Start > Ritul bizantin > Duminica Floriilor

Duminica Floriilor

10 April 2009
2,046 afișări

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas
Duminica Floriilor

Suntem în pragul Săptămânii Patimilor. Ne apropiem de momentele de glorie și de maximă însemnătate pentru istoria lumii, pe care Isus le-a petrecut pe Pământ. Se împlinesc profețiile și Universul aclamă intrarea Celui care aduce Mântuirea lumii: Osana! Simțind măreția momentului, cei simpli și umili, poporul Îi iese în întâmpinare cu ramuri de palmier în mâini și aclamă : Osana! Iată, vine Cel ce a arătat tuturor că este Dumnezeu adevărat și că Tatăl Îi ascultă rugămințile având putere și asupra morții, pentru că l-a înviat pe Lazăr : Osana! Dar cât de deșartă și de schimbătoare este gloria lumii… Nu trec decât două – trei zile și Cel întâmpinat de către atâția oameni cu strigăte de bucurie va fi arestat, batjocorit, bătut, condamnat și răstignit pe Cruce ca un tâlhar.

În pacea și în liniștea celui care știe ce face, în timpul Cinei de Taină Isus spune Apostolilor : « …Fiul Omului merge precum I-a fost orânduit» (Luca 22, 22). Și întreaga viață a ascultat de planul Tatălui : fiind Dumnezeu, a devenit om. Iată o umilință inimaginabilă! Va fi un Om, nu cel mai bogat, nici cel mai puternic, nici înzestrat cu diplome sau titluri universitare. Din viața care i s-a oferit, nu alege ce este accesibil, ci calea grea și plină de spini. Despre El spune Apostolul Pavel: «S-a deșertat pe Sine, chip de serv luând, făcându-se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a umilit pe Sine, ascultător făcându-se până la moarte, și încă moartea de pe cruce» (Filipeni. 2, 7-8). A fost asemănat cu răufăcătorii (Isaia 53, 12).

Neascultarea primului om, Adam, prin care omenirea se îndepărtează de Dumnezeu este reparată de ascultarea Fiului, devenit om pentru noi și pentru a noastră mântuire. Ascultarea este totală, până la moarte, înflăcărată fiind legată de iubirea față de Tatăl și față de omenire. Dintre toate lucrurile de care oamenii se servesc în acțiunile lor, nu numai că a fost, dar va și rămâne cel mai demn lucru de a fi respectat și onorat, iubirea. Iar Isus știe cel mai bine, că unde există iubirea adevărată, acolo se află și dorința de perfecțiune, de sfințenie, cea mai înaltă aspirație a omenirii. Acolo este cel mai înalt zbor al sufletului. Acolo se găsește cea mai demnă și înaltă încoronare a vieții. Hristos S-a născut într-un staul, tinerețea Și-a petrecut-o în sărăcie și în muncă. Și-a început misiunea după ce l-a alungat pe cel care I-a propus glorie, bogăție, putere și popularitate – satana (Matei 4, 1). Minunile și binefacerile făcute oamenilor sunt însoțite de umilință și tăcere (Matei 9, 4). Nu ocupă nici un loc de judecător sau administrator al bunurilor create. Fuge dinaintea coroanei de rege oferită Lui, de către oameni. Chiar și astăzi, în Duminica Floriilor ne amintește acest lucru, intrând în Ierusalim călare pe un asin, iar în loc de garda militară, care ar fi trebuit să-L primească și să facă cunoscută sosirea Lui, este întâmpinat de oamenii cei săraci, tocmai pentru a demonstra că nu este interesat sub nici o formă de deșertăciunea pământească (Luca 19, 29). Pe Calvar permite ca hainele să fie rupte de pe El, astfel că pe Cruce nu ia nimic din ceea ce ar fi putut spune că este «al Meu». Însă pe Cruce își va arăta bogăția Lui. Mai mult, permite ca sulița soldatului să-i străpungă pieptul, din inima iubitoare țâșnind prețiosul Sânge care spală păcatele omenirii.

Dumnezeu, care nu poate fi înșelat de către aparențe, Îl recompensează pe Isus cu Gloria Sa pentru drumul pe care L-a urmat, drum – privind din exterior – al înjosirii și umilinței, dar în realitate – drumul spre culmile cele mai nobile, glorioase și înalte, ale eternității.

Oare noi cum îi răspundem lui Isus pentru iubirea Sa față de noi? Tocmai noi, care primim atât de mult de la El ! A-L urma pe Hristos, în această Duminică a Floriilor când este întâmpinat cu strigăte de bucurie, înseamnă să nu te oprești la aceasta, ci a continua să fi alături de El până la moartea de pe Cruce. Duminica Floriilor este invitația pentru a intra în Săptămâna Mare, singura cale care duce la Ziua Învierii.

Rugăciune

Ajută credinței noastre, celor care se încred în Tine, o Dumnezeule. Și ascultă cu îndurare rugăciunile celor care se roagă ție și nouă, celor ce purtăm aceste ramuri de palmier spre venerarea lui Hristos. Împărate, împarte-ne darurile Tale pentru a fi uniți permanent cu Hristos aducând roade bune, prin faptele vieții noastre. O, Isuse, Profetul oamenilor care Te întâmpină, ai șezut pe asin și ai dat un exemplu de o inexprimabilă umilință atunci când poporul Te-a întâmpinat cu urale pe calea pe care veneai spre Ierusalim, oamenii așternându-și în calea Ta veșmintele și ramurile de finic, cu care Te întâmpinau. Atunci când poporul Tău Îți cânta cântări de mărire, Tu nu ai uitat niciodată de îndurarea Ta, plângând pentru ceea ce avea să se întâmple cu Ierusalimul. Ridică-te, servitor al Mântuitorului și în cântările Sionului du-te și vezi pe adevăratul Împărat al tău… Unește-te cu Domnul cerului și al pământului care merge pe asin. Mergi împreună cu El cu ramurile de măslin și palmier ale faptelor sfințeniei și virtuților învingătoare. Amin.

Ritul bizantin