Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a VI-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XXIII-a după Rusalii)
Evanghelia: Luca 8,26-39
Apostolul: Efeseni 2,4-10

Luca 8,26-39

Și au ajuns cu corabia în ținutul Gerghesenilor, care este în fața Galileii. Și ieșind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Și văzând pe Isus, strigând, a căzut înaintea Lui și cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui. Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulți ani îl stăpânea, și era legat în lanțuri și în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie. Și l-a întrebat Isus, zicând: Care-ți este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulți intraseră în el. Și-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. Și era acolo o turmă mare de porci, care pășteau pe munte. Și L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; și le-a îngăduit. Și, ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a înecat. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos, la picioarele lui Isus și s-au înfricoșat. Și cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Și L-a rugat pe El toată mulțimea din ținutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Isus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Isus.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
IPS Andrei Rymarenko
pr. Ilie Cleopa
pr. Visarion Iugulescu
pr. Vasile Florea
pr. George Dimopoulos
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Mihai Tegzeș
pr. Olimpiu Todorean
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Vasile Rob
pr. Mihai Tegzeș

 

* * *

 

Numele meu este Legiune…

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Într-o închisoare, un prizonier, datorită unei serii de evenimente nefericite, și-a pierdut dinții din gură, apendicele i-a fost scos, brațul drept amputat… Directorul închisorii, vizitându-l la infirmerie, îl privește acuzator și îi spune: “Pe mine nu mă prostești! Știu ce vrei să faci! Încercă să evadezi bucățică cu bucățică.”

Există perioade de timp, sunt sigur, în care simțim că în loc să fim o singură persoană, unificată, suntem sumă de bucăți ale eului nostru, părți contradictorii, opuse una față de alta. Familia ne trage într-o parte. Munca ne trage în altă parte. Iar ambiția în alta. Ș.a.m.d. Ne întrebăm cum să ne strângem la un loc toate bucățile în care suntem divizați. O femeie a văzut la un moment dat o pictură cu martiriul unui creștin. Acesta fusese legat de mâini de un cal și de picioare de un alt cal, iar apoi caii au fost mânați să meargă în direcții opuse, sfâșiindu-l pe creștin, iar în final omorându-l. Ea i-a spus psihiatrului: “Așa mă simt și eu. Sfâșiată, dezmembrată în bucăți.”

Evanghelia de astăzi ne descrie un om care era efectiv dezmembrat în bucăți. Când Isus l-a întrebat “Care-ți este numele?” el a răspuns: “Legiune”. În Evanghelia după Marcu, capitolul 5, versetul 9, răspunsul este: “Legiune este numele meu, căci suntem mulți”. Legiune este termenul latin pentru o unitate de armată formată din șase mii de soldați. Personalitatea acestui om era atât de divizată de interese în conflict, încât nu mai era o persoană ci o mulțime de persoane, fiecare trăgând în altă direcție. Evanghelia ne și spune cine sunt aceste multe persoane înghesuite într-un singur om: “Căci demoni mulți intraseră în el”.

Astăzi noi nu negăm existența demonilor. Ba chiar le-am redescoperit existența. Până și psihiatrii admit că există demoni: demoni ai urii, ai răzbunării, ai resentimentelor; demoni ai lăcomiei, ai vinovăției, ai fricii; demonul extrem de apăsător al competiției, al stresului, al conflictelor moderne. Există astăzi oameni care sunt locuiți de mulți astfel de demoni. Numele lor este “Legiune”.

Poate vă amintiți că Shakespeare a pus în gura unuia dintre personajele sale următoarele cuvinte: “Tu ție însuți să îți fi fidel, cum noaptea zilei îi urmează, și nu vei fi fals față de nimeni.” Până aici totul este bine. Dar rămâne întrebarea: la care eu să rămân fidel? Eului civic? Eului parental? Eului financiar? Eului religios? Eului social? Pentru că numele meu este Legiune! Există eul despre care cred că sunt eu. Există eul pe care alții îl văd în mine. Există eul pe care îl prezint lumii. Există adevăratul eu pe care îl ascund de toți. Sufletele noastre sunt ca niște case bântuite de sfinți și de diavoli. Sau după cum spunea Edward Sanford Martin:

În templul meu pământesc e-nghesuială,

E unul care este umil, unul care e mândru;

E unul cu sufletul distrus de atâtea păcate;

E unul care nu se căiește și rânjește;

E unul care își iubește semenii ca pe el;

E unul la care nu-i pasă decât de faimă și de el;

De-atâtea griji care mă rod eu aș fi liber

Dac-aș putea să știu care sunt eu.

Aceasta este problema mea. Aceasta este problema fiecărui om. Nu sunt unul, ci mulți. “Sunt larg”, se plângea Walt Whitman, “conțin multitudinea.” Aici este copilul, aici părintele, aici adultul, toți în mine. Nu sunt atât o personalitate cât un câmp de luptă, în război cu mine însumi, tras în toate direcțiile. “Legiune este numele meu.” Cuvântul “scindat” este un cuvânt cheie astăzi. Avem personalități scindate, familii scindate, națiuni scindate, atomi scindați, o lume scindată. Și ne mai mirăm că avem dureri de cap. Avem o nevoie disperată de unitate, de ceva care să ne țină la un loc, să nu spargem în bucăți.

Recent am dat peste această afirmație: “Încercăm să trăim mai multe vieți într-una, fără ca eurile noastre să fie organizate de o singură viață care să conducă din noi.” Este doar un alt mod prin care gânditorul modern exprima ideea: “Mai multe euri! Nici unul nu conduce viața!” Isus a spus-o altcumva: “Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona” (Luca 16,13). Cu alte cuvinte, nu am fost făcuți să servim la mai mulți stăpâni. Nu am fost făcuți să îi slujim lui Dumnezeu și mamonei, lui Dumnezeu și mulțimii, lui Dumnezeu și satanei… nu putem sluji la mai mulți decât sfărâmându-ne în bucăți. Încercăm să punem la un loc lucruri care pur și simplu nu merg împreună. Nitroglicerina este un explozibil deoarece constituenții (acidul nitric, acidul sulfuric și glicerina) în mod natural nu pot sta unul lângă altul: o ușoară lovitură și fiecare constituent se va ciocni violent de celălalt, provocând suflul exploziei. La fel se întâmplă și cu noi, când încercăm să îl slujim pe Cristos și Biserica sa, dar și să slujim lumescul, mulțimea. “Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona”, spunea Isus. Dumnezeu este Unul. Singurul de care avem nevoie în viață. Orice alte scopuri nu fac decât să ne împrăștie existența în bucăți.

Psihologia spune că pentru a ne dezvolta o personalitate matură, trebuie să ne structurăm viața în jurul unui singur scop. Isus spunea în acest sens: “Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu…” Mulți dintre cei cu personalitate scindată (“multiple” personalități) ajung aici datorită loialităților scindate: în parte lui Cristos, în parte eului propriu; parțial dăruit lui Cristos, parțial păstrat pentru mine; parțial pentru Împărăția lui Dumnezeu, parțial pentru altceva decât Împărăția lui Dumnezeu. Nu putem să găsim fericirea într-un astfel de stil de viață. Fericirea o găsim doar urmărind cel mai mare scop din Univers, Dumnezeu în persoana lui Cristos. În El toate lucrurile se unesc, în El toate sunt complete; doar El poate să țină unită viața, să nu se spargă în bucăți.

În primul război mondial, aliații au încercat o nouă metodă, punând mai mulți generali la comanda armatelor. Nu a mers. Apoi l-au făcut pe Foch comandat suprem al tuturor forțelor. Doar așa au reușit. În al doilea război mondial s-a decis că invadarea Europei s-ar putea face cu succes dacă și numai dacă o singură persoană ar fi pusă în frunte. Această poziție, o știm cu toții, a fost dată generalului Eisenhower. Ce s-ar fi întâmplat cu cauza aliaților dacă am fi fost supuși divergențelor, oscilațiilor și ezitărilor care apar invariabil în cazul controlului multiplu sau divizat? Confuzia ar fi dus la o situație fără speranță.

Principiul rămâne valabil și pe câmpul de luptă personal al vieții voastre și a mele. Trebuie să avem un comandant suprem, un motiv deasupra celorlalte, o iubire, un Dumnezeu, un Scop ultim: Domnul Isus Cristos. El devine principiul care controlează, asemenea unui polițist de la circulație care stă la datorie la intersecție și controlează fluxul traficului. Atunci când polițistul își abandonează postul din sufletul nostru, se produce un haos total, deoarece tendințe și nevoi interioare sunt scăpate de sub control și se ciocnesc unele de altele, cauzând confuzie și conflicte.

Atunci când descriem o persoană imorală ca fiind o persoană “dezlânată”, nici nu ne dăm seama cât de corectă este această descriere. Un astfel de om nu este integrat sau unit eficient în interiorul său. Face anumite acțiuni nu pentru că le dorește, ci pentru că mulțimea le face; sau asemenea Sf. Paul, simte în el o forță demonică, ce îl împinge să facă lucruri pe care nu vrea să le facă. Nu este unul, ci mai mulți. Numele lui este Legiune. Are nevoie de Cineva care să îl lege, să îl adune, să îi organizeze și unifice personalitatea. Are nevoie să își predea viața nu parțial ci total lui Cristos, să îl lase pe Cristos să stea pe tronul inimii lui, să îl lase pe Cristos să fie Organizatorul, Președintele executiv, Directorul vieții lui. Cu ajutorul lui Cristos putem să depășim și să răstignim numeroasele euri care se dezlănțuie în interiorul nostru: eul ambițios, eul mânios, eul gelos, eul păcătos.

Fie că este vorba despre omul care locuiește în morminte, ca în lecția evanghelică, sau de bărbatul ori femeia care stau astăzi în biserică, problema este aceeași – o inimă împărțită, o loialitate împărțită, un eu divizat. Nu există altă ieșire din această stare divizată decât abandonarea în Cristos Domnul. “Și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat”, continuă Evanghelia, “și au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos, la picioarele lui Isus și s-au înfricoșat…” A sta la picioarele lui Isus, a învăța de la El, a-l lăsa pe El să ne organizeze viața, înseamnă a pune capăt conflictului interior sufletesc, înseamnă a ne recupera sfințenia, a câștiga conducerea unificată asupra imperiului personalității noastre pentru ca să putem spune cu Sf. Pavel: “Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Cristos Isus” (Filipeni 3,14).

 

* * *

 

Duminica a XXIII-a după Rusalii

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

După ce Mântuitorul, la sfârșitul celor patruzeci de zile de ajun, a biruit întreita ispitire din partea satanei, izgonindu-l prin cuvintele: “Du-te de la Mine, Satano, căci scris este: «Domnului Dumnezeului tău te vei închina și Lui singur Îi vei sluji»”, principele întunericului a renunțat să se mai apropie de Isus. Dar el nu a părăsit niciodată gândul de a se apropia, cu vicleniile lui, de oameni, aceste biete creaturi înclinate din fire spre păcat. Înfuriat pentru înfrângerea suferită și știind că Isus a venit să-i distrugă stăpânirea asupra sufletelor, el și-a îndreptat cu toată furia atacurile împotriva omului, umblând “ca un leu răcnind și căutând pe cine să înghită” (I Petru V, 8). Nu rare erau cazurile când el punea stăpânire pe trupurile bieților nenorociți, cazuri cunoscute sub denumirea de îndrăciți sau posedați de duhuri necurate.

Unul dintre aceste suflete nenorocite, ajunse sub stăpânirea Satanei, formează spectacolul de groază din ținutul Gadarenilor, relatat de fragmentul evanghelic citit azi. Agitat și fără odihnă, îndrăcitul rupea lanțurile și obezile cu care era încătușat, și nici o putere omenească nu era în stare să-l domolească. Devenise spaima locuitorilor de prin împrejurimi, astfel că nimeni nu cuteza să treacă prin acele părți, nici chiar ziua. Îndrăcitul se comporta ca un nebun: umbla gol; facultățile, deși sănătoase, erau folosite de Satana după bunul său plac. Avem aci o dovadă despre teribila forță pe care “cel tare” o poate exercita – desigur, cu îngăduința lui Isus – pentru a chinui și înrobi pe om.

Dar, pe neașteptate, “cel tare”, care pusese stăpânire pe acel sărman nenorocit, se pomenește față în față cu “cel mai tare”, cu Isus Stăpânitorul atotputernic al creațiunii. Simțindu-I prezența, duhurile se pleacă în fața suveranității lui Isus și Îl roagă să nu le chinuiască și să nu le trimită în iad, ci să le poruncească să intre în turma de porci ce păștea prin apropiere, ceea ce Isus le permite. Întreaga turmă sări în mare și se înecă, iar cel eliberat redeveni într-o clipă omul normal și liniștit de odinioară, stând blând la picioarele Binefăcătorului său. Copleșit, pe de o parte de recunoștință, și, pe de altă parte, fiind încă sub imperiul fricii de Cel rău, “Îl ruga pe Isus să-l lase să fie cu dânsul” (Marcu V, 18). Isus însă avea alt plan cu el, căci îi zice: “Mergi în casa ta, la ai tăi, și spune-le câte ți-a făcut Domnul și cum te-a miluit” (V, 19). Astfel completează, tot Sfântul Marcu, relatarea Sfântului evanghelist Matei. Isus l-a lăsat deci acolo în mijlocul Gadarenilor, a acelei populații păgâne, ca să fie un monument viu al milei Sale divine și un vestitor înflăcărat al dumnezeirii Sale.

Acest fapt istoric, relatat de toți cei trei evangheliști sinoptici (Matei VIII; Marcu V și Luca VIII), are, ca orice faptă a lui Isus, pe lângă sensul istoric, și un sens mai adânc, spiritual, dincolo de timp și spațiu, un mesaj, o chemare la mântuire, valabilă oricând și oriunde. Să căutăm să descifrăm acest mesaj ascuns în vindecarea miraculoasă la care am asistat.

