Start > Ritul latin > Duminica a 26-a de peste an (B) – lectio divina

Duminica a 26-a de peste an (B) – lectio divina

27 September 2009
942 afișări

TEXTUL BIBLIC: Marcu 9,38-43.45.47-48

Cei care sunt de partea lui Isus

38 Ioan, unul dintre cei doisprezece, i-a spus lui Isus:

- Învățătorule, am văzut pe cineva care scotea diavoli în numele tău; am voit să-l împiedicăm, căci nu-i din rândul acelora care ne urmează.

39 Isus i-a răspuns:

- Nu-l împiedicați, căci cel care face o minune în numele meu nu poate, imediat după aceea, să mă vorbească de rău. 40 Cel care nu este împotriva noastre este cu noi.

41 Cine vă va da și numai un pahar cu apă, pentru că aparțineți lui Cristos, vă spun adevărul, nu va rămâne nerăsplătit.

Ispitele

42 Cine se face vinovat de căderea, chiar și a unuia singur dintre aceștia mici, care cred în mine, i-ar fi mai bine să i se lege de gât o piatră de moară, trasă de măgari, și să fie aruncat în mare.

43-44 Dacă mâna ta te duce la păcat, tai-o! E mai bine să intri ciung în viața veșnică, decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în gheenă, acolo unde focul nu se stinge.

45-46 Dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l, căci e mai bine să intri schilod în viața veșnică, decât cu amândouă picioarele să fii aruncat în gheenă.

47 Dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l. Căci mai bine este să intri chior în împărăția lui Dumnezeu, decât cu amândoi ochii să fii aruncat în gheenă, 48 unde chinul nu se sfârșește și ochiul nu se stinge.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Evanghelia din această duminică are trei părți bine diferențiate:

- Versetele 38-40: episodul despre cei care fără a fi din grupul lui Isus fac binele în numele lui.

- Versetele 41-42: două “fraze nelegate” fără mare relație între ele și nici cu celelalte două părți ale textului.

- Versetele 42-47: radicalitatea care se așteaptă în discipol în trăirea ascultării față de Dumnezeu.

În prima parte intră în scenă Ioan care a văzut ceva care l-a surprins. Se întâlnește cu o persoană care face binele și alungă rău (“scotea diavoli”) în numele lui Cristos. Văzând Ioan și câțiva dintre ceilalți discipoli că acest om nu era din grupul lui Isus, îl împiedică. Ioan și ceilalți care erau cu el așteptau ca Isus să-i felicite pentru ceea ce au făcut. Totuși lucrul este diferit. Domnul le spune cu claritate ca să nu-l împiedice pentru că nimeni nu poate fi împotriva Lui dacă mai înainte a făcut binele și a alungat răul în numele lui. Această parte culmină cu fraza care a devenit populară și pe care o repetă chiar și cei care nu sunt creștini: “Cine nu este împotriva noastră, este cu noi”.

În versetele centrale întâlnim două fraze ale Domnului. Prima are de-a face cu răsplata veșnică pe care o va avea acela care dă de băut unei persoane pentru că aceasta din urmă este discipol al lui Cristos. Cristos se “identifică” cu însuși discipolul aflat în stare de necesitate. A doua frază are de-a face cu “scandalul”. Și descrie ceea ce ar fi de preferat pentru acela care face în așa fel ca un discipol să înceteze să aibă încredere în Isus, mai ales dacă este slab sau nou sau oricum imatur în credință. Ce este de preferat? Ca să-i lege de gât o piatră mare care se folosea la măcinatul semințelor și să fie aruncat în mare.

În sfârșit, în partea a treia a textului, versetele 43 la 47, ne prezintă un text un pic dur dat fiind faptul că se face invitația de “a tăia” ceea ce duce la neascultarea față de Dumnezeu: mâna, piciorul și ochiul. Este clar că nu trebuie înțeles acest lucru în mod literal. Ceea ce se află în joc aici este un fel de “definiție plastică” a omului făcută de Biblie. Pentru mentalitatea semită în general și pentru cea iudaică în special, “mâinile și picioarele” fac referință la lumea acțiunii omului, iar “ochii și inima” fac referință la lumea interioară a omului. Pentru aceasta nu trebuie tăiată mâna și piciorul în sens literal, ci acele acțiuni din viața noastră care ne duc la neascultare față de Dumnezeu. Cu atât mai puțin trebuie scos ochiul biologic, ci trebuie îndepărtat orice gând, afecțiune și sentiment interior care ne duce la neascultarea față de Dumnezeu.

Pentru a ține cont: Dacă ne uităm bine în edițiile Bibliei vom observa că lipsesc versetele 44 și 46. Cărui fapt se datorează acest lucru? Unele manuscrise vechi repetă versetul 48 și după versetul 43 (în versetul 44) și după versetul 45 (în versetul 46). Studiile mai profunde ale textului biblic demonstrează că acestea sunt adăugări posterioare de care nu trebuie ținut cont.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Lc 9,49-50; Lc 17,1-2; Mt 18,6-9; Mt 10,42.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar cuvântul “iad”.

