Arhive

Arhiva autorului

Faceți bine celor ce vă urăsc

10 July 2010

Citim în Cartea I a Macabeilor (2,32-39) că un grup de iudei, ca să scape de urmărirea sirienilor, s-a ascuns într-o peșteră din munți. Dușmanii au aflat ascunzătoarea, i-au luat prin surprindere în zi de sabat, le-au cerut să iasă, să se predea și vor rămâne cu viață. Ca să nu calce sabatul, n-au ieșit […]

Ritul latin

Isus a pornit la drum împreună cu ei

10 July 2010

Înțelegerea misterului lui Isus se realizează treptat prin acțiunea Duhului Sfânt pornind de la manifestările sale cele mai simple din mijlocul comunității. Evanghelia de azi (Lc 7,1-10) ne relatează faptul că niște iudei au venit la Isus și l-au rugat pentru a merge și a vindeca sluga unui centurion roman și Isus a pornit la […]

Ritul latin

Oricine este instruit pe deplin va fi la fel ca învățătorul său

10 July 2010

La prima vedere am fi ispitiți să credem că toate cele trei lecturi ale Liturgiei cuvântului de azi ne oferă o lecție de morală. Lectura I (Sir 27,5-8) are drept concluzie: Dacă te ții de dreptate, va fi a ta și te vei îmbrăca cu ea ca într-o mantie de slavă; lectura a II-a (1Cor […]

Ritul latin

Ridicând ochii spre cer, Isus le-a binecuvântat

10 July 2010

De ce după solemnitatea Preasfintei Treimi urmează aceea a Preasfântului Trup și Sânge? Răspunsul, printre altele, poate fi și acesta: prima ne arată măreția unui singur Dumnezeu în trei persoane care ne cheamă să ne satisfacem foamea de divin, iar a doua, solemnitatea de azi, ne oferă mijloacele prin care îi putem oferi lui Dumnezeu […]

Ritul latin

Tot ce are Tatăl este al meu

10 July 2010

Adevărul de care ne bucurăm și pe care solemnitatea de azi îl propune contemplației noastre este exprimat concis în Prefața Liturghiei: Este un singur Dumnezeu, un singur Domn: nu ca o singură persoană, ci ca o singură ființă în trei persoane egale în mărire (LR). Fiul omului îi descoperă lui Nicodim că atât de mult […]

Ritul latin

Isus, apropiindu-se, a atins sicriul

10 July 2010

Liturgia cuvântului de azi are menirea să înlăture o teamă, de aceea antifona de la început caută să dea motivul încrederii: “Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine mă voi teme? Domnul este ocrotitorul vieții mele: de cine mă voi înfricoșa? Prigonitorii și dușmanii mei se clatină și cad” (Ps 26,1-2). Cel mai mare […]

Ritul latin

Simon, am să-ți spun ceva

10 July 2010

Ce învățătură urmărește să ne dea Liturgia cuvântului de azi? Omul din toate timpurile și locurile a simțit necesitatea înlăturării păcatului. Prima formă, pe care omul a încercat-o pentru a se elibera de jugul spiritual, dar nu numai, a fost rugăciunea. Sintagma Lex orandi, lex credendi ca și invers: Lex credendi, lex orandi, adică felul […]

Ritul latin

Cine își va pierde viața pentru mine, o va salva

10 July 2010

Liturgia cuvântului de azi, adică toate cele trei lecturi din Sfânta Carte (Zah 12,10-11; Gal 3,26-29 și Lc 9,18-24) propun atenției noastre o temă care rezolvată de mii de ori cere o nouă rezolvare ori de câte ori apare. Este vorba despre suferință și moarte. În mod obișnuit spunem că suferința, dar mai ales moartea, […]

Ritul latin

Ai răspuns bine; fă aceasta și vei trăi!

10 July 2010

Experiența vieții arată fragilitatea omului în fața morții. Simte că trebuie să existe cineva care să-i dea garanția existenței și dincolo de acest moment al nimicirii fizice. Fără a dispera, omul a căutat dintotdeauna prin cult și rituri să se apropie de Dumnezeu, de izvorul existenței. Nu surprinde pe nimeni întrebarea învățătorului legii din evanghelia […]

Ritul latin

Tatăl vostru ceresc va da pe Duhul Sfânt acelora care îl cer

10 July 2010

Tema lecturilor de azi ne propune să aprofundăm problema rugăciunii: Avram se roagă pentru cei drepți din Sodoma și Gomora, ca să nu fie nimiciți împreună cu cei răi (Lec. I: Gen 18,20-21.23-32); rugăciunea lui Isus, fiind desăvârșită, ne-a eliberat de orice rău (Lec. a II-a: Col 2,12-14) și ucenicii lui Isus vor să intre […]

Ritul latin