Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XVIII-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Isaia 55,1-3
Romani 8,35.37-39
Matei 14,13-21

Matei 14,13-21

În acel timp, când Isus a auzit de moartea lui Ioan Botezătorul, a plecat cu luntrea spre un ținut nelocuit, ca să fie singur. Mulțimile au aflat și, ieșind din cetățile lor, l-au urmat mergând pe jos. Coborând din luntre, a văzut o mare mulțime de oameni și a fost cuprins de milă față de ei, și i-a vindecat pe cei bolnavi. Spre seară au venit ucenicii și i-au spus: “ținutul este nelocuit și se face târziu; dă drumul deci mulțimii ca să meargă prin cetăți ca să-și cumpere de mâncare”. Dar Isus le-a zis: “Nu-i nevoie să meargă; dați-le voi să mănânce!” Ei i-au zis: “Nu avem aici decât cinci pâini și doi pești”. Isus le-a zis: “Aduceți-le aici!” După ce a poruncit mulțimii să se așeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini și doi pești și, ridicându-și ochii spre cer, a rostit binecuvântarea, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au dat mulțimii. Toți au mâncat și s-au săturat, iar din firimiturile care au rămas s-au strâns douăsprezece coșuri pline. Cei care mâncaseră erau vreo cinci mii de bărbați, afară de femei și copii.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Anton Iștoc
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Șerban Tarciziu
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Claudiu Budău

 

* * *

 

Încetul cu încetul…

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Nu cred că există om pe fața pământului care să nu-și fi pus întrebarea: De ce? Puiul, când iese din găoace, se scutură, privește uimit în jur câteva clipe, apoi, ca și cum ar fi luat la cunoștință de conținutul întregii existențe, se apucă de ciugulit spre a se integra viu în universul înconjurător. Dacă a avut cloșcă mai aleargă după dânsa, mai ales când îl cheamă să se ospăteze cu un vierme mai delicios, dar dacă a ieșit din incubator nu mai are nevoie de nimeni pentru a-l învăța ce să facă pentru a supraviețui. La fel, mielul abia născut se ridică pe patru piciorușe tremurânde, se mai opintește ceva la început și apoi, fără prea multe invitații, ca și cum ar fi cunoscut locul de când lumea, se îndreaptă direct spre izvorul laptelui. Hrănit, o lună sau două, când dă colțul ierbii, își caută singur hrana. Tot așa și mânzul și puiul de căprioară, tot așa stau lucrurile în lumea păsărilor, după o perioadă scurtă de timp, fiecare se descurcă singur.

De ce numai omul, coroana creației, ființa cea mai nobilă de pe pământ, de la naștere și până la câțiva ani buni, nu se poate descurca singur, nici pentru hrană, nici pentru îmbrăcăminte, nici pentru adăpost, nici pentru apărare, nici pentru educație etc.? De ce noul-născut nu trăiește pe picioarele proprii din prima zi, din prima lună sau măcar din primul an? De ce? Desigur: din rânduiala minunată a Creatorului. Toate, afară de om, trăiesc și adună pentru timp și pentru pământ; omul trebuie să învețe cum să trăiască și să adune pentru veșnicie.

Dumnezeu a rânduit ca omul, pe lângă viața trupească pe care o primește de la părinți, să primească și viața dumnezeiască, o viață nouă pe care o acceptă conștient și trebuie să o folosească pentru a primi viața îngerească. Toate acestea cu ajutorul altor ființe umane cu care ajunge în contact. Din acest motiv spune poetul Bernanos că fiecare ființă umană pe care o întâlnim, chiar și numai o clipă în această viață, este un mesaj trimis din ceruri, pe care îl putem descifra cu puțină iubire. Iubirea, spre deosebire de instinctul erotic, se învață; și se învață destul de greu deoarece originea sa este transcendentală. La nașterea copilului pentru viața divină contribuie harul divin, care mai întâi se constituie în chemarea pe care Dumnezeu i-o adresează de a participa la bogăția mesianică (lectura I-a). Bogăția mesianică se revarsă gratuit în ființa umană nou-născută prin zeci și sute de canale vii, prin toți oamenii din jur. Durata acumulării iubirii își are ponderea sa în rodnicia faptelor de mai târziu.

Un dicton spune: Iubirea trece prin stomac. De ce? Dumnezeu ne cheamă la sine prin abundența hranei care umple stomacul: apă, vin, lapte și tot felul de alimente savuroase (lectura I-a). Instinctul conservării este cel mai puternic. Viața valorează mai mult decât orice. Dumnezeu vrea ca de la valoarea vieții trupești să învățăm valoarea vieții sufletului și necesitatea de a-i oferi hrana suprafirească: harul. Lecția este grea: cere timp, răbdare, lumină și ajutorul divin pentru a se ajunge la concluzia că nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care ne vine de la Dumnezeu (Mt 4,4). Lecția aceasta nu se învață din teorie, ci din practică și Isus a venit să ne demonstreze adevărul pe viu. Copilul învață să-l iubească pe acela care îl hrănește timp îndelungat. Isus a venit pentru a ne hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu timp de trei ani și s-a lăsat ca hrană tuturor oamenilor, până la sfârșitul lumii, în Euharistie. Mântuitorul ne învață cum să facem din pâinea noastră cea de toate zilele hrana sufletului nostru prin pâinea suprafirească pe care ne-o dă Tatăl din ceruri ca să avem viață veșnică.

Omul este chemat să dea puțin: Dați-le voi să mănânce! (lectura a III-a).

Ucenicii pun la dispoziția mulțimii de oameni doar cinci pâini și doi pești, care, oferite cu iubire pentru a potoli foamea celor mulți, devin minune prin harul lui Dumnezeu.

Isus însuși, în calitate de Fiu al Omului, a acumulat iubirea prin har încetul cu încetul. Creștea în înțelepciune, vârstă și har în fața lui Dumnezeu și a oamenilor (Lc 2,52). Evanghelia extinde această perioadă de creștere a lui Isus până la vârsta de 30 de ani. Preacurata Fecioară Maria, în calitate de mamă, Iosif cel drept, în calitate de tată purtător de grijă, rudele, cunoscuții, învățătorii de la sinagogă și de la templul din Ierusalim etc. toți cei care l-au înconjurat cu iubire au contribuit la creșterea lui până la desăvârșire prin Duhul Sfânt, pentru a se arăta în lume, pentru a dărui ceea ce i s-a dăruit. Veșnic va fi adevărat dictonul nostru românesc: Dar din dar se face rai, fiindcă iubirea nu este iubire dacă nu este oferită gratis.

Copilul nu trebuie să părăsească lăcașul familiei decât în clipa în care este capabil să ofere iubirea pe gratis, materializată în cele cinci pâini și cei doi peștișori, pe care mama i-a pus în desagă drept merinde, cu scopul de a alina foamea și setea, de a face lumea mai bună. Semnificative sunt în această privință cuvintele mamei sfântului Ioan Bosco, spuse în ziua sfințirii lui ca preot: Ești preot; spui sfânta Liturghie; de acum încolo vei fi mai aproape de Isus Cristos. Să-ți amintești, prin urmare, că a celebra sfânta Liturghie înseamnă a începe să suferi. N-o vei simți dintr-o dată, dar încetul cu încetul vei constata că mama ta ți-a spus adevărul. Sunt sigură că te vei ruga zilnic pentru mine, fie că voi fi vie sau moartă; aceasta îmi ajunge. De acum înainte să te gândești numai la mântuirea sufletelor și să nu-ți mai faci nici un fel de griji pentru mine. Ea, sărmana văduvă, după ce a făcut jertfe eroice pentru a-l vedea preot, îi cere să nu-i mai poarte de grija celor din această lume, să se roage doar, dar să se dăruiască iubirii sufletelor care au nevoie de mântuire.

Incapacitatea oamenilor de a iubi cu adevărat în Duhul Sfânt provine din faptul că foarte mulți nu au experimentat niciodată caritatea în adevăratul ei sens; sau au experimentat-o insuficient. Unii confundă iubirea cu simțul erotic, cu o teorie biologică; alții cu o teorie filozofică sau poetică, alții cu o acțiune filantropică; însă omul câștigă capacitatea de a iubi caritativ, adică numai din dorința de a face bine aproapelui, numai în măsura în care el însuși a fost sau este iubit chiar din primele clipe ale existenței sale; ba aș spune chiar că trebuie iubit mai mult atunci când se află în sânul matern, când iubirea care s-a revărsat de la Duhul Sfânt în inima mamei găsește calea cea mai scurtă spre inima fătului. Avea dreptate împăratul Napoleon Bonaparte când spunea că educația copilului trebuie să înceapă cu o sută de ani înainte de a se naște. Nu poate fi educație fără iubire. Lumea de azi are educatoare salariate, dar nu mai are mame adevărate, fiindcă și acestea au devenit salariate și își împart iubirea cu mamona. Din acest motiv, pe zi ce trece, lumea dă mai puțină iubire decât primește și, de n-ar fi caritatea divină a Duhului Sfânt, sfârșitul și-ar dovedi realitatea cu repeziciune.

