Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a VIII-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XXV-a după Rusalii)
Evanghelia: Luca 10,25-37
Apostolul: Efeseni 4,1-7

Luca 10,25-37

Și iată, un învățător de lege s-a ridicat, ispitindu-L și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Isus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta și vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Isus: Și cine este aproapele meu? Iar Isus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă, și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn și vin, și, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând doi dinari i-a dat gazdei și i-a zis: Ai grijă de el și, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îți voi da. Care din acești trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Și Isus i-a zis: Mergi și fă și tu asemenea.

 

Mergi și fă asemenea
         pr. Anthony M. Coniaris

Pentru moștenerea vieții de veci
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre ispitire și fățărnicie
         pr. Ilie Cleopa

Samarineanul milostiv
         IPS Andrei Rymarenko

Samarineanul milostiv
         pr. Vasile Florea

Cristos – Bunul Samaritean
         Diverși alți autori

Iubirea nu abandonează
         pr. Leonardo Sapienza

Duminica Bunului Samaritean
         pr. Mihai Tegzeș

Samarineanul milostiv
         pr. Ion Cârciuleanu

Samarineanul caritabil
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Învățătorule, ce trebuie să fac pentru a moșteni viața de veci?
         pr. Vasile Rob

Afișează toate în aceeași pagină