Start > Ritul latin > O lume plină de ciungi, șchiopi și orbi… aici sau dincolo?

O lume plină de ciungi, șchiopi și orbi… aici sau dincolo?

27 September 2009
1,384 afișări

Autor: pr. Claudiu Budău
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a XXVI-a de peste an (Anul B)

Odată auzise cineva de existența unui oraș, în care toții locuitorii trăiau într-adevăr după evanghelie. Și s-a pornit într-acolo, pentru a se convinge cu ochii săi de adevărul acestei informații. Când a intrat în respectiva localitate, a rămas mai mult decât uimit de ceea ce a aflat acolo. Toți oamenii pe care i-a întâlnit arătau mai mult decât ciudat. Unuia îi lipsea un picior, altul nu avea o mână, un al treilea nu vedea cu un ochi. Nu a întâlnit nici măcar o persoană absolut normală, întreagă. “Ce tiran fără inimă a săvârșit toate aceste atrocități? Cine a atacat acest oraș și a pedepsit atât de groaznic locuitorii ei?” a întrebat el, profund revoltat. “Noi înșine am făcut toate acestea!” îi răspândeau toți rând pe rând. Și toți erau cât se poate de mândri de aceasta! “Noi am făcut-o, căci așa am citit în Evanghelie: dacă mâna, piciorul sau ochiul tău te duce la păcat, taie-l, scoate-l și dă-l deoparte”.

Dacă aceasta ar fi dreapta interpretare a textului evanghelic de astăzi, atunci ar însemna că la ofertoriu ar trebui să oferim cu totul altceva lui Dumnezeu și eventual ar fi nevoie să angajăm un chirurg pentru aceasta. Cu siguranță nu poate fi acesta sensul corect! Și o știți cu siguranță și dumneavoastră. Nu trebuie să fi specialist în tehnica de limbajului din Orient în urmă cu 2000 de ani să intuiești aceasta. În realitate, nu despre mădularele respective este vorba, nu la picioare, mâini și ochi se reduce mesajul evanghelic. Nu de picioare este vorba, ci de ceea ce se face cu ele, de căile pe care ne conduc ele. Nu de mâini este vorba, ci de operele pe care ele le săvârșesc. Nu la ochi se face referire, ci la ceea ce se vede cu ei și, mai ales, la modul în care sunt privite, analizate, dorite prin intermediul ochilor lucruri, realități, persoane. Așadar, este doar un mod simbolic de a vorbi, o imagine.

Însă ajungem exact la ceea ce se aruncă cu reproș cel mai adesea teologilor, sau celor care interpretează Sfânta Scriptură. Parcă mai totdeauna când se ajunge la un pasaj biblic care ne sună foarte complicat, intransigent și incomod, deranjant, atunci totul devine simbolic. Când nu mai știm cum să ne scoatem mâneca afară, atunci reducem totul doar la o imagine, un simbol. Adevărul e că nu ne convine exigența acestui Cuvânt, despre care am cântat la antifona de la Aleluia că este Adevărul. În acest mod, am putea ajunge până într-acolo încât să scoatem tot ceea ce nu ne convine din Biblie, spunând că sunt doar simboluri și atunci totul este ok! Chiar așa să fie?! E totul ok?!

Cine ne-a învățat pe noi că doar unele cuvinte de-ale lui Cristos au o greutate mai mare, iar celelalte nu sunt la fel de importante și nu au o semnificație ori implicații prea relevante pentru viața noastră? Și asta ținând cont că Isus Cristos vorbește mai tot timpul, folosindu-se de simboluri și imagini… Și ca și cum evanghelia de astăzi ar avea o incidență mai mică asupra vieții noastre concrete, dacă noi nu ne tăiem mâinile și picioarele, ori nu ne scoatem ochii…

Cu siguranță, nici locuitorii orașului din exemplul introductiv nu sunt de luat de exemplu, dar nici indiferența și eschivarea noastră nu sunt mai puțin grave. Din contra! Acum nu mai putem afla nici o scuză. Dacă aplicarea sensului literal nu-și găsește logica, rămâne cel spiritual, de care nu ne putem debarasa. Nu putem spune că acest fragment nu are nici un sens pentru noi. Ba este foarte real și concret acest mesaj și este clar la ce anume se referă el.