Unii părinți, care au patru sau mai mulți copii, rămân surprinși de faptul că unul sau doi se deosebesc total de ceilalți: sunt mai puțin buni, mai posaci, ursuzi, neascultători etc. Cauza? Familia tânără își dorește primul copil. Noul-născut este înconjurat cu toată iubirea, dar nu răsfățat. El crește ca un tânăr capabil de a dărui ceea ce a primit: iubirea curată, caritatea. Răsfățatul devine un om bolnav pentru societate: egoist, leneș, mofturos. Dacă primul copil este fetiță, soții își mai doresc un băiat. Dacă nu este ceea ce și-au dorit, copilului i se va acorda mai puțină iubire; dar și mai puțină dacă și al treilea va fi tot fetiță. Dacă al patrulea este băiat, după ce l-au așteptat atâția ani, va fi copleșit cu o iubire totală din partea părinților și cu o iubire descrescândă din partea surorilor: cea mai mare îl va iubi mai mult, pentru că mult a primit; cea mijlocie îl va iubi ceva mai puțin, pentru că a primit mai puțin; cea mai mică îl va iubi și mai puțin, pentru că a primit mai puțină iubire. Dacă apoi va urma încă un al cincilea, care n-a mai fost atât de dorit, va fi un copil problemă: crescând, părinții uită că nu l-au dorit și se plâng: Este al nostru; l-am crescut ca și pe ceilalți; nu înțelegem de ce ne face atâtea necazuri! Au uitat că necazurile lor le-au pus în ființa lui din clipa în care nu l-au dorit din toată inima. Dacă soții își doresc un copil care să fie ultimul și speră că el le va fi sprijin la bătrânețe, ca în cazul patriarhului Iacob cu Iosif, cei din urmă devin mult mai buni decât cei dintâi, care, între timp au mai făcut unele necazuri părinților. Exemple avem nenumărate: sfântul Toma de Aquino a fost al șaselea, sfântul Ignațiu de Loyola a fost al treisprezecelea, sfântul Benedict Labre a fost al cincisprezecelea, sfânta Tereza a Pruncului Isus a fost al nouălea copil; Maica Domnului s-a arătat la Fatima la trei copii: Luciei care era al șaselea copil, lui Francisc și Iacintei care erau frați, el al zecelea și ea a unsprezecea etc. Între oamenii de știință numărul este și mai concludent. Cei care au primit multă caritate au devenit sfinți.

În concluzie, dacă noi vom ști să oferim pâinea iubirii celor din jur, dacă părinții vor căuta să-i iubească pe toți copiii în mod egal încă înainte de a-i naște, omenirea și Biserica vor beneficia de mari valori și de sfinți deosebiți.

Dacă în viață unii n-am beneficiat de caritatea altora, să nu uite că în cer avem un Tată, în Euharistie avem un frate și în inimă un Duh care se roagă cu iubire prin suspine negrăite ca să fim pentru toți cei din jur asemenea sfântului Paul care spunea: Cine mă va despărți de dragostea lui Cristos? Necazul sau strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia? Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit, adică Dumnezeu în trei persoane, care ne-a iubit din veșnicie (Rom 8,35-39).

 

* * *

 

Pâinea reînnoirii

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Pâinea reînnoiește trupul; harul reînnoiește sufletul. Omul, creat din trup și suflet, are trebuință de ambele: pâine și har. Pentru aceasta Biserica își deschide celebrarea euharistică de azi cu o rugă înălțată către Domnul de a reînnoi și păstra în noi harul său, ca să-i fim plăcuți mereu. Însă, după cum ne-a demonstrat-o Cristos, că nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care ne vine din gura lui Dumnezeu (cf. Mt 4,4; Lc 4,4; Deut 8,3), pâinea trebuie să fie în slujba harului, așa cum trupul trebuie să fie în slujba sufletului, spre a fi mereu plăcuți Domnului.

Isus, în Evanghelia de azi (Mt 14,13-21), folosește pâinea ca semn al adevărului cuprins în mesajul mântuirii, hrănindu-ne credința cu convingerea împlinirilor mesianice.

Cărțile Regilor din Vechiul Testament ne relatează fapte asemănătoare: pâinea și făina s-au înmulțit pe vremea profeților: Ilie (1Reg 17,9-16) și Elizeu, grație cuvântului lui Iahve: “Vor mânca și le va prisosi” (2Reg 4,43). Printre bunurile mesianice figura și speranța unei pâini miraculoase, care va ostoi foamea poporului ca pe timpul lui Moise. La acest lucru face aluzie Evanghelia când spune: “Nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă pâinea cerească” (In 6,23). Mesia trebuia să satisfacă toate cerințele umane: vindecările de boli, de ignoranță, înlăturarea păcatului, dominarea naturii etc, minuni care să-l prezinte pe Isus ca Domn, dar necesitatea stringentă a fiecărei ființe este asigurarea existenței, a hranei, față de care Domnul nu poate rămâne nepăsător. Suveranitatea lui trebuie, prin urmare, să se extindă și asupra foamei, cunoscându-se atât de bine efortul omenesc pentru a o potoli, conform planului stabilit de Providența divină.

Pe de altă parte, Evangheliile au dat o atenție deosebită ospețelor la care a participat Isus și relatările lor sunt cu o încărcătură teologică deosebită. Aceste ospețe sunt semnul pâinii nemuritoare, a pâinii vii care dă viață; pâinea obișnuită se transformă în semnul pâinii euharistice. Referirea la această pâine nu putea să nu fie clară în textul de azi. Așa, de exemplu, gestul lui Isus care “a luat pâinea, a ridicat ochii spre cer și aducând mulțumiri, a frânt-o”, este, practic, același cu gestul de la instituirea Euharistiei (cf. Mt 26,26-28). Intenția evanghelistului Matei este clară: pâinea înmulțită trebuie să ne amintească de pâinea euharistizată și Isus este “pâinea coborâtă din cer” cu menirea de a satisface dorințele legitime – trupești și sufletești – ale omului.

Tot în legătură cu conținutul teologic, evanghelistul Matei ne vorbește despre retragerea lui Isus într-un loc pustiu pentru prima dată, cu un sens de cult. Isus iese din acest loc pentru a vindeca bolnavi și pentru a hrăni poporul în chip miraculos, după care se retrage din nou în singurătate spre a se ruga (14,23). Oare nu ne oferă el o aluzie la marele preot iudeu care ieșea din taină, din Sfânta Sfintelor, ca să binecuvânteze poporul? (cf. Lev 16). Fără îndoială, Isus este prezentat aici ca mare preot al noii alianțe care binecuvântează și hrănește pe poporul său.

Însăși culegerea firimiturilor în douăsprezece coșuri, în afară de faptul că arată un semn al abundenței mesianice, ne oferă imaginea grijii pe care trebuie s-o avem față de fragmentele euharistice, care, păstrate vor vorbi de la sine despre o prezență divină în mijlocul celor care cred în cuvântul vieții și să facă parte dintr-un tot: aceeași minune.. Astfel, în tradiția siro-orientală este dezvoltat ritul drojdiei sacre. De la o Liturghie va fi păstrată o fărâmă din pâinea euharistică pentru Liturghia următoare ca drojdie. Legenda povestește că sfântul Ioan ar fi păstrat o bucățică din pâinea sfințită de Isus la ultima cină și, apoi, ar fi folosit-o, în timpul primei sale Liturghii în prezența Maicii Domnului. Sensul legendei și al simbolismului sunt clare: Euharistia este sfințirea unității, fie între locuri diferite, fie de-a lungul veacurilor, dar mai ales între oameni prin credință. Fiecare apostol este păstrătorul unui coș cu firimituri ale adevărului divin: eterna prezență a lui Cristos alături de comesenii săi (cf. Tomás Spidlík, Calea spiritului, Ed. Ars Longa, Iași 1996, p. 151). Adevărul total este Cristos; noi îl avem parțial prin cunoașterea limitată de rațiune.

Isus a săturat oamenii care erau înfometați. Acest fapt ne arată că Împărăția lui Dumnezeu, despre care Cristos declară că a sosit (cf. Lc 17,21), nu este din această lume (cf. In 18,36), dar este în strânsă legătură cu aceasta. Mulțimea l-a urmat pe Isus spre a-i asculta cuvântul. Acum, Vestea cea Bună, pe care el o proclamă, nu se poate reduce numai la o săturare corporală. Esențialul este altul, înmulțirea pâinilor este semnul unității Bisericii prin iubire. De la orice masă, iubirea poate realiza un plus care să fie oferit, fiindcă și “cățeii se satură cu firimiturile care cad de pe masa stăpânilor”, așa cum spunea femeia cananeancă lui Isus, cerându-i să-i vindece fiica (cf. Mt 15,21-28). Pentru fiecare creștin, participarea la banchetul euharistic trebuie să devină izvorul unei încercări de promovare umană, în care toți și fiecare în parte să fie recunoscuți în demnitatea lor fundamentală de persoană în sânul unei singure și mari familii.

Celebrarea euharistică introduce mereu, tot mai profund, pe creștini în comunitatea eclezială, comunitate de frați și săraci. Pâinea care nu piere, oferta iubirii făcută săracilor, este încă destul de modestă. Cei care participă la acest banchet euharistic și sunt întăriți cu pâinea vieții, trebuie să-și reînnoiască convingerea că toți sunt frați și menirea lor este de a se smulge din lăcomia după bunurile înșelătoare și din sclavia lor. În același timp, Euharistia face ca cel credincios să fie tot mai mult omul disponibil pentru o singură slujire: cea a lui Dumnezeu care se identifică cu slujirea tuturor oamenilor, obiect de examen la judecata din urmă: “Am fost flămând și nu mi-ați dat… ” sau: “… mi-ați dat de mâncare” (cf. Mt 26)

Sfântul apostol Paul arată, în cea de-a doua lectură (Rom 8,35.37-39), că Isus n-a făcut altceva prin viața și minunile sale decât să umple de slavă pe poporul său, să-i dea o nouă și veșnică strălucire prin învierea promisă și garantată de propria lui înviere… Conștient că nimeni și nimic nu-i poate da omului mai mult decât i-a dat Cristos, apostolul neamurilor exclamă: “Fraților, cine ne va despărți de dragostea lui Cristos?” Și tot el răspunde: “Sunt sigur că nici moartea, nici viața, nici îngerii și nici principatele, nici prezentul și nici viitorul, nici puterile, nici înălțimea și nici adâncul, nici o altă creatură nu ne va putea despărți vreodată de iubirea lui Dumnezeu, în Cristos, Domnul nostru”.

