Start > Ritul latin > Duminica I Advent (A)

Duminica I Advent (A)

26 November 2007
1,498 afișări

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină
Duminica I-a din Advent (Anul A)

În zilele de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întărit peste culmile munților… și vor curge într-acolo toate neamurile. Și vor merge popoare multe și vor spune: “Veniți să ne suim pe muntele Domnului… ca El să ne învețe căile sale și să umblăm pe cărările sale”. El va judeca neamurile și va povățui popoare multe și ele își vor preface săbiile în pluguri și lăncile în seceri. (Is 2,1-5)

Ne aflăm la începutul unui nou an liturgic, iar acest început este dominat de o proclamare profetică care, în substanță, anunță, pe de o parte, o manifestare viitoare a lui Dumnezeu menită să refacă ordinea în univers și să repună în drepturi pe cei sărmani și prigoniți, și, pe de altă parte, o așteptare vigilentă a celor credincioși pentru a-L întâmpina pe Cel care vine.

Profeția din această duminică ne conduce privirea către muntele Sionului unde se află Dumnezeu, locuind în Templul Său. Către acest loc profetul vede îndreptându-se mulțimi nenumărate de oameni aparținând nu doar poporului ales, ci tuturor națiunilor de sub cer. Toate aceste mulțimi vin către Ierusalim pentru că au descoperit chipul luminos al Domnului mai ales în justețea Legii și a Voinței Lui care singure dezamorsează tensiunile și războaiele și transformă săbiile în pluguri și lăncile în seceri. A învăța căile sale și a umbla în cărările înseamnă mai mult decât a studia Legea și a o pune în aplicare cât mai fidel cu putință; înseamnă a contempla în ordinea proiectată de Legea divină însuși chipul luminos al lui Dumnezeu, Creatorul, iar trăirea în conformitate cu această Voința divină înseamnă angajarea în a deveni ceea ce El a voit să fim.

Isus le-a spus ucenicilor săi: “Precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau… până ce a venit potopul și i-a luat pe toți… Vegheați așadar, căci nu știți în care zi vine Domnul… (Mt 24,37-44)

Timpul devenirii în ceea ce Dumnezeu a voit să fim este limitat, după cum reiese din fragmentul evanghelic de astăzi. Venirea Fiului Omului va fi intempestivă, ne mai lăsând timp de corecții. Cei care vor fi gata vor avea parte de o primire triumfătoare în bucuria lui Dumnezeu. Prin urmare, imperativul vegheați exprimă, în contextul acestei duminici, ideea de a nu pierde din vedere că venirea Fiului Omului poate avea loc în orice moment și ne sugerează să nu lăsăm să ne slăbească atenția și mai ales angajarea în împlinirea noastră.

Ritul latin