Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a din Advent
Anul C (A, B)

Lecturi:
Ieremia 33,14-16
1Tesaloniceni 3,12-13; 4,1-2
Luca 21,25-28.34-36

Luca 21,25-28.34-36

Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării și al valurilor. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în așteptarea celor ce se vor întâmpla în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. Și atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și cu mare glorie. Când vor începe să se întâmple acestea, sculați-vă și ridicați-vă capul pentru că se apropie eliberarea voastră. Aveți grijă de voi înșivă ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beție și grijile vieții, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neașteptate, ca un laț; căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe fața întregului pământ. Vegheați, așadar, în orice moment și rugați-vă ca să puteți scăpa de toate cele ce se vor petrece și să stați în picioare în fața Fiului Omului!

 

În așteptare, veghem
         pr. Anton Dancă

Dumnezeul speranței
         pr. Raniero Cantalamessa

Priviți în jur, nu în sus!
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Duminica I – Advent (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Duminica I din Advent (comentariu pentru copii)
         Diverși alți autori

Duminica I din Advent (lectio divina)
         FSC

Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului
         pr. Anton Dancă

Obligația de a nădăjdui
         pr. Alessandro Pronzato

Prima Duminică din Advent (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Duminica întâia din Advent (pentru copii)
         Diverși alți autori

Afișează toate în aceeași pagină