Figura îndrăcitului este pentru noi o imagine vie a felului în care duhul necurat încătușează, prin păcat, un suflet, deși acest lucru nu se arată în afară, în chip dramatic, ca în cazul unor posedări trupești, adică al îndrăcirii propriu zise. Să plecăm de la Gadarenii care-L înconjurau pe Isus. Aceștia, fizicește, erau liberi, dar sufletul lor era înrobit de Satana, prin atașamentul lor dezordonat față de agoniseala vremelnică. Ca negustori de porci, ei erau preocupați exclusiv de câștigul material, neglijându-și sufletul. De teamă ca nu cumva averea și comerțul lor să aibă de suferit în cazul că Isus ar rămâne în ținutul lor, Îl roagă pe Isus să părăsească acest ținut, ca și cum i-ar fi zis: “Du-te de la noi, căci ne omori animalele și ne ruinezi afacerile”. Orbiți de goana după bunuri vremelnice, ei nu au înțeles că Isus, permițând acea pagubă materială, voia să le deschidă ochii asupra unei bogății nevăzute, dar infinit mai importantă și mai prețioasă decât toate avuțiile, decât tot aurul și nestematele din lume, decât universul întreg, asupra propriului lor suflet. Ei n-au înțeles că Isus, impresionându-i în gradul cel mai înalt prin această minune, voia să le demonstreze că pierderea bunurilor pământești nu trebuie luată în seamă când este vorba de salvarea de la pieire fie chiar și numai un singur suflet, chiar dacă acela ar fi în aparență cel mai mizerabil și cel mai neînsemnat om de pe pământ.

Cele mai măiestrite și mai impresionante cuvinte ori parabole nu ar fi fost în stare să producă în acești oameni, atașați până la abrutizare de interese materiale, impresia zguduitoare produsă în inimile lor de pierderea turmei de porci. Înrobiți însă materiei și insensibili la realitățile lumii de dincolo de simțuri, ei au rămas doar cu sentimentul spaimei și durerii pentru pierderea suferită, ceea ce i-a determinat să-L roage pe Isus să se retragă din ținutul lor. Totuși, pământul arid al acestor inimi, răscolite de minunea săvârșită de Isus, își primea prima arătură, ca un prim impuls spre convertire, iar îndrăcitul vindecat, sortit din porunca lui Isus să rămână pe mai departe printre ei ca o permanentă mărturie vie a puterii și iubirii milostive a lui Isus, avea să fie fermentul care va face ca în sufletul lor răscolit să încolțească, încetul cu încetul, înțelegerea și interesul pentru imensa valoare a sufletului, valoare ce li se va dezvălui mai târziu, când Isus își va dovedi pe Cruce infinita Sa iubire față de suflete.

Dar să nu ne lăsăm amăgiți. Puterea duhului infernal ce pusese stăpânire pe trupul îndrăcitului, ca și pe sufletele Gadarenilor, lucrează și astăzi, și va continua să lucreze asupra sufletelor care resping lumina harului lui Isus, și Îl izgonesc din viața lor.

Bunăoară, când cel lipsit respinge cu revoltă gândul purtării de grijă a lui Dumnezeu, dorind și râvnind cu orice preț să posede ceea ce nu este al său; când bogatul, absorbit cu toată ființa de idolul mamonei, își zice ca bogatul din Evanghelie: “suflete, ai multe bunătăți, strânse pentru ani mulți, odihnește-te, mănâncă, bea și te veselește”; când omul se lasă fascinat de iluzia unei fericiri redusă la această viață, uitând de acel “unic necesar”, adică de sfințirea și mântuirea sufletului, pentru care toate celelalte sunt exclusiv mijloace puse în slujba acestui scop -, oare nu dovedește, toată această stare de lucruri, că oamenii sunt, și astăzi, dominați de Satana? Sau, când știința pozitivă – care prin definiție trebuie să se limiteze la fenomenele supuse experimentului – își depășește competența, negând orice realitate transcendentă, orice adevăr suprasensibil; când, în numele rațiunii și al unei false libertăți, se profesează amorul liber desmățat, care urmărește plăcerea ca scop în sine, concepție ce stă la originea atâtor dezordini individuale și sociale, oare toate acestea nu ne amintesc de lucrarea distrugătoare a aceleiași puteri satanice care teroriza pe îndrăcitul din Gadar?

Fără îndoială, această putere nu lucrează cu aceeași intensitate pretutindeni și în toate sufletele. Uneori ea se strecoară subtil – chiar și într-un suflet evlavios – sub forma unei afecțiuni dezordonate față de o anumită persoană, afecțiune legitimă, în aparență, dar născută dintr-o pornire senzuală, alteori se insinuează sub forma unui atașament exagerat și înrobitor față de lucruri, ori, dimpotrivă, sub chipul unei aversiuni pentru o persoană -, tot atâtea încercări ale duhului diabolic de a ne scoate de sub stăpânirea lui Isus și de a-I lua, el, locul.

Iată de ce, iubiții mei, trebuie să veghem mereu asupra noastră înșine, să ne studiem prin meditație și examen zilnic de conștiință mișcările ascunse ale inimii, înclinațiile, preocupările și atașamentele dezordonate mascate, resorturile adevărate ale gândurilor, sentimentelor și acțiunilor de fiecare zi, și să facem ordine în suflet; să eliminăm tot ce nu e conform voinței lui Dumnezeu, adică tot ce nu izvorăște din iubirea adevărată și nu e condus de ea, și să ne orientăm toată viață spre Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu și în lumina harului cerut de la El, să ne privim în față scăderile, să ne recunoaștem așa cum suntem, chiar dacă acestea ne costă, umilindu-ne înaintea lui Dumnezeu, căci umilința este temelia sfințeniei. Apoi să luăm hotărâri ferme de a ne corecta, hotărâri concrete, practice, reînnoite zilnic. Să ne spălăm sufletul, ori de câte ori simțim nevoia, în baia Sfintei Spovedanii și să ne împrospătăm puterile sufletești prin nutrirea cu trupul și sângele lui Isus, pâinea cea vie, rugându-L să rămână cu noi. Astfel, influența celui Rău asupra noastră va slăbi tot mai mult, pe măsură ce vom progresa în unirea cu Dumnezeu prin iubire, spre a deveni potire pline de viață divină. Amin.

 

* * *

 

Vindecarea îndrăcitului din ținutul Gerghesenilor

Autor: IPS Andrei Rymarenko
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

“Iar bărbatul din care ieșiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Isus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Isus” (Luca 8,38-39). Astfel se încheie, fraților și surorilor, pasajul evanghelic de astăzi, acolo unde, după cum ați auzit, Domnul îi spune omului vindecat să le vorbească tuturor gerghesenilor despre misterul vindecării sale. Și aceasta a și făcut. Evanghelia nu ne spune cum a relatat el ceea ce i s-a întâmplat; ne putem însă imagina ceea ce ar fi putut spune:

Voi, gerghesenilor, mă cunoașteți din copilăria mea. M-am născut între voi și am crescut între voi, în ținutul vostru al Gerghesenilor, pământ al nelegiuirilor. Ați văzut ce s-a întâmplat. Voi nu ați trăit după legea pe care Dumnezeu v-a revelat-o, ci după propria voastră nelegiuire. În dorința voastră de bogății și bunăstare, v-ați implicat în comerț păcătos, comerț care nu este binecuvântat de Dumnezeu. Ați crescut porci. Ați avut turme întregi, deși, potrivit Legii, sunt animale necurate. Dumnezeu v-a pedepsit și v-a lăsat pradă puterii diavolului.

Și prin Providența de neînțeles a lui Dumnezeu, toate aceste puteri demonice și-au făcut sălaș doar în mine – eu am purtat povara voastră. Am fost transformat dintr-o ființă umană într-o bestie. Nu puteam trăi în case – trăiam în loc pustiu, într-o peșteră în care erau îngropați cei morți. M-ați legat în lanțuri, și le-am rupt. Nu era doar un diavol în mine, ci o întreagă legiune; după cum ați văzut și voi cu adevărat atunci când Cel care m-a vindecat le-a permis demonilor să intre în turmele voastre de porci, care s-au aruncat în lac și s-au înecat. Da, acum vă puteți într-adevăr imagina de ce am provocat atâta rău și tulburare. În mine se afla o putere îngrozitoare. Diavolii au pus stăpânire pe toate patimile mele umane și le-au adus într-o stare monstruoasă. De aceea m-am purtat atât de sălbatic cu voi, am vrut să vă chinui, să vă distrug.

Iar acum acea forță a ieșit din mine. Vă rog să mă iertați. Vă iubesc acum ca un frate – doresc să devin confratele vostru. Și cât de recunoscător îi sunt Aceluia care m-a eliberat – El este Mântuitorul meu, El este Dumnezeul meu! Vă chem pe voi toți la El. Tot ceea ce căutați: pace, fericire, bucurie – toate acestea le veți găsi în Ceruri. Toți cei care plângeți, mergeți la El. Va șterge lacrimile voastre. Vă va da ceea ce nici o bogăție lumească nu vă poate da.

Aceasta le-a spus gerghesenilor fostul îndrăcit. Ne-ar putea spune și nouă același lucru. Și nu ar trebui să fim surprinși, deoarece exact aceleași lucruri se petrec și astăzi. Toate ziarele noastre ne relatează despre astfel de orori care nu pot fi explicate decât admițând participarea puterii răului. Și pe fundalul acestui coșmar pare că se aude vocea acestui om vindecat de Cristos: “Am pace și liniște în sufletul meu. Cristos mi le-a dat acestea. Vi le va da și vouă. Alergați la El. Inima mea este plină de dulce părere de rău”.

Însă mințile noastre sceptice vor întreba: este adevărat? Și chiar dacă este adevărat, cât va dura această stare? Aici ne dă răspunsul lectura de astăzi din Apostol: “Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi cei ce eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Cristos – prin har sunteți mântuiți! Căci în har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu e de la voi: este DARUL LUI DUMNEZEU” (Efeseni 2,4-5.8). În aceste cuvinte ale Apostolului avem o întreagă revelație. Am auzit despre suferințele celui posedat și cum Harul lui Dumnezeu l-a scăpat de ele. Același Har poate face exact același lucru pentru noi. Însă Harul este dat prin credință. Ce este credința? Ca răspuns la această întrebare, vă voi relata un incident din viața mea de student.

Am studiat la Institutul Politehnic. În același timp eram membru al unei societăți studențești creștine. Odată, noi studenții am hotărât să invităm la întâlnirea noastră pe pr. John Egorov, faimos profesor de teologie. El trebuia să călătorească la Lesnoye, o suburbie a orașului Sankt Petersburg, unde se afla institutul nostru politehnic. L-am rugat să vină să ne viziteze, dar el a răspuns: “Nu am fost niciodată acolo, și nu știu cum să ajung”.

Prietenul care a mers să îl invite i-a spus: “Părinte, este foarte simplu. Mai întâi, mergeți la gară, și acolo este stația de tramvai. Așteptați să vină numărul 20 și urcați-vă. Fără să întrebați pe nimeni, mergeți până la capăt. Șoferul va spune: ‘Institutul Politehnic – ultima oprire’. Coborâți, și cum veți sta cu spatele la tramvai, înaintea dumneavoastră va fi o alee. Acolo căutați numărul 6, unde este o curte și în curte o clădire. Mergeți la etajul doi, și acolo ne veți găsi”.

Părintele John a spus: “A trecut o săptămână și a venit duminica. Mi-am luat carnețelul, m-am uitat la ceea ce am notat, și am știut de îndată ce am de făcut. Mi-am amintit toate câte mi le-a spus prietenul vostru, și le-am acceptat în lăuntrul meu, ca și când le-aș fi făcut deja. Le-am făcut apoi pe toate în realitate, și iată-mă aici cu voi”. Iată ce înseamnă credința: a accepta în lăuntrul tău ceea ce a fost spus, și a pune în practică ceea ce a fost spus.

În Sfânta Evanghelie ni se fac promisiuni, și ni se dau și instrucțiuni despre ce trebuie să facem pentru a primi aceste promisiuni. Să le acceptăm cu credință. Să realizăm tot ceea ce ni s-a spus să facem în viețile noastre, și vom primi același Har, aceeași pace, aceeași bucurie. Vom primi tot ceea ce a primit îndrăcitul vindecat de Cristos. Cuvintele lui Cristos se vor referi și la noi: “Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu”.

 

* * *

 

Despre oamenii demonizați

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni,
iată a ajuns la voi Împărăția lui Dumnezeu
(Luca 11, 20)

Iubiți credincioși,

Dacă vom lua aminte cu dinadinsul la cuvintele Sfintei Evanghelii de astăzi, vom înțelege două lucruri de mare folos. Întîi, cît de mare și nemărginită este iubirea de oameni a lui Dumnezeu și, al doilea, cît de mare și cumplită este răutatea diavolilor față de om și de celelalte zidiri ale lui Dumnezeu.

Domnul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, văzînd starea jalnică și chinuirea amară a omului demonizat din Evanghelie, prin negrăita lui milă și bunătate față de zidirea Sa, a poruncit demonilor să iasă din acel om chinuit de mulți ani, zidit după chipul și asemănarea Sa (Facere 1, 26); iar demonii, văzîndu-se izgoniți de puterea cea fără de margine a Mîntuitorului, după ce le-a dat voie, au intrat în turma cea mare de porci din apropiere și îndată s-au aruncat în mare și s-au înecat (Luca 8, 33).

Iată cît de mare este oceanul cel fără de margini al dragostei și al milostivirii lui Dumnezeu față de om, că pentru slobozirea unui singur om din legăturile și chinurile diavolului, a îngăduit să se dea pierzării ca la două mii de porci (Marcu 5, 13). Iar diavolii, avînd învoire de la Hristos și vrînd să-și arate răutatea și puterea lor blestemată, au intrat în turma de porci și într-o clipă i-au înecat pe toți în mare. La această Evanghelie Sfîntul Ioan Gură de Aur, arătînd cîtă răutate au demonii asupra oamenilor, zicea: “Dacă asupra porcilor, cu care nu aveau nimic, au arătat diavolii atîta răutate, apoi cu atît mai mult asupra ta, omule, de-a pururea dă război neîmpăcat, luptă neîncetată și vrajbă fără de moarte. Și dacă pe porci, cu care nimic nu le era lor de obște, nici un minut nu i-au suferit, apoi cu atît mai mult ne urăsc pe noi care sîntem vrăjmașii lor și doresc să ne piardă și să ne supună lor. Apoi cîte rele am fi pătimit de la ei, dacă ar fi avut voie de la Dumnezeu asupra noastră. Căci pentru aceasta i-a lăsat Dumnezeu să intre în turma de porci, ca și în trupul dobitoacelor să cunoaștem răutatea lor. Deci și acum cînd vei vedea vreun om stăpînit de diavol, închină-te Stăpînului și cunoaște răutatea vrăjmașului. Că iubirea de oameni a lui Dumnezeu îl ține pe diavol și nu-i dă voie să-și arate puterea și răutatea asupra omului cît ar voi el. Atît îi dă voie să-l muncească pe om cît să-l facă mai înțelept și să arate răutatea diavolului asupra omului”.

