Start > Ritul latin > Cineva ar vrea să-l înfigă pe Duhul Sfânt în trestiile din țarcul propriu

Cineva ar vrea să-l înfigă pe Duhul Sfânt în trestiile din țarcul propriu

27 September 2009
905 afișări

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a XXVI-a de peste an (Anul B)

Chemarea regulamentului

“Moise, domnul meu, împiedică-i…” “Învățătorule, am văzut pe cineva care alunga demonii în numele tău și i-am interzis, pentru că nu era dintre noi”. Pare că vocația originară a anumitor oameni este cea de a întocmi regulamente și a distribui legitimații de recunoaștere. Totul – chiar și darul lui Dumnezeu, chiar și “suflul”, ruah, Spiritul – trebuie primit, distribuit și administrat după norme precise, de-a lungul canalelor expres echipate, respectând scrupulos condiții determinate, în timpurile și locurile stabilite exagerat.

Câmpurile sunt riguros delimitate, sferele de competență fixate cu precizie notarială ( și vai cine le depășește). Este oficiul potrivit. A fost numită o comisie, și este din sector. Trebuie completate formulare, făcute fișe, să răspundem la chestionar, nu este loc pentru întrebări ne prevăzute în scris. Este absolut necesară timbrarea permisului. Ne trebuie autorizația scrisă. Peste puțin timp și pentru a muri va fi necesară completarea formularului tipărit, și chiar un funcționar harnic va recomanda să se păstreze cuponul la prezentarea intrării în cer…

Cineva are un cuvânt original, viu, neobișnuit, care are audiență la oamenii îndepărtați de persoanele care își dau importanță ai instituției? Trebuie mers la controlul documentelor. De unde vine? A participat la reuniune? A urmat cursul pregătitor? Este în regulă cu contribuțiile? I s-a dat autorizația? De ce nu se încadrează în programarea oficială? Și, dacă nu este “dintre ai noștri”, este privit cu neîncredere, ne suportat, așteptând momentul oportun pentru a i se lua cuvântul și negându-i bucata de hârtie sau sala.

Nu are importanță că este împiedicat de-a binelea, sunt chinuite așteptările atâtor persoane. Ceea ce contează mai mult decât orice altă considerație este ca adepții regulamentelor să mențină controlul situației, să impună respectul formelor, și mai ales să păstreze monopolul Spiritului. Se spune comuniune, spirit eclezial, universalitate, dar în realitate domină personalismele și particularismele, mentalitatea de clan. Sunt persoane mai abile să pună interdicții decât să formuleze propuneri, să discrediteze decât să aprecieze, să excludă decât să primească, să împiedice decât să favorizeze, să bombăne decât să se minuneze.

Se înalță garduri și în casă

Și apoi se dezlănțuie mentalitatea sectară. Cine este dintre ai noștri și cine nu este. Cine este înăuntru și cine afară. Cine este de încredere și cine nu. Astăzi îngrăditurile de separare sunt înălțate de-a dreptul în interiorul Bisericii. Expresia “separați în casă” se potrivește perfect și la anumite situații existente în interiorul creștinătății. Cartela de recunoaștere este indispensabilă pentru a circula de-a dreptul în interiorul poporului lui Dumnezeu. Botezul, iubirea pentru Biserică, o îndelungă fidelitate, pasiunea pentru Împărăție, ascultarea în libertate (independent de persoana superiorului) pare că nu sunt suficiente. Vor alte documente, permise suplimentare de apartenență, pentru a fi legitimați (și pentru a urca anumite trepte).

