Start > Ritul latin > Lucruri mari mi-a făcut Cel Atotputernic

Lucruri mari mi-a făcut Cel Atotputernic

17 November 2009
1,043 afișări

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună
Neprihănita Zămislire

Zămislirea nepătată sau scutirea de păcatul strămoșesc chiar din prima clipă a existenței este un dar deosebit de mare din partea lui Dumnezeu, pe care nici o altă făptură omenească nu l-a primit, afară de preacurata Fecioară Maria. Adam și Eva au fost creați fără păcat, dar Maria este unică în darul zămislirii nepătate, fiindcă, nu numai că a fost creată fără păcat, dar a fost și “plină de har” din prima clipă a existenței. Din acest motiv ea întrece în frumusețe pe îngeri, dintre care unii au căzut tocmai pentru că nu s-au bucurat de plinătatea harului; și chiar în cei rămași credincioși Dumnezeu găsește pete (cf. Iob 4,18).

Fiindcă Neprihănita este modelul sau icoana viitorului nostru, întrucât nimic pătat nu va intra în cer (cf. Ef 5,5; Ap 21,27), ca să realizăm perfecțiunea, trebuie să avem mereu înaintea ochilor originalul realizat de Creatorul însuși.

Toți oamenii se nasc cu păcatul strămoșesc, cu păcatul pe care l-au săvârșit strămoșii noștri Adam și Eva când au călcat porunca lui Dumnezeu. Atunci Creatorul, ca pedeapsă, le-a retras harul nevinovăției originale, lăsându-i într-o goliciune sufletească de care Adam însuși s-a înfricoșat și s-a ascuns. Sărăcia, goliciunea, teama și rușinea ne-au rămas ca moștenire blestemată.

Botezul este cel mai mare dar pe care îl primește omul în această viață, fiindcă prin el sufletul se eliberează din sclavia păcatului, de sărăcie și goliciune și primește capacitatea de a se umple de har, de a se elibera de moarte, cu dreptul la înviere.

Știm despre doi sfinți, pomeniți în Sfânta Scriptură, că au fost curățați de păcatul strămoșesc încă din sânul mamelor. Aceștia sunt: Ioan Botezătorul (cf. Lc 1,44) și profetul Ieremia (cf. Ier 1,5). Dar ei au fost zămisliți în cea mai neagră sărăcie spirituală. Dumnezeu însuși spune despre profetul Ieremia: Mai înainte ca să fi ieșit din sânul mamei tale, eu te-am pus deoparte și te-am rânduit profet al neamurilor. Sfântul Ioan Botezătorul a fost curățat de păcatul strămoșesc pe când se mai afla încă în sânul mamei sale Elisabeta, adică la vizita preasfintei Fecioare Maria (cf. Lc 1,44) și despre care Isus avea să spună că dintre cei născuți din femeie nu s-a ridicat un altul mai mare decât Ioan (cf. Mt 11,11), el fiind îngerul în carne și oase trimis să pregătească sufletele oamenilor pentru a-l primi pe Mesia.

Dacă Mântuitorul consideră pe cel născut fără păcatul strămoșesc drept “înger”, oare cum trebuie considerată Maria care, nu numai că s-a zămislit fără păcatul strămoșesc, dar singură a fost scutită chiar din prima clipă a existenței sale din sânul sfintei Ana de acest păcat? Ba mai mult: plină de har. Oare nu este clar că preacurata este mai presus de îngeri datorită acestui privilegiu unic?

Acest dar unic, preacurata l-a primit pentru vredniciile viitoare ale Fiului său Isus, care a suferit în primul rând pentru a dobândi pământului modelul după care se poate intra în paradisul ceresc.

Măreția darului zămislirii nepătate întrece orice vindecare trupească, orice vindecare sufletească, întrece darul mântuirii de chinurile iadului, întrece toate darurile sfinților luate la un loc, și chiar ale îngerilor, întrece orice putere de imaginație, orice putere de gândire, fiindcă este unic și numai datorită lui se formează în sânul ei acea osmoză dintre divin și uman numită uniune ipostatică în Fiul Omului, Isus. Pare verosimilă părerea unor teologi care susțin că Fiul lui Dumnezeu a oferit Tatălui său ceresc 99% din meritele suferințelor sale de pe pământ pentru a realiza această minune a harului: Theotokos, Născătoare de Dumnezeu, mamă și fecioară. Vom încerca să înțelegem acest lucru din următoarea comparație: prin Misterul pascal Isus obține sărmanelor făpturi umane hrana pentru viața veșnică, dar pentru Maria, mama sa, obține, pe lângă hrana cea mai aleasă, un palat, o coroană de regină peste cer și pământ, o moștenire divină, pe Isus, în care Tatăl însuși și-a ascuns toate comorile sale divine. Diferența dintre cei răscumpărați și mama lui Dumnezeu este mai mare decât distanța dintre cer și pământ. Este clar. Opera răscumpărării vizează în primul rând desăvârșirea, sfințenia, și apoi repararea stricăciunilor provocate de păcatul strămoșesc și de cele personale. Ea este singura persoană liberă în decizii. Noi suntem robii păcatului, egoismului nostru și ale urmărilor lui, pe când ea este roaba Domnului, adică Dumnezeu o are total în stăpânirea lui, numai lui singur îi slujește. Ea singură este ființa căreia Duhul Sfânt, mirele ceresc, i-a putut spune: Toată frumoasă ești iubita mea și prihană nu este în tine (Ct 4,7), iar Tatăl ceresc o salută prin gura arhanghelului Gabriel: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine! Ea singură n-a trebuit să spună, ceea ce trebuie să zicem noi toți, asemenea regelui David: Iată, întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut mama mea (Ps 50).

Dintre lucrurile mari pe care i le-a făcut Cel Atotputernic, darul zămislirii fără de prihana strămoșească este cel mai mare și de aceea i-a produs cea mai mare bucurie, fiindcă numai pe această bază s-au putut clădi celelalte privilegii.

De această bucurie, mama lui Dumnezeu și mama noastră cerească vrea să ne împărtășim și noi, fiindcă ne-a zămislit nevinovăția prin cooperarea la opera răscumpărării. Isus însuși, de pe înălțimea crucii, ne-a dat-o drept mamă a neprihănirii noastre (cf. In 19,26). Ceea ce Tatăl a creat nepătat pentru Fiul său, Fiul ne-a dăruit nouă. Lui să-i fie slavă în veci!

Azi, sărbătorind conceperea nepătată a preacuratei Fecioare Maria, sărbătorim dărnicia divină care, nu numai că ne cheamă la sfințenie, la prețuirea valorilor spirituale, ci ne face părtași de natura divină (cf. 2Pt 1,4) prin sfânta Euharistie, ca să ajungem acolo unde este mama, ca împreună cu ea să-l preamărim în veci pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.

Ritul latin