Start > Ritul latin > Duminica a 18-a de peste an (B) – lectio divina

Duminica a 18-a de peste an (B) – lectio divina

29 July 2009
1,170 afișări

TEXTUL BIBLIC: Ioan 6,24-35

24 Când mulțimea a văzut că Isus nu este acolo, nici ucenicii lui, au intrat și ei în bărcile cele mici și au venit la Cafarnaum, căutându-l pe Isus.

25 Și găsindu-l dincolo de mare, i-au zis:

- Învățătorule, când ai venit aici?

26 Isus le-a răspuns:

- Adevăr, adevăr vă zic: mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pâine și v-ați săturat. 27 Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da vouă Fiul Omului, el pe care l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl.

28 Atunci au zis:

- Ce trebuie să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?

29 Isus a răspuns:

- Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeți în acela pe care l-a trimis el.

30 Atunci l-au întrebat:

- Ce semn faci tu, ca să vedem și să credem în tine? Ce vei face? 31 Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, precum este scris: “Pâine din cer le-a dat lor să mănânce”.

32 Isus le-a zis:

- Adevăr, adevăr vă spun, nu Moise v-a dat pâinea coborâtă din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine venită din cer. 33 Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă viață lumii.

34 Au spus către el:

- Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta.

35 Și Isus le-a zis:

- Eu sunt pâinea vieții: cel care vine la mine nu va flămânzi și cine crede în mine nu va înseta niciodată.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

În duminica aceasta continuăm să citim capitolul 6 din Evanghelia după sfântul Ioan. Amintim schematic structura acestui capitol pentru a putea să găsim bine caracteristicile textelor care-l compun:

- Versetele 1 la 15: Semnul înmulțirii pâinilor și peștilor.

- Versetele 16 la 21: Isus merge pe ape.

- Versetele 22 la 59: Discursul despre Pâinea Vieții în sine.

- Versetele 60 la 71: Reflecții despre atitudinea ucenicilor în fața urmării Domnului.

Astăzi luăm o primă parte din așa-numitul Discurs despre Pâinea Vieții, de la versetul 24 la 35. Mulțimea, care a rămas surprinsă datorită înmulțirii pâinilor și peștilor săvârșită de Domnul, caută cu ardoare să-l întâlnească pe Domnul și continuă să-l caute pe celălalt mal al lacului. În momentul în care se întâlnesc, cuvintele Învățătorului revelează cu claritate atitudinea superficială a celor care-l caută. Domnul le reproșează că-l caută pentru că s-au săturat cu ceea ce au mâncat și nu pentru că au înțeles semnul înmulțirii pâinilor și peștilor. De aceea, îi sfătuiește să nu se preocupe atât pentru mâncarea cea pieritoare ci pentru mâncarea ce rămâne și dă viață veșnică. Această “mâncare” o dă Isus. S-ar părea că mulțimea este interesată de ceea ce spune Domnul și pentru aceasta îl întreabă ce trebuie să facă. Isus le va răspunde în mod decis că Dumnezeu vrea ca ei să creadă în El, Fiul pe care l-a trimis Tatăl din ceruri.

Însă poporul îi cere un semn care să ateste că așa este… Încă o dată iese în evidență că nu au înțeles semnul înmulțirii pâinilor și peștilor. Continuă să dialogheze și după câteva întrebări și răspunsuri, Domnul va încheia revelându-se ca pâine care dă viață. Cel care se încrede în Isus nu va flămânzi și nici nu va înseta.

Pedagogia Domnului a ridicat mulțimea de la necesitatea pâinii materiale de toate zilele la capacitatea de a-și ridica ochii și a putea descoperi o “pâine spirituală” care satură dorințele cele mai profunde ale inimii.

Chiar dacă deja se pot contura aspecte euharistice în această parte a discursului despre Pâinea Vieții, totuși nu se ajunge la plinătate așa cum se va face în versetele următoare. Aici accentul este pus pe Isus ca Pâine pentru toți cei care cred, cei care au credință în puterea lui ca Fiu al lui Dumnezeu între oameni.

Pentru a ține cont: În Vechiul Testament se relatează că, atunci când poporul lui Dumnezeu a ieșit din Egipt și era în pustiu, au experimentat foamea și Dumnezeu i-a hrănit cu mană. Evanghelia după Ioan reia toate aceste relatări și le prezintă ca o anticipare a ceea ce se întâmplă cu Domnul care dă poporului său o hrană care să sature foamea sa veșnic.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Ps 78,34; Mt 16,1-4; Lc 11,29-32; Mc 10,17.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea într-un dicționar biblic cuvântul “Pâine”.