În anumite cazuri, apare tendința de a se apropia nimic mai puțin decât de autorități, ignorând că aceasta trebuie să fie în serviciul unității, fără a manifesta preferințe și a da drepturi exclusive. De aceea chiar și Papa, un episcop, preotul, o mănăstire trebuie să fie “dintre ai noștri”. Din fericire, este totdeauna un Moise care nu intră în jocul meschin și pune lucrurile la punct: “Ești gelos în locul meu? De ar fi toți profeți în poporul Domnului, și de ar vrea Domnul să le dea lor Spiritul său”. Adică: vă rog, să dilatăm spațiile, să vedem mai larg, să nu fim ridicoli și mici, să ne ocupăm de lucruri mai serioase. Ce contează persoana mea? Eu sunt unul din atâția…

Din fericire, este totdeauna Isus care refuză să întărească anumite excomunicări: “Nu-i opriți…” Adică: încercați să vedeți aspectul pozitiv. Puneți în evidență binele, adevărul și frumosul care este și în cel “iregular”. Unul din punctele importante ale pedagogiei Învățătorului consistă în vindecarea discipolilor de micime, de meschinătate, de vederi strâmte, în învățarea lor să vadă larg, în a-i invita să nu se închidă în orizonturi înguste ale raporturilor inter-comunitare și să observe o realitate promițătoare care stă în afara “țarcului” lor. Problemele nu pot fi numai cele interne, dar trebuie îmbrățișată o realitate mult mai vastă și complexă, și care poate reprezenta un teren adaptat pentru construirea Împărăției, mai mult este deja o bucățică de Împărăție.

Și mai ales: este persoana lui Isus, nu cea a discipolilor (cu simpatiile și antipatiile lor, cu sentimentele și resentimentele lor, predilecțiile și alergiile lor, cu gusturile și repugnanțele lor) care stabilește linia de demarcație între cine este înăuntru și cine este afară. Apostolii trebuie să se ferească de a pronunța grăbiți sentințe de excludere. Mi se pare foarte acut acest diagnostic al lui Bruno Maggioni: “Discipolul, îndărătnic și meschin, dar și profund nesigur, nu suportă ca Spiritul să sufle unde vrea. Nici să fie invidios, să se simtă dezamăgit și trădat: nu ar trebui ca Spiritul lui Dumnezeu să fie numai în mâinile noastre, astfel ca să apară cu claritate că noi, noi singuri, îi suntem purtătorii?

Prietenii autentici ai lui Dumnezeu, ca Moise și Isus, se bucură de libertatea Spiritului. Nu se simt dezamăgiți, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și nu pe ei înșiși, și aceasta este important. Și în schimb mulți îndărătnici susținători ai lui Dumnezeu – voiam să spun toți susținătorii îndărătnici ai lui Dumnezeu – în realitate se susțin pe ei înșiși, țarcul propriu. Dar este și adevărat că nu orice gest este al lui Cristos, nu orice încercare de eliberare îi aparține: îi aparține numai ceea ce vine făcut în numele său… Numai ca numele să nu indice țarcul, ci logica (Povestirea lui Marcu, Cittadella Ed.).

Pașaportul falsificat

Dar se întâmplă apoi că cei mai mulți paznici ochioși ai ortodoxiei și ai moralei, cei mai mulți adepți inexorabili la controlul documentelor, primesc cu brațele deschise “pe unul” care, fără ca să recurgă la numele lui Isus, a făcut minunea înmulțirii banilor și pare să fie dispus să cedeze din ei un procentaj pentru cauza cea bună. Atunci, nu i se cer să completeze formulare. Este suficient să dea o semnătură în josul unui mic dreptunghi bine cunoscut și “convertibil”. I s e permite permisul “de cinste”.

La apariția lui, gardienii mârâitori ai țarcului îi deschid o breșă comodă în țarc (în orice caz, mult mai amplă decât “urechea acului” indicată de Evanghelie). Când stau sus, li se impută scandalurile săvârșite în dauna celor mici și mai puțin mici. Acum, chiar dacă purtarea sa morală, arătată în public, stă la antipozi față de cea cerută creștinilor obișnuiți, nu se cere de la el ca să-și taie mâna. Cum ar putea, în acest caz, să-și pună acea firmă prețioasă? Cât privește moara, în loc s-o înece, ar putea servi mai bine la măcinatul grâului pentru operele Domnului.

