Start > Ritul latin > Duminica a XXXI-a de peste an

Duminica a XXXI-a de peste an

26 September 2009
992 afișări

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Editura Sapientia
Duminica a XXXI-a de peste an (Anul B)

În această duminică, a XXXI-a de peste an, în întâlnirea noastră cu Domnul, liturgia cuvântului ne propune spre meditare învățătura fundamentală a lui Isus și a Bisericii – iubirea, dragostea față de Dumnezeu strâns legată de dragostea față de aproapele. Toată legea creștină este rezumată în aceste două legi și constituie semnul apartenenței la Cristos și la Biserica sa.

Prima lectură, luată din Cartea Deuteronomului, prezintă rugăciunea de dimineață și de seară pe care o recita fiecare evreu pios: “Ascultă, Israele” (Dt 6,4). Prin această rugăciune, evreul pios își amintea de dragostea lui Dumnezeu, de cultul datorat lui și de observarea poruncilor sale. Lectura cuprinde una dintre numeroasele pericope ale legii vechi pe care Moise a încredințat-o poporului pe când rătăcea prin deșertul Sinai: “Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta”(Dt 6,5). Porunca iubirii dată de Dumnezeu, prin Moise, este o chemare la angajare profundă și conștientă. Porunca iubirii cere ca dragostea față de Dumnezeu să nu fie doar o manifestare exterioară, ci mai ales o trăire interioară, o trăire personală.

Mergând pe firul liturgiei cuvântului, putem observa cum psalmul responsorial reflectă virtutea dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele, răspunzând poruncii lui Moise cu refrenul: “Ajută-mă, Doamne, să te iubesc din toată inima”.

Lectura a II-a luată din Scrisoarea către Evrei (Evr 7,23-28) evidențiază superioritatea preoției lui Cristos față de preoția Vechiului

Testament. Cristos, Marele nostru Preot, este sfânt, iar preoția sa este veșnică. Porunca iubirii își are împlinirea în plinătatea preoției lui Cristos, care s-a jertfit din iubire pentru răscumpărarea noastră.

Textul evangheliei de astăzi, luat din Evanghelia după sfântul Marcu, s-a oprit asupra celei mai mari porunci: porunca iubirii. Despre această poruncă, Conciliul al II-lea din Vatican în Constituția pastorală privind Biserica în lumea contemporană, afirmă: “Iubirea de Dumnezeu și de aproapele este prima și cea mai mare poruncă” (Gaudium et spes 24).

Este cunoscut faptul că poporul israelit avea, încă din vechime, un număr mare de legi. Întrucât numărul mare de legi ducea de multe ori la contradicții, cărturarii, înțelepții poporului evreu, s-au gândit să identifice cea mai mare lege la care să facă referință și celelalte legi. Astfel, rabinul Hillel, mare și renumit învățat de pe timpul lui Isus, a propus acest principiu: “Să nu-i faci aproapelui ceea ce ție nu-ți place pentru tine: aceasta este toată legea, restul este numai explicație”, spunea rabinul. Ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!, am spune noi.

La prima vedere, răspunsul pe care trebuie să-l dea Isus este simplu și pare că vine de la sine. Dacă Isus ascultă întrebarea care i se adresează, înseamnă că o socoate demnă de răspuns, înseamnă că are explicația sa. Răspunsul lui Isus, la întrebarea învățatului, “Care poruncă este cea mai mare în lege?” (Mc 12,29), este foarte clar: “Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău …, aceasta este cea dintâi poruncă” (Mc 12,30) și apoi a adăugat o a doua poruncă, precizând că este asemănătoare primei: “Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Mc 12,31).

Sfinții evangheliști Matei și Luca unesc cele două texte într-unul singur, sau vorbesc despre o singură poruncă. Diferit de cei doi, evanghelistul Marcu deosebește cele două porunci una de alta, dar încheie la singular, spunând că nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Aceste două porunci ale lui Isus sunt asemănătoare pentru că cer același comportament: să iubești. Dar sunt și diferite, pentru că indică doi destinatari diferiți: Dumnezeu și aproapele. Noutatea evangheliei constă în porunca iubirii față de aproapele, pe care Cristos o prezintă. Accentul cade pe sensul pe care-l dă Isus cuvântului “aproapele”.

