Ioan Botezătorul, de cuvântul pe care acum vi-l adresează Dumnezeu prin mine…”.

Pe timpul lui Isus ca și pe timpul nostru, “voința lui Dumnezeu”, nu consta atât în observarea legilor și tradițiilor, cât mai ales în recunoașterea și primirea lui Cristos, în ascultarea obedientă și faptică a cuvântului său.

Pentru a îndeplini într-adevăr voința lui Dumnezeu nu ajunge să te proclami sau să te prezinți public ca persoană “religioasă”; așa cum nu ajunge – ca să o spunem în termeni moderni – să fii “practicant”. Trebuie să spunem de asemenea că nu este suficient nici chiar să faci parte oficial din instituția bisericească…

Cu alte cuvinte: nu ajunge să fii preot, călugăr, călugăriță, sau chiar episcop…, așa cum nu ajunge să faci parte dintr-o asociație, congregație, grup sau mișcare, pentru a te simți sigur că ești bun creștin. Oricare ar fi condiția noastră civilă, socială și bisericească, fiecare dintre noi trebuie să examineze încontinuu fidelitatea sa reală față de Evanghelie, în concretul vieții și comportamentului propriu, în lucrurile mari ca și în cele mici.

Nu numele, titlul sau haina pe care o purtăm; nu locul pe care-l ocupăm în Biserică sau societate; nu apartenența la o organizație sau alta sunt cele care contează înaintea lui Dumnezeu. Contează numai sinceritatea cu care căutăm, în lumina cuvântului lui Cristos, ceea ce este adevărat, drept și bun. În ultimă analiză contează numai disponibilitatea concretă de a ne lăsa călăuziți de legea supremă a dragostei, dincolo de toate celelalte legi, tradiții, convenții și conveniențe.

Iar unul dintre aspectele esențiale ale legii carității este renunțarea la orice atitudine de confruntare, judecată și cu atât mai mult de dispreț sau condamnare în raport cu ceilalți. Pentru că noi nu suntem în stare să cunoaștem cu adevărat persoanele în nucleul cel mai intim al conștiinței lor: judecățile noastre totdeauna sunt foarte subiective, parțiale, relative… Cu toată bună voința (sau cu toată prezumpția noastră) riscăm totdeauna să facem mari greșeli în judecarea persoanelor.

Este inutil să negăm: este adevărat că anumite cuvinte din evanghelie nu ne place să le auzim. Ne disturbă, ne produc neplăcere. Și atunci încercăm să ne gândim că nu ne privesc. Și totuși, nu putem să ne dispensăm (mai ales noi, “oameni ai Bisericii”…) să fim într-un oarecare mod provocați de cuvintele lui Isus adresate capilor și responsabililor religioși ai timpului său: “Vameșii și prostituatele vor merge înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu…”.

Să ne dea Dumnezeu o inimă curată și umilă, pentru a ne lăsa călăuziți și convertiți de cuvântul său.

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Doamne, toate câte ni le-ai făcut, pe bună dreptate ni le-ai făcut, pentru că am păcătuit, călcând poruncile tale, dar pentru cinstea numelui tău, arată-ne marea ta îndurare“. (Ant. la intrare)

Acestea sunt cuvintele cu care am în¬ceput Sfânta Liturghie din duminica de astăzi. Ele exprimă a-devărata atitudine pe care noi trebuie s-o avem față de Dom¬nul. Dumnezeu cunoaște firea noastră umană, cunoaște natura noastră rănită de păcat; știe că îl vom ofensa prin păcatele noastre, știe că ne vom îndepărta de dânsul prin neascultarea noastră. Cu toate acestea, El continuă să fie mereu bun, mereu iubitor și milostiv. Chiar dacă l-am refuzat uneori în mod dureros, acest refuz nu ne îndepărtează definitiv de iubirea sa. Întotdeauna, Dumnezeu lasă încă o șansă, întotdeauna ne mai dă încă o speranță. Ceea ce trebuie deci să facem noi, este să ne căim de păcatele noastre, să ne întoarcem la Dumnezeu și să-l rugăm să ne ierte.

