Arhive

Arhiva autorului

Străduiți-vă să intrați pe poarta cea îngustă

11 September 2010

Începutul Liturghiei de azi este marcat de antifona următoare: “Pleacă-ți, Doamne, urechea ta și răspunde-mi! Mântuiește pe slujitorul tău care se încrede în tine, Dumnezeul meu! Miluiește-mă, Stăpâne: către tine strig ziua întreagă!” (Ps 85,1-3). A striga ziua întreagă, a striga tot timpul, arată neliniștea omului față de propria slăbiciune și dorința mântuirii: siguranța existenței […]

Ritul latin

Să spuneți: Suntem servitori fără importanță!

11 September 2010

Nu există om pe toată suprafața pământului care să nu știe că sunt lucruri care ne depășesc capacitatea noastră de înțelegere și trebuie să le credem. Pe vremea tiranului Ioachim (609-598 î.C.), regele Iudeii, profetul Habacuc se plângea lui Dumnezeu de toate nedreptățile pe care le vedea în mijlocul poporului său și se întreba: De […]

Ritul latin

Dumnezeu a zis: Nebunule…

11 September 2010

Omul caută cu insistență un suport solid al existenței sale, ca să se simtă fericit. Cel mai adesea suportul vieții se crede a fi banul, care este sănătate, onoare, viață, fericire, totul, cum se spune: Ai bani, ești cineva. Afirmație cât se poate de slabă și doar cei nebuni se încred în ea. Cum nu […]

Ritul latin

I-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăția

11 September 2010

Credința, ca dar individual, i s-a dat omului de la începutul existenței sale. Adam, înainte încă de a o avea pe Eva alături, a auzit cuvântul lui Dumnezeu în care trebuia să creadă: “Tu vei putea mânca din toți pomii grădinii, dar din pomul cunoașterii binelui și răului nu trebuie să mănânci, fiindcă, de vei […]

Ritul latin

Cum de nu judecați voi înșivă ceea ce este drept?

11 September 2010

Evangheliei zilei (Lc 12,49-53), pentru a o înțelege mai bine, trebuie să-i mai adăugăm încă patru versete: Isus le-a mai zis mulțimilor: Când vedeți un nor ridicându-se la asfințit, ziceți numaidecât că vine ploaie, și așa se întâmplă; iar când suflă vântul de miazăzi ziceți că va fi cald, și așa se face. Fățarnicilor ce […]

Ritul latin

Vei primi răsplata la învierea celor drepți

11 September 2010

Dacă unim îndemnul lui Isus din evanghelia duminicii trecute cu cel de azi, avem următoarea învățătură: Străduiți-vă să intrați prin poarta cea îngustă! (Dum. XXI) și Veți primi răsplata la învierea celor drepți (Dum. XXII). În duminica trecută am prezentat credința lui Isus drept poarta cea îngustă. Răsplata de la învierea drepților nu poate fi […]

Ritul latin

Cine nu renunță la toate bunurile sale

11 September 2010

Psalmistul, cugetând la evenimentele lumii în care este ascuns planul înțelepciunii lui Dumnezeu și constatând că el însuși nu se încadrează corect în acest plan, exclamă: “Drept ești tu, Doamne, și drepte sunt judecățile tale: poartă-te cu slujitorul tău după îndurarea ta!” (Antif. intr. Ps 118,137,124). Când Solomon a ajuns rege în locul tatălui său […]

Ritul latin

Trebuie să petrecem și să ne veselim

11 September 2010

După ce în duminica trecută Isus ne-a prezentat crucea: dezlipirea totală de tot ce avem, astăzi ne spune că trebuie să petrecem și să ne veselim, oferindu-ne motivația necesară bucuriei, pe care o desprindem din Liturgia cuvântului. Prima lectură (Ex 32,7-11.13-14) ni-l prezintă pe Moise la un examen divin. El reușește să obțină îndurare pentru […]

Ritul latin

Faceți-vă prieteni din bogățiile nedrepte

11 September 2010

Vă rog să luați aminte cu toată atenția la porunca neobișnuită a lui Isus: Faceți-vă prieteni din bogățiile nedrepte! Sigur, se pune mai întâi problema unei cercetări riguroase a conștiinței asupra a tot ceea ce avem, ca apoi să vedem în ce măsură sunt drepte sau nedrepte aceste bogății. Străduința unuia sau a altuia de […]

Ritul latin

Aici el este alinat, iar tu suferi

11 September 2010

Liturgia cuvântului de azi ne prezintă o dublă primejdie a bogățiilor: înstrăinează pe om de Dumnezeu și de ceilalți oameni. Un autor scrie: Omul nu numai că nu este singur pe rotocolul pământului, dar este strâns legat de ceilalți oameni și, în mod liber, trebuie să se unească cu ei în iubire. Numai sfântul este […]

Ritul latin