Apoi zice același Părinte Ioan Gură de Aur: “Voiești și altă pildă despre răutatea diavolilor, cînd Dumnezeu îi dă voie să-și pună în lucrare puterea sa? Socotește cirezile și turmele lui Iov, cum într-o clipă pe toate le-a mistuit. Apoi socotește moartea cea ticăloasă a copiilor lui și rana ce s-a adus asupra trupului său și vei vedea cruzimea, asuprirea și nemilostivirea răutății dracilor. Din aceasta vei înțelege minunat, că dacă lumea aceasta toată, ar fi slobozit-o Dumnezeu sub stăpînirea lui, în puțină vreme pe toate le-ar fi tulburat și asemenea porcilor de care ați auzit în Sfînta Evanghelie de azi și cirezilor lui Iov, într-o clipă de vreme am fi pătimit, că nici o milă de noi nu ar fi avut” (Puțul Sf. Ioan Gură de Aur, Buzău, 1833, p. 108-109).

Să ascultăm mai departe cuvintele Sfintei Evanghelii care zice: Iar păstorii, văzînd ceea ce s-a întîmplat, au fugit și au vestit în cetate și prin sate și au ieșit să vadă cele ce se făcuseră și venind la Iisus, au aflat pe omul din care scosese demonii șezînd lîngă picioarele lui Iisus îmbrăcat și întreg la minte și s-au înfricoșat (Luca 8, 34-35).

Dar care era pricina temerii gadarenilor? Oare minunea omului chinuit de diavoli sau înecarea porcilor în mare? Nici una, nici alta, ci pricina temerii și înspăimîntării lor era călcarea Legii lui Dumnezeu. Căci Legea lui Moise oprea a se mînca carne de porc (Levitic 11, 7), iar ei creșteau porci și mîncau din cărnurile lor. Deci, pentru călcarea Legii i-a cuprins atîta spaimă, ca nu cumva Dumnezeu, pentru această călcare de lege și pentru alte răutăți ale lor să-i pedepsească și cu alte pedepse mai grele. Deci avînd această frică și neîndrăznind a zice ceva asupra Domnului pentru paguba porcilor, Îl rugau cu toții pe Iisus Hristos să se ducă din hotarele lor. Iar preabunul și blîndul Mîntuitor, văzînd împietrirea și nemulțumirea lor, nu i-a certat, ci intrînd în corabie S-a întors iarăși în Galileea (Luca 8, 37). Iar bărbatul din care ieșiseră demonii se ruga să rămînă cu El, iar Mîntuitorul, eliberîndu-l, i-a zis: Întoarce-te la casa ta și spune cîte ți-a făcut ție Dumnezeu. Și s-a dus omul, propovăduind în toată cetatea, cîte i-a făcut Iisus (Luca 8, 39).

Vedeți, frații mei, blîndețea, smerenia și bunătatea cea negrăită a Domnului? După ce a făcut un bine așa de mare cu vindecarea acelui om chinuit de diavoli, nu așteaptă plată de la el spre a rămîne și a-i sluji Lui. Ci i-a zis: Întoarce-te la casa ta și spune cîte ți-a făcut ție Dumnezeu (Luca 8, 39). Dacă ar fi zis “întoarce-te la casa ta și spune cîte ți-am făcut Eu ție”, cărturarii, fariseii și arhiereii cei plini de zavistie care pîndeau învățătura Lui, ar fi avut motiv să spună că Mîntuitorul face minuni cu scopul de a fi lăudat de oameni. Dar așa, la toți le-a închis gura, zicînd: Întoarce-te la casa ta și spune cîte ți-a făcut ție Dumnezeu.

Deci se cuvine ca în toate să avem pildă de urmat învățătura și viața Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, iar faptele noastre cele bune să le facem cu scopul de a plăcea lui Dumnezeu spre slava Lui, cum ne învață și Sfîntul Apostol Pavel (I Corinteni 10, 31).

Iubiți credincioși,

Să știți că sînt trei feluri de oameni demonizați: întîi sînt cei ce se chinuiesc cu trupul de duhurile cele rele, cum sînt epilepticii, lunaticii și cei demonizați ca cel din Evanghelia de astăzi. Al doilea sînt toți ereticii și învățătorii mincinoși și răi care cu învățăturile lor greșite schimbă adevărul Sfintei Scripturi și duc la rătăcire de la dreapta credință, pe creștinii nelămuriți și neîntemeiați în adevăr. Iar al treilea sînt cei stăpîniți de grele patimi. Despre primul fel de demonizați am vorbit pe scurt mai sus, despre al doilea amintește marele Apostol Pavel, zicînd: Duhul vorbește lămurit că, în vremile cele de apoi, unii se vor depărta de la credință, luînd aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile demonilor (I Timotei 4, 1). Dumnezeiescul părinte Ioan Gură de Aur, tîlcuind acest text al Apostolului Pavel arată că aceștia sînt toți începătorii de erezii, care, povățuiți fiind de demoni și mișcați de duhurile înșelăciunii vor grăi înșelăciuni către cei binecredincioși, spre a-i înstrăina de la adevărata Biserică a lui Hristos.

Deci, luați aminte, iubiți credincioși și țineți bine minte cele auzite, că toți cei ce vor să vă dezbine de la dreapta credință ortodoxă sînt oamenii demonizați și mințile lor sînt mișcate și înșelate de duhurile cele viclene ale iadului, mai ales de duhul mîndriei. Pe aceștia Sfînta Scriptură îi numește fii ai diavolului și vrăjmași a toată dreptatea (Fapte 13, 10) și chiar diavoli ca pe Iuda (Ioan 6, 70). Așadar, toți cei ce învață erezii și vor să propovăduiască altă învățătură afară de cea ortodoxă și care se împotrivesc învățăturii adevărate a Bisericii lui Hristos dreptmăritoare, aceștia sînt fiii diavolilor (Fapte 13, 10; I Ioan 3, 8-10). Acești învățători mincinoși și înșelători, lucrează pururea sub stăpînirea demonilor (Fapte 10, 38; 26, 18; II Timotei 2, 26). Ei ca învățători mincinoși și vicleni, în toată vremea lucrează sub înrîurirea lui Satan (Iuda 1, 9; 1, 23; II Regi 18, 10; Matei 16, 23; Luca 23, 23; Ioan 6, 70 ș. a.). Și tot ca ei predicatorii rătăciți fac voia diavolilor (Ioan 8, 44) și sînt înșelați de ei (III Regi 22, 21-22; II Paralipomena 18, 20-21; Apocalipsa 20, 8). Acești propovăduitori ai minciunii sînt demonizați și orbiți de diavoli (Fapte 13, 10; II Corinteni 4, 4; I Timotei 4, 1).

Al treilea fel de oameni demonizați sînt toți cei stăpîniți de patimi grele, ca: necredința, uciderea, ura, beția, iubirea de arginți, fermecătoria, desfrînarea și altele care îi stăpînesc de multă vreme. Aceștia sînt numiți de Sfînta Scriptură fii ai diavolului (Ioan 8, 44; Fapte 13, 10; I Ioan 3, 8-10; Ioan 6, 70). De aceea Sfîntul Vasile îi arată pe toți cei bețivi a fi mai rău decît cei îndrăciți, zicînd: “Cel ce se îndrăcește este vrednic de jale, iar cel ce se îmbată fiind îndrăcit cu patima beției, este de rîs și mai rău decît cel îndrăcit și nimeni nu-l compătimește” (Sf. Vasile cel Mare, Exaimeron. Cuvînt împotriva celor bețivi. Buc., 1828).

Tot demonizați sînt și vrăjitorii care amăgesc pe oameni cu puterea duhurilor rele. Vrăjitorii, fermcătorii și toți cei care părăsesc pe Dumnezeu și cer ajutorul diavolilor, sînt ei înșiși demonizați și osîndiți la veșnicele chinuri ale iadului.

Iubiți credincioși,

De la primii oameni pînă la sfîrșitul veacurilor, toți sîntem într-o neîncetată luptă cu diavolii, cu duhurile răutății, care încearcă fără odihnă să ne stăpînească, să ne tragă în adîncul iadului.

Pe unii oameni îi chinuiesc cu îngăduința lui Dumnezeu numai în trup, cum sînt cei demonizați și epileptici. Pe aceștia Biserica Ortodoxă îi vindecă, atît trupește cît și sufletește, prin rugăciuni speciale numite exorcisme. Cele mai renumite sînt molitfele Sfîntului Vasile cel Mare, ce se citesc de obicei în biserică, de preoți evlavioși, cu mult post, cu multă smerenie și credință.

Pe lîngă exorcisme, bolnavii de duhuri rele sînt spovediți, împărtășiți și li se face de mai multe ori și Sfîntul Maslu. Cu cît se roagă și postesc mai mult, cu atît se vindecă mai repede.

Al doilea fel de demonizați sînt cei stăpîniți de duhul mîndriei, adică sectanții care luptă pe față împotriva Bisericii, a Ortodoxiei și dezbină pe mulți creștini, răstălmăcind Sfînta Scriptură. Aceștia sînt mult mai greu de vindecat din cauză că sînt stăpîniți de cei mai răi diavoli, ai mîndriei și neascultării. Dar dacă își recunosc păcatele și le mărturisesc la preoți și se roagă mai mult pot fi eliberați de duhul mîndriei și al neascultării.

Însă cei mai numeroși oameni demonizați sînt cei stăpîniți de patimi cumplite, cum sînt bețivii, desfrînații, ucigașii, vrăjitorii, iubitorii de averi și cei robiți de ură și răzbunare. Toți aceștia pot fi izbăviți de robia diavolului și a patimilor care îi țin legați cu lanțul deprinderii, numai dacă vor veni de bunăvoie la biserică, dacă vor să-și mărturisească păcatele la duhovnici iscusiți și dacă își fac canonul de pocăință dat. Fără acestea, adică fără spovedanie, căință și părăsirea păcatelor care îi robesc, nimeni din acești oameni demonizați, bolnavi la suflet și la trup, nu se pot elibera de patimi, de diavoli și de osînda iadului.

Grija noastră, frații mei, este să facem voia lui Dumnezeu și să împlinim poruncile Lui, cu toată credința și rîvna. La aceasta ne ajută harul Duhului Sfînt, ne ajută sfinții îngeri și toți sfinții, în frunte cu Maica Domnului, care se roagă neîncetat pentru noi. Să fugim de păcate ca de moarte, căci prin ele, pierdem harul lui Dumnezeu și în locul lui intră duhul diavolului.

Să nu uităm că prin păcate, oamenii sînt loviți de tot felul de boli, de necazuri și suferințe, ajung robi ai cumpliților diavoli și-și pierd mîntuirea sufletului. Oare cîți creștini nu sînt astăzi robiți de beție și desfrîu? Cîte mame nu-și ucid cu voia proprii lor copii? Cîte familii nu se distrug prin divorț ca urmare a acestor grele păcate?

Deci, să părăsim păcatele ca să scăpăm de diavoli și să rămînem cu Hristos. Să ne păzim inima curată de patimi și mai ales de mîndrie, ca să devenim scaun al Preasfintei Treimi. Să ne păzim trupul curat de beție și desfrîu, ca să devină “templul Duhului Sfînt”. Să fugim de diavolul mîndriei, care ucide pe cei mai mulți oameni, știind că Dumnezeu, celor mîndri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har.

Să ne ferim de cursele Satanei, de patimile tinereții, de vrăjitorie, de înjurături și drăcuit, de beție și vorbe deșarte, știind că prin acestea ne înstrăinăm de Dumnezeu și ajungem să pățim ca omul demonizat din Evanghelia de astăzi. Să aveți grijă mai ales de copiii dumneavoastră, ca nu cumva să cadă în păcate grele și să ajungă robiți de diavoli. Spovediți-vă mai des, rugați-vă mereu, nu lipsiți de la biserică, prețuiți mai mult postul, iubiți viața curată și toate “poruncile lui Dumnezeu” și veți fi vii.

Să ne rugăm Mîntuitorului Hristos să alunge patimile și duhurile rele din noi, să ne ierte păcatele, să ne vindece bolile și să ne facă locașuri ale Preasfintei Treimi. Amin.

 

* * *

 

Despre Iad

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Și-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc (Luca VIII, 31).

Frați creștini,

Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă o scenă cutremurătoare în care vedem cum Domnul nostru Iisus Hristos a vindecat un om îndrăcit în care se încuibaseră o legiune de demoni. Și spune Sfânta Evanghelie, că acest om își avea locuința prin morminte.

Nimeni nu-l putea ține legat, nici chiar în lanțuri și de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar sfărâmase totul. El stătea mai mult printre morminte, alerga gol, striga și se lovea cu pietre, așa că nimeni nu se încumeta să mai treacă pe drumul acela. Dar deodată demonii simt că se apropie Fiul lui Dumnezeu și-l scot afară pe om din groapă, care răcnind îl întâmpină pe Iisus cu glas puternic zicând: “Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui!”

Ce descoperim în aceste cuvinte ale demonilor care vorbeau prin gura îndrăcitului?

În primul rând, vedem că ei L-au cunoscut că este Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, observăm că demonii fac și ei o rugăciune către Fiul lui Dumnezeu, căci vedem cum se roagă ca să nu-i chinuiască.

În al treilea rând, descoperim că și dracii care sunt duhuri necurate, se tem de chinuri și de suferințe, ceea ce ne face să înțelegem că există iad și chinuri veșnice și că sufletele oamenilor păcătoși se vor chinui acolo împreună cu demonii în veci și nu cum spun unii că nu există iad, că nu există suflet și că după moarte nu mai simți nimic deoarece totul se pierde.

Iată deci că duhurile necurate asupresc în lumea aceasta pe oameni, îi învață la rele, îi chinuie în diferite feluri și le face plăcere să-i vadă căzuți în cele mai mari necazuri și să se târască ca șarpele pe pământ lipsiți de sprijinul dumnezeiesc, iar apoi să meargă cu ei în chinurile iadului pentru păcatele lor.

Iisus l-a întrebat pe demonizatul de astăzi: “Care-ți este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demonii intraseră în el”. Sărmanul om, era încătușat de vreo 6000 de draci, căci atâta înseamnă o legiune. Deși erau atât de mulți, la puterea dumnezeiască a lui Iisus, s-au cutremurat și L-au rugat să nu le poruncească să meargă în adânc, adică să nu-i trimită în întuneric, în tartar, în iad, căci locul acesta este păstrat pentru demoni ca să fie judecați în ziua judecății. Ei se rugau ca să nu fie trimiși în acel loc unde sunt mulți demoni legați, pentru că se temeau mult de chinuri și nădăjduiau să mai facă și alte rele între oameni.

