Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XVIII-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Qoh 1,2; 2,21-23
Coloseni 3,1-5.9-11
Luca 12,13-21

Luca 12,13-21

Atunci, unul din mulțime a spus: “Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine”. Dar el i-a răspuns: “Omule, cine m-a pus judecător sau împărțitor peste voi?” Apoi le-a zis: “Fiți atenți și păziți-vă de orice lăcomie; deoarece chiar și atunci când cineva este bogat, viața lui nu constă în ceea ce are”. Și le-a spus o parabolă: “Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă îmbelșugată și se gândea în sine: «Ce mă fac pentru că nu am unde să-mi adun recolta?» Apoi și-a zis: «Voi face astfel: voi dărâma hambarele și îmi voi construi altele mai mari; voi aduna acolo tot grâul și toate bunurile mele și voi spune sufletului meu: Suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și desfătează-te!» Însă Dumnezeu i-a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul; iar cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?» Așa se întâmplă cu acela care adună comori pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu”.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Eduard Patrașcu
pr. Pietro Righetto
pr. Alessandro Pronzato
pr. Anton Dancă

 

* * *

 

La temelia vieții

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

O cerință fundamentală a omului este siguranța. Acolo unde omul se simte în siguranță, acolo se simte fericit. Numai pe siguranță se poate clădi propria existență și toată activitatea vieții.

Din cele mai vechi timpuri a început să se înfiripeze ideea că banul, aurul, bogăția ar da siguranță vieții; cu cât ai mai mult, cu atât ești mai fericit și cu atât trăiești mai mult. Această tendință o întâlnim în legenda regelui Mia, care a salvat viața lui Sileno, prietenul zeului Dionisie. Acesta, ca recunoștință, i-a zis lui Mia: Cere-mi tot ce vrei și-ți voi da! regele Mia a zis: O zeule preabun, fă ca tot ceea ce voi atinge să se schimbe în aur strălucitor! A fost ascultat; tot ce atingea devenea aur și inima îi creștea de fericire, văzând cât de ușor se îmbogățește. Dar, flămânzind, a pus mâna pe pâine; când s-o ducă la gură, s-a prefăcut în aur. Și așa, orice aliment. Devenea cel mai bogat dintre muritori și totuși a ajuns muritor de foame. Bogăția îi scurta viața în chip rapid. Numai după rugăciuni lungi și stăruitoare a fost ascultat și zeul Dionisie i-a retras nesăbuitul privilegiu.

Omul banului este omul vechi, al nesăbuinței, al lipsei de înțelepciune. El vrea să realizeze, prin ban, o autonomie suficientă sieși, pentru a-și construi un turn de fildeș, pentru a fi sieși destin și țintă finală, să dispună de libertate absolută în așa fel ca să nu mai aibă trebuință nici de Dumnezeu și nici de oameni. Oare nu cu toate bogățiile lumii a încercat Satana să-l seducă pe Isus în pustiu? (cf. Mt 4,9).

Pășind pe calea autonomiei prin îmbogățire, un tânăr a venit la Isus și i-a cerut să intervină pentru o împărțire corectă cu fratele său a averii moștenite. Acesta era unul dintre acei oameni, ca și Iuda Iscarioteanul, care au văzut în Cristos Isus și în învățătura lui un mijloc de a-și construi în sine propriul destin prin avere, propria fericire. Iuda Iscarioteanul, când și-a dat seama că Isus și învățătura lui nu se potrivesc planurilor sale, îl vinde pentru treizeci de arginți (Mt 26,15). Dar când s-a convins că banul nu poate umple golul din suflet, ci din contra, i l-a mărit fiindcă și-a pierdut Învățătorul, s-a sinucis (Mt 27,3-5). Aceasta este soarta omului vechi, a aceluia care fură, înșală, trădează, omoară etc. pentru bani, pentru avere, pentru a-și asigura viața, făcând din aur un idol în inima sa.

Omul este tot mai om în măsura în care se străduie să privească tot mai mult cerul. Om, în limba greacă înseamnă antropos, adică ființa care privește în sus.

Pentru a fi oameni cu adevărat, sfântul apostol Paul ne îndeamnă să privim la cele de sus, unde este Cristos, omul nou, spre a deveni asemenea lui, cum se spune în științele naturale: adaptarea la mediu. Ursul de la Polul Nord, privind mereu zăpada albă, devine alb etc. Cine privește mereu în sus, va deveni ceresc, asemenea lui Isus.

Câțiva tâlhari au intrat într-o noapte în chilioara unui pustnic bătrân și au început să ia, fiecare ce-i cădea la îndemână. El le-a zis: Luați, dragii mei, luați tot ce găsiți! După ce au luat tot, au plecat. Într-un colț mai rămăsese ceva, pe care hoții nu-l observaseră. Pustnicul i-a strigat să se întoarcă și le-a zis: Fiilor, luați-l și pe acesta! Nu l-ați observat. Eu nu trebuie să am nimic în clipa în care mă voi prezenta la judecata lui Dumnezeu, care nu-i departe de mine, dar nici de voi. Hoții și-au zis: Cu adevărat acesta este omul lui Dumnezeu. Și i-au lăsat toate, ba au voit să-i asculte sfaturile duhovnicești, după care s-au convertit și au aflat siguranța vieții trăind în virtute.

Bunurile pământești, după cum sunt un semn al iubirii divine față de om, tot așa trebuie să fie un semn al iubirii dintre oameni.

Isus n-a intervenit în favoarea acelui tânăr care l-a rugat să-i spună fratelui său să împartă averea cu el, știut fiind faptul că această reglementare era prevăzută de Legea lui Moise. Cu atât mai mult cu cât Isus a venit să desăvârșească Legea, punând în evidență, nu litera, ci spiritul Legii: iubirea. Dacă îți ia cineva cămașa, lasă-i și mantaua (Mt 5,40). Nici o jertfă nu-i prea mică atunci când este vorba de a câștiga un suflet. Dreptatea este o lege morală, dar dreptatea creștină izvorăște din caritatea divină care mântuiește, nu cerând dreptul, ci dăruind. Ți s-a arătat, omule, tot ceea ce Dumnezeu cere de la tine: să practici dreptatea, să iubești milostivirea, să umbli cu smerenie în fața Dumnezeului tău (Mih 6,8), fiindcă, așa cum spune apostolul Paul, Dumnezeu i-a mântuit pe oameni ca să-și arate dreptatea în timpul de față, cu scopul de a se arăta drept și dătător de dreptate celui care are credință în Isus Cristos (Rom 3,26). Dreptatea lui Isus este altfel decât dreptatea lumii de a da fiecăruia ce este al său. Dreptatea sa este aceea de a da fiecăruia caritatea pe care a primit-o de la Duhul Sfânt, iubirea pe care el a revărsat-o în inimile celor botezați, adică de a da fiecăruia ceea ce este al lui Dumnezeu. Pentru aceasta insistă Conciliul Vatican II: călăuziți de lumina evangheliei… și plini de caritatea creștină, (trebuie) să caute (fiecare creștin) mai presus de toate și în toate dreptatea împărăției lui Dumnezeu (AA 7).

Tot atunci, sau poate mai înainte, circula un exemplu cu alți doi frați care au avut de rezolvat aceeași problemă de moștenire între ei, dar au găsit soluția cea mai potrivită bazată pe caritate. Se spune că acești doi frați stăpâneau în Ierusalim porțiunea de teren pe care avea să se clădească templul de mai târziu. Unul era căsătorit, altul nu; cel căsătorit avea mai mulți copii. Amândoi lucrau același teren și la seceriș își împărțeau recolta frățește, dar până la treieriș, snopii rămâneau pe câmp. În timpul nopții, fratele necăsătorit se trezește și se gândește: Eu sunt singur și nu am trebuință de prea multe, pe când fratele meu are soție, are copii, are necazuri… Nu se cuvine să iau recoltă cât și el. S-a sculat, s-a dus la câmp și a mutat un număr de snopi în grămada fratelui său. Fratele căsătorit se trezește și el în miez de noapte și își zice: Fratele meu este singur și mai necăjit ca mine; el nu are pe nimeni care să-l ajute. Cred că ar fi bine să-i fiu și lui de ajutor, dându-i ceva mai mult din recoltă. De acord cu soția, s-a sculat, a mers la câmp și a mutat un număr de snopi în grămada fratelui. A doua zi fiecare se mira că ambele girezi erau egale. În noaptea următoare au făcut același lucru, dar a doua zi egalitatea persista. A treia noapte s-au întâlnit cu snopii în brațe, pentru a-i duce la celălalt. Așa s-a dezlegat misterul grămezilor egale provenite din caritatea reciprocă. Pe acest pământ al carității s-a clădit templul, casa lui Dumnezeu, casa iubirii, sau, așa cum va spune Isus: Casa Tatălui meu (Lc 2,49).

