Start > Ritul bizantin > Bunavestire a Preasfintei de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioare Maria

Bunavestire a Preasfintei de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioare Maria

6 February 2010
1,585 afișări

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas
Buna-Vestire

Din revelația lui Dumnezeu cunoaștem că Preasfânta Fecioară Maria este Mama lui Dumnezeu – Născătoarea de Dumnezeu. Creștinii au crezut în acest adevăr încă din primele secole ale Bisericii.

Călugăr și preot din Antiochia, Nestor a fost un mare predicator. În anul 428 patriarhul bizantin Nestorie declară război ereticilor din Biserică. Nestorie a atacat și expresia de pietate dragă poporului: Maria este Născătoare de Dumnezeu. Această expresie ar fi neglijat faptul că Dumnezeu nu are o mamă și aspectul omenesc al lui Isus. A afirma că Maria este Născătoarea Omului Isus, dădea naștere altei interpretări eretice, adopționismul, fapt pentru care propune numirea Mariei Născătoare de Hristos. Poporul și călugării, susținători ai pietății populare, se opun lui Nestorie, apărând o controversă ce va fi rezolvată în anul 431 la Conciliul din Efes. Mii de oameni aflați pe terenul din fața bazilicii unde se desfășura Conciliul așteptau decizia finală a participanților. Părinții Conciliului l-au condamnat pe Nestorie, afirmându-se maternitatea Mariei, care l-a născut pe Isus Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Când s-au deschis ușile bisericii și s-a rostit că Preacurata Fecioară Maria este Mama lui Dumnezeu – Născătoare de Dumnezeu – Theotokos, mii de oameni au început să strige cu voce puternică: “Maria – Mama lui Dumnezeu”. Credincioșii purtau torțe în mâini, aruncau flori și turnau ulei înmiresmat peste locul pe unde aveau să treacă episcopii. Toată noaptea au putut fi auzite strigăte de bucurie: “Maria, Mama lui Dumnezeu! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!” Aceasta a fost cu adevărat Ziua Mamei!

Preacurata Fecioară Maria este Mama lui Dumnezeu, ea a conceput și L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. În ziua Buneivestiri, Arhanghelul Gabriel, s-a adresat Preacuratei Fecioare: «Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei… Ai aflat har de la Dumnezeu. Iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Isus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema.» (Luca 1, 28-32). La întrebarea Preacuratei Fecioare Maria: «Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?», îngerul i-a răspuns: «Spiritul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema» (Luca 1, 34-35). Dacă Fiul Preacuratei Fecioare Maria este Fiul lui Dumnezeu, atunci și Maria este Mama lui Dumnezeu.

Isus Hristos este Dumnezeu și Om. Fiind Dumnezeu, Hristos este veșnic, ca Om, Isus s-a născut în urmă cu mai mult de două milenii din Maria Fecioară. Dar în Isus Hristos se află numai o singură persoană! În timpul întromenirii, Cuvântul lui Dumnezeu a primit în pântecele Mariei natura umană, care s-a exprimat în unica persoană a lui Hristos-Dumnezeu.

Sfânta Elisabeta, plină de Spirit Sfânt, a salutat-o pe Fecioara Maria cu bucurie spunându-i: «De unde mie aceasta, ca să vină la mine, Mama Domnului meu?» (Luca 1, 43). Demnitatea Preacuratei Fecioare Maria este nemărginită. Ea este “mai onorată decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii”.

Cât de mângâietor este acest mister al credinței noastre! Atotputernicul Creator a devenit copil. Preasfânta Maria devine Mamă și rămâne pururi Fecioară. Steaua Dimineții naște pe Soarele Dreptății, creația adăpostește în sine pe Cel, pe care cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde. Datorită Mamei lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu a devenit fratele nostru. Toate privilegiile Preacuratei Fecioare Maria se datorează faptului că ea este Mama Fiului lui Dumnezeu. Bunavestire nu era posibilă fără răspunsul liber dat de Maria: “Fie mie după cuvântul tău!” Maria acceptă deplin misiunea de Mamă și corăscumpărătoare a neamului omenesc, fiind plină de har, de sfințenie.

În rugăciunile noastre glorificăm zilnic maternitatea Divină a Preacuratei Fecioare Maria. În rugăciunea Născătoare de Dumnezeu, mărturisim de două ori adevărul despre credința creștină, prin care se spune că Preacurata Fecioară Maria este Mama lui Dumnezeu. În scurta rugăciune “Cuvine-se cu adevărat”, este menționat de patru ori acest adevăr. “Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită și preanevinovată și Mama Dumnezeului nostru, ceea, ce ești mai onorată decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea întru adevăr, Născătoare de Dumnezeu te mărim”. Să rostim în rugăciunile noastre și cuvintele pe care Biserica noastră, le rostește în fiecare zi la Ora I canonică: “Cum te vom numi? Ceea ce ești cu dar dăruită! Cer? Că ai răsărit pe Soarele dreptății? Rai? Că ai conceput floarea nestricăciunii? Fecioară? Că ai rămas nestricată. Mamă curată? Că ai avut în sfintele tale brațe Fiu, pe Dumnezeul tuturor. Pe acela roagă-L, să mântuiască sufletele noastre.

Rugăciune

O, Marie, vas al umilinței, care cuprinzi lumina cunoștinței adevărate, ce se revarsă asupra noastră, datorită căreia te-ai ridicat mai presus de sine și prin care te-ai făcut plăcută Veșnicului Părinte, pentru care El, s-a aplecat spre Tine atrăgându-te la El, iubindu-te cu iubirea Sa nespusă. Lumina și focul iubirii tale alimentat de uleiul umilinței care te însoțea a atras și a făcut ca Dumnezeu să vină la Tine.

O, Marie, iubirea mea cea dulce, în tine a fost întipărit Cuvântul, care ne-a învățat cum să trăim… Privesc la acest Cuvânt întipărit în Tine, însuflețit de dorința sfântă a Crucii. Din clipa în care L-ai conceput, ai fost destinată pentru El, iar El a voit moartea pentru mântuirea întregii omeniri, pentru care a și primit corpul omenesc.

O, Marie, astăzi pământul Tău ne-a oferit pe Mântuitorul nostru… O, Marie, fi binecuvântată între femei… Căci astăzi, ne-ai oferit Fructul pântecelui Tău. Astăzi Dumnezeirea s-a unit și a pătruns în omenirea noastră atât de puternic, încât niciodată, nimic, nu va mai putea să rupă această unire, nici moartea și nici nerecunoștința noastră. Fii binecuvântată de-a pururi Marie, Regina lumii întregi! Amin. (După Sfânta Ecaterina de Siena)

Ritul bizantin