Toate popoarele pământului au credință despre chinurile veșnice ale iadului și învață că după moarte pe cei răi îi așteaptă aceste chinuri înfricoșătoare. Dar dintre toate religiile, credința ortodoxă ne descoperă clar din Sfânta Scriptură, existența chinurilor veșnice ale iadului de care pomenește însuși Mântuitorul în Sfânta Evanghelie zicând: “Duceți-vă de la Mine blestemaților în focul cel de veci care este gătit diavolului și îngerilor lui”.

Existența diavolului se poate vedea din pilda bogatului nemilostiv, care cere săracului Lazăr o picătură de apă să-i răcorească limba, ca și din parabola datornicului nemilostiv care a fost aruncat în întunericul cel mai din afară. Existența iadului se poate deduce și din rugăciunea demonilor din Evanghelia de astăzi care îl rugau pe Domnul Hristos ca să nu le poruncească să meargă în adânc, precum și din alte locuri din Sfânta Scriptură.

Iadul, n-a fost niciodată tăgăduit, nici de eretici, nici de evrei, nici de mahomedani și însuși păgânii au avut o credință despre iad. Sunt însă oameni în zilele noastre care râd când aud despre iad, îl pun la îndoială, iar alții zic cu toată convingerea că nu există. Sărmanii oameni se lipsesc de suflet pentru comoditatea trupului. Unii tăgăduiesc doctrina despre iad pentru că sunt nedestoinici în materie de religie, sunt străini de această parte a științei, și nu cunosc nici cele mai elementare chestiuni ale catehismului.

Mulți caută să combată cu încăpățânare existența iadului pentru ca să convingă cât mai multă lume, ca să aibă cu cine să se încurajeze și să facă păcate fără frică. De aceea ar dori să nu mai existe iad și o țin așa cu tărie. Dacă un hoț ar fi nebun și nu ar crede că există închisori, oare închisoarea ar înceta să mai existe, și cei condamnați nu s-ar mai face părtași acelor locuri de amar? Dar oare trebuie să vină cei din închisori să ne spună că într-adevăr există închisori? Căci așa pretind mulți necredincioși, că n-a venit nimeni de dincolo de mormânt care să vorbească despre iad! Dar e nevoie ca osândiții din iad să vină și să ne vorbească?

Cu toate acestea Dumnezeu a îngăduit ca să vină de dincolo și să ne vorbească despre cele văzute pe acolo cu sufletul. Domnul Hristos ne vorbește despre bogatul pe care-l vedea în focul iadului și care cerea o picătură de apă ca să se răcorească. Sunt apoi cele trei suflete pe care le-a întors Mântuitorul înapoi în viața aceasta: fiul văduvei din Nain, fiica lui Iair și Lazăr. Despre ei spun sfintele cărți că sufletele le-au fost aduse pe pământ din iad și au mai trăit mult timp învățând și spunând în lume cele ce-au văzut pe acolo. Dar diavolul care vrea să înșele pe toată lumea cu vicleșugurile lui, se ascunde și nu vrea să se dea pe față nelăsându-i pe oameni să creadă că există el și înșelăciunea lui.

Așa se povestește că de multă vreme trăia un hoț foarte periculos și viclean. El folosea vicleșugul ca și diavolul, ca să-i poată trăda pe oameni. Lumea era speriată și căuta fiecare să se apere, închizând ferestrele și ușile, ca să nu poată pătrunde acest hoț fioros în casele lor. Dar ce făcea hoțul? O vreme, el nu mai făcea nici o spargere și plătea oameni pe care-i trimetea prin sate să spună, că a murit.

Auzind vestea, oamenii se bucurau, răsuflau ușurați, stăteau liniștiți, nu se mai păzeau și astfel uitau ușile descuiate. Atunci hoțul nostru ieșea din ascunzătoare și făcea cele mai grele prădăciuni. Jefuia și omora, lăsând în urmă numai chin și jale.

În felul acestui hoț acționează și diavolul, frați creștini. Astfel el pune pe anumiți necredincioși să spună în lume că nu există diavol și nici iad. Cei cu credință puțină, cred această minciună. Astfel slăbesc în rugăciune, nu mai vin la biserică, nu le mai este frică de păcate, amână spovedania și împărtășania, se așează pe petreceri și trăiesc fără grijă de moarte. Așa pe negândite îi prinde moartea nepregătiți și diavolul înfige ghearele în sufletele lor și astfel ajung în muncile veșnice ale iadului.

Așa că, frați creștini, cum credem că există Dumnezeu, rai, îngeri și suflet, să credem că există și iad și demoni care vor chinui sufletele, căci nu în zadar spune Mântuitorul că tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. În altă parte tot Mântuitorul spune că va trimite Fiul Omului pe îngerii Săi și-i vor aduna din împărăția Sa, pe toți cei care fac sminteli și fărădelegi, care vor fi aruncați în cuptorul cel de foc, unde este plânsul și scrâșnirea dinților.

Tot în Evanghelia Sa, Domnul Hristos mai zice: “Că mulți vor veni de la Apus și de la Răsărit și se vor odihni cu Avraam și cu Isaac în Împărăția cerurilor, iar fiii Împărăției se vor arunca în întunericul cel mai din afară acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților”. În altă parte ne spune că intrând împăratul, a văzut între cei ce ședeau la masă pe un om ce nu era îmbrăcat în haină de nuntă și i-a zis: “Prietene, cum ai întrat aici fără haină de nuntă? Atunci a zis împăratul slugilor: Legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul cel mai din afară acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților”.

Nu în zadar Mântuitorul mai spune: “De te smintește mâna ta, tai-o; căci mai bine este să intri în viața veșnică fără o mână, decât cu amândouă mâinile în gheenă, în focul cel nestins, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge. De te smintește piciorul tău, taie-l, căci mai bine este să intri în viața veșnică fără un picior decât să te duci cu amândouă picioarele în focul cel nestins. Și de te smintește ochiul tău, scoate-l, căci mai bine este să intri cu un ochi în Împărăția lui Dumnezeu, decât să fii aruncat cu doi ochi în gheena focului, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge”.

În Apocalipsă, se spune că a fost prinsă fiara și cu ea proorocul mincinos care a făcut semne înaintea ei cu care a amăgit pe cei care au luat semnul fiarei și care s-au închinat chipului ei. Aceștia au fost trimiși într-o mare de foc, care arde cu piatră și pucioasă. Iată deci că mintea omenească poate fi convinsă de existența iadului și de învățătura sfintei noastre Biserici, despre suferințele care așteaptă pe păcătoși acolo.

Pentru a ne imagina cât de puțin, iadul și chinurile lui, să privim cu atenție cu ochii sufletului la bietul om din Evanghelia de astăzi, încătușat de 6000 de demoni, care-l duceau prin morminte și pustietăți chinuindu-i și sfărâmându-i în diferite chipuri trupul gol. Domnul Iisus, care-l cunoștea, a voit să facă milă cu el și să alunge duhurile necurate căci de aceea a venit în ținutul acela.

Demonii când L-au văzut, s-au înspăimântat iar cel mai mare dintre ei, vorbind în numele tuturor demonilor încuibați în bietul om, ruga pe Iisus ca să nu le poruncească, să meargă în adânc. Iată deci, câtă frică au demonii de acest iad înfricoșat, căci vedem cum se tem de mânia și blestemul dumnezeiesc, iar noi nu purtăm nici o grijă de salvarea sufletului nostru. Este adevărat că fiecare om în viața aceasta gândește mai mult la fericire, mâncăruri și băuturi alese, distracții și tot felul de plăceri dulci, frumoase, aromate și gustoase.

Dar să ne oprim o clipă și să cugetăm mai adânc la viața noastră care se sfârșește cu fiecare zi ce trece și să vedem cum ne apropiem de înfricoșata zi a morții, de judecata lui Dumnezeu ca să dăm seama pentru faptele noastre; să vedem cum ne apropiem de iadul cu demoni care așteaptă sufletele neîndreptate în viața aceasta. E cel mai folositor lucru pe care trebuie să-l facem fiecare, căci nimeni nu ca scăpa de moarte și de judecată.

Odată cu ieșirea sufletului vom vedea lucruri îngrozitoare, căci sufletul își va păstra toate darurile supranaturale, precum și cele cinci simțiri ale trupului: auzul, văzul, gustul, mirosul și pipăitul. Tot așa se vor păstra cele trei puteri sufletești: judecata, voința și aducerea aminte.

Acolo în iad ne vom aminti toată viața noastră, toate faptele pe care le-am făcut, toate locurile unde am petrecut. Ne vom aminti de părinți și rudenii, de frați, surori și de toate dezmierdările lumii în acel loc depărtat de Dumnezeu. Grozav va fi chinul când îți vei aminti toate acestea. Un dor nebun va chinui sufletul copiilor pentru părinți, al părinților pentru copii, al fraților de surori și al soților între ei. Plângere nemângâiată va cuprinde sufletul, iar chinul va fi fără de sfârșit. Cu auzul vor auzi hulele, înjurăturile și toate batjocurile demonilor, precum și răcnetul celorlalte suflete chinuite. Vor auzi trosnetul focului veșnic și șuierăturile balaurilor care se apropie de ei.

Cu văzul vor vedea toate acestea și vor vedea cum clocotesc sufletele întocmai ca bucățelele în oala ce fierbe la foc. Acolo vor fierbe sufletele în smoală și apă fierbinte. Vor vedea diavolii în toată urâțenia lor; vor vedea focul și viermii cei neadormiți; vor vedea și vor cunoaște pe mulți cu care s-au distrat pe pământ, vor gusta spurcăciunile demonilor și carnea pruncilor avortați. Vor gusta din plin amărăciunea și putregaiul iadului.

Vor mirosi cele mai scârnave mirosuri ale duhurilor necurate. Vor mirosi toată putoarea iadului și tot puroiul sufletelor stricate de mulțimea păcatelor. Vor pipăi capetele balaurilor încolăciți și viermii cei neadormiți pe care îi vor avea de așternut.

Vai de sufletul păcătos, căci de mii de ori ar fi fost mai bine să nu se nască decât să ajungă în aceste locuri. O, ce bine ar fi ca odată cu ieșirea sufletului să dispară și aceste simțuri! Dar durerea mare este că sufletul va avea dezvoltate toate simțurile acestea care vor lucra cu putere și mai multă.

Toate acestea frați creștini, trebuie să ne sfâșie sufletul când le auzim, căci sunt mai grele decât puterile trupești. Atunci copiii vor blestema pe părinți căci nu i-au învățat calea cea bună, vor blestema pântecele care i-au purtat și laptele pe care l-au supt. Atunci mulți vor blestema pe prietenii care i-au îndemnat la păcate și plăceri vinovate. Vor blestema băuturile, mâncărurile, muzica și dansurile, desfrâurile și toate plăcerile pe care le-au gustat în viață și care acum s-au sfârșit și le pricinuiesc atâta amar.

Gândiți-vă la îndrăcitul din Evanghelia de astăzi care fierbea de mânie întocmai ca o fiară sălbatică și care dacă ar fi putut și-ar fi scos și ficații din el ca să-i mănânce. Gândiți-vă la răutatea și spurcăciunea dracilor, că nici porcii nu i-au putut suferi și au preferat să se înece, decât să-i primească. Gândiți-vă la chinurile unui bolnav de cancer pe patul morții, care-și varsă plămânii și fierea pe gură și care-și rupe carnea de durere, strigând și blestemând.

Gândiți-vă la usturimile celui care a fost ars de foc sau opărit, cum curge carnea de pe el în dureri sfâșietoare. Gândiți-vă la durerea unei măsele și la toate durerile trupești care te chinuie zile și nopți întregi. Cât este de greu! Dar acestea sunt trecătoare. Însă chinul iadului pentru suflet nu se mai sfârșește niciodată. Când vor trece mii și milioane de ani, chinul iadului este tot la început. Râuri de lacrimi dacă se varsă, acolo nu mai este pocăință, nu mai este iertare.

Se spune că regele Lisimah după ce a fost învins de sciți, aceia au astupat toate fântânile, iar el era chinuit groaznic de sete. Nu mai putea suferi arsura setei și simțea cum i se aprind plămânii. Bietul rege se predă dușmanilor, iar aceștia îi dădură o cupă mare de apă ca să-și potolească setea. După ce bău regele zise: “Vai, ce repede trece plăcerea pentru care mi-am pierdut tronul și libertatea!” A fost luat apoi legat și dus în temnițele închisorii pentru executare. Așa vor spune și osândiții iadului cu mare amărăciune, când vor vedea cum au trecut plăcerile vinovate pentru care au pierdut fericirea veșnică și sufletul.

Un sfânt părinte spune că cel mai greu va fi pentru nefericiții din iad, când vor vedea că sunt osândiți acolo pentru niște păcate pe care puteau ușor să le ocolească și să-și salveze sufletul, câștigând fericirea cerească.

Sfântul Ioan Damaschin, povestind viața prințului Ioasaf care a fost încreștinat de pustnicul Varlaam, spune că acest prinț, pe când se afla expus la ispite violente, se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu ca să-l scape. Rugăciunea fiindu-i ascultată, a fost răpit cu sufletul și condus într-un loc întunecos, plin de groază cu vedere înfiorătoare.

Era în fața unui lac de pucioasă și smoală cu foc, în care se găseau nenumărate suflete cufundate acolo pradă flăcărilor și usturimilor mistuitoare. În mijlocul urletelor și strigătelor de deznădejde auzi o voce cerească care-i zise: “Aici păcatul își primește pedeapsa, aici plăcerea unui moment e pedepsită cu o veșnicie de suferință”. Această vedenie îi dete puteri noi, iar sfântul Ioasaf învinse toate ispitele demonului.

Noi auzim însă și știm că există iad, dar cu toate acestea mergem pe calea care ne duce la chinurile lui. Cine se pocăiește cu adevărat? Cine se îndreaptă? Cine se întoarce din calea pierzării? Cei mai mulți se lasă în nădejdea că Dumnezeu este bun și ne iartă, dar uită că Dumnezeu e drept și pedepsește după dreptate. Ca să înțelegeți cât de puțin suferința iadului, ascultați încă o întâmplare adevărată.

Împăratul Zenon al Țarigradului, a împărățit ca un nevrednic și păcătos peste supușii lui. Din cauza vieții lui scandaloase, a petrecerilor și bețiilor a fost urât de popor, de boieri, de armată și chiar de soția lui Adriana. Ascultați ce i-a făcut într-o zi împărăteasa: după una din petreceri împăratul s-a îmbătat așa de rău încât a căzut jos ca un mort. Împărăteasa a poruncit ca să fie băgat într-o groapă adâncă, să fie astupat și nimeni să nu îndrăznească să-l scoată, pentru că un astfel de împărat nevrednic de viață și de împărăția lui trebuia îngropat de viu.

