Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a VII-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XXIV-a după Rusalii)
Evanghelia: Luca 8,41-56
Apostolul: Efeseni 2,14-22

Luca 8,41-56

Și iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și căzând la picioarele lui Isus, Îl ruga să intre în casa Lui, căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, și ea era pe moarte. Și, pe când se ducea El, mulțimile Îl împresurau. Și o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei, și de nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Isus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toți tăgăduind, Petru și ceilalți care erau cu El, au zis: Învățătorule, mulțimile Te îmbulzesc și Te strâmtorează și Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Isus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simțit o putere care a ieșit din Mine. Și, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și, căzând înaintea Lui, a spus de față cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El și cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. Și încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învățătorul. Dar Isus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai și se va izbăvi. Și venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și pe tatăl copilei și pe mamă. Și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeți; n-a murit, ci doarme. Și râdeau de El, știind că a murit. Iar El, scoțând pe toți afară și apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată; și a poruncit El să i se dea să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.

 

Cine m-a atins?
         pr. Anthony M. Coniaris

În fața suferinței și a morții
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre nemurire
         pr. Gheorghe Neamțiu

Învierea fiicei lui Iair
         IPS Andrei Rymarenko

Despre cei adormiți în Hristos
         pr. Ilie Cleopa

Despre moarte
         pr. Visarion Iugulescu

Predică la Duminica a XXIV-a după Rusalii
         pr. Vasile Florea

Credința noastră și puterea lui Dumnezeu
         Diverși alți autori

Credința tămăduitoare
         pr. Ion Cârciuleanu

Vindecarea unei femei cu hemoragie și învierea fiicei lui Iair
         pr. Mihai Tegzeș

Învierea fiicei lui Iair
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Nu te teme, crede numai și fiica ta se va mântui
         pr. Vasile Rob

Afișează toate în aceeași pagină