Asemenea tatălui fiului risipitor, Dumnezeu nu așteaptă explicații de la omul care a greșit. Important este ca el să se întoarcă și atunci Dumnezeu, ca un tată iubitor, îi va ieși în întâmpinare și ca un bun părinte îl va îmbrățișa și va face sărbătoare pentru întoarcerea fiecăruia dintre noi.

Liturgia Cuvântului din duminica de astăzi ne arată res¬ponsabilitatea personală cât privește mântuirea și zădărnicia recurgerii la privilegiile din trecut. Atât pasajul din Ezechiel, pe care l-am ascultat în prima lectură cât și textul evanghelic, scot în evidență pretenția unei categorii de oameni, care își revendică favoruri divine speciale. Din această categorie fac parte: conaționalii lui Ezechiel pe de o parte, iar pe de alta fariseii și cărturarii din timpul lui Isus. Și unii și alții aduc argumente care nu valorează nimic în fața lui Dumnezeu, deoarece, nu sfințenia unei terțe persoane ne merită mântuirea personală, dar credința și conduita proprie.

Fariseii din timpul lui Isus se mândreau cu faptul că a¬parțin poporului Alianței, dar prin răspunsul lor efectiv, re¬fuzau mesajul de mântuire adus de Cristos, sfârșind în reali¬tate prin a spune un “NU” încăpăținat Alianței însăși. Păcătoșii în schimb, deși la început l-au refuzat pe Dumnezeu, mai apoi s-au întors și au spus un sincer și total “DA”. De aceea, acestora din urmă le asigură Isus mântuirea.

Pentru Isus, exigența numărul unu, nu consistă în faptul de a te fi născut evreu, sau în a fi farizeu, saduceu… sau altceva, dar în a răspunde cu sinceritate la chemarea divină. Înaintea lui Dumnezeu nu ne putem justifica prin simplu fapt că ne numim creștini, sau că suntem catolici; sau că am fost botezați și facem parte dintr-o familie credincioasă. Nu ! Acest lucru nu este suficient. Decisiv este răspunsul nostru personal, izvorât dintr-o inimă sinceră; decisivă este fide¬litatea sau infidelitatea noastră față de Cristos.

În Evanghelia de astăzi, am văzut cum tatăl trimite pe cei doi fii să lucreze în via sa. Primul, spune ” Da ” Și nu se duce, încercând să-și înșele părintele. Al doilea, spu¬ne “nu” dar îi pare rău și se duce; știe că tatăl său va ierta răspunsul negativ și va privi la faptele sale. Parabola privește o pagină din istoria poporului evreu dar învățătura sa are rezonanțe până la noi, fiind valabilă pentru orice creștin. Fiecare dintre noi este chemat, con¬form stării sale, să lucreze în via Domnului, care este Bise¬rica. Fiecare credincios este chemat să dea mărturie despre credința care este în el, să fie lumină pentru cei din jur: “Pentru ca văzând faptele voastre bune – ne spune Isus – să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri” (Mt 5,16).

Răspunsul la inițiativa divină este bun numai dacă fap¬tele urmează cuvintelor. Dar câte morminte albite de aparența ascultării nu ascund oare în ele moartea ? Declarațiile teo¬retice și exterioare ale acelora care se pretind drepți și buni, nu ajută cu nimic la mântuire.

Mai marii poporului, susțineau că numai poporul ales este destinat mântuirii, iar păgânii și chiar cei păcătoși din poporul lor sunt osândiți. Prin parabola celor doi fii, Isus se opune acestei mentalități, vrând să înfiereze pretenț¬iile nejustificate ale acelora care o făceau pe călăuzele. În finalul Evangheliei, Mântuitorul rostește clar con¬damnarea fariseilor și cărturarilor: “Vameșii și femeile des¬frânate vor merge înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu”. Este posibil așa ceva? Ia Isus apărarea celor păcătoși? Apă¬ră păcatul ? Nu, nicidecum! Cuvintele lui Isus nu sunt o apologie la adresa vameșilor și a păcătoșilor. Meri¬tul pe care îl recunoaște acestora, este acela că ei s-au recunoscut păcătoși, că și-au recunoscut slăbiciunile, și s-au întors la Dumnezeu rugându-l să-i ierte. Cu siguranță îi va ierta, deoarece tot Isus ne spune în Evanghelia Sfântului Ioan ” Pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară“.