Atunci când stă acolo sus, i se aplică expresiile aprinse ale lui Iacob împotriva bogaților (lectura a doua de astăzi). Acum că este “dintre ai noștri”, se preferă să se uite acea pagină “arzătoare”. Sau este asigurat spunând că “trebuie să distingem… nu este cazul să generalizăm… este portofel și portofel… depinde de cum…” Da. Cât este de ușor și de greu de a fi “dintre ai noștri”, după persoane, după ce numele lui Isus este substituit de alte nume…

Egoism de grup

Aparent Ioan vrea să apere ortodoxia, să mențină identitatea comunitară, să facă să fie respectată disciplina, să apere onoarea lui Dumnezeu. În realitate, însă, apar din cuvintele sale un fel de egoism de grup, o frică ridicolă de concurență.

Sub masca credinței și a ordinii se ascund sentimente care alcătuiesc o dezmințire radicală a spiritului de credință. Nu aș vrea să fiu prea malițios. Dar am impresia că ieșirea bruscă a lui Ioan a fost determinată, mai mult decât de altceva, de supărarea de a trebui să constate că exorcistul ne autorizat reușea acolo unde ei au dat greș mizerabil.

Adesea se ia poziție împotriva cuiva, este considerat un dușman, numai pentru că face ceea ce noi nu vrem sau nu știm să facem. Invidia – travestită de atâtea ori de preocuparea de a salva principiile – denunță totdeauna lipsa de putere. Anumite nereușite – justificate cel puțin de rațiuni viclene de ordin doctrinal sau de regulamente interne – dau de gol incapacitățile noastre. Astfel dușmanul este considerat ca atare pentru că constituie o mustrare neliniștitoare pentru inerția noastră și neîmplinirile noastre.

Astăzi, în anumite ambiente așa-zise creștine, este suficient de a vorbi de dreptate și chiar a risca pielea pentru cauza săracilor, pentru a fi acuzați de “golirea mesajului Evangheliei de conținutul său esențial” (nu spune nimic numele de Oscar Romero?). Poate Ioan, în loc să se adreseze lui Isus, ar fi făcut mai bine să fie învățat de exorcistul abuziv secretul… Cuvânt al verbului a învăța. Discipolul adevărat are totul de învățat. De la toți. Inclusiv de la cei ce sunt considerați “străini”.

Și dacă chiar ei, cei mai fideli, ar fi fost “afară”?

Încă unele considerații asupra interdicției pronunțate de Ioan. Este trist să constați cum un grup se forțează de multe ori mai ales împotriva cuiva sau a ceva. Regăsești o coeziune aparentă numai când trebuie să te aperi. Ai nevoie de un adversar – adevărat sau presupus – pentru a putea face sau spune ceva, pentru a te simți viu, important, util. Este prea mult să speri că numele lui Isus este folosit esențial pentru în loc de contra? Că Evanghelia este implicată, mai mult de a apăra gardurile, a dilata spațiile Împărăției (și cel puțin cele ale minții proprii)?

Apostolii, apoi, nu sunt mișcați de o bănuială: și dacă ar fi fost ei, și nu exorcistul lipsiți de autorizație, “străini” față de învățătura Maestrului? Cunosc persoane care, cu cea mai mare dezinvoltură, propun altora – chestiuni care nu au nimic de a face cu Evanghelia, acțiuni care nu privesc spiritul ci litera cea mai obtuză – o alternativă brutală: sau înăuntru sau afară. Poate că au dreptate. Dar se poate și că “a ieși” trebuie să fie chiar ei, nu alții. Discipolul, după lecția lui Isus, nu trebuie să fie unul care “miroase”, scoate dușmani de peste tot, ca un copoi nesătul. Nimeni nu-l autorizează să ceară documente altora (ci ar trebui să fie preocupat să verifice ca ale sale să nu fie “expirate” și de neprezentat).

Ar trebui să fie, în schimb în stare să descopere conivențe secrete, să intuiască complicități prețioase nebănuite ( și nu desigur din rațiuni de interese). Capabil de a înțelege că cineva vorbește de Isus chiar dacă nu-l are în gură, ci se mulțumește să-l aibă în acțiuni. O comunitate ar trebui să se specializeze să deosebească, cu un simț de uimire bucuroasă, cine “este pentru noi” printre mulți care “nu sunt dintre noi”.