Avem și noi această convingere? Cine nu o are, o poate căpăta, dar cu o singură condiție: să împartă pâinea sa cu cel flămând. Un bătrân african îi spunea lui Zeffirelli, regizorul italian al filmului “Isus din Nazaret”: “O pâine, dacă o ai, împarte-o!.. altfel își ia zborul. ” “Cine își ia zborul? Pâinea?”, l-a întrebat Zeffirelli. “Nu, ci fericirea”, i-a răspuns bătrânul. Pâinea, care reînnoiește și păstrează pentru învierea, este pâinea care se frânge. Fără această credință creștinul își pierde sensul existenței sale…

Profetul Isaia invită: “Veniți și mâncați!” (Lectura I, 55,1-39) pe toți cei flămânzi și însetați la marele banchet escatologic, care va avea loc pe vremea lui Mesia. Este suficient să ai “foame și sete”, să simți trebuința lui Dumnezeu. În rest, totul se oferă pe gratis.

În Biblie, banchetul nu-i altceva decât dovada iubirii lui Dumnezeu. Din acest motiv, în momentele cele mai importante ale istoriei, relațiile umano-divine au fost mereu pecetluite de un banchet și de câte o jertfă. Astfel a fost ieșirea din Egipt, alianța de la Sinai etc, până la banchetul Noii Alianțe și așa cum va fi la cel escatologic… Condiția unică, pe care se pune un accent deosebit, este de a asculta, de a da atenție, fiindcă izvorul vieții este cuvântul lui Dumnezeu devenit: poruncă, alianță, hrană, om, înviere, viață veșnică… (cf. Messale dell’Assamblea Cristiana, Festivo și Commento della Bibbia Liturgica)

 

* * *

 

Duminica a XVIII-a de peste an

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Dând frâu un pic la fantezie, ne putem imagina scena în felul următor: cincimii de persoane, cinci pâini, Isus care începe să le frângă și le dă ucenicilor ca ei să le împartă… Și mai și rămâne!

Desigur, ne “putem imagina” orice vrem. Dar mai greu este pentru noi – formați de o mentalitate concretă și realistă despre lucruri – să ne gândim că s-a întâmplat într-adevăr ceea ce relatează Evanghelia de astăzi: este un fapt așa de în afara normalului, așa de contrar legilor materiei, încât “este imposibil”, ne vine să spunem…

Nu trebuie să ne înspăimântăm prea tare dacă uneori ne vin astfel de gânduri chiar și în fața Evangheliei. Aș îndrăzni să spun că, dintr-un anumit punct de vedere, este un semn bun: semn că noi încercăm să luăm în serios ceea ce spune Evanghelia. Iar Evanghelia ne spune și ne relatează lucruri care nu totdeauna sunt așa de evidente sau așa de ușor de acceptat și de crezut.

Atâta timp cât este vorba de fabule sau de relatări științifico-fantastice, putem asculta relatându-ni-se lucruri dintre cele mai absurde sau neverosimile, și nu se întâmplă nimic: știm din start că realitatea este cu totul alta. Dar Evanghelia nu este o relatare fantastică, nu aparține domeniului fanteziei: Evanghelia intenționează să ne plaseze în fața unei realități concrete, în fața a ceea ce realmente a spus și făcut Isus din Nazaret; și uneori Isus făcea niște lucruri care uluia pur și simplu: lucruri “imposibile”, am spune noi, lucruri care nu se pot explica…

Aceste lucruri, noi le numim “minuni”. Dar în fața minunilor lui Isus, din partea noastră poate exista un dublu risc.

Unul este cel al scepticismului și al necredinței din principiu. Se spune (sau se gândește numai): “Toate-s povești, nu se poate!”. Și, în felul acesta discursul este frânt, nu ne mai lăsăm provocați și interpelați de Evanghelie: rămânem închiși, impermeabili la orice ipoteză care trece dincolo de schemele noastre dobândite. Dar, în definitiv oare suntem chiar așa de siguri că este “posibil” numai ceea ce spunem noi, sau ceea ce noi putem face sau înțelege?

Un alt risc este acela de a crede cu prea mare grabă în minuni, oprindu-ne însă la suprafața lucrurilor, la gustul miraculosului, fără a ne întreba – încă o dată – despre sensul a ceea ce s-a întâmplat, fără a ne lăsa provocați de semnificația faptelor pe care le relatează Evanghelia.

În schimb, tocmai aceasta trebuie s-o facem. De exemplu episodul înmulțirii pâinilor, este un fel de “icoană narativă”, sau, dacă vrem, o relatare-simbol, care este plină de multe semnificații. Faptul minunat, miraculos nu este scop în sine însuși. Isus nu săvârșește niciodată minuni numai pentru a se face văzut că are puteri extraordinare. Minunile sale sunt totdeauna intervenții în favoarea oamenilor, totdeauna sunt pentru a face bine cuiva.

Înmulțirea pâinilor este o manifestare concretă a acelei “compătimiri”, a acelei solidarități și griji din partea lui Isus față de oameni, atitudine care caracterizează întreaga lui existență, și care tindea totdeauna “să iasă în întâmpinarea” diferitelor forme de necesități și suferinți umane.

Dar relatarea lui Matei conține implicit și alte “mesaje” referitoare la figura lui Isus:

B Pe fundalul episodului biblic din 2 Regi 4,42-44 (Elizeu înmulțește douăzeci de pâini de orz pentru a da de mâncare mulțimii), Isus este prezentat ca un profet mai mare decât Elizeu.

B Pe fundalul parcursului vechiului popor al lui Israel din pustiu, Isus este prezentat ca noul Moise, care hrănește în mod extraordinar poporul “într-un loc pustiu”.

În felul acesta, transpare indirect, în relatarea evanghelistului, o angajantă interpretare teologică a întregii existențe a lui Isus și a acelora care-l urmează (adică creștinii): ei sunt noul popor al lui Dumnezeu, adunat de Cristos și “săturat din belșug” cu toate bunurile care provin din harul și bunăvoința lui Dumnezeu…

Euharistia este semnul cel mai concret pe care ni l-a lăsat Isus, semn al măreției și gratuității darurilor lui Dumnezeu. Pentru că este actualizarea darului de sine însuși, pe care Cristos l-a făcut într-un mod total prin viața și moartea sa odată pentru totdeauna, dar pe care în acest sacrament a voit “să-l înmulțească” indefinit pentru toți credincioșii: pentru ca prin împărtășirea cu el să putem sătura acea foame și acea sete pe care nu le poate potoli nici toate lucrurile din această lume…

 

* * *

 

Duminica a XVIII-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Evanghelia duminicii de astăzi ne relatează marea minune a înmulțirii pâinilor. Cu acest gest minunat Isus i-a pregătit pe ucenicii săi pentru hrana și mai minunată pe care o va da la Ultima Cină: Sfânta Euharistie. În ansamblu, liturgia cuvântului de astăzi nu numai că ne învață să participăm activ la oferirea sacrificiului lui Cristos dar ne și stimulează să ne transformăm propria viață; ea să fie caracterizată de iubire și dialog față de frații noștri. Această idee am auzit-o și în colecta liturghiei de astăzi: “Dumnezeule, care îți arăți bunătatea părintească față de cei săraci și suferinzi, fă ca pâinea înmulțită de providența ta să fie împărțită în dragoste, iar împărtășirea cu sfintele tale mistere să ne deschidă spre dialog și slujire față de toți oamenii“.

Isus Cristos este întruparea Milei lui Dumnezeu față de om. Lui i se face milă în fața acelei mari mulțimi care îl urmează, care-i aduce bolnavii pentru a fi vindecați, acea mulțime căreia îi este foame. Întruparea Cuvântului nu înseamnă numai asumarea din partea Fiului lui Dumnezeu a ceea ce este propriu naturii umane, ci înseamnă și comuniunea lui Cristos cu lipsurile omului, cu problemele și neliniștile omului, cu bolile și necazurile sale. Isus se apropie de fiecare om cu gingășie și sensibilitate. Mântuirea realizată de El nu este o mântuire “confuză“, generică, dar el vrea să coopereze la reușita fiecărui om, reușită care este atât de diferită pentru unul sau altul dintre oameni. Ceea ce nouă ne reușește doar parțial, lui Cristos îi reușește perfect.

Un prim aspect scos în evidență de evanghelia de astăzi este acela că Isus, înainte de a vorbi mulțimii “merge într-un loc retras“. Această retragere a lui Isus nu este un semn de plictiseală sau de insensibilitate față de mulțime: este timpul reflexiei sale, al recuperării interioare; această retragere – cel puțin în cazul nostru – face minunea mai limpede, judecata mai obiectivă. În contact cu Dumnezeu oamenii devin mai apropiați unul de altul; prin această convorbire intimă cu Dumnezeu noi înșine devenim pentru frații noștri din jur mai puțin inutili și supărători. Astăzi se obișnuiește să se critice “Imitațiunea lui Cristos” cum că ar fi prea reductivă, prea rigidă. Însă iată ce putem citi în capitolul 20 din cartea I, referitor la singurătate și tăcere: “caută un timp potrivit pentru a te ocupa de tine însuți. Gândește-te des la binefacerile lui Dumnezeu. Dacă te vei feri de convorbiri inutile și de plăceri nefolositoare, precum și de a asculta noutăți și zvonuri, atunci vei găsi timp suficient și potrivit pentru tine însuți“. Un filosof spunea: “De câte ori am fost printre oameni, m-am întors mai puțin om” (Seneca). Acest lucru îl experimentăm și noi când stăm prea mult de vorbă. Suntem împrăștiați atunci când este aglomerație, îngrămădeală. Nu ne edifică această vorbăreală. Trebuie să prețuim valoarea singurătății și a convorbirii intime cu Dumnezeu.

