Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XV-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Deuteronom 30,10-14
Coloseni 1,15-20
Luca 10,25-37

Luca 10,25-37

Iată că un învățat al Legii s-a ridicat ca să-l pună la încercare, spunând: “Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?” El i-a zis: “Ce este scris în Lege? Cum citești?” Acesta a răspuns: “Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți”. El i-a spus: “Ai răspuns bine, fă aceasta și vei trăi!” Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: “Și cine este aproapele meu?” Isus a continuat: “Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat și l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe. La fel și un levit, trecând prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe. Dar un samaritean care călătorea a venit lângă el și, văzându-l, i s-a făcut milă. Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn și vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară și ducându-l la un han, i-a purtat de grijă. În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului și i-a spus: «Îngrijește-te de el și ceea ce vei mai cheltui îți voi da când mă voi întoarce». Cine dintre aceștia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?” El a răspuns: “Cel care a avut milă de el”. Atunci Isus i-a spus: “Mergi și fă și tu la fel!”

 

În căutarea aproapelui
         pr. Anton Dancă

A-ți da seama de ceea ce este aproape
         pr. Alessandro Pronzato

Toți sunt aproapele, fără excepție
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Samariteanul milostiv
         pr. Raniero Cantalamessa

Cum să devii din tâlhar samaritean
         pr. Petru Tamaș

Duminica a XV-a (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Duminica a XV-a (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Aproapele meu de departe: cel în a cărui inimă mă descopăr
         pr. Claudiu Budău

Duminica a XV-a (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Glasul verbului “a face”
         pr. Alessandro Pronzato

Ai răspuns bine; fă aceasta și vei trăi!
         pr. Anton Dancă

Mergi și fă și tu la fel!
         pr. Claudiu Dumea

Afișează toate în aceeași pagină