Start > Ritul latin > Sfinții arhangheli: Mihail, Gabriel, Rafael

Sfinții arhangheli: Mihail, Gabriel, Rafael

15 September 2006
3,011 afișări

Autor: volum colectiv Chemați la sfințenie
Copyright: Sapientia
Sfinții arhangheli: Mihail, Gabriel, Rafael

“Veți vedea cerurile deschise și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul omului” (In 1,51).

În afară de lumea văzută, Dumnezeu a creat și o lume nevăzută, spirituală. Acest adevăr îl mărturisim, ori de câte ori recităm Crezul sau Simbolul apostolilor, în duminici și sărbători. Existența spiritelor curate, numite îngeri, în această lume nevăzută, este un adevăr incontestabil al credinței noastre. Sfânta Scriputură ne vorbește în diverse locuri despre aparițiile lor, despre misiunea lor, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Tot ea ne arată, că aceste ființe spirituale sunt împărțite, după misiunea primită din partea lui Dumnezeu.

Scopul creerii îngerilor a fost să formeze cortegiul de onoare al lui Dumnezeu, pentru a fi crainicii gândurilor, sfaturilor și poruncilor lui către oameni. Pentru a fi capabili de a îndeplini o astfel de misiune, Dumnezeu, în înțelepciunea sa, i-a înzestrat cu multe privilegii; atât ale naturii, cât și ale harului. Cât privesc privilegiile naturii, Dumnezeu i-a creat spirite curate, degajate de orice materie, nemuritori, dotați cu o știință eminentă, cu înțelepciune profundă și cu putere mai mare decât a tuturor celorlalte creaturi. Cât privesc darurile harului, ei au fost creați în dreptate și nevinovăție, au fost îmbrăcați în virtuțile supranaturale ale credinței, speranței și iubirii și destinați să se bucure pe veci de Dumnezeu.

Cei trei pe care Biserica îi sărbătorește astăzi în mod deosebit, fac parte din rândul arhanghelilor. Aceștia au primit câte o misiune specială din partea lui Dumnezeu. Astfel, sfântul Arhanghel Mihail, care în traducere înseamnă “cine este ca Dumnezeu”, este cel care a primit misiunea de a conduce lupta împotriva lui Lucifer și a îngerilor răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Gabriel, care înseamnă “puterea lui Dumnezeu”, este cel care a fost trimis de Dumnezeu Fecioarei Maria pentru a-i comunica rolul ei în planul de mântuire. Și în sfârșit sfântul arhanghel Rafael, care înseamnă “medicamentul lui Dumnezeu”, a fost trimis să-l însoțească pe tânărul Tobia și să-l vindece pe tatăl său de orbire.

În prima lectură a sărbătorii, luată din cartea Apocalipsului, sfântul Ioan ne descrie o luptă:”și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat împotriva balaurului. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și loc pentru ei nu s-a mai găsit în cer. Și balaurul, șarpele cel din vechime, numit Diavol și Satana, acela care înșală lumea întreagă, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui” (Ap 12,7-9).

Sfinții Părinți au interpretat aceste versete ale Apocalipsului ca o mărturie a luptei dintre Mihail și Lucifer, care a avut loc în timpul când îngerii au fost puși de Dumnezeu la încercare. În acest timp Lucifer, cel mai frumos și mai strălucitor dintre îngeri, numit și “luceafărul dimineții” a refuzat să se închine lui Dumnezeu, a dorit să fie asemenea lui Dumnezeu. Profetul Isaia ne descrie în câteva cuvinte intenția lui Lucifer: “Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus decât stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt” (Is 13,13-14).

Prin victoria sa, sfântul Mihail a arătat că nimeni nu poate fi ca Dumnezeu. El este creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Numai el singur merită adorație și închinare. Nici o făptură nu are acest drept.

Acțiunea diavolului se vede și astăzi atât în societate cât și în viața fiecărei persoane. Sfântul apostol Petru în prima scrisoare a sa scrie: Fiți cumpătați, vegheați! Diavolul, potrivnicul vostru ca un leu ce rage, dă târcoale, căutând pe cine să înghită” (1Pt 5,7-8). Sfântul Mihail care l-a învnis pe diavol ne poate apăra de cursele viclene pe care acesta ni le întinde. De aceea trebuie să-i implorăm ajutorul cu credință.

Sfântul Gabriel este al doilea arhanghel pe care Biserica îl sărbătorește astăzi. El a fost cinstit încă din primele secole ale creștinismului. În secolul al IV-lea sărbătoarea sa era pe 24 martie. Din 1921 Papa Benedict al XV-lea stabilește ca să fie sărbătorit în toată Biserica la data de 29 septembrie, dată ce a rămas până în timpurile noastre.

El a avut misiunea să anunțe nașterea lui Ioan Botezătorul, Înainte-Mergătorul lui Isus. Astfel aduce bucuria în familia lui Zaharia, care era considerată blestemată deoarece ei nu aveau copii.

Dar cea mai nobilă misiune a sa a fost anunțul făcut Sfintei Fecioare Maria, care a fost aleasă de Dumnezeu să fie mama Fiului său. El a fost îngerul care a pronuțat acele cuvinte pe care le spunem zilnic la rugăciunea “Îngerul Domnului”: Bucură-te Marie cea plină de har Domnul este cu tine! În calitate de creștini trebuie să fim și noi vestitorii bucuriei, acea bucurie pe care Cristos ne-a adus-o pe acest pământ. Numai astfel vom putea atrage și pe alții la Cristos, numai astfel vom putea să fim părtași de bucuria veșnică din ceruri.

Sfântul Rafael este cel de-al treilea arhanghel pe care Biserica astăzi ni-l pune în atenție. Sărbătoarea lui a fost fixată la 29 septembrie în toată Biserica de același Papă Bendict al XV-lea în 1921. El este cunoscut din cartea lui Tobia. Sfânta Scriptură ne relatează că tânărul Tobia se pregătea să facă o lungă călătorie. La ieșirea din casă îl aștepta un tânăr, care s-a oferit să-l însoțească în drumul său. Acest tânăr a fost cel care l-a îndrumat pe acest drum și l-a ajutat ca să-și poată lua o soție vrednică, credincioasă și iubitoare. După ce a terminat călătoria, iar bătrânul Tobia a fost vindecat îngerul și-a dezvăluit propria identitate: “Eu sunt Rafael, unul dintre cei șapte îngeri care ridică rugăciunile sfinților și le înalță înaintea slavei Celui Sfânt” (Tob 12,15).

Viața e un lung drum care trebuie să se termine la Dumnezeu. Pentru ca să ajungem la el, în această lume plină de pericole, avem nevoie de ajutor, de protecție, de sfaturi. Sfântul arhanghel Rafael este în măură să ne ajute ca să găsim vocația, calea pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o și pe care putem ajunge mai ușor la Dumnezeu.

Așa cum l-a ajutat și l-a îndrumat pe tânărul Tobia ca să-și găsească o parteneră de viață cu calități alese, așa îi poate ajuta și pe cei care se pregătesc pentru viața de căsătorie.

Să-i rugăm pe sfinții arhangheli să ne ajute: pe sfântul Mihail ca să ne apere de capcanele pe care ni le întinde diavolul; pe sfântul Gabriel să aducă bucuria în inimile și în familiile noastre; și pe sfântul Rafael ca să ne ocrotească pe drumul pe care îl mai avem de parcurs pentru ajunge la viața cea veșnică, la Dumnezeu.

Claudiu BORDEIANU

Ritul latin