Nu trebuie să-mi tai mâna, dar ceea ce știu că se săvârșesc rău, folosindu-mă de mâinile mele, aceste fapte sigur trebuiesc îndepărtate din viața mea, fără nici un echivoc. Palme și pumnii pe care îi servesc celui de lângă mine, chiar dacă nu mereu cu mâinile, ci mai mult cu vorbele (iar un cuvânt doare mereu mai mult ca o palmă!), șuturile pe care le împart celorlalți (nu neapărat la propriu!) și mai ales pașii ce îi fac, pentru a fugi de responsabilitate, pentru a arunca vina pe celălalt, pentru a-l denigra pe celălalt și a urca pe cadavrele semenilor mei, tot ceea ce face grea viața celorlalți și pleacă de la mine, toate acestea, fără nici un dubiu, trebuiesc “tăiate”, îndepărtate, aruncate.

Nu e nevoie să-mi scot ochii și să-i arunc, dar sunt obligat de Cristos să îndepărtez orice privire vicleană, falsă. Iar aceasta nu se referă doar la o tentă sexuală sau libidinoasă, ci la orice privire, cuvânt, gest ce poartă conotații de păcat și duplicitate, de ipocrizie și minciună. Cristos face referire la tot ceea ce întunecă privirea senină a unui creștin: invidie, gelozie, ură, dușmănie, reproș nedrept, ambiție deșartă și gând meschin.

Odată a venit la un preot un tânăr, care purta în mâinile sale un crucifix rupt, stricat. Cineva s-a răzbunat pe acel crucific, rupându-i lui Cristos mâinile și picioarele. Tânărul a întrebat: “Ce să fac cu acest crucifix? Să-l ard, să-l arunc?” Dar preotul i-a replicat: “Nu, pune-l perete. Lasă-l așa pentru ca să-ți reamintească că tu trebuie să fii mâinile și picioarele lui Cristos în lumea de astăzi. Dacă cineva îți cere un pahar cu apă, trebuie să i-l dai. Domnul va îmbogăți și binecuvânta acea persoană prin mâinile tale. Dacă cineva este singur, trebuie să-l vizitezi. Atunci Domnul se va folosi de picioarele tale”. Atunci studentul a înțeles la ce anume se referea un poem anonim din secolul al XV-lea, pe care-l citise deunăzi:

Cristos nu mai are mâini în această lume, are numai mâinile noastre pentru a îndeplini astăzi operele sale. Cristos nu mai are picioare, are numai picioarele noastre pentru a vizita astăzi oamenii. Cristos nu mai are glas, are numai gura noastră pentru a vorbi astăzi celorlalți despre sine. Cristos nu mai are puterea de a-i călăuzi pe oameni la sine, nu mai are Evanghelii pe care ei să le mai citească. Însă tot ceea ce noi facem, prin cuvânt și faptă, reprezintă Evanghelia sa pe care El o scrie prin noi acum”.

Iată de ce îndemnul lui Cristos ne privește personal pe fiecare dintre noi. Dacă suntem sinceri cu noi înșime, fiecare are ceva de aruncat, îndepărtat. Chiar dacă riscăm să părem niște ciungi, ologi, șchiopi pentru gusturile și orientările lumii în mijlocul căreia trăim, vom câștiga dreptul de a intra frumoși, întregi, integri în împărăția celui care ne-a chemat la viață și care ne-a binecuvântat cu aceste daruri prețioase (văz, auz, capacitatea de a merge, a atinge, a gusta, a simți etc.), cărora prea des le-am denaturat funcția, rostul, de altfel intrinsec bun.

Ritul latin