Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XI-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
2Samuel 12,7-10.13
Galateni 2,16.19-21
Luca 7,36-50; 8,1-3

Luca 7,36-50; 8,1-3

Unul dintre farisei l-a invitat să mănânce la el. A intrat în casa fariseului și s-a așezat la masă. Și iată, era în cetate o femeie păcătoasă. Aflând că el era în casa fariseului, a adus un vas din alabastru plin cu miresme. Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu lacrimi, le ștergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele și le ungea cu miresme. Văzând aceasta, fariseul care îl chemase își spunea în sine: “Dacă acesta ar fi fost profet, ar fi știut cine și ce fel de femeie este aceasta care îl atinge, căci este o păcătoasă”.Răspunzând, Isus i-a zis: “Simon, am să-ți spun ceva”. Iar el a zis: “Spune, Învățătorule!” “Un creditor avea doi debitori. Unul îi datora cinci sute de dinari, iar celălalt cincizeci. Deoarece nu-i puteau restitui, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult?” Simon i-a răspuns: “Cred că cel căruia i s-a iertat mai mult”. El i-a zis: “Ai judecat corect”. Atunci, întorcându-se către femeie, i-a spus lui Simon: “Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai turnat apă pe picioare; ea, însă, mi-a udat picioarele cu lacrimi și mi le-a șters cu părul ei. Sărut nu mi-ai dat; ea, însă, de când a intrat, nu a încetat să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai uns capul cu untdelemn, ea însă mi-a uns picioarele cu miresme. De aceea îți spun: i s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult; însă cui i se iartă puțin, iubește puțin”. Apoi a spus către ea: “Păcatele ți-au fost iertate”. Cei care erau cu el la masă au început să spună: “Cine este acesta care iartă și păcatele?” Însă el a zis femeii: “Credința ta te-a mântuit; mergi în pace!” Și după aceea, el trecea prin cetăți și sate, predicând și ducând vestea cea bună a împărăției lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu el; de asemenea, unele dintre femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli: Maria, numită Magdalena, din care scosese șapte diavoli, și Ioana, soția lui Cuza, administrator al lui Irod, Suzana și multe altele care îi slujeau cu ceea ce aveau.

 

Crimă și iertare
         pr. Anton Dancă

Măștile siguranței
         pr. Alessandro Pronzato

Emanciparea femeii
         pr. Raniero Cantalamessa

Hoțul de fursecuri
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Duminica a XI din Timpul de peste An (C)
         pr. Eduard Patrașcu

Duminica a XI-a C
         Diverși alți autori

Duminica a XI-a din Timpul de peste an
         Diverși alți autori

Duminica a XI-a (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Duminica a XI-a de peste an
         pr. Alessandro Pronzato

Simon, am să-ți spun ceva
         pr. Anton Dancă

Domnul ți-a iertat păcatul: tu nu vei muri
         pr. Claudiu Dumea

Afișează toate în aceeași pagină