Dacă dragostea, iubirea moștenită prin sânge, nu rezolvă problemele de litigiu dintre frați, intervențiile străine sunt aproape inutile. Rezolvarea pe care o dă Codul civil, legea juridică, este, de cele mai multe ori, o prelungire a dușmăniei, o agonie de ani de zile a iubirii, fiindcă ceea ce nu rezolvă iubirea, nu constituie adevărată dreptate.

Menirea bunurilor materiale este de a întări iubirea dintre oameni. Cine le adună cu alt scop se aseamănă cu nebunul din evanghelie (Lc 12,20). Dacă trenul este făcut să meargă pe șine, în zadar s-ar chinui cineva să-l învețe să meargă pe asfalt. Tot așa și cu bunurile materiale, dacă nu merg pe drumul lor trasat de Creator, pe drumul carității, nu pot aduce niciodată adevărata fericire.

Se spune despre Cretes din Teba că, fiind foarte bogat și vrând să meargă la Atena pentru a deveni filozof, ca nu cumva averile să-i fie o piedică în calea înțelepciunii, a vândut totul și prețul l-a aruncat în mare, ca să nu fie ispitit la întoarcere să-l ceară de la datornici. Aruncând aurul în mare, Cretes a zis: Scufundați-vă în adâncul mării, voi pofte rele! Vă arunc în adâncuri de teamă să nu mă aruncați voi pe mine acolo.

Creștinul adevărat își aruncă bunurile sale în sânul săracului, bine știind că nu va avea de unde să primească înapoi, dar își face acea comoară în cer, așa cum spune Isus, pe care hoții nu o fură, moliile nu o rod și rugina nu o macină (Lc 12,33).

Pe lespedea de piatră a unui mormânt stă scris: Aici zace Zgârcea Zgârcilă care toată viața a adunat, ca să nu-i scadă; de aceea toate le-a înmulțit; dar moștenitorii recunoscători toate le-au împărțit. Sunt cuprinse toate cele patru operațiuni matematice; zgârcitul se chinuie toată viața cu trei, moștenitorii numai cu una, cu împărțirea. Așa se întâmplă cu cel care își adună comori – spune Isus – dar nu se îmbogățește în Dumnezeu.

Unde ne este comoara, acolo ne este și inima.

Unde?

 

* * *

 

O nepoată a lui Qohelet a intrat în mănăstire

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

“Totul este nimic”

Ciudat tip acel Qohelet care pretinde să învăluie în doliu întreaga creație; care, cu sentința sa definitivă “totul este deșertăciune”, nu cruță nici o operă a omului, nici o oboseală, nici o muncă, nici pe cea făcută “cu înțelepciune, cu știință și cu succes” (ceea ce de altfel se întâmplă adesea). “Deșertăciunea deșertăciunilor, deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune”. Pare sirena de alarmă care sfâșie aerul de dimineață de primăvară parfumat și anunță sfârșitul iminent al lumii, însoțit de mirosul caracteristic de scrum.Și, pe neașteptate, ai impresia că pardoseala solidă pe care pui piciorul este gata să se prăbușească. Și asupra proiectelor omului bogat cu privire la construirea unor hambare noi, mai încăpătoare pentru a aduna recoltele bogate (evanghelia de astăzi), el ar trebui să lipească eticheta: “Deșertăciune”.

Eu am cunoscut o descendentă a lui Qohelet. A devenit călugăriță. Și, devotată vechilor tradiții de familie, a substituit cuvintele străbunicului ursuz cu un simplu gest: deschidea palma de la mâna dreaptă și sufla asupra ei, ca și cum ar fi îndepărtat un invizibil fir de praf. În fața discuțiilor înflăcărate, a crucilor obsedante, știri privind personajele zilei care declanșau comentariile cele mai contrastante, ea, sora Concetta, nu folosea nici un cuvânt. Se limita să ducă palma mâinii drepte deschise în dreptul gurii și sufla deasupra. Nici prea tare. O simplă suflare. În fond, era vorba de o pulbere foarte ușoară, imperceptibilă, și nu era cazul să folosească prea multă suflare pentru a-l îndepărta. O slabă suflare putea să fie suficientă.

Aceea a sr. Concetta era un aspirator invers. În sensul că nu acumula pulberea, ci o împrăștia, o volatiliza, îi arăta inconsistența. “Nimicul” nu se adună, nu se acumulează cu lăcomie – părea să spună cu acel gest profetic: se risipește, se abandonează. Dacă Qohelet poate să fie definit, de cineva, ipohondru, pesimist incurabil, sau de-a dreptul nihilist, sora Concetta – garantez – iubea viața, nu refuza crucea dar nici sărbătoarea, și avea o credință din stofa cea mai bună. De altfel repeta, la momentul potrivit, acel gest caracteristic, nu cu un aer lugubru, ci cu un surâs dezarmant. Sunt sigur că ea, în toate rândurile când asculta parabola bogatului “nebun”, în minte strângea în palma mâinii sale tonele de grâu sau de alte produse și reușea să le dizolve cu o suflare aproape imperceptibilă. Și dacă cineva s-ar fi adresat ei pentru o dispută familiară legată de probleme de moștenire (ca acela care a încercat să-l amestece pe Isus), ea nu ar fi ezitat, și în acest caz, să sufle în palma mâinii…

Înțelepciunea nimicului

Eu am impresia că mulți credincioși au sărit peste cal, în mod abuziv, în privința lui Qohelet: “Totul este vanitate”. Cu riscul de a lua cu sine greutatea vanității chiar și în aria credinței. Rămân convins că, pentru a ajunge la absolut, la “totul” lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să trecem prin experiența “înțelepciunii nimicului”. Nu este posibil să-l întâlnim pe Dumnezeu dacă ne împiedicăm de vanitate (greutatea nimicului!), dacă privirea nu s-a eliberat de iluzii, de orbiri, de miraje. Dacă nu ne-am debarasat de false siguranțe, de certitudini de neclintit… scârțâitoare (și cu atât mai scârțâitoare cu cât ar vrea să fie mai solide, mai indiscutabile).

Nu este vorba de a descalifica, sau de a exorciza, sau de a critica tot ceea ce se pretinde ca absolut, definitiv. Trebuie repetată o litanie “eliberatoare”: Banul nu este totul. Succesul nu este totul. Steagul nu este totul. Propria clopotniță nu este totul. Munca nu este totul. Clanul nu este totul. Puterea nu este totul. Liderul carismatic nu este totul. “Locul” nu este totul. “Titlurile” nu sunt totul.

Desigur, cuvântul lui Qohelet nu este “ultimul” cuvânt. Este, doar, penultimul. Dar trebuie pronunțat în continuu. Pentru a opri ca, împreună cu “totul” al lui Dumnezeu care este stânca, să locuiască “totul” care este vanitate, suflu, inconsistență, mlaștină, nisipuri mișcătoare. Opusul credinței nu este ateismul, ci idolatria. Sau coexistența forțată a lui Dumnezeu cu caricaturile sale, concurenții Săi. Și idolii cei mai periculoși sunt poate cei care adoptă o travestire religioasă, care proclamă că se pun în slujba cauzei lui Dumnezeu.

Adevăratul credincios nu poate să fie decât un credincios critic, care, cu “suflul” său, alungă impetuos tot ceea ce este iluzie, aparență, siguranțe comode (prea împodobite cu steaguri pentru a fi sigure), scurtături ușoare. Trebuie să ne păzim și de “iluziile spirituale”. Trebuie să avem simțul limitei, al provizoratului. Este necesar să nu absolutizăm mijloacele umane, de a nu ne încrede prea mult în formule strălucitoare, să nu mizăm totul pe “tehnicile” apostolatului. Qohelet, sau nepoata sa călugărița, ne pot da o mână pentru a observa inconsistența a ceea ce ni se prezintă, chiar și pe tărâm religios, cu tonul cutezanței, al îngâmfării, al presupunerii, al aroganței, al forței învingătoare.

Nu se poate asculta cuvântul lui Dumnezeu dacă, mai întâi, nu ne-am învățat să demascăm vânzătorii, să nu ne lăsăm seduși de plăceri, să stăm departe de circari (nu cei autentici, care sunt inofensivi, și chiar prețioși, ci de maeștri înfumurați care ar vrea să te facă să crezi că soluțiile pentru toate problemele au fost deja fixate din totdeauna, și de “atotștiutorii” dezlănțuiți în toate unghiurile ecranelor de televiziune și ale ziarelor). La Marrakech este faimoasa Jemaa-el-Fnaa, care înseamnă, literalmente, “piața Nimicului”, un nume care pare să fie în contradicție cu acel loc ticsit neverosimil de lucrurile și persoanele cele mai felurite: de la flacoanele care emană parfumuri amețitoare la îmblânzitorii de șerpi. Iată, aceea este “piața nimicului” tocmai pentru că aici se găsesc de toate.

