Arhive

Arhiva autorului

Care bogat se poate mântui

30 November 2007

Episodul lui Zaheu se pretează la diverse lecturi. Liturghia ne-a indicat una foarte precisă, în prima lectură și psalmul responsorial. În acest episod legat de Zaheu, păcătosul pocăit și convertit, observăm acel act de dragoste al lui Dumnezeu pentru toate făpturile sale. Oamenii și mai ales fariseii îl disprețuiau pe Zaheu, fiindcă era compromis din […]

Ritul latin

Împărăția lui Dumnezeu

23 November 2007

În Cuvântul Evangheliei care ne prezintă tema zilei, noi am cântat: “Binecuvântată este Împărăția Sa care vine”. De fapt, Sărbătoarea lui Cristos Rege ne apare în anul acesta ca o sărbătoare deosebită a Împărăției lui Dumnezeu. De câte ori nu am auzit noi vestindu-se această realitate a Împărăției lui Dumnezeu, în cursul acestor trei ani […]

Ritul latin

Am venit să aduc dezbinare pe pământ

21 November 2007

Evanghelia din această duminică conține unele dintre cele mai provocatoare cuvinte rostite vreodată de Isus: “Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Nicidecum, vă spun, ci dezbinare. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei. Vor fi dezbinați tatăl împotriva fiului și […]

Ritul latin

Legea muncii a repaosului și a odihnei

15 November 2007

La începutul acestei Liturghii am ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a spus: “Planuri de pace am, și nu de zurbavă ori de calamități” (Antifonul introductiv). De fapt, citind noi Evanghelia de astăzi, care nu este decât o parte din cuvântările escatologice ale lui Isus, am putea-o lua drept o vestire de nenorociri, pentru că ne […]

Ritul latin

Aștept învierea morților…

8 November 2007

Anul liturgic se apropie de sfârșit, și în același timp chiar și anualul nostru itinerariu prin istoria Mântuirii se apropie de punctul de sosire. De aceea aici nu este de mirare ca în aceste ultime duminici atenția noastră să se îndrepte spre cele din urmă lucruri ale omului. Astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu ne invită a […]

Ritul latin

Slava lui Dumnezeu este omul viu

3 November 2007

În psalmul responsorial de astăzi am repetat acest refren: “Slava lui Dumnezeu este omul viu”. Aceasta este o definiție a omului și poate cea mai religioasă dintre toate. Pentru filozofi omul este un animal rațional, iar pentru Biblie el este “Slava cea vie a lui Dumnezeu!” Aceste ultime cuvinte nu sunt extrase direct din Scriptură, […]

Ritul latin

Îndreptățirea prin credință

26 October 2007

Pentru a înțelege tema principală a parabolei vameșului și fariseului, pe care am ascultat-o puțin mai înainte, trebuie ținut cont atât de introducerea cât și de concluzia acestei parabole: “A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți, și îi disprețuiau pe ceilalți… Adevăr vă spun, că […]

Ritul latin

Rugăciunea creștinului

18 October 2007

“În vremea aceea, Isus le-a spus ucenicilor o parabolă ca să le arate că ei trebuie să se roage neîncetat, și să nu se lase”. După cât se vede, însăși Evanghelia este aceea care ne fixează tema reflecțiilor noastre cu privire la Cuvântul Domnului, care nu poate fi alta decât tema rugăciunii. Liturghia a subliniat […]

Ritul latin

A mulțumi cu bucurie lui Dumnezeu

12 October 2007

Unul dintre cei zece leproși vindecați de Isus, despre care vorbește Evanghelia de astăzi, “s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritean”. Toți cei zece se însănătoșiseră, însă numai acesta s-a reîntors spre a mulțumi, pentru vindecare și pentru mântuire, […]

Ritul latin

La ce slujesc minunile?

12 October 2007

În Biblie, Domnul, când ne vorbește prin cuvinte, când prin fapte; astăzi ne vorbește printr-un fapt sigur al lui Dumnezeu, care se numește minune. În prima lectură, am văzut vindecarea leprosului Naaman Sirianul de către prorocul Elisei; pericopa evanghelică ne povestește vindecarea a zece leproși de către Isus. Cele două fragmente biblice prezintă o structură […]

Ritul latin