Arhive

Arhiva autorului

Despre bogăție și cel bogat

15 November 2007

Lectura evanghelică de astăzi, iubiți frați, începe de la versetul 16 al capitolului 12 al Evangheliei lui Luca. Eu însă voi lua ca temă maxima prezentată în versetul cincisprezece: “căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale”. Cu alte cuvinte, viața unui om nu depinde în cele din urmă de proprietățile lui, și bogăția […]

Ritul bizantin

Multe motive pentru a crede

3 November 2007

“Dacă nu ascultă de Moise și de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți” (Luca 16,19-31). Pericopa evanghelică de astăzi, iubiți frați, răspunde la toate întrebările și îndoielile acelora care nu cred în viața de după moarte. Oamenii cer întotdeauna dovezi cu privire la acea viață, în special în zilele noastre. […]

Ritul bizantin

Nu îl alungați!

19 October 2007

“Și L-a rugat pe El toată mulțimea din ținutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare” (Luca 8,26-39). Una dintre cele mai distinse figuri ale lumii antice, dragi frați, este Aristides, numit cel Drept de către contemporanii săi. Aristides a trăit de la mijlocul secolului al VI-lea îC până aproximativ […]

Ritul bizantin

Viața adevărată

12 October 2007

“M-am răstignit împreună cu Cristos; și nu eu mai trăiesc, ci Cristos trăiește în mine” (Galateni 2,16-20). Aceste cuvinte, iubiți frați, sunt extrase din Epistola Sf. Pavel către Galateni, din care s-a citit în cadrul Liturghiei de astăzi. Pavel a subliniat două persoane importante – Domnul nostru Isus Cristos și el însuși. Vă amintiți de […]

Ritul bizantin

Evanghelia este de la Cristos

5 October 2007

“Dar vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Isus Cristos” (Galateni 1,11-19). Astăzi, dragi credincioși, am ascultat o lectură din Epistola Sfântului Pavel către Galateni. Apostolul Pavel scrie creștinilor recent convertiți ai […]

Ritul bizantin

Să îl imităm pe Dumnezeu

28 September 2007

Unul dintre cele mai remarcabile versete din Sfânta Scriptură, iubiți frați, se află în pericopa evanghelică de astăzi. Împăratul roman Alexandru Severus a fost atât de profund impresionat de acest verset încât nu numai că îl repeta adesea, ci a și poruncit să fie gravat pe toate zidurile cetății: “Și precum voiți să vă facă […]

Ritul bizantin

Limba: un bun sau un blestem?

13 July 2007

Sf. Ioan Gură-de-Aur spune că nimic nu este mai rău decât nerecunoștința. Într-adevăr, dragi prieteni, nimic nu supără pe om atât de mult ca și comportamentul unei persoane nerecunoscătoare. Când cineva îți dă un lucru atât de mic precum un pahar de apă atunci când ți-e sete, regulile de bună purtare spun că trebuie să […]

Ritul bizantin

Prima grijă a creștinului

15 June 2007

Pericopa evanghelică de astăzi, preaiubiților, este o parte a binecunoscutei Predici de pe Munte. Practic întreaga lectură vorbește despre Providența lui Dumnezeu față de om, și față de creație ca întreg. Dacă am încerca să explicăm acest pasaj evanghelic în propriile noastre cuvinte, sunt foarte sigur că nimeni nu ne-ar băga în seamă; pentru că, […]

Ritul bizantin

Munca și ascultarea

7 June 2007

Iată credința și ascultarea acestor primi doi apostoli, Petru și Andrei. Isus i-a chemat în timp ce ei își îndeplineau munca seculară. Și totuși nu au căutat să amâne chemarea; nu au venit cu scuze. Nu au spus: “Dă-ne câteva zile să ne mai gândim”. Au lăsat totul și l-au urmat pe Isus. Sf. Ioan […]

Ritul bizantin

Îmbătați cu Spiritul Sfânt

25 May 2007

“Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi” (Ioan 14,18). Cristos le-a adresat aceste cuvinte discipolilor Lui cu puțin timp înainte de Patimi. I-a asigurat că, după ce vor fi despărțiți, nu îi va lăsa totuși orfani (cuvântul grec este tradus “fără mângâiere” în alte versiuni), ci le va trimite pe Spiritul Sfânt. Această […]

Ritul bizantin