Cel credincios se apropie de înțelepciune în măsura în care trece prin piața nimicului. Nu este risc mai mare decât acela care pretinde să reproducă jos pe pământ un paradis improbabil artificial (chiar și în domeniul spiritual). Există, desigur, flori care nu se ofilesc niciodată, care rezistă cutezători timpului cu culorile lor țipătoare. Au numai un… mic inconvenient: că sunt false.

Cuvântul “cel din urmă”

Am precizat că cuvântul lui Qohelet este numai penultimul. Ultimul este cel al Domnului înviat. Ne-o amintește, în a doua lectură, apostolul Paul, care, însă, precizează: “Sunteți morți și viața voastră este de acum ascunsă cu Cristos în Dumnezeu”. Cel credincios trebuie să declare moarte pentru omul vechi, cu acțiunile sale, lăcomia nesatisfăcută, pasiunile necontrolate, dorințele rele și mai ales “acea zgârcenie nesătulă care este idolatrie”. Omul nou iese din “vanitate”, datorită învierii lui Cristos, și inaugurează o nouă creație, răscumpărată din șubrezenie. Chiar și Paul avertizează: “Nu vă mințiți unii pe alții”. Eu îi înșel pe alții (chiar și pe mine însumi), când duc o viață bazată pe nimic, pe valori aparente, când mă las fascinat de idoli (și, astăzi, nenumăratele “piețe ale nimicului” sunt pline de idoli).

Idolatria este falsificare. Este minciună. Merge împotriva adevărului lui Dumnezeu, dar și împotriva adevărului omului. Respingând seducțiile idolilor, nu numai că afirm absolutul lui Dumnezeu, dar mă bat pentru demnitatea omului. În această perspectivă, se înțelege cum chiar și moartea poate să fie învinsă, lipsită de cuvântul definitiv pe care se înșeală că îl posedă. Notează inteligent pr. Balducci: “Isus Cristos a mers spre moartea Sa, a ales-o, nu pentru că ar fi avut cine știe ce instinct al morții, ci pentru că era pe calea iubirii. Iubindu-i pe oameni, nu putea decât să moară. Moartea Sa nu este exaltarea nimicului, a vanității, ci este negarea vanității pentru că ne face să înțelegem, o dată pentru totdeauna, că se poate chiar muri nemurind. Cine moare pentru că este ceva mai mare decât dialectica viață-moarte, adică iubirea, acela nu moare.” În fond, opusul celui “prost” nu este omul judicios, ci “nebunul”, omul paradoxului, adică cel care acceptă riscul de a iubi.

Atenți la magazinele religioase…

Să-mi fie permis să spun cu toată sinceritatea. Imaginea individului bogat, definit “nebun” de Dumnezeu, nu se aplică numai societății noastre opulente în care oamenii raționează în termeni de cifre, de afaceri, programe economice, investiții productive. Pentru toți, nimeni exclus, este riscul de a acumula “comori pentru sine”, și de a uita să “ne îmbogățim în fața lui Dumnezeu”. Adică, este riscul de a uita pe ceilalți și de a nu înțelege că revizorul suprem al conturilor este Dumnezeu.

Mi-e teamă că acest om, care se tutuiește nu cu persoanele ci cu numerele, care este familiar cu registrele mai mult decât cu chipurile, se infiltrează și în Biserică. Vreau să spun: mi se pare că ne pândește pericolul de “a raționa” (care, în circumstanța specifică, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este o “nerozie”) în termeni de cifre, bilanțuri, cantitate, putere, forță, greutate politică, opere grandioase, programe frapante și zgomotoase. Anumite “magazine”, chiar dacă inițiatoare în privința formelor și ale stilului de gestionare, pot conține de toate, mai puțin bobul de grâu copt din sămânța evanghelică (Mc 4,8).

Este cazul să invocăm, cu teologul Italo Mancini: “Să se întoarcă chipurile”. Da, chipurile, numele, în locul numerelor. Singura contabilitate – care nu este contabilitate – exactă, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este aceea care, în loc să alinieze cifre, pune în prim plan persoanele, o singură persoană. Calculele se întorc numai când… nu apar chipurile. “Chiar în această noapte ți se va cere viața ta”. Această noapte, toate nopțile, trebuie să răspundem lui Dumnezeu nu în termeni de administrație, de funcționare, de succes, de eficiență, de imagine, de vizibilitate, ci de viață

“A se îmbogăți înaintea lui Dumnezeu” nu înseamnă a face loc grâului (sau la altceva) în hambare, ci a face loc la persoane. Poate este cazul să rechemăm în slujbă pe Qohelet (adică, pe Președintele Adunării), și pe nepoata sa călugărița, pentru ca să repete și în templu și împrejur acea frază scandaloasă și acel gest profetic. Qohelet ne va ajuta să înțelegem că nu este serios să ne luăm prea în serios. Sora Concetta ne va avertiza că construcția amenință să se prăbușească sub greutatea, insuportabilă, a golului.

 

* * *

 

Deșertăciunea deșertăciunilor – bogatul nebun

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Copyright: Predici.cnet.ro

Prima lectură de azi este din cartea Ecclesiastului. Învățații întru ale Bibliei spun că această carte reprezintă un moment semnificativ în dezvoltarea revelației biblice; reflectă un moment de criză, în care se întreabă cu privire la certitudinile câștigate deja, punând în felul acesta premisele pentru aprofundarea acestora. În ceea ce mă privește, trebuie să mărturisesc că nu agreez prea mult această carte din Biblie, și ceea ce mă deranjează cel mai mult nu este atât viziunea pesimistă pe care o dă vieții (“totul este iluzoriu, viața se scurge fără sens; nu numai bogățiile ci chiar și știința, totul este zadarnic”), cât faptul că autorul pare a se consola cu aceasta, îndemnând ca omul să se bucure de micile și scurtele bucurii pe care le oferă viața (“Omul nu are o altă fericire sub soare decât să mănânce, să bea și să se veselească; uleiurile parfumate să nu lipsească de pe capul tău; trăiește-ți viața împreună cu femeia pe care o iubești, în toate zilele vieții tale trecătoare”).

Citirea, după profeți și după psalmi, a acestor sfaturi ale Ecclesiastului are într-adevăr un gust ciudat. Însă și acesta este Cuvântul lui Dumnezeu: Biblia nu este o carte unilaterală, care să reflecte numai lucrarea lui Dumnezeu, nu și a omului, sau care să reflecte despre om numai binele, și răul să-l treacă cu vederea. Biblia este oglinda unei adevărate omeniri, compusă din păcate, din îndoieli, din crize. Important este ca noi, din ansamblul revelației biblice, să reușim a descoperi judecata lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu ne învață chiar și prin Ecclesiastul. Cea mai bună lecție ce o putem scoate din această carte o conține tocmai lectura de astăzi, și se rezumă în aceste cuvinte: “Deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune!”

Deșertăciune, adică lucru fără importanță, lipsit de sens este preocuparea, truda, acumularea de bogății, însă tot deșertăciune este și știința și chiar înțelepciunea. Îmi amintesc despre o cântare religioasă, foarte răspândită pe vremuri, care suna cam așa: “Deșertăciunea deșertăciunii, / Totul este deșertăciune, / Chinuri și amărăciune; / Dar la moarte ce-o mai fi / Dacă-așa ne chinuim?” Un poet sintetizase această maximă într-un vers foarte răspândit la vremea aceea: “Cu excepția veșniciei, / În lume totul e deșertăciune!” Astăzi nu am mai avea curajul să cântăm aceste cuvinte, care se auzeau pe vremuri în misiunile populare, cu toate că ele conțin o părticică din acea veșnică înțelepciune care încă nu a dispărut. Câți dintre noi, auzind aceste cuvinte ale Ecclesiastului, nu și-au spus: Da, ceea ce am auzit este foarte adevărat, însă noi nu observăm decât absurditatea a tot ceea ce se întâmplă în lume.

Unul trudește din zori și până-n noapte, ani și ani de-a rândul, înfruntă riscuri, renunță la multe lucruri trebuincioase vieții și sănătății sale pentru a aduna bogății, pentru ca în cele din urmă să observe că trebuie să le părăsească, și cine oare se va bucura de toată truda lui? Desigur că un altul, care n-a contribuit cu nimic la toate acestea, și ceea ce este și mai rău, de cele mai multe ori acesta este un străin, și nu un fiu al acestuia! Aceasta nu este o mare revelație, ci o constatare, o oarecare înțelepciune, utilă și oportună. În Evanghelie, Isus reia această cuvântare cu privire la deșertăciunea bogățiilor, însă într-o altă cheie, cu totul deosebită. Ocazia îi este oferită de către un om care se află în litigiu cu propriul său frate, și vrea ca Isus să fie ca un fel de arbitru între ei; poate că este vorba despre un frate mai mic, ce voia să-l convingă pe fratele mai mare să împartă cu dânsul moștenirea.

