Start > Ritul latin > Duminica a XXXI-a (C)

Duminica a XXXI-a (C)

8 November 2007
1,167 afișări

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină
Duminica a XXXI-a de peste an (Anul C)

Doamne, întreaga lume este înaintea ta ca un fir de praf pe balanță, ca o picătură de rouă care cade dimineața pe pământ. Tu ai milă de toți oamenii pentru că ești atotputernic, închizi ochii în fața păcatelor lor, ca ei să se convertească… Tu îi pedepsești numai câte puțin pe cei păcătoși, tu îi dojenești și le pui în față păcatele, ca ei să se întoarcă de la rău și să poată crede în tine, Doamne. (Înț 11,23-12,2)

Ne întâlnim din nou cu autorul Cărții Înțelepciunii care ne propune o reflecție pioasă cu privire la istoria ieșirii poporului ales din Egipt. În interpretarea sa, Exodul a fost o eliberare înfăptuită de Înțelepciunea divină (10,15-16). Evocând evenimentele, autorul nu poate să nu remarce bunăvoința de care se bucură poporul lui Israel din partea lui Dumnezeu în același moment în care egiptenii erau aspru pedepsiți (11,5-14). Și chiar atunci când evreii ar fi meritat pedeapsă pentru răzvrătirile lor, Dumnezeu face din pedeapsa (oricum diminuată în raport cu vinovăția) trimisă asupra lor o ocazie de întoarcere, de convertire.

Din acest text, așadar, se degajă un chip luminos pentru Dumnezeu care își iubește poporul cum, de altfel, iubește orice creatură.

Isus Cristos trecea prin cetatea Ierihon. În această cetate trăia un om bogat cu numele Zaheu, mai marele vameșilor. Acesta dorea nespus de mult să-l vadă pe Isus… Pentru a-l vedea pe Isus a alergat înainte… și s-a urcat într-un sicomor. Ajungând în acel loc Isus l-a zărit și i-a spus: “Zahee, coboară repede, căci astăzi trebuie să intru în casa ta!” Zaheu a coborât îndată și l-a primit cu bucurie în casa lui… Mulțimile murmurau zicând: “Iată, a primit să fie găzduit în casa unui păcătos!”… Isus a răspuns: “Astăzi a intrat mântuirea în această casă… Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut”. (Lc 19,1-10)

Un chip luminos se degajă din fragmentul evanghelic al acestei duminici și pentru Isus Cristos care face un gest surprinzător față de un om pe care societatea l-a condamnat la marginalizare. Acest om este un vameș (colector de impozite) în slujba administrației romane. Gestul său de a căuta să-l vadă pe Isus (drept care se urcă într-un sicomor) va fi zărit și răsplătit de Isus care se afla în trecere prin Ierihon. Isus îi face onoarea acestui păcătos public de a se opri și a intra în casa lui, bine știind că mulțimile murmură în jurul său. Iubirea manifestată lui de Isus nu a rămas fără roade de convertire, traduse în ispășire. În fond, în toată activitatea sa Isus nu a făcut decât să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut.

Un astfel de mesaj este dătător de speranță pentru oricine s-a îndepărtat de Dumnezeu și care a simțit, într-o zi, că Dumnezeu a poposit în viața sa, care a gustat din mântuirea lui Isus Cristos. Roadele convertirii nu vor întârzia să apară.

Ritul latin