Start > Ritul latin > Prima duminică din Post – C (pentru copii)

Prima duminică din Post – C (pentru copii)

13 March 2010
886 afișări

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia
Duminica I-a din Post (Anul C)

1. Introducere

“Veniți să îl adorăm pe Cristos Domnul care a îndurat pentru noi ispitire și moarte”.

Împreună cu Isus, întotdeauna ascultători față de Tatăl.

Diavolul i-a sugerat unui călugăr din deșert:

- Astăzi odihnește-te; mâine vei face pocăința!

El i-a răspuns ispititorului cu hotărâre:

- Pleacă, Satană! Astăzi voi face pocăință: mâine, dacă este cazul, mă voi odihni” (cf. Jesus Abbas, 6).

2. Tema

Fiul îl ascultă pe Tatăl. Isus îl ascultă pe Dumnezeu Tatăl. Asemenea lui Isus, noi, deveniți fiii lui Dumnezeu prin Botez, trebuie să-l ascultăm pe Tatăl.

3. Mesajul zilei

Postul Mare ne invită:

- să ne luăm în serios viața noastră creștină;

- să învingem ispitele diavolului;

- să ne amintim și să ne trăim Botezul.

Cum își petrece Isus Postul său Mare?

- La aproximativ 30 de ani, Isus a părăsit satul, familia, munca, gata să-și înceapă activitatea publică… Din umilință, a fost botezat de Ioan Botezătorul. El, care era fără păcat, a venit printre păcătoși și, pentru a ne deschide calea vieții, a îmbrăcat în toate condiția noastră omenească…

- După botez, Duhul l-a condus pe Isus în singurătatea pustiului. Ca la niște exerciții spirituale dinaintea marilor alegeri, el a petrecut patruzeci de zile în dialog cu Tatăl.

- Cuvântul lui Dumnezeu era viața sa! În acest “post mare” al său, Isus s-a aflat în fața drumului pe care îl avea de parcurs pentru a fi fidel planului Tatălui.

- Alegerea sa a fost ca o luptă cu adversarul, Satana, care căuta să blocheze planul lui Dumnezeu.

- Isus avea în față viața ușoară: să-i mulțumească pe oameni, să se limiteze la a arăta doar calea binelui; să facă lucruri surprinzătoare primind aplauze pentru ele; să se pună în condiția celor puternici… Această cale putea să conducă la succes, dar nu era cea a împărtășirii depline a slăbiciunii umane, așa cum voia Tatăl.

- Isus a ales calea care duce la mântuirea tuturor. Este o cale grea, fără egoism, până la moartea pe cruce, o cale care exprimă iubirea curată a lui Dumnezeu față de noi și susținere în viața noastră de zi cu zi.

Isus a învins ispitele pentru că s-a abandonat în mâinile voinței lui Dumnezeu Tatăl, din iubire veșnică față de tine. Un exemplu pentru noi.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să aibă grijă de noi.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne suporte.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne ajute.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne mângâie.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne ierte.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne iubească.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne mântuiască.

- Din moment ce Dumnezeu ne iubește cu adevărat, este o greșeală enormă să nu-i împlinim voința!

Cum să ne petrecem Postul Mare? Imitându-l pe Isus! Deveniți fii ai lui Dumnezeu prin Botez, trebuie să trăim ca fii.

- Fiul îl cunoaște pe Tatăl: cât de solidă este pregătirea ta religioasă?

- Fiul îl iubește pe Tatăl: dar eu cum mă comport?

- Fiul îi mulțumește Tatălui: cum particip la sfânta Liturghie?

- Fiul îl sărbătorește pe Tatăl: cum îmi petrec ziua Domnului?

- Fiul muncește pentru Tatăl: ce fac pentru împărăția lui Dumnezeu?

- Fiul are încredere în Tatăl: crezi în iubirea sa părintească și infinită, te abandonezi lui?

4. Exemple

Stabiliți cu copiii două sau trei puncte de program pentru acest Post Mare: catehism, celebrare euharistică, citirea Evangheliei, curăția inimii, fapte de iubire fraternă, jertfe.

Iată câteva exemple utile pentru a asculta tot mai bine de Domnul.

a) Să ne imaginăm că îl vedem pe principele răului, așezat pe un tron de o splendoare funestă, în marea câmpie a Babilonului. Îi cheamă la adunare pe supușii săi, îi trimite în lumea întreagă să-i distrugă pe oameni prin lăcomia pentru avere, abuz de putere și fascinația plăcerii. În fața lui, să ne imaginăm că îl vedem pe Isus așezat pe o colină aproape de Ierusalim. Îi cheamă la sine pe ucenici și pe săraci și îi trimite pretutindeni să-i mântuiască pe oameni prin iubirea fraternă, prin împărțirea bunurilor și slujirea reciprocă. Sub care dintre cele două stindarde vrei să trăiești? (cf. IGNAȚIU DE LOYOLA, Exerciții spirituale).

b) Un creștin egoist, în timp ce dormea, l-a văzut pe Isus obosit sub povara crucii. Deodată a spus:

- Doamne, îmi dai voie să te ajut să îți duci crucea?

- Cum mă poți ajuta să îmi duc această cruce grea dacă nu poți suporta nici cea mai mică jertfă pentru frații tăi?

Și Isus și-a continuat, singur, drumul spre Calvar.

c) Mihăiță avea o colecție însemnată de marionete, jucării, “actori”… Într-o zi, trecând prin fața unui magazin, îndrăgește un căluț alb și insistă imediat la mama, plângând și tropăind din picioare, ca să i-l cumpere. Doamna Pro, care nu voia sub nici o formă să cedeze în fața capriciului copilului ei, a făcut eforturi să-l ducă mai departe cu promisiunea de a i-l dărui o altă dată; dar ajunși acasă, prin cuvinte pe care numai mamele creștine știu să le pronunțe, i-a propus lui Mihăiță să renunțe la căluț pentru a-i face o mare plăcere lui Isus.

“Mâine, adaugă, voi vedea dacă vei reuși să te învingi pe tine însuți”.

A doua zi, patroana magazinului abia a văzut-o pe doamna Pro cu copilul ei apropiindu-se de magazin, că s-a și gândit în sine: “Iată micul capricios de ieri”. Dar a trebuit imediat să-și schimbe gândul, pentru că Mihăiță, agățându-se de fusta mamei, nu a vrut să-l primească nici măcar în dar. “Totuși, doamnă, luați-l, a spus patroana; îi va aminti copilului de victoria lui splendidă” Micuțul a devenit părintele Miguel Pro, iezuit, împușcat în Mexic pentru credință. În viețile sfinților întâlnim deseori o victorie asupra lor înșiși, un act de generozitate, care le-a deschis drumul spre sfințenie, chiar până la martiriu (LUMI, Apostolatul rugăciunii).

Ritul latin