După puțin timp, Zenon împăratul se trezește din beția lui, în acel cavou întunecos. Vede întunericul, simte unde se află și spaima îl îngrozește. Începe să bată, să strige, să plângă și să se înfurie, dar nimeni nu îndrăznește și nu i se face milă de el ca să-i deschidă. Piatra de pe ușa gropii era grea, iar ticălosul împărat îngrozit de fiorul morții a început să răcnească ca fiarele sălbatice, să strige și să se bată cu capul de pereți, încât s-a zdrobit și așa în chinuri groaznice și-a lepădat sufletul, căci după dezgropare a fost găsit sfărâmat cu totul.

De la acest mormânt să ne ducem cu gândul la sufletul păcătos, osândit în întunericul dinafară. Câtă jale și frică se simte în întunericul acela! Icoana aceasta a veșnicilor chinuri din iad s-o avem totdeauna în fața ochilor noștri frați creștini și să ne gândim și cu mult mai mult interes sufletesc, cu mai multă atenție, la mântuirea sufletului nostru. Să facem tot ceea ce ne stă în putere numai să nu ajungem în acel loc înfricoșat, căci pentru păstrarea vieții trupești facem orice.

Ne ferim de orice primejdie, folosim orice leac, renunțăm la orice plăcere și ținem chiar un regim riguros numai să ne facem sănătoși. Cheltuim pe la doctori, căutăm medicamente cât mai bune, numai să ne păstrăm viața aceasta trecătoare. Dar moartea tot nu putem să o ocolim și de ea să fim siguri că nu vom scăpa.

Judecați acum singuri dacă nu-i mai importantă ca orice asigurarea vieții de dincolo de moarte, dar o cumplită urgie apasă pe capul multora, că trăiesc pe pământ ca în iad. Zadarnic au case mari și mașini mici, dar n-au pace, n-au liniște, n-au mulțumire sufletească, fiindcă n-au pe Dumnezeu, sunt căzuți în ghearele satanei. Mulți sunt îndrăciți, împătimiți și frământați de tot felul de pofte viclene și scârboase și nu pot jertfi nici cel mai puțin timp pentru suflet.

Auzim multe persoane tânguindu-se și spunând că se simt așa de singure și deznădăjduite, încât unele ajung până acolo să spună că sunt gata să-și ia viața. Într-adevăr aceste persoane sunt singure, căci dacă ar avea pe Dumnezeu, ar avea totul, dar așa zadarnic au celelalte lucruri trecătoare. Iată deci ce trebuie să facă: să-L caute pe Dumnezeu în casa Lui, în Sfânta Biserică, să asculte cuvântul și să împlinească poruncile și voia Lui. Să iubească pe Dumnezeu mai mult ca orice pe lumea aceasta și atunci vor găsi liniștea sufletească și nu se vor mai simți singuri.

Când auziți pe cineva că nu poate suferi biserica, preotul, rugăciunea, icoana, să știți că acela e necurat, e legat în lanțuri de demoni, e stăpânit de vrăjmașul. Pentru asemenea suflet se cer rugăciuni puternice, cu jertfă, post și milostenii, cu metanii și ajunări. Din păcate s-au înmulțit astfel de cazuri că aproape nu există casă în care să nu fie cel puțin unul pe care satana îl ține și nu poate veni la biserică, întocmai ca îndrăcitul din Evanghelia de astăzi.

Multe lacrimi varsă unele mame pentru copiii lor care suferă de necredință. Multe soții sunt chinuite de soții lor care le opresc să nu mai vină la biserică, pentru patima păcatului, căci nu se pot înfrâna niciodată, ca să se păstreze curați cu trupul și să poată primi sfințeniile din biserică. Nu se mai ține seama de sărbători și de sfânta duminică.

Dar să înălțăm o clipă gândul nostru la cei nefericiți care se află acum în osânda cea cumplită a iadului. Ce n-ar face ei dacă s-ar mai putea întoarce iarăși pe pământ?! Ce n-ar da ei să se poată răscumpăra?! Câte n-ar îndura ei, aici în lumea aceasta numai ca să scape?! Ar renunța la orice, n-ar mai spune că e greu să se lase de drăcuit, de înjurat și blestemat, de desfrânări și de fumat. Nu le-ar mai fi greu să trăiască fără distracții, chefuri și atâtea plăceri păcătoase, dar pentru dânșii e prea târziu; soarta lor e pecetluită în iad.

Zadarnic se roagă, rugăciunile lor nu mai sunt ascultate, pentru că o prăpastie mare este între cer și iad. Numai noi, aceștia de pe pământ, cât suntem în viață mai putem face și repara din trecutul acestor nefericiți. Noi putem stinge și flăcările care ne așteaptă pe noi înșine dincolo în iad, prin lacrimile pocăinței, prin spovedanie sinceră, prin fapte bune și viață curată. Dar vai, stăm nepăsători, pasivi la cuvintele dumnezeiești care ni se par glume.

Această împietrire a inimii, vine de la demonul care nu ne lasă să auzim, să înțelegem și să facem voia lui Dumnezeu. Zadarnic strigă la noi semnele cerești, urgiile dumnezeiești, căci nu auzim, nu vedem și nu ne mișcă nimic, ci ne făurim mii de planuri pentru viitor. Iadul nu ne înspăimântă, soarta noastră în veșnicie nu ne preocupă, iar viața se scurge, moartea se apropie pe nesimțite și noi stăm nepăsători mergând spre prăpastie cu ochii legați.

Frați creștini, treziți-vă din somnul păcatelor, unde vă duceți? Sunteți creștini! Unde vă e credința? Unde vă e mintea oameni buni? Când veți cugeta la veșnicie? Dacă nu auziți acum cât mai aveți vreme, în viața cealaltă va fi prea târziu. Ascultați cuvintele înțeleptului Sirah, care spune, să aveți milă de sufletele voastre, căci dacă voi nu aveți milă cine să aibă și să vă scape? Nu vă pregătiți pieirea printr-o nepăsare de neiertat.

Căiți-vă de păcatele pe care le-ați săvârșit, cât mai este vreme. Fugiți de păcat și trăiți în sfințenie, păstrați-vă curați făcând fapte bune, iar când vă spovediți cereți canon pentru păcate fiindcă ele trebuie ispășite, ori aici, ori în iad. De aceea vin suferințe grele peste unii chiar spovediți, pentru că nu fac canon pentru păcate și trimite Dumnezeu înaintea sfârșitului vieții noastre suferințe grele, anii durerilor, ca să ne ispășim de păcate și să ne întoarcem la El.

Să nu cârtim, ci mai bine să ne recunoaștem vina, și să plângem cu lacrimi amare, să plângem că de multe ori am râs de câte ceva chiar cu lacrimi. Să vărsăm deci lacrimi cu părere de rău, ca să stingem focul iadului care ne așteaptă, dacă nu ne îndreptăm. De câte ori vin ispitele, opriți-vă și ziceți:

- Înapoia mea satano, există iad și chinuri veșnice, mă tem și vreau să nu mai păcătuiesc, vreau să ascult de Dumnezeu și să mă las de toate păcatele. Vreau să slujesc Domnului meu, Stăpânului meu ceresc.

Rugăciune

Dumnezeule Prea Drepte, ca să pedepsești păcatele noastre pe care le-am făcut, trimite-ne aici în lumea aceasta, boli, necazuri și suferințe pe care le merităm, după voia Ta cea sfântă. Știm că după puțină vreme ele se vor sfârși. Dar să nu ne pedepsești Doamne în iad cu chinuri veșnice, fără de sfârșit.

Fie-Ți milă de noi păcătoșii și dă-ne minte ca să înțelegem voia Ta cea sfântă, să Te iubim pe Tine, mai mult ca orice în lumea aceasta și să-Ți slujim Ție acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

* * *

 

Dumnezeu este stăpânul absolut

Autor: pr. Vasile Florea
Copyright: Predici.cnet.ro

Evanghelia acestei duminici ne istorisește o vindecare a unui posedat de diavol. După ce duminica trecută, prin pilda semănătorului, am fost îndemnați să ne pregătim cu răbdare pământul sufletului nostru pentru ca sămânța cuvântului dumnezeiesc să rodească îmbelșugat, astăzi suntem chemați să ieșim de sub influența stăpânului acestei lumi, diavolul, și să încercăm să pătrundem logica mântuirii. Posedatul din ținutul Gherghesenilor pe care ni-l prezintă Evanghelia este reprezentantul omenirii care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, reprezentantul omului care trăiește într-un mediu lipsit de orice interes pentru mântuire. Cel posedat are anumite simptome și este într-o situație fără ieșire. Viața persoanei posedate nu este una normală: “Și ieșind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte” (Luca 8,27). Persoana posedată este neintegrată în societatea în care trăiește. Normalitatea se instaurează imediat după vindecare: “Și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând josž la picioarele lui Isus și s-au înfricoșat” (Luca 8,35). Superioritatea Dumnezeului creator asupra puterii malefice este evidentă și recunoscută: “Și văzând pe Isus, strigând, a căzut înaintea Lui și cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-te, nu mă chinui” (Luca 8,28).

Creat de Dumnezeu ca oglindire a chipului Său treimic, omul are mereu nevoie de vindecare atunci când este știrbită oglindirea chipului dumnezeiesc în persoana sa. Păstrarea însușirilor umane presupune sănătatea integrală a omului. Sănătatea înseamnă funcționarea tuturor organelor în mod normal și regulat. Pentru menținerea sănătății sufletului este necesar ca omul să intre în logica mântuirii adusă de Isus Cristos. Despre superioritatea lui Dumnezeu depun mărturie cuvintele și faptele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vindecă firea omenească cuprinsă de rău și posedată de diavol. Întâlnindu-l pe Isus Cristos și vindecându-se, omul îndepărtat de Dumnezeu devine vestitor al împărăției sale: “Și a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Isus” (Luca 8,39).

Acesta este mesajul Evangheliei pentru noi: să-L căutăm pe Isus, să-i ieșim în întâmpinare pentru ca El să ne ajute să ne convertim, pentru ca El să ne întărească, să ne întremeze. Dacă îl întâlnim pe Isus Cristos cu adevărat, el ne va da energia, încrederea și curajul, însușiri absolut necesare, pentru a putea experimenta bucuria vocației noastre creștinești. Neliniște, suferință, violență, nebunie, moarte, toate acestea sunt realități cu care fiecare dintre noi se confruntă în viață. Este dureros să nu poți face nimic pentru semenul tău aflat în suferință. Familia creștină trebuie să fie solidară urmând exemplul lui Cristos. Solidaritatea creștină implică și responsabilitatea tuturor creștinilor pentru realizarea interesului comun: mântuirea.

Să ne întoarcem mereu la Cristos, deoarece numai prin El și cu El vom putea învinge greutățile vieții. După vindecare posedatul dorește să rămână cu Isus: “Iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu El. Isus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu” (Luca 8,38-39). Și noi suntem îndemnați să fim pildă bună acolo unde este casa noastră, acolo unde este rostul nostru, arătându-le celor de lângă noi legătura noastră cu Dumnezeu. Să-L mărturisim pe Dumnezeu prin vorbe, fapte și gânduri, făcând cunoscută credința noastră în El și având în suflet speranță și iubire intensă.

 

* * *

 

Nu îl alungați!

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

“Și L-a rugat pe El toată mulțimea din ținutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare” (Luca 8,26-39).

Una dintre cele mai distinse figuri ale lumii antice, dragi frați, este Aristides, numit cel Drept de către contemporanii săi. Aristides a trăit de la mijlocul secolului al VI-lea îC până aproximativ la începutul secolului al V-lea îC. El a fost un oponent politic al lui Themistocles. Aristides dorea ca Atena să rămână un oraș agricol. Themistocles însă dorea să schimbe Atena dintr-un centru agricol într-o putere navală. Scriind despre viața lui Aristides, Plutarh ne spune că era un om cu multe virtuți, și că cea mai remarcabilă era înclinația lui spre dreptate… “dintre toate virtuțile sale, dreptatea lui impresiona cel mai mult mulțimea, din cauza exercitării ei continue și generale. De aceea, deși sărac și un om din popor, el a dobândit supranumele regesc de ‘cel Drept’”.

Themistocles, împreună cu câțiva atenieni, a decis să îl exileze pe Aristides, acuzându-l de abolire a tribunalelor publice și luând decizii după toanele lui. Atenienii au fost invitați să voteze scriind numele candidatului pentru exil. Dacă șase mii de voturi ar fi fost împotriva candidatului, el urma să fie trimis imediat în exil. Votarea a început… Plutarh spune: “pe măsură ce votanții scriau biletele lor, se spune că un cetățean analfabet i-a dat biletul său lui Aristides, despre care a crezut că este doar unul din mulțime, și i-a cerut să scrie numele lui Aristides pe el. Acesta, uimit, l-a întrebat pe om ce rău i-a făcut lui personal Aristides. Nici un rău, a fost răspunsul, “nici măcar nu îl cunosc pe omul acesta, dar m-am săturat să tot aud peste tot cum este numit cel Drept”. Aristides a fost exilat doar pentru scurt timp. Atenienii au simțit absența lui cu mare remușcare.

“Și L-a rugat pe El toată mulțimea din ținutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare”. Oamenii din ținutul Gherghesenilor nu l-au înțeles. Au fost cuprinși de o frică fără Dumnezeu și i-au cerut să plece. “Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat”. Unde a ajuns omul, permițând să fie condus de interese și de patima urii? Atenienii l-au exilat pe Aristides, un model de dreptate. Aristides este numit cel Drept, dar cuvântul este relativ. Era un om cu slăbiciuni umane. Nu ar fi trebuit să fie exilat, dar compatrioții erau cuprinși de invidie. Invidia deformează tot ce atinge. Este ca o oglindă concavă care desfigurează și cel mai frumos chip.

Dragi frați, în cazul lui Aristides, confruntarea a fost între oameni. Însă în cazul gherghesenilor, situația este foarte diferită. Într-o parte este omul, iar în cealaltă parte stă Dumnezeu. Cristos nu este dreptul Aristides, care, oricât de bun ar fi, rămâne un om. Este vorba de Cristos, care nu are nici un păcat, care nu a lăsat niciodată nici măcar un cuvânt în zadar să iasă de pe buzele Lui. Este Cristos care a pus cunoscuta întrebare “Cine dintre voi Mă vădește de păcat?” Pe acest Cristos gherghesenii l-au alungat din ținutul lor, șocați de prezența Lui. El a distrus câștigurile lor ilegale, din comerțul cu porci. Nu erau preocupați de omul posedat de demoni, de vindecarea lui. Pierderea profitului comercial îi îngrijora pe ei. “Așadar, Isuse, pleacă de la noi. Nu te vrem aici. Astăzi ai distrus porcii noștri, poate mâine ne vei cere ogoarele noastre, și mai apoi copiii noștri, registrele de casă, banii, proprietățile etc. Și, în cele din urmă, Doamne ferește, ai putea chiar să ne ceri să te urmăm. Pleacă din cetatea noastră. Vrem ca totul să rămână așa cum îl știam noi”. Și după cum spune Evanghelia, El nu a mai făcut minuni acolo.

