Start > Ritul latin > Eu sunt pâinea vieții

Eu sunt pâinea vieții

19 July 2009
999 afișări

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună
Duminica a XVIII-a de peste an (Anul B)

Cine este Isus și ce vrea de la noi? În lecturile din duminicile trecute Isus ni s-a prezentat ca fiind mai mult decât profet, mai mult decât păstor, iar în ultima duminică l-am văzut în postura de taumaturg – mare făcător de minuni – prin înmulțirea pâinilor; azi Isus însuși se recomandă: Eu sunt pâinea vieții. De fapt Învierea glorioasă îi va da dreptate, iar nouă ne cere să-i credem cuvântul.

Lecturile de azi caută să ne dispună pentru a crede, pentru a-l primi în Euharistie și astfel să-i oferim posibilitatea ca el să reînnoiască și să păstreze în noi harul său, spre a fi plăcuți Tatălui, dispunându-l să ne primească în împărăția sa (cf. Colecta LR), după ce și noi vom învia prin Pâinea vieții.

În prima lectură (Ex 16, 2-4. 12-15) întâlnim pedagogia divină pentru redresarea conceptului despre viață și hrană: valori inversate, hrana trecea drept scop și viața drept mijloc. Poporul numește viață starea de sclavie în care se pare că pâinea și carnea îi erau drept scop: Când ședeam lângă oalele cu carne și mâncam pâine pe săturate; numește moarte călătoria presărată cu necazuri și lipsuri.

Este greu pentru Moise să redreseze scara valorilor într-un popor cu o mentalitate destul de primitivă! Este necesară o intervenție divină și ea se face simțită: Iată eu voi ploua peste voi pâine din cer. Seara veți mânca carne și dimineața vă veți sătura cu pâine.

Apariția prepelițelor care, venind din nord și s-au așezat în preajma muntelui Sinai, în emigrația lor spre sud poate fi cu totul naturală, dar în acel moment critic pentru Israel a căpătat o semnificație providențială. Același lucru se poate spune și despre mană, care, conform unor comentatori, ar fi fost un rod al arborelui de tamarisc, un fel de rășină cu semințe de o valoare nutritivă ridicată (cf. MAC p. 919). Denumirea că este pâine din cer, se datorează faptului că primirea ei este nesperată și gratuită, este un dar; însă și o încercare, o acțiune din partea lui Dumnezeu pentru verificarea cunoștințelor lor religioase: hrana este dată omului ca să cunoască sensul vieții: Veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Lecția se va repeta zilnic: vor strânge mană în fiecare zi, numai pentru o singură zi și numai într-o singură zi o vor strânge pentru două zile, spre a observa legea sabatului: spre a vedea dacă umblă conform legii mele sau nu; Iahve le va confirma în fapt că Domnul este în mijlocul lor, iar ei vor trebui să confirme în fapt credința lor prin păzirea legii spre a căpăta sensul vieții care vine din cer și duce la Cer prin acea «hrană misterioasă» care este cuvântul lui Dumnezeu (Dt 8, 25).

Profeții au învățat poporul să citească într-un fenomen natural, dar realizat într-o formă excepțională, un semn al prezenței divine (Dt 8, 3. 16).

Cristos confirmă și subliniază lecția prezentată de Vechiul Testament în pustiu și anume că: Nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu (Mt 4, 1-4) și o întărește prin hrănirea poporului cu pâinea miraculoasă, pe care o putem numi într-adevăr Pâinea vieții, fiindcă este înmulțită de Cristos care este Cuvântul lui Dumnezeu. Ca pe vremea lui Moise, așa și pe vremea lui Isus, așa și azi: oamenii prețuiesc mâncarea și băutura ca pe un scop al vieții: Mă căutați, nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din acele pâini și v-ați săturat, iar viața ca pe un mijloc de procurare a plăcerilor, conform sintagmei materialiste Trăiește-ți viața!.

Ca să înțelegem mai bine faptul redresării valorilor, trebuie să ne transpunem în mentalitatea timpului de atunci la care se referă evanghelistul Ioan. Pâinea vieții în acel timp avea referință la «pomul vieții» din Paradisul pământesc, simbol al nemuririi de care omul a fost lipsit din cauza păcatului (cf. MAC p. 920). Isus trebuie să confirme că Pâinea vieții, pe care el a venit să o dea omenirii, este cu adevărat ruptă din «pomul vieții» din mijlocul Paradisului. Dovada pe care Isus o propune este aceasta: Cei care au mâncat mană în pustiu au murit, dar cine va mânca Pâinea vieții oferită de Isus va trăi în veci. În acea vreme erau unele speculații iudaice referitoare la o mană de tip sapiențial, care Este pregătită pentru vremurile viitoare. Numai cine crede este vrednic să o mănânce. Această mană era legată de sărbătoarea Paștelui, Mesia va veni pentru sărbătoarea Paștelui și atunci va începe să cadă mană din cer.

Toate aceste speculații și speranțe mesianice vânturare în acea vreme ne luminează destul de bine scena așa cum ne-o prezintă Ioan. Fiindcă Isus se prezenta poporului ca Mesia, poporul aștepta să vadă coborând mana din cer, fiindcă era în preajma Paștelui.