Mila, compasiunea lui Isus nu se epuizează într-un sentiment steril și emotiv: “i s-a făcut milă“. Această compasiune devine acțiune. Îi pune în acțiune și pe ucenici, care obiectau că este târziu, că regiunea este nelocuită. Anticipând și prefigurând gestul și sensul Euharistiei, Isus săvârșește minunea și hrănește doar cu cinci pâini și doi pești peste 5000 de oameni, și mai rămân și 12 coșuri cu firimituri. Desigur, această minune s-a petrecut cu adevărat; ea nu este doar un mit sau un simbol. Însă compasiunea lui Isus are un obiectiv mult mai precis, și de acest lucru este conștient Sf. Matei. Într-adevăr sunt hrăniți acei oameni înfometați, așa cum au fost hrăniți israeliții în pustiu sau cum a fost în cazul profetului Elizeu, dar limbajul evanghelistului, sensibilitatea sa au o puternică nuanță euharistică.

Cristos este pe bună dreptate Pâinea omului, a omului întreg compus din trup și suflet, deoarece îi dă atât “pâinea cea de toate zilele“, dar se dăruiește și pe sine însuși ca pâine a vieții veșnice. Nu trebuie confundate și nici separate aceste două pâini: pâinea euharistică și pâinea materială. Le confundă doar acela care nu-și dă seama de valoarea unică a ospățului Domnului, unde noi mâncăm Trupul său și bem Sângele său. La acest ospăț însuși Cristos ni se oferă pe sine. Noi am fost răscumpărați prin jertfa sa de pe cruce și vom fi glorificați dacă ne vom hrăni cu Pâinea euharistică. Această glorificare, această mântuire deplină nu o vom dobândi dacă ne zbatem mereu numai după pâinea “rod al pământului și al munci oamenilor“. Dar în același timp, nu putem separa acest “rod al pământului ” de Euharistie. Isus ne este exemplu în acest sens: el a săvârșit minunea înmulțirii pâinilor, dar a oferit și propriul Trup și Sânge pe cruce în sacramentul sacrificiului său: Sfânta Euharistie.

Biserica, asemenea lui Cristos, celebrează Euharistia, dar se ocupă și de lipsurile oamenilor. Ea continuă să audă cuvintele lui Cristos: “dați-le voi să mănânce“. Această poruncă este împlinită atunci când slujitorii sacri celebrează Euharistia și împart oamenilor Trupul și Sângele lui Cristos. Ei contribuie astfel la săturarea oamenilor, deoarece nu numai cu pâine materială trăiește omul. Dar în această poruncă a lui Isus există convingerea că ucenicii săi trebuie să se preocupe și de împărțirea pâinii materiale. În toată istoria Bisericii găsim această legătură indisolubilă între Euharistie și caritate. Avem în istorie atâția eroi ai carității, care după ce s-au hrănit la ospățul euharistic au știut să se preocupe și de lipsurile materiale ale oamenilor: Sf. Vincențiu de Paul, Sf. Iosif Cottolengo, și cine nu a auzit astăzi de Maica Tereza de Calcutta!

Evanghelia de astăzi subliniază și abundența darului lui Cristos: s-au umplut 12 coșuri cu firimituri. Euharistia este desigur semnul darului oferit fără zgârcenie, în mod abundent, așa cum trebuie să fie dragostea Bisericii, deci dragostea fiecăruia dintre noi: nu zgârcită, ci generoasă. Această dragoste nu este irosită: firimiturile nu sunt aruncate, ci sunt adunate. Dragostea nu risipește darurile lui Dumnezeu, nu este lipsită de precauție în împărțirea lor. Așa trebuie să fie și dragostea noastră; generoasă, atentă, lipsită de zgârcenie.

Un alt aspect scos în evidență în liturgia cuvântului de astăzi este gratuitatea darului divin: mulțimea a fost săturată pe gratis. Așa suna și promisiunea pe care am ascultat-o și în lectura I luată din profetul Isaia: “voi care sunteți însetați, veniți la apă“. Profetul insistă: apa nu trebuie plătită, nici vinul, nici pâinea. Pe acest pământ fără bani nu se primește nimic. Dar când intrăm în lumea divină a Împărăției lui Dumnezeu pe care Cristos a instaurat-o pe acest pământ, totul este gratuit: iertarea păcatelor, Trupul și Sângele Domnului, Duhul Sfânt, harul. Gratuite vor fi învierea și viața veșnică. Isus Cristos prin grija sa față de noi manifestă iubirea Tatălui pe care o revarsă în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Această temă o avem în textul din scrisoarea către Romani. Nu există situație umană, internă sau externă, nu există forțe create oricât de superioare ar fi omului; nu există eveniment din prezent sau din viitor care să reușească să dezlege legătura de iubire care există între Cristos și ucenicul său. Iubirea învinge toate, dar puterea sa binefăcătoare și mântuitoare nu reușește să neutralizeze un singur lucru. Această stâncă teribilă, care nu poate fi trecută nici de iubire este refuzul conștient și îndărătnic al omului. Dumnezeu cel Atotputernic ar putea sfărâma totuși toate rezistențele voinței. Dar el a hotărât să respecte libertatea umană. Prin urmare, responsabilitatea cade numai și numai asupra noastră. Trebuie să ne străduim să nu punem piedici acestei iubiri mântuitoare, să ne deschidem inima pentru ca Duhul Sfânt să poată pecetlui iubirea divină în ea. Înarmați cu această putere a iubirii vom fi și noi învingători în toate, chiar dacă suntem loviți de încercări și necazuri. Puterea acestei iubiri ne va ajuta să învingem în toate și să ne putem spune împreună cu Sf. Paul: “nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului“.

Mihai Pătrașcu

 

* * *

 

Duminica a XVIII-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Astăzi, nu poate trece nesesizat un materialism invadator, care își impune dominația asupra omului, în forme diferite și cu o agresivitate care nu cruță pe nimeni. Valorile și principiile cele mai sacre, cândva călăuza sigură a comportamentului uman și a societății, au fost îndepărtate de false pretenții cu privire la viața creștină, caracterul sacru al vieții, libertate, atitudinea corectă față de bunurile materiale. În toată realitatea izbitoare și în tot păienjenișul orientărilor de azi, inima și sufletul nostru au nevoie de o revigorare prin izvorul nesecat al Cuvântului lui Dumnezeu și prin hrana nepieritoare a Sfintei Euharistii. Aceasta explică semnificația prezenței noastre aici, în Biserică, deoarece, suntem ca și acea lume din Palestina, care în neliniștea ei se străduia să-l cunoască pe Dumnezeu și să-i experimenteze prezența, întrevăzută în Cristos care dăruia și se dăruia cu iubire, potolind orice sete și orice necesitate.

Caracterul mesianic, universal și concret, al lecturilor prezentate astăzi este accentuat mai întâi de forța extraordinară a cuvântului profetic al lui Isaia. Mesajul transmis prin profet arată preocuparea iubitoare a lui Dumnezeu față de poporul ales pe care vrea să-l călăuzească, să-l hrănească și să-l mântuiască în peregrinajul vieții pământești.

Împlinirea legământului veșnic promis regelui David nu întârzie să se arate în persoana lui Isus Cristos. El este Mesia care trebuie să satisfacă toate cerințele umane: vindecările de boli, de ignoranță, înlăturarea păcatului, minuni care să-l prezinte pe Isus ca Domn. Totuși, necesitatea stringentă a fiecărei ființe este asigurarea existenței, a hranei față de care Cristos nu poate rămâne indiferent. El realizează gestul simbolic al lui Dumnezeu care își hrănește poporul.

Informația care deschide pericopa evanghelică a sfântului Matei este aceea a sufocării vocii lui Dumnezeu în persoana sfântului Ioan Botezătorul. La auzul acestei vești Isus se retrage, împreună cu apostolii, într-un ținut nelocuit, pentru a evita inițiativele neplăcute ale puterii publice asupra misiunii sale, dar și pentru a continua în liniște formarea ucenicilor. În altruismul său nobil, Isus este cuprins de o mare compasiune față de acea mulțime numeroasă de oameni care îl aștepta cu nerăbdare pe celălat mal al lacului Genezaret, pentru a-i vivifica prin cuvânt și pentru a le oferi cele necesare vieții. Întreaga noastră atenție este polarizată de evanghelistul Matei asupra lui Isus și a apostolilor. Totala implicare a acestora din urmă este evidentă. Fiind târziu, aproape seară, într-un ținut nelocuit, nu este posibil să dai de mâncare la o mulțime atât de numeroasă – cinci mii de bărbați, în afară de femei și copii. Ucenicii nu dețin decât cinci pâini și doi pești, nici lor nu le-ar ajunge această hrană. Propun o soluție înțeleaptă, umană, de a da drumul mulțimii ca să-și cumpere de mâncare, dar este abandonată imediat pentru că aceștia ar putea reuși să găsească hrana materială, în schimb ar rămâne abandonată în foamea profundă a spiritului. “Dați-le voi să mănânce!” (Mt 14,16b) – spune Isus ucenicilor. Aceasta ca și cum ar fi spus: dați-le voi de mâncare din puținul pe care îl aveți, fără a vă preocupa dacă va ajunge pentru toți sau dacă veți rămâne fără mâncare. Împărțiți ceea ce aveți și nimic nu vă va lipsi, chiar vi se va înmulți… Misiunea încredințată celor doisprezece apostoli nu-i privește numai pe aceștia. Ea trebuie să fie actualizată și concretizată în fiecare creștin. Un gest, oricât de simplu sau banal ar părea, poate contribui la salvarea unuia sau altuia. Care este atitudinea noastră de creștini față de cel însetat, flămând, lipsit de orice sprijin?

