Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XIV-a după Rusalii
Evanghelia: Matei 22,1-14
Apostolul: 2Corinteni 1,21-2,4

Matei 22,1-14

Și, răspunzând, Isus a vorbit iarăși în pilde, zicându-le: Împărăția cerurilor asemănatu-s-a omului împărat care a făcut nuntă fiului său. Și a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte slugi, zicând: Spuneți celor chemați: Iată, am pregătit ospățul meu; juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata. Veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus: unul la țarina sa, altul la neguțătoria lui; Iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit și le-au ucis. Și auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie, și trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-au dat foc. Apoi a zis către slugile sale: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântiile drumurilor și pe câți veți găsi, chemați-i la nuntă. Și ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit, și răi și buni, și s-a umplut casa nunții cu oaspeți. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă, Și i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși.

 

Jertfa Sfintei Liturghii
         pr. Gheorghe Neamțiu

Dreapta folosire a creaturilor
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre haina de nuntă
         pr. Ilie Cleopa

Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă?
         pr. Anthony M. Coniaris

Ospățul fericirii
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Duminica a XIV-a dupa Rusalii
         pr. Vasile Rob

Împărăția sau “nunta” veșnică
         pr. Nick Brown

Statornicia Domnului dă posibilitate păcătoșilor să sărbătorească
         pr. Mihai Tegzeș

Haina de nuntă cerească – lumina sufletului curat
         PF Daniel Ciobotea

Afișează toate în aceeași pagină