Isus, nu numai că refuză a se angaja ca judecător sau mediator, ci chiar denunță rădăcina acestor discordii dintre frați: “Vegheați și păziți-vă de orice lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui”. Drept urmare, Isus adaugă parabola Bogatului nebun, spre a evidenția cât este de greșit a-și pune cineva toată nădejdea în bunurile materiale: “Țarina unui om bogat rodise mult…” Cunoaștem bine această parabolă, care culminează în glasul lui Dumnezeu sau al conștiinței: “Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul, iar lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?”

S-ar părea că Isus gândește la fel ca și Ecclesiastul, însă există o mare diferență între aceste două raționamente. Pentru ce lacomul strângător de bunuri materiale este numit nebun de către Ecclesiast? Pentru că nu se bucură el însuși de bunurile adunate. Pentru ce același om este numit nebun de către Isus? Pentru că nu se îmbogățește în fața lui Dumnezeu. După textul nostru, Luca adaugă: “Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, strângeți-vă o comoară nesecată în cer unde nu se apropie hoțul, și unde nu roade molia”. Reversul medaliei îmbogățirii în fața lui Dumnezeu este acumularea de comori pentru sine. Într-un oarecare sens, aici ne aflăm la antipodul moralei Ecclesiastului: morala Evangheliei nu este o morală egoistă sau hedonistă, ci o morală bazată pe dragostea față de aproapele și pe solidaritatea fraternă.

Mai mult chiar: este o morală bazată pe escatologie. Acel strigăt din toiul nopții se apropie de strigătul pentru Mirele care vine: “La Miezul Nopții s-a auzit o strigare: Iată Mirele, ieșiți-I întru întâmpinare!” Oricum, este clar că parabola are un fond escatologic. Întreaga semnificație stă în faptul de a se afla împreună cu Isus, la ceasul decisiv. A discuta despre moștenire, sau chiar de a se gândi cineva la lărgirea hambarelor, când împărăția lui Dumnezeu bate la ușă, este cea mai mare nebunie. Prin urmare, motivul cel mai profund care face să apară nebună metoda de lucru a acelui chiabur avar este existența și inevitabilitatea unei alte lumi.

Înțeleptul biblic din Vechiul Testament nu cunoștea și nu credea serios în vreo recompensă după moarte, de aceea spunea: “Este un netot cel care nu știe să se bucure pe acest pământ”. După venirea lui Isus, știm cu toții că există o răsplată și după moarte, și că această răsplată nu este alta decât Împărăția Cerului, adică totul. În viață, cel mai important lucru nu este îmbogățirea, după cum nu este nici căsătorirea sau necăsătorirea, ci faptul de a fi aflați vrednici pentru viața de dincolo. Nebunia zgârcitului nu se mai măsoară cu ceea ce pierde în această viață, ci cu ceea ce pierde în viața de dincolo. Ne aflăm pe făgașul continuării Fericirilor: săracul este fericit pentru că se va bucura de împărăția cerului, iar bogatul este nefericit pentru că nu va avea parte de această împărăție.

Cea de-a doua lectură ne oferă prilejul de a completa această învățătură a lui Isus: “Dacă ați înviat cu Cristos, căutați cele de Sus, unde se află Cristos, șezând la dreapta lui Dumnezeu”. După Sărbătoarea Paștelui lui Isus, cuvântarea cu privire la bunurile pământești se prezintă altfel: a trudi pentru lucrurile materiale, a-și pune toată nădejdea în ele este o absurditate și dintr-un alt motiv, mult mai puternic decât toate: lumea cea nouă a și început deja. Cu învierea lui Isus a fost deschisă poarta Împărăției, prin care se poate intra, și este cazul ca fiecare să se grăbească, să nu rămână pe afară, ca fecioarele cele nebune care au ajuns prea târziu. În această situație nouă, a trudi, ca furnicile, spre adunarea de provizii, ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut, aceasta este cu adevărat “deșertăciunea deșertăciunilor”, nebunia nebuniilor. Aceasta ar fi ca și cum ai ține în mână un tăciune fumegând, fără să-ți dai seama că afară luminează soarele.

Ce-o fi însemnând însă a căuta “cele de Sus, și nu cele de jos, de pe pământ”? Înseamnă a neglija propriile interese (munca, studiul, familia, câștigul onest, etc.); înseamnă a căuta aceste lucruri ca niște “oameni înviați cu Cristos”, prin urmare, cu un duh nou, cu o intenție nouă și curată. De fapt, ce are Pavel de osândit în aceasta? Osândește el munca cinstită ori grija pentru frați? Nu. El osândește în același text acea avariție neostoită care este idolatrie. Da, este o idolatrie, deoarece banul căutat cu obsesie devine un stăpân absolut al omului, un idol de metal, căruia i se jertfește totul: odihnă, sănătate, afecte, prietenie, onestitate, și inima omului se ține după dânsul, “pentru că unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta”. Dacă vom ține privirea ațintită spre lucrurile cerești, adică spre Isus cel înviat din morți, vom observa că aceasta nu ne împiedică de la a căuta chiar și pâinea cea de toate zilele, ca de altfel și toate cele de trebuință.

Mai mult încă, lucrând noi cu mai mult calm, cu nădejdea nemuririi în suflet, cu mai puțin egoism, cu mai puțină agitație, vom îndeplini cu mai multă desăvârșire chiar și lucrurile de aici, de jos, de pe pământ, așa cum am auzit cu câteva duminici în urmă, cuvinte pe care le vom repeta și astăzi: “Cea mai bună metodă de a fi Marta deseori este aceea de a fi Maria”. Acum, ne așteaptă o mare surpriză: am văzut că viața noastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu, însă în Euharistie, într-un oarecare sens, de data aceasta se întâmplă tocmai contrariul: Dumnezeu vine să se ascundă cu Cristos în viața noastră.

 

* * *

 

Când posesiile devin obsesii

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Un predicator a observat în adunare o femeie care a început să lăcrimeze imediat ce el și-a început predica. Crezând că vorbele lui au mers drept la țintă, a predicat cu și mai mare fervoare. Cu cât predica mai mult, cu atât femeia plângea mai tare. În final, după încheierea predicii, a venit timpul pentru mărturii. Predicatorul a arătat spre femeie și a spus: “Soră, am văzut că ai fost puternic emoționată când am proclamat cuvântul lui Dumnezeu. Te rog acum să împărtășești cu noi ce anume te-a emoționat atât de tare”. Femeia a ezitat, dar predicatorul a insistat, astfel că ea s-a ridicat și a luat microfonul. “Vedeți”, a început ea, “anul trecut mi-a murit țapul, cel mai de preț lucru pe care îl aveam. M-am rugat și am plâns mult atunci, și apoi am încercat să uit. Dar când ați venit să predicați și v-am văzut barba, mi-am amintit iarăși de țapul meu. Încă mai plâng ori de câte ori îmi amintesc de el”. Nu își amintea nici un cuvânt din ceea ce a spus predicatorul.

Posesiile sunt necesare pentru viață. Dar posesiile pot dobândi o asemenea importanță în viața cuiva încât să devină obsesii. Când cineva este atât de consumat de lucrurile pe care le-ar putea avea încât nu mai aude chemarea urgentă a lui Dumnezeu, atunci cu siguranță a încurcat ordinea priorităților. Așa este și omul din Evanghelia de astăzi, care îi cere lui Isus să vină să îi spună fratelui său să împartă cu el moștenirea familiei lui. Isus nu are nimic împotrivă ca el să aibă mai multe bogății, nici nu este împotriva faptului de a se face dreptate între acest om și fratele lui. Isus este mai degrabă dezamăgit de faptul că după ce a ascultat predicarea lui, prima grijă a acestui om a rămas în continuare partea lui de moștenire. Acest om este în aceeași poziție cu femeia care își jelea țapul mort în timp ce cuvintele vieții îi intrau pe o ureche și îi ieșeau pe alta. Asemenea femeii, nici acest bărbat nu își amintea probabil nimic din ceea ce a spus predicatorul.

Isus, temându-se că ar putea fi mai mulți oameni în mulțime asemenea acestui bărbat, s-a întors spre ei și le-a spus: “Fiți atenți și păziți-vă de orice lăcomie deoarece chiar și atunci când cineva este bogat, viața lui nu constă în ceea ce are” (Luca 12,15). Lăcomie? Ce lăcomie? Bărbatul cerea doar să se facă dreptate între el și fratele lui. Nu ar trebui oare ca un om al lui Dumnezeu să fie preocupat de corectitudine? Ba da. Isus ne avertizează că lăcomia vine sub diferite înfățișări, chiar și sub înfățișarea dreptății. Ați auzit vreodată un om respectabil opunându-se planurilor de creștere a ajutoarelor sociale: “Am lucrat toată viața și mi-am plătit taxele. Cum poate guvernul să cheltuiască banii mei dând ajutoare unor indivizi care nu fac altceva decât să stea toată ziua și să se drogheze?” Pare un argument plin de dreptate și corectitudine. Dar poate fi într-adevăr lăcomia deghizată. De aceea Isus ne avertizează și subliniază: “Fiți atenți și păziți-vă de orice lăcomie”. Lăcomia poate fi pe față sau subtilă, conștientizată sau nu. Trebuie să ne păzim de lăcomie în toate formele ei.