Păcatul capital care se împotrivește convertirii, este mândria. Fariseii și cărturarii nu l-au ascultat nici pe Ioan Botezătorul, fiind surzi la predica sa și încrezându-se prea mult în propria știință; nu l-au ascultat nici pe Isus, deoa¬rece erau prea mândri pentru a accepta învățătura ” Fiului lemnarului.” Ei au fost puși după vameși și păcătoși tocmai pentru faptul că nu și-au recunoscut propria stare păcătoasă, mândria îi determină să se considere autosuficienți.

Îndemnul la convertire din pericopa evanghelică apare clar și în considerația pe care profetul Ezechiel o face în faimosul capitol 18 al cărții sale, asupra responsabilității individuale. Întregul capitol este o continuă invitație la convertire și o apărare a modului de a proceda al lui Dumne¬zeu. Conaționalii lui Ezechiel îl considerau pe Dumnezeu ne¬drept, deoarece – spuneau ei – sunt pedepsiți, sunt exilați pentru păcatele părinților lor. Dumnezeu, însă îi admonestează; ” Oare căile mele nu sunt drepte, sau mai degrabă căile voastre?“. Profetul le răspunde în versetul 30 al aceluiași capitol: “ Fiecare va fi judecat după comportamentul său personal “. Nu este decisiv trecutul, vrednicia sau nevrednicia înaintaș¬ilor. Fundamental este răspunsul personal de convertire pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-l cere.

Exilații ca și fariseii din Evanghelie, invocau sus și tare că sunt popor ales și au deci privilegii deosebite, uitând să privească la propriul lor comportament. Atât profetul Ezechiel cât și Isus arată insuficiența simplei apartenențe la un cerc, la o familie, la un popor privilegiat. Această apartenență nu scutește omul de responsabilitate.

În antichitate era la mare cinste să poți spune: “Sunt cetățean roman” (Fap 22, 25 – 25), sau grec. Astăzi poate, este o mare cinste să fii american, francez sau englez. A¬partenența la o categorie determinată este ocazie de mare e¬fect, care suscită, care trezește admirație, respect, stimă sau măcar teamă. Dar înaintea lui Dumnezeu acest lucru nu ser¬vește la nimic, nici nu ajută la mântuire.

Dumnezeu înfăptuiește întotdeauna dreptatea. Cel care se încăpățânează în necredința sa, în păcatul său, este pedepsit chiar dacă face parte din poporul ales; cel care se întoarce de la calea sa rea, este răsplătit indiferent de poporul din care face parte. Pentru a realiza convertirea despre care ne vorbește atât Evanghelia cât și profetul Ezechiel, avem nevoie de u¬milință. Sf. Paul pune la temelia trăirii creștine, exem¬plul de ascultare și de umilință pe care ni l-a dat Cristos. Dumnezeu cunoaște firea noastră slabă; știe că este greu să ne călcăm în picioare propriul orgoliu, de aceea ni l-a dat pe Fiul său, care este model de Ascultare, de Dăruire, și de U¬milință absolută.