Nu este suficient ca binele să îți stea în față și să îți ceară atenția și aprecierea. Trebuie să recunoști ceea ce este bine și să mai ales să practici. Dumnezeu poate să te mântuiască, să te schimbe. Dar trebuie să dorești să fii mântuit, să fii schimbat. De exemplu, atunci când un medic prescrie anumite medicamente și tratamente pentru vindecarea bolii tale, trebuie fie să urmezi prescripțiile lui, fie să te pregătești poate să părăsești această lume.

Dragi frați, să nu încercați niciodată în viețile voastre să îi imitați pe încăpățânații ghergheseni. Nu vă închideți casele, comunitățile și inimile față de Cristos, ci deschideți-le larg. Domnul nostru bate întotdeauna la ușă și așteaptă să îi deschidem, pentru ca să îl poată face pe orb să vadă, pe olog să umble, pe lepros să se curețe, sufletul mort să învie, și pe sărac să aibă speranță (Matei 12,4-5). El așteaptă ca ușile noastre să se deschidă: să intre în casele noastre, să ia masa cu noi. “Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine” (Apocalipsa 3,20). Să deschidem larg ușile – să nu îl alungăm. Amin.

 

* * *

 

Vindecarea omului stăpânit de demon

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Evanghelistul Luca ne istorisește, prin pericopa evanghelică de astăzi, zguduitoarea minune cu vindecarea demonizatului din Gadara. Gadarenii, sau Gherghesenii, erau un popor care locuia în ținutul dinspre răsărit de Iordan, deosebit de iudei. Îndeletnicirea lor, creșterea porcilor, cu totul străină iudeilor, îi arată a fi de alt neam.

Domnul Isus Hristos a venit în aceste părți date uitării de cârmuire și lăsate în afară de lumina oricărei bune propovăduiri, ca să binevestească și acestora Evanghelia. Și cum a sosit, “l-a întâmpinat un om din cetate care era stăpânit de un demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci în peșterile de îngropăciune” (Luca 8, 27). Văzându-l pe Isus, demonul a răcnit și a căzut înaintea Lui și cu glas puternic a strigat: “Ce ai cu mine Isuse, Fiule al lui Dumnezeu, rogu-Te nu mă chinui”. Din aceste cuvinte observăm că stăpânirea demonului asupra nefericitului om era atât de puternică și deplină, încât el se folosea de glasul lui, ca și cum ar fi fost una cu el. Demonul cere să fie lăsat să intre în turma de porci care păștea pe malul apei, ceea ce i se îngăduie. Porcii se aruncă în apă și pier. “Iar păstorii văzând ceea ce se făcuse, au fugit și au spus în cetate și prin sate. Și au ieșit să vadă ce s-a făcut și au venit la Isus și au aflat pe omul din care ieșiseră dracii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând lângă picioarele lui Isus și s-au temut”. Locuitorii Gadarei cer lui Isus să plece din hotarele lor din pricina pagubei ce le făcuse cu porcii. Singur cel vindecat îl roagă pe Isus să-l lase să stea mai departe lângă El, dar Isus l-a slobozit zicându-i: “Întoarce-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu”.

Minunea din această evanghelie ne arată că în fața lui Dumnezeu mântuirea, salvarea de la pierzanie chiar și a unui singur suflet, valorează mai mult decât toate turmele pământului. Pentru că sufletul este scânteia de viață pe care Dumnezeu a sădit-o în om după ce l-a plăsmuit pe acesta din pământ, făcând o ființă vie și rațională, unind la un loc trupul și sufletul (Facere 2, 7), lucru pe care nu l-au înțeles locuitorii ținutului Gherghesenilor. În suflet noi vedem chipul lui Dumnezeu. El este un bun de natură spirituală, care nu poate fi prețuit în bunuri materiale. El trebuie să lucreze împreună cu trupul, deoarece ajută la ridicarea și înduhovnicirea trupului, pregătindu-l pentru fericirea viitoare. Din dragoste pentru suflet și pentru mântuirea lui, Dumnezeu a jertfit pe unicul său fiu (Ioan 3, 16), și, tot pentru mântuirea sufletului, a întemeiat Dumnezeu Biserica Sa. De suflet, cea mai înaltă valoare spirituală, ca și de trup, a ținut seama și Mântuitorul când a săvârșit minunile Sale asupra firii omenești.

Sfânta Evanghelie ne-a pus în fața unui om al cărui suflet era amenințat cu pierzania. Duhul cel rău intrase în el și-l muncea cumplit. Omul, după ce a fost vindecat, era fericit pentru că nu mai era stăpânit de puterea diavolului, nu mai era robul acestui stăpân rău și viclean. A devenit supusul lui Hristos, de care voiește să fie nedespărțit, să stea mereu numai cu el.

După învățătura de credință creștină, diavolul este o ființă spirituală, un înger căzut. Înainte de a crea lumea, Dumnezeu a făcut pe îngeri, duhuri luminoase și inteligente, “duhuri slujitoare pentru cei ce vor moșteni mântuirea” (Evr. 1, 14). Unii dintre ei au rămas în bunătate și frumusețe. Alții, însă, stăpâniți de propria lor mărire, au încercat să uzurpe tronul Celui Preaînalt și s-au răzvrătit împotriva Creatorului. Dar răzvrătirea aceasta a fost pedepsită după dreptate. Lucifer cu îngerii lui au fost loviți de fulgerele mâniei divine, “au fost aruncați în adânc, unde stau înconjurați de întuneric” (II Petru 2, 4). Cu această descoperire a scripturilor, stăm în fața celei mai mari taine a creației, “taina fărădelegii”, pe care nu suntem în stare s-o pătrundem. Oricum, diavolul este o realitate dramatică a lumii, o forță a răului care, începută din cer, continuă și va continua în lume.

Lucrarea duhurilor rele se arată între oameni sub formă de amăgire, ispită, momeală etc. Cuprinși de mânie împotriva făpturii lui Dumnezeu, mânioși pe oameni, care sunt chipul lui Dumnezeu, diavolii încearcă pretutindeni și în toată vremea, să câștige ucenici de partea lor și să desfigureze creațiunea. Astfel, satana a ispitit pe primii oameni în rai, a ispitit pe Iov în toate chipurile ca să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Până și pe Domnul Hristos a cutezat diavolul să-L ispitească. Putem afirma că în întreaga lume este “un război nevăzut” de care vorbesc Sfinții Părinți și care își are victimile lui, însângerații, mutilații lui. Demonizații care se zvârcolesc cu spume la gură, mânia care aprinde și ridică brațul spre lovire sau omor, ura, minciuna, binefacerea răsplătită cu răutate, dragostea schimbată în trădare, răzbunarea, hoția, beția, desfrânarea etc., iată numai câteva din nenumăratele biruințe cu care câștigă satana pe om. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, prin moartea și învierea Sa, puterea diavolului asupra sufletelor noastre a fost slăbită mult. Sf.

Apostol Pavel spune clar că Mântuitorul “s-a făcut părtaș sângelui și cărnii, ca prin moarte să nimicească pe cela ce are puterea morții, adică pe diavolul” (Evr. 2, 14).

Fără îndoială, puterea satanei nu a fost distrusă definitivă pe pământ prin moartea de pe Golgota a Domnului Isus. Judecata lumii, deci și a diavolului, se va face la a doua venire a Fiului Omului. Până atunci, Dumnezeu îngăduie ademenirile, ispitele duhurilor necurate pentru încercarea aleșilor Lui. Admirabil ne învață în această privință Sfântul Chiril din Ierusalim: “Dumnezeu îl îngăduie pe diavol pentru a împlini două lucruri: să fie făcut el de rușine, fiind biruit de oamenii cei credincioși, apoi să dea prilej credincioșilor să se încununeze”. Duhurile cele rele sunt ca păsările răpitoare (Mat. 13, 4-10), ca semănătorii de neghină (Mat. 13, 25), ca leul care răcnește și caută pe cine să înghită (I Petru 5, 8). Oamenii pătimași se fac slugi ale răului, fiindcă diavolul a furat cuvântul lui Dumnezeu din inima lor, ca nu cumva crezând, să se mântuiască (Mat. 4, 15). Dintru început, diavolul s-a dovedit cap al răutății, ispitind la rău pe oameni (I Cor. 7, 1), mincinos și ucigător de oameni. Demonizatul din ținutul Gherghesenilor, tămăduit de Mântuitorul, este unul dintre aceia pe care diavolul pusese, la un moment dat, stăpânire pe el.

Înțelepciunea omenească a căutat să dea un răspuns la întrebarea despre originea răului în lume. După învățătura creștină, Dumnezeu l-a făcut pe om să stăpânească toată creația. Libertatea cu care a fost înzestrat nu a fost îngrădită de porunca de a nu gusta din pomul cunoștinței binelui și răului. Împlinirea acestei porunci l-ar fi întărit în bine; prin ascultare, el și-ar fi dovedit iubirea față de creatorul său. Călcarea poruncii lui Dumnezeu este dovada necredinței și a lipsei de iubire față de Creator. Răul urmează din înlocuirea existenței și a valorilor adevărate, rezultate din unirea noastră cu Dumnezeu, izvorul nesecat al bunurilor reale, cu năluciri, falsificări, cu bunuri relative. Aceasta o arată Sf. Apostol Pavel prin cuvintele: “au schimbat mărirea lui Dumnezeu celui nestricăcios, întru asemănarea chipului celui stricăcios și a păsărilor și a dobitoacelor… au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit făpturii, în loc să slujească Făcătorului” (Rom. 1, 23).

Deci viața creștinului trebuie să fie o mărturie continuă și vie despre Hristos și despre prezența Lui în viața noastră de fiecare zi.

Căci duhul cel rău nu-și poate pune stăpânirea asupra cuiva, decât dacă acesta (omul) consimte într-un fel oarecare. “Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de voi”, zice Sf. Apostol Iacob (4, 7). Sf.

Ioan Gură de Aur spune că satana poate să ne strice atât cât ne poate vătăma un câine legat. Suntem mușcați numai atunci când ne apropiem de câine și intrăm în cercul în care se mișcă. Așa este diavolul: el ne poate birui numai în măsura în care noi consimțim la șoaptele lui, la ispitele lui.

Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, și s-a făcut om ca noi, afară de păcat, ca să nimicească tirania diavolului și lucrările lui: “Cine săvârșește păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuiește. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrările diavolului” (I Ioan 3, 8). În lucrarea Sa mântuitoare, Mântuitorul Hristos a alungat demonii (Mat. 4, 24; Luca 3, 32; Fapte 10, 38) și a vindecat bolnavii. Această putere de a alunga duhurile cele rele și lucrarea lor, Mântuitorul Hristos a dat-o Sfinților Săi Apostoli. “Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință” (Mat. 10, 1).

Ajutorul nostru și tăria împotriva ispitelor de tot felul este Hristos care ne împărtășește harul Său prin Sfintele Taine ale Bisericii, săvârșite de episcop și preot.

De ajutorul lui Dumnezeu nu poate fi lipsit decât cel ce s-a înstrăinat de El și petrece în afara Bisericii lui Hristos. Nu poate sta în comuniune cu Dumnezeu creștinul căruia Evanghelia și prezența lui Hristos în viață îi rămân străine. Pe acesta păcatul de tot felul a pus stăpânire, acuzându-l față de cuvântul lui Dumnezeu. El se simte înlănțuit și mânat în locuri pustii, în afara cetății celorlalți. El trăiește în negații și revolte împotriva lui Dumnezeu, împotriva semenilor, și împotriva lui însuși. Cel care vorbește și lucrează nu mai este el, ci altul care s-a sălășluit în adâncul ființei lui, punând stăpânire pe el: “Care îți este numele, a întrebat Hristos pe bărbatul din Evaghelie. Iar el a răspuns: Legiune, căci demoni mulți intraseră în el. Și îl rugau pe El să nu le poruncească să meargă la adânc” (Luca 8, 30-31). Omul se înstrăinase nu numai de Dumnezeu ci și de el însuși, căci nu mai răspunde el întrebării Mântuitorului, ci duhurile care puseseră stăpânire pe el. S-ar putea ca într-o astfel de situație să se creadă că omul (credinciosul) pierde orice responsabilitate în fața lui Dumnezeu, de îndată ce păcatul a pus stăpânire pe el. Lucrurile nu stau așa. Sfânta Evanghelie ne spune că bărbatul demonizat (îndrăcit), văzând pe Mântuitorul, a căzut la picioarele Lui, și a strigat cu glas mare: “Ce ai cu mine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu, Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui!” (Luca 8, 28). Deci nici cel mai înrăit păcătos nu pierde cu totul conștiința de Dumnezeu. Păcatul întunecă mintea omului și îl lipsește de bucuriile vieții, dar nu-i poate ascunde cu totul fața și cuvântul lui Dumnezeu. El, omul rămâne chip al lui Dumnezeu chiar și-n stare de păcat; desigur, un chip întunecat, desfigurat. În virtutea acestui chip, omul, oricât de păcătos ar fi la un moment dat, simte prezența lui Dumnezeu care îl caută și-l cheamă la pocăință și viața nouă. Dar nu numai că îl cheamă prin Evanghelia Sa, ci îi dă și remediul întoarcerii sale, care este Sfânta Taină a Spovedaniei. La scaunul duhovniciei sunt chemați toți, ca după mărturisire cu căință a păcatelor și greșelilor săvârșite, să ia harul iertării acestora de la Hristos prin Duhul Sfânt.

Aici, la scaunul spovedaniei, credinciosul se dezbracă de haina urâtă a păcatelor, iese de sub tirania diavolului și se împacă cu Dumnezeu, unindu-se apoi cu Hristos prin Sfânta Taină a Împărtășaniei.

Viața cea nouă trebuie să fie o mărturisire cu cuvântul și cu fapta a lui Hristos mai întâi în propria noastră viață. Hristos trebuie să-și reia locul în centrul ființei noastre și să prindă formă și să crească în noi până la statura bărbatului desăvârșit (Efes. 4, 16).