Pentru a ilustra cele spuse de el, Isus relatează Parabola bogatului nebun. Când citim parabola ne întrebăm: “Ce rău a făcut acest om?” Să ne gândim. A muncit cinstit pe moșia lui. Pământul a dat rod bogat, după cum era de așteptat. Omul a decis să își construiască un hambar mai mare pentru recoltă pentru ca să poată trăi liniștit tot restul vieții sale. Doar că nu știa că restul vieții sale însemna mai puțin de douăzeci și patru de ore. Isus îl prezintă ca o exemplificare a lăcomiei, deși el nu a luat banii nimănui. Nu a făcut ceva greșit. Lăcomia lui constă în ceea ce nu a făcut. Sir Fred Catherwood a spus că lăcomia este “credința că nu există viață după moarte. Adunăm ce putem, cât timp putem și oricum putem și apoi ținem de toate acestea cu putere”. Acum vedem de ce omul bogat constituie un exemplu pentru lăcomie. Vedem de ce Isus a fost atât de aspru în privința lăcomiei. Lăcomia este adorarea unui alt dumnezeu. Numele acelui dumnezeu este Mamona sau Bani sau Materialism. Evanghelia de astăzi ne invită să credem în Dumnezeul lui Isus Cristos, singurul care poate da viață veșnică, și nu în dumnezeul acestei lumi, care ne dă promisiuni false de nemurire prin acumularea de posesii.

 

* * *

 

Duminica a XVIII-a de peste An (C)

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: ParohiaFaraoani.ro

- comentariu exegertico-spiritual la lecturi -

Lectura I (Qoh 1,2; 2,21-23)

“Deșertăciune” – este cuvântul caracteristic lui Qohelet: autorul îl plasează la începutul cărții repetându-l de 5 ori în primul verset de dupa titlu (v. 2). Termenul se găsește de 73 de ori în VT din care mai bine de jumătate (38 de ori) în cartea acestui înțelept care a trăit cu circa 200 de ani înainte de Cristos. Cuvântul înseamnă, la bază, “suflu de vânt”, “respirație” (e un fel de sinonim al cuvântului “ruah” pe care îl traducem în mod normal cu “vânt” sau “duh”); în sens figurat poate însemna “realitate inconsistentă și trecătoare”. A spune că un lucru este “deșertăciune” înseamnă a spune despre acel lucru că este trecător, caduc, nesemnificativ.

Acest cuvânt era cunoscut tradiției: “Omul este ca un suflu”, spun de exemplu Ps 39,6; 62,10; 144,4; însă Qohelet face din el un refren în reflexiile sale asupra omului, asupra lucrărilor sale, asupra lucrurilor în general: “Totul este deșertăciune” (1,2); “toate activitățile care se realizează sub soare, totul este deșertăciune” (1,4), “Cine știe ceea ce îi foloșeste omului în viață, în scurtele zile ale deșertei sale existențe pe care o petrece ca o umbră?” (6,12). Dimensiunea în care “deșertăciunea” ține locul inutilității, iluziei și înșelăciunii – așa cum se poate spune despre zei – este aceea a celui care muncește mult și se atașază bogățiilor ca unui idol, dar “va trebui să lase apoi bunurile sale altora care nu a trudit deloc” (2,21).

Textul primei lecturi de azi pregătește cel din Evanghelie; dar tema este dezvoltată și în alte părți ale acestei cărți (2,17.19.26; 4,7.8; 5,9; 6,2). Cu această reflexie se insistă asupra căutării a ceea ce contează cu adevărat.

Lectura a II-a (Col 3,1-5.9-11)

Putem observa trei momente ale uniunii noastre cu Domnul Isus: “înviați cu Cristos”, “viața ascunsă cu Cristos”, “manifestați cu el”. Botezul ne face părtași la învierea lui Isus, ne face să murim păcatului și să împărtășim viața umilă și ascunsă a lui Cristos și, în final, să luăm parte la preamărirea lui “a fi manifestați cu El în mărire”. În timpul acestei vieți suntem angajați să dezvoltăm primele două momente: acela de a face să moară “lucrurile pământești”, comportamentele rele care derivă din natura noastră umană coruptă (v. 5), și acela de a căuta “lucrurile de sus”, fapt pentru care creștinul se “reînnoiește” continuu și devine “icoană” vie mereu mai asemănător Tatălui, lângă care șede Domnul Înviat (v. 1.10).

Să observăm în mod special două lucruri negative care trebuiesc evitate. Mai întâi, acela de a se minți reciproc. Un astfel de mod de a acționa nu are nici un motiv de a fi: ceilalți nu mai sunt niște străini, așa cum erau Grecii pentru iudei și “barbarii” pentru greci, ci în puterea Botezului sunt frați în care este prezent Cristos, “totul în toți” (v. 9.11). În relațiile lor frățești, creștinii trebuie să cultive sinceritate și fidelitate. Al doilea lucru negativ este acele de “a face să moară acea avariție nesătulă care este idolatria” (v. 5). Această exortație este punctul de legătură între lecturile liturgice.

Evanghelia (Lc 12,13-21)

Un om îi cere lui Isus: “Spune-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea” (v. 13). O femeie îi ceruse să intervină pe lângă sora sa: “spune-i deci să mă ajute!” (Lc 10,40). Două contexte diferite, dar o cerință asemănătoare. În ambele cazuri Isus refuză să facă pe “mijlocitorul”. Profită în schimb să dea omului și femeii o lecție în ceea ce priviște – la urma urmelor – aceeași grijă, care poate îmbrăca forme diferite: “sămânța căzută între spini sunt aceia care, după ce au ascultat, se lasă copleșiți de grijile, de bogăția și de plăcerile vieții și nu ajung să se maturizeze” (Lc 8,14). Aici tufa de spini care riscă să sufoce viața omului este dorința insistentă după avere. Isus indică motivul pentru care trebuie evitată această dorință: “pentru că viața unui om nu depinde de bunurile sale” (v. 15); apoi o explică printr-o parabolă unde cel care a adunat multe lucruri și a ajuns pe punctul să se bucure de averea adunată – “odihnește-te, mănâncă, bea și bucură-te de viață” (v.19) – pe neașteptate i se ia viața, cu o amară consecință: “Prostule … ceea ce ai adunat a cui va fi?” (v. 20). Astfel se repetă situația tristă prospectată de Qohelet (2,21): “Cel care a muncit … va trebui apoi să lase bunurile sale altcuiva care nu a trudit deloc. Și aceasta este deșertăciune și o mare nenorocire”.

Bunurile, viața pentru a ni le procura și a ne bucura de ele, sunt toate “daruri ale lui Dumnezeu” (Qoh 5,17 și urm.): respectivul om a făcut calculele de unul singur, nu “în fața Domnului”; l-a uitat pe stăpânul vieții și s-a închis în prisosul bunurilor. Acest prisos însă s-a demonstrat a fi incapabil să-i garanteze viața pe care doar Domnul o are în mâini: numai El este stânca pe care ne putem sprijini. Dumnezeu stabilește și criteriile conform cărora să folosim bogățiile: nu are număr cel care se îmbogățește “în fața lui Dumnezeu”, pe când le neglijează cel care acumulează comori pentru sine (12,21).

În această parabolă, “un om bogat” (v. 16) uită de dimensiunea verticală a vieții. În Lc 16 alte două parabole ilustrează dimensiunea orizontală a bogăției: primul le folosește ajutându-l pe aproapele iar celălalt se bucură de unul singur uitând de cei săraci. Primul om bogat avea un administrator înțelept care s-a gândit din timp la “după”, la când ar putea pierde serviciul și făcând diferite reduceri datornicilor stăpânului său și-a asigurat viitorul: arată că făcânt bine altora prin bogățiile puse la dispoziția noastră ne este garantat un viitor fericit lângă Dumnezeu. Celălalt “om bogat” este cel hapsân care nu-l bagă în seamă pe Lazăr care stă la ușa casei și “dincolo” pretinde ca Lazăr să treacă peste abisuri pentru a-i răcori limba!

 

* * *

 

Duminica a XVIII-a (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Dionis i-a spus regelui din Mida, care îi salvase prietenul, Silo:

- Cere-mi ce vrei și îți voi da.

Regele și-a putut, în sfârșit, exprima dorința pe care o avea dintotdeauna:

- Dumnezeul meu, fă ca tot ce ating să devină aur strălucitor! I-a fost împlinită dorința. Chiar și mâncarea a devenit pentru el metal prețios. Ar fi murit de foame dacă Dionis, după lungi rugăminți, nu l-ar fi eliberat de o avariție atât de stupidă.

E mai bine să te încrezi în Dumnezeu decât în bogății. E mai bine să ai un tezaur în cer decât pe pământ, unde hoții pot să-l fure și timpul să-l distrugă.