Maica Tereza de Calcutta ne relatează cum într-o zi un tată a venit la ea pentru a-i prezenta situația familiei. Avea opt copii care nu mâncaseră nimic de câteva zile. Impresionată de starea precară în care se aflau, maica Tereza, cu sufletul ei mare, le oferi puținul orez de care mai dispunea. Chipul îngreunat de griji al tatălui se inundă de bucurie la gândul că își va putea salva copiii, cel puțin pe o perioadă de timp, până când își va găsi de lucru. Ajungând însă acasă, mama copiilor împărți acea cantitate de orez în două părți. Luă cu sine una din părți și ieși din casă. “Unde ai fost?” – o întrebă soțul. “Și ei sunt flămânzi!” – răspunse scurt soția. La cine se gândea? Se gândea la vecinii de alături care se găseau în aceeași situație.

Ceea ce ne surprinde la această întâmplare nu este atât faptul că acea femeie a oferit fără preget, cât faptul că deja cunoștea situația vecinilor. În mod general, în suferința noastră și în momentele de necesitate noi nu ne gândim la alții. Și iată, în schimb, această femeie minunată care, deși avea mulți copii și era ea însăși fără putere, a avut curajul să iubească și să dea altora, împărțind acel puțin bine de care dispunea.

Când va înceta foamea lumii? – o întrebare care și-o pun mulți dintre noi. Răspunsul maicii Tereza este plin de semnificație: “Când tu și eu vom începe să împărțim ceea ce avem”. Și câte nu putem oferi aproapelui aflat în strâmtorare, încercare sau suferință? Dăruind, dăruindu-se, creștinul, ca și Isus, nu sărăcește, dimpotrivă, tocmai prin dăruire se realizează.

În cultura noastră, ca și în cea din mediul lui Isus, pâinea este semnul a ceea ce este esențial pentru a trăi. Mulți însă nici azi nu cunosc ce înseamnă foamea după pâine. Este acea foame stranie a omului după supra-abundență, foamea dorinței, a unei inimi insațiabile care simte că nu are destule. Cu toate acestea există și o foame nobilă după infinit, demnă condiției umane, pe care o simțim atunci când reușim să facem puțină tăcere în jurul nostru și să ne sintonizăm glasului interior care provine de la Dumnezeu. Sfântul Augustin a exprimat aceasta în numele întregii omeniri scriind în cartea Confesiuni-lor: “Ne-ai creat pentru tine, Doamne, și neliniștită este inima noastră până când nu se va odihni în tine”. Această neliniște a noastră este amplificată de Oaspetele care ne vine în suflet prin pâinea euharistică. Și este normal, deoarece prin credință, intrăm în contact direct cu trupul, sufletul și dumnezeirea lui Isus Cristos care ne transformă.

În pedagogia sa, Cristos, prin minunea înmulțirii pâinilor, pregătește deja revelarea Euharistiei. Gesturile săvârșite de Mântuitorul sunt aceleași care se vor repeta la ultima cină: mulțimea se așază pentru banchet, Isus ia pâinile și peștii și își îndreaptă ochii spre cer, către Tatăl, rostește binecuvântarea, frânge pâinile, iar ucenicii, în mâna cărora se produce practic minunea, le împart mulțimii. În felul acesta, pâinea frântă devine semnul cel mai elocvent al împărtășirii și al unității. Papei Ioan al XXIII-lea îi plăcea mult să repete aceste cuvinte: “Amintiți-vă fraților, că pâinea este întreagă numai dacă este frântă… și, mai ales, dacă nu este împărtășită, acea pâine nu va putea sătura niciodată!” Isus, făcându-se pâine de comuniune, a împărtășit-o tuturor celor înfometați. Ideea clară de abundență a hranei și de sațietate, care se desprinde din evanghelie, evocă faza definitivă a Împărăției mesianice în care Dumnezeu va satisface toate necesitățile profunde ale oamenilor: “Fericiți cei flămânzi și însetați după dreptate căci ei vor fi săturați” (Mt 5,6).

Semnul prezenței lui Isus Cristos între noi, până la sfârșitul istoriei, este Euharistia, adevăratul izvor al spiritului creștin. În această mană cerească se află concretizată iubirea supremă a lui Dumnezeu devenită umană și vizibilă în Fiul său. Conștient de această iubire, sfântul apostol Paul exclamă: “Fraților, cine ne va putea despărți de dragostea lui Cristos?” (Rom 8,35). Nimeni și nimic, nici o situație potrivnică sau de suferință deoarece, ne spune același apostol al neamurilor: “în toate suntem biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi” (Rom 8,37).

Noi, creștinii, suntem în situația acelei mulțimi din Palestina, aflați în căutarea Mântuitorului. Ieșind din tumultul cotidian, el ne așteaptă în Euharistie sub chipul pâinii. Celebrarea euharistică ne oferă privilegiul unirii cu Isus, care prin dumnezeiescul astăzi al răscumpărării, întâlnește omenescul astăzi al nostru în mod mereu uman. Această celebrare ne introduce mereu și tot mai profund în comunitatea eclezială, comunitate de frați întotdeauna disponibili pentru o singură slujire: cea a lui Dumnezeu care se identifică cu slujirea tuturor oamenilor. Deja pâinea oferită este un simbol: multe boabe de grâu, o singură hostie. Boabele, fiecare cu individualitatea lor, se unesc în unitatea pâinii. La fel și noi: suntem mulți, fiecare cu personalitatea noastră, dar Euharistia ne unește pe toți în Cristos. În ce ar trebui să se arate această unire? În adevărul vieții noastre de azi: în fapte, orientări, stil de viață, în relațiile noastre cu ceilalți, în familie și în societate.

Să-i cerem Domnului să ne facă să înțelegem bogăția gesturilor pe care le săvârșim față de aproapele, pentru ca în unitatea aceleiași Pâini a Vieții să se producă în noi acea lucrare minunată care schimbă dinlăuntru persoanele și poate schimba lumea.

Fănică ȘIPOȘ

 

* * *

 

Duminica a XVIII-a (A)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Coborând din luntre, Isus a văzut o mare mulțime de oameni și a fost cuprins de milă față de ei, și i-a vindecat pe cei bolnavi… Au venit ucenicii și i-au spus: “ținutul este nelocuit și se face târziu; dă drumul deci mulțimii ca să meargă prin cetăți ca să-și cumpere de mâncare”. Dar Isus le-a zis: “Nu-i nevoie să meargă; dați-le voi să mănânce!” Ei i-au zis: “Nu avem aici decât cinci pâini și doi pești”. Isus le-a zis: “Aduceți-le aici!”… (Mt 14,13-21)

Ceea ce urmează ne este cunoscut tuturor: ucenicii vor aduce pâinile și peștii la Isus, iar el, după ce le va fi binecuvântat, le va da ucenicilor care le vor împărți mulțimii. Abundența de pâine și de pește a fost atât de mare încât mulțimea a mâncat pe săturate, iar cu resturile rămase au umplut nu mai puțin de 12.

O astfel de relatare riscă totuși să ne fascineze privirea până într-atât încât ochiul nostru să se oprească la minunile săvârșite de Isus (vindecarea bolnavilor și înmulțirea pâinilor) și să pierdem un amănunt fundamental: mila care l-a cuprins pe Isus la vederea acelei mulțimi suferinde și flămânde. În fond, această milă care se va concretiza în gesturi salvatoare revelează iubirea nemărginită pe care Isus Cristos (și prin El Dumnezeu) o nutrește pentru creaturile sale dezvlăguite, abătute, flămânde. Mai mult, El singur este sursa adevăratelor vindecări sau sursa acelei hrane care satură cu adevărat.

Cine mai poate, însă, după ce s-a săturat, după ce a fost vindecat, să recunoască în bucata de pâine primită, darul și iubirea salvatoare a lui Dumnezeu?

Fraților, cine ne va despărți de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, nici înălțimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru. (Rom 8,35.37-39)

Sfântul apostol Paul (Pavel) este unul dintre cei care a trăit experiența acelei “vindecări” care l-a transformat într-o ființă cu totul nouă, atașată pentru totdeauna de Cel care l-a mântuit. Or, textul lecturii a doua a acestei duminici nu este altceva decât un imn de laudă în care este cântată dragostea a lui Cristos (sau mai precis dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus) pe care apostolul a descoperit-o odată cu “vindecarea” sa. Imnul cântă, totodată, atașamentul față de Cel care l-a mântuit, atașament ce nu poate fi desfăcut de nici o putere și de nici o ființă.

Prin urmare, în acest text paulin ne este oferită măsura dragostei cu care apostolul înțelege să răspundă dragostei nețărmurite a lui Dumnezeu.

 

* * *

 

Cele cinci pâini și cei doi pești ai noștri

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Jamieson, un prosper și temător de Dumnezeu fermier, se roagă împreună cu fiul său într-o seară înainte de culcare. Jamieson îi spune fiului său: “Să ne rugăm pentru acel sărac care trăiește pe drumuri, pentru ca Bunul Dumnezeu să îi vină în ajutor”. Fiul se întoarce către el și îi răspunde: “Tată, dar nu trebuie să îl deranjăm pe Dumnezeu pentru asta. Putem să o facem noi”.

Jamieson încearcă să manifeste grijă pentru aproapele lui rugându-se pentru acel sărac. Dar, așa cum îi reamintește fiul lui, rugăciunea și intențiile bune nu sunt întotdeauna de ajuns. Uneori când ne rugăm, răspunsul lui Dumnezeu este următorul: “Dar aceasta o poți face tu însuți”. Acest lucru îl vedem în pasajul evanghelic de astăzi, în care discipolii sunt atât de îngrijorați pentru mulțimea flămândă încât îl roagă pe Isus să le dea drumul ca să poată să meargă să își cumpere ceva de mâncare. Isus se întoarce și le spune: “Hei, dați-le voi ceva să mănânce. Puteți să vă ocupați voi de acest lucru”. Doar atunci își amintesc ei de copilul cu cinci pâini și doi pești. Isus binecuvântează cele cinci pâini și cei doi pești și, spre surprinderea lor, a fost mai mult decât suficient pentru a satisface foamea enormă a întregii mulțimi. Așa s-a petrecut minunea hrănirii celor cinci mii de bărbați.