Imnul pascal pe care l-am auzit în cea de-a doua lectu¬ră, este un apel la umilință, pe care Sf. Paul îl adreseaz㬠comunității din Filipi, apel care este la fel de valabil atât ieri cât și astăzi, deoarece numai umilința poate îndepărta acea specie de carie (Os 5, 12) care distruge, care roade co¬muniunea dintre oameni, care roade comunitatea religioasă. Nucleul central al cântului este reprezentat de contrastul coborâre-înălțare. Fiul lui Dumnezeu și-a asumat natura uma¬nă, a îmbrăcat umanitatea noastră, uitând parcă de egalitatea sa cu Dumnezeu. Este văzut ca “Servitorul suferind” din Isaia 53, a înfruntat experiența morții, și încă cea mai in¬famă : crucea. Moartea însă, nu este umilirea definitivă; El se va ridica deoarece pământul va face să încolțească trium¬ful. A doua parte a imnului este dedicată înălțării și glori¬ei pascale a lui Isus care, după o schemă verticală este “deasupra oricărui alt nume” și în fața căruia trebuie să se plece tot genunchiul: al celor din cer, al celor de pe pământ și al celor de sub pământ.

În acest fel umilința și moartea devin și pentru creștin instrument fecund de mântuire și de glorie. Ascultarea și dă¬ruirea de sine este modelul pe care Sf. Paul îl prezintă credincioșilor, îndemnându-i să-și fixeze ochii asupra lui Cristos crucificat. Acestei ascultări i se opune falsa și i¬pocrita ascultare a fiului în aparență fidel, dar în realitate pervers și rebel.

Isus Cristos, coboară de la înălțimea lui Dumnezeu la ni¬velul omului, și nu numai atât, dar între oameni își alege ultimul loc și acceptă moartea rezervată sclavilor. În acest moment intervine Tatăl și-l ridică la înălțimea cu¬venită, la slava sa de la început.

Creștinul, dacă vrea să fie înălțat de Dumnezeu, trebuie mai întâi să se coboare în ochii proprii, să se recunoască slab și mic, să se umilească și să se abandoneze în brațele Tatălui ceresc, deoarece numai la acest nivel Dumnezeu inter¬vine și ridică pe om din mocirlă, făcându-l fiul său adoptiv.

Începem o nouă săptămână; să avem mereu înaintea ochilor exemplul de umilință pe care ni l-a dat Cristos, iar ca model de convertire să-l luăm pe cel de-al doilea fiu din Evanghelia de astăzi, care este o mângâiere pentru toți sărmanii păcătoși și o încurajare pentru a se întoarce, deoarece Dumnezeu îi așteaptă ca să-i ierte i să-i mântuiască.

Mihai Mărtinaș

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

“Toate câte ni le-ai făcut, Doamne, întru judecată adevărată le-ai făcut, căci am păcătuit împotriva ta și de poruncile tale nu am ascultat”.

Acesta este îndemnul pe care ni-l face Biserica prin antifonul de la începutul Sfintei Liturghii, din această a XXVI-a duminică de peste an: să recunoaștem dreptatea lui Dumnezeu și să ne recunoaștem păcătoșenia și nimicnicia noastră. În acest sens, Biserica ne cheamă la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, la convertire și la umilință.

Am ascultat în prima lectură cum evreii, fiind în exil și nemulțumiți de acest lucru, îl învinuiesc pe Dumnezeu, spunând că nu este drept. Ei văd în exil catastrofa definitivă, moartea poporului lui Israel. Exilul pare să demonstreze că Dumnezeu este un judecător care se comportă ca un contabil rece și dur. Ei sunt tentați să arunce toată responsabilitatea asupra lui Dumnezeu, acuzându-l că nu este drept. Ei îl găsesc totdeauna vinovat pe Dumnezeu pentru toate relele care se abat asupra lor. Însă Dumnezeu le răspunde printr-o întrebare, prin gura profetului Ezechiel: “Oare calea mea nu este dreaptă sau căile voastre nu sunt drepte?”