Cine este pentru noi? Adică, cineva este mai aproape de cât se crede

“Cine nu este împotriva noastră, este cu noi”. Această afirmație pare exact contrarie de cea oferită de Matei: “Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu adună cu mine, risipește” (12, 30). În realitate se completează reciproc și sunt adevărate amândouă. Între altele, pare că sunt de origine populară, de-a dreptul două sloganuri folosite în războiul civil între Cezar și Pompei.

Mi se pare foarte interesantă explicația pe care o dă p. R. Bernard: “Cele două axiome nu se aplică la aceeași situație, nici la aceleași persoane. Acela a lui Marcu se aplică la oamenii de afară care sunt pe calea cea bună spre Isus Cristos și Biserica sa: aceste persoane, afirmă Isus, nu trebuie să le tratați cu bruschețe, nici să le respingeți. Există o prezumție în favoarea lor; lăsați să se coacă dispozițiile bune; cine nu este împotriva noastră este cu noi. Cealaltă axiomă este un fel de ordin de a nu sfâșia unitatea, a nu răsturna casa; se adresează acelora care fac parte din Împărăție, sau cel puțin își închipuie; în privința acestora, Isus se arată sever. Spune: cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu adună cu mine, risipește.

Dacă, făcând parte din turma mea, formați o clică aparte, se poate efectiv presupune că nu mai sunteți în întregime pentru mine; din moment ce nu mai lucrați în unitate, lucrați în zadar, risipiți. Astfel, nu numai aceste două axiome sunt destul de coerente, dar sunt pline de consecințe pentru formarea Bisericii. În sfârșit, este un lucru împotriva căruia amândouă se ridică de comun acord: neutralitatea. În nici un caz ea nu este admisibilă: nimeni nu poate rămâne neutru în privința Chemării lui Dumnezeu”

Cu alte cuvinte: logion-ul lui Matei (chiar dacă de unii predicatori este folosit obișnuit împotriva “dușmanilor”) privește expres pe urmașii lui Cristos pentru a sublinia radicalitatea angajării (sau sunteți total cu mine sau vă puneți împotrivă, nu se poate trișa jocul), în timp ce cel al lui Matei exprimă respectul și răbdarea pe care comunitatea trebuie s-o aibă în privința acelora care, deși nu fac parte expres din ea, totuși realizează deja în practică mesajul lui Cristos. Aceștia sunt mai apropiați de cât se crede. Ceea ce Isus condamnă este pretenția de a acapara numele său și de a se lăuda cu un fel de monopol asupra Lui. Apartenența nu se poate traduce în atitudini exclusiviste. Pune, în schimb, mari probleme de responsabilitate și coerență.

A se mulțumi cu un pahar de apă

“Cine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu pentru că sunteți ai lui Cristos, vă spun într-adevăr că nu va pierde răsplata sa.” Nu știu dacă am citit rău. Dar Isus promite un premiu celui care oferă un pahar de apă unui discipol al său, unui misionar al Evangheliei. Nu mi se pare să spună că discipolul are autorizația de a se servi de Evanghelie pentru a obține recompense umane. Adică, nu recunoaște discipolului dreptul, în afară de un pahar de apă, chiar și onoruri, privilegii, titluri, în sfârșit toate acele lucruri care satisfac ambiția, personală sau de grup.

Faptul de a aparține la Cristos ne autorizează să cerem un pahar de apă – necesară pentru a trăi – nu de a ne prezenta să scoatem indemnizații și decorații cu caracter de mândrie deșartă. Cu prețul de a apărea impertinent, aș îndrăzni să spun că, așa cum este un dar pentru cine oferă un pahar de apă unui discipol, tot așa va fi și mai mare pentru cine îl refuză – precis pentru faptul că aparține lui Cristos, și deci nu ar trebui să aibă nevoie de anumite lucruri – o înclinare, o condiționare, un fotoliu, un prim loc pe scena mondenă. Paharul de apă, de fapt, este în vederea călătoriei. Restul, în schimb, constituie un obstacol, o piedică în cale.

Ritul latin