Întrebări pentru lectură

- Cum începe relatarea?

- Ce face mulțimea?

- Ce face Isus?

- Ce-l întreabă oamenii pe Isus atunci când îl întâlnesc?

- Ce reproșează Isus mulțimii care-l căuta?

- Ce le propune Isus?

- Ce anume cere mulțimea de la Domnul după aceea?

- Ce va argumenta Învățătorul în fața acestor cereri?

- Cum se revelează Isus? Cum se definește el?

- Ce anume cere mulțimea de la Domnul la sfârșit?

- Ce ultimă certitudine le dă Învățătorul pentru ca realmente să aibă încredere în El?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Ies ca să-l caut pe Domnul?

- Unde îl întâlnesc pe Isus astăzi?

- Cu ce atitudine îl caut pe Domnul? Seninătate, încredere, siguranță… sau îl caut cu disperare, cu ardoare?

- Ce lucruri îmi poate “reproșa” astăzi Isus? În ce anume “greșesc” astăzi față de el?

- Am ispita de a-l căuta pe Domnul numai atunci când “mi-a umplut stomacul”; adică atunci când mi-a dat ceva precis și punctual ce i-am cerut?

- Mă preocup numai de lucrurile de pe acest pământ sau sunt realmente capabil să-mi ridic privirea spre lucrurile lui Dumnezeu și ale Împărăției sale?

- Ce lucruri ocupă mai mult timpul meu și viața mea astăzi?

- Descopăr “autoritatea” lui Isus? În ce lucruri? Dau crezare în viața puterii sale mesianice?

- Accept invitația lui Isus de a crede în El?

- Îi “cer dovezi” Domnului pentru a crede și a avea încredere încredințându-i viața mea?

- Mă însuflețesc să spun împreună cu mulțimea: “Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta”?

- Cred și am încredere în Isus, care astăzi mi se revelează ca Pâine a Vieții pentru ca să nu flămânzesc și să nu însetez niciodată?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune vom folosi prima lectură din această duminică: Ex 16,2-4.12-15

16

Dumnezeu îi hrănește pe fiii lui Israel

1 La o lună și jumătate după ce au ieșit din Egipt, fiii lui Israel au plecat de la Elim și au ajuns în pustiul Sin, care se află între Elim și muntele Sinai. 2 Întreaga comunitate a fiilor lui Israel cârtea în pustiu împotriva lui Moise și a fratelui său Aron. 3 Fiii lui Israel le-au zis: «Mai bine am fi murit de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele cu carne și când mâncam pâine pe săturate. Voi ne-ați scos în acest pustiu ca să murim de foame noi toți care suntem adunați aici».

4-5 Domnul i-a zis lui Moise: «Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer, iar poporul să iasă zilnic, ca să-și adune cât îi trebuie pentru o zi. Astfel îi voi pune la încercare, ca să văd dacă ascultă sau nu de Legea mea».

12 «Am auzit cârtirea fiilor lui Israel; spune-le: “După asfințitul soarelui veți avea carne din belșug și dimineața veți mânca pâine pe săturate. Veți recunoaște atunci că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru».

13-14 În aceeași seară a venit un stol de prepelițe care a acoperit câmpia, iar a doua zi dimineață era un strat de rouă în jurul taberei. Când stratul de rouă s-a ridicat, a rămas pe suprafața pustiului o crustă fină, ceva mărunt ca boabele de chiciură pe pământ. 15 Când au văzut aceasta, fiii lui Israel și-au zis unul către altul: “Manhu?”, ceea ce înseamnă: “Ce-i aceasta?”, căci nu știau ce era. Moise le-a zis: “Aceasta este pâinea pe care Domnul v-o dă să o mâncați”.

Să ținem cont de modul în care Domnul hrănește poporul său în VT. Acest episod este semn a ceea ce prezintă acum Isus în In 6.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație vom folosi fraza interlocutorilor lui Isus:

- Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta…

- Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta…

O repetăm în mod ritmic și senin.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Să-l redescopăr pe Isus în fiecare zi ca Dumnezeu și Domn care hrănește sufletul meu și spiritul meu.

Propunere comunitară

- Stabiliți un dialog cu ceilalți tineri referitor la “identitatea” lui Isus: Cine este Isus pentru fiecare?

Ritul latin