2. Tema

“Ce i-ar folosi omului dacă ar câștiga lumea întreagă, însă riscă să piardă paradisul?”

3. Mesajul zilei

Cine se gândește doar să aibă de toate și nu să facă bine, greșește! Cine gândește astfel, asemenea personajelor din Evanghelie, face cel puțin trei greșeli.

- Prima greșeală: să fie interesat numai de bani, cum face omul care îi cere ajutor lui Isus pentru a obține moștenirea. Isus nu a venit pentru moștenirile pământești, ci pentru cea din ceruri. Bogățiile materiale sunt importante, dar cele spirituale și veșnice sunt mai importante.

- A doua greșeală: să nu se gândească la viața veșnică. Egoistul din parabola evanghelică greșește pentru că nu se gândește la viața de dincolo. Greșește pentru că se gândește că toată viața se desfășoară în această lume, că viața depinde de el, că nu există o dare de seamă finală, un destin veșnic, un suflet nemuritor.

- A treia greșeală: să se gândească numai la sine. Micul meu prieten, greșești dacă te gândești că ești fericit singur, pentru că în această lume toți suntem frați. Egoistul greșește pentru că nu este sociabil, nu are spirit fratern, nu este solidar cu ceilalți. Cel care se gândește numai la el însuși nu poate fi fericit și nu poate să-i facă fericiți pe alții, pentru că ține bunurile care sunt ale tuturor și trebuie să fie folosite de toți. Trebuie să știm să împărțim, așa cum a făcut Isus cu noi.

Să ne amintim ce spune Catehismul:

- Mulți trăiesc ca și cum acest pământ ar fi casa lor pentru totdeauna. Trăiesc ca și cum nu ar trebui să moară niciodată.

- Nu le salvează viața lucrurile pe care le pun deoparte pentru ei… În ziua morții, banii și bogățiile, puterea nu vor însemna nimic. Cine uită și vrea să țină totul pentru sine riscă să rămână închis în propriul egoism. Asemenea bogatului, riscă să rămână singur și trist, departe de Dumnezeu, pentru totdeauna.

Așadar, să încercăm:

- să dăm importanță lucrurilor spirituale;

- să ne gândim și să lucrăm și pentru destinul nostru veșnic;

- să împărțim cu generozitate fericirea și bunurile noastre cu alții, ca să fim invitați de Isus la judecata universală: “Vino, binecuvântatul Tatălui meu… vino în paradis”.

4. Exemple

a) Unui sărac îi este mai ușor să se încreadă în Dumnezeu.

Un călugăr sfânt spunea:

- Unui sărac îi este ușor să se încreadă în Dumnezeu, și în cine altcineva s-ar putea încrede? În schimb, unui bogat îi este mai greu să se încreadă în Dumnezeu. De ce? Pentru că toate bunurile sale strigă: “Ai încredere în noi!”

b) Sfântul Anton, abate, preferă bunurile spirituale celor materiale.

Nu trecuseră încă șase luni de la moartea părinților. Anton avea optsprezece ani. Într-o zi, a intrat într-o biserică chiar în momentul în care se citea Evanghelia în care Domnul îi spune bogatului: “Dacă vrei să fi desăvârșit, mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și urmează-mă și vei avea o comoară în ceruri” (Mt 19,21).

Ca și cum acele cuvinte ar fi fost citite chiar pentru el, Anton a ieșit imediat din biserică și a dăruit locuitorilor satului proprietățile sale numeroase și prețioase. A vândut și toate bunurile mobile și a împărțit celor săraci suma mare de bani pe care a obținut-o, păstrând din ei o parte pentru sora lui, pe care a încredințat-o fecioarelor consacrate.

S-a dedicat vieții ascetice, începând să ducă cu tărie o viață aspră, fără a-și acorda nimic.

Lucra cu propriile mâini: a auzit proclamându-se: “Cine nu muncește, nici să nu mănânce” (2Tes 3,10). Cu o parte din banii câștigați cumpăra pâine pentru el, iar restul îl dădea săracilor (SF. ATANASIU, Viața sfântului Anton).

c) Cine se gândește să-i facă fericiți pe alții este răsplătit.

Doi pelerini mergeau pe drum, în timp ce îi biciuia un vânt rece. Era gata să se iște o furtună. Bobițe de gheață șuierau în rotocoale printre stânci. Cei doi oameni înaintau cu greu. Știau bine că, dacă nu ajungeau la timp la refugiu, ar fi murit în viscol.

Cu inima cât un purice de teamă și cu ochii aproape orbiți de viscol, mergând pe marginea unei prăpăstii, au auzit un geamăt. Un om căzuse în groapă și, neputând să se miște, cerea ajutor.

Unul dintre ei a spus: “Asta e soarta. Acel om este condamnat la moarte. Să grăbim pasul, altfel vom sfârși ca el”. Și a pornit mai repede mai departe, aplecat în față, ca să se opună forței vântului.

Însă celui de al doilea i-a fost milă și a început să coboare printre stâncile ascuțite. L-a găsit pe rănit, l-a luat pe spate și a urcat înapoi cu greu. Transpira. Cărarea era mai întunecată. Pelerinul care ducea rănitul în spate era transpirat și epuizat, când a văzut apărând luminile refugiului. L-a încurajat pe rănit să reziste, dar, la un moment dat, s-a împiedicat de ceva întins de-a lungul drumului. Frigul îl ucisese.

El a scăpat de aceeași soartă numai pentru că a făcut efortul de a-l duce în spate pe sărmanul pe care l-a salvat din groapă. Trupul său și efortul făcut au menținut căldură suficientă pentru a-i salva viața (B. FERRERO, L’importante e la rosa, L.D.C.).

d) Niște hoți s-au dus în chilia unui călugăr bătrân și i-au spus:

- Am venit să luăm tot ce ai în celulă!

Și a răspuns:

- Fiilor, luați ce vreți.

Au luat totul din celulă și au plecat; au uitat o pungă care era într-un colț. Bătrânul a luat-o și a fugit după ei, strigând:

- Fiilor, luați și asta, ați uitat-o.

Ei, uimiți de răbdarea lui, au dus toate lucrurile înapoi în chilie și și-au schimbat viața (Le parole dei Padri del deserto, îngrijită de G. Vannucci, Fiorentina 1979, 111).

e) Dacă consideri potrivit, poți explica motivele generale pentru care se fac colecte în momentul ofertoriului.

 

* * *

 

Ce sens are viața?

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

“O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Ecclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune.” Eclesiastul 1, 2

“Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ!” Col. 3, 1-3; 9-11

“Vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” Lc. 12, 13-21

Cineva evident, cu o mare competență, a spus că s-a sfârșit cu vremea contestărilor. Dar cu toate acestea, Cuvântul Domnului, din duminica aceasta, și nu numai din aceasta apare complet contestatar. Toate cele trei lecturi nu fac altceva decât să conteste obiceiurile, mentalitatea, comportarea și prevederile oamenilor. Începând cu Ecclesiastul, sau cu președintele adunării, așa cum obișnuiesc eu a-i spune prin cartea lui, poate pe nedrept neglijată de tradiția creștină, scrisă cu 250 de ani înainte de Cristos, și care cuprinde o serie de întrebări chinuitoare și critici radicale. Prea comodă ar fi lichidarea acelei lave incandescente, ca produs al unui pesimism incurabil.

Lucrul acesta apare clar în cuvintele lui B. Maggioni, atunci când dă această interpretare: “Între credința în dreptatea pământească, care nu este respectată, și credința în dreptatea de după moarte, care nu poate fi întrevăzută, credința trece printr-o criză. Deci, cartea Eclesiastului este o carte a crizei… O carte de tranziție…” și poate că tocmai prin demolarea fără milă a tuturor sistematizărilor comode, filozofice și teologice, poate deveni o demolare nemiloasă și sfâșietoare a tuturor contradicțiilor, o trecere obligatorie spre o credință autentică, chiar dacă autorul rămâne țintuit pe versantul negației și nu mai este în stare de a oferi o nouă sinteză.

Aici va trebui să avem totdeauna în fața ochilor întrebarea de fond; în jurul căreia se învârte toată cartea Eclesiastului: “Ce rost are viața?” – “Deșertăciunea”, este răspunsul. La fiecare pagină ne întâlnim cu aceste cuvinte: “Totul este deșertăciune și mândria vieții!” Cu acest cuvânt “deșertăciune”, ne întâlnim chiar de la întâia și până la ultima pagină din această carte contestatară. Cuvântul ebraic “bebel”, care derivă “Abele”, înseamnă suflul, care trece în grabă și dispare, fumul care se risipește la cea mai mică adiere a vântului. Prin urmare, aici este vorba despre o realitate fugitivă, trecătoare, de prea scurtă durată, și de consistență precară.

