Arhive

Arhiva autorului

Despre Botezul creștin

4 January 2008

În Iordan, botezîndu-Te Tu, Doamne închinarea Treimii S-a arătat… (Troparul Botezului Domnului) Iubiți credincioși, Cu mila și cu îndurarea lui Dumnezeu, iată am ajuns și în anul acesta la prealuminatul praznic al Botezului Domnului. Acest sfînt și mare praznic împărătesc se mai numește și “Arătarea Domnului” sau “Epifania”. Dar pentru care pricină nu se zice […]

Ritul bizantin

Despre credința cea statornică și despre milostenie

10 November 2006

Iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ți milă de mine! (Luca 18, 39) Iubiți credincioși, Cuvîntul lui Dumnezeu este izvor de învățături duhovnicești, din care noi putem să scoatem în lumină multe feluri de sfaturi folositoare de suflet. Din Sfînta și dumnezeiasca Evanghelie care s-a citit astăzi despre vindecarea orbului […]

Ritul bizantin

Despre nerecunoștință și nemulțumire față de Dumnezeu

10 November 2006

Au nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sînt? Nu s-a aflat să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decît numai acesta ce este de alt neam?(Luca 17, 17-18) Iubiți credincioși, După cum mulțumirea și recunoștința față de Dumnezeu îi aduc omului laudă, fericire și binecuvîntare, tot așa și cei nemulțumitori și nerecunoscători […]

Ritul bizantin

Despre chemarea lui Dumnezeu cea în multe feluri

10 November 2006

Chemarea lui Dumnezeu este veșnică mai înainte de facerea lumii (Efeseni 1, 4; 3, 11; II Tesaloniceni 2, 13; II Timotei 1, 9) Iubiți credincioși, Pilda Sfintei Evanghelii, ce s-a citit astăzi, ne vorbește în chip tainic despre chemarea lui Dumnezeu la cina cea mare, care este Împărăția lui Dumnezeu. Chemarea sau vocația, “este o […]

Ritul bizantin

Despre zavistie și fățărnicie

10 November 2006

Zavistia este maica uciderii și decît preadesfrînarea este mai rea(Sfîntul Ioan Gură de Aur, “Împărțire de grîu”, Buzău, 1833, p. 164) Iubiți credincioși, Ați auzit în Sfînta Evanghelie de azi, cum mai-marele sinagogii, din rîvnă pentru cinstirea sîmbetei, și-a ascuns zavistia și fățărnicia sa, zicînd: Șase zile sînt în care se cade a lucra. Deci […]

Ritul bizantin

Despre credința cea mare și statornică

10 November 2006

O, femeie, mare este credința ta! Fie ție după cum voiești (Matei 15, 28) Iubiți credincioși, Credința cea mare și stăruitoare a femeii cananeence a fost arătată și lăudată nu de un prooroc, apostol, ierarh sau dascăl al Bisericii lui Hristos, ci de Însuși Domnul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, știutorul inimilor omenești (Matei 9, […]

Ritul bizantin

Despre înmulțirea talanților

10 November 2006

Și a zis Domnul: Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune (Matei 25, 21) Iubiți credincioși, Una din învățăturile ce le putem trage din Sfînta Evanghelie de azi este aceea că fiecare dintre noi avem datoria de a înmulți talantul cel încredințat nouă de Dumnezeu. Fiecare om […]

Ritul bizantin

Despre dragostea de Dumnezeu și de aproapele

10 November 2006

În aceste două porunci se cuprind toată Legea și proorocii (Matei 22, 40) Iubiți credincioși, În Sfînta și dumnezeiasca Evanghelie de azi, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a arătat legiuitorului care L-a întrebat care este cea mai mare poruncă din Lege, că, toată Legea și Proorocii se cuprind în dragostea de Dumnezeu și cea de aproapele. […]

Ritul bizantin

Despre haina de nuntă

10 November 2006

Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? (Matei 22, 12) Iubiți credincioși, Pilda din Sfînta Evanghelie de azi, pe lîngă alte învățături tainice ce le ascunde în ea, ne aduce aminte și de haina de nuntă, cu care ne-am îmbrăcat la sfîntul și dumnezeiescul Botez. De această haină ni se va cere răspuns […]

Ritul bizantin

Despre preoție și pastorație

10 November 2006

Era un om oarecare, stăpîn al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor… (Matei 21, 33) Iubiți credincioși, În mai multe locuri din Sfînta Scriptură, lumea pe care a zidit-o Dumnezeu este asemănată cu via. Cel mai clar spune […]

Ritul bizantin