Start > Ritul latin > Cine nu este contra noastră, este pentru noi

Cine nu este contra noastră, este pentru noi

18 September 2009
813 afișări

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună
Duminica a XXVI-a de peste an (Anul B)

Tema Liturgiei cuvântului de azi este o continuare a celei din duminica trecută despre felul în care trebuie să slujim în Împărăția lui Dumnezeu conform învățăturii lui Isus. Toate cele trei lecturi combat spiritul de turmă. Poporul are o tendință bolnăvicioasă, izvorâtă din comoditate și lene: vrea să fie condus. Din acest motiv Iahve se plângea lui Samuel, când poporul a voit un rege: Nu pe tine te-au disprețuit, ci pe mine, ca să nu mai domnesc peste ei” (1Sam 8, 7). Pe Isus îl vor rege. De ce?.. Ca să le dea pâinea miraculoasă pe gratis și să se sature (cf. In 6, 26). Și scriitorul Dostoievski pune în evidență acest lucru în scrierile sale. In realitate poporul este chemat să conducă, să aibă inițiativă, să dea mărturie, să fie profetic, să apere valorile spirituale fiindcă lui i-a fost destinată Revelația. Pentru aceasta Moise dorește ca toți din popor să fie profeți. Spiritul de turmă trezește dorința de dictatură. Cuprinși de acest spirit, Iozue se teme să nu scadă autoritatea lui Moise și Ioan se teme să nu scadă autoritatea lui Isus; iar în duminica trecută (a XXV-a) ucenicii se temeau să-l întrebe pe Isus dacă nu cumva crucea și moartea îi vor aduce pierderea oricărui prestigiu. Unii exegeți susțin că atât Iosue Iozuie asupra lui Moise, cât și Ioan și ceilalți ucenici asupra lui Isus au voit să dețină monopolul, să fie numai în folosul lor. Tocmai această dorință de a monopoliza duce la dictatură.

Moise îi ceruse lui Dumnezeu printr-o rugă stăruitoare ca el să ia în mână soarta poporului și să-l conducă cu mână puternică (Num 11, 10-15). Nu numai că Dumnezeu refuză să se impună ca dictator, dar îi cere lui Moise ca chiar și autoritatea sa să și-o împartă cu bătrânii poporului. Convocați la cortul întâlnirii (Lec.I-a: Num.11, 25-29), bătrânii primesc o parte din spiritul lui Moise, sau mai bine, din spiritul lui Dumnezeu și ei prorocesc. Numărul lor de 70 reprezintă întregul, tot poporul și, ceea ce fac ei, trebuie să facă tot omul pe care ei îl reprezintă. Cuvântul a proroci, a profetiza, în contextul Scripturii, în acest caz, nu vrea să spună că ei sunt cei care transmit prin viu grai mesajul lui Dumnezeu, așa cum se cunoaște în profetismul clasic, ci în a demonstra prin propriul comportament că puterea spiritului lui Dumnezeu este și acționează în lume. Bătrânii sunt profeți în sensul că sunt martori ai lui Dumnezeu și ai puterii spiritului său. Întreg poporul îi poate vedea și trebuie să înțeleagă din comportamentul bătrânilor care trebuie să fie conduita unuia fiecăruia dintre ei. Carisma de a conduce nu-i un bun individual, ci un dar al lui Dumnezeu pentru popor. Așa se face că Eldat și Medad, care prorocesc în mijlocul poporului, dau mărturie prin comportamentul lor despre prezența lui Dumnezeu și nicidecum nu trebuie opriți, ci imitați; de aceea Moise, vorbind ca unul care are cu adevărat spiritul lui Dumnezeu, își arată dorința ca toți să aibă darul spiritului, fiindcă atunci, lumea care acum este întuneric și bolnavă, ar avea lumina și forța care ar face fără rost misiunea unui singur profet sau a oricărui alt mijlocitor, conducător.

Această plinătate, la care Moise face aluzie, o găsim și în alte locuri ale Scripturii și sunt expresii pline de speranță la profeții Ieremia (31, 33) și Ioel (3, 1 ș.u). În Noul Testament, după experiența Rusaliilor, va fi văzută ca un semn al erei luminilor escatologice care deja a început, când Dumnezeu va fi totul în toți (1Cor 15, 28). (cf.CBL p. 223-224).

Spre această plinătate ne îndrumă și episodul evanghelic de azi (Mc 9, 37-42.44.46-47). Ioan se teme că Isus își va pierde autoritatea dacă alții, pe care el nu i-a ales să umble în rând cu ceilalți ucenici, vor face semne și minuni în numele lui. Ca Moise lui Iozua, tot așa vrea să-i spună și Isus lui Ioan: Ce bine ar fi dacă toți ar scoate și ar alunga diavolii în numele meu, dacă toți și-ar pune puterile lor în slujba aproapelui. Cu adevărat s-ar realiza acel timp și acel popor mesianic în care, după cum spune sf. Paul Cristos este totul în toți (Col 3, 11), fiindcă s-ar realiza planul lui Dumnezeu care ne-a făcut cunoscută taina voinței sale, cum hotărâse în sine mai înainte, spre întocmirea împlinirii vremilor, ca toate să le adune iarăși în Cristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, ca să fim spre lauda măririi sale (Ef 1, 9-10. 12).

