Start > Ritul bizantin > Cel între Sfinți Părinte Nicolae, făcătorul de minuni

Cel între Sfinți Părinte Nicolae, făcătorul de minuni

6 February 2010
2,247 afișări

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas
Sfântul Ierarh Nicolae

Sărbătorile Crăciunului, pentru cei mai mulți creștini, sunt anunțate de Sărbătoarea Sfântului Nicolae. Astăzi, Biserica lui Hristos îl sărbătorește pe Sfântul Nicolae. Sfântul Ierarh Nicolae este un personaj real din istoria Bisericii creștine, devenit simbol al carității și un puternic mijlocitor pentru cei care îi cer ajutorul. S-a născut în perioada de persecuții a Bisericii, și așa cum se menționează în istoria Bisericii creștine, s-a stins din viață în anul 342 d.H. S-a născut din părinți bogați, în Patara, localitate aflată în Asia Mică. După moartea acestora, urmând îndemnul evanghelic al lui Hristos, renunță la averea moștenită de la părinții săi, vânzându-o și împărțindu-o săracilor, ajutându-i în nevoile lor. Urmând chemarea lui Dumnezeu, a intrat în călugărie și mai târziu a ajuns episcop în Mira Liciei. Este onorat în toate colțurile pământului, acolo unde Biserica lui Hristos este prezentă.

Această sărbătoare constituie încă un prilej și moment de meditare cu privire la iubirea lui Dumnezeu față de cel pe care l-a chemat la existență, ca să-L cunoască și să-L preamărească – omul.

Sfântul Nicolae, reprezintă bucuria copiilor care revelează substanța carității Divine, a bunătății lui Dumnezeu față de făptura umană, ce nu cunoaște margini, sau care mustră cu blândețe (reprezentată de nuiaua Moșului), atunci când prin greșeli se îndepărtează de El. Cel mai mare cadou pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii a fost nașterea lui Isus Hristos și Sacrificiul făcut de Acesta pe cruce ca omul să simtă gustul nespus de dulce și etern al fericirii cerești. Iată adevăratul cadou ce vine din partea lui Dumnezeu de-a lungul secolelor pentru oamenii din toate timpurile

Sfântul Nicolae, fiind instrumentul iubirii lui Dumnezeu, face ca bucuria Divină de a dărui să-și continue existență în zilele noastre prin mijlocirea sa, chiar dacă de multe secole el se bucură de eternitatea lui Dumnezeu. Caritatea este un cuvânt, care semnifică una din însușirile divine pe care Sf. Nicolae a trăit-o și a manifestat-o de-a lungul întregii sale vieți. De fapt, ea fiind de natură divină, este o virtute care trebuie să-l caracterizeze pe fiecare creștin. «Să nu lași pe cel sărac lipsit de hrană și ochii celor nevoiași nu-i face să aștepte. Sufletul flămând să nu-l întristezi și să nu urgisești pe om când are lipsă. Inima necăjită nu o tulbura și nu întârzia a da celui lipsit. Rugămintea celui necăjit nu o lepăda, și nu-ți întoarce fața ta de la cel sărac. Fii celor orfani ca un tată și ca un bărbat pentru mama lor. Si vei fi ca fiu al Celui Preaînalt și El te va iubi mai mult decât mama ta» (Sirah 4, 1-5; 10-11).Iubirea creștină îl face cunoscut pe Dumnezeu. Sfântul Nicolae ne învață prin exemplul vieții sale că a dărui înseamnă a revela atributele Binelui: ajutor, reciprocitate, respect, compasiune, înțelegere, bucurie, speranță, iubire și odată cu acestea binecuvântarea și recompensa care vine din partea lui Dumnezeu asupra celui care trăiește și practică acest Bine.

Totul se concentrează asupra lui Dumnezeu, deoarece El se află în fiecare din noi. Cu ocazia acestei sărbători este necesar să medităm la ceea ce a făcut și face pentru noi Dumnezeu, dar și la angajamentul nostru față de Dumnezeu.

Sfânta Ecaterina de Siena se afla în biserica dominicanilor din Siena. Un sărac, s-a apropiat de ea și i-a cerut ajutor. Neavând nimic la ea, îi spuse să aștepte până ce va merge acasă să-i aducă ceva. Dar săracul îi spuse : “Dacă ai ceva să-mi dai, dă-mi acum. Nu pot aștepta.” Sfânta se gândi. Nu avea ceva mai bun la ea decât o cruciuliță de argint. O scoase și i-o dădu.

În noaptea următoare, îi apăru Mântuitorul cu acea cruciuliță, plină de pietre prețioase și-i spuse : “Fiica mea, o recunoști? – O recunosc foarte bine, dar când era a mea nu era așa de frumoasă.” Isus îi zise: “Tu mi-ai oferit-o cu toată dragostea, îți făgăduiesc că în ziua judecății, spre bucuria ta, și eu îți voi oferi această cruce așa cum o vezi acum, în fața îngerilor și a oamenilor.” Apoi Isus dispăru.

Cât prețuiește Dumnezeu caritatea manifestată de om față de cel sărac din iubire. Bogăția materială administrată așa cum Dumnezeu ne cere să o folosim, îi aduce omului o comoară nespusă, pe care rugina și moliile nu o vor putea distruge niciodată. Sfântul Nicolae este și făcător de minuni, ajutorul marinarilor, salvatorul virtuților în încercările întunecate ale vieții, unul dintre sfinții cei mai iubiți de popor, dovadă și numele de Nicolae, atât de răspândit în rândul creștinilor. Dar pretutindeni, Nicolae va fi pentru cei cu suflet de copil, caritatea întruchipată și misterul așteptării sau oferirii unui cadou. Să facem și noi tot ceea ce ne stă în putință, ținând seama de exemplul vieții Sfântului Nicolae, pentru a descoperi în această lume că este mai bine să oferim din ceea ce am primit de la Dumnezeu, celor pe care El dorește să-i facă conștienți de iubirea Sa.

Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru, bogăție nespusă, și dar neprețuit al inimilor și sufletelor noastre. Cine poate cuprinde fie și cu mintea, gustul dulce al grațiilor Tale cerești? Numai acela, care în viața sa Te-a ales pe Tine de Însoțitor și Conducător al său. În Tine se află iubirea din care izvorește caritatea ce se revarsă neîncetat asupra noastră. Tu ai simțit nevoia mântuirii noastre, și Te-ai sacrificat pentru noi. Toată viața Ta pământească a fost plină de caritate pentru noi. Ne-ai lăsat-o spre cunoștință nouă, tuturor și plină de înțelepciunea Ta divină.

Fă-ne și pe noi să descoperim gustul plăcut al carității Tale, să nu mai fim lipsiți de el niciodată, iar sensibilitatea și iubirea Ta divină, manifestată mai ales față de cei care se află în cele mai mari strâmtorări și nevoi, să dorim a ni le împleti ca pe o cunună, pe care să o așezăm pe inimile noastre, făcându-le să bată numai pentru Tine de-a pururi. Amin.

Ritul bizantin