Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a după Rusalii (A tuturor sfinților)
Evanghelia: Matei 10,32-35.37-38;19,27-30
Apostolul: Evrei 11,33-40;12,1-2

Matei 10,32-35.37-38;19,27-30

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate și Ți-am urmat Ție. Cu noi oare ce va fi? Iar Isus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-ați urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va ședea pe tronul slavei Sale, veți ședea și voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarine, pentru numele Meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Și mulți dintâi vor fi pe urmă, și cei de pe urmă vor fi întâi.

 

Trei feluri de creștini
         pr. Anthony M. Coniaris

Duminica tuturor Sfinților
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre cinstirea sfinților și a îngerilor
         pr. Ilie Cleopa

Duminica tuturor sfinților
         Diverși alți autori

Duminica Tuturor Sfinților
         pr. Ion Cârciuleanu

Duminica tuturor sfinților
         pr. Visarion Iugulescu

Cuvânt la Duminica Tuturor Sfinților
         Sf. Ioan Gură de Aur

Duminica tuturor sfinților
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Fiti desavarsiti, precum Tatal vostru din ceruri
         pr. Vasile Rob

Nu vă fie frică de oameni, ci de Dumnezeu!
         pr. Mihai Tegzeș

Afișează toate în aceeași pagină