De fapt, cine este acest aproape al nostru? Să fie doar cel ce este aproape, adică vecin în sens fizic, sau în sens familiar, sau un prieten? Aceasta a fost învățătura pe care a dat-o Moise poporului evreu (în contextul istoric potrivit timpului); Isus depășește această învățătură, lărgind sensul cuvântului aproapele la iubirea tuturor, chiar și a dușmanilor.

Se spune despre scriitorul rus Dostoievski că, în timpul unei plimbări, a fost acostat de un bețiv, iar mai apoi bătut. La poliție, scriitorul a rugat autoritățile să-l elibereze pe bețiv, pentru că el îi acordă iertarea. Cu toate acestea, după trei săptămâni, scriitorul primi ordin să se prezinte la judecată, ca martor. Din nou, scriitorul îi rugă pe judecători să-l scutească pe vinovat de pedeapsă. Judecătorul se conformă acestei rugăminți; totuși, îl condamnă pe făptaș, pentru deranjarea ordinii publice, la plata unei amenzi sau închisoare pentru un timp scurt. Întrucât omul nu avea cu ce plăti amenda, alese închisoarea, dar la poarta închisorii îl aștepta scriitorul, care îi dădu banii necesari pentru a plăti amenda. Un exemplu foarte elocvent.

Însă exemplul nostru cel mai demn de luat în seamă este Cristos, care nu s-a limitat doar să enunțe cele două legi, pe care le-am auzit în evanghelia de astăzi, dar ne-a învățat să le practicăm, prin exemplul său. Știm că și-a trăit iubirea filială față de Tatăl ceresc printr-o ascultare afectuoasă, într-o fidelitate totală. Ne amintim de evenimentul din Templul din Ierusalim, când avea doar doisprezece ani, când a dat acel răspuns Mariei și lui Iosif: “Nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu?” (Lc 2,49). Știm, de asemenea, că a trăit iubirea față de oameni până la dăruirea vieții. Apostolul Ioan, începând în evanghelia sa relatarea Pătimirii, a scris despre Isus: “Iubindu-i pe ai săi care erau în lume, până la sfârșit i-a iubit” (In 13,1).

Manifestarea iubirii trebuie să se observe prin faptele noastre, și nu numai prin cuvinte. Persoanele concrete care trăiesc alături de noi ne pot părea antipatice sau cu multe defecte. Și Isus avea, printre apostoli, niște pescari nevinovați, impulsivi, pe punctul de a-l trăda și a fugi de lângă El, totuși i-a iubit până la sfârșit.

Impulsionați de exemplul dat de Cristos și de răspunsul pe care l-a dat astăzi învățatului, să aplicăm și noi, în viața de fiecare zi, aceste două porunci pe care Cristos le-a unit și, mai mult, a extins semnificația cuvântului “aproapele” până la iubirea față de dușmani.

Fără îndoială, în atenția noastră, în inima noastră omenească, trebuie să fie în permanență prezentă iubirea. Viața noastră merită să fie numită umană doar în momentul în care practicăm această iubire. Acest aspect devine foarte important pentru faptul că, la examenul de maturitate al vieții veșnice, din această materie vom fi examinați. Acest aspect îl amintește sfântul Ioan al Crucii, prin cuvintele: “În seara vieții noastre vom fi judecați despre iubire”. În ziua judecății vom da seamă de modul cum am acționat în fața semenilor noștri: însetați, flămânzi, înfrigurați sau bolnavi.

Dacă nu vom reuși la acest examen al vieții, ne corupem viața și ne împingem viitorul spre moarte. Dacă, în schimb, reușim la examenul de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, atunci vom putea trăi fericiți în viața veșnică. Însă pentru a reuși la acest examen să nu uităm că: “pentru a ajunge la viața veșnică, avem nevoie de două lucruri: de dragostea față de Dumnezeu și de dragostea față de aproapele” (Sfântul Augustin).

Să învățăm astăzi, de la Isus, adevărata iubire care este capabilă să ne pătrundă complet. Să trăim în fiecare zi această poruncă a iubirii care îmbrățișează într-un singur moment iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Să facem în așa fel încât cuvintele sublime ale lui Cristos să devină viață trăită în concretul fiecărei zile, în multitudinea relațiilor care ne înconjoară, în diferitele medii de lucru în care suntem chemați să activăm. Să dăm un chip și un nume aproapelui nostru și să-l iubim așa cum ne iubim pe noi înșine.

Marian Gașpal

Ritul latin