Start > Ritul latin > Isus s-a gândit la noi?

Isus s-a gândit la noi?

17 May 2007
1,500 afișări

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a VII-a după Paște (Anul C)

Filmul “Mesaj către fiica mea” din 1973 ne-o prezintă pe Miranda, o tânără complet dezorientată care vede lumea ca fiind “fără sens, crudă și stupidă”. Miranda nu își cunoaște mama: aceasta a murit pe când ea avea doar doi ani. Miranda se simțea neiubită și incapabilă deci de a iubi pe cineva. Apoi ea descoperă câteva casete audio pe care mama ei, pe moarte, a înregistrat niște mesaje pentru ea. Ascultând cuvintele mamei ei de mult timp moartă, ea înțelege cât de mult a fost iubită, că nu este copilul neiubit care credea ea că e. Mama ei s-a gândit la ea, a iubit-o chiar foarte mult. Această descoperire o schimbă total modul în care se percepe pe ea și modul în care percepe lumea. Reușind să se accepte a reușit și să înceapă să își trăiască normal viața.

Când citim Evangheliile și promisiunile pe care Isus le-a făcut discipolilor săi, nu ne întrebăm noi oare – uneori măcar – dacă Isus s-a gândit și la noi sau doar la apostolii care erau cu El? Evanghelia de astăzi este unică în sensul că este singurul loc din Evanghelii în care primim asigurarea că Isus nu s-a gândit doar la discipolii de lângă El ci și la noi, discipolii de astăzi. Într-o traducere pentru copii a Bibliei se spune mai clar: “Mă rog pentru acești bărbați. Dar mă rog și pentru toți oamenii care vor crede în mine datorită predicării acestor bărbați.” Este de mare importanță pentru noi să știm că Isus s-a gândit la noi, că ne-a avut în vedere atunci când a murit, că atunci când și-a dat viața pentru mântuirea lumii El s-a rugat de fapt pentru noi. Știm că Dumnezeu ascultă întotdeauna rugăciunea lui Isus. Ce s-a rugat Isus pentru noi? În principal a cerut de la Tatăl un lucru: unitatea. “Tată, mă rog ca toți cei care cred în Mine să fie una. Tu ești în Mine și Eu sunt în Tine. Mă rog ca acești oameni să fie de asemenea una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis” (Ioan 17,21 – aceeași versiune internațională pentru copii).

Rugăciunea lui Isus pentru unitatea creștinilor este mai relevantă Bisericii de astăzi decât Bisericii din primele secole. Biserica de atunci nu avea habar de zidurile de diviziune care îi vor separa astăzi pe creștini de creștini. Fragmentarea Bisericii creștine din vremurile noastre a fost descrisă ca un scandal pentru lume. Cum pot creștinii să predice lumii iubirea și reconcilierea când ei între ei nu pot să se iubească și să se ierte? Lipsa de unitate între creștini rămâne una dintre cele mai mari obstacole în calea mărturiei creștine în fața unei lumi necredincioase. Nu ne miră faptul că Isus s-a rugat ca toți să fim una “pentru ca lumea să creadă”. Isus a mai spus: “Am dat acestor oameni gloria pe care Tu mi-ai dat-o. Le-am dat această glorie pentru ca ei să fie una, așa cum Tu și cu Mine una suntem” (Ioan 17,22 – versiunea pentru copii). Cu alte cuvinte Isus a lăsat gloria prin testament Bisericii. Dar această glorie se manifestă doar când unitatea dintre creștini reflectă unitatea dintre Isus și Tatăl. Lipsa unității ia gloria pe care Isus a gândit-o și dorit-o pentru cei ce cred în El.

În fine, Isus s-a rugat pentru noi ca iubirea cu care Tatăl l-a iubit pe El să fie în noi (versetul 26). Unitatea pentru care s-a rugat Isus este o unitate bazată pe iubirea divină. Este o unitate posibilă doar dacă avem în noi iubirea lui Dumnezeu. Nu este o unitate care se bazează pe înțelepciunea umană, pe putere sau pe diplomație. Nu este o unitate a uniformității sau o unitate care îi lipsește pe ceilalți de unicitate, ci dimpotrivă face spațiu pentru diversitate. Faimoasa expresie atribuită Sf. Augustin este o bună călăuză pentru Biserică în lucrarea ei spre unitatea pentru care s-a dorit Isus: “În cele esențiale unitate; în cele neesențiale libertate; în toate iubire.”

În timp ce așteptăm și ne rugăm pentru reaprinderea focului iubirii divine în inimile credincioșilor la Rusalii, să ne luăm cu toții angajamentul, în modurile proprii, că vom lucra pentru realizarea deplinei unități a tuturor creștinilor, pentru a face voia lui Isus. Iar cea mai bună cale de a acționa este trăirea în iubire față de Dumnezeu și față de aproapele.

Ritul latin