Start > Ritul latin > Duminica a XVIII-a de peste an (pentru copii)

Duminica a XVIII-a de peste an (pentru copii)

19 July 2009
1,459 afișări

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia
Duminica a XVIII-a de peste an (Anul B)

1. Introducere

Avertisment:

În această duminică și în cele patru care urmează mesajul evanghelic se concentrează pe discursul “euharistic” din capitolul al VI-lea al Evangheliei după sfântul Ioan.

Vom profita pentru a le prezenta copiilor diferitele părți ale Liturghiei, pentru a-i educa la o participare mai activă și rodnică.

S-ar putea introduce această schemă sub forma unei povestiri, normal, imaginară.

Fiul lui Dumnezeu, înainte de a se întrupa, le-a spus îngerilor:

- Vreau să stau într-un mod mai aparte cu oamenii, făcându-mă ca și ei, și să le duc daruri. Mergeți, așadar, în lume și priviți cu atenție de ce au nevoie mai mare.

Îngerii au plecat; au bătut lumea în lung și în lat; apoi s-au întors ca să îi transmită Domnului. I-au spus Fiului lui Dumnezeu:

- Dintre multele nevoi ale oamenilor, iată-le pe cele principale:

- Oamenii au nevoie de iertare, pentru că sunt păcătoși.

- Voi fi Iertarea lor (Liturgia penitențială).

- Oamenii au nevoie de adevăr pentru a descoperi misterul vieții și al voinței Domnului.

- Voi fi pentru ei Adevărul (Liturgia cuvântului).

- Oamenii au nevoie de iubire.

- Voi fi pentru ei Iubirea (Liturgia euharistică).

Și îngerii au încheiat:

- Oamenii au nevoie de viață.

- Eu voi fi viața lor pentru totdeauna sprijinul lor, pregustarea vieții veșnice (Împărtășania).

2. Tema

O singură temă în trei afirmații:

- Isus este “Mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii!”

- Liturghia este cel mai bun medicament împotriva păcatului, cauză de dezbinări.

- Pentru a ne împărtăși, trebuie să fim în “împărtășire” de iubire între noi și cu Dumnezeu.

3. Mesajul zilei

Introducere.

- Prea des suntem răi… Nu ne iubim… Uneori chiar și în familie… Suntem dezbinați, ținem între noi ranchiună, poate chiar ură; ne vorbim de rău unii pe alții… Murmurăm ca evreii în deșert (cf. prima lectură).

- Și totuși, suntem creștini, al căror semn distinctiv ar trebui să fie iubirea reciprocă. Avem nevoie de un medic care să ne vindece, un antrenor care să ne educe la iubire (cf. Evanghelia).

Mesaj:

- Cine este acest medic, antrenor de iubire? Isus! Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii!

- Cum ne educă Domnul la iubire? Mai ales prin Liturgia penitențială (Spovadă și Liturgia iertării de la Liturghie).

Exemplificare liturgică.

- Tocmai despre liturgia penitențială a Liturghiei vreau să vă vorbesc astăzi, pentru a vă ajuta să gustați darurile lui Dumnezeu conținute în ea și pe care putem să ni le însușim în fiecare duminică și de fiecare dată când venim la Liturghie.

- Aici suntem invitați să comentăm liturgia penitențială:

$diferitele ei părți: Invitația, Invocația, Dezlegarea, “Mărire”, Colecta;

$diferitele rugăciuni: Mărturisesc; Doamne, îndură-te;

$gestul: baterea pieptului…

- Învățați să le facă bine. Subliniați mai ales importanța:

$modului comunitar de a face “pocăință”: de la preot până la cel mai mic din cadrul adunării;

$timpului de tăcere, atât de prețios pentru copii, dacă sunt bine instruiți, pentru a-i cere personal și sincer iertare lui Dumnezeu și pentru a se ierta reciproc;

$și dezlegarea dată de preot, care eliberează de păcatele zilnice și ne unește pe toți într-o adevărată comunitate de iubire. Ne permite să ne împărtășim, chiar și fără a ne spovedi de fiecare dată, dacă nu avem păcate de moarte. Devenim mai puțin nedemni de a ne împărtăși. Prin iertarea reciprocă și a lui Dumnezeu, trăim într-o comuniune mai intimă de iubire.

5. Exemple

a) O analogie pentru a înțelege mai bine cuvintele lui Isus: “Dacă îți aduci darul tău la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, du-te mai întâi și te împacă cu fratele tău, apoi întoarce-te și adu-ți darul”.

Sfântul Doroteu îi învăța pe călugării săi: “Iată o imagine a vieții creștine. Ea este ca un cerc. Dumnezeu stă în mijloc, în centru; noi, oamenii, în jur, pe circumferință. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât ne apropiem mai mult unul de altul în iubire”.

b) Tânărul novice s-a dus la un bătrân eremit. În acea zi era foarte descurajat: toate eforturile pentru a crește în bine i se păreau inutile.

- Părinte, a spus plângându-se, părăsesc totul și mă întorc în lume. Viața mea spirituală este ca un coș de nuiele: apa cuvântului și a iubirii lui Dumnezeu se scurge toată!

Cu amabilitate, bătrânul eremit a răspuns:

- Frate, tu nu înțelegi tot adevărul. Apa harului lui Dumnezeu, în coșul inimii tale, înfăptuiește cel puțin două minuni: îl spală, și un coș curat este bun pentru multe lucruri; și face mai rezistente tinerele nuiele, ca să poată dura mai mult în slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor.

c) Putem termina repetând rugăciunea sfântului Francisc: “Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale. Unde e ofensă, să aduc iertare!”

d) Sfat practic

După cum vedeți, astăzi predica se axează pe liturgia penitențială. Soluția cea mai bună este să urmăriți cu atenție, înainte sau după, cu învățăturile necesare, această parte importantă a Liturghiei, trezind participarea conștientă a copiilor.

Ritul latin