De ce nu s-au gândit înainte discipolii să împartă proviziile lor cu mulțimea? Oare pentru că nu le păsa? Ba da, le păsa, și doreau binele mulțimi. Dar poate erau pur și simplu realiști și practici. Să recunoaștem: cinci pâini și doi pești nu înseamnă nimic înaintea unei mulțimi flămânde, de cinci mii de bărbați, plus femei și copii. Vedem acest lucru mai clar în Evanghelia lui Ioan, în care unul dintre discipoli, Andrei, îi spune lui Isus: “Este aici un băiat care are cinci pâini de orz și doi pești. Însă ce sunt acestea pentru atâția?” (Ioan 6,9). Acțiunea de credință la care Isus îi cheamă pe ucenicii săi trece adesea dincolo de ceea ce dictează logica umană și realismul.

Relatarea hrănirii miraculoase a celor cinci mii de bărbați, ca majoritatea relatărilor din Evanghelii, ne vorbește și astăzi pentru că mulți dintre noi ne putem identifica cu ușurință cu discipolii. Asemenea lor descoperim că grija și compasiunea noastră sunt foarte des limitate la rugăciuni și urări de bine. Asemenea discipolilor, le dorim oamenilor binele dar nu avem intenția de a întreprinde acțiuni pozitive pentru a fi de ajutor în situațiile concrete. Și, din nou asemenea discipolilor, ceea ce ne împiedică să acționăm este adesea evaluarea realistă a faptului că puținul pe care putem să îl facem nu va aduce vreo schimbare sesizabilă.

În Evanghelie vedem însă că atunci când ne transpunem grija și compasiunea în acțiuni pozitive, puținul pe care îl putem face este înmulțit de harul lui Dumnezeu în așa fel încât devine mai mult decât suficient pentru nevoia respectivă. Pentru a hrăni mulțimile flămânde ale lumii, Isus are nevoie de la noi doar de “cele cinci pâini și cei doi pești” ai noștri. De ce oare Isus nu a făcut pur și simplu pâine din aer pentru a hrăni mulțimea? Deoarece Dumnezeu are nevoie de “cele cinci pâini și cei doi pești” ai noștri pentru a înfăptui uimitorul miracol al hrănirii celor cinci mii de bărbați.

Doresc să închei împărtășindu-vă această poveste despre cum un băiat indian a încercat să contribuie cu ale lui “cinci pâini și doi pești”. Fluxul adusese pe țărm mii de stele de mare, și acestea mureau pe nisipul plajei în soarele fierbinte. Oamenii care mergeau pe plajă striveau stelele de mare sub picioarele lor. Un băiat indian mergea mai cu grijă, din când în când aplecându-se, ridicând o stea de mare și aruncând-o înapoi în mare. Un om care l-a văzut l-a luat tare: “Tinere, ce crezi că faci? Cu mii de stele de mare pe țărm, care e diferența că arunci înapoi în mare una sau două?” Băiatul s-a aplecat încet, a mai luat o stea și a aruncat-o în mare. “Pentru aceasta una”, a răspuns el, “diferența este cu siguranță foarte mare”.

Ca indivizi, ca și comunități și ca lume, suferim de multe feluri de foame – de mâncare, de iubire, de pace. Dumnezeu poate și dorește să satisfacă toate aceste feluri de foame. Dar El așteaptă bărbați și femei cu o credință suficient de mare pentru a renunța la prânzul lor, la “cele cinci pâini și cei doi pești” ai lor de care Dumnezeu are nevoie pentru a face posibil miracolul.

 

* * *

 

Situația este aproape disperată: nu ne-ar trebui decât o minune

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Dumnezeu este “exigent” în dăruire

Domnul comunică invitațiile sale cu o dărnicie extraordinară. “Toți” sunt așteptați. Nimeni nu este exclus. Nu trebuie adus nimic. În afară de setea proprie, foamea proprie. În fond, nu ne cere altceva. Singura condiție este de a avea trebuință. Unicul titlu, dorința. Nu este interzisă nici lipsa de satisfacție, dimpotrivă… După atâtea căutări parțiale sau inutile, după ce am adunat atâtea surogate, trebuie să vină și momentul în care să ne decidem să alergăm direct la izvor. Poate ne ostenim să acceptăm această idee a unui Dumnezeu care ne cere numai să ne apropiem de El pentru a primi.

Când se vorbește de raport religios, imediat ne gândim la ceea ce trebuie să facem, la serviciile la care suntem chemați să le facem.

Nu ne vine în minte că atitudinea fundamentală este disponibilitatea de a “ne lăsa să ni se dea”. Și când ni se oferă ceva, în ambientul sacrului, instinctiv punem mâna la portmoneu. Dumnezeu, în schimb, este gratuit. “Cine nu are bani, să vină de asemenea…” Când la mijloc este banul, nu mai sunt darurile lui Dumnezeu, chiar dacă poartă eticheta pe ele. Să ne întipărim bine în minte fragmentul din Isaia: valoarea nu este stabilită de preț, ci de absența prețului. (Personal, ca preot, mă simt umilit când anumite “persoane pioase” insistă: “Spuneți-mi vă rog cât este, pentru că ni s-a spus mereu că, dacă nu se plătește, Liturghia nu este valabilă…”)

Dumnezeu este gelos. Nu în a încasa, ci în a dărui. Nu poate să tolereze ca să ne adresăm altuia sau la alții când suntem copleșiți de sete, când suntem flămânzi, vrem să gustăm pacea inimii, suntem cuprinși de o voință irezistibilă de fericire.

Dumnezeu pretinde. Chiar foarte mult. Dumnezeu este exigent. Până la exces. De fapt nu suportă ca să ne fie teamă de a-i cere totul. Noi înșelăm așteptările lui Dumnezeu când ne prezentăm să primim darurile sale. Când nu ne prezentăm cu mâinile goale. Pe lângă aceasta el se simte înșelat când ne vede că cerșim în altă parte lucruri disproporționate față de exigențele noastre. “Pentru ce cheltuiți banii pentru ceea ce nu este pâine, averea voastră pentru ceea ce nu satură?”

Noi, din păcate, riscăm să cheltuim de-a dreptul viața alergând după realități iluzorii, înghițind alimente care, cu cât le consumăm mai mult, cu atât mai mult ne lasă flămânzi și fără poftă de ceea ce ne-ar asigura creșterea noastră umană și creștină. Dumnezeu este dispus să ne sature, mai mult, nu-i putem asigura o bucurie mai mare decât aceasta: să-i declarăm că voim să depindem exclusiv de mâna sa. Dar nu putem să ne adresăm Lui pentru fleacuri, inepții, bagatele.

Numai dacă intenționăm să dilatăm fără măsură orizonturile vieții noastre, dacă tindem spre ceva frumos și mare, dacă avem vise mărețe, dacă suntem determinați să ne îndreptăm dincolo de măsurile comune, avem dreptul să ne întindem mâinile – suficient de goale – spre El. “O voi toți cei însetați…” O voi toți care nu vă mulțumiți cu lucruri de nimic… O voi toți care nu puteți suporta golul… O voi toți care începeți să bănuiți că sunteți făcuți pentru altceva… O voi toți care intenționați să faceți loc pentru esențial…

Există și efemer religios

Este ușor să ne împotrivim culturii efemerului. Denunțurile în privința consumismului se risipesc. Ar fi cât mai oportun și urgent, însă, de a ne da seama că există și un efemer religios. Poate fi pericolul unui consumism al sacrului. Ofertele banalităților devoționale, a frivolităților pioase, nu lipsesc desigur, și nu lipsesc din păcate aceia care, din interes, devin propagandiști și crainici zeloși. Îmbietori dezinvolți, foarte abili în a înconjura pe creștinii neprevăzători și de a-i convinge să cumpere produsele deteriorate, circulă liberi și în incinta templului.

Idolatrii de tip emoțional sunt tolerate sau de-a dreptul încurajate din partea acelora care ar trebui să promoveze adorația Unicului Domn. Răspânditori de droguri ușoare, evadări în miraculos, superficialități îmbibate de sentimentalism sau de frici apocaliptice sau de moralisme șantajiste, desfășoară netulburați activitatea lor (eram gata să spun traficul lor) în cea care ar trebui să fie “casă de rugăciune”. Mulți creștini de bună voință, care poartă în sânge o foame seculară, sunt încurajați în schimb să se hrănească cu pâinea (adică a Cuvântului lui Dumnezeu), să cumpere tâmpeniile pseudo-spirituale, conținute într-o literatură produsă în cantități mari, și care invadează piața până la refuz.

Și se definește, un pic grăbit, “reîntoarcerea sacrului” ceea ce adesea este numai fenomenul folclorist sau căutarea exoticului sau experiența veleitară. Vrem să spunem totul? Sunt și din aceia care pretind să impună ca adevăruri definitive, de neschimbat, foarte sigure, discursuri care sunt foarte provizorii. Prezintă opinii și poziții foarte personale, normal “extremiste”, ca scoase (cine știe cum) din evanghelie. Și nu lipsesc din aceia care spun că oferă pâinea Cuvântului. Dar a lor este o pâine uscată, tare că sparge dinții, de nemâncat chiar și de aceia cu stomacurile mai bune.