Toată gândirea lui Israel este dominată de ideea unei responsabilități colective a poporului lui Dumnezeu, însă fiecare trebuie să se facă responsabil asupra faptelor sale. Dreptatea divină nu poate fi judecată din punct de vedere uman. Dumnezeu este drept și milostiv, chiar și atunci când situațiile omenești par să dezmintă acest fapt. Ca și în lectura întâi, pasajul evanghelic de astăzi ne scoate în evidență problema convertirii și a responsabilității personale pentru mântuire. După ce Isus a intrat triumfal în Ierusalim, evanghelistul Matei ni-l prezintă pe Isus într-un lung dialog cu conducătorii religioși ai poporului. Parabola de astăzi, împreună cu parabola viticultorilor ucigași și cu parabola ospățului de nuntă, pe care le vom auzi în duminicile următoare, ilustrează sub aspecte diferite responsabilitatea lui Israel care l-a refuzat pe Isus și necesitatea convertirii pentru a putea ajunge în Împărăția Cerurilor. Relatarea parabolei de astăzi ilustrează modul autentic de a împlini voința lui Dumnezeu Tatăl.

Cei doi fii din parabolă simbolizează două categorii de oameni: drepții și păcătoșii. Cei care spun “Da, mă duc!” și nu se duc sunt fariseii, învățătorii Legii, ei care se considerau “cei drepți”, care țin cu strictețe legile iudaice, dar întorc spatele mesajului nou, propus de Isus. A doua categorie de oameni, considerați de farisei “cei păcătoși”, sunt cei care spun “Nu mă duc!”, dar apoi le pare rău și merg. Aceștia sunt uneori infideli legilor lui Dumnezeu, însă atunci când aud mesajul lui Cristos le pare rău pentru greșelile făcute, se convertesc și își schimbă viața. De aceea, Isus le dă celor dintâi un avertisment dur: “Adevăr vă spun, că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi pe calea dreptății și nu l-ați crezut. Dar vameșii și desfrânatele l-au crezut; și voi, deși ați văzut, nu v-ați căit nici după aceea, ca să-l credeți”. Conducătorii religioși ai poporului evreu nu se așteptau la un Mesia care să se apropie de păcătoși, ci unul care să fie ca ei, “drept”, după cum se considerau ei, adică o dreptate falsă, de aceea, nu-l puteau accepta pe Isus. Ei credeau că strămoșii, lăsându-le ca moștenire Legea, le-au lăsat și meritele lor legate de respectarea Legii. Apartenența la Lege le dădea dreptul de a fi tratați ca drepți. N-au înțeles însă că Legea în esența ei îi chema tot la fapte, la o convertire continuă spre Dumnezeu. De aceea, zice Isus: “Nu cel ce zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci acela care face voința Tatălui meu care este în ceruri”.

Mântuirea noastră este darul gratuit pe care-l face Dumnezeu pentru noi. Însă avem libertatea de a alege. “Cel ce te-a creat pe tine fără tine nu te va mântui pe tine fără tine”, spune sfântul Augustin, adică nu te va mântui fără ca tu să vrei acest lucru. Semnul acestei libertăți este capacitatea omului de a se converti de la rău la bine, de a deveni bun. Libertatea este în om o forță de creștere și de maturizare în adevăr și bunătate. Ea își atinge desăvârșirea atunci când este orientată spre Dumnezeu. Adevărata libertate ne cheamă să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să-l punem în practică, ne cheamă la convertire. Ne cheamă să înlocuim omul cel vechi cu omul cel nou.

Nu ajunge ca păcatele noastre să fie iertate pentru a spune “sunt mântuit!”, ci trebuie să omorâm omul cel vechi care le comite. Nu trebuie să ne uităm la ce fac alții, ci să ne uităm la noi înșine. Convertirea trebuie să plece de la fiecare dintre noi.