Baruch spune că viața este o absurditate (dar riscă de a cădea într-un sistem filozofic). Maillot, preferă a-i spune fragilitate, ușurătate. Nu ne aflăm în domeniul non realității. Existența, viața este reală, numai că schemele ei, dar mai ales planurile oamenilor, și forțările lor pentru a și le realiza nu sunt solide, ci numai așa ca aburul care trece. Umbra morții planează asupra cărții Ecleziastului chiar de la primul cuvânt, și pare a fi o aripă rece, care acoperă întreg universul.

Printre altele, cartea Ecleziastului ne procură o pildă concretă despre deșertăciune. Omul trudește și muncește o întreagă viață, ziua și noaptea, face mari jertfe și se expune pentru a realiza ceva de lungă durată. Dar în fața morții se vede obligat a se mângâia cu gândul că a putut lăsa ceva prețios și important, pe care urmașii lui l-ar putea aprecia și apăra. Nimic din toate acestea. Cine poate ști dacă moștenitorii vor ști să prețuiască această muncă a lui? Într-un asemenea caz există riscul ca un moștenitor chefliu, să nu risipească în cel mai scurt timp, toată truda de o viață a unchiului sau a tatălui său.

În felul acesta nu numai că este uitat imediat acela care a fost, dar îi este distrus ceea ce a adunat o viață întreagă cu atâtea griji și sudori. Chiar și munca, săvârșită cu inteligență, cu patimă, cu fantezie și corectitudine, se află sub semnul “deșertăciunii”.

Isus, contestatar

În evanghelia de astăzi, Isus contestă mai întâi de toate rolul arbitrului, pe care cineva ar vrea să și-l asume într-o dispută referitoare la moștenire. Aici avem o surprinzătoare legătură cu cartea Eclesiastului. Misiunea arbitrului se află la un alt nivel decât acela al eforturilor meschine legate de interesele economice. Dumnezeu nu este polițaiul sau păzitorul caselor de bani, sau a anumitor bunuri pretinse de a fi dintre cele mai sacre ale templului.

Cristos a venit în lume pentru a ni-l descoperi pe Dumnezeul care ne iubește, pentru a ne aduce porunca dragostei reciproce nu pentru a stabili cine are dreptate și nu are dintre cei doi frați care se ceartă din cauza moștenirii. El învață înțelegerea, împăcăciunea, și nu poate fi chemat ca martor neutru între oamenii care-și dispută propriile drepturi. Îl mai avem pe Isus ca pe un mare contestatar al gândurilor și al planurilor omului bogat și nechibzuit. Bâlbâiala lui, de unul singur, este întreruptă brusc de o sentință fără drept de apel: “Nebunule!” Inventarierea averilor sale, planul de extindere a hambarelor, gândul la traiul fără griji, robustețea trupului său, viitoarea lui viață fără probleme, dusă numai în ospețe și beții, toate aceste planuri, se lovesc deodată de un zid: “Chiar în această noapte se va lua sufletul de la tine…”

Socoteli de felul acesta nu au nici o valoare în fața morții. În acea obscuritate totală, cifrele profiturilor nu pot fi citite. În fața morții, numai cifrele fluorescente ale fraternității, ale dărurii de sine, ale bucuriei și ale dăruirii dezinteresate, și mai ales ale dragostei fidele pot fi citite. Dar din nefericire toate acestea lipsesc din scriptele sale contabile. “Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul, și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” (Lc. 12, 20)

Mulți, foarte mulți oameni sunt pregătiți cu registrele contabile puse la punct, la zi (ale averii personale, ale științei, și chiar a succeselor obținute). Nenorocirea este însă că li se va cere viața. Omul trebuie să dea seama nu de ceea ce a adunat, ci de însăși viața lui care sună cam așa: Ce-ai făcut în viața ta? Pentru cine ai folosit-o? Ce orientare i-ai dat? Bogatul este “nebun” nu pentru că moare ci pentru că nu și-a înțeles rostul vieții. și chiar dacă ar mai fi trăit încă 100 de ani, el tot ca un nebun ar fi trăit. În realitate Isus nu-l acuză că ar fi fost prea prevăzător, ci pentru că nu a reușit să se gândească și să studieze bine situația de dincolo de “noapte”, situație de mâine. Își mărește hambarele, dar nu e în stare să-și mărească orizontul, ci se lasă închis în orizontul pământesc, care în cele din urmă îl sufocă.

Isus nu osândește nici bogăția ci pur și simplu îl face atent pe om spre a nu-și face dintr-însa un idol, care să ia locul Domnului, al unicului Domn. Îl dojenește pe cel ce-și adună comori pentru el și care nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Învățătorul nu învață disprețuirea realităților pământești. El propune depășirea acestora. Apoi într-un chip cu totul deosebit contestă realitatea curentă după care viața omului “depinde numai de bunurile sale”. Siguranța omului nu-i este dată numai de ceea ce el a adunat, ci de valorile propriei sale vieți. Pofta de averi îl sărăcește pe om, îl face neom, neomenos și în ultima analiză, îl face chiar orb, îl orbește, și ca atare, lipsit de unica lumină, care inevitabil i-ar putea lumina cărările cele întortocheate ale vieții.

Trebuie luptat împotriva omului vechi

Și Sfântul Paul are cuvinte de dojană pentru omul avar și egoist, care se gândește numai la lucrurile pământești fără a se mai gândi la lucrurile cerești. El îl îndeamnă pe fiecare creștin să se împotrivească să se lupte împotriva omului vechi. Viața pascală a botezului, permite apariția omului nou, liberat de toate idolatriile, în stare de a înăbuși, chiar în fașă, germenii morții, adică, tăcerile egoiste, patimile nesănătoase, dorințele cele rele, paroxismul sexului, zgârcenia nesătulă, pentru că numai în felul acesta vom putea descoperi adevăratele comori.

Există un trecut cu care trebuie s-o rupem, un prezent pe care trebuie să-l trăim cu luciditate, și un viitor de slavă garantat de Cristos “care șade de-a dreapta Tatălui”, spre care trebuie să ne îndreptăm ochii prin zidul cel întunecos al nopții. Semnificativă este și înștiințarea: “Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut”. (Col. 3, 9-10)

Prin sinceritate și altruism, omul manifestă că în el se află viața lui Cristos, că în el trăiește Cristos (Cine poate ști dacă în practica oamenilor și a comunităților religioase a instituțiilor bisericești există această cunoaștere că minciuna – mare sau mică – este un produs al omului vechi, și deci îndoiala că Isus Cristos nu a intrat încă în viața noastră? Astăzi se continuă a face paradă cu tot felul de modernisme. Poate că ar fi cazul de a gândi serios dacă anumite luări de poziție și mai ales limbaje nu sunt din era pre-creștină.)

Totuși, cuvintele din scrisoarea către Coloseni, referitoare la cazul nostru, pot fi un îndemn de a nu ne minți unii pe alții printr-o viață neadevărată, printr-o viață aparentă și lipsită de autenticitate. În multe dintre manifestările ei, societatea noastră se prezintă ca o societate de mutuală iluzie. Creștinul nu poate participa în niciun fel la acest joc al amăgirilor reciproce. Celui care-i cere să-i arate calea, fie chiar și într-o manieră ilicită, credinciosul nu poate decât să-i arate un orizont care se află dincolo de averile pământești, dincolo de plăcerile lumești, dincolo de știința și de puterea omenească.

Acum, să ne întoarcem de unde am plecat. Eclesiastul susține că totul este deșertăciune și nimic altceva decât fum și deșertăciune. Dar fiind și orizontul în care este plasat (bineînțeles nu din vina lui), concluzia nu poate fi decât aceasta: nimeni nu ne poate mântui decât noi înșine; deci, totul este deșertăciune, afară de… totul este slăbiciune omenească, cu excepția… Curaj, vă spun. Aceasta nu este o lecție de școală ci este o lecție a vieții!

 

* * *

 

Dumnezeu a zis: Nebunule…

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Omul caută cu insistență un suport solid al existenței sale, ca să se simtă fericit. Cel mai adesea suportul vieții se crede a fi banul, care este sănătate, onoare, viață, fericire, totul, cum se spune: Ai bani, ești cineva.

Afirmație cât se poate de slabă și doar cei nebuni se încred în ea. Cum nu ar da cei bogați tot ce au numai să-și prelungească viața cu cât doresc ei!

Temelia sigură a existenței este Dumnezeu singur. Toate celelalte bunuri materiale trebuie să fie numai semne ale comuniunii dintre oameni. Iată ce spune documentul conciliar Gaudium et spes (Bucurie și speranță): Dumnezeu a rânduit pământul și toate câte le cuprinde spre folosul tuturor oamenilor și popoarelor, astfel încât bunurile create trebuie să le revină în mod echitabil tuturor, sub călăuzirea dreptății nedespărțite de iubire. Oricare ar fi formele de proprietate, conforme cu instituțiile legitime ale popoarelor, în funcție de împrejurări diferite și schimbătoare, trebuie respectată întotdeauna această destinație universală a bunurilor. De aceea omul, folosind aceste bunuri, nu trebuie niciodată să considere lucrurile exterioare pe care le posedă în mod legitim ca fiind numai ale lui, ci ca fiind și comune, în sensul că trebuie să fie de folos nu numai lui, ci și altora (GS 69).