Anumite prezentări aseptice ale Cuvântului lui Dumnezeu, cu etalare de erudiție, pline de pedanterii asortate, umplute de exerciții intelectualiste, par să fie făcute dinadins pentru a le face fără poftă, pentru a descuraja pe cei care se apropie cu pasiune și candoare de Cartea… Se gargarizează cultura. Dar anumite expresii așa zise culturale provin de la indivizi care se pare că au inversat ispita Satanei din deșert: “… Spune acestei pâini proaspete să devină piatră”. La televiziune cineva, cuprins de o pudoare neașteptată, nu mai spune “publicitate”, dar indică anumite “sfaturi pentru cumpărături”.

Eu rețin că, pe tărâmul religios, dacă vrem să fim respectuoși față de foamea și setea autentice ale poporului lui Dumnezeu, sau pentru a le provoca (care este cazul cel mai frecvent și datoria cea mai necesară și cea mai arzătoare), sunt necesare “sfaturi” pentru anumite lecturi și pentru anumite ascultări și pentru anumite frecventări. Nu totdeauna intensificarea “frecvențelor” în eter, sau prinderea unor “benzi” noi, constituie o cucerire pentru Împărăția lui Dumnezeu… Nu invoc cenzuri de acest fel, bineînțeles. Pur și simplu cer ca să se pună în gardă posibilii “înfometați” și “însetați” de hrana genuină împotriva pericolului înșelăciunii.

A educa să aleagă ceea ce este autentic, solid, și să respingă ceea ce este artificial, marginal, străin de credința adevărată, cred că este o datorie esențială, mai ales astăzi. Și să nu spunem, vă rog, că după toate chiar și acele produse un pic discutabile sunt totdeauna mai bune decât veninurile de care este plină piața. Înainte de toate vine gustul pâinii.

În așteptarea credinței care să reușească să facă o minune, Caritatea să înceapă să se dedice să facă…

Riscul unui anumit tip de lectură a evangheliei de astăzi consistă în a trage o concluzie de acest fel: din moment ce minunile, a înmulțirii pâinilor și a peștilor, și de orice alt tip, nu intră în posibilitățile noastre… Eu cred, în schimb, că relatarea ne implică și ne antrenează mai mult decât bănuim. Isus, înainte de toate, “responsabilizează” pe apostoli, care sugerează o rezolvare dictată de bunul simț, dar care în practică trădează o mentalitate destul de difuză în fața problemelor mai dramatice: “Ce putem face noi? Fiecare trebuie să se aranjeze cum poate, și mai rău pentru el dacă nu reușește să se descurce singur… Nu va fi nicidecum vina noastră dacă cineva rămâne cu stomacul gol sau cu greutatea unei nedreptăți colosale pe stomac. Noi avem deja gândurile noastre, problemele, necazurile, nu putem nicidecum să ne asumăm și necazurile altora…”

“Dați-le voi să mănânce…” Este adevărat că apoi va trebui să aibă grijă El. Dar, între timp, a cerut ca apostolii să aibă grijă de foamea celorlalți, să se simtă responsabili (era să zic “culpabili”), să împartă, înainte de pâinea lor puțină, adunată acolo, compătimirea lor față de mulțime. Să precizăm de îndată. Pagina evangheliei nu ne oferă nici o soluție miraculoasă sau simplistă în privința pâinii și a foamei (cei cinci mii, astăzi, au devenit sute de milioane și, spre diferență de Matei, nu putem să nu numărăm femeile și copiii…).

Isus nu ne spune nici astăzi: aici ar trebui o minune. Nu ne dezvăluie trucul pentru a-l înfăptui. Învățătorul ne învață tot ceea ce nu este o minune. Ne face să înțelegem că se poate începe cu compătimirea, care nu înseamnă pur și simplu a fi mișcați, a simți o ușoară palpitație a inimii (atât de ușoară încât nu ajunge nici la portofel, care stă în partea opusă, la distanța de siguranță pentru a nu implica inima), dar vrea să spună să simțim în stomacul propriu înțepăturile foamei celorlalți.

Și apoi ne lasă să intuim că, mereu și oriunde, “ne privește” pe noi. În sfârșit pretinde, absolut, să scoatem afară puținul pe care îl avem. – Nu avem decât cinci pâini și doi pești… – Aduceți-le aici. În mod realist, în anumite cazuri, Domnul ar putea cere economiile, sau de-a dreptul ceea ce se irosește. Da. Poate fi prea comod pentru noi să ne ascundem în spatele pretextului care cere un miracol, sau o serie de miracole, și acel sector nu este de competența noastră. Cristos ne cheamă în cauză, ne dezvăluie mișcător, spune că putem și trebuie să avem grijă noi, independent de ceea ce va face El.

Credința trebuie s-o așteptăm. Trebuie să crească până ia dimensiunile unui grăunte de muștar, înainte de a fi în stare de a săvârși minuni. Și cine știe cât timp ne va trebui… Caritatea, în schimb, este grabnică. Iubirea nu este obligată să facă minuni. Și deci trebuie să intervină acum, aici, să împlinească meseria sa obișnuită, să desfășoare activitatea sa normală. În așteptarea credinței care va face, cine știe… Mulțimile nesfârșite lovite de flagelul foamei nu pot fi consolate auzind-ne exclamând cu aer îndurerat: – Aici ar trebui o minune. Ar prefera să ne audă spunând: – Aici ar trebui un pic de mai multă iubire și dreptate. Și poate nici nu este cazul să vorbim. Este suficient să ne prezentăm aducând un pic din necesarul nostru, mult din economiile noastre, și mult din risipele noastre.

Iubirea și circumstanțele potrivnice

“Cine ne va despărți de iubirea lui Cristos?” se întreabă Paul (a doua lectură). Și înșiră unele situații deosebit de dramatice, “conflictuale”, în care cel credincios ar putea avea impresia de a fi abandonat, lăsat singur: “necazul, teama, persecuția, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, pericolul, sabia…” La sfârșit, însă, proclamă propria convingere fermă: nimic și nimeni “nu va putea să ne separe vreodată de iubirea lui Dumnezeu”. În sfârșit, Paul dezminte o oarecare mentalitate conform căreia noi am putea experimenta iubirea lui Dumnezeu numai când totul merge bine, nu simțim împotriviri, drumul este netezit, avem succes, reușim să realizăm proiectele noastre, ne bucurăm de stima și înțelegerea celorlalți.

Apostolul vrea să ne convingă, dimpotrivă, că acea iubire nu este înconjurată de situații favorabile.

S-ar putea exprima toate acestea cu alți termeni: iubirea lui Cristos “ne atinge” sigur. Nimic nu o poate împiedica, să-i bareze pasul, să-l excludă din încercările noastre, din momentele noastre de dificultate, din locurile unde ne zbatem pradă infirmităților și mizeriilor de orice fel. Chinul nostru este chinul său. Sfâșierile noastre sunt sfâșierile sale. Pierderile noastre sunt însușite de El.

Consecința, atunci, nu poate fi numai de tip consolator, ci stimulator. Dacă iubirea lui Cristos nu este întărită de nici o realitate neplăcută, dacă ne atinge din toate părțile, în toate împrejurările, atunci nu ne este permis să rămânem blocați în fața nici unui obstacol, ori cât de mare, în fața nici unei nenorociri, oricât de mari. Iubirea lui Dumnezeu ne atinge, nu pentru a ne mângâia, ci pentru a ne împinge să “trecem” mai departe…

 

* * *

 

Valoarea pâinii și foamea adevărată

Autor: pr. Claudiu Budău
Copyright: Predici.cnet.ro

Un jurnalist englez a făcut la un moment dat un experiment deosebit de grăitor și, în același timp, interesant. El a cumpărat o pâine de trei lire și s-a așezat cu aceasta la diferite colțuri de străzi, în zonele cele mai aglomerate ale diferitor orașe. Trecătorilor el le propunea să lucreze timp de o oră în schimbul acestei pâini. Rezultatele experimentului său au fost următoarele: în Hamburg toți au râs de el când i-au auzit propunerea; în New York a fost luat de poliție; în Nigeria (Africa) s-au găsit mai multe persoane dispuse să lucreze timp de trei ore pentru a primi pâinea respectivă; în schimb, la New Delhi (India) s-au adunat în scurt timp câteva sute de persoane, care pentru aceeași pâine ar fi fost dispuse să muncească o zi întreagă…

La ascultarea acestei relatări, cădem cu siguranță încet pe gânduri. Unii încep poate chiar să roșească puțin. Cu siguranță ne gândim nu doar la resturile de pâine, ci la multe mâncăruri aruncate de cei din timpul nostru și care umplu nu doar doisprezece coșuri, ci reprezintă multele grămezi cu gunoaie, tone de fapt de la marginea localităților noastre. Câtă hrană nu a fost aruncată în această săptămână, în timp ce mii de persoane din satele afectate de inundații au stat trei zile în ploaie, cu stomacul gol, privind la agoniseala lor de o viață, înghițită acum de apele nemiloase? Localitățile mari, restaurante, familii înstărite au tone de alimente ce sunt aruncate pentru că nu au fost consumate, iar în apropiere mor oameni de foame, ce s-ar bucura doar la o bucată de pâine.

Suntem o societate snoabă, cu un număr crescând de parveniți și înavuțiți peste noapte, care riscă uneori să arunce atât ori mai mult decât consumă. Suntem o societate care are prea mult de aruncat la coș, o societate a surplusurilor și gunoaielor, de ordin material și spiritual. Deși îmi este rușine să o accept, trebuie să recunoaștem cu toții că devenim încet oameni recenți, asemenea cutiilor de conserve expirate înainte de termen, după cum exprimă realitatea cotidiană atât de plastic Horia-Roman Patapievici.