Viețuirea cea nouă și desăvârșit creștină nu este o îndatorire de moment, ci de durată lungă și cu eforturi continui pe linia binelui, cu ajutorul harului dumnezeiesc. Cei care nu pot înțelege și realiza acest lucru, vor cere lui Hristos, ca și gherghesenii din Evanghelie, să plece de la ei cât mai departe.

Mărturia noastră despre apartenența la Hristos și la Biserica Lui trebuie să fie dată și semenilor noștri prin fapte ale iubirii și slujirii acestora după exemplul Mântuitorului care a venit să slujească lumii, pentru a o mântui. Faptele de slujire a semenilor noștri sunt mărturia noastră creștină în această viață și criteriul judecății obștești de la sfârșitul veacurilor, în fața Dreptului Judecător: “Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Mat. 25, 40).

Credința noastră creștină ortodoxă ne cere să dăm mărturie despre cunoașterea și prezența lui Dumnezeu în ființa și lucrarea noastră. Să arătăm această prezență prin fapte vrednice de El, fapte de slujire a semenului nostru, de aproape și de departe.

Bărbatul vindecat stătea la picioarele lui Isus, dând mărturie celor care veniseră să-l vadă despre ce i-a făcut Dumnezeu, lui. Dar el a fost trimis de Mântuitorul să vestească acestea la ai săi și la întreaga cetate. Asemenea acestuia, și noi să mărturisim pe Hristos semănând fără întârziere, în jurul nostru, grâul curat al dragostei de oameni, al ajutorării, al cuvintelor bune, înțelepte și ziditoare, al muncii cinstite și al păcii cu toată ființa și lucrarea noastră, ca să dobândim Împărăția cerurilor, gătită aleșilor săi. Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Vindecarea unui îndrăcit

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Evanghelia ne spune că abia ce Isus cu ucenicii au coborât în ținutul Gherghesenilor au întâlnit, în afara orașului, un om stăpânit de mulți demoni și de mult timp. Acest om “nici nu mai purta îmbrăcăminte, nici nu stătea acasă, ci prin morminte”. Îndată ce îl vede pe Isus, strigă către Domnul să nu-l chinuiască, deoarece Isus îi poruncea diavolului să iasă din acel om.

Diavolii îi cer lui Isus să nu-i trimită în adâncuri ci în turma de porci. S-ar părea că Isus le face pe plac, dar odată în porci, diavolii, de fapt, cad în adâncuri, adică se duc la locul lor. Păzitorii porcilor merg să spună sătenilor cele întâmplate, iar ei, venind ca să vadă, îl “roagă” pe Isus să plece de la ei.

Locul acțiunii: “Afară din cetate”, adică departe cu inima și cu fapta de Dumnezeu și de cei dragi, omul este în pustiu sau în împărăția Diavolului, a răului și duce o viață chinuită în care comandă spiritele celui rău. Încă odată Isus trece pe acolo pe unde durerea oamenilor din timpul Său era mai mare, ca să-i ajute. După ce l-a vindecat, Isus îi cere omului să povestească și la alții ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el (cerința lui Isus e valabilă și pentru noi).

1. Diavolul: este văzut de la începutul lumii ca mincinos, ca dușman al lui Dumnezeu și al omului, ca cel capabil de-a înșela omul și de a-l face să facă ce este rău. Este cunoscut și ca: șarpele, cel rău, satana, dracul, ispititorul. Împărăția lui este total opusă celei a lui Dumnezeu și este dominată de: ură, dezbinare, chin și moarte veșnică. De reținut că mincinosul diavol îl recunoaște de departe pe Isus, dar a ales să i se împotrivească pe vecie. Prin urmare nu este îndeajuns să cunoaștem poruncile și Biblia, dacă nu facem voia Domnului sau dacă ne împotrivim Domnului.

2. Esența pildei: constă în faptul că Isus biruie și cel mai mare rău care-l poate stăpâni pe om; Isus este mai tare și nu diavolul.

3. “Unul posedat de diavol”: oare lumea din timpul nostru nu este posedată de ură, violență, răutate, indiferență, înșelăciune… toate lucruri ce fac amară viața tuturor? Cine trăiește în întuneric, nu mai vrea nici o schimbare a vieții sale în bine, și în acest sens îl alungă pe Isus din calea lui și din viața lui, spunându-i “Ce ai tu, Isuse, cu mine? De ce vrei să mă chinuiești și nu mă lași să trăiesc după bunul meu plac?”

4. În fața diavolului, Isus nu face compromisuri, îl alungă imediat. El arată că ține la oameni, dar apoi oamenii nu-l vor și-l alungă pe Isus. Cel ce le-a făcut bine este acum alungat și tratat cu răutate.

5. În acele timpuri diavolul era asociat cu patru lucruri: a. cimitirul = loc al morții care distruge viața; b. porcul = simbolul necurăției ce desparte pe om de Dumnezeu; c. răul = simbolul haosului din văzduh ce era înainte ca Domnul să facă lumea; d. legiunea = simbolul romanilor care stăpâneau pe nedrept alte popoare, adică semnul asupririi omului de către om. Parabola vrea să spună că Isus a biruit toate aceste 4 rele. Aceste rele mai sunt și astăzi când omul le preferă în momentul în care îl alungă pe Isus.

6. De ce Isus acceptă să plece, după ce mai înainte s-a opus în mod radical răului? Deoarece arată că îl respectă pe om, iar Evanghelia Sa nu o impune la nimeni, ci rămâne o invitație pe care Dumnezeu o face omului ca să-L urmeze în mod liber.

7. Când cei din cetate, preocupați mai mult de pierderea porcilor decât de sănătatea aproapelui lor, l-au alungat pe Isus, oare nu s-au comportat la fel ca cel îndrăcit, oare n-au ales să stea în afara împărăției lui Dumnezeu?

 

* * *

 

Îndrăcitul din Gherasa

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

“Ce ai cu mine, Isuse, Fiul lui Dumnezeului celui preaînalt” (Lc. 8,28)

Iubiți credincioși,

Episodul vindecări îndrăcitului din Gadara (doi, în aceeași relatare făcută de evanghelistul Matei) din pericopa Evangheliei de astăzi ne pune în prim plan, nu atât persoanele care au fost posedate, ci pe diavolii înșiși care vorbesc și acționează prin ei. Ne aflăm în teritoriu păgân și asistăm la prima mare opoziție între Isus și Satana, după ispitirile din deșert.

În întreaga pericopă se află un singur cuvânt al lui Isus, acela prin care el permite diavolilor să intre în turma de porci și să sfârșească în adânc: “Mergeți!” Abia liniștită furtuna care i-a înspăimântat pe ucenici, Isus învinge rădăcina fricii: îl reduce la neputință pe cel care are puterea morții, adică pe diavol și îi eliberează pe cei care, din cauza fricii de moarte, erau sclavi pentru toată viața: așa cum se spune la Evrei 2,14 “s-a făcut (Isus) părtaș cu ei, ca prin moartea sa, să-l nimicească pe cel care avea puterea de moarte, adică diavolul, și să-i elibereze pe cei care întreaga lor viață erau ținuți în sclavie de frica morții”. Domnul care “doarme și se trezește” liniștește marea, alungă teroarea morții și îl trimite în adânc pe cel care tulbură apele.

Abia sosit Isus la țărm, s-a apropiat de el cel îndrăcit. Răul, nu numai că nu poate să învingă, dar nu poate nici să fugă din fața Domnului, îi aleargă înainte, este atras de Dumnezeu așa cum sunt atrași fluturii noaptea de lumină. Dar cine este acest om? Din cauză că era stăpânit de diavoli, era constrâns să trăiască în afara orașului, izolat de comunitatea umană, de multă vreme, fără haine pe el și fără un adăpost asupra capului, în afara mormintelor din cimitir. Diavolul l-a luat din casa lui și l-a trecut în umbra morții, luându-i totul, potrivit celor spuse în Cartea Înțelepciunii lui Solomon: “Prin pizma diavolului a intrat moartea în lume și cei ce sunt de partea lui vor ajunge să o cunoască”(2,24). Prin acest om suntem reprezentați fiecare dintre noi, fiecare dintre cei care sunt de partea diavolului.

Răul îl vede pe Isus, îi cade înainte, strigă. Duhul, care prin minciună alungă pe om de la casa Tatălui, își strigă propria neputință înaintea Celui care ne aduce credința în Tatăl. “Ce este între noi și Tine Fiu al lui Dumnezeu?” Răul declară separarea dintre el și Isus așa cum sunt separați necuratul de cel Curat, moartea de Viață, adâncul de Cer, minciuna de Adevăr.

Trebuie să notăm aici “rugăciunea” pe care o face răul, și în evanghelistul Marcu chiar în numele lui Dumnezeu (5,7). Binele este prezentat ca și o tortură. Există și rugăciuni care nu sunt ale lui Dumnezeu, ci ale Răului. Apariția Mântuitorului este o tortură pentru cel care trebuie să fie salvat, pentru că el se identifică cu răul care îl stăpânește. Bolnavul îl crede dușman pe medic. În aceste reacții negative trebuie să vedem acțiunea lui Dumnezeu care intenționează să ne salveze. Este prima regulă a discernământului spiritual: cine este stăpânit de rău îl arată pe Dumnezeu ca pe un dușman și nu ca pe un prieten care salvează.

Apoi se întâmplă un lucru straniu și, din multe puncte de vedere, tulburător: o cerere făcută de un duh necurat acceptată de Cristos. Pentru ce motiv? Nu cumva pentru un bine mai mare? Înainte de plinirea vremii, în care răul va fi aruncat în adânc – și nu va mai fi lac, apă, Apocalipsă 21,1 – căci va fi un cer și un pământ nou, există un timp în care răul operează încă în locuri cu oameni necredincioși: Fap. Ap. 13, 6-11, 16,16, 19,13, 1 Ts. 2,18. În aceste locuri, creștinul este chemat să mărturisească pe Domnul său, împlinind cea ce lipsește pătimirii lui Cristos (vezi Coloseni 1,24). Și astăzi pentru noi: lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva stăpânitorilor întunericului, împotriva duhurilor răutății, răspândite în văzduhuri (Efeseni, 6, 12)

Iubiți credincioși,

Există o asemănare între această pericopă evanghelică și cea a nașterii lui Isus Cristos având chiar multe expresii și cuvinte comune. Paznicii prin fuga lor, chiar dacă fug de frică, devin ca și păstorii din noaptea Nașterii, vestitori a ceea ce au văzut. Așa cum, în capitolul 2 al Evangheliei lui Matei, ni se povestește nașterea lui Isus în Israel, aici, astăzi, ni se povestește nașterea Sa în teritoriu păgân, prin vestea celor care au văzut ceea ce el a făcut. La auzul veștii lor, lumea iese să vadă ce s-a întâmplat: vin, găsesc, dar le este frică, pentru că omul ce se află la picioarele lui Isus în poziția ucenicului, cel care mai înainte era dezbrăcat, la fel ca Isus, (23, 11.34) acum este îmbrăcat și însănătoșit. Celor care, veniți în baza primului anunț, văd un om salvat, martorii oculari le explică cum s-a întâmplat. Și atunci, cuprinși de frică îl roagă să plece. Isus este alungat. Nu a sosit încă momentul de a face misiune între păgâni, misiunea va fi rezervată apostolilor. Ei vor continua opera pe care Isus a împlinit-o în Israel deja începută din acest moment. Omul vindecat se comportă însă în alt mod. Ne spune pericopa evanghelică de astăzi, la fel și în Marcu, că acesta vroia să-l urmeze pe Învățător, dar Învățătorul îl trimite să mărturisească în mijlocul familiarilor lui, comunității din care face parte, milostivirea lui Dumnezeu. Iată, două atitudini diverse, opuse, înaintea acestui miracol: un om fascinat de Isus și o mulțime care îl respinge preocupată fiind doar de paguba materială care ar putea veni din partea lui Isus.

Iubiți credincioși,

Chiar și pentru noi, faptul de a-L urma pe Domnul nu se împacă cu toate: poate să ne ceară despărțiri curajoase și renunțări: (la un post obținut cu multe compromisuri…. la afecțiuni dezordonate … la o bunăstare obținută foarte ușor….etc.).

Dacă ar trebui să facem și noi această alegere, să-L rugăm pe Isus să “plece din ținutul nostru”, excluzându-l din viața noastră, El ar respecta decizia noastră. Dar ar fi prea trist pentru noi ca pentru bunuri pământești, trecătoare să pierdem adevăratul Bine și Împărăția Cerului. Amin.

 

* * *

 

Îndrăcitul din Gherasa

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Încă din cele mai vechi timpuri, posesiunea demonică și bolile psihice au înspăimântat omenirea. La fel și lucrarea lui Blett trezește în oameni spaime și neliniști ancestrale, exagerând însă prin accentuarea unor aspecte ale exorcismelor. Interesantă este și imaginea mamei, care rămâne atee. În anul 1971 a apărut în USA cartea autorului William Blett, intitulată Exorcistul, iar câțiva ani mai târziu, pe baza acestei cărți, s-a realizat filmul cu același nume. Conținutul acestui film este înfiorător: demonul, duhul cel rău, posedă o fetiță, acționează asupra ei în așa măsură, încât aceasta trece prin chinuri infernale. Doi părinți iezuiți, cu aprobarea autorităților bisericești, au îndeplinit ritualul de exorcizare asupra fetiței, ficțiunea literară mergând acolo până la sacrificiul exorciștilor în favoarea fetiței. La întrebarea preotului adresată mamei fetiței, dacă crede în Dumnezeu, aceasta răspunde: “Dacă este vorba despre Dumnezeu, eu nu cred; dacă este vorba despre diavol această este o altă chestiune”. Interesanți oameni! Unii ca aceștia cred mai degrabă în existența diavolului, decât în cea a lui Dumnezeu, Creatorul întregii lumi. Timpurile noastre, numără milioane de sataniști, care se roagă lui Satan și-l venerează, împotrivindu-se cultului lui Dumnezeu.

Evanghelia de astăzi prezintă de asemenea un posedat: familia l-a legat cu lanțuri, dar el le-a rupt cu puterea satanei, alerga prin pustiu, astfel încât devenise spaima tuturor care treceau prin apropierea lui. Există în lume oameni care se închină celui rău, dar sunt și persoane care nu cred în existența duhurilor necurate – a diavolului.