Se spune că împăratul Teodosiu Cel Mare, din cauza unei răscoale în Tesalonic, a dat ordin armatei să intervină. În acel măcel au fost uciși 7000 de oameni. După acel masacru, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a dus duminica la Sfânta Liturghie. La intrarea în catedrala din Milano, episcopul Ambroziu, care-l mustrase mai înainte printr-o scrisoare, i-a ieșit în întâmpinare și i-a interzis să intre, reproșându-i cele întâmplate la Tesalonic. Atunci, împăratul i-a spus: “Și David a păcătuit!” Însă episcopul i-a răspuns: “Da, dar David a făcut și pocăință!” Trebuie să ne uităm mai mult la pocăința pe care a făcut-o David decât la păcatul său. Prin urmare, nu este suficient să spui “sunt creștin!”, ca să ți se deschidă ușa și toți să-ți cadă la picioare și nici să spui “Doamne, Doamne!” ca să ți se deschidă larg porțile Raiului. Trebuie să dovedim acest lucru prin credința și faptele noastre, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și prin pocăință.

Și sfântul Paul, în a doua lectură, propune o verificare a alegerilor și a stilului de viață al creștinilor. El se îndreaptă spre acei conducători spirituali din Filipi care se credeau stăpânii învățăturii creștine și începeau să aibă tendințe dictatoriale față de credincioșii de rând. În contextul unei chemări la armonie și unitate, care face Biserica, sfântul Paul introduce un imn cristologic, pentru a arăta că Isus Cristos nu este numai modelul, ci și izvorul iubirii care unește Biserica. Creștinii sunt invitați la unitatea cu Cristos pentru a avea în ei simțămintele pe care le-a avut Cristos. Valoarea jertfei constă tocmai în faptul că acela care era în condiția sa de Dumnezeu a devenit ascultător până la moartea pe cruce. Trecerea de la condiția lui de Dumnezeu la condiția de sclav este prezentată ca o renunțare liberă, decisă de a asuma această condiție. Cristos a experimentat până la sfârșit condiția umană. Viața sa a fost de la început și până la sfârșit o ascultare continuă, care a fost esența misiunii și a revelării sale. Umilința lui Isus înseamnă răscumpărarea noastră. Evenimentul mântuitor la care sunt chemați creștinii este caracterizat de ascultare, convertire și umilință. Dispoziția interioară de umilință pe care apostolul Paul o recomandă creștinilor s-a verificat mai întâi în Isus Cristos. Fără o coborâre concretă, o umilință și o renunțare la orgoliile noastre și fără o convertire adevărată nu putem vorbi de mântuire.

“Căutam de unde vine răul dar nu găseam răspunsul”, spune sfântul Augustin, iar căutarea sa dureroasă nu va găsi ieșire decât în convertirea la Dumnezeul cel viu.

În raportul său cu Dumnezeu, omul are mereu posibilitatea de a începe o viață nouă. Și noi avem mereu posibilitatea de a crea un viitor nou. Ce facem noi pentru aceasta? Care este contribuția noastră pentru a crea acest viitor nou? Să renunțăm la orgoliile noastre, să lepădăm omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, ascultând de cuvântul lui Cristos și urmându-i exemplul, căci “El deși era Dumnezeu… s-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moartea pe cruce”.

Bartolomeu BLAJ

 

* * *

 

În spatele lui da și în spatele lui nu

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Este și un creștinism “declamator”

Sunt dintre aceia care spun da și fac nu. Și dintre aceia care spun nu și fac da. Evident lui Dumnezeu îi plac cei care spun da și fac da. Totuși este tot atât de evident că între cel care spune și nu face, și care nu are cuvintele drepte pe buze dar este în stare de a prezenta acțiuni convingătoare, preferințele sale merg spre această a doua categorie de indivizi. Parabola din evanghelie reprezintă condamnarea inexorabilă a unui creștinism “declamatoriu”, plin de cuvinte, formule, declarații solemne, profesiuni de credință, dar gol de fapte convingătoare.

Nu sunt suficiente “luările de poziție” (natural “ferme”). Nu sunt suficiente reafirmările principiilor (natural “invulnerabile”). Este prea puțin să fii în regulă cu ortodoxia. După cuvinte trebuie să urmeze acțiunile. După principii trebuie să urmeze o conduită coerentă. Învățăturilor trebuie să urmeze exemplul personal. Crezului recitat cu voce clară, trebuie să urmeze o viață care să nu-l dezmintă.