Replica lui Isus față de pretențiile poporului este axată pe acest punct: speranțele voastre sunt împlinite deja: Eu sunt pâinea după care ați suspinat. Dar, înainte de a vă oferi rezolvarea definitivă, este necesar de reținut un lucru destul de important: nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl, dar în realitate ea putea satisface numai foamea sau trebuința fizică, biologică, naturală.

Dacă Isus n-ar fi făcut un lucru deosebit decât înmulțirea pâinilor, așa după cum a înțeles-o poporul, pâinea sa ar fi rămas ca și mana, la nivelul pâinii «pieritoare» care satisface doar o cerință naturală, însă, așa cum israeliții în pustiu pentru a beneficia de mană trebuiau să se scoale dis-de-dimineață și s-o culeagă, tot așa Isus le cere auditorilor săi să creadă în cuvântul său (cf. CBL p. 1343-1344). Acesta este înțelesul cuvântului Procurați-vă de mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care vă v-a da-o Fiul omului, căci pe el l-a pecetluit Tatăl, adică Dumnezeu.

Fiul omului este Pâinea vieții fiindcă el însuși a căutat această hrană în voința Tatălui (In 4, 34), a găsit-o și a împlinit-o, așa cum a declarat la Cina de taină (In 17, 4), a mâncat această Pâine euharistică conform voinței Tatălui care l-a pecetluit devenind Pâinea vieții prin învierea din morți, adeverind cuvântul său: Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă viață lumii.

Dacă am ști să căutăm și să mâncăm această Pâine, așa cum a căutat-o și a mâncat-o Fiul omului, am învia din morți, adică ne-am detașa de omul cel vechi, de omul păcatului, era mort și a înviat (Lc 15, 23) și despre care vorbește sf. Paul în lectura a II-a (Ef 4, 17. 20-24).

Am fi profund materialiști, dacă am crede că Duhul Sfânt, care la- înviat pe Cristos din morți (Rom 8, 11) ne va învia întocmai cum suntem (cf. CBL p. 1679). Suntem atât de legați de omul cel vechi încât pe acesta vrem să-l perpetuăm, pentru acesta ne zbatem zi și noapte, pentru acesta visăm plinătatea plăcerilor sensibile… Isus vrea să ne îmbrace în omul cel nou, pe care trebuie să-l acceptăm mai întâi prin credință în Misterul credinței, care este Jertfa euharistică, prin care se revarsă în noi toată dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt (Rom 5,5) și care ne duce la armonia unității, premiză absolut necesară pentru învierea de apoi… Mana din pustiu nu era în stare să-i dea omului această nemurire, dar Isus o dă în schimbul credinței. În Pâinea vieții aflăm, deci, o referire escatologică: Isus este adevărata viață a nemuririi pe care omul și-a dorit-o chiar din Raiul pământesc și datorită căreia a fost dus în eroare: Nicidecum nu veți muri, ci veți fi ca Dumnezeu (Gen 2, 4-5).

Isus este «pâinea care dă viață» mai întâi prin cuvântul său care deschide poarta vieții veșnice acelora care cred (In 6, 26-51a), apoi prin Trupul și Sângele său date ca mâncare și băutură (In 6, 51b-58).

Învățându-ne rugăciunea «Tatăl nostru», Isus vrea ca chiar sub chipul pâinii de fiecare zi, a pâinii naturale, să vedem acțiunea cuvântului divin care ne dă viață pentru viața veșnică, fiindcă trebuie s-o bazăm pe rugăciune și rugăciunea trebuie să pornească din credință, altfel rămânem materialiști orbi, limitați la specia animală condusă doar de instincte și incapabilă de o alegere conștientă, responsabilă, de ordin superior prin care să se dispună pentru o viață nepieritoare, care, fiind susținută de o pâine «din cer» nu poate avea altă menire decât să ducă la cer, la ospățul veșnic. Fără această credință rămânem în pustiu.

Numai cine primește «darul» cu iubire poate înțelege superioritatea iubirii celui care dăruiește. Credința care lucrează prin caritate (Gal 5, 6) dispune la caritate pentru credință în Dumnezeu și în acest fel Isus s-a dovedit «Începătorul și desăvârșitorul credinței noastre» (Evr 12, 2) prin iubire, dovedind-o prin semnele carității.

Poporul care n-a înțeles înmulțirea pâinilor ca pe un act de iubire din partea lui Isus, nu s-a putut ridica la nivelul credinței care angajează pentru caritate, ci a continuat să ceară pentru sine pâinea care menține ființa umană în starea biologică naturală, de animalitate.

Comuniunea vitală începe din iubire, trece în credință și se amplifică prin speranță. Nu poți crede în acela pe care nu-l iubești.

Semnele săvârșite de Isus au avut și au menirea să trezească iubirea, de la care se poate trece la încredere, de la încredere se trece la verosimilul extraordinarului și de aici se ajunge la iubirea obiectului credinței pe care îl înțelege ca pe un dar al lui Dumnezeu.

Suntem capabili să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul credinței?.. Dacă da, atunci înseamnă că am înțeles că Isus este pâinea vieții veșnice, «pâinea coborâtă din cer», Darul lui Dumnezeu.

Să ne rugăm pentru noi și pentru întreaga Biserică: Fii alături, Doamne, de slujitorii tăi și arată celor care te imploră bunătatea ta nemărginită; toți sunt mândri să te recunoască drept Creator și Cârmuitor: reînnoiește și păstrează în toți harul tău, ca să-ți fie plăcuți pururi (LR). Amin.

Ritul latin