Arhive

Arhiva autorului

Duminica a XXVIII-a de peste An (C)

18 October 2007

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi – Lectura I (2Rg 5,14-17) Naaman, comandantul oastei regelui lui Aram, dușmanul lui Israel, după ce a dat crezare indicațiilor unei tinere evreice, sclavă de-a sa, merge în Samaria unde profetul Elizeu îi sugerează că dacă vrea să se vindece de lepră, trebuie să se cufunde de șapte ori în […]

Ritul latin

Duminica a XXVII-a de peste An (C)

5 October 2007

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi – Lectura I (Hab 1,2-3; 2,2-4) “Până când Doamne? … De ce?” (1,2-3). Răsună tari și clare pe buzele unui profet care a trăit probabil către sfârșitul secolului VII a.C. aceste întrebări care “usucă” mereu inima omului. DE ce dezlănțuirea răului în lume, de ce violența? De ce rugăciunea pare […]

Ritul latin

Duminica a XXVI-a de peste An (C)

5 October 2007

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi – Lectura I (Am 6,1a.4-7) Și în această duminică Liturgia ne prezintă marele risc al bogăției, un risc care nu este doar imaginar ci real, pentru că bogăția poate împietri inima. Reacția lui Amos este împotriva “celor care trăiesc fără griji în Sion” (v. 1). Este o denunțare istorica și […]

Ritul latin

Duminica a XXV-a de peste an – C

20 September 2007

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi – Lectura I (Am 4-7) Lectura profetică a liturgiei de azi ne dă un cadru trist al societății israelite din timpul profetului Amos și a regelui Ieroboam II care avea reședința în Samaria. Oracolul este o denunțare violentă a asupririi săracilor, atât de mult descrisă până în cele mai mici […]

Ritul latin

Duminica a XXIV-a de peste an – C

20 September 2007

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi – Lectura I (Ex 32,7-11.13-14) Textul din Exod, la prima vedere, pare că vrea să ne descrie mânia lui Isus împotriva lui Israel după ce acesta încălcase legile Alianței prin adorarea vițelului de aur: “Am observat acest popor și am văzut că este un popor cu inima împietrită. Acum lasă […]

Ritul latin

Duminica a XXIII-a de peste An (C)

6 September 2007

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi – Lectura I (Înț 9,13-18) Liturgia ne oferă azi ultima parte din rugăciunea pe care Solomon o înalță lui Dumnezeu pentru a obține de la El înțelepciune (cap. 9). Este o rugăciune de o valoare incomparabilă, între cele mai înalte din S. Scriptură atât pentru conținutul ei spiritual cât și […]

Ritul latin

Duminica a XXII-a de peste an (C)

31 August 2007

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi – Lectura I (Sir 3,19-21.30-31) Reflecția sapiențială a poporului lui Israel a ajuns la înălțimi spirituale valide în ele însele și, în același timp, anunță spiritualitatea evanghelică: aceste câteva rânduri de azi o demonstrează într-un mod mai mult decât evident. Într-o oarecare măsură se întrezărește în textul de azi mesajul […]

Ritul latin

Duminica a XXI-a de peste An (C)

24 August 2007

Lectura I (Is 66,18-21) Ultimul capitol al cărții lui Isaia aparține unei unități literare care are caracteristici proprii: una dintre acestea este marea deschidere universală care caracterizează planul lui Dumnezeu în ceea ce privește omenirea. Că este vorba de un plan aici îl demonstrează faptul că toate verbele din aceste fraze sun la viitor: “voi […]

Ritul latin

Duminica a XX-a de peste An (C)

24 August 2007

Lectura I (Ier 38,4-6.8-10) Ținând cont de misiunea pe care a primit-o și de întâmplările istorice pe care a trebuit să le înfrunte, putem spune că Ieremia este o profeție făcută trup. Tocmai pentru acest lucru, tradiția creștină îl consideră pe Ieremia o figură și o imagine a lui Isus suferind. Ieremia a cunoscut înainte […]

Ritul latin

Duminica a XIX de peste An (C)

24 August 2007

Lectura I (Înț 18,3.6-9) Ultima parte a Cărții Înțelepciunii (c. 10-19) prezintă o relectură teologică a istoriei mântuirii plecând de la primul om – creat de Dumnezeu – până la trecerea Mării Roșii. Prima lectură a acestei duminici prezintă chiar unele momente ale acelui mare eveniment care a fost Exodul și care s-a realizat îndeosebi […]

Ritul latin