În continuare Isus ne dă câteva sfaturi spre a ne comporta profetic privind toate prin ochelarii lui Dumnezeu și anume: unde vezi că a răsărit o floare, toarnă-i o găleată de apă, ca să-și păstreze frumusețea și prospețimea de care omenirea are atâta trebuință; acolo unde vezi că a răsărit un spin, pune cazmaua la rădăcina lui și scoate-l, altfel va umple grădina și va sufoca florile. Văzând și aprobând lumina din alții, se va face lumină în propria ta casă, fiindcă Dumnezeu ne vine prin aproapele, prin acele persoane pe care le vrea el și noi nu știm care sunt, ci trebuie să-l căutăm în tot omul și mai ales în acei la care ne așteptăm mai puțin. De aceea Isus ne sfătuiește să fim toleranți față de cei care sunt la marginea comunității, să trăim în caritate și să-i apărăm pe cei mici de orice rău, de a sta mereu în gardă contra ispitelor și falsei siguranțe de sine, ne chiamă spre a vedea, în acel care nu este dintre ai noștri, nu un dușman potențial sau un concurent, ci un tovarăș de credință (cf. MAC p. 972).

Pentru a fi mare în Împărăția lui Dumnezeu din această lume, fiecare trebuie să se facă bucăți mici și să se ofere altora ca ferment, ca drojdie ascunsă în trei măsuri de făină spre a face să dospească toată frământătura (Mt 13, 33), ca întregul popor creștin să devină pâinea lui Dumnezeu pentru întreaga omenire, să poată conduce din intern, din inimă cu toată iubirea în felul Bisericii primare, în care toți stăruiau în învățătura apostolilor, în unirea frățească, la frângerea pâinii și la rugăciune, având toate în comun, luau hrana cu bucurie și cu inimă nevinovată, lăudând pe Dumnezeu și fiind bine văzuți de tot poporul. Iar Domnul sporea zilnic obștea cu aceia care se mântuiau (Fap 2, 42-47). Iată cum trebuie să arate imaginea unui adevărat popor profetic!

În lectura a II-a (Iac 5, 1-6) sf. Iacob se ridică cu toată vehemența împotriva bogaților care favorizează spiritul de turmă, sentimentul că numai cei care au bani sunt capabili să conducă; toți ceilalți trebuie să stea sub ascultarea lor cu toată smerenia…

În nici un caz cei bogați nu au dreptul să conducă datorită bogățiilor lor și să-i supună unei ascultări umilitoare pe cei săraci, fiindcă, pe de o parte, Dumnezeu este de partea celui sărac; pe de altă parte, bogățiile în care se încred sunt fără valoare, precare, trecătoare: hainele sunt sortite moliilor iar aurul și argintul ruginei… Bogații se bazează pe aceste bogății trecătoare, dar acestea nu pot să le dea siguranța vieții pe care ei o caută în ele, ba chiar mai rău: când vor ajunge să se convingă de faptul că s-au înșelat, vor fi cuprinși de regrete și remușcări de conștiință atât de puternice încât se vor simți ca în focul iadului.

Alte motive, pentru care sf. Iacob îi consideră pe cei bogați drept nelegiuiți și excluși din comunitate, (însă nu-i vorba de o clasă creștină bogată, ci de o stare generală), sunt: cei care le adună fac să crească sărăcia altora; cel bogat reține plata săracului sau i-o micșorează și păcătuiește grav. Ba mai mult: gravitatea păcatului său crește, fiindcă: nu numai că nu are dreptul să-i rețină plata sau să i-o micșoreze, dar este dator să-i poarte de grijă, chiar dacă nu i-ar datora nimic, fiindcă Dumnezeu, stăpânul tuturor bogățiilor, poruncește să-l iubească cu fapta. Bogatul nu-i stăpân, ci administrator, iar administratorul trebuie să stea la dispoziția stăpânului cu tot ce i-a încredințat și cu atât mai mult dacă bogăția provine din nedreptăți și furturi.

Nesimțirea bogaților își atinge culmea când, deși Domnul este aproape ca să facă judecată dreaptă pentru săracii săi, ei se preocupă doar de plăcerile care le vin din partea bogățiilor, fiindcă fericirea stoarsă din plăceri este mereu unită cu disprețul față de legea care apără drepturile omului. Cu atât mai rău pentru un creștin bogat care nu ține seama de aceste adevăruri (cf. CBL p. 1835-1836).

Care este datoria noastră?

Fiindcă ne-am adunat ca să ascultăm cuvântul Domnului și să luăm parte la frângerea Pâinii, să dobândim harul de a vesti moartea Domnului și de a mărturisi Învierea Lui până când va veni, să ne recunoaștem datoria de a conduce la mântuire pe toți cei din jurul nostru și de a nu ne lăsa conduși de cei bogați sau de bogățiile lor, de plăcerile simțurilor și de nici un fel de dorință de a-i domina pe alții, de a ne ruga cu umilință în fața Stăpânului întregului univers: Dumnezeule, care îți dezvălui atotputernicia mai ales prin milă și iertare, te rugăm, revarsă necontenit harul tău asupra noastră, pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduințelor tale, să ajungem părtași de bunurile cerești. Amin.

Ritul latin