Această învățătură a Bisericii se bazează din plin pe Sfânta Scriptură.

Cartea lui Qohelet (Lec. I: Qoh 1,2; 2,21-23) ia o atitudine tranșantă împotriva unor idei eleniste care începeau să dezvolte o atitudine materialistă, prin urmare ateistă, despre lume și bunurile pământești. Ecleziastul nu se sfiește, în lumina credinței, să repete: “Deșertăciunea deșertăciunilor și toate sunt deșertăciune”. Traducând textul mai exact, autorul spune că Toate sunt ca un balon de săpun, adică apar frumoase, interesante, dar în realitate sunt goale și pieritoare.

Această concepție nu-i o încercare de înstrăinare a omului, deoarece, amintind de efemeritatea lucrurilor pământești, ne determină să aprofundăm limitele existenței noastre și să căutăm în altcineva un suport existențial.

Fericirea stă în sufletul curat, unit cu Creatorul. Fericirea Creatorului divin stă în a crea și în a da viață și toate cele de trebuință oricărei ființe, mai ales omului (cf. Mt 10,29-31). Ca omul să aibă fericirea lui Dumnezeu care l-a creat, ca să se asemene lui, trebuie să creeze și să dea. Păcatul a creat egoismul. Mâncând din pomul oprit, strămoșii noștri, Adam și Eva, au crezut că vor fi fericiți primind fructul oprit, când, în realitate, ei au fost creați pentru a crea, pentru a lucra pământul, pentru a se înmulți, pentru a da. Aceasta este dreptatea pe care omul este chemat să o practice: din cele create să facă semnul carității externe, ca reflex al celei interne.

Isus, nu numai că ne-a învățat ceea ce trebuie să facem, ci el însuși s-a făcut semnul carității divine, dându-ne nu numai ceea ce are, ci chiar ceea ce este în realitatea sa divino-umană. Învățătura sa din evanghelia zilei (Lc 12,13-21) nu constituie o amenințare, o încercare de a trezi în ascultătorii săi o teamă față de moartea neașteptată și individuală (chiar în această noapte ți se va cere sufletul) care ar transforma în fum, într-un balon de săpun, toate speranțele omului, ci ne plasează în viziunea escatologică de la judecata lui Dumnezeu. Prin acest discurs Isus își cheamă ucenicii mai întâi la împărăția lui Dumnezeu, ca să experimenteze pe viu cum toate celelalte le vor fi oferite. Pentru aceasta îi va întreba înainte de pătimirea sa: “Când v-am trimis fără pungă și traistă și încălțăminte, ați dus oare lipsă de ceva?” și ei îi vor răspunde: “De nimic” (Lc 22,35), îi cheamă să simtă bucuria adevărului trăit: sufletul este fericit simțindu-se unit cu Dumnezeu prin cuvântul lui Cristos.

Profund o spune și Michel Quoist: A voi să te desăvârșești pe pământ ar însemna încă a te limita. Nu vei fi desăvârșit decât în plin cer. Dar, pentru cer, nu există decât o singură cale: Isus Cristos (A reuși, Ed. Ars Longa, pag. 59).

Fiindcă învățătura lui Isus nu-i privește numai pe ucenici, ci și pe noi, redau comentariul evangheliei din CBL: Viața nu depinde de bunuri. Din momentul în care Isus și-a anunțat urcarea la Ierusalim (9,51), mesajul său și calea sa sunt centrate pe valoarea împărăției, care se descoperă ca adevărată bogăție a oamenilor. Această împărăție este comoara noastră: din acest motiv existența noastră trebuie să fie dezlipită de toate. Bunurile lumii și-au pierdut valoarea: luate în sine, devin o minciună (zei falși). În această perspectivă se dezvăluie ca adevărată idolatrie absolutizarea bunurilor materiale sau morale (cum ar fi, de exemplu, practicarea virtuților după principii stoice).

Ca punct de plecare, ne este prezentat un ascultător care i-a cerut lui Isus să devină avocatul său pentru apărarea drepturilor sale de moștenire. Isus, nu numai că a refuzat, dar a profitat de ocazie ca să proclame un principiu fundamental: Păziți-vă și stați departe de orice lăcomie, fiindcă, chiar dacă omul are din belșug de toate, viața sa nu depinde de bunurile pe care le are (12,15). Viața nu-i un lucru ce ne aparține, nu se cumpără, nu se vinde și nici nu poate fi asigurată cu bani. Prin urmare, acela care își bazează existența sa pe temelia bogățiilor materiale, ea este goală, plutește în gol fără nici un sprijin.

Viața nu-i, prin urmare, un obiect pe care îl stăpânești, după cum sunt bunurile pământești. Omul trebuie să caute sprijinul existenței sale în altcineva. În cine? Pentru răspuns, Isus ne invită să ascultăm o parabolă. Obținând într-un an roade din abundență, un agricultor se credea în siguranță cu existența sa, stăpân al viitorului și al vieții sale. Dar, pe când se gândea astfel, Dumnezeu i-a zis: “Nebunule! chiar în această noapte ți se va cere viața” (12,20). Acel om era bogat în ochii săi, dar era gol în fața lui Dumnezeu. Existența sa era lipsită de sens.

Aceasta parabolă ne oferă o linie de evaluare a problemei bogățiilor și sărăciei. Aici este vorba de o bogăție care se închide în om și îl transformă într-un depozit de bunuri pământești. Pe de altă parte, mai există o bogăție valoroasă în ochii lui Dumnezeu, bogăție care deschide viața oamenilor spre mister, dincolo de granițele morții, plasându-i în însăși rădăcinile existenței.

Această bogăție din fața lui Dumnezeu prezintă două caracteristici primordiale: a) în primul rând este plinătatea unei existențe deschise spre evanghelie, pe deplin scufundată în iubirea împărăției și a speranței în ea; b) în al doilea rând, evanghelistul Luca are grijă de a ne face să vedem că orice bogăție adevărată este și trebuie să fie un dar pentru alții. Din acest motiv este bogat acela care s-a debarasat de ele, sau acela care, iubind, pune în slujba altora abundența sau lipsa pe care o are (CBL pag. 1222). Prin urmare, se poate îmbogăți în Dumnezeu, adică poate deveni iubire ca și Dumnezeu, nu numai acela care oferă bunurile sale conform evangheliei, ci și acela care pune sărăcia sa în slujba slujirii lui Dumnezeu și a aproapelui, cum sunt persoanele consacrate cu votul sărăciei.

Dumnezeu este infinit de bogat în iubire. El și-a pus amprenta iubirii infinite și în sufletul omului. Din acest motiv bunurile materiale, fiind mărginite, nu pot satisface sufletul omului pecetluit cu sigiliul iubirii infinite.

Infinitul nu are decât un nume: Dumnezeu (M. Quoist, o.c., pag. 56). Or, Dumnezeu este infinit în frumusețe, puritate, dreptate, pace, adevăr iubire și viață.

Omul poate obține infinitatea acestor calități divine în măsura în care se lasă invadat de Duhul Sfânt, singura bogăție divină a Tatălui și a Fiului, în măsura în care darul înțelepciunii constituie frumusețea supremă a rațiunii; în măsura în care darul înțelegerii dă sufletului puritatea care îl îngerizează; în măsura în care darul sfatului pune la temelia tuturor relațiilor sociale dreptatea; în măsura în care darul tăriei menține armonia păcii; în măsura în care darul științei păstrează în toate primatul adevărului; în măsura în care darul evlaviei dimensionează iubirea conform etalonului divin: După cum v-am iubit eu pe voi (In 15,9); și, în sfârșit, în măsura în care darul fricii de Dumnezeu veghează asupra vieții. Așa se îmbogățește omul în Dumnezeu prin Duhul Sfânt care ne-a fost dăruit (Rom 5,5).

În lectura a II-a (Col 3,1-5.9-11), apostolul Paul, după ce a clarificat termenul de botez, arată care trebuie să fie viața creștinului de zi cu zi: comuniune inefabilă cu Cristos glorios, și prin el cu Tatăl (cf. MAC pag. 1125).

Constituie oare botezul și pentru fiecare dintre noi o nouă naștere? Ne face el să pătrundem în misterul lui Isus mort și înviat? Suntem conștienți că în el și prin el, Fiul prim-născut, devenim și noi fii? Suntem conștienți că în el și prin el – Fratele universal – devenim frați cu toți oamenii?…

Să dăm răspuns sincer acestor întrebări și să ne conformăm viața cu adevărul evangheliei, ca nu cumva în ziua de apoi să auzim glasul Domnului: Nebunule, pleacă de la mine în focul iadului! Dar ne va face mare bucurie să auzim: “Veniți binecuvântații părintelui meu și moșteniți împărăția pregătită vouă de la întemeierea lumii!” (Mt 25,34). Amin.