Sfânta Scriptură vorbește deseori despre diavoli, despre duhuri rele, despre satana. De unde a apărut satana? Cine l-a creat? «Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau bune foarte»(Geneză 1, 31). Înainte de crearea omului, Dumnezeu a creat o mulțime nenumărată de îngeri minunați. La fel ca și protopărinții noștri Adam și Eva în Paradis, așa și îngerii au trebuit să treacă proba fidelității față de Dumnezeu. Porunca dată de Dumnezeu sau acceptarea slujirii după planul divin sunt întrebări adresate creaturilor care au primit chipul și asemănarea lui Dumnezeu în realitatea lor intimă, personală : omul și îngerii. Răspunsul creaturii în fața Creatorului este simplu : «accept, în virtutea voinței mele libere, să Te urmez», sau altfel spus «Te iubesc Doamne!» Însă nici omul și nici o parte a Îngerilor nu L-au iubit pe Dumnezeu mai presus de orgoliul și egoismul propriu. Cel mai măreț înger, numit Lucifer, adică purtătorul de lumină, s-a răzvrătit, revoltându-se împotriva lui Dumnezeu, spunând: “Nu-I voi servi Lui”, atrăgând după el o parte din îngeri (Isaia 14, 2-13). Din acea clipă, îngerii revoltați și-au pierdut frumusețea, puterea, sfințenia și au devenit diavoli.

Evanghelistul Luca a consemnat cuvintele lui Isus: «Am văzut pe satana, ca un fulger, căzând din cer» (Luca 10, 18). Sfântul Apostol Petru, în a doua Epistolă a lui scrie: «Dumnezeu nu a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci legându-i cu legăturile întunericului din infern, i-a dat să fie păziți spre judecată» (cf. 2 Petru 2, 4). Prin urmare revolta împotriva Creatorului a dat naștere la diavoli, iar păcatul mândriei a transformat pe îngerii revoltați în diavoli.

Existența diavolilor nu este o iluzie. Diavolul l-a ispitit pe Isus Hristos în pustiu (Matei 4, 1-11; Luca 4, 1-13; Marcu 1, 12-13). La Cina cea de pe Urmă, Hristos, s-a adresat Apostolului Petru: «Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credința ta» (Luca 22, 31-32). Apostolul Petru scrie în epistola lui: «Fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită (1 Petru 5, 8). Diavolul, duhurile cele rele, sunt dușmanii lui Dumnezeu, aceștia îi urăsc pe oameni deoarece sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei urăsc adevărul, virtutea, binele, ne urăsc pe noi și doresc să ne stăpânească pentru totdeauna.

Dacă nu ar fi fost satana, noi am fi fost acum în Paradis. Dacă nu ar fi fost satana nu ar fi fost nevoie de cele zece Porunci ale lui Dumnezeu, iar Fiul lui Dumnezeu nu ar fi murit pe Cruce. Sfântul Apostol Ioan scrie: «Pentru aceea s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă lucrarea diavolului» (1 Ioan 3, 8). În Cartea Apocalipsei citim despre un avertisment foarte serios: «Vai vouă, pământule și mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci știe că timpul este scurt» (Apocalipsa 12, 12). Satana acționează neîntrerupt. Zilnic mijloacele de informare în masă relatează despre prezența răului în lume, despre rezultatul tentațiilor diavolești.

Cum poți să explici, că oameni raționali, copii ai lui Dumnezeu, răscumpărați cu sângele Fiului lui Dumnezeu, cad zilnic sub influența atâtor lucruri necugetate? Oare nu este lucrarea diavolului, faptul că zilnic paginile presei sunt pline de știri privitoare la diferite fapte cu caracter negativ, care au avut loc în lume precum: asasinate, violuri, tâlhării, imoralități? Satana nu doarme!

Într-un an, un episcop catolic american, la o conferință ținută în Washington, explica cum trebuie trăită Sfânta Liturghie. În același timp, nu departe de hotelul în care acesta ținea conferința, sataniștii revoltați prezentau într-un teatru, un film prin care arătau cum se desfășoară așa numita liturghie satanistă. Într-una din secvențe Preotul satanist recita rugăciuni blasfemiatoare, puteau fi auzite blesteme la adresa Creatorului Dumnezeu, iar cu cuțitul despica Sfântul Sacrament furat de la o celebrare euharistică. “Triumful satanei!” – spunea acesta.

Să nu ne temem de tentațiile diavolului. Chiar și sfinții lui Dumnezeu deseori treceau prin tentații cumplite în privința diferitelor păcate. În Epistola Sfântului Iacob citim cuvintele: «Fericit este bărbatul, care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieții, pe care a făgădit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El» (Iacob 1, 12). Îndurătorul Dumnezeu, tuturor ne oferă puterea și harul cuvenit pentru a învinge chiar și cele mai cumplite tentații venite din partea diavolului. Sfântul Pavel, în Epistola către efeseni îi atenționează pe creștini prin cuvintele: «Nu dați loc diavolului»(Efeseni 4, 27).

În cadrul Sacramentului Sfântului Botez, prin cuvintele părinților, ne-am lepădat de satana și de toate lucrările lui depunând promisiunea servirii lui Hristos cu fidelitate. Să ne reînnoim cât mai des promisiunile noastre de la Sfântul Botez, dacă nu prin cuvinte, atunci în cugetul nostru, în inima și sufletul nostru. Isus Hristos l-a alungat de la El pe ispititor cu cuvintele: «Piei, satano! Căci scris este: “Domnului Dumnezeului tău să I te închini și Lui singur să-I slujești» (Matei 4, 10). Tot prin intermediul acestor cuvinte să alungăm și de la noi toate șoaptele tentante ale duhului cel rău.

Rugăciune

Preamărite Dumnezeule, Cel ce domnești peste toată lumea, nu întârzia să privești la nevoințele acestei lumi pe care Tu ai creat-o. Când ai zidit-o, a fost cu totul bună și ai dat-o omului să o îngrijească. Dar omul a uitat de atâtea ori de voința Ta, acceptând să urmeze îndemnul celui care s-a răzvrătit împotriva Ta – satana. Astăzi lumea pare cucerită de acest fals dumnezeu pe care îl deservește cu atâta ardoare, fără să-și dea seama de pericolul care o pândește. Cei mai mulți dintre noi am uitat de Tine, Dumnezeul binelui și al fericirii noastre. Nu facem efortul de a ne câștiga bucuria și fericirea adevărată și eternă, ci pentru a ne câștiga cât mai multă durere, chin și suferință. Diavolul a întunecat mințile celor mai mulți oameni spre a confunda binele cu răul, spre a renunța la mântuire și a-și câștiga condamnarea cea veșnică.

O Dumnezeule îndurător, Isuse Hristoase, privind la realitatea și durerea acestei lumi, adu-ți aminte de Sacrificiul Iubirii Tale de pe Cruce. Nu ne lăsa orbiți de câștigul acestei lumi trecătoare. Alungă de la noi orice formă de asuprire diavolească, și trezește-ne acum, poate în ultima oră a vieții noastre, la adevărata realitate, pe care să o dorim și care să ne conducă în mod sigur la Tine. Fă ca Biserica Ta, să învingă pe toții dușmanii ei și ca fiii ei să răspândească lucrarea Ta în inimile și sufletele oamenilor, spre a Te cunoaște și a ne bucura cu toții de Tine de-a pururi. Amin.

 

* * *

 

Căci mulți demoni intraseră în el

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

In Evanghelia de astazi ni se spune cum a vindecat Isus un om care era plin de demoni, fiecare tragandu-l in alta parte. Si in noi sunt astazi o multime de demoni care ne distrag atentia de la menirea noastra, cum sunt: demoni raului, demoni uri, a razbunari, ai lacomiei, a vinovatiei, al stresului, al conflictelor, etc. ce fac din om o epava. Avem apoi familii scindate, personalitati scindate, natiuni scindate si chiar o lume scindata, de aceea este o nevoie foarte mare de demnitate, de cineva care sa uniformizeze toti acesti demoni din noi pentru a putea exista ca o entitate unica.

Dupa cum Isus l-a vindecat pe acel demonizat din Evanghelie, acelasi lucru il poate face si pentru noi daca vom dori sa conlucram cu Dumnezeu si avem credinta. Daca nu vom folosi uneltele mantuiri, pe care Dumnezeu ni le-a pus la indemana si invatatura lui Cristos pentru apararea sufletului, atunci isi vor face loc in noi si ceilalti demoni: lepadarea de biserica, de Dumnezeu, betia si durerea pentru ca, asa dupa cum stim, bolile au cauza comuna, pacatele noastre, fie ele materiale sau spirituale.

Evanghelia ne spune ca omul posedat si vindecat de Isus, devine vestitorul Imparatiei lui Dumnezeu: “si, a plecat, vestind in toata cetatea, cate i-a facut lui Isus” Lc 8,39. In schimb oamenii din acel tinut nu erau interesati de vindecarea semenilor lui, ci ingrijorati de faptul ca si-au pierdut porcii, de comorile pamantesti. Cu toate ca, salvarea sufletului, este ceva cu totul nepretuit, asa dupa cum tot Isus ne explica.

Isus dorea sa le transmita faptul ca pierderea lucrurilor pamantesti nu trebuie luata in seama cand este vorba de salvarea de la pieire a unui singur suflet, chiar daca acel suflet ar fi al celui mai neinsemnat om de pe pamant. Dumnezeu cere recunostinta noastra si prin fapte bune, dar si prin cuvant, pentru ca; unuia Dumnezeu i-a dat avere, dar el din nefericire isi cheltuie avutia in desfranari si destrabalari. Pe altul l-a inaltat intr-un anume post, ca sef peste semeni sai, insa el se mandreste ca Nabucodonosor si-i asupreste. Celuilalt i-a dat frumusete si podoaba, dar el nu se pazeste sa ramana curat si prin acest har, pe multi ii coboara in adancul iadului. Altuia i-a dat intelepciune, ca sa invete si pe alti, ca Solomon, insa el o foloseste numai pentru a face alte pacate.

Si astfel vedem cum cei mai multi folosesc darul binfacerilor dumnezeesti ca un mijloc de batjocorire a legilor lui Dumnezeu prin pacatele pe care le fac.

Pe toate celelalte pacate le spovedim si-i cerem iertare lui Dumnezeu, dar pentrul pacatul nerecunostintei, nu varsam nici o lacrima, nu facem nici o rugaciune de iertare si nici mustrare de constiinta nu avem.

Trebuie sa facem in asa fel ca sufletul nostru sa fie intotdeauna curat si deschis catre fapta buna pentru ca, atunci cand Isus va vroi sa vina sa salasluiasca in el, sa-l primim cu iubire pentru ca el ni l-a salvat distrugand raul si daruind lumi viata vesnica. Amin.

 

* * *

 

Isus și diavolul

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Această evanghelie descrie faptul că și Isus a experimentat momente de tensiune în viața Sa. Minunea se petrece în ținutul Decapoli, zonă păgână. În acea regiune lumea adora idolii și nu pe Dumnezeul adevărat. Faptul că Isus vizitează acest ținut, demonstrează că distruge barierele de rasă și cele religioase, învățându-ne că suntem cu toții frați și că nimeni nu este exclus din Împărăția lui Dumnezeu.

Isus întâlnește un îndrăcit care trăia în cimitir, izolat de viața socială și morală. Eliberându-l, Isus îi restituie demnitatea, dându-i o nouă posibilitate de a trăi omenește, în conformitate cu adevărata sa valoare de copil al lui Dumnezeu.

Teritoriul păgânilor, adică simbol al faptului că era o zonă invadată, stăpânită de tot răul, este confirmat și de cuvântul “legiune”: o mulțime de diavoli.

Este interesant că mai întâi diavolul îl adoră pe Isus, dar mai apoi, din cuvintele pe care le rostește, se poate observa ideea lui greșită despre Dumnezeu. Dumnezeu este binele suprem și prin urmare nu poate provoca răul, suferința, distrugerea. Apoi îi cer să poată intra în turma de porci din apropiere. Observăm că diavolul nu dorește să se îndepărteze din acea zonă, fapt care ne sugerează să credem că dracii au “locuri preferate”. De fapt, ei se instaurează și creează multe “iaduri” în această lume, tocmai acolo unde răul se răspândește, fiind acceptat de oameni și trăit ca stil de viață, acolo unde nimeni nu i se opune, iar diavolul poate să-și stabilească un domiciliu stabil.

Fiind spirite necurate, poate că era mai bine să stea în porci, decât la locul de chin pe care îl meritau. Isus le împlinește dorința, dar notăm că prezența lor este distrugătoare nu numai pentru om, ci pentru orice lucru în care ei pătrund.

Înștiințați de cele întâmplate, proprietarii porcilor, în loc să vadă minunea salvatoare a lui Isus și faptul că în mijlocul lor a venit Mesia – cineva care are putere asupra diavolului și care poate dărui libertatea fiecărui om – reușesc să calculeze numai paguba pe care au suferit-o și-L roagă să plece de la ei.

Și astăzi întâlnim oameni care sunt mult mai interesați de lucrurile lumii acesteia – oricât de mizerabile și trecătoare ar fi – lăsând de o parte atenția cuvenită lui Isus.

Reacția contrară a consătenilor săi poate fi pentru noi prilej de meditare. Prin minunea săvârșită Isus arată că este interesat de lucrurile esențiale: salvarea binelui suprem, viața oamenilor. Apoi cere omului să vestească și altora iubirea și mila lui Dumnezeu de care el a avut parte.

Oare noi nu suntem subordonați multor idoli cărora le dedicăm o mare parte din viață, asemenea celor din Decapoli? Idoli precum fuga după avere, după putere, după succes; idoli care ne îndepărtează de alții și ne împing să trăim “prin morminte”, adică, cu sufletul mort, incapabil să iubească.

Fraților! Și pe noi Isus ne învață să recunoaștem adevărata valoare a lucrurilor, pentru a înțelege într-adevăr de ce anume avem nevoie. Simțim că și nouă, Isus ne cere să predicăm altora iubirea și îndurarea pe care Dumnezeu a arătat-o față de noi?

Odată vindecat, omul dorește să rămână cu Isus. Isus îi cere să fie misionar. El ascultă și devine apostol, deoarece este capabil să povestească ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el. De fapt, Evanghelia este vestea cea bună care ne relatează lucrurile minunate pe care Isus le-a săvârșit pentru noi, ca să ne conducă la veșnica fericire.

Îndemnul pe care Isus l-a adresat celui vindecat: “Mergi și spune ceea ce Dumnezeu ți-a făcut” ne privește pe toți! Pentru noi, a-L urma pe Isus implică: “intră în casa ta, în familia ta și spune ceea ce Dumnezeu ți-a făcut!”

Isuse, eliberează-mă de idolii și de dracii care mă îndeamnă să fac răul! Te rog, Isus, să îmi dai putere să mă debarasez de toate lucrurile ce mă împiedică să trăiesc și să povestesc și altora Evanghelia. Amin.