Întrebări pentru lectură

- Cine este primul personaj care intră în scenă în evanghelia de astăzi?

- Ce-i spune lui Isus?

- Pentru ce ucenicii Domnului împiedică această persoană “să scoată diavoli”?

- Cum reacționează Isus? Ce spune el?

- Care este motivul pe care-l dă Domnul pentru a-l lăsa să scoată diavoli în Numele lui?

- Ce soartă va avea cel care dă de băut un pahar cu apă celui care este ucenicul Domnului?

- Ce este de preferat să i se întâmple celui care-l face unul dintre ucenicii cei mai mici ai Domnului să se îndepărteze de drum și să înceteze să aibă încredere în Dumnezeu?

- Ce trebuie făcut cu mâna, cu piciorul sau cu ochii care ne fac să nu ascultăm de Dumnezeu și de calea lui?

- Ceea ce ne propune trebuie să înțelegem în mod literal?

- Ce înseamnă mâinile, picioarele și ochii în viziunea plastică despre om în unele texte din Biblie?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Am atitudinea lui Ioan față de acest om care face binele în numele lui Isus?

- Sunt intolerant?

- În ce măsură mă las purtat de “partitism” între aceia care avem aceeași funcție de a-i ajuta pe frați să se elibereze de relele lor?

- Ce există în inima mea cât privește ura, invidiile, rivalitățile?

- Mă simt deranjat de protagonismul în bine al fratelui sau al altui grup de care eu nu aparțin?

- În ce ar trebui să mă maturizez în aceste aspecte despre care vorbim?

- Ce gândesc despre cuvintele lui Isus?

- Ce impact au astăzi în viața mea cuvintele din versetul 40: “Cine nu este împotriva noastră, realmente este cu noi”?

- Mă preocup și mă ocup de frații din comunitate?

- Am grijă de cei mai slabi căutând să văd în ei chipul lui Isus Cristos?

- Caut să nu-i scandalizez pe frații mai mici și mai slabi în drumul de credință?

- Din cuvintele mele și / sau din atitudinile mele s-a simțit cineva rău sau ofensat până acolo încât să părăsească drumul de credință?

- Ce anume mă poate depărta astăzi de Dumnezeu și de planul lui față de mine?

- Ce acțiuni din viața mea (“mâna și piciorul”) ar trebui să corectez pentru a asculta în mod serios de Domnul?

- Ce gânduri, afecțiuni, sentimente din interioritatea mea (“ochiul”) ar trebui să corectez și să reorientez astăzi pentru a asculta de cuvântul lui Dumnezeu?

- În definitiv: ce trebuie “să tai” astăzi pentru a fi un autentic ucenic misionar al Domnului?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune putem folosi Psalmul 1:

1 Fericit omul

care nu umblă după sfatul celor răi,

nu zăbovește pe calea păcătoșilor

și nu se așază

în adunarea celor care batjocoresc,

2 dar își găsește plăcerea

în legea Domnului

și la legea lui cugetă ziua și noaptea.

3 El este pomul sădit pe malul apei,

care aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veștejesc

și tot ce începe duce la bun sfârșit.

4 Nu tot așa este cu cei răi, nu tot așa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

5 De aceea nu se vor ridica cei răi la judecată,

nici păcătoșii în adunarea drepților.

6 Căci Domnul cunoaște calea celor drepți,

iar calea celor răi duce la pieire.

În cheie sapiențială, de înțelepciune, ne sunt prezentate formele de viață ale celor care “taie” ceea ce îndepărtează de Dumnezeu (“cei buni”); și viața celor care “nu taie” ceea ce îndepărtează de Dumnezeu (“cei răi”).

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru a interioriza mesajul din această duminică propunem folosirea verbului “a tăia” descriind acele situații care realmente trebuie tăiate pentru a nu ne îndepărta de drumul Domnului:

- Doamne, vreau forța ta pentru a tăia micile sau marile minciuni…

- Doamne, vreau forța ta pentru a tăia mediocritatea și indiferența care mă cuprind uneori…

- Doamne, vreau forța ta pentru a tăia senzualitatea și trăirea unei sexualități dezlipite de iubire…

- Doamne, vreau forța ta pentru a tăia…

- Doamne, vreau forța ta pentru a tăia…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Fă o listă cu acele lucruri din viață care ar fi necesar să fie “tăiate” pentru a nu te îndepărta de drumul Domnului.

Propunere comunitară

- Căutați în localitatea voastră, în cartierul vostru, în orașul vostru care organizații ale Bisericii sau din alte ambiente se implică serios în “alungarea diavolilor” din timpul nostru. Ar fi interesant de luat contact pentru a vedea în ce lucruri se poate face o unificare a forțelor pentru slujirea celor mai slabi, mai săraci și mai nevoiași.

Ritul latin