Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XII-a după Rusalii
Evanghelia: Matei 19,16-26
Apostolul: 1Corinteni 15,1-11

Matei 19,16-26

Și, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învățător, ce bine să fac, ca să am viața veșnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El I-a zis: Care? Iar Isus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb; Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Isus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Isus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Isus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință.

 

Tânărul bogat
         pr. Visarion Iugulescu

Despre desăvîrșirea creștină
         pr. Ilie Cleopa

Zece porunci și viața veșnică
         pr. Gheorghe Neamțiu

Dă drumul!
         pr. Anthony M. Coniaris

Tânărul bogat
         IPS Andrei Rymarenko

Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile!
         pr. Vasile Rob

Tânărul bogat
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Om bogat, om sărac
         pr. Mihai Tegzeș

Milostenia schimbă daruri pământești în comori cerești
         PF Daniel Ciobotea

Afișează toate în aceeași pagină