Aruncăm astăzi la gunoi cu tonele ceea ce nici prin gând nu ne trecea cu ani în urmă, când eram mai săraci, să aruncăm la coș. Și, transpunând problema pe plan spiritual, nu mai știm astăzi să prețuim foarte multe valori și lucruri bune care altădată ne erau sfinte. Să continuăm cu acest proces de conștiință. Există astăzi tone de “deșeuri” spirituale, și vă rog să nu luați cuvântul “deșeu” decât cu ghilimele de rigoare, măcar din respect pentru toate acele valori de altădată care au devenit pentru omul contemporan gunoaie, în senul de lucruri inutile, superflue, care mai mult încurcă decât folosesc, care ar ocupa loc, timp, interes degeaba. Există multe lucruri bune care zac astăzi aruncate la marginea existenței noastre, precum deșeurile, poate și pentru faptul că nu mai sunt (re)cunoscute ca și valori indispensabile vieții adevărate, în plinătatea ei. Ne sunt propuse încă multe (cel puțin din partea Bisericii) cu/din care am putea trăi mult mai bine, dar nu le mai prețuim.

Există tăcerea, liniștea, dar nu mai știm astăzi ce am putea face cu ea. Tăcerea, în loc să ne liniștească, ne sperie parcă astăzi. Fugim de ea ca dracul de tămâie. Și cred că e firească reacția, pentru cineva care nu vrea să dea piept cu propria conștiință sau cu Dumnezeu. În urmă cu trei duminici am ascultat fragmentul din Matei care punea în gura lui Cristos reproșul profetului Isaia: “Cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege; cu ochii veți privi, dar nu veți vedea. Acest popor și-a împietrit inima, și-a astupat urechile și-a acoperit ochii, pentru ca ochii lor să nu vadă, urechile lor să nu audă și inima lor să nu înțeleagă, ca nu cumva să se convertească și eu să-i vindec”.

Există rugăciunea, dar considerăm adesea rugăciunea plictisitoare și potrivită doar pentru alții. Câți nu ne spun nouă preoților, parcă parafrazându-l pe Ion Creangă, “rugați-vă părinte și pentru mine, că nu pot/vreau să mă rog” de parcă am fi în lumea Amintirilor din copilărie: “dacă-i copil să se joace, dacă-i cal, să tragă, dacă-i popă, să citească”? Doar unii au nevoie de rugăciune?

Există Sfânta Liturghie, dar participăm din ce în ce mai rar la ea, nici măcar duminica sau în timpurile forte ale Anului Liturgic. De câte ori nu ni se aruncă nouă preoților în față replica “Pentru ce să vin la biserică? Da ce, îmi dă biserica de mâncare?!”

Există sacramentul Căsătoriei, dar din ce în ce mai puțin o fac înaintea “perioadei de probă” care merge în unele cazuri până la zece ani bogați în experiențe de tot felul. Există rugăciunea dinainte și după masă, dar mâncarea are gust cu siguranță și fără semnul Sfintei Cruci, făcut înainte și după. Iar exemplele pot continua la nesfârșit.

Există atâtea lucruri, daruri, valori care au rolul de a da culoare vieții, dar noi facem eforturi extraordinare pentru a ne menține sufletele îmbrăcate doar în tonuri de gri. Există atâtea ocazii de a ne lăsa învăluiți de recunoștință și respect, dar spunem cu toată siguranța în sinea noastră: “Ceea ce sunt și am, totul e rodul efortului meu propriu, îmi aparține doar mie. Nu simt că ar trebui să mă înclin în fața nimănui”.

În finalul fragmentului evanghelic ce a fost astăzi proclamat, după ce a săturat mulțimile, Cristos vrea parcă să ne spună cu hotărâre: “Adunați resturile, firimiturile, surplusul, pentru ca să nu se piardă și pentru ca astfel oamenii să poată recunoaște cu cât de multe i-a binecuvântat cerul”. Acest surplus, aceste firimituri sunt de fapt toate dorurile noastre neîmplinite, toate visurile noastre încă nerealizate, tot ceea ce a rămas pe dinafară, nu a mai încăput în coșul existenței noastre, tocmai pentru că l-am umplut poate cu lucruri/valori voluminoase, dar nu și consistente. Avem în mâini un coș plin dar parcă prea ușor, avem burțile pline și totuși nu ne simțim sătui.

După ce anume tânjesc azi oamenii? După ce anume le este foame și sete? Ce ne lipsește astăzi?

Eram într-o primă vineri din lună la vizita obișnuită pe care o facem bolnavilor pentru spovadă și împărtășanie. Există printre noi astfel de persoane în casa cărora puțini intră în decursul a patru săptămâni și care uită totuși uneori că nu sunt singurii care așteaptă preotul în această zi. Pe când o persoană îmi povestea cu patos istoria vieții sale, am făcut imprudența să mă uit la ceas și să spun “Îmi pare rău, trebuie să plec. Poate mai găsim într-o altă zi timp, să mai discutăm despre acestea”. La care persoana mi-a răspuns plină de dezamăgire: “Da, timpul… Nimeni nu are timp!…”

În urmă cu o săptămână se desfășura la noi în parohie campusul de vară… O sală cu peste 300 de suflete în ea devenea uneori atât de obositoare datorită gălăgiei, lipsei de curent, a vremii ploioase de afară, încât uneori era inevitabil să nu te ia cu dureri de cap. Din când în când cădeam la mica înțelegere cu copii: “hai să facem pentru 3 secunde liniște!” Erau momente când se reîncărcau bateriile rapid pentru următoarea rundă și cineva se găsea mereu să exclame: “Uau… ce fain. Păcat că sunt atât de scurte și rare momentele de liniște!”

O doamnă a venit odată la birou să plătească o Liturghie pentru familia ei. După ce am notat totul în caiet, cu mâna pe clanța ușii și gata să plece, mi-a spus doar atât, dintr-o suflare: “Știți totuși ce este cel mai rău dintre toate? Nu am mai auzit demult un cuvânt bun, frumos din partea soțului meu!”

De câte ori nu se întâmplă ca un copil, după ce desenează ceva, să fugă repede cu foaia la unul din părinți și să strige în gura mare: “Ia uite ce am făcut. Nu-i frumos?” Și deși foaia are doar câteva linii trasate, o caricatură, se spune măcar un scurt “Minunat, extraordinar!” trebuind apoi să recunoaștem că toți suntem avizi după recunoașterea meritelor, a calităților. Toți avem nevoie să fim din când în când apreciați.

Atunci când ne rugăm marți seara în cadrul orei de rugăciune Taize, de câte ori nu intervine intenții de genul “Doamne, fă ca părinții să nu se mai certe! Fă ca să fie pace și bună-înțelegere în familii! Ajută-ne să facem alegeri bune în viață! Ajută-ne să construim prietenii sănătoase!” etc.

Concluzia? Oamenilor nu le este astăzi foame doar după pâine. Oamenii de azi își doresc mai mult timp, mai multe momente de liniște, fără stres și nervi, cuvinte calde din partea soțului/soției, atmosferă caldă în familii, recunoașterea meritelor proprii etc., etc. Poate cineva din biserică să spună că este sătul din toate aceste puncte de vedere?

“Dați-le voi să mănânce!” a fost soluția propusă de Cristos. Și nu se referea cu siguranță doar la foamea de pâine, de hrană. Așadar faceți ceva contra foametei! Săturați-i voi pe cei de lângă voi! Oferiți-le voi ceea ce îi face înfometați, respectiv timp, liniște, un cuvânt bun, bună-înțelegere, apreciere…

“Nu avem decât cinci pâini și doi” au spus ucenicii. “Nu avem decât puțin timp, forțe limitate, puțină bunăvoință, avem prea multe griji, prea mulți nervi iar stresul zilnic ne termină”, am spune noi.

“Aduceți-le aici” ne spune cu hotărâre Cristos, “așa limitate și imperfect cum sunt pentru ca eu să le înmulțesc și să le perfecționez pentru a da tuturor”.

Noi, în schimb, nu avem încredere, suntem zgârciți cu ceea ce de fapt nu ne aparține. Nu știm să prețuim adevăratele lucruri/valori care ne dau viață și ne este foame după ceea ce de fapt nu ne va sătura niciodată.

Un om obișnuia să-i salute pe toți trecătorii folosind cuvintele: “Să-ți meargă bine și să te mântuiești!” Întrebat de ce utilizează acest salut, își spuse dintr-o răsuflare povestea vieții. Cu mulți ani în urmă, lucra ca și cărăuș. Într-o zi, istovit și sătul de toate, s-a așezat la umbra unui copac și și-a spus: “Doamne, dacă mi-ai dai zilnic măcar două pâini, fără ca eu pentru ele să mă spetesc atât, atunci aș fi mulțumit și fericit până la sfârșitul vieții mele”. Nu a trecut mult timp și doi certăreți s-au apropiat de locul unde se afla și, vrând să-i împace, a sfârșit cu câte o lovitură de la fiecare, încât i-a dat sângele și a căzut la pământ. Omul legii, alarmat de zgomotul și zarva mulțimii care îi incita și mai mult pe cei doi în loc să-i despartă, s-a apropiat și i-a băgat pe cei doi după gratii, însoțiți și de cărăușul nostru, pe care, văzându-l plin de sânge, l-a considerat părtaș la gâlceavă. În tot timpul arestului nu a primit zilnic de mâncare decât câte două pâini, pentru care, bineînțeles, nu trebuia să muncească deloc. Ironia sorții era clară și era sporită de faptul că nimeni nu îl credea că nu avea nici o implicație la bătaia cu pricina. Într-o noapte a avut un vis, în care Domnul i-a spus doar: “Ai primit exact ceea ce ai cerut: două pâini fără să muncești. Iar asta ca pe viitor să știi mai degrabă să dorești tuturor să le meargă bine și să se mântuiască, lucrurile cu adevărat importante în viață”. A doua zi a fost eliberat din închisoare și de atunci dorește tuturor doar “Să-ți meargă bine și să te mântuiești!”

Așadar ce valoare are o pâine pentru noi? Ce fel de foame încercăm noi zilnic să potolim? Flămânzim noi într-adevăr după ceea ce ne și poate cu adevărat sătura?