Ideile manifestate nu pot să fie numai în armonie cu doctrina sănătoasă (“depositum fidei”), dar trebuie să fie așa cu conduita practică. Este indispensabil de “a săvârși adevărul”, și nu numai de a-l cunoaște, de a te gândi la el, de a-l păzi, de a-l vesti. Mai mult, putem să spunem că cunoaștem pe deplin adevărul, numai dacă îl “facem”. “Cine face adevărul vine la lumină” (Io 3,21) Practica nu este o banală consecință a cunoașterii adevărului, ci reprezintă condiția necesară pentrua atinge cunoașterea lui Dumnezeu. Practica, nu teoria, este pricipiul de cunoaștere.

La sfârșitul vieții nu vom fi judecați despre doctrină, dar despre fapte: pâinea oferită celui flămând, paharul de apă oferit celui însetat. Mai mult, cei aleși vor mărturisi cu candoare că nu sunt la post cu ortodoxia, vor recunoaște erorile lor în materie cristologică: “Când te-am văzut flămând… gol…bolnav… sărac… întemnițat?…” (Mt 37-40). Adică: “Nu știam că erai așa!” Totuși vor fi primiți în Împărăția cerurilor deoarece comportamentul lor era cel drept.

În ultimă instanță, în fața tribunalului suprem, contează să fii în regulă cu porunca iubirii. Slava lui Dumnezeu nu este compromisă dacă ne încurcăm în vreo definiție dogmatică. Dar imaginea sa este întunecată dacă noi refuzăm un act de milostivire. El se simte pentru a spune așa păgubit dacă refuzăm hrana și îmbrăcămintea sau un adăpost unui oarecare sărac.

Nu care anulează toate da-urile

Situația descrisă de parabolă are câteva variante. Una poate să fie aceasta. Sunt creștini care spun da lui Dumnezeu pe tărâmul moralei sexuale, în apărarea tradițiilor religioase, în practicile de evlavie, în jertfele cele mai costisitoare, în ascultarea față de superiori. Proclamă, tare, în orice ocazie, apartenența proprie la Biserică, îi apără drepturile, se bate fără oboseală pentru toate cauzele “bune”.

Dar apoi se arată dur în privința aproapelui. Îi refuză iertarea. Nu ezită să rănească, să umilească, să disprețuiască. Iată imaginea primului fiu, care a spus îndată da, și apoi nu a făcut. Refuzul iubirii, al respectului față de altul, anulează toate celelalte da-uri. Putem să avem iluzia că lucrăm pe multe ogoare pentru Domnul. Dar dacă nu lucrăm pe tărâmul carității, via Tatălui rămâne necultivată.

Când limbajul înșală

Putem să mai adăugăm: există o fidelitate de fațadă, cumsecade, ascultătoare, respectuoasă față de forme, disciplionată. Care adesea face paravan oportunismului, cinismului, calculului viclean, chiar și rebeliunii interioare. Și există o fidelitate dureroasă, care uneori se traduce în atitudini externe nepoliticoase, pe un ton puțin rebel, în efervescențe superficiale, dar care trădează o îndatorire de fond, o viață exemplară în substanță, o dăruire admirabilă, o generozitate dovedită.

Într-adevăr, poate să existe un respect ostentativ, o ascultare afișată, care maschează lipsa de iubire. Și poate să existe un limbaj aspru, critic, care ascunde o pasiune profundă. Adesea, din păcate, sunt răsplătite surâsurile, înclinațiile, și da-urile mereu și peste tot. Primul frate dobândește stimă și admirație. Al doilea, în schimb, este privit cu suspiciune, chiar ignorat. Din fericire, Tatăl ține cont de “urmarea” lui da sau a lui nu. El are obiceiul să se uite unde duc cuvintele, să observe cum sunt folosite mâinile după aplauze…

Testul cel mai de seamă

Testul cel mai de seamă cu privire la autenticitatea da-ului nostru este acela oferit de stilul vieții comunitare. Pagina lui Paul (lectura a doua) este de o actualitate arzătoare. Imaginea lui Cristos care, urmând calea despuierii totale, s-a făcut slujitor, s-a coborât în situația cea mai de jos, până la cea mai mare umilire, până pe ultimul loc, chiar făcându-se nimic, ar trebui să inspire comportamentele tuturor urmașilor săi. Dimpotrivă, prea adesea, alcătuirea vieții comune este sfâșiată de rivalități absurde, de căutări de prestigiu, de “asceze” nebune pentru a smulge titluri, onoruri, considerații, posturi (chiar în numele său! Da, în numele Aceluia care a renunțat la privilegiile divine pentru a deveni sclav…).

“Fraților, dacă este vreo mângâiere în Cristos, este mângâierea care izvorăște din iubire…” Paul “imploră” cu un crescendo de expresii accentuate cu “dacă”, pentru a realiza unitatea în umilință. “Nu faceți nimic din spirit de rivalitate sau vanitate”. Afirmarea de sine, protagonismul, spiritul de competiție, invidia, sunt caria, cancerul care corodează relațiile comunitare, provocând devastări înspăimântătoare. Da-ul carității implică în mod necesar nu-ul umilinței, adică nu opus amorului propriu, vanității, gloriei individuale.

Numai o inimă golită de sine poate fi umplută de iubire. Chiar și pentru cel credincios este o kenosi personală, mergând pe urmele lui Cristos, ca o condiție necesară a carității către ceilalți. “Aveți în voi aceleași sentimente care sunt în Cristos Isus”. Nu este suficient a avea pe buze cuvântul iubire, chiar încrustat în miezul formulelor sclipitoare. Trebuie să posedăm “înăuntru” simțirea lui Cristos, “ambiția” sa abisală de a deveni ultimul slujitor dintr toți. “Să nu caute fiecare interesul propriu, ci mai degrabă acela al altora…” Este interesul material. Și, uneori, cel mai nesăbuit, interesul pentru fața proprie, pentru numele propriu.

Dar numai atunci când reușim să facem să dispară fața noastră, în comunitatea bisericească, apare chipul iubirii. Cristos a primit “numele” său de la Dumnezeu. Noi nu putem să așteptăm. Pretindem “să-l facem” noi, și cheltuim tot timpul și energia spre a-l apăra (acel timp și acele energii pe care ar trebui să le folosim mai util pentru a cultiva via Domnului, nu faima noastră sau popularitatea noastră).

Marea posibilitate: a începe să fim creștini

Ezechiel ne amintește că există totdeauna o posibilitate. Posibilitatea de a deveni diferiți, de a modoifica ordinea actuală a vieții proprii. Există posibilitatea ca cel drept să apuce pe calea răului. Și posibilitatea ca cel rău să se căiască de conduita proprie și să opteze pentru bine. Și există, din păcate, și posibilitatea celui care nu observă necesitatea de schimbare, și rămâne blocat în poziția proprie. Și astfel se poate întâmpla să vedem trecând înainte persoane care normal sunt obiect de dispreț. “Cu adevărat vă spun: vameșii și prostituatele vor intra înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu”.

Nu este o surpriză deloc. Este inutil să ne prefacem scandalizați. Fapt este că petrecem timpul ca să observăm, să judecăm, să condamnăm pe cei pe care îi socotim nevrednici. Nu ne dăm seama că tocmai cei nedrepți, cei care îl neagă pe Dumnezeu, cei pe care i-am catalogat ca irecuperabili, între timp pot să fi răspuns la invitație, să fie mișcați… Și noi ne înșelăm că Împărăția cerurilor ne este dăruită în folos exclusiv, sau în posesie perpetuă. Că pozițiile noastre sunt definitive. Trebuie să ne convingem: nimeni dintre noi nu este stabilit, fixat pentru totdeauna în acel da pentru Dumnezeu. Are dreptate G. Bassiere: nu